Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. december 2., szombat

Napi felülről:

„Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek?”

Márk evangéliuma 8. rész 18. vers*

Áldott szombatot, a képességeink, adottságaink és tapasztalatunk bölcs és Istenre tekintő használatát kívánom minden testvérem számára!

Igen nagy értéknek kell tekintenünk, ha van szemünk és ezáltal látásunk, ha van fülünk, amely kaput nyit a hangoknak és emlékezetünk, hogy visszaidézhessük mindazt, amit már átéltünk. Ezek csodálatos ajándékok, amelyre akkor döbbenünk rá igazán, amikor részben vagy egészben elveszítjük bármelyik képességünket is. Azonban megtörténik, hogy pont ezek a lehetőségeink lesznek akadályai annak, hogy messzebbre lássunk, figyelmesen halljunk és mennyei haszonnal emlékezzünk. Látjuk az előttünk tornyosuló kihívás fáját, de nem figyelünk arra, akié az egész erdő. Meghalljuk azt, ami beleillik a tervünkbe, elképzelésünkbe, de azt nem, ami felülről szól hozzánk. Büszkén, felnagyítva és kiszínezve emlékezünk arra, hogy milyen jó és nagy dolgokat tettünk, miközben elfelejtjük azt, amit az Örökkévaló vitt véghez értünk, bennünk és velünk. Itt az idő, hogy szemünket, fülünket és emlékezetünket is bölcsen kihasználjuk Isten országának keresésében, építésében és hasznára. Arra, hogy mindezek a képességek, ne akadályai legyenek a hitünknek, hanem annak szolgálatába álljanak, akitől kaptuk őket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert tőled van a látásom, hallásom és emlékezésem ajándéka! Segíts, hogy mennyei bölcsességgel és haszonnal használjam mindegyiket!

*Új Fordítású Biblia

2023. december 1., péntek

Napi felülről:

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

136. zsoltár 1. vers*

Áldott decembert, pénteket, az Örökkévaló felemelő, megerősítő és reményt adó jóságát, szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Talán könnyebb megadni magunkat, a reménytelenségnek, panaszkodni és másokat hibáztatni, de ez csak az önsajnálatunkat táplálja, miközben egyre mélyebbre süllyedünk az elkeseredés mocsarába. Nem erre teremtettünk, nem azért születtünk, hogy feladjuk a küzdelmet, a jóért való harcot, akkor sem, ha gyengének és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Van még ragyogó fénysugár a komor felhők fölött, van még, akinek fontos a sorsunk, aki még a hajszálainkat is számon tartja, és szeretetét nem vonta meg tőlünk! Ez a jóság nem csupán távolról integet felénk, nem egy tovatűnő délibáb az álmaink láthatárán, hanem jelenlévő valóság mindazok életében, akik rábízták magukat. Az érzéseink nem minden pillanatban látják őt, mert általában arra fókuszálnak, ami éppen előttük tornyosul, de a hitünk mindig gyönyörködhet benne. Ma is lesz sok olyan hatás és tapasztalat az életünkben, ami inkább lehangoló vagy elcsüggesztő, de mindez semmit sem változtat azon a tényen, hogy még mindig jó az Úr, szeretete, kegyelme ad örök biztonságot!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóságod, szereteted és kegyelmed akkor is velem van, amikor nem érzem, akkor is megtart, amikor gyenge vagyok, mert tiszta szívből benned bízok!

*Revideált új fordítás

2023. november 30., csütörtök

Napi felülről:

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.”

16. zsoltár 5. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya kezében tartott élet biztonságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

Élet és halál, jó és gonosz folyamatosan jelen van körülöttünk és bennünk. Egyik nap túlcsordul bennünk a boldogság és öröm, mert annyi jót tapasztalunk, a másik nap elfog a félem és rettegés, mert olyan hírt kaptunk a vizsgálatok alapján magunkról, vagy azokról, akik nagyon közel állnak hozzánk, ami a reményeinket teszi tönkre! Ezt a kettőséget nem lehet megszüntetni, kiiktatni az életünkből, mert jelenleg ez az a valóság, amelyben létezünk. Pont emiatt annyira lényeges, hogy a lelkünk, a sorsunk minek, kinek a kezében van és lesz. A vak szerencse, a véletlenek sorozata elég gyenge háló ahhoz, hogy biztonságot és védelmet nyújtson számunkra. Lehet reménykedni a jó szerencsében, a kedvező széljárásban és a kemény munka eredményeiben, de mit ér mindez a legnagyobb életviharok idején? Ennél sokkal erősebb és biztosabb megoldásra van szükségünk, amely kész is van számunkra a mennyei Atyánál. Ő nem csupán megteremtette az embert, döntési felelősséggel ruházta fel, hanem otthont, örökséget, védett helyett is készített számára Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad van a jelenem és jövőm, a biztonságom és békességem, a sorsom és menedékem!

*Revideált új fordítás

2023. november 29., szerda

Napi felülről:

„Ennek ellenére, sokan hittek Jézusban még a vezetők közül is, de a farizeusok miatt ezt nem vallották meg nyíltan, nehogy kizárják őket a zsinagógai közösségből.”

János evangéliuma 12.rész 42.vers*

Áldott szerdát, a félelmeink, emberi vélemények és kritikák ellenére való bátor, őszinte és hittel teli életet kívánok minden testvérem számára!

A szív mélyen elrejtett, de valóságos gondolatai, hite sokkal előbb megszülethet, mint az a bátorság és őszinteség, amellyel ezeket fel merjük és akarjuk vállalni. Amikor szerelmesek lettünk annak az érzése is belül kezdődött el és el kellett telnie egy időnek, el kellett jönnie a megfelelő pillanatnak, hogy ezt megvalljuk kedvesünknek. Ez egy természetes folyamat, de az már gond, ha mások véleménye, gondolkodása vagy a bírálatuktól való félelem miatt nem merjük kimondani azt, amit igazán hiszünk, gondolunk. Hány házasság meg sem született volna, ha az aggodalmakra, kiritkákra tekintettel fel sem vállalják a felek a valódi érzéseiket. A hit földjén talán még nehezebb a helyzetünk, hiszen itt olyan területről kellene szint vallanunk, amely részben túlnyúlik a jelenlegi érzékelhető világunkon. Arról kellene beszélnünk, amit nem tudunk kézzel foghatóan felmutatni, bebizonyítani mégis működő valóság. Ezzel kitehetjük magunkat mások gúnyolódásának, megvetésének és lenézésének, de ha valóban szeretjük az Urat, akkor nincs mitől tartanunk vagy félnünk, nem lehetünk gyávák, mert ő is kiáll mellettünk, akkor is, amikor gyengének, erőtlennek érezzük magunkat.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te felvállaltál engem is Jézus Krisztusban, ezért a hitemet, benned való bizalmamat és szeretetemet nem akarom eltitkolni és bárki előtt is szégyellni!

*Egyszerű fordítás

2023. november 28., kedd

Napi felülről:

„Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!”

141. zsoltár 3. vers*

Áldott keddet, a szívünk szándékának, gondolatainak és a kimondott szavaink súlyának, felelősségének felvállalását és haszonra fordítását kívánom minden testvérem számára!

Az Örökkévaló gondolatára, tervére és szavára teremtetett az egész világ, mi pedig az ő képére és hasonlatosságára, vagyis képesek vagyunk terveket szőni, álmokat megvalósítani és szavakba önteni a gondolatainkat. A gonoszság valóságos jelenléte miatt azonban kétélélű fegyverré vált ez az ajándékunk. Nem csak szeretni és segíteni tudunk a beszédünk által, hanem rombolni, ellenségeket gyártani és megalázni is. A nyelv hatalmát nem szabad lebecsülni, hiszen erre birodalmak épültek fel, családok születtek, sőt Isten országának az üzenete is ezen keresztül jutott el hozzánk. Tűz, amely melegíthet és segíthet, de ha nem tartják keretek között, akkor mindent felégethet maga körül. A legnehezebb akkor elzárni az útját, amikor a saját igazságunk felszítja, túlfűti és makacsul ki szeretne törni belőlünk. Ilyenkor válunk tűzokádó sárkányokká, akik megperzselik a környezetüket. A változás belül kezdődik el. Az önfegyelem és a türelem ehhez az emberi összetevő, de sokszor már ez is kevés, ezért kell a felülről érkező segítség! A szívünk mennyei lecsendesítése, megbékülése és észre térése, hogy szavaink építsenek és ne romboljanak!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzám is eljutott szavad teremtő ereje és békessége! Segíts, hogy uralkodhassak a szívem szándékain, gondolataim tisztaságán és beszédem tűzén!  

*Egyszerű fordítás

2023. november 27., hétfő

Napi felülről:

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! ”

Ézsaiás könyve 51. rész 7. vers*

Áldott hétfőt, félelem, rettegés és szorongás alól felszabadult, hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Minden új hét, nap maga előtt görgeti a múlt terhelő szikláit. Amíg van elég erőnk, amíg tart a lendület, a sodrás, addig nincs is ezzel nagyobb problémánk. Súlyos gondokat is képesek vagyunk elhordozni, mert nekifeszülünk és odatesszük magunkat amennyire csak lehet. A környezetünk hozzáállása rendkívül lényeges abban, hogy meddig és hogyan bírjuk a terhelést. Vannak, akik kifejezetten bátorítólag hatnak ránk. Ilyen lehet a társunk, a gyermekeink, testvéreink és barátaink, akik szeretnek bennünket és bíznak bennünk. Értük olyan dolgokat is megteszünk, amit magunktól sohasem. Akik azonban közömbösek felénk, sőt szemrehányó, sértő és megalázó módon viselkednek velünk szemben, azok olyan módon akadályozhatják az előrehaladásunkat, ami miatt elveszítjük az életerőnket. Ezek a vádaskodások, szidalmak és bántások bármily félelmet keltőek is, egyszerűen meg kell szabadulni tőlük. Ez pedig a leghatékonyabban úgy lehetséges, ha rábízzuk a szorongásainkat, arra, akinek van hatalma és lehetősége arra, hogy elvegye rólunk. Ne félj tehát és ne rettegj az emberek véleményétől, mert nem náluk van az igazság, hanem a mennyei Atyánál! Engedd, hogy az ő szeretete legyen úr a szívedben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted elég erős, hatalmas és valóságos ahhoz, hogy ne kelljen félnem, rettegnem mások véleményétől, sértő és megalázó viselkedésétől!

*Revideált új fordítás

2023. november 26., vasárnap

Napi felülről:

„Tudjátok, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy a bűnt félretegye az útból, és benne egyáltalán nincs bűn.”

János első levele 3. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, a lelkünkre leselkedő mindenféle bűn, gonoszság és hamisság megítélését és határozott elvetését kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy gyenge, gyarló és esendő ember vagyok, de ez nem lehet hivatkozási alap ahhoz, hogy megadjam magamat a gonosznak, hogy a rossz úton járjak, hogy titkos bűnöket rejtegessek és dédelgessek magamban. Nem hagyott magamra az Isten a kísértés elleni küzdelmeimben. Jézus Krisztus azért jött el, lett emberré, vállalta a testi lét teljes megélését, hogy elvegye, félre tegye a bűnt a menybe vezető út elől. Aki el és befogadja őt, annak megnyílik a lehetősége arra, hogy többé ne önmagának éljen, hanem Isten gyermekeként tanuljon jót tenni, szeretni és küzdeni másokért. A bűn egész életemben körbevesz, kísért és megpróbál tönkre tenni mindent, ami értékes, de nem kell hagynom, hogy uralkodjon rajtam, hiszen már nem a főnököm, nem fogva tartóm vagy a barátom. Jézus Krisztus által egy új reménység költözött a szívembe, a menny szeretete, íze és zenéje. Vele együtt azért lehet győztes az életem, mert ő már megnyerte a legnagyobb csatát értem a kereszten és feltámadásának erejével munkálkodik bennem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által új reménységét és bizonyosságot kaptam, mert ő győzött a bűn, a halál és a gonoszság felett!

*Egyszerű fordítás

2023. november 25., szombat

Napi felülről:

„Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?”

Mózes első könyve 4. rész 9. vers*

Áldott szombatot, a felülről kapott felelősségeink felvállalását, betöltését és örömét kívánom minden testvérem számára!

A szüleimet, testvéreimet nem én választottam magamnak, nem én döntöttem a személyükről, de azért már én vagyok a felelős, hogy mit gondolok róluk, milyen felelősséget érzek velük kapcsolatban. Kain és Ábel az első testvérpár lett. Együtt nőttek fel, együtt játszottak, tanultak és fedezték fel a teremtett világot. Elválaszthatatlanok lehettek mindaddig, amíg Kain szívében meg nem változott valami a testvérével szemben. Addig úgy gondolta, hogy Ábel része az életének, boldogságának, vagyis hozzá tartozik. Miután az Úr kérése ellenére engedte, hogy a megbántódás és harag gyűlöletté növekedjen a lelkében már úgy látta, hogy öccse nem áldás, hanem akadály az életében. Nem a testvére többé, hanem az ellensége. Nem tartozik neki semmivel, sőt minél gyorsabban el kell tüntetnie őt a környezetéből, hogy jobb lehessen az élete. Ez vezetett az első gyilkossághoz. A mennyei Atya azonban egészen másként látta és gondolta mindezt. Egyértelműen számon kéri tőle testvérét, Ábelt. Kain minden felelősséghárítása és önző igazságérzete mögött pontosan tudta, hogy igenis védenie, segítenie és óvnia kellett volna öccsét, nem elpusztítania. Amíg a szívemben van felelősségérzet, figyelmes szeretet a családom felé, addig élvezhetem ennek az örömteli gyümölcseit is, amikor ezt elveszítem akkor marad a vádaskodás, viszály és keserűség.

Mennyei Atyám, hálát adok a családi kapcsolataimért, felelőségeimért, amelyek által formálsz, tanítasz és meg is védesz!

*Revideált új fordítás

2023. november 24., péntek

Napi felülről:

„Ekkor így szólt hozzá az Isten: Esztelen! Ma éjszaka a lelkedet visszakérik tőled. Amit pedig magadnak szereztél meg, kié lesz?”

Lukács evangéliuma 12. rész 20. vers*

Áldott pénteket, az időnk, erőforrásaink és lehetőségeink bölcs, előrelátó és Istenre figyelő kihasználását és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Mennyi féltve őrzött értékünk, magunknak összegyűjtött, felhalmozott kincsünk kerül majd a szemetes konténerbe, mert még az utódaink sem tudnak majd vele mit kezdeni. Az életünk során megszerzett javak nagy részét ki sem használjuk, nem is tudjuk élvezni maradéktalanul vagy felhőtlenül, mert annyira rövidnek bizonyul az az idő, amit itt tölthetünk. Pedig nem csupán ennyire lettünk megteremtve! A lelkünk valamit megérez ebből a többől, de a mennyei Atya nélkül nem képes jó megoldást találni erre a kérdésre! Marad az a válasz, hogy itt a földön teremtsünk magunknak valamit, ami a boldogságunkat, kényelmünket és jólétünket minél teljesebben megalapozza. De mindeközben elveszthetjük a lelkünk lényegét, ha kihagyjuk a számításaink során az Örökkévalót, aki okkal és céllal ajándékozott meg bennünket sokféle lehetőséggel. Nem érdemes, sőt halálosan veszélyes csak olyan dolgokért küzdeni, harcolni és időt vesztegetni, amelyek képtelenek a lelkünket mennyei kincsekkel megtölteni. Ezért, amíg kaptunk időt, mindenekelőtt szeressünk úgy, ahogy Isten szeret bennünket megajándékozó gazdagságával!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, mit jelent szeretettel élni, veled gyűjteni és szerinted meggazdagodni!

*Saját fordítás

2023. november 23., csütörtök

Napi felülről:

„A ti engedelmességetek híre azonban már mindenhová eljutott, ezért nagyon örülök nektek! Azt akarom, hogy bölcsek legyetek abban, ami jó, és ne legyen semmi közötök a gonoszhoz.”

Pál levele a rómaiakhoz 16. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, a jóra vezető bölcsességet és a gonosztól való tisztaságot kívánom minden testvérem számára!

Az a vágyam, azt kérem az Úrtól, hogy egyre jobban megismerjem, megértsem és megéljem azt a mennyei bölcsességet, ami a jót munkálja az életemben. A gonosz minden formájától tiszta akarok maradni, hogy ne maradjon bennem semmi, amivel fogságba tarthatna, zsarolhatna vagy jogosan vádolhatna. Szeretnék tiszta szívemből, örömmel és boldogan figyelni és engedelmeskedni annak, aki a legjobban szeret a világon, aki életét adta értem és most is közbenjár az érdekemben. Erre születtem, ezért vagyok ezen a földön, hogy válasszam a jót, de elutasítsam a rosszat! Ebben a küzdelmemben nélkülözhetetlen az a felülről érkező segítség, amely már most összeköt a mennyei világgal. Isten megbocsátó Szeretete, Igéje és Szentlelke. A hit és reménység ereje, bizonyossága. Mindazok példája, akik nem adták fel, végig kitartottak a jó mellett és győztesekként vonultak be igazi hazájukba. Ez többről szól, mint a saját kis vívódásaim, mert a lelkem áldott jelene és boldog jövője a tét. Ma is a jó mellé állok teljes szívemből, akármennyire is gyenge vagyok, mert az az én felfelé tartó utam!

Mennyei Atyám, hálát adok a jóra vezető bölcsességedért és a gonosztól megtisztító, távol tartó szeretetedért!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!