Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. május 5., péntek

Napi felülről:

„Olyan jóindulattal végezzétek munkátokat, mint akik az Úrnak és nem embereknek szeretnétek megfelelni.”

Pál levele az efezusiakhoiz 6. rész 7. vers*

Áldott pénteket, a feladatunk, munkánk és vállalásunk Istennek kedves jóindulattal, türelemmel és odaadással való elvégzését kívánom minden testvérem számára!

Nem egyszerű, sőt néha a legnagyobb kihívásunk, hogy önmagunk elvárásainak megfeleljünk a munkavégzésünk során. Az is elkerülhetetlen, hogy ne érzékeljük a család, munkahely és a környezetünk kívánságait, követelményeit velünk kapcsolatban. Azonban, ha csak ezekre tekintünk, akkor könnyen letérhetünk a helyes útról. Az egyik oldalon a másokat lenéző büszkeség, beképzeltség és énközpontúság, a másik oldalon a megfelelési kényszer, az értéktelenség és a képmutatás csapdái várnak bennünket. Amikor hit által behívjuk az életünkbe az Örökkévaló valóságát és belépünk az Isten országának világába, akkor megnyílhat a szívünk arra, hogy nem az a legfontosabb, hogy önmagunk, vagy mások számára mennyire felelünk meg, hanem az, hogy az Úr előtt mennyire kedves a hozzáállásunk. Ezért akár látnak minket, akár nem. Akár kapunk érte megfelelő emberi ellentételezést, hálát és fizetséget, akár nem, akkor is teljes szívvel, jóindulattal és odaadással használjuk fel az időnket és végezzük feladatainkat, ha biztosak vagyunk benne, hogy ez az Isten akarata.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert miközben ismerem és fontosnak tartom saját és környezetem elvárásait, neked élhetek, szolgálhatok és szeretnék megfelelni!

*Saját fordítás

2023. május 4., csütörtök

Napi felülről:

„Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz kerül elém, küzdeni fogok ellene, és elégetem!”

Ézsaiás könyve 27. rész 4. vers*

Áldott csütörtököt, elkeseredéstől és haragtól szabad, de a rossz elleni küzdelemre elkötelezett szívet kívánok minden testvérem számára!

A rossz dolgok, nehézség akkor is megtalálnak bennünket, amikor nem miattunk támadtak, nem a mi hibáinkból születtek. Teljesen jogosnak érezzük ezekben a helyzetekben, hogy haragudhatunk, kiakadhatunk és neheztelhetünk emberekre és Istenre egyaránt, hiszen ők a problémáink forrása. Pedig ezzel csak a saját helyzetünket nehezítjük meg, feleslegesen elpazaroljuk az erőnket és távol tartjuk magunkat a valódi megoldástól. A haragunk az igazságérzetünk egyik velejárója, következménye, ezért olyan nehéz uralkodni rajta és megtanulni, hogy ne lobbantson lángra bennünket és ne kerítse hatalmába a szívünket. A józan eszünk segíthet ebben, de szabadok akkor lehetünk tőle, ha a lelkünk egy mélyebb és erősebb igazságra támaszkodik, mint a sajátunk. Ma is fog nőni a gaz és a tövis a környezetünkben. Azon a területen, ahol felelősségünk van harcolni kell ellene, ki kell irtani és jó magukat vetni helyette megalkuvás nélkül, de ez nem fog menni bosszúból, gyűlöletből csak elkötelezett és bölcs szeretetből, amely képes látni az érett gabonamezőket a gyomok helyett.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a rossz elleni küzdelemre tanítasz, úgyhogy a haragom helyett a hitem és a szeretetem vezessen!

*Revideált új fordítás

2023. május 2., kedd

Napi felülről:

„Szeretettel és hűséggel engeszteltetik ki a bűn és az Örökkévaló tisztelete által lehet elfordulni a gonosztól.”

Példabeszédek könyve 16. rész 6. vers*

Áldott keddet, a szeretet, hűség és Istenfélelem megújító és a rosszal hatékonyan harcoló jelenlétét kívánom minden testvérem számára!

Az elkövetett hibák, bűnök és tévedések árnyékba boríthatják a kapcsolatainkat és sötétségbe vezetnek a hit világosság helyett. A rendezés, helyreállás és megbékélés kulcskérdés abban, hogy kiutat találjunk ebből az útvesztőből. Ez akkor működik, amikor a szeretet és a hűség visszakerülnek a szívünkben az őket megillető helyükre. Nem lehet mindent jóvá tenni, az elvesztegetett, békétlenséggel terhelt időt visszakapni és a megtörtént rossz dolgokat kiradírozni. Ellenben ki kell, meg kell engesztelődni, vagyis meggyógyulni a sebekből, újból felépíteni a romba dőlt kapcsolatokat. Annak kell ezt elindítania, munkálnia, aki jobban szeret, akiben több elkötelezettség és hit található, mert különben csak egymásra fogunk várni. A bűn, ha ellenem követték is el, addig uralkodni fog rajtam, amíg engedem, hogy a fájdalom, gyűlölet és harag legyenek a tanácsadóim az igazságom nevében. A hűséges szeretet nem semmissé teszi a múltat, hanem kész megbocsátani, újra kezdeni és esélyt adni a változásra. A gonosztól pedig az képes elválasztani a szívemet, ha azt Isten szeretetének és igazságának a lakhelyévé formálom.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert bűneim és gonoszságom ellenére hűséges szereteted nem mondott le rólam, sőt reménységgel és erővel töltöttél be a rossz elleni harchoz!

*Saját fordítás

2023. május 1., hétfő

Napi felülről:

„Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is.”

A prédikátor könyve 2. rész 24. vers*

Áldott hétfőt, a fárasztó, de éltető és Istennek hálát adó munkánk gyümölcseit, áldásait és örömét kívánom minden testvérem számára!

Több minden képes örömet hozni a szívünkbe, de a lelkünk egyik Istentől kapott erőforrása mégis a munkánk, az elvégzett feladatunk, az elkészített alkotásunk édes gyümölcse. Ráadásul ez nem lesz attól keserű, hogy fáradsággal, vesződséggel és kényelmetlenségeket is felvállalva jutunk el hozzá, inkább annál drágább lesz számukra. Az is csodálatos, amikor ajándékba kapunk valamit, de mennyivel több és értékesebb, amikor mi magunk tudjuk elkészíteni, megvalósítani és elérni. A saját kertben termelt, gondozott, talán néha még becézgetett gyümölcsök különleges ízt kapnak. A szorgalmas, becsületes és bölcs munkánk áldást hoz számunkra, nem csupán az asztalunkra kerülő étel és ital élvezetét, hanem annak a hálás örömét is, hogy ezt megtehettük. Nem mi szorulunk rá másokra, hanem mi tudunk adni, abból, amiért megdolgoztunk. Ezt teheti teljessé, amikor belátjuk, hogy ezzel együtt Istentől kapott ajándék, lehetőség és áldás mindaz, amire eljutottunk. Élvezd keserűség, irigység és elégedetlenség nélkül azt, amit már elértél és adj hálát érte az Úrnak, aki képes lesz akkor is megtartani, amikor szükséget fogsz szenvedni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megáldottál a munkám gyümölcsének örömével!

*Revideált új fordítás

2023. április 30., vasárnap

Napi felülről:

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”

János evangéliuma 8. rész 36. vers*

Áldott vasárnapot, a Krisztusban megkapott és megélt szabadság örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Akkor is lehetünk foglyok, amikor ennek nem vagyunk tudatában, mert annyira része lett az életünknek a rabság. Egy alkoholista évekig tagadhatja magának, hogy nem tud ital nélkül élni és már az is előre lépés, amikor felismeri és elismeri szenvedélyét. A bolondság börtöne sem annyira nyilvánvaló, pedig hányan szenvednek miatta, mert fenntartás nélkül képesek bírálni az értelmesek és bölcsek szabadságát.  Istentől azonban legtöbbször a hitetlenség béklyói tartanak távol, mert bezárnak saját tapasztalataink és érzéseink falai közé. Jézus Krisztus azért jött el hozzánk, hogy bemutassa a való igazságot, Isten országának jelenlétét, hatalmát és erejét. Az ő segítségével tényleg kinyílhat számunkra a világ, leomlanak a börtönfalak és a mennyei lehetőségek végtelen területére léphetünk. Ez az igazi kiút a céltalan és céltévesztett élet útvesztőjéből. Az elvárások és teljesítménykényszer rabigájából a szeretetből fakadó, önzetlen szolgálat hálás örömébe. Vele nem okoskodni fogunk, hanem bölcsen élni, nem átkozni, hanem békességben élni és áldani. Ez az a szabadság, amely tőle van és csak tőle is függ!

Mennyei Atyám, köszönöm a Krisztusban kapott szabadság valóságát, erejét és örömét!

*Revideált új fordítás

2023. április 29., szombat

Napi felülről:

„Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!”

92. zsoltár 6. vers*

Áldott szombatot, az Örökkévaló alkotásaiban való gyönyörködést és tanácsainak mélységes erejét kívánom minden testvérem számára!

Miközben telve lehet a szívünk feszültséggel, félelemmel és aggódással nézzünk most fel és engedjük, hogy a lelkünk újból rácsodálkozzon és gyönyörködjön Istenünk bámulatos alkotásaiban, ezerszínű teremtésében és az élet csodájában. Nem kell hozzá bekapcsolni semmilyen szerkezetet, nincs szükség hozzá térerőre vagy előzetes tudásra, csak felfelé nyitott szívre. Hagyjunk és adjunk magunknak időt a természet szépségének élményére, élvezetére. A nyíló virágok pazar művészetére, a levelek friss suttogására és a megújuló élet ünnepére. Töltsük meg a szívünket a tavaszi remény üzenetével. Minden tél véget ér egyszer és az Örökkévaló képes és kész is újat előhozni, a régit megújítani. Amíg ő a mi Urunk, addig ezt meg fogja tenni velünk és bennünk is, mert ez az ő természete. Ezzel együtt legyen nyitott a fülünk tanítására, tanácsára és mélységes gondolataira, mert ezek emelhetnek fel bennünket mennyei magasságokba, oda ahová semmilyen más módon nem juthatnánk el. Mindez értünk van, nekünk szól, hát legyen hasznunkra, és ne ítéletünkre!

Mennyei Atyám, alkotásaid csodájában gyönyörködöm, tanácsodat szívembe zárom, hogy reménységgel, hittel és szeretettel töltse be azt!

*Revideált új fordítás

2023. április 28., péntek

Napi felülről:

„Gyökeret versz az igazságban, és megerősödsz benne rendíthetetlenül. Távol marad tőled minden pusztítás és romlás, gondolnod sem kell vele. Közeledbe sem jön a rettegés, nem kell félned tőle.”

Ézsaiás könyve 54. rész 14. vers*

Áldott pénteket, a rendíthetetlen igazságban való mély meggyökerezést és megerősödést kívánom minden testvérem számára!

Az emberi igazságunkért képesek vagyunk küzdeni, harcolni és kitartani akár mindhalálig, de ezzel még nem oldottuk meg az életünk alapvető problémáit. Amikor viszont Isten igazságába mélyülünk el, abban eresztünk erős gyökeret, az kihat a lényünk minden területére, ráadásul nem korlátozódik a földi létünk idejére. Az igazságosság egy éltető talaj, nem egy szabálygyűjtemény, vagy eszmerendszer. Aki ebben él, növekszik és fejlődik, annak minden gondolata, szava és tette ebből táplálkozik. Arra vezet, hogy ne öncélú, másokat kihasználó, elnyomó vagy leuraló lelkülettel éljünk, hanem közösségben, csapatban és egységben. Mindez olyanná formálja a lelkünket, mint az erdőben, mélyen gyökeret eresztett hatalmas fa, amelyet a legerősebb szélvihar sem képes kidönteni, csak legfeljebb megtépázni. A rettegés fel fog tűnni a láthatáron, de nem lesz képes megnyomorítani és félelemben tartani bennünket, mert rendíthetetlen alapokat szereztünk. Ez a gyümölcse és következménye annak, ha kitartóan ragaszkodunk a felülről kapott értékeinkhez és elhívásunkhoz!

Mennyei Atyám, hálát adok rendíthetetlen igazságodért és azért a lehetőségért, hogy én is, belegyökerezhetek és megerősödhetek ebben!

*Egyszerű fordítás

2023. április 27., csütörtök

Napi felülről:

„Az északi szél esőt hoz. A másik háta mögötti vádaskodás pedig haragot támaszt.”

Példabeszédek könyvbe 25. rész 23. vers*

Áldott csütörtököt, békességet termő szavakat, kijelentéseket és megnyilatkozásokat kívánok minden testvérem számára!

Vannak olyan egyértelmű összefüggések, amelyekre nem csak oda kell figyelnünk, hanem fel is kell használnunk ezt a tudásunkat. Amikor esős idő következik, akkor ehhez alkalmazkodva öltözködünk fel, viszünk magunkkal esernyőt vagy esőkabátot, hogy ne ázzunk el teljesen. Ne csodálkozzunk, ha a kapcsolataink megromlanak, békétlenség, neheztelés és harag támad, ha közben északi szelet gerjesztettünk azzal, hogy suttogó, vádaskodó és lejárató kampányt folytattunk valaki ellen az ő háta mögött. Az a védekezésünk, hogy mi csak beszélgettünk, elmondtuk a véleményünket, vagy csak megosztottuk azt, amit hallottunk magunk felé szolgálhat felmentéssel, attól még valakit eláztatunk és becsmérlünk. Még az is lehet, hogy igazat mondunk csak nem akkor és nem annak, akinek kellene. Ne a problémát és bizalmatlanságot szaporítsuk, hanem békességes kapcsolatokat építsünk! Minket is bánt, zavar és nekünk is fáj, amikor kibeszélik a gyengeségeinket a hátunk mögött, rajtunk gúnyolódnak, ezért se tegyük meg ezt másokkal, de ne is vegyünk ebbe részt cinkos hallgatással.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy arra hívtál el, hogy építsek, segítsek és kapcsolatokat gyógyítsak a szavaimmal, ne pedig lejárassak másokat!

*Egyszerű fordítás

2023. április 26., szerda

Napi felülről:

„Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást! Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk!”

Pál levele a rómaiakhoz 14. rész 13. vers*

Áldott szerdát, az ítélkezésre való lehetőségünk, képességünk és irányultságunk helyes és helyén való használatát kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy látjuk, érzékeljük és tudhatjuk mi a jó és a rossz. Különbséget tudunk tenni építő és romboló szándékok között egy nagy lehetőség, de egyben óriási kihívás és felelősség is. Az egészséges emberi lélekben benne van, hogy a helyes utat kellene választani, de ennek megvalósításába már beleszólnak az énünk önző vágyai, ezért tévesztjük el a jó irányt. Másokon azonban sokkal könnyebb számonkérni azt, amit elvárunk, miközben önmagunkkal szemben igen elnézőek vagyunk. Kiakadunk, megszóljuk azt, aki türelmetlen, figyelmetlen és szeretetlen velünk szemben, mindeközben ugyanazokat a hibákat követjük el az igazságunk nevében. Van jogunk, felhatalmazásunk ahhoz, hogy megítéljük, megkritizáljuk a dolgokat, sőt az a nagyobb gond, ha inkább szemet hunyunk a rossz felett és hagyjuk eluralkodni. Ezt azonban saját magunkon szükséges először gyakorolni, mert aki ezt teszi, az egészen más szemmel fog nézni botladozó embertársára. Ezen felül rádöbben arra is, hogy milyen nagyon rászorul a mennyei Atya segítségére, jóakaratára és útmutatására!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy elítéljen engem, hanem hogy kiszeressen a tévedéseimből, másokat kritizáló és magamat sajnáltató önzőségemből! Taníts Uram, hogy másokat építsen, segítsen és felemeljen az életem!

*Egyszerű fordítás

2023. április 25., kedd

Napi felülről:

„Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél.”

3. zsoltár 3. vers*

Áldott keddet, Isten szeretetének és felém való jóakaratának bizonyosságát kívánom minden testvérem számára!

Mások véleménye nagyon mélyen érint és erős hatást gyakorol ránk. Ez egyrészt teljesen egészséges része a személyiségünknek, hiszen csak így tudunk érzékenyek lenni, taníthatóak és jó kapcsolatokat építeni. Minél jobban szeretünk valakit, kötődünk hozzá vagy felnézünk rá annál fontosabb az, hogy mit gondol rólunk. Ez egyben jó mutatója is annak, hogy kit mennyire tisztelünk. A másik oldala a befolyásolhatóságunknak, hogy a közösség, a tömeg, a hangadók hogyan vélekednek rólunk. Ez gyakran a legerősebb tényezője lehet a biztonságérzetünknek, ami igen veszélyes csapdahelyzet. Olyanoknak akarunk, fogunk megfelelni, akik csak felszínesen vagy még annyira sem ismernek bennünket. Azért teszünk, vagy nem teszünk valamit, hogy az ő ízlésüknek, tetszésüknek megfeleljünk és közben kiszolgáltatottá válunk, eltorzul az énképünk és téves elképzelésekben kezdünk hinni. Ebből kiszabadíthat, ha van, vannak olyanok, akik ténylegesen szeretnek bennünket és mellénk állnak a nehézségeinkben, nem csupán az ítéletüket, véleményüket mondják el. A leghatásosabb mégis az, amikor ezek mellett és felett felismerjük, felfedezzük és elfogadjuk, hogy a mennyei Atya nem mondott le rólunk, szeret bennünket és még mindig a javunkat munkálja, annak ellenére, hogy tökéletesen ismer bennünket. Ez a legfontosabb igazság, amit a lelkemnek tudnia kell!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy nálad van segítsége, helye a lelkemnek, mert mindenkinél jobban szeretsz! Mondhat bárki bármit, értékes vagyok számodra, hiszen bebizonyítottad!

*Revideált Károli fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!