Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. április 8., péntek

Napi felülről:

“Éppen azért békében alszom és megnyugszom, mert te, Uram, különösen megerősítettél a reménységben engem.”

4. zsoltár 9. vers*

Áldott pénteket, a szív békességét, reménységét kívánom minden testvérem részére!

A szélvihar a sekély vizű tavakat képes teljesen felkavarni. A tengerek, óceánok mélye akkor is nyugodt marad, ha a felszínen hatalmas orkán tombol. Ezért nem mindegy, hogy a szívünk mennyire mélyen kapcsolódik az Örökkévaló szeretetéhez, hiszen bennünket sem kímélnek mostanában a megpróbáltatások viharai. A pihenés, a megnyugtató alvás elengedhetetlen létszükségletünk, mert csak így tudunk megfelelően feltöltődni a következő nap kihívásaihoz. Ennek vannak fizikai korlátai, betegségek, tennivalók és halaszthatatlannak tűnő feladatok, de ezeken is változtatnunk kell abban, ami rajtunk áll, hogy egészségesen kipihenjük magunkat. Ennél is lényegesebb azonban, hogy a lelkünk meg tud-e nyugodni, reménységgel feltöltődni, és békességgel betöltekezni? Önmagában az alvás ebben még nem ad megoldást, de a mennyei Atya terveiben ez benne van. Ő azt akarja, abban nyújt segítséget, amit magunktól nem tudnánk megtenni, de a szívünk igényli és lelkünk vágyik rá. A valódi békesség ott kezdődik, amikor megbékülök Istennel, belemerülök szeretetének tengerébe és engedem, hogy irgalma, megbocsátása átjárja lényemet, hogy reménységgel és meggyőződéssel nézzek szembe a következő nap harcaival.

Mennyei Atyám, köszönöm békességed erejét, reménységed nyugalmát és jelenléted bátorítását!

*Káldi-Neovulgáta fordítás

2022. április 7., csütörtök

Napi felülről:

“Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”

Ézsaiás könyve 40. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, az élet és a szépség örömét, a mulandóság megértését, és Isten szavának megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy elszárad a fű, ha eljön az ideje, de addig zöldjével, éltető létével betakarja a földet. A virágok csodálatos sokféleségben pompáznak, megannyi színnel megfestve a természetet, mielőtt elhervadnak és elhullatják szirmaikat. Mindegyik ideiglenes, de nem felesleges vagy értelmetlen. Ráadásul, ha betöltötték küldetésüket, akkor áldást hoznak és a jövő reménységét is megalapozzák. Új fű csak akkor lesz, ha volt régi is, gyümölcs pedig a megtermékenyített virágból fakad. Attól, hogy testi életünk mulandó és véges, attól még lehet szép, értelmes, tartalmas és áldásos. Ezen túl azonban az életünk sokkal több, mint a fizikai létünk lehetőségei, mert képesek vagyunk megérteni és befogadni Isten szavát, üzenetét és Lelkét. Ez az a mennyei mag, amely elpusztíthatatlan, örökre szóló és megmaradó erő, amely halandó testünket reménységben élteti, és annak idején majd dicsőséges módon újjáteremti. A mulandóság figyelmeztetés a gonoszság jelenlétére és valóságára, és biztatás arra, hogy bátran keressük, kérjük és használjuk is az örökkévaló Igét, a felülről kapott ígéreteket, hogy ne csupán pár évtizedre, hanem mindörökre miénk legyen az élet.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mind a földi, mind a mennyei életemért, mert mindkettőt tőled kaptam!

*Revideált új fordítás

2022. április 6., szerda

Napi felülről:

“Megáldom nyájamat, és mind, akik magaslatom körül laknak, esőt adok nekik idejében, áldásom záporozik rájuk bőségesen.”

Ezékiel könyve 34. rész 26. vers*

Áldott szerdát, áldásokban, békességben és reménységben gazdag napot kívánok minden testvérem részére!

Az időjárás nem biztos, hogy követi lelki állapotunk helyzetét, és az sem igaz, hogy a derűs napok feltétlenül boldogok is. Az is előfordulhat, hogy a környezetünk tele van reménységgel, mi pedig éppen szomorkodunk a saját problémáink miatt. Ezeken túl, ezek felett még elérhet bennünket egy mennyei érintés is, egy felülről kapott üzenet, áldás vagy figyelmeztetés, ami lehet, hogy nem jókor talál meg bennünket, de ha komolyan vesszük, engedjük, hogy hasson ránk, akkor jó gyümölcsöket hozhat az életünkben, bárhonnan is indultunk. Az eső nem azért szükséges, hogy ne legyen mindig szárazság és kell a változatosság, hanem azért, mert nélküle nincs élet, fejlődés és növekedés. Az Örökkévaló szava nem azért fontos, hogy ilyet is halljunk, legyen még egy szép élmény az életünkben, hanem azért, mert ez lehet a jövőnk, a valódi boldogságunk és a teljes életünk megalapozója, fenntartója és biztosítéka. Az már nem Istentől függ, hogy mit kezdünk az áldások záporával, hogy elrejtjük, eltakarjuk vagy felfedjük és megnyitjuk szívünket a tőle kapott javak előtt, de ezzel együtt, ma is keres minket, mert szeretete nem fogyott el, irgalma nem szűnt meg és békessége valóságos.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden emberi körülmény ellenére, neked van jó terved az életemmel!

*Egyszerű fordítás

2022. április 5., kedd

Napi felülről:

“Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti.” 

Példabeszédek könyve 14. rész 31. vers*

Áldott keddet, az irgalom, könyörület és együttérzés lelkének örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Az önző élet árnyékában mindig lesznek vesztesek, elnyomottak és szegények. Az életben, a javakért, a megélhetésért keményen meg kell küzdenünk, fel kell vállalnunk a feladatainkkal járó nehézséget és szenvedést is, de ez nem jelenti azt, hogy a gyengét magára kell hagyni, a bátortalant ki kell használni és az irgalmas szívet félre szabadna tenni. Mindenkinek megvan a saját felelőssége az élete alakulásáért, de nem ugyanazzal a lehetőséggel, esélyekkel indulunk a versenyben, ezért nincs jogunk leírni, lemondani és félretenni az erőtlent, lemaradót és elesettet. A mennyei Atya azért adott nekünk erőt, képességet és előrejutást, hogy ennek áldásaiból másoknak is jusson. Úgy tervezte el ezt az életet, hogy a nagyok gondoskodjanak a kicsikről, az erősek a gyengékről, a gazdagok a szegényekről, mert ez teheti élhetővé a közösségeinket és a kapcsolatainkat. A könyörület nem morzsákat ad, hanem segít a helyreállásban, felemel, tanít és gyógyít. Nem mások legyőzésére születtünk, hanem arra, hogy együtt, az Örökkévaló segítségével és dicsőségére küzdjünk a gonoszság minden hatalma, ereje és megnyilvánulása ellen.

Mennyei Atyám, te ajándékozó és irgalmas vagy velem, hogy én is az lehessek minden nap!

*Revideált új fordítás

2022. április 4., hétfő

Napi felülről:

“Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.”

Ézsaiás könyve 49. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, békességet, reménységet és új erőt kívánok minden testvérem részére az egész hétre!

Sajnos igen könnyen képesek vagyunk megfeledkezni valakiről, aki egyébként fontos volt számunkra, de az élet nehézségei, próbái eltakarták előlünk, és a háttérbe került. Legtöbbször ez nem is tudatos folyamat, talán észre sem vesszük, hogy mindez megtörtént velünk, mert annyira mással vagyunk elfoglalva. Pedig ezzel együtt elveszthettük az egyik lehetőségünket, kapcsolatunkat is, ami többé, jobbá tehetné az életünket. Amikor a céljaink, előrehaladásunk érdekében mások csupán eszközök, és nem valódi társak, barátok, testvérek, akik akkor is fontosak maradnak, ha győzünk és akkor is, ha elbukunk, akkor rossz irányba haladunk. Az életben a sikereket kemény munkával lehet elérni, de a boldogságot csak az egészséges kapcsolatokon keresztül, azok ápolásával és építésével. Az Örökkévaló szeretete ezt segít megérteni, és helyreállítani az életünkben. A benne megtalált biztonság, békesség és elfogadás lesz az az erőforrás, gyógyszer és hatalom, amellyel a sérült, összetört vagy elfeledett kötelékek újraépülhetnek. Az Ő ígéretei csodákat tesznek a szívünkben, mert felülről kaptuk őket.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te egy pillanatra sem feledkeztél meg rólam, szüntelenül és folyamatosan törődsz velem, mert fontos számodra az életem!

*Revideált új fordítás

2022. április 3., vasárnap

Napi felülről:

“Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.”

János evangéliuma 10. rész 27. vers*

Áldott vasárnapot, Isten szeretetének biztonságát, védelmét és békességét kívánom minden testvérem életére!

Miközben vezettem, az előttem haladó autó hátsó ablakában egy feliratra figyeltem fel: „Az Isten háta mögött vagy!” Valószínűleg egy tréfás kedvű sofőr tette ki ezt a kis táblát, utalva saját magabiztosságára, de nekem ennél többet üzent. Általában lekicsinylően használjuk ezt a kifejezést az elhagyatott helyre, sorsra, de másképpen is lehet érteni! Tényleg annyira rossz Isten háta mögött lenni, vagyis őt követni, a védelmében élni, és nem megelőzni vagy lehagyni? Jézus Krisztus egy olyan pásztorhoz hasonlította szolgálatát, aki juhai előtt halad, figyel rájuk, gondoskodik róluk, miközben a bárányok hallják, ismerik és értik is a hangját, ezért bátran és félelem nélkül követik őt. Aki elől megy, annak kell utat törnie, először szembesülni a nehézségekkel, és viselni a felelősséget a helyes irányért. A Megváltó mindezt felvállalta értünk. A bűn, a halál és a gonoszág bozótjában utat készített a menny felé, hogy aki nem a saját feje után akar bolyongani, hanem hozzá csatlakozik, megismeri őt, és a háta mögött halad, az a végén valóban hazaérkezzen.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy mögötted, védelmedben, nyomodban a legjobb irányba halad az életem!

*Revideált új fordítás

2022. április 2., szombat

Napi felülről:

“De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.”

Sámuel első könyve 16. rész 7. vers*

Áldott szombatot, a szív békességét, és félelem nélküli tiszta lelkiismeretet kívánok minden testvérem számára!

Nem véletlenül kaptunk többféle érzékszervet. Szükségünk van arra, hogy ne csupán egyféle hatást érzékeljünk, hogy helyes döntéseket hozhassunk, jó irányba induljunk és elkerüljük a lehetséges veszélyeket. Ez sok helyzetben elégséges is, de az igazán lényeges és fontos területek ezeken túl helyezkednek el. Nem vagyunk képesek belelátni az emberek fejébe, szívébe, gondolataiba vagy indítékaiba, pedig mennyivel könnyebb lenne kiszűrni a hazugságot, csalást, megtévesztést és megfelelően értékelni az igazat, a tisztát és jót. Ennek megítéléséhez már valódi bölcsesség szükséges, sőt bizonyos kérdésekben kifejezetten felülről való bölcsességre, amely nem részrehajló, nem becsapható vagy manipulálható, nincs benne félelem, irigység, harag vagy gyűlölet, hanem az igazság békessége. Ma is létfontosságú, hogy többet lássunk, mint a szemünk, jobban értsünk, mint amennyit mondanak nekünk, és józanabb szívvel gondolkodjunk, mint amit a félelmeink diktálnak számunkra. Ehhez ad segítséget a mennyei Atya Szentlelkén keresztül, hogy leleplezze előttünk, mi az igazán fontos, és mi az, ami hitetlenségből, emberi számításból származik.

Mennyei Atyám, köszönöm igazságod békességét és szereteted erejét!

*Revideált új fordítás

2022. április 1., péntek

Napi felülről:

„Aki becsületes a legkisebb dologban az a nagyban is becsületes marad, de aki a legkisebb dologban igazságtalan, az a nagyban is igazságtalan marad.”

Lukács evangéliuma 16. rész 10. vers*

Áldott pénteket, becsületes, odaszánt és hűséges hozzáállást kívánok akár kicsiny, akár nagy dologban minden testvéremnek!

A jellem nem helyzettől függő, a legkisebb dolgokhoz való hozzáállásunkban is tetten érhető, látható és érzékelhető. Először önmagunkat kell ezzel szembesítenünk, hogy ne csapjanak be hamis álmaink a jövőnkkel kapcsolatban. Mindig a jelen kihívásai között kell becsületes, igazságos és hűséges elkötelezettséggel helyt állnunk, hogy a következő időszakban, lépcsőfokon vagy próbatétel idején is azok maradjunk. Amikor elnézőek, részlehajlóak, és a magunk hasznára igazságtalanok vagyunk egyszerű helyzetekben, miből gondoljuk, hogy fontos területeken mások leszünk. Amikor kicsiben belefér a hazugság, ferdítés és megvezetés, az nagyban is működni fog, ráadásul még gyakorlatot is szerzünk a magyarázkodásban. Attól nem leszünk nagylelkű, adakozó emberek, ha tízszer annyi pénzünk lesz, csak gazdagabbak és ezzel együtt önzőbbek is, ha a kevéssel is számító, szűkkeblű módon bántunk. A boldogságunk nem a jövőbeli javak, helyzetek, lehetőségek mértékétől, minőségétől függ, hanem attól, hogy megtanulunk hálásan, becsületes és hűségesen bánni a már meglévőkkel, mert ezt semmi és senki sem veheti el tőlünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy feladatokat bíztál rám, hogy megtanuljak minden helyzetben hűségesen, igazságosan és becsületesen élni és küzdeni!  

*Saját fordítás

2022. március 31., csütörtök

Napi felülről:

“Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem!”

Jónás könyve 2. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, a szabadulás, megújulás és megmentettség békességét, örömét kívánom minden testvérem életére!

Jónás próféta a saját küldetése elől próbált menekülni. Nem egyezett a véleménye Isten tervével, ezt ő világosan megértette, látta, ezért döntött arról, hogy a saját útját választja, ami pont az ellenkező irányba tartott, mint amerre feladata várta. Miután többféle figyelmeztetést kapott, rádöbbent arra, hogy az élet helyett a halálba tart, a szabadság helyett az örök fogságba, és csak abban az Istenben reménykedhet, akinek éppen hátat fordított. Van időszak, amikor olyan makacs a szívünk, hogy egészen mélyre kell süllyednünk ahhoz, hogy felismerjük a rossz döntéseink átkát, illetve szükséges, hogy ránk szakadjon a következmények terhe, aminek hatására végre elfogadjuk és kérjük is a mennyei Atya segítségét, megmentő jóakaratát és irgalmát.  Az az örömhír, hogy még ilyenkor is működik a „de te”, „te mégis” szeretet.  Könnyebb, egyszerűbb lenne, ha sokkal előbb észhez térnénk, kijózanodnánk az önfejűség igazságából, hogy áldássá váljunk, betöltve azt a helyet, ami ránk vár, amire felülről kaptunk megbízást és elhívást.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy megszabadítottál, kiemeltél a pusztulás gödréből és elindítottál a felfelé vezető úton!

*Revideált új fordítás

2022. március 30., szerda

Napi felülről:

“A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” 

Zsidókhoz írt levél 13. rész 2. vers*

Áldott szerdát, a nyitott, befogadó és tiszta szív erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Szükségünk van egy belső családi, baráti körre, amelyre folyamatosan számíthatunk és támaszkodhatunk is rá. Ennek kialakítása, megerősítése és ápolása egész földi életünk egyik lényeges alappillére. Boldogságérzetünk hátterében általában a jól működő kapcsolatok rejlenek, ezért akkora tévedés ezek elé helyezni bármilyen anyagi szempontot, elérendő célt, vagy saját igazságot. A békességünk kulcsa nem a pénztárcánkban található, hanem a szívünk élő, érző és rendezett kapcsolatrendszerében. Ez azonban csak az alap, amelyre elkezdhetünk építeni. Ennek egyik fontos területe a vendégszeretet gyakorlása, ami a lelkünk nyitottságára és befogadó készségére épít. Itt alapvetően nem családi, vagy baráti kapcsolattartásra kell gondolni, hanem ezen túllátó és továbblépő elkötelezettségre. Amikor az addig számunkra idegen, alig ismert vagy egyenesen ismeretlen emberek kerülnek közelebb hozzánk, engedjük be őket a határainkon belülre. Ez mindig kockázattal jár, mint bármilyen változás, de angyalokra is így találunk majd!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy befogadtál, annak ellenére, hogy nem ismertelek, és megajándékoztál szereteted örömével!

*Revideált új fordítás