Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. március 27., vasárnap

Napi felülről:

„Hiszen, oly annyira kimutatta szeretetét Isten az emberiség felé, hogy az egyszülött Fiát ajándékozta oda, hogy mindenki, aki benne hisz, az ne a vesztébe rohanjon, hanem megragadhassa az örökkévaló életet.”

János evangéliuma 3. rész 16. vers*

Áldott vasárnapot, Isten szeretetének valóságos megismerését, elfogadását és erejét kívánom minden testvérem életére!

Vannak terveink vágyaink, amelyeket szeretnénk megvalósítani az életünkben, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel lesz teljes a boldogságunk, erre van igazán szükségünk. Sajnos azzal is szembesülünk, hogy a legeslegjobb ötleteink, álmaink közül sem tudunk mindent végigvinni, mert nem mindenki partner ebben, vannak, akik akkor sem becsülnek minket, ha mindent megteszünk értük. Ennek ellenére nem adjuk fel, hiszen azok, akik valóságosan megismernek, megszeretnek bennünket, azok lesznek a valódi társaink, testvéreink és barátaink. Ővelük együtt lesz az életünk élhető, örömteli és igazán értelmes. A mennyei Atya egy csodálatos életet tervezett számunkra, amelyben a boldogság, békesség és öröm alapértékek. Ettől kerültünk távol hitetlenségünkkel és önfejűségünkkel, amelyek miatt büszkén rohanunk a vesztünkbe. Az Örökkévaló azonban ennek ellenére hajolt le hozzánk, és adott még egy esélyt a megmenekülésre, az örökkévaló életre. Jézus Krisztusban, az egyszülött Fiúban megjelent számunkra a megmentő szeretetet, hogy aki hit által megragadja ezt a lehetőséget, az rátaláljon és élvezhesse a menny megvalósult álmát az életében.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ennyire szeretsz! Köszönöm jó tervedet az életemmel!  

*Saját fordítás

2022. március 26., szombat

Napi felülről:

“Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.”

Példabeszédek könyve 12. rész 28. vers*

Áldott szombatot, az igazságosság, irgalmasság és a valódi élet győzelmét kívánom a szívünkben minden testvérem számára!

Megdöbbentő élmény, ha valaki rossz irányba száll föl a vonatra, és csak a sokadik állomásnál veszi észre, hogy egészen máshova jutott, mint tervezte, pedig közben még lehet, hogy élvezte is az utazást. Egy ilyen esemény bosszantó, de általában helyrehozható, csak sok elvesztegetettet idővel jár. Az életünk kisebb-nagyobb tévedései ugyanígy javíthatóak, csak minél hamarabb érdemes belátásra jutni, visszafordulni és rendezni a következményeket, mert sajnos másokat is befolyásolunk a helytelen irányunkkal. Az igazságosság ösvénye mutatja be a valódi életet és mivel felfelé vezet, fárasztó, de a végén nem ér senkit megszégyenülés, összeomlás és veszteség, hanem a győzelem dicsősége, a fáradozás jutalma, és az igazi otthon vár rá. Elég egyszerű tesztelni önmagunkat, hogy merre is haladunk. Amikor keserűség, irigység, harag, neheztelés vagy szeretetlenség tölti el a szívünket, ez irányítja gondolatainkat, szavainkat, akkor biztos, hogy nem jó felé tartunk. Amikor a hazugságot eszközként használjuk a céljaink elérése érdekében, ezt bárhogyan is magyarázzuk, akkor is a halálba vezet. Az ember azonban az életre született, hogy a halál, gonoszság minden ereje és hatalma ellenére Jézus Krisztus segítségével a jó irányt választhassa.

Mennyei Atyám, hálát adok az igazságosság útjáért, amely az élet ösvénye! Ezen akarok, vágyok járni minden nap!

*Revideált új fordítás

2022. március 25., péntek

Napi felülről:

“Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.”

34. zsoltár 7. vers*

Áldott pénteket, a terheink alól valódi szabadulást, az élő Isten megszólításához pedig bátor hitet kívánok minden testvérem részére!

Mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy állva maradjunk, hogy meglegyen legalább a látszat, hogy jól vagyunk. Nem szeretnénk, ha gyengének látnának bennünket, elesettnek vagy hibásnak, mert az a kísértés dolgozik bennünk, hogy csak az a jó, aki valamit fel tud mutatni. Tényleg büszke egy szülő gyermekére, ha elkezd tipegni, megteszi az első lépéseit, de akkor fogja teljes szeretettel, vigasztalással átölelni, felemelni, amikor elesik és megüti magát a nagy igyekezetében. Az Istenben vetett hit nem csupán eredményekről, hitlépésekről, győzelmekről szól, ez csak az egyik lába a reménységnek. A másik éppen olyan fontos, mert nélküle nem lehetséges valóban előre jutni, ez pedig az őszinte alázat, beismerés és imádság. Nem szégyen a fáradtság, hanem a munka velejárója, nem tragédia és takargatnivaló a botlás, hanem lehetőség az újragondolásra, a változtatásra és a megújulásra. Ez a mi nagy esélyünk, amely Jézus Krisztus által naponta számunkra is nyitva áll, mert bajok mindig lehetnek az életünkben, de valódi és teljes szabadítás csak felülről érkezhet!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kedves előtted, ha segítségül hívlak, és hálát adok szabadításod öröméért!

*Revideált új fordítás

2022. március 24., csütörtök

Napi felülről:

“De ha valaki igazán szereti Istent, azt Isten is közelről és bensőségesen ismeri.”

Első korinthusi levél 8. rész 3. vers*

Áldott csütörtököt, a szeretet gyógyító, reményt adó, és éltető erejét kívánom minden testvérem életére.

Akit igazán szeretek, azzal valóságos, igaz, építő kapcsolatot vágyok felépíteni és fenntartani. Amíg emberekkel kapcsolatban ez abba a nehézségbe ütközik, hogy vajon a másik fél mennyire nyitott erre, mennyire érez és gondolkodik hasonlóan irányunkba, addig Istennél ez világos és egyértelmű. A mennyei Atya bebizonyította a teremtéstől kezdve, Jézus Krisztus életén, halálán és feltámadásán keresztül, hogy szeretete felénk szenvedélyes, változhatatlan, nyitott és elérhető. Nem véletlen, hogy életünk teljes boldogsága, jövőnk és jelenünk békessége alapvetően a vele való élő, igaz és képmutatás nélküli kapcsolatunktól függ. Az Örökkévalót szeretni teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből nem egy lehetséges vallási elképzelés, hanem az emberi élet igazi útja, ami nem homályba, zsákutcába vagy pusztulásba vezet, hanem a valódi otthonunkba. A szeretet nem rejteget semmit a másik elől, nem akarja becsapni, félrevezetni, megtéveszteni, hanem pont ellenkezőleg, teljességben megismerni, megnyílni előtte és építő közösségben lenni vele. Ez az, amire megszülettünk, amire meghívást kaptunk, ami a legjobb választás és döntés az életünkbe.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te előbb szerettél engem mindenki másnál, ebben a szeretetben vágyok élni és növekedni, hogy egyre jobb és bensőségesebb kapcsolatban lehessek veled!

*Egyszerű fordítás

2022. március 23., szerda

Napi felülről:

“Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.”

Példabeszédek könyve 18. rész 9. vers*

Áldott szerdát, becsületes szívet, odaszánt és elkötelezett lelkületet kívánok minden testvérem számára!

A szép, igényes, jól elkészített eredményeket elismerjük, értékeljük, igényeljük, sőt legtöbbször el is várjuk, miközben önmagunkkal szemben sokkal elnézőbbek vagyunk néhány területen. A feladatunk nem csak abból áll, hogy valamit létrehozunk, elvégzünk, hanem az is lényeges része, hogy mindezt hogyan, milyen lelkülettel, figyelemmel és összhangban másokkal. A hanyagság, gondatlanság mindenképpen károkat okoz, de leginkább a kapcsolataink számára veszélyes, mert ha azok tönkremennek, akkor igen nehéz lesz helyrehozni őket. A felületes figyelem, felszínes érzelmek, önző elvárások és érdekek mentén sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet a csúcsra törni, de pont a biztosító kötelek fognak hiányozni, amikor zuhanni kezdünk. Az odafigyelés, törődés és tiszta szeretet csodaszép, kívül, belül igényes közösséget képes építeni, de ennek hiánya, elhanyagolása csak érdekkapcsolatokat, távolságot, és lelki sivárságot. A Teremtő egy gyönyörű, de hihetetlenül kimunkált világot bízott ránk, azzal a reménységgel és tervvel, hogy folytatjuk a munkáját teljes szívvel és lélekkel!

Mennyei Atyám, köszönöm azt a bizalmat, amit tőled kaptam, azt az elhívást, amiben nem lehetek hanyag és felületes, mert életek függnek tőle!

*Revideált új fordítás

2022. március 22., kedd

Napi felülről:

“Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”

János evangéliuma 15. rész 12. vers*

Áldott keddet, a szeretet megerősödését, a reménység megújulását, és Isten békességét kívánom minden testvérem életére!

Mennyire választás kérdése a szeretet? Meg van-e az a szabadságunk, lehetőségünk, hogy a szeretetlenség és gyűlölet helyett, az irgalom, jóakarat és a megbocsátás emberei legyünk? Ez nem egy lépésből, egy döntésből álló folyamat, hanem egy út, amin el kell indulni és minden elágazásnál a helyes irányba továbbmenni.   Minden azzal kezdődik, hogy felfedezem, elfogadom és átélem, hogy van, aki engem is szeret, annak ellenére, azzal együtt amilyen vagyok és pont azért, hogy teljes és boldog legyen az életem. Erről szól a valódi házastársi kapcsolat, a baráti kötelék és a szülői gondoskodás is, mert ezek mögött, mind-mind az mennyei minta áll, amit Jézus Krisztusban látható és érezhető módon is bemutatott az Örökkévaló.  A szeretetünk annál inkább lesz egyre élvezhetőbb gyümölcse a lelkünknek, minél inkább élünk és táplálkozunk abból a jóindulatból, amelyet mi kaptunk. A keserűség helyett a hit és reménység gyökereivel kapaszkodjunk bele és jussunk egyre mélyebbre Isten minden értelmet meghaladó szeretetének erejébe, mert ezért élünk, erre születtünk!

Mennyei Atyám, köszönöm azt, ahogy szeretsz, ahogyan mindezt megmutattad Jézus Krisztusban, ez lett az én szívem törvénye és ereje!

*Revideált új fordítás

2022. március 21., hétfő

Napi felülről:

“Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr!”

40. zsoltár 17. vers*

Áldott hétfőt, megújuló bizalmat és reménységet kívánok minden testvérem számára!

Vannak napok, időszakok, amelyek kifejezetten nem kedveznek az örömvirágjaink számára. Amikor naponta kapunk, olvasunk és hallunk lehangoló, elszomorító híreket, amikor mi magunk is megtapasztaljuk a nehézségek fokozódását, ráadásul csak mélyülnek az árkok, épülnek a falak ember és ember között, akkor inkább üvöltenénk lelkünk fájdalmában, és a szívünk sír a békesség után. Ez teljesen normális, egészséges válasz erre a sok bajra, gonoszságra, de nem szabad ennyivel beérni, mert belebetegszünk, és képtelenek leszünk őszintén szeretni, és szívből segíteni. Az emberi erőforrásaink kimerülhetnek, de nem pótolhatatlanok! Az Örökkévaló megnyitotta számunkra mennyei tárházát Jézus Krisztus által, ahol a lelkünket szünet nélkül várják és fogadják, mert ami itt a földön hiánycikk lett, az nála beszerezhető, ráadásul a lehető legjobb minőségben, személyre szabott kivitelben. A békesség, biztonság és öröm ínséges idején, keressük, kérjük és igényeljük a felülről kapható erőt, és a szabadítást a gúzsba kötő félelmek alól!

Mennyei Atyám, lelkem öröme, békessége és biztonsága benned van és ott is képes megújulni!

*Revideált új fordítás

2022. március 20., vasárnap

Napi felülről:

“Az Úr nevét hívom segítségül: Kérlek, Uram, mentsd meg lelkem!”

116. zsoltár 4. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről érkező segítség bizonyosságát és biztonságát kívánom minden testvérem részére!

Lehetünk akármennyire tapasztaltak és magabiztosak, akkor is eljönnek azok a próbák és nehézségek, amelyek hullámai átcsapnak majd felettünk. Az idegesség és türelmetlenség mélybe húzó hínárjai fonódnak ránk, és minél jobban kapkodunk, annál inkább belegabalyodunk. Az a kísértés vezet bennünket ilyenkor, hogy az aggódásunkkal mutatjuk ki igazán, hogy törődünk a helyzetünkkel. Árad belőlünk a panasz és elégedetlenség, mintha ettől megkönnyebbülnénk, vagy jobb helyzetbe kerülnénk, pedig ezáltal csak egyre süllyedünk, ráadásul másokat is magunkkal ránthatunk. A békesség és reménység azok a mentőövek, amelyekre létszükségünk van ilyen helyzetekben, ezek pedig nincsenek mindig kéznél, és az sem biztos, hogy vannak, lesznek a környezetünkben olyanok, akik felénk tudnák nyújtani őket. Így sincs veszve addig az életünk, amíg képesek és készek vagyunk felülről segítséget kérni, amíg félretéve emberi büszkeségünket bevalljuk, hogy egyedül nem megy, magunktól nincs menekvés. A mennyből kinyújtott kar pedig ott vár bennünket, hogy megragadjuk, hogy bízzunk benne, és lelkünk teljes biztonságba kerülhessen.

 Mennyei Atyám, köszönöm segítségedet, védelmedet és békességet nyújtó jelenlétedet!

*Kecskeméthy István fordítás

2022. március 19., szombat

Napi felülről:

“Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.”

46. zsoltár 3-4. vers*

Áldott szombatot, Isten békességének, szeretetének félelem űző és távol tartó erejét kívánom minden testvérem életére!

Minden nyomás, vihar és hír ellenére nem annak van itt az ideje, hogy engedjük és hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon felettünk. Okunk lenne rá bőven, hiszen a föld megindult, háborognak és tombolnak a gonoszság erői, megrendült az eddig biztosnak hit béke, de addig nem fognak győzni, amíg lesznek, akik nem hódolnak be, nem adják meg magukat az embertelenség hazugságának. Volna mitől félnünk, de nem tesszük, mert hisszük és tudjuk, hogy a félelemnél is van nagyobb hatalom, a szeretet, irgalom és a könyörület ereje. Emberek ezrei küzdenek most ezzel a bátorsággal, nem félnek segíteni, adni és befogadni, mert a rettegés helyett a jóakaratot választották, a gyűlölet helyett a tenni akarást. A mennyei Atya nem azok mellé áll, akik az igazságukat hangoztatják, és lenéző, megvető megjegyzéseket tesznek, hanem azokat áldja meg, akik ebben a próbatételben is akarnak és tesznek is a szív békességéért, gyógyulásáért, a gyűlölet áradat megállításáért, akik a félelmeik ellenére is, a szeretet szabadságában élnek és járnak.

Mennyei Atyám, benned bízom, ezért nem félek, pedig volna mitől, de nálad van az én békességem!

*Revideált új fordítás

2022. március 18., péntek

Napi felülről:

„Van, aki rendszeresen adakozik, ennek ellenére egyre többre jut, aki pedig még az elvárhatót is megtartja magának, ezzel együtt is hiányt szenved.”

Példabeszédek könyve 11. rész 24. vers*

Áldott pénteket, bőkezű szívet, gyarapodó szeretetet és békességet kívánok minden testvérem részére!

Aki el sem indul egy versenyen, mert sajnálja rá a fáradságot, az győztes sem lehet. Aki azt hiszi, úgy gondolja, hogy csak az az övé, amit megtart magának, az szemellenzővel él, és lemarad az élet csodáiról. Egy fa folyamatosan ad, táplál és megoszt: magokat, gyümölcsöt, lehulló ágakat és leveleket, mégis minden évben növekszik, terebélyesedik, mert ez a természetes. Az emberi élet is arra lett megteremtve, hogy élvezze a megajándékozottság örömét, de közben éljen a megosztás boldogságával. Erről szól a család, a barátság, és a valódi közösség.  Az adakozás, segítés és megosztás látszólag elvesz tőlünk, valójában azonban pont ettől leszünk többek, igaz emberek, érző szívű lények, akik megtalálták a helyüket, és lelkük nemes oldalát. A mennyei Atya Jézus Krisztusban bemutatta ennek mintáját és forrását.  Azt a szeretetet, ami túllát a sajáton, észre veszi és értékeli a másikat, a szükséget szenvedőt. Átölel, befogad, segít és melléáll, mert ezt diktálja a szíve minden kudarc és rossz tapasztalat ellenére. Ebből lesz a megosztás bősége és hiányában az önzés ínsége!

Mennyi Atyám, hálát adok, mert megmutattad és folyamatosan tanítod, mit jelent embernek lenni, adni és megosztani!

*Saját fordítás