Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. január 8., hétfő

Napi felülről:

„Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te művelsz, az nem használ neked.”

Ézsaiás könyve 57. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, az Örökkévaló igazságának, útjának és vezetésének örömteli felismerését, követését és jó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Mennyivel könnyebb felismerni, meglátni mások életében a téves utakat, rossz döntéseket vagy az értelmetlen, haszontalan tetteket, mint önmagunkban. Saját életünkkel szemben egyszerre vagyunk nagy elvárásokkal, miközben igen elnézően, megengedően szemléljük a cselekedeteink következményeit. Ügyesek vagyunk a problémák felelőseinek megnevezésében és számonkérésében, de nem vesszük ugyanilyen komolyan a saját szerepünk megítélését. Ez az Örökkévalóval szemben még súlyosabb tévedésekkel járhat. Az a gondolkodás, hogy pontosan tudjuk mi a jó nekünk, mire lenne szükségünk a boldogulásunkhoz és ehhez adjon meg az Úr minden segítséget, de nem szóljon bele az életünkbe egy óriási hiba. Ebben a kérdésben az igazság nem nálunk van, hanem a mennyei Atyánál. Ő álmodott meg bennünket, ezért nála senki sem tudhatja jobban mi az életünk boldogságának a kulcsa. Amit nélküle művelünk, teszünk és viszünk véghez az hosszú távon nem használ nekünk, nem hozza el a várt gyümölcsöket és eredményeket. Az a jó hír, hogy most még kaptunk időt és lehetőséget az újragondolásra és a változtatásra!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad van a megoldás az életemre!

*Revideált új fordítás

2024. január 7., vasárnap

Napi felülről:

„Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!”

Lukács evangéliuma 10. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, Isten békességének megélését, betöltése és képviseletét kívánom minden testvérem számára!

Ami vagyok, amivel a szívem, lelkem telve van, ami igazán fontos számomra azt hordozom és viszem magammal bárhová is megyek. Vannak, akik mindenhol és mindenből csak kapni szeretnének, anélkül, hogy a saját részüket, felelősségüket felvállalnák. Ez a „fogjuk meg, de közben vigyetek” hozzáállás. Mások folyamatos feszültséget keltenek maguk körül, ha nincs is probléma, akkor majd kitalálnak egyet. Az a vágyuk, hogy ők határozhassák meg a beszédtémát, az irányokat, ezért megpróbálnak maguk mellé állítani másokat, hátsó szándékkal befolyásolva őket. A családot és bármely közösséget azonban azok viszik előre, azok építik, akik képesek békességet hordozni, hozni és építeni magukban és maguk körül is. Akik tisztában vannak önmagukkal, megbékültek a mennyel és felszabadultak arra, hogy annak ellenére is megbocsássanak, szeressenek és higgyenek, hogy mások mit képviselnek vagy gondolnak. Azt a békességet élik meg, hozzák el bárhová, ahová belépnek, amit ők is felülről kaptak, mert ez a legnagyobb kincsük és értékük. Ez a mi mennyei elhívásunk és küldetésünk!

Mennyei Atyám, köszönöm azt a békességet, amit tőled kaptam, hogy biztonságban vagyok veled! Ezt szeretném megélni, hordozni és képviselni bárhol is legyek!

*Revideált új fordítás

2024. január 6., szombat

Napi felülről:

„Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.”

Pál levele a rómaiakhoz 14. rész 10. vers*

Áldott szombatot, önmagunk egészéges, előremutató szerepének, helyének betöltését és békességét kívánom minden testvérem számára!

Sok veszekedés, értelmetlen vitatkozás apró, jelentéktelen ügyből indul ki, mégis nagy vihar kerekedhet belőle. Miért tesszük ezt vagy veszünk részt bennük mégis? Az igazságérzetünk miatt, ami nagyon fontos alapja a létünknek, de könnyen be is csaphat bennünket, amikor büszkén beültet bennünket a bírói székbe, és eközben eltakarja előlünk, azt a tényt, hogy nekünk kell majd megállnunk az Örökkévaló ítélőszéke előtt. Milyen alapon akadsz ki és tartod magadat többnek azoknál, akik hozzád hasonlóak, de te mégis veszed magadnak azt a bátorságot, hogy irgalmatlan és türelmetlen feljebbvalóként viselkedj velük szemben? Amennyiben tényleg érzel, kaptál bármiféle felelősséget feléjük vagy felettük, az nem azért van, hogy elítéld őket, hanem azért, hogy a tudásoddal, tapasztalatoddal és ajándékaiddal szolgálj feléjük, segítsd őket és jó irányt mutass számunkra! Ez azzal kezdődik, hogy minden feszült pillanatban, problémás helyzetben adj időt arra, hogy először önmagadat ítélt meg, a saját indulataidat vizsgált meg a mennyei Atya előtt és várd meg a válaszát is! Meg fogsz lepődni, hogy hány veszekedés helyett lesz közös győzelem a végeredmény!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyira türelmes vagy hozzám! Nem ítéltél el, vetettél meg bűneim, hibáim miatt, hanem abban segítesz, hogy győztesen kerüljek ki belőlük!

*Revideált új fordítás

2024. január 5., péntek

Napi felülről:

„Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb.”

Lukács evangéliuma 9. rész 46. vers*

Áldott pénteket, a bennünk élő dicsőségvágy helyes, hasznos és építő megélését kívánom minden testvérem számára!

A velünk született természet szerint van bennünk egy erős vágy arra, hogy naggyá legyünk, felnézzenek ránk és megfelelően értékeljenek. Ennek gyökere az Örökkévaló képére és hasonlatosságára való teremtettségünk. A földi létünk egyik célja, hogy alkossunk, létrehozzunk és többre jussunk, de mindezt nem egyedül és nem csupán önmagunkért. Ne szégyelld tehát és ne akard eltitkolni, hogy jobb szeretnél lenni, csak használd fel ezt az belső ösztönzést úgy, hogy áldás fakadjon belőle. Mihelyt a bennünk szintén megbúvó önző érdekeknek engedjük át az irányítást, azonnal mások fölé akarunk kerülni, őket kívánjuk legyőzni, mert ettől reméljük a boldogságunkat. Ezt építő módon is levezethetjük a sport és a játékok kapcsán, de az igazi megoldás mégis abban rejlik, amikor Istennel együtt szeretnék naggyá válni, az ő terve és akarata szerint. Ekkor úgy lehetünk győztesek, hogy közben a többieket is felemeljük és nem lenyomjuk, befogadjuk őket és nem lenézzük. Formálódj, válj naggyá, nagyobbá, hogy egyre feljebb húzhass másokat is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által megmutattad, mi az igaz nagyság, dicsőség és győzelem, amikor benne szereteted lehajolt hozzám is, hogy az égig emeljen!

*Revideált új fordítás

2024. január 4., csütörtök

Napi felülről:

„Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért!”

143. zsoltár 11. vers*

Áldott csütörtököt, a felülről érkező, személyre szabott segítség biztonságát, erejét és valóságát kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy felnőttként egyértelműen felelős vagyok a gondolkozásomért, döntéseimért és tetteimért, de az hazugság, hogy az életben egyedül kell boldogulnom és alapvetően csak magamra számíthatok. Nem csak akkor, amikor a saját képességeim és lehetőségeim korlátozottak, mint a gyermekkorom idején, ahol nem maradtam volna életben szülői segítség nélkül, hiszen alapvetően kapcsolatra, közösségre lettem teremtve. Az emberi kötődések, barátságok és az ebben megélt szeretet nem csupán színezik, édesítik és boldogítják a létemet, hanem ezekben teljesedhet ki, lehet igazán termékeny és gyümölcsöző. Ezek előtt és fölött azonban ott van a mennyei Atya jóakarata, aki nem mondott le rólam és nem annak örül, amikor büszkén bebizonyítom, hogy nélküle is boldogulok, hanem amikor vele együtt vagyok boldog! Az életem megtartását, megőrzését és megújítását tőle kérni, várni és igényelni nem gyengeség, hanem a megoldás kulcsa. A baj, nyomorúság és gyötrelem idején hozzá kiáltani, rá számítani és benne bízni a legjobb választásom!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert számíthatok jelenléted erejére minden körülményben! Veled együtt vagyok igazán boldog és megelégedett!

*Revideált új fordítás

2024. január 3., szerda

Napi felülről:

„Hiszen azért dolgozunk és küzdünk teljes erőnkkel, mert az élő Istenben reménykedünk és bízunk, aki minden embernek megmentője, de különösképpen a hívőknek.”

Pál első levele Timóteushoz 4. rész 10.vers*

Áldott szerdát, az élő Istenben vetett hittel és bizalommal megélt hétköznapokat és küzdelmeket kívánok minden testvérem számára!

Az élet szerves része a küzdelmes, odaszánt és nagyrészt fáradságos munka. Alkotni, terveket megvalósítani és fejlődni csak ezen keresztül lehetséges, ezért legyőzve a lustaságunkat, a kényelmességünket és hitetlenségünket, használjuk ki az ebben rejlő áldásokat! Azonban az sem lényegtelen, hogy milyen szándék, ok és cél áll a hozzáállásunk hátterében, hiszen a munkánk gyümölcsének ez fogja megteremteni az izét. Hiába érünk el sikereket, ha közben tönkre tesszük a kapcsolatainkat, mérgezzük a családi, munkahelyi légkört vagy másokat becsapva, kihasználva jutunk előnyökhöz, ez általában nagyon keserű eredményeket szül. Az irigység is elég gyakori tanácsadónk céljaink kitűzésében, de, amennyiben nincs mögötte valamilyen mélyebb és tisztább vágyunk, akkor zsákutcába vezetheti az életünket, mert elpazarjuk az erőnket mások sikerének utánzására és nem a saját életünket valósítjuk meg. Az élő Istenben vetett reménység, bizalom és hit azonban minden kérdésben megfelelő, hosszútávú és építő erőforrásunk lehet, melyet követve jó irányba haladunk és a fáradozásunk nem lesz hiábavaló, hanem jó gyümölcsökkel teljes!

Mennyei Atyám, benned bízok, hiszek és reménykedek, ezért dolgozok, fáradozok, mert tudom, hogy veled, érted és miattad érdemes élnem!

*Egyszerű fordítás

2024. január 2., kedd

Napi felülről:

„A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem?”

Az Apostolok Cselekedetei 22. rész 7. vers*

Áldott keddet, Jézus Krisztus felismerését, követését és szolgálatát kívánom minden testvérem számára!

Saul, más néven Pál, akinek a Szentlélek által ihletett leveleit ma is olvashatjuk a Bibliában, tanulságos utat járt be, addig is, amíg megismerte az Örökkévaló igazi valóságát, szeretetének erejét. Vallási buzgalma, fanatizmusa példás volt, de miközben az Isten ügyét akarta szolgálni teljes odaadással, valójában éppen azt a Jézust kergette, üldözte és ítélte el, akiben az Atya igazsága megtestesült. Hogyan lehetséges ennyire vaknak lenni, célt téveszteni, miközben lelkiismeretesen tesszük a dolgunkat? Miért tatjuk magunktól távol, vádoljuk és üldözzük azt, aki mindenkinél többet tett értünk, ráadásul a jelenünk és jövőnk boldogsága is benne teljesülhet. Meddig ellenkezünk és harcolunk tovább azzal a szeretettel, amely meg tud bennünket menteni a rossz lelkiismeretünktől, téves útjainktól. Érdemes-e megvárnunk, amíg leesünk a magas lóról, a földre kerülünk és összetörünk vagy már most szembenézünk azzal, akit nem üldöznünk kellene, hanem megismernünk, nem hibáztatnunk, hanem követnünk és nem elzárnunk magunktól, hanem szolgálnunk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert minden tévedésem, gyűlölködésem és büszkeségem ellenére te megkerestél Jézus Krisztusban, hogy megments, megtarts és szeretetedben éltess!

*Revideált új fordítás

2024. január 1., hétfő

Napi felülről:

„Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.”

61. zsoltár 9. vers*

Áldott Új Évet, hétfőt, az ígéreteink, fogadalmaink és felajánlásaink bölcs megfontolását és naponkénti megvalósítását, teljesítését kívánom minden testvérem számára!

Megérkezett az év első napja, amely megnyitotta az előttünk álló út eddig zárt ajtaját. Mivel az életünk nem fejeződött be a tegnappal, csupán átléptünk egy időküszöböt, ezért mielőtt belevágnánk a mindennapok sűrűjébe nézzünk először fel, hogy észrevehessük azokat a hegycsúcsokat, amelyekért érdemes lesz megküzdeni 2024-ben. Utána nézzünk önmagunkra, hogy mi az, amit nem érdemes tovább cipelnünk erre a fáradságos utazásra, mert csak hátráltatnának a célok elérésében. A legfontosabb talán mégis az, hogy nézzünk a lábunk elé, hogy milyen úton, vágyakkal és elgondolásokkal indulunk neki a jövőnknek. Ne fogadjunk és ígérjünk semmit sem meggondolatlanul, felelőtlenül vagy könnyelműen, mert már a rajtnál vesztesek leszünk és csak idő kérdése, mikor adjuk fel, szegjük meg és felejtjük el azt, ami most még annyira fontosnak tűnik. Összpontosítsunk a legfontosabb területekre, a testünk, gondolataink és a lelkünk egészségére és hasznára. Ne vágyálmokat kövess, hanem azt, ami működhet az életedben, akár azért, mert már átélted, akár azért, mert tudod, hogy számodra is lépésről lépésre megvalósítható. Kérd a mennyei Atya tanácsát mielőtt bármit megfogadnál! Amiben pedig békességet talál a szíved, azt írd le, mond el valakinek, akiben megbízol, hogy tanú lehessen és kezd el ma a változást! Naponként küzdj meg érte és adj hálát Istennek minden kicsi sikerért! Ne hagyd abba, ha elbuksz, hanem kelj fel, kérj erőt a folytatáshoz, mert csak akkor leszel győztes, ha nem adod fel a jóért való harcodat! Az Örökkévaló pedig veled lesz, hiszen őt hívtad segítségül és folyamatosan lesz mit megénekelnie a lelkednek!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert sokkal több jót terveztél számomra ebben az évben, mint amit most el tudok képzelni! Kérlek segíts, hogy felismerjem és megértsem mit kell tennem, miben kell változnom és mihez kell ragaszkodnom, hogy naponta teljesíthessem fogadalmaimat és hálásan dicsérjelek a győzelmekért!

*Revideált új fordítás

2023. december 31., vasárnap

Napi felülről:

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta.”

Máté evangéliuma 25. rész 34. vers*

Áldott vasárnapot, Óévet, a teremtettségünk beteljesedésének háláját, örökségét és ünnepét kívánom minden testvérem számára!

Jézus Krisztus bepillantást enged egy olyan jövőbeli eseménybe, amelyen mindannyian részt fogunk venni, érinteni fog bennünket, akár hiszünk benne, akár nem, de életbevágóan fontos az a kérdés, hogy melyik oldalon fogunk állni? Ez a nagy számadás napja lesz, ahol a szívünk titkai ismerté válnak, amikor kiderül mire fordítottuk földi létünk idejét. Érdemes ezért ennek a tükrében is végigtekintenünk az elmúlt év döntéseit, tetteit és eredményeit. Az igazi kérdés nem az, hogy mennyire voltunk sikeresek, mit valósítottunk meg a terveinkből és hány fokot léptünk előre a ranglétrán? Ezek emberi tekintetben ugyan fontos értékmérők, de ennél többre teremtettünk! Azt kell átgondolnunk, hogy mennyire és miben működtünk együtt a mennyei Atyával? A terveink, választásaink és cselekedeteink mennyire fakadtak tiszta és önzetlen szeretetből, mert valójában ezek adnak valódi értelmet és értéket az éveinknek, akkor is, ha közeben át kellet haladnunk a szenvedések pusztáján vagy többször is kudarcot vallunk. A hit tanul a múlt hibáiból, hálás minden próbáért és örömért, de a célja, hogy teljesítse mindazt, amiért az Örökkévaló akaratából megszületett!

Mennyei Atyám hálát adok, mert egész évben velem voltál, akkor is, amikor én elbizonytalanodtam és elkeseredtem. Köszönöm, hogy áldottnak és megajándékozottnak érezhetem, tudhatom magam, mert hozzád tartozom!

*Revideált új fordítás

2023. december 30., szombat

Napi felülről: „Uram, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!”

80. zsoltár 20. vers*

Áldott szombatot, az Örökkávaló megújító, helyreállító, visszafogadó és szabadító hatalmát, erejét, világosságát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az életünk minden egyes perce különleges kincs, ajándék és lehetőség mindaddig, amíg van bármiféle reménységünk, látjuk értelmét a holnapnak és hálával van tele a szívünk. Amikor ezek hiányoznak, nehézséget, betegséget, szenvedést, csalódást vagy szégyent kell átélnünk, akkor elbizonytalanodunk és megkérdőjeleződik a létünk további sorsa is. Amikor önmagunkban már nem találunk elég erőt a holnaphoz, nincs miért folytatnunk a küzdelmet, akkor mindennél nagyobb szükségünk van a felülről érkező segítségre. Egy olyan megoldásra, amikor a körülményeinktől függetlenül megújul a lelkünk, ismételten erőre kap a szívünk és reménység költözik a csüggedés helyére. Ez a mennyei Atya ajándéka mindazoknak, akik nála keresik a jövőt, az életük értelmét és célját. Nem magától értődő és nem is embertől való változások mennek végbe ekkor bennünk, mert maga az Örökkévaló veszi gondozásába az életünket. Irányt mutató fény fog felragyogni ott, ahol addig csak sötétséget tapasztaltunk. Lehullanak a láncok, amelyekről azt gondoltuk, hogy sohasem szabadulunk meg tőlük. Szárnyalni fogunk, pedig előtte azt éreztük, hogy elvesztettük mindent. Ettől nem érdemes megfosztani magunkat, sem büszkeségből, sem keserűségből!

Mennyei Atyám hálát adók megújító, helyre állító hatalmadért, amely szeretetedből fakad! Erre van szükségem, hogy teljes életet élhessek!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!