Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. október 28., péntek

Napi felülről:

“Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.”

János első levele 1. rész 9. vers*

Áldott pénteket, a beismerés, megvallás, bocsánatkérés felszabadító és lélektisztító erejét kívánom minden testvérem életében!

A halogatás látszólag jó módszer arra, hogy elkerüljük a szembenézés, felelősségvállalás és rendezés kínos pillanatait, valójában saját magunk megtévesztése, hogy ez is egy járható út, még ha nem is a legjobb. Az igazság viszont az, hogy ebben a tekintetben ez nem egyszerűen rossz út, hanem rossz irány, mert egyre csak távolabb visz a szív békességétől, a lélek szabadságától. Annak kizárólag én vagyok az egyedüli akadálya, ha nem ismerem be azt, amit elrontottam, hibáztam és elhanyagoltam. Okokat, kifogásokat és rossz példákat keresés nélkül is fogok találni arra, hogy miért nem érdemes megtennem ezt a lépést, de ez akkor is, csak egy gyáva megfutamodás a gyengeségeink ellen való harcban. Ha letakarjuk a tükröt, attól nem leszünk szebbek, de még a lehetőségét is elvesszük annak, hogy látva a valóságot változtassunk rajta. A beismerés, bűnvallás és bocsánatkérés nem a megszégyenülésről szól, hanem arról, hogy ezen a völgyön keresztül vezet az egyedüli út a mennyei magasságba, az életünk felszabadult boldogsága felé.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem megszégyenítettél a bűneim miatt, hanem megbocsátottál és megtisztítottál!

*Egyszerű fordítás

2022. október 27., csütörtök

Napi felülről:

„Mindegyikünk a szomszédjának kedvezzen a jó elősegítésére, épülés végett!”

Pál levele a rómaiakhoz 15. rész 2. vers*

Áldott csütörtököt, építő, nemesítő, gyümölcsöző kapcsolatok kiépítését és ápolását kívánom minden testvérem részére!

Többféle okból élhetünk, dolgozhatunk egy adott helyen, de az biztos, hogy Isten általad is meg szeretné gazdagítani, áldani az embereket. Első sorban azokat, akik közvetlen melletted, veled kénytelenek élni, dolgozni. Ők azok, akiknek jóléte, öröme és boldogsága összefügg a tieddel is. Amikor kész vagy figyelmet szentelni arra, hogy mi lehet a jó számukra, mi az, ami kedvező és építő az életükre nézve és teszel is érte, akkor kertet fogsz építeni. A gyümölcsöző kapcsolatok parkját. Ez valóságos, néha fárasztó, sokszor egyoldalú befektetés, de a végén gyönyörködni lehet majd benne. Igaz barátságok, egész életre kiható testvéri, szomszédi, munkatársi kötelékek növekedhetnek ki belőle, ami számodra a földi élet egyik örömét hozhatják el. Sajnos lesznek majd gyomok is, amelyeket nem te ültetsz, szórsz el mégis megjelennek, de ez sohase vegye el a kedvedet attól, hogy szorgalmasan gondozd a te részedet, azt, ami rajtad áll! A másiknak kedvezni látszólag tőled vesz el időt, energiát, valójában az a magvetés, ami sokszoros termést hozhat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy áldás vagyok, lehetek és leszek, amikor kész vagyok példádat követve vállalni a magvetés reménységét!

*Saját fordítás

2022. október 26., szerda

Napi felülről:

“Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!”

Ézsaiás könyve 50. rész 10. vers*

Áldott szerdát, a sötétben is biztonságot adó hitet, reménységet és bizalmat kívánok minden testvérem számára!

Amíg világosság vesz körül bennünket, addig bátrabban merünk lépni, tájékozódni és bízni az ösztöneinkben. A sötétség már egy egészen másik arcát mutatja be ugyanannak a világnak, ami addig is körülöttünk volt. Bizonytalan, óvatos lépések, tapogatódzás, félelem és kiszolgáltatottság vesz erőt rajtunk, pedig mindössze a fény ragyogása szűnt meg. A lelki-szellemi sötétség talán még jobban rátelepszik a lényünkre, és hiába az addigi tapasztalat, a szívünk mégis beleremeg az ismeretlenbe. Egy megbízható, bölcs és bátorító szó ilyenkor életet menthet. A mennyei Atya ezért adott számunkra felülről érkező útmutatást, amely megfelelően használva sötét helyen világító lámpás lesz az utunk során. Amíg egy kisgyermek számára a szülői kéz, addig nekünk Istenünk szeretete, amely megjelent Jézus Krisztusban, lehet a támaszunk, bizalmunk és reménységünk a vaksötétben, de még a halál árnyékában is. Félelemre bőségesen van okunk ma is, a csüggedéshez is találunk jónéhány nyomos indokot, de mi nem meghátrálásra születtünk, hanem hitre és reménységre, hogy életet nyerjünk.

Mennyei Atyám, köszönöm a benned megtalált bizalmat és reménységet, ami a sötét időkben is biztos támaszom!

*Revideált új fordítás

2022. október 25., kedd

Napi felülről:

“Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.”

Lukács evangéliuma 4. rész 1-2. vers*

Áldott keddet, minden kísértés, próba és nehézség között Isten vezetésére való figyelmet, érzékenységet és engedelmességet kívánok minden testvérem életére!

Attól, hogy kísértések gyötörnek még egyáltalán nem biztos, hogy rossz úton járok, de még csak az sem, hogy rossz helyzetbe kerültem vagy baj lenne velem. Természetesen nem mindegy, hogy saját butaságaim, rossz döntéseim vezettek kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe, vagy maga az Úr terelt arrafelé. Jézus Krisztus élete fordulópontjához érkezett. Egy új időszak kezdődött a szolgálatában, amelyre születése óta készült. Lépésről lépésre a mennyei Atyának engedelmeskedve indult el. Ez nemhogy kizárta azt, hogy az ördög a közelébe férkőzhessen, hanem éppen ellenkezőleg, mindez elengedhetetlen része volt a felkészülésének. Át kellett élnie ezt a küzdelmet ahhoz, hogy szembe tudjon nézni az előtte álló kihívásokkal. Ne csodálkozzunk azon, ha az életünk változásainál, váltásainál, az öröm, izgalom és reménység mellett aggódások, gyötrő kísértések, álmok és vádlások is előkerülnek. Ezeket hiába mellőznénk szívesen, menekülnénk előlük, akkor is megjelennek. Szembe kell nézni velük, mert csak így tudjuk legyőzni őket. Ráadásul ebben a küzdelmünkben soha nem leszünk egyedül, ha figyelünk a felülről érkező vezetésre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te készítesz, formálsz és vezetsz, ebben pedig benne vannak a kísértésekkel megvívott küzdelmeim is. Áldott légy, hogy ezekben az időkben sem engeded el kezemet!

*Revideált új fordítás

2022. október 24., hétfő

Napi felülről:

“Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok,”

Ézsaiás könyve 30. rész 15. vers*

Áldott hétfőt, a helyreállás és megnyugvás segítségét, az elcsendesedés és a bizalom erejét kívánom minden testvérem részére!

Ez a hét sem indulhat el komoly kihívások nélkül. Igaz, hogy mindenki más-más terhet hordoz, és a terhelhetőségünk is különböző, de akkor is a sajátunk lesz az, ami a legjobban foglalkoztat bennünket, mert annak súlyát mi magunk érezzük át igazán. Attól csak látszólag lesz könnyebb, ha a panaszkodás, elégedetlenkedés, vádaskodás köveit szanaszét dobáljuk a környezetünkben, mert ettől még a terheink ugyanúgy megmaradnak. Mi az, ami segít ilyenkor, mi adhat többlet erőt számunkra? Az egyik az, ha helyreáll az egészséges énképünk. Úgy tudjuk szeretni önmagunkat, hogy ebben benne lesz az embertársaink szeretete is. Ha jól, helyesen szeretjük a lelkünket, akkor ebből természetes módon kivirágzik mások tisztelete, szeretete. Ennek forrása pedig Istennél található, ezért hozzá megtérni, visszatérni a kulcslépés. A szív lecsendesítése, a mennyei Atyába vetett bizalom megújítása pedig megnyitja a lehetőségek ajtaját az aggódás börtönéből a hálaadás és örömmel való szolgálat országa felé, ahol szégyen nélkül kérhetünk mennyei erőt bármikor.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem kivettél a próbák tűzéből, hanem segítesz, hogy megerősödjek általuk, miközben megtartod a lelkemet békességben és reménységben!

*Revideált új fordítás

2022. október 23., vasárnap

Napi felülről:

“Az az én bajom – gondoltam –, hogy megváltozott a Felséges jóindulata.”

77. zsoltár 11. vers*

Áldott vasárnapot, Isten jóindulatának, jóakaratának és szeretetének megélését kívánom minden testvérem számára!

Lesznek olyan napok, pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy minket senki sem szeret, még Isten is hátat fordított nekünk. Lehet, hogy mi követtünk el valami megbocsáthatatlannak tűnő vétket és képtelenek vagyunk túllátni a szégyenünkön. Azonban az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak összecsaptak a fejünk felett a hullámok és süllyedésünk közben nem találunk semmilyen kapaszkodót. Bármilyen nagynak is tűnik a bajunk, ezek önmagukban sohasem képesek elválasztani bennünket a mennyei Atya szeretetétől. A problémánk forrása nem az, hogy az Örökkévaló jóindulata megváltozott volna, hanem az, hogy mi tévesztettük szem elől a mennyet, a felfelé vezető utat. Isten még mindig szeretetével, irgalmával és türelmével fordul feléd, hiszen élsz! Használd ki a lehetőségedet, hogy az elrejtőzés, elfordulás helyett odamenekülsz hozzá, hogy szégyenedet, félelmeidet és reménytelenségedet elvegye és megajándékozzon a szabadulás örömével. Nincs olyan sötét helyzet, amelyet ne tudna bevilágítani szeretetének fénye!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóindulatod, irgalmad, türelmed és szereteted nem változott meg irántam. Ez ad reményt és életet minden helyzetben!

*Revideált új fordítás

2022. október 22., szombat

Napi felülről:

“Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. A világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul.”

Péter második levele 1. rész 4.vers*

Áldott szombatot, az értékes, maradandó és megtartó ígéretek megragadását kívánom minden testvérem számára!

Sajnos hatással van ránk a gonoszság. Vagy úgy, hogy minket is magával ragad, mert vannak előnyei, amelyek segítségével gyorsabban, könnyebben elérhetjük céljainkat, de lehet, hogy annyira elkeserít vagy felbosszant a jelenléte, hogy elveszítjük minden békességünket és boldogságunkat miatta. Még akkor is, amikor józanul és hittel próbálunk küzdeni ellene, képes lekötni erőnket, energiánkat. Isten azonban olyan értékes és csodálatos ígéretekkel lepett meg bennünket Jézus Krisztus által, amelyek segítenek megmenekülni ebből a csapdahelyzetből és kikerülni pusztító következményeit. Nekünk kell minél hamarabb lépnünk a menny felé azáltal, hogy akkor is a jót választjuk, tesszük és követjük, amikor mások nem ezt teszik. Áldást mondani azokra, akik nem érdemlik meg, az emberi természetünk túllépése, arra a területre, ahol egyedül az Úrban bízhatunk. Esélyt adni azoknak is, akik már többször visszaéltek a bizalmunkkal nem normális, de pont ezért annyira meglepő és reményt adó. Mi az egész világot nem tudjuk megváltoztatni, de az Örökkévaló szeretete által a környezetünk a reménység szigete lehet.

Mennyei Atyám, hálát adok becses és értékes ígéreteidéért, amelyek által megragadhatom a nekem szánt ajándékaidat!

*Egyszerű fordítás

2022. október 21., péntek

Napi felülről:

“A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít.”

Példabeszédek könyve 26. rész 21. vers*

Áldott pénteket, a békétlenség, viszálykodás és ellenségeskedés megakadályozását, elkerülését kívánom minden testvérem számára.

Vannak olyanok, akik megengedik maguknak, sőt legtöbbször még élvezik is, hogy békétlenséget, feszültséget szítanak. Úgy gondolják, hogy ezzel saját erejüket, hatalmukat és befolyásukat mutathatják meg. Tudatosan megtévesztenek másokat, hátsó szándékkal befolyásolnak.  Nem fáj nekik, hogy ettől mások rosszul érzik magukat, leterhelődnek vagy megbántódnak. Ez ráadásul másokat is belevisz ebbe a beteg helyzetbe és őket is megfertőzi. Szinte lehetetlen menekülni belőle, mert a viszályt szító helyett egymásra kezdenek el haragudni és mutogatni az emberek. Ilyenkor mindenki megégeti magát, aki belekerül ebbe a tűzbe, sőt a saját haragunk csak fokozza a károkat. Egyáltalában nem könnyű felismerni és tisztán látni abban, hogy kitől, kiktől ered az ellenségeskedés, pedig őket kellene legelőször megfékezni, megállítani, mert akkor nem fog több olaj kerülni a viszálykodás tüzére. A mennyei Atya azonban a  szív békességét biztosítja mindazoknak, akik nyitottak a szavára, a vezetésére és a jóakaratára!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy béketeremtőnek hívtál el és nem viszályszítónak!

*Revideált új fordítás

2022. október 20., csütörtök

Napi felülről:

„Az ember minden útja vállalható a saját szemében, de a lelkek mérlegelője az Örökkévaló!”

Példabeszédek 16. rész 2. vers*

Áldott csütörtököt, emberek és Isten előtt is helyes, igaz és egyenes utakat kívánok minden testvérem életében.

Legtöbb esetben nem sokat gondolkodunk azon, hogy mit, miért teszünk, csak ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, illetve megpróbálunk másokhoz hasonlóan haladni, hiszen abból lehet a legkevesebb probléma. Általában azon keresztül látjuk az ügyeinket, hogy számunkra mi éri meg, miből lehet a legnagyobb hasznunk. Attól tűnik vállalhatónak egy út, ha az előnyt biztosít a saját érdekeink számára. Ez így képes lehet megnyugtatni a lelkiismeretünket, de ettől még nem válik helyessé, jóvá és áldássá. Egyáltalán nem gond, ha valami kifizetődő számunkra, de az már annál inkább, ha eközben másokat becsapunk, megtévesztünk vagy kihasználunk. Érdemes időben mérlegre tenni gondolkodásunkat, szavainkat és tetteinket, hogy ne érjen bennünket meglepetés, amikor mások vagy maga az Örökkévaló teszi ezt meg velünk. Most még sokkal könnyebb változtatni az életünkön, vagy akár elindulni a felfelé vezető úton, mint később sajnálni az elszalasztott lehetőségeinket. A lelkünkért nagy árat fizetett Jézus Krisztus, ezért mi is vegyük komolyan, hogy neki mi a véleménye rólunk!

Mennyei Atyám hálát adok, mert te magad vagy az igazság, ezért hozzád menekülök minden kérdésemmel!

*Saját fordítás

2022. október 19., szerda

Napi felülről:

“mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.”

Lukács evangéliuma 12. rész 23. vers*

Áldott szerdát, a valódi értékeink felismerését, megbecsülését kívánom minden testvérem számára!

Nem szabad lebecsülni a megfelelő étkezés jelentőségét, de soha ne tévesszük szem elől, hogy mindez az egészséges életünkért, lelkünkért fontos. Az élet, a lélek sokkal több, mint, amit elfogyasztunk. Akkor van ennek igazán jelentősége, amikor jobban aggódunk a mindennapi kenyerünkért, mint a hitünkért, ugyanis mi döntjük el, hogy mit értékelünk jobban! Mennyi időt, energiát és pénzt áldozunk az étkezésünkre és mennyit a lelkünk jólétére? Nem igaz az, hogy annyit érünk csupán, amennyit megehetünk, megihatunk vagy amiben felöltözhetünk. Ami igazán értékes az, akivé válhatunk, amilyen szívvel, hittel és reménységgel éljük meg a mindennapjainkat. Amivé formálódunk, ahogyan gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk az tehet nemessé, széppé és vonzóvá. A tudásunk is csak a bölcsességgel karöltve hozza ki belőlünk a legjobb formát. A lélek erejét a hit táplálja, a reménység bátorítja és a szeretetet tartja mozgásban, formában. Az étel lehet bármilyen finom, sohasem fog jó emberré alakítani, mint ahogy a legszebb ruha sem változtat senkit edzetté, mert egészen másra szolgálnak. Hozz ki az életedből a lehető legtöbbet Isten segítségével, a testet pedig úgy gondozd, hogy ebben ne hátráltasson, hanem segítsen!

Mennyei Atyám, köszönöm testemet, lelkemet, az életemet! Ezek értékét vágyom mindig a helyén kezelni és becsülni!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!