Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. március 1., szerda

Napi felülről:

„Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre.”

Máté evangéliuma 17. rész 1. vers*

Áldott szerdát, Isten időzítésének, felkészítő tervének felismerését és megélését kívánom minden testvérem számára!

A napok megérkeznek és tovább állnak, de örökségük velünk marad. Ez akkor is igaz, ha ez nemhogy hasznunkra vált volna, hanem egyenesen elrabolt tőlünk valamit. Az idő drága kincsünk, ezért rosszul felhasználni az egyik óriási bűnünk magunkkal szemben. Nem feltétlenül azok a nagy idők, amire sokat készülünk és amitől sikereket várunk, hanem azok, amelyek jó irányba formálnak bennünket és megtanítanak helyesen élni. Péter, Jakab és János számára lehet, hogy hasonlóan indult a nap, mint máskor, de aki Jézussal együtt jár, őt követi, az soha nem lehet biztos abban, hogy mi minden történik majd vele, hiszen nem emberi, hanem mennyei elgondolás alakítja az eseményeket. Egy fárasztó, látszólag értelmetlen hegymenet várt rájuk, de mivel Jézus vitte magával őket, ezért nem kételkedtek abban, hogy bármi megtörténhet. Most sem csalódtak. Testi életük egyik meghatározó élményében részesültek, amelyre még évtizedek múltával is élénken emlékeztek. Szemtanúi lehettek annak, ahogy találkozik, összeér a menny a földdel minden tekintetben. Ezért kellett nekik is ott lenniük, pont ebben az időben!

Mennyei Atyám, köszönöm időzítésed, terveid pontosságát, hasznát és áldásait! Nem szeretnék lemaradni egyikről sem lustaság, hitetlenség vagy engedetlenség miatt!

*Revideált új fordítás

2023. február 28., kedd

Napi felülről:

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.”

Mózes első könyve 50. rész 20. vers*

Áldott keddet, az ellenünk irányuló rossz, gonosz és megalázó emberi tervek és tettek Isten kezébe helyezését kívánom minden testvérem számára!

József számára nem az éveken át tartó rabszolgaság, börtön volt a legfájdalmasabb, hanem az, hogy mindez a testvérei miatt történhetett vele. Minden nyomorúsága és szenvedése közben csak az volt az állandó, hogy vele volt Istene az Úr, ő pedig ragaszkodott hozzá minden körülmény között. Ezt senki nem vehette el tőle, ő pedig nem adta oda semmiért. Ezért alakult úgy, hogy bármilyen rosszakarat, gonosz szándék vette is körül, az Örökkévaló valahogyan mindig jóra fordította azt. Ez nem jelentette azt, hogy ne kellett volna fájdalmas nehézségeket átélnie, de a végén mégis győztesen került ki a próbákból, ráadásul rajta keresztül sokan menekülhettek meg. Nem tudta, érezte előre, hogy mi fog történni vele, igazából csak Istenig látott el hit által, ez pedig teljesen elégségesnek bizonyult, ahhoz, hogy a végén jóra forduljon a történet. Ez számunkra is bátorítást jelenthet arra, hogy családtagtól, testvértől, baráttól kapott sebek akkor képesek heg és szövődmény nélkül begyógyulni, ha megbízunk a mennyei orvos kezelésében. Hiszen ez nem csak nekünk hoz áldást, hanem rajtunk keresztül másokra is kiárad.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy képes és kész is vagy arra, hogy az ellenem irányuló rossz és gonosz szándékot jóra fordítsd, hogy veled együtt ünnepelhessem a jó győzelmét!

*Revideált új fordítás

2023. február 27., hétfő

Napi felülről:

Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani: „Isten mentsen meg téged attól, Uram, hogy ez bekövetkezzen! Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled!”

Máté evangéliuma 16. rész 22. vers*

Áldott hétfőt, a gondolkozásunk, elképzelésünk és látásunk mennyei világosságban való megvizsgálását kívánom minden testvérem számára!

Jézus Krisztus közelgő haláláról, szenvedéseiről és áldozatáról beszélt a tanítványai előtt. Péter számára ez annyira igazságtalan és elfogadhatatlan elképzelésnek tűnt, ami sehogyan sem fért bele a gondolkozásába, látásába. Ezt nem is tartotta magában, sőt megpróbálta helyreigazítani Mesterét, hiszen szerinte, most valószínűleg tévedett. Ebben a beszélgetésben látványosan ütközött az emberi és az Isten szerinti gondolkozás, ami mindannyiszor meg fog történni, amikor mi szeretnénk eligazítani az Urat, ahelyett, hogy engednénk, hogy ő tanítson bennünket. Az nem baj és nem is bűn, ha nem értjük, sőt néha el sem tudjuk képzelni Isten tervének mélységét, nagyságát és csodáját, de az már igen, ha nem neki hiszünk, hanem inkább saját megérzéseinkre, igazságérzetünkre és elgondolásunkra hagyatkozunk. Ráadásul mindezt jó szándékból és akaratból tesszük, mintha nekünk kellene megvédenünk a mennyei Atyát valamilyen tévedésétől. Ez azonban nem ment fel bennünket, az alól, hogy ezzel átlépjük a határainkat és a Kísértő területére tévedünk, mert elhagytuk az Úr biztonságot adó akaratát.

Mennyei Atyám, segíts, taníts megértenem, elfogadnom akaratod, terved, akkor is, amikor ez túlmutat a saját gondolataimon és elképzelésemen!

*Egyszerű fordítás

2023. február 26., vasárnap

Napi felülről:

„Ami viszont a szádból kijön — vagyis, amit mondasz —, az a szívedből származik, és az tehet téged tisztátalanná!”

Máté evangéliuma 15. rész 18. vers*

Áldott vasárnapot, a szív tisztaságának és békességének elsőségét, fontosságát kívánom minden testvérem számára!

Természetesen lényeges, hogyan öltözködünk, mit és hogyan eszünk, iszunk, mert ezek is részei az életünknek, de alapvetően mégsem ezek határozzák meg, hogy kik is vagyunk valójában. Valakit a belső elkötelezettsége, a lelke helyzete és állapota, a szíve tisztasága tehet jóvá vagy gonosszá, emberré vagy embertelenné, hívővé vagy istentelenné. Az irigység, gyűlölet, hűtlenség és hazugság nem csak azért problémás, mert kiderülhet és lelepleződünk, hanem azért, mert beszennyezi a lelkünket, félrevezeti a szívünket és egy képmutató, békétlen korszakot hoz ránk. Az nem elég, ha megtanulunk viselkedni, jól titkolni a bensőnk valódi szándékát, hogy jó benyomást keltsünk, megtévesszünk másokat. Ettől még ugyanazok maradunk. Igazi változást a szív tisztaságának, világosságának, békességének vágya és beteljesedése hozhat. Jézus Krisztus azért érkezett közénk, hogy ez ne csupán álom maradjon, hanem általa valóssággá is válhasson. Sok fontos, sürgős és lényeges dolgunk van és lesz minden nap, de amíg szívünk nincs rendben, addig rossz irányba haladunk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem csak tükröt tartasz elém, hogy lássam magamat, hanem a változás útját is megnyitottad számomra!

*Egyszerű fordítás

2023. február 25., szombat

Napi felülről:

„És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten.”

Sámuel első könyve 10. rész 7. vers*

Áldott szombatot, az idők, jelek és a tettek mezejének bölcs felismerését kívánom minden testvérem számára!

Miközben testben élünk, kihasználjuk, hogy képesek vagyunk előre tervezni, gondolkodni és ezek alapján cselekedni, megtanuljuk, hogy vannak jelek, jelzések és útmutatások, amelyekre érdemes figyelnünk. Ezek közül sok az idővel kapcsolatos. Napszakok, évszakok, időjárás és az öregedés jelzéseit komolyan kell vennünk, ha bölcsen szeretnénk élni. Ezeken is túlmutatva jutnak el hozzánk a menny nekünk küldött jelei, amelyek nem csupán egy rövid időre, hanem teljes életünkre meghatározhatják a jövőnket, ha figyelembe vesszük őket. Istennek van hatalma arra, hogy olyan ajtókat nyisson meg számunkra, amelyeket nem mi készítettünk elő, nem megdolgoztunk értük, egyszerűen csak megajándékozott vele jóakarata. Ekkor indulnunk kell, meg kell tennünk, ami csak lehetséges, mert áldott idők ezek, visszahozhatatlanul nagy lehetőségek! Ennek első lépése, amikor ő még csak kopogtat a szívünk ajtaján és rajtunk áll, hogy ajtót nyitunk-e számára, hogy a menny belépjen az életünkbe! Amikor már vele járunk, akkor éljük, élhetjük át a felülről nyitott ajtók csodáját és lehetőségét, amelyek hitlépésekben és tettekben folytatódhatnak.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert velem vagy és olyan áldásokat, lehetőségeket és tetteket készítettél elő számomra, amelyek mind felfelé mutató jelzőtáblák lehetnek!

*Revideált új fordítás

2023. február 24., péntek

Napi felülről:

„A jóllakott ember még a mézet is megtapossa, de aki valóban éhes, annak még a keserű is édes.”

Példabeszédek könyve 27. rész 7. vers*

Áldott pénteket, az igazságra, szeretetre és emberségre mélyen éhező lelket kívánok minden testvérem számára!

A böjti időszak különös segítséget adhat a testünknek, de még inkább a szívünknek a lelki éhségünk helyreállítására. A túlságosan betelt, jólakott és meghízott élet veszélye, hogy még a jót, az értékeset és élvezeteset is félretesszük, leértékeljük, mert van miből válogatnunk. Mivel mi döntjük el mivel táplálkozunk, mit engedünk meg magunknak, ezért nálunk van a felelősség is, hogy jól éljünk ezzel a lehetőséggel. Nem az az egészséges út, helyes megoldás, hogy folyamatosan eltelítjük magunkat és nem káros vagy egészségtelen, ha az éhségünket nem azon nyomban próbáljuk meg csillapítani mindenképpen. Ez más összefüggésekre is rávilágít. Amikor gyakran ismétlődő vásárlásokkal jutalmazzuk magunkat, mindig újabb, szebb és jobb eszközöket, tárgyakat akarunk és veszünk, hogy a lelkünk jó érzését fenntartsuk, az a lelkiismeretünket is eltompítja, megzavarja. Amikor a saját igazságunk teljesen betölti a szívünket, megelégedettek vagyunk vele, akkor kevés helye marad benne az Isten igazsága utáni vágyakozásnak. Enélkül pedig büszke, öntelt szívünk fog távol tartani bennünket a nekünk terített mennyei asztaltól!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meghívtál magadhoz az élet közös ünneplésére, amiről nem szeretnék lemaradni öntelt szívem finnyássága miatt!

*Egyszerű fordítás

2023. február 23., csütörtök

Napi felülről:

„Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?”

116. zsoltár 12. vers*

Áldott csütörtököt, a hála alázatban és lelki egészégben megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

Mennyivel könnyebb úgy végezni feladatainkat, hogy érezzük azok háláját, megbecsülését, akik között munkálkodunk, dolgozunk. Ez ott kezdődik, hogy a lelkem kertjében tudatosan gondozom, nevelgetem és erősítem a hála, a szeretet és tisztelet virágait azok számára, akik részt vesznek az életem megjobbításában, előrehaladásában és biztonságában. Az bizonyos, hogy amikor ezek ellepik a szívem talaját, akkor ennek jó illata be fogja tölteni a környezetemet és a keserűség gyökere sem tud könnyen helyet találni magának. Mindez nem csupán az emberi közösségekben működik, sőt elsőrenden és legmélyebben az Istennel való kapcsolatomban igaz. Minél nagyobb bizalommal látom az Örökkévaló munkáját az életemben, annál erőteljesebben fog előtörni bensőmből a hála. Ez megfelelő alázatban és mindeközben lelki egészségben is tart, mert egyszerre lelki vitamin és látásjavító gyógyszer. A mennyei Atyának nincs hiánya semmilyen gazdagságban, hiszen mindent ő teremtett, de a szívem őszinte hálája mindig meg fogja őt indítani, mert annyira szívügye az életem!

Mennyei Atyám, mit adhatok, mivel fizethetnék azért a sok jóért, amivel körülvettél és megáldottál? Fogadd hálás szívemet!

*Revideált új fordítás

2023. február 22., szerda

Napi felülről:

Mózes azonban így könyörgött: „Ó, Uram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem!”

Mózes második könyve 4. rész 13. vers*

Áldott szerdát, az Istenbe vetett bizalmunk növekedését és a saját értékünk elfogadásának békességét kívánom minden testvérem számára!

Mózes negyven éven keresztül száműzetésben élt a pusztában, ahol családja lett, gyermekei születtek. Az Örökkévaló azonban nem mondott le róla. Ezen az életszakaszon keresztül is készítette arra a nagy szolgálatra, amire elhívta. A Mindenható megszólította és elkezdett a szívére beszélni. Feltárta előtte akaratát, és azt is, hogy Mózes ebben, milyen feladatot kaphat majd. Bármennyire is csodálatosak voltak ezek a tervek, Mózes nem hitt abban, hogy ő alkalmas lenne erre a szerepre. Felsorolta minden kifogását, kétségét ezzel kapcsolatban, de az Úr mindegyikre pontosan válaszolt. Mégsem volt teljesen hiábavaló ez a beszélgetés, hiszen a mentegetőzések és az arra adott feleletek, azt is megértették vele, hogy Isten sokkal jobban bízik benne, mint ő saját magában. Az Úr többet lát a jövőjében, mint, amit ő el tud képzelni vagy álmodni merne. A fordulópont az lett az életében, amikor annak ellenére, hogy ő mit gondol magáról és az aggódalmaival együtt is, inkább választotta Isten akaratát, azt az utat, ami kiteljesítette és teljessé tette az életét.

Mennyei Atyám, hálát adok életemre vonatkozó csodálatos terveidért!

*Egyszerű fordítás

2023. február 21., kedd

Napi felülről:

Jézus azonnal megszólította őket: „Nyugodjatok meg! Én vagyok az, ne féljetek!”

Máté evangéliuma 14. rész 27. vers*

Áldott keddet, Isten békességének, bátorításának és jelenlétének nyugalmát, erejét kívánom minden testvérem számára!

Tudjuk, hogy lesznek még viharok az életünk tengerén, át is éltünk már néhányat közülük, mégis minden egyes alkalommal mintha meglepetésként érne bennünket, hogy a bajok felhői körülvesznek és a gondok szele belekap a vitorlánkba. Nehéz megérteni és elfogadni, hogy ez velünk is megtörténhet, sőt még személyes sértésnek is megélhetjük, hogy ellenszélben, hullámok között kell haladnunk, holott nem csináltunk semmi rosszat. A körülmények háboroghatnak körülöttünk, csak mi ne engedjük meg a szívünknek, hogy zúgolódjon, lázadozzon teljesen feleslegesen, ahelyett, hogy belekapaszkodna a bizalom és a békesség kötelébe. Jézus Krisztus jelenléte önmagában még nem nyugtatta meg a tanítványokat, sőt először megrettentek tőle, ijedtükben kiabáltak, mert nem ismerték fel. A változás ott kezdődött, amikor meghallották a mester bíztató hangját, majd azzal lett teljes, hogy Jézus beszállt hozzájuk a hajóba, ami egyben a vihar végét is jelentette. Nyugodj meg szívem! Ne félj, mert az Úr itt van veled, velem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a viharok idején sem hagysz magamra, sőt bátorítasz és békességed jelenlétével nyugtatod meg szívemet!

*Egyszerű fordítás

2023. február 20., hétfő

Napi felülről:

„Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymás kihívói, egymásra irigykedők!”

Pál levele a galatákhoz 5. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, jó, építő és gyümölcsöző kapcsolatokat, közösséget kívánok minden testvérem számára!

Arra mindannyian vágyunk, hogy értékeljenek, elfogadjanak és becsüljenek bennünket. Sőt vannak helyzetek, amikor ezt nem csak igényeljük, hanem egyenesen el is várjuk másoktól. Ez abból vehető észre, hogy megsértődünk, kiakadunk és leterhelődünk, ha ez nem az elvárásaink szerint alakul. Miközben két szemmel nézhetjük egymást, két fülünk van, hogy másokat halljunk, addig befelé, a szívünk irányába csak a lelkiismeretünk lát és hall.  Ezért különösen fontos, hogy a kapcsolataink, a környezetünk segíthessenek bennünket jobb emberré válni. Ehhez mindig észben kell tartanunk, hogy akikkel együtt élünk, dolgozunk és időt töltünk, azok nem legyőzendő ellenfelek, nem eszközök a sikereinkhez, de nem is a boldogságunk akadályai. Éppen ellenkezőleg! Ők a csapattársaink, akikkel közös célokért, győzelmekért harcolunk! Érző emberek, akik ugyanúgy vágynak a megbecsülésre, mint mi. Boldogságkeresők, akiknek hozzánk hasonlóan a jó közösség adhatja meg ezt legteljesebben. A saját boldogságunk útja, egymás értékelésén keresztül vezet, ahol mindannyian számítunk és fontosak vagyunk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehajoltál hozzám Jézus Krisztusban, hogy közösségem lehessen veled és megtanuljam igazán értékelni a másik embert is!

*Saját fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!