Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. május 29., Pünkösdhétfő

Napi felülről:

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” 

Az apostolok cselekedetei 2. rész 3. vers*

Áldott pünkösdhétfőt, felülről érkező, szívünket átható, megragadó és átformáló Lélek-tüzet kívánok minden testvérem számára!   

Az apostolok a zúgó szélroham után, ami a Szentlélek érkezésének a jele volt, látható módon is megtapasztalhatták jelenlétét. A lángnyelvekhez hasonló alakban egyenként nyugodott meg rajtuk a Lélek ereje, ami a testüket nem égette meg, de a lelküket tűzbe hozta. Jézus Krisztus ezt a mennyei lángot ígérte meg és küldte el hozzájuk, hogy velük maradjon egész életükben. Ez az a vigasztaló, bátorító és lelkesítő tűz, ami képes kiégetni az életünkből mindazt, ami istentelen, gonosz és önző, hogy a tiszta, maradandó és értékes kincseknek helye legyen. Akkor is bennünk lángol, amikor elfáradunk, elcsüggedünk és egyedül vagyunk és összeköt bennünket a mennyei otthonunk tüzével. Olyan gondolatokat, szavakat ültet a szívünkbe, olyan tettekre hív és bátorít, amelyek felülről érkeznek és magunktól sohasem tudnánk kitalálni. Megerősíti és kimondja a lelkünkben, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, akire mindig számíthatunk, akinek fontosak vagyunk és feladattal, küldetéssel bízott meg bennünket ezen a földön.

Mennyei Atyám, köszönöm, a Szentlélek szívemet átformáló szeretettüzét, amely a reménységem táplálója, erőm megújítója és a békességem alapja lett!

*Revideált új fordítás

2023. május 28., Pünkösdvasárnap

Napi felülről:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.”

Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-2. vers*

Áldott pünkösdvasárnapot, a Szentlélek csodálatos jelenlétét, megújító erejét és hitlépésekre bátorító hatását kívánom minden testvérem számára!

Pünkösd eredetileg az aratás kezdetéhez kapcsoló nemzeti ünnep volt, amikor az új termés betakarítása elindulhatott. Ennek a megünneplésére érkeztek sokan Jeruzsálembe a világ számos tájáról, hogy rokonaikkal együtt részt vehessenek ebben az örömben. Ezt az kedvező napot választotta ki az Atya arra, hogy Szentlelkét csodálatos módon kiárassza mindazokra, akik a feltámadt és tíz nappal korábban mennybe ment Jézus Krisztusban hittek és bíztak. A szélroham zúgása nem egy házat szokott betölteni, hanem a külső világot, de most valami olyat jelzett, ami a mennyei aratás kezdetét indította el. Az apostolok, akik átélték és tanúi lehettek mindannak, ami Jézus Krisztussal történt együtt voltak, egy helyen, mert várták, hogy mi lesz a következő nagy tette az Örökkévalónak. Ők élhették át elsőként, ahogy a megígért Lélek először betölti a házat, ahol ültek, majd őket magukat is. Ez egy új korszak nyitánya lett, ami azóta is tart. Eljutott egészen a mi lakóhelyünkig és ma is azt a célja, hogy megújítson bennünket, hogy általa felülről született életet élhessünk az ő erejével és vezetésével.

Mennyei Atyám, hálát adok a Szentlélek kiáradásáért, mai napig tartó munkájáért és az engem is átformáló erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. május 27., szombat

Napi felülről:

„Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.”

Jeremiás siralmai 3. rész 24. vers*

Áldott szombatot, az életünk legjobb részének minél teljesebb felfedezését, megismerését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az igazi győzelem az életből fakad és az életet táplálja, a Teremtő pont ezért álmodta meg és valósította meg ezt az élettől nyüzsgő földet. Tele van kihívással, harccal és küzdelemmel, de ettől lehet egyre inkább erősebb. A testi életünk végessége azonban határokat szab ennek a növekedésnek, miközben a lelkünkben arra vágyunk továbbra is, hogy boldogok és győztesek legyünk mindörökké. Ez a felülről kapott örökségünk első része, ami akkor fog tökéletesen beteljesedni, amikor el is fogadjuk ezt az isteni ajándékot. Amikor a lelkünk belesimul a mennyei Atya jó tervébe és minden gonoszságunk, méltatlanságunk és gyengeségünkön felett meglátjuk felragyogni szeretetét. Aki az Örökkévalót választja osztályrészének, mert felismerte, hogy Jézus Krisztusban kinyílt számára ez a lehetőség, az teljes bizalom tekinthet az ismeretlen jövő elé. Lehet, hogy vár ránk még sok fájdalom, próba, sőt kísértés, de már jó kezekben lehetünk, amelyek képesek átvinni bennünket a halálból az életbe, a vesztes helyzetből az örök győzelem otthonába!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te lettél az osztályrészem! Benned bízom, reménykedek most és mindörökké!

*Revideált új fordítás

2023. május 26., péntek

Napi felülről:

„Most azonban távolítsátok el ti is mindezeket: a haragot, a dühöt, a gonoszságot, a káromlást, a gyalázkodást a szátokból!”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a tiszta, egyenes és építő szavaink, egészséges beszédünk állandó jelenlétét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Nem csak a testünket képes megfertőzni különböző betegség, de a beszédünket, gondolkodásunkat, sőt még a lelkünket is. Az ilyen jellegű veszélyek nagy részét ki tudja szűrni a lelkiismeretünk, a megfelelő neveltetésünk és a jellemünk, de ezek lehetősége véges. Olyan környezet és társaság, ahol elfogadott, sőt elvárt a gyűlölködő, aljas és megszégyenítő beszéd előbb vagy utóbb lerombolja azokat a védelmi vonalakat, amelyek megóvhatnának bennünket a gonoszságtól. Amikor érzékeljük, hogy bennünket is elért, és már a bensőnkbe férkőzött a kerűség, gyalázkodás és maró gúny mérge, akkor minél gyorsabban és hatékonyabban orvosolni kell, nehogy maradandó károsodást okozzon a szívünkben, vagy másokéban. Itt már nem elég, ha megpróbálunk viselkedni és visszafogni a gonosz indulatainkat, hanem határozottan el kell távolítani magunkból ezeket a törekvéseket. Nem szabad megvédenünk őket az igazunk hangoztatásával, mert csak bajt hoznak ránk! Ki kell írtani a gyökerüket is a szívünkből, hogy a beszédünket se fertőzzék tovább!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tiszta, egyenes és építő gondolkozásra, beszédre hívtál el és tanítasz!

 *Saját fordítás

2023. május 25., csütörtök

Napi felülről:

„Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.”

Mikeás próféta könyve 7. rész 11. vers*

Áldott csütörtököt, a reményteljes jövő bizonyosságát, hitét és beteljesedését kívánom minden testvérem számára!

Nem tudunk minden nap valami jóban reménykedni, pedig igényünk lenne rá. Mindig vannak olyan időszakok az életünkben, amikor annak is tudunk örülni, hogy túléljük egyik napot a másik után és a legnagyobb kívánságunk csupán annyi, hogy képesek legyünk kipihenni a fáradságunkat. Ez első sorban abból fakad, hogy a lelkünk csak akkor képes szárnyalni, amikor a reménység éltető, felemelő szellői magasba emelik és onnan bepillantást nyerhet egy szebb jövőbe. Viharos időben, a betegségek sötét és komor felhői alatt, a nem várt nehézségek villámcsapásai közt ez szinte lehetetlen. Ezért annyira lényeges, hogy legyenek olyan ígéretek a szívünkbe írva, amelyek nem embertől függenek, amelyeket a mennyei szeretet égette a lelkünkbe, ezért akkor is működnek, amikor már a testünk sem. Annak a bizonyossága, hogy eljön még a felépülés napja, nem beszűkül, hanem kitárul a lehetőségek tárháza, új és eddig ismeretlen területeket fedezhetünk fel, mert erre maga az Örökkévaló adott biztosítékot számunkra Jézus Krisztusban. Ennek egy szelete itt a földön, de a nagyobbik része a mennyei otthonunkban vár ránk!

Mennyei Atyám, hálát adok ígéreteid bizonyosságáért és az abban való reménység beteljesüléséért!

*Revideált új fordítás

2023. május 24., szerda

Napi felülről:

„Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.”

71. zsoltár 7. vers*

Áldott szerdát, az Örökkévaló védelmező erejének jelenlétét, megtapasztalását és bizonyságát kívánom minden testvérem számára!

Mások csodálatát sokféleképpen kivívhatjuk, de ettől is fontosabb, hogy olyan jellé váljunk, amely a helyes utat mutatja felfelé mindazoknak, akik vágynak rá. Az Istenbe vetett hitünk ne egy gyenge szalmaszál legyen, amely nem tud kihúzni a bajból, nem képes megmenteni a csüggedés mocsarából és a próbák tűzét sem képes kiállni, hanem egy biztonságos menedék, rendíthetetlen oltalom és erős kőszikla, amely a legnagyobb viharokban is helytáll. Az életem nem akkor lesz boldog, megelégedett és egészséges, ha elkerülnek a bajok és küzdelmek, hanem amikor jó helyen és megfelelő védelem alatt áll a lelkem. Nem lehet annál nagyobb biztonság, mint a mennyei Atya oltalmazó erejének a pártfogása. A legerősebb ember is csak egy véges halandó marad bármit is képzel magáról, bármilyen nagy is a hatalma mások fölött. Az azonban, aki az Örökkévaló védelmét élvezi, akkor is, ha testileg gyenge a győztesek táborához fog tartozni, mert a menny ereje és lehetőségei belépnek az életébe. Sok örömteli meglepetésben és meglepődésben is része annak, aki ezt az utat választja!

Mennyei Atyám, hálát adok oltalmazó védelmedért, amely rendíthetetlen és biztos, mert nem tőlem vagy emberektől függ, hanem a te hatalmadra épül!

*Revideált új fordítás

2023. május 23., kedd

Napi felülről:

„Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták: Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: Ne félj, csak higgy!”

Márk evangéliuma 5. rész 35-36. vers*

Áldott keddet, a kitartó hit hatalmát, Istenben bízó reménységét és a félelmeinken győztes erejét kívánom minden testvérem számára!

Amikor elér hozzánk a lesújtó hírt, szembesülünk félelemkeltő hatalmával az a legerősebb embert is képes összetörni. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb félelem és rémület környékez meg bennünket annak hallatán, hogy elveszíthetjük őt. A szülő gyermek tekintetében ez különösen igaz. Jairus, a településen található istentiszteleti hely egyik ismert vezetője kérte meg Jézust, hogy gyógyítsa meg súlyosan beteg 12 éves lányát. Mielőtt azonban a házához értek volna, megérkezett a fájdalmas hír a gyermek haláláról. Az aggódó kívülállók véleménye szerint, most már bezárult a hit és a bizalom ajtaja és a fájdalmas, félelmetes gyásznak kell ajtót nyitni. Nincs értelme reménykedni, mert teljességgel felesleges, ha eddig nem segített az Isten, ezután már úgysem fog. Jézus azonban nem mondott le erről a családról, hiszen ezért indult el az otthonukhoz. Inkább az édesapát kellett bátorítania arra, hogy ne adja meg magát a félelem, csüggedés vonzásának, és ne engedje el a hit megtartó kötelékét. Amíg a mennyei Atya nem mond le valakiről, addig mi se tegyük ezt meg! A hit nem ért és nem tud mindent, hanem abban bízik, aki mindent képes a hívő javára fordítani.

Mennyei Atyám, köszönöm bátorító biztatásodat, hogy a legsötétebb, legnehezebb időkben is ragaszkodjam hitemhez bármilyen gyenge is vagyok!

*Revideált új fordítás

2023. május 22., hétfő

Napi felülről:

„Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat.”

56. zsoltár 13. vers*

Áldott hétfőt, a megajándékozott élet háláját és az Istennek tett fogadalmaink megtartását kívánom minden testvérem számára!

Minél magasra jutunk az élet ranglétráján, annál többeket tudunk lenézni, felülről szemlélni és ez akkor lesz igazán veszélyes, ha elhisszük, hogy nekünk ez a siker megjár. Nem lehetőséget látunk benne, hogy másokat is felemeljünk, hanem az elvárásaink sokasodnak meg a környezetünk felé. Amikor a hálátlanság szemüvegét használjuk, sokan, akik segítettek elérni a céljainkat eltűnnek látókörünkből, ami azért csábító mégis, mert a saját dicsőségünket nagyítja fel mások rovására. Nem csupán szomorú és igazságtalan, amikor elfelejtkezünk arról, hogy kinek mivel tartozunk, hanem egyenesen torzítja a jellemünket, mert hamis képet épít fel önmagunkról. Amikor Istennel szemben tesszük meg ugyanezt, az még nagyobb kockázattal jár, hiszen nem tudhatjuk, hogy meddig lesz még időnk betartani az ígéretünket. Sok mindent halogathatunk az életben, de a mennyei Atyának tett fogadalmainkat mindennél komolyabban kell vennünk, hiszen ezektől függ a jövőnk és a lelkünk igaz reménysége. A hálánk áldozata pedig abban segít, hogy ne szálljunk el saját teljesítményünk nagyságától, hanem miénk lehessen a megajándékozott élet öröme.

Mennyei Atyám, tartozom neked ígéreteim megtartásával és hálás szívem örömével!

*Revideált új fordítás

2023. május 21., vasárnap

Napi felülről:

„Van olyan út, amely helyesnek látszik, végül mégis a halálba vezet.”

A Példabeszédek könyve 16. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, a helyesnek látszó helyett, az életre vezető életút megtalálását és használatát kívánom minden testvérem számára!

Az utakat nem a szépségük, népszerűségük vagy a könnyen járhatóságuk teszik jóvá vagy rosszá, hanem az irányuk, a cél ahová vezetnek. Az egyik veszélyes tévedésünk pont abból fakad, ha céltalan az életünk, ezért mindig arra megyünk amerre a pillanatnyi kedvünk tartja, vagy amerre mások sodornak. Így a végén egy összevissza kuszált, elvesztegetett és reménytelen életutat vejezünk be a semmi közepén. A másik a céltévesztett útválasztás. A boldogulásunkat tűzzük ki magunk elé, de nem keressük meg, nem kutatjuk ki azt az irányt, amely a teljes és örök életre nézve biztosítaná ezt, ezért a rövidtávon hasznot ígérő lehetőségeket választjuk, amelyek nagyon sokszor éppen eltávolítanak az eredeti céljainktól. Legtöbb ember nem a halált akarja választani, de a felelőtlen, hitetlen és önző döntéseinek mégis ez lesz a következménye. Az a reménységünk mégis, hogy Isten nem hagyott magunkra az útkereséseinkben. Elénk tárta, megnyitotta az örök életre vezető utat Jézus Krisztusban. Ez a szeretet nehéz, de felfelé vezető útja, amely nem csak helyesnek látszik, de valóban az is!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem kell egyedül bolyonganom az élet útvesztőjében, hiszen megmutattad számomra az életre vezető ösvényt Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2023. május 20., szombat

Napi felülről:

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.”

55. zsoltár 17. vers*

Áldott szombat mellett kívánom a nehézségeink, nyomorúságunk és sóhajtozásaink őszinte megvallását, elsírását és kipanaszkodását az Úr előtt, hogy a segítségét is átélhessük!

A sikeres élet sohasem mentes a nehézségektől. Nem attól lesz valaki győztes, hogy elkerül minden akadályt, próbát és küzdelmet, hanem attól, hogy ezekben a helyzetekben is kitartott, nem adta fel, megkereste, megtalálta a megfelelő kiutat és tovább tudott lépni. Mindig lesznek olyanok, akik látszólag vagy ténylegesen hátráltatják az életünket, keresztbe tesznek nekünk és csalódunk bennünk. Ez rosszul fog esni, fájdalmasan fogjuk megélni, de tudnunk kell, hogy ebben semmi rendkívüli nincs. Mások is átélik ugyanezeket a mélységeket, velük is megtörténnek ilyenek. Ez még nem fog megvigasztalni bennünket, de legalább megérthetjük, hogy nem az önsajnálat vagy mások szánakozása a kiút a helyzetünkből, hanem ennél többre van szükségünk. Ki kell öntenünk, meg kell vallanunk és el kell panaszkodnunk a fájdalmainkat, de nem mindegy, hogy hol és kinek. Annak érdemes, aki tényleges segítséget is tud adni a továbblépésben! Az a jó, ha vannak olyan barátaink, szeretteink, akik így állnak mellénk és ilyen helyzetekben is számíthatunk rájuk. Az igazán bátor és hatékony lépés mégis az, ha Isten elé visszük panaszunkat, előtte sírjuk el bánatunkat és nála keresünk vigasztalást. Ez már a szabadulásunk, megújulásunk első lépése lesz, mert a legjobb helyen kopogtattunk.

Mennyei Atyám, hozzád kiáltok, neked mondom el bánatomat, csalódásaimat és fájdalmaimat! Köszönöm, hogy nem csupán meghallgatsz, hanem a segítség útját is kiépíted számomra!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!