Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. március 26., péntek

Napi felülről:

“A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.” Zsidókhoz írt levél 13. rész 16. vers

Áldott pénteket, kitartó és bátor szeretetet a mai nap kihívásaihoz, az előttünk álló hétvégére pedig megújuló reménységet kívánok minden testvéremnek!

Mindannyian ismerjük az ajándékozás örömét, az önzetlen és hátsó szándék nélküli jótettek szívet melengető boldogságát, hiszen ez nemesíti és szépíti igazán a lelket. Sajnos a hétköznapok küzdelme, az igényeink, vágyaink és az elvárások sürgető kihívásai mind-mind azt suttogják, a végén pedig már erőszakosan követelik, hogy most csak magaddal törődj, a saját feladataidra összpontosíts, és nem engedheted meg magadnak a jótékonyság „fényűzését”. Pedig a lélek pont attól lesz egészséges és erős, ha megtanulja helyesen szeretni önmagát, elfogadni a segítséget és elválaszthatatlan része lesz a kincsei természetes megosztása. Amennyivel tisztább és frissebb egy forrás egy vizes gödörnél, annyival éltetőbb egy szív, amely kész őszinte szeretettel adni magából, nem csak elvárni és önmagának gyűjtögetni. A nincs időm, nincs erőm, nincs mit adnom, csak addig igaz, amíg a Szeretet rendet nem tesz az életünk polcain, hogy a valódi helyére kerüljön minden értékünk.

Uram, köszönöm, hogy annyi mindennel megajándékoztál, hogy abból bőven jut mások számára is!

*Revideált új fordítás

2021. március 25., csütörtök

“Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.”
A prédikátor könyve 7.rész 9. vers*

Áldott szerdát, minden nehézség közepette is békességben megőrzött szívet és reménységben megerősödő lelket kívánok minden testvéremnek!

A váratlan és kellemetlen helyzetekre való válaszunk és reagálásunk minden esetben tükröt állítanak elénk, hogy mi minden tanyázik a szívünkben, hiszen ezek az esetek hirtelensége nem engedi, hogy a a „jó” magaviseletünk időben becsukja az ajtót a mélybe rejlő indulatok előtt. Ilyenkor kitörő vulkánként beindul a kiabálás, káromkodás, hangos és durva hibáztatás, bosszankodás és a féktelen düh. A hirtelen felindulásból elkövetett megalázás, sértegetés, átkok és tettek oka nem egy másik személy vagy helyzet, hanem a lelkünk meg nem békélt mélységei, a sötétben rejtegetett önigazságunk. Itt nem az a kérdés, hogy ki a hibás, mert mások figyelmetlensége, hanyagsága vagy bűne nem szolgálhat mentségként a szívünkbe befészkelt és megtűrt gonoszra, pedig de kényelmes ezzel áltatni magunkat. A mennyei Atyának nem az a terve, hogy még ügyesebben tudjuk felügyelni az indulatainkat, hanem, az hogy az ostoba szívünk helyett a felülről való bölcsesség uralkodjon bennünk, hogy a tőle tanult alázat és szelídség legyen a mindennapi lakótársunk.

Uram, köszönöm, hogy te a békesség, megbocsátás és szeretet Lelkét küldet el hozzánk, hogy bennünk és velünk éljen!

*Revideált új fordítás

2021. március 24., szerda

“Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.” A prédikátor könyve 7. rész 9. vers*

Napi felülről:

Áldott szerdát, minden nehézség közepette is békességben megőrzött szívet és reménységben megerősödő lelket kívánok minden testvéremnek!

A váratlan és kellemetlen helyzetekre való válaszunk és reagálásunk minden esetben tükröt állítanak elénk, hogy mi minden tanyázik a szívünkben, hiszen ezek az esetek hirtelensége nem engedi, hogy a a „jó” magaviseletünk időben becsukja az ajtót a mélybe rejlő indulatok előtt. Ilyenkor kitörő vulkánként beindul a kiabálás, káromkodás, hangos és durva hibáztatás, bosszankodás és a féktelen düh. A hirtelen felindulásból elkövetett megalázás, sértegetés, átkok és tettek oka nem egy másik személy vagy helyzet, hanem a lelkünk meg nem békélt mélységei, a sötétben rejtegetett önigazságunk. Itt nem az a kérdés, hogy ki a hibás, mert mások figyelmetlensége, hanyagsága vagy bűne nem szolgálhat mentségként a szívünkbe befészkelt és megtűrt gonoszra, pedig de kényelmes ezzel áltatni magunkat. A mennyei Atyának nem az a terve, hogy még ügyesebben tudjuk felügyelni az indulatainkat, hanem, az hogy az ostoba szívünk helyett a felülről való bölcsesség uralkodjon bennünk, hogy a tőle tanult alázat és szelídség legyen a mindennapi lakótársunk.

Uram, köszönöm, hogy te a békesség, megbocsátás és szeretet Lelkét küldet el hozzánk, hogy bennünk és velünk éljen!

*Revideált új fordítás

2021. március 23., kedd

“Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” 34. zsoltár 19. vers*

Napi felülről:

Áldott keddet, a mai nap küzdelmeihez felbátorodott szívet és egészséges lelket kívánok minden testvéremnek!

A megtört szív és a megsebzett lélek fájdalma az emberi lét egyik legnehezebb terhe. Amennyire tőlünk telik, amennyiben rajtunk múlik, messze kerüljük el azokat a helyzeteket, ahol mi okozhatunk ilyen sebeket akarva-akaratlanul másoknak. A hűtlenség, gyűlölet, önzés, hazugság, tiszteletlenség és beteges önigazság olyan mély és kínzó sérüléseket képes szerezni, amit csak akkor fogunk fel, amikor velünk teszik ugyanezt. Ráadásul, ha a sebek nincsenek megfelelően kezelve további káros következményekkel is járnak. A szív bezárkózik, megkeménykedik, túlzóan gyanakvóvá és érzékennyé válik, a lélek pedig reményvesztetten és bizonytalanul néz minden nap elé, rettegve az újabb fájdalmaktól. Erre jöhet még rá, hogyha elhiszi azt a hazugságot, hogy Isten is megveti őt, mert nem elég erős, bátor és egészséges és nem elég jó ahhoz, hogy méltó legyen a Mindenható szeretetére, ezért a hit útja helyett az önsajnálat börtönébe menekül. Pedig olyan Atyánk van, aki Jézus Krisztusban képes átérezni és megérteni minden fájdalmunkat és sebünket. Ő pont ezek miatt érkezett hozzánk, hogy akkor segítsen rajtunk, amikor betegek, megtörtek és megfáradtak vagyunk, hogy megmutassa rajtunk irgalmát és kegyelmét. Soha nem reménytelen az állapotunk addig, amíg megbízunk az Úr jóságában és szeretetében!

Atyám, köszönöm, hogy közösséget vállalsz velem és megmentesz akkor is, amikor megtört és megsebzett vagyok, mert a te szereteted mélyebb minden emberi fájdalomnál!

*Revideált új fordítás

2021. március 22., hétfő

“Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban,…”

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 1. rész 3. vers*

Napi felülről:

Áldott hétfőt, a feladataink elvégzéséhez testi és lelki erőt, a kapcsolataink ápolásához pedig túlcsorduló szeretetet kívánok minden testvéremnek!

Egy Covid-évnyi idő elteltével a világ még mindig nem állt helyre, sőt hazánkban, sok más országgal egyetemben talán az eddigi legnehezebb heteket éljük át. Mikor, ha nem most van különleges értéke a megbecsülésnek, köszönetnek és hálaadásnak, a kitartó és hősies helytállókért, küzdőkért és harcosokért. Annyira könnyű észrevenni a hibákat, hiányosságokat és tévedéseket, amelyek a feszült légkörben csak még inkább felnagyítódnak, de mennyivel nehezebb kihívás bíztatni az elfáradtat, néhány jó szót szólni az elcsüggedőnek és bátorítani a bizonytalanokat. Mi is vágyunk arra, hogy értékeljék az odaadásunkat, és a hála hangja is megszólaljon velünk kapcsolatba, ne csak a számonkérésé, így pontosan tudjuk, hogy mire lenne igazán égető szükség. Kezdjük a saját környezetünkkel! Cseréljük le a keserűség és problémázás szemüvegét mennyei lencsékre, olyanokra, ahol valóságosan megláthatjuk mennyi mindenért lehetünk hálásak másokért, mennyi mindent köszönhetünk nekik, észrevéve a hétköznapi és apró kincseket is. Az egyik legfontosabb eredmény, ha bennünk és környezetünkben is a szeretet gazdagodik, a hit pedig erősödik, mert ezzel nem csak túlélni lehet a nehézségeket, hanem győztesekként menni tovább.

Atyám, köszönöm, hogy hittel és szeretettel ajándékoztál meg, hogy a hálaadás és köszönet is szüntelen virágozzék a szívemben!

*Revideált új fordítás

2021. március 21., vasárnap

“Forduljon feléd jóindulattal az Örökkévaló, és adjon békességet neked!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 26. vers*

Napi felülről:

Áldott vasárnapot, a lélek felemelő ünnepét és a test megújító pihenését kívánom minden testvéremnek!

A lelkünk időtálló házát a Mindenható áldásai alapozzák meg. Az Ő védelme alap épülhet fel, jelenléte ragyogja be és kegyelme tartja tisztán. Falait Isten békessége teszi biztonságossá és az Örökkévaló jóindulata fedi be az egész otthont. Ilyen örökséget terveztek számunkra a mennyben. Ezen munkálkodik milliónyi angyal. Ezért hagyta el a menny dicsőségét egy időre a Fiú, hogy engedelmessége és szenvedése által minden gonosz és visszahúzó erőt legyőzzön, ami akadályozná ennek megvalósulását. Ezért áradt ki a Lélek, hogy naponta segítse és vezesse ezt a nagyszerű építkezést, amelynek tervezője és kivitelezője maga az Isten, a mi javunkra. Ennek a háznak az ablakai már most a mennyre nyílnak és tele van az éléskamrája felülről kapott javakkal és ajándékokkal, hogy bőséggel ellássa az otthont, és jusson belőle másoknak is. Amikor pedig a földi test végleg elgyengül és nem képes tovább harcolni, a lélek odakerül, ahová tartozik, akire rábízta magát, akivel, és akiért élt.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nekem te vagy a jelenem békessége és a jövőm reménysége!

*Egyszerű fordítás

2021. március 20., szombat

Napi felülről:

“Világosítson meg az Örökkévaló jelenlétének világosságával, és legyen hozzád kegyelmes!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 25. vers*

Áldott szombatot, mennyei világosságot és bátor, hittel teljes szívet kívánok minden testvéremnek!

Hiába van szemünk, ha nincs fény, nem tud segíteni rajtunk a látásunk! Hiába érzékeny a szívünk, ha a Lélek világossága hiányzik az életünkből, csak sötétben botorkáló lelki vakok vagyunk. Az a probléma, hogy ebben az esetben nincs valódi képünk sem önmagunkról, sem másokról, csak részismeretekre támaszkodhatunk, ami könnyen tévedésekhez vezet. Valójában bátorságra és a sötétség elutasítására van szükségünk ahhoz, hogy hittel tett lépésként belépjünk a mennyei Atya világosságába, jelenlétének ragyogásába. Megdöbbentő először azzal szembesülni, hogy mennyi szenny és mocsok tapadt hozzánk, amit addig a sötétség halálos jótékonysággal eltakart. Ha a szégyenérzetünk ellenére mégsem menekülünk vissza a homályba, akkor átélhetjük, hogy ebben a fényben nem csak lelepleződünk, de az igazi megtisztulás és megszépülés is itt vár ránk. Elkezdjük olyannak és annak látni magunkat, akinek a Mindenható megteremtett, sőt felragyognak számunkra olyan célok és ígéretek, amelyekről addig álmodni sem mertünk volna. Ez a mi valódi hazánk, Isten csodálatos országa.

Uram, köszönöm, hogy jelenléted fénye és kegyelmed jósága lehet az én otthonom is!

*Egyszerű fordítás

2021. március 19., péntek

Napi felülről:

“Áldjon meg téged az Örökkévaló, és őrizzen meg téged!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 24. vers *

Áldott pénteket, biztonságban és szeretetben megélt napot kívánok minden testvéremnek!

A sok fontos vágyunk mellett, de valójában azok előtt a legnagyobb szükségünk a Mindenható jelenlétére, folyamatos áldására és óvó-védő hatalmára van. Ezek nélkül csak fél életet élhetünk, mert zárva marad az az ajtó, ami a mennyre nyílik, rejtve marad az az út, amely felfelé vezet, és nem jut el a lelkünkig az Atya éltető szava. Pedig ezek az égi csatornák megnyíltak Jézus Krisztusban, hogy megöntözzék a száraz szívek göröngyeit, életet hozzanak a sivár pusztaságba és hazavezessék az eltévedt lelket. Rajtunk múlik, hogy ezek az áldások megnyugszanak-e a rajtunk, mert otthonra találnak, vagy a sok „fontosabb” vággyal és teherrel megtöltött szívünk zárva tart előttük. Isten jelenlétének a megérkezése tényleg megváltoztatja az életünket, felcseréli a fontossági sorrendeket és átformálja a jellemünket, de csak a saját kérésünkre, a szívünk őszinte hite és nyitottsága szerint. Amíg Isten áldása és védelme velünk van, addig az élet legnagyobb viharai is a javunkra alakulnak, a legsúlyosabb terhek nem összenyomnak, hanem megerősítenek.

Uram, köszönöm, hogy megnyitottad számomra is az áldások forrását, ez éltet és ez az én legnagyobb kincsem!

*Egyszerű fordítás

2021. március 18., csütörtök

Napi felülről:

“Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon.”

Péter első levele 5. rész 8-9. vers*

Áldott csütörtököt, kitartó küzdelmet és hit általi győzelmeket kívánok minden testvéremnek a gonosz összes próbálkozásával szemben!

Borzalmas az a sok szenvedés, amit ember embernek okoz és kivétel nélkül valamilyen sajátos igazság alapján. Ez a megmart, megsebzett és elvadult lélek igazsága, ami kivétel nélkül felhatalmazást ad a nyilvánvalóan gonosz eszközök alkalmazására is a céljai érdekében. Irigység, rágalmazás, ítélkezés, gyűlölet, bántalmazás, megalázás és léleknyomorítás csak néhány harapásnyom, amit mi okozunk, de ott van benne mindig az ordító oroszlán dühe. Pedig nem szükséges sem félelemben élnünk, sem félelmet gerjesztenünk magunk körül. Bármilyen veszedelmesnek is látszik az ellenség, csak azokat van hatalma magával ragadni, akik saját gondolataik alapján, egyedül és Istenben vetett hit nélkül néznek vele szembe. A józan, bölcs, kiegyensúlyozott és hittel érző és látó szív azonnal megérzi a gonosz leheletét még akkor is, amikor a megtévesztés fala mögött leselkedik. A kísértővel nem lehet megbarátkozni, vagy kiegyezni, csak ellenállni vagy behódolni. Mi azonban nem meghátrálásra születtünk, hanem bátor hitre, hogy teljes életet nyerjünk! A mennyei Atya jelenléte a biztosíték arra, hogy semmilyen veszedelem nem ragadhat le bennünket, sőt a szenvedéseken keresztül megerősödhetünk, hogy egyre hősiesebb hitharcosok legyünk.

Uram, köszönöm, hogy a szenvedések, nehézségek ideje is a benned való megerősödésem lehetősége!

*Egyszerű fordítás

2021. március 17., szerda

Napi felülről:

“Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.”

Példabeszédek könyve 21. rész 21. vers*

Áldott szerdát, hűséges szeretettel, éltető igazsággal megélt napot kívánok minden testvéremnek!

Az igazi kincseink határozzák meg az életünket. Ami fontos és érték számunkra, azért hajlandóak leszünk feláldozni rengeteg pénz, időt és energiát, ezért nem mindegy, mire törekszünk, mire szánjuk rá törékeny létünket. A szívünk akkor boldog, ha a kincseiben gyönyörködhet és biztonságban tudhatja azokat, de rettentően elkeseredett és beteg lesz, ha nélkülöznie kell őket. Amikor tárgyakhoz, pénzen megvehető értékekhez kezdünk kötődni és ezek elérése lesz az életcélunk, veszélyes vizekre tévedünk, ahol sokkal fontosabb értékeket fogunk elveszteni, és amit megnyerünk az is nagyon csalóka lesz. Az emberi kapcsolataink drágagyöngyei már értékállóbbak, és ha igaziak, akkor egy életen át képesek boldogsággal és szeretettel eltölteni a szívünket, ezért érdemes ezeket jól megválasztani és odaadással megőrizni. Még ennél is van azonban egy maradandóbb és ragyogóbb kincs, amit a mennyei Atya készített a számunkra, ez pedig az Ő országa, igazsága és szeretete. Ennek az a különlegessége, hogy, ha ezt megtaláljuk és ragaszkodunk hozzá, akkor ennek a fényében minden más érték is a helyére kerül, ráadásul ezt soha és senki nem veheti el tőlünk, mert örök jótállás jár hozzá.

Uram, köszönöm, hogy az igazi kincseimet mind-mind tőled kaphattam!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!