Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. szeptember 18., hétfő

Napi felülről:

„Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.”

103. zsoltár 3. vers*

Áldott hétfőt, az Örökkévaló megbocsátó, gyógyító és helyreállító szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Engem sem kímélt meg a mennyei Atya attól, hogy elérjen a családban végig vonuló betegség. Nagyon nehéz elfogadni, hogy nem a betervezett menetrend szerint haladhatok tovább, le kellem mondanom megtervezett programokat vagy nem vehetek részt olyan örömünnepen, amire régóta készültünk. Ráadásul még mások segítségére, jóindulatára is rá vagyok utalva, hogy helyettem álljanak helyt, megcsinálják azt, amit nekem kellett volna. Minden nyomorúság, betegség és szenvedés rossz, mégis emlékeztet arra, hogy mennyire törékeny és kiszolgáltatott lehetek egy pillanat alatt, akkor is, ha előtte minden rendben ment. Ezért első sorban a lelkem egészségére és biztonságára kell odafigyelnem, mert ettől függ, hogyan fogok szembe nézni a nehézségekkel és a testem gyengeségével. Az Úr ismeri a gyenge pontjaimat, hiányosságaimat és azt is tudja, milyen módon segíthet rajtam. Van, amikor mindezt egyik napról a másikra csodákon keresztül teszi meg, mert erre van szükségem. Legtöbbször azonban az időt is gyógymódként használja és türelemre, kitartó reménységre és hitre nevel ezen keresztül is. Ő tényleg megbocsátja minden bűnömet és előbb vagy utóbb, de meggyógyít minden betegségemből, igaz már a földi távlatokon túl, hiszen ő mindig a teljességben gondolkodik.

Mennyei Atyám, hálát adok jóságod jelentlétéért a nehézségek idején is, mert még mindig jó terved van az életemmel!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 15., péntek

Napi felülről:

„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.”

112. zsoltár 7. vers*

Áldott pénteket, a szív állhatatos, kitartó és rendíthetetlen bizalmát kívánom az Úrban minden testvérem számára!

Legszívesebben azt kérném az Úrtól, hogy nem legyen semmiféle rossz hír, amit meg kell hallanom, amellyel szembe kell néznem és amivel meg kell küzdenem. Megértettem, hogy a gonoszság valóságos jelenléte miatt ez most még nem lehetséges, de a vágyam tisztaságát mutatja, hogy az Örökkévaló elkötelezetten azon munkálkodik, hogy mindez megvalósuljon. Addig pedig marad számomra, a rendíthetetlen hit, a kitartó reménység és az erősen bízó szív, amely képes felemelni az elkeseredés felhői fölé és meglátni a mennyei Atya szeretetének világosságát. Utol fognak érni mai is elkeserítő, rossz hírek, amelyek nem csak a gondolataimat fogják célba venni, de a szívemet is. Ezek mérgezett nyilak, amelyek ellen nincs százszázalékos védelem, de van ellenszer. Ez pedig az a töretlen hit Isten hatalmában és minden értelmet meghaladó bölcsességében, szeretetében, amely nem csak semlegesítheti a félelmeimet és gyógyítja a sebeimet, hanem igazi erőforrás a mindennapok harcai között. Ez az én, ez a mi felülről kapott lehetőségünk, utunk a földi vándorlásunk során, míg meg nem érkezünk a nekünk készített otthonunkba.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megígérted, hogy megtartod, megőrzöd életemet minden rossz és gonosz hír ellenére mindörökre!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 14., csütörtök

Napi felülről:

„Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!”

János evangéliuma 6. rész 43. vers*

Áldott csütörtököt, morgolódás, zugolódás és egymást közti háborgástól mentes napot kívánok minden testvérem számára!

A kiakadásaink, zúgolódásunk és morgolódásaink leginkább abból fakadnak, amikor valami vagy valaki átlépi azokat a határokat, amelyeket az addigi tapasztalataink alapján felállítottunk magunkban. Ami, aki ezt nem veszi figyelembe, ráadásul van valamilyen kapcsolódásunk hozzá, az zavart okoz a lelkünkben. A legerősebb alapja ennek az igazságérzetünk, amit szorosan követ az önérzetünk, nem sokkal lemaradva ettől az irigykedésünk. Ez képes megmérgezni a kapcsolatainkat, megkövezni másokat vagy egymástól elválasztó falakat építeni. Ezért olyan lényeges, még időben felismerni és kezelni, hogy ne hatalmasodjon el rajtunk és köztünk. Az első az utána járás, a helyes megértés és a tisztázás azzal, aki érintett benne. Nem biztos, hogy ezek után meg fog változni a véleményünk, de a szívünk békessége biztosan. Nem egymást közt kell kibeszélni másokat, erősíteni a zúgolódó lelkünk háborgását, mert ez nem felszabadít, hanem inkább elmélyíti a problémát. A mennyei Atyánál pedig minden esetben találhatunk megnyugvást, megbékélést, igaz, ehhez időt kell szánnunk a vele való beszélgetésre.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem zúgolódásra, háborgásra teremtettél, hanem bölcs békességre, szeretetre és a te igazságodra tanítasz!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 13., szerda

Napi felülről:

„Ekkor kimondta Isten: „Legyen világosság!” –  és így lett világosság!”

Mózes első könyve 1. rész 3. vers*

Áldott szerdát, Isten világosságának, bölcsességének és dicsőségének jelenlétét, hatalmát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Kezdetek óta ez a világosság teremtette meg a földi élet alapját, hátterét és energiaforrását. Az Örökkévaló kijelentése és szava nélkül csak sötétség lenne, de az ő tervében nem ez szerepelt, hanem a fény megjelenése és kiteljesedése. Ezért jöhet egyik nap a másik után, ezért nyüzsöghet élettől telten a természet és ezért lehet számunkra is reményteljes a létünk. A sötétség nem tűnt el, nem szűnt meg ezzel, de a világosság korlátok közé szorította. Nekem is fontos üzenet mindez, hiszen ebben a világban élek, itt szeretnék boldogulni és megtalálni a küldetésem. A mindennapi életben megtanultam használni a fényt, de a lelkem számára ugyanilyen fontosságú, hogy bennem, a lelkemben is kimondja a mennyei Atya, hogy „Legyen világosság!” Ezzel nem fog a sötétség kimaradni az életemből, de már nem tud győzedelmeskedni, mert a fény veszi át az uralmat. Amikor Isten szólal meg, az teremtő erejű és mindig következménye lesz. Amikor a szívem meghallja és megérti ezt a szót, akkor mindaz lehetségessé válik, amit előtte a sötétség eltakart előlem!

Mennyei Atyám, hálát adok világosságot teremtő szavadért, amely nem csak a világ számára adott esélyt, hanem engem is megajándékozott a jövő reménységével!

*Saját fordítás

2023. szeptember 12., kedd

Napi felülről:

„Van valaki talán olyan aggodalmaskodó közületek, aki képes megnyújtani a saját élethosszát akár csak egy könyökkel?”

Máté evangéliuma 6. rész 27. vers*

Áldott keddet, a szorongásoktól, aggódástól és nyugtalankodástól felszabadult hitet, gondolkodást és lelkületet kívánok minden testvérem számára!

Az, hogy az életem minden területét szorosan kézben tartsam, felügyeljem és irányítsam nem a modern kor igénye, hanem az emberségünk egyik alappillére. Így lehetek képes tudatosan otthont teremteni, ruházkodni, figyelni az egészségemre, építeni a jelenemet a jövőre való tekintettel. Ennek egyik mellékhajtása az aggodalmaskodás, amelyet a felelősségérzetünk táplál, de, ha nem metsszük vissza idejében, akkor nagyon gyorsan mindent túlnő, beárnyékol és elfojt. Jót akar, de valójában elvesz és tönkretesz. Szorongást, nyugtalanságos és folyamatos elégedetlenséget eredményez. Nem meghosszabbítja, megszépíti vagy boldogabbá teszi az életemet, hanem megterheli. Azért nehéz megszabadulni tőle, mert a szívem mélyén gyökerezik és csak valamilyen mély hit, bizalom és reménység képes a helyébe lépni. Amikor megértem és felismerem, hogy van egy csodálatos kertész, akire rábízhatom magam teljesen, egy gondoskodó mennyei Atyám, akinek számít a sorsom és sokkal fontosabb őt keresnem és követnem, mint a saját elképzeléseimet. Az én kezemből mindenképpen ki fog esni az irányítás, az övéből sohasem!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert bátran és teljes mértékben rád bízhatom a sorsomat, hogy az aggódás, szorongás és kétségeskedés földbe döngölő terhei helyett a hit szárnyai emeljenek magasba!

*Saját fordítás

2023. szeptember 11., hétfő

Napi felülről:

„Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.”

Ézsaiás könyve 41. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, a győztes élet megélését és háláját kívánom minden oktatási, nevelési munkatársam számára!

Nagyon nem kívánom magamnak, de másoknak sem, hogy legyenek olyanok, akik rám támadnak, rosszat akarnak nekem vagy harcolnak ellenem. Ettől függetlenül mégis belekerülök olyan helyzetekbe, ahol ezek valóságosan megtörténnek. Vesztessé, legyőzötté vagy megalázottá pedig végképpen nem szeretnék válni, ezért legtöbbször felveszem a kesztyűt és megpróbálom megvédeni magamat, visszatámadni azokkal az eszközökkel, amelyek eredményt hozhatnak. Sajnos ezzel legtöbbször azt érem el, hogy megerősítem, tartóssá teszem az ellenségeskedést és egyre távolabb kerül a békesség. Ez a nagyvilágban így működik, ezért tűnik természetesnek, ha én is ezt a módszert követem. Ennél azonban többet is tehetek a változásért. Az első az, ha én hibáztam, sértettem meg valakit, akkor minél hamarabb rendeznem kell a kapcsolatot, bocsánatot kell kérnem, nem pedig megsértődni azon, hogy ezért számon kérnek. A második, hogy még az ellenségeskedés kirobbanása előtt, adjak magamnak elég időt arra, hogy a felülről kapott bölcsességem kapjon irányító szerepet a haragom helyett. A harmadik pedig, hogy az emberileg mégis elveszett helyzetekben az Örökkévalóra bízzam magamat teljesen, mert amíg vele maradok a végén mindenképpen győztes leszek, míg a mostani rosszakaróim teljesen el fognak tűnni.

Mennyei Atyám hálát adok, mert az életem küzdelmeiben te segítesz győzelemre!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 10., vasárnap

Napi felülről:

„Igazán mondom nektek: aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre.”

János evangéliuma 5. rész 24. vers*

Áldott vasárnapot, a Jézus Krisztusban való hit örök életre megtartó erejét és hatalmát kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy itt élek két lábbal a földön, de a lelkem szárnyaló vágyai arról tesznek bizonyságot, hogy van annál több, mint, amit a szemem lát, a fülem hall vagy el tudok képzelni. Ez azért lehetséges, mert az Örökkévaló lenyomata, képe lett a minta, ami alapján megszülettem. Testben élek, de nem a testem a legfontosabb meghatározója a lényemnek, hanem a lelkem. A testem folyamatosan változik és amiképpen felépült, úgy le is kell tennem. Ezért nem érdemes mulandó dolgokat előrébb sorolni, fölé helyezni azoknak, amelyek múlhatatlanok és biztosíthatják a teljes jövőmet. Jézus Krisztust, a mennyei Atya küldte el értem, hogy általa utat találjak hozzá, örök életem legyen a benne való bizalom által és élő reménységem legyen a holnappal kapcsolatban, bármi is fog történni velem. Ez a hit nem a nehézségektől vagy a fájdalmaktól ment meg, hanem a reménytelenségtől és a céltévesztéstől. Hiszem és tudhatom, hogy van értelme, mennyei terve a mai napnak, akkor is, ha ez számomra még homályos, mert nehezen látok túl a jelenen, de mégis igaz és valóságos.

Mennyei Atyám, hiszek neked, örök életet adó szavadnak, és hiszek Jézus Krisztusban, aki értem áldozta magát, hogy azzá lehessek, akinek megálmodtál!

*Egyszerű fordítás

2023. szeptember 9., szombat

Napi felülről:

„Ő pedig énekben mondja el az embereknek: Vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem.”

Jób könyve 33. rész 27.vers*

Áldott szombatot, Isten megbocsátó kegyelmének, jóakaratának megélését és háláját kívánom minden testvérem számára!

Amikor őszintén nézem magamat és rátekintek az emberiségre az elkeseredés, a szomorúság és a szégyen teljesen betölthetne, mert annyi rosszat, gonosz dolgot és igazságtalanságot teszünk, hogy az a meglepő, hogy még nem pusztítottuk el egymást teljesen. A háború, az öldöklés és mások kihasználása nem a régmúlt fájdalmas homálya, hanem velünk élő jelen. Eközben ott van bennünk az igény a jóra, szépre és nemesre is, hiszen erre teremtettünk, de mindez nem ment fel bennünket a felelősségünk alól. Ez a kettőség a mennyei Atyánál, az ő szeretetében és akaratában talál feloldást. Bár a bűn, a hitetlenség és a kegyetlenség belegyökerezett a földi létbe és az én szívemet sem kerülte el, Istennél mégis van megoldás nem csak arra, hogy elkerüljem a méltó büntetésem, hanem arra is, hogy erőt, reménységet és folyamatos bíztatást kapjak a jó választására és cselekvésére. Örömteli és felszabadító elfogadni az Örökkévaló segítségét és átélni, hogy hozzá tartozom, nem mint megtűrt idegen, hanem mint szeretett gyermek!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem Jézus Krisztus által! Hálát adok, hogy elfogadtál gyermekednek, mert szeretsz és a javamat munkálod!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 8., péntek

Napi felülről:

„Ki hasonló a bölcshöz?  Ki tudja megmagyarázni a dolgok értelmét? A bölcsesség ragyogóvá teszi arcodat, megenyhíti szigorú vonásaidat.”

A prédikátor könyve 8. rész 1.vers*

Áldott pénteket, a felülről való bölcsesség szépségét, békességét és felszabadító erejét kívánom minden testvérem számára!

A bölcsesség az az életszemlélet, ami nem csupán látja és érti az életet, hanem keresi, megtalálja és megpróbálja alkalmazni is a legjobb, leghelyesebb megoldásokat. Ebből pedig nem hiányozhat az Örökkévaló, mert nélküle nem teljes a világ, de a saját létem sem. Az a bölcsesség, amely felülről táplálkozik, nem csupán emberi tudásra, ismeretre és gondolatokra támaszkodik, hanem a Mindenható kijelentését és útmutatását is beépíti a világnézetébe, sőt ez lesz számára az alapvetés. A csodálatos az, hogy mindez képes felszabadítani az alól a teher alól, ami rám nehezedik a határaim és hiányaim miatt, mert az életemet sokkal tágabb, mélyebb és teljesebb összefüggésében látom. Ebben benne van, hogy hibázhatok, tévedhetek, mégsem kell befejeznem, abbahagynom, mert olyan célok vannak előttem, amelyek ezt nem vehetik el tőlem. Ragyoghatok, derűs és felszabadult lehet a tekintetem, mert szeret engem a mennyei Atya és miközben a lejobbat akarja és fogja kihozni belőlem, lehetek egyszerűen gyermeki lelkületű, aki mer álmodni, örülni és reménykedni.

Mennyei Atyám, hálát adok a felülről való bölcsességért, ami az életemnek nem csupán megszépítője, de biztonsága és békessége is!  

*Egyszerű fordítás

2023. szeptember 7., csütörtök

Napi felülről:

„Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.”

Efezusi levél 6. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, a tetteink tiszta, nemes indulatát, és a jutalmunk jó, helyes reménységét kívánom minden testvérem számára!

Mikor és mennyire éri meg jót tennem? Ez első sorban attól függ, hogy miben és kiben hiszek! Amennyiben számomra a pénz az elsődleges mérőeszköz, akkor az vezet, hogy minden cselekedetem ezt támogassa. A kapcsolataim, addig és annyira lesznek csak fontosak, amennyi anyagi hasznot remélhetek tőlük. Jót is úgy szeretnék tenni, hogy az a végén mégiscsak megtérüljön pénzügyileg. Aki és ami ebbe nem fér bele, azt távol szeretném tartani magamtól. Ez egy teljesen mindennapos életszemlélet, de mégiscsak céltévesztés, ha valóban olyan ember szeretnék lenni, akinek megszülettem. A mennyei Atya nem szűkmarkú, sőt alapvetően pazarló bőkezűséggel vesz körül, adományoz és ajándékoz. A benne való hitem és bizalmam egy olyan úton vezet, ahol a jó tettek nem fehér hollók, nem ritka virágok, de nem is kirakati áruk, hanem természetes és állandó részei az életemnek. Belülről fakadnak, a szívem mélyéről, mert nem tehetek mást, hiszen Istenem, az én Uram Lelke bíztat rá. A jutalmam pedig nagylelkű és igazságos lesz nála, aki nem felejtkezik meg egyetlen szeretetből fakadó tettemről sem.

Mennyei Atyám köszönöm bőkezű jóságodat hozzám! Segíts és adj erőt, hogy megélhessem az ajándékozó élet örömét!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!