Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. június 15., szerda

Napi felülről:

“Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz!”

Jakab levele 3. rész 13. vers*

Áldott szerdát, a bölcsesség, értelem és hozzáértés nemes, jó és hasznos tettekben való látható gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Szeretnénk egyre okosabb, bölcsebb és értelmesebb emberekké válni. Ez az emberi természetünk egészséges velejárója, hiszen így lettünk megteremtve. Hallgatunk, figyelünk, tanulunk és gyakorlunk egész életünkben. Amíg taníthatóak vagyunk, amíg törekszünk az okos, gondolkodó hozzáállásra, addig leszünk képesek növekedni a megértésben is. Ez azonban nem válhat öncélú, másokat kihasználó, lenéző vagy elnyomó hatalommá a kezünkben, mert akkor a gonoszság foglyai leszünk bármekkora is a képzettségünk. Minél nagyobb a tudásunk, annál nagyobb alázatra, jóindulatú, higgadt bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy mindezt jól használjuk fel, hogy áldást eredményezzen és ne átkot. A mindennapok forgolódásában mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk igazából, mennyire vagyunk bölcsek és értelmesek. A jó és hasznos tetteink, magatartásunk a legfontosabb értékmérője annak, hogy mennyire jutottunk előre a bölcsességben, a valódi tudományban. A mennyei Atya ebben akar a segítségünkre lenni, ebben áll mellénk, hogy a bölcsességünk felülről támogatott legyen, ne csupán emberi, de semmiképpen se ördögi.

Mennyei Atyám, köszönöm a tőled való bölcsesség erejét, jóságát és gyümölcseit! Ennek alapján akarok forgolódni bárhol is vagyok!

*Revideált új fordítás

2022. június 14., kedd

Napi felülről:

„Félelemből fakadó megfutamodás nincs a szeretetben, pont ellenkezőleg a teljes szeretet űzi ki a félelmet, mert a félelem büntetést hordoz magában, aki pedig félelemben él, az még nem lett teljessé a szeretetben.”

János első levele 4. rész 18. vers*

Áldott keddet, a szeretet felszabadító hatalmát, erejét és jelenlétét kívánom minden testvérem életében!

A félelem azon kívül, hogy gyötrő érzésekkel jár, be is zárja a nyitott ajtókat, és elmenekül, megfutamodik, elbújik a kihívások elől. A félelmet táplálja a saját képességeinkben való bizonytalanság, a gyengeségünk, értéktelenségünk felnagyítása. Mások ártó, sértő szándékának a feltételezése vagy valósága. Isten számonkérésétől, büntetésétől való rettegés, az eltitkolt, le nem rendezett bűneink miatt. Önmagában mindegyik elég ahhoz, hogy foglyul ejtsen és megbénítson, de a szabadulás ugyanabból a forrásból fakad. Isten, önmagunk és mások szeretete az az út, amely nem adja fel a harcot, küzd a boldogságért, a jóért, a tiszta örömért és az áldott jövőért. A félelem pont ezt veszi el tőlünk, ettől szakít el és tart távol. A szeretet nem vakmerő, nem hunyja be a szemét a kockázatok felett, nem tesz úgy, mintha minden rendben volna, de nem is engedi meg a lemondást önmagunkról, a társunkról vagy a mennyei Atyáról. A szeretet beteljesedése, megerősödése és ereje a legjobb lehetőség a felszabadult élethez most és mindörökké.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nagyon szeretsz, és ebben benne van és lesz is minden lehetőségem, boldogságom és győzelmem! Ezzel akarok élni minden nap!

*Saját fordítás

2022. június 13., hétfő

Napi felülről:

“A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává.”

Ézsaiás könyve 41. rész 18. vers*

Áldott hétfőt, Isten ígéreteinek beteljesülését, a reménység, munkakedv és életerő megújulását kívánom minden testvérem számára!

Nem az a legfontosabb, nem az dönt el mindent, hogy most éppen hogyan érzed magad, milyen állapotban vagy, és mennyire reménytelennek tűnik minden, hanem az, hogy jó irányba haladjon az életed. Ez két fontos tényezőn múlik. Az egyik, hogy ne add fel a küzdelmet, ne add meg magad, ne engedd el a hitet, és az elkötelezett szeretetet, bármilyen nehéz is azt megélni a jelen helyzetben. A másik, hogy teljes bizonyossággal a jó utat válaszd, olyan célt, ami nem részleges, hanem teljes megoldást nyújt. A többit, ami már nem rajtad múlik, rá kell bízni a mennyei Atyára, mert neki van hatalma arra, hogy csodát tegyen, nem remélt változásokat hozzon el, és megújítsa az életedet. Amíg az ő kezében vagy, addig jó felé halad a sorsod, még akkor is, ha ez az út átvezet sötét, kietlen és száraz helyeken, de a cél ugyanaz marad. Isten ígéretei az áldásokról azt a jövőt mutatják be, amelyet neked készített el, és tartogat, hogy a maga idejében beteljesüljenek, ha mindvégig ragaszkodsz hozzá, még a mostani körülmények ellenére is. Most még lehet, hogy te szomjazol, neked van szükséged segítségre, de az Örökkévaló áldásával te fogsz majd másokat felüdíteni és támogatni, mert sokkal több jó, boldogság és öröm vár még rád, mint amit el tudnál képzelni!

Mennyei Atyám köszönöm azokat az ígéreteidet, amelyeket már beteljesítettél az életemben, és azokat is, amelyek még előttem állnak! Hozzád ragaszkodom, és benned bízom minden körülmény ellenére!

*Revideált új fordítás

2022. június 12., vasárnap

Napi felülről:

„Szeretteim, szerethetjük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeretetben él Istentől született, és ismeri az Istent!”

János első levele 4. rész 7. vers*

Áldott vasárnapot, a valódi szeretet megélését, örömét és békességét kívánom minden testvérem életére!

Sok vágyott dolog, álom, kívánság még messze van tőlünk, és vannak közülük, amelyek elérhetetlen távolságban. Küzdünk, dolgozunk, áldozatot hozunk, hogy csak egy kis időre is, de élvezhessük a beteljesült reményeinket, de egyszer el kell engedni őket, tovatűnő szép emlékek maradnak csak belőlük. Eközben elérhető közelségbe került számunkra Isten szeretetének a megtapasztalása, megélése és igazsága. Az, hogy gonosz, hűtlen, önző és kegyetlen világban élünk az a mindennapok valósága, de pont ezért fontos annyira, hogy mi a Szeretetet válasszuk. Még mindig van lehetőséged igazán és valóságosan szeretni, de ez nem egy kellemes, szívmelengető érzés csupán, hanem éppen ellenkezőleg, az árral szemben való fárasztó úszás, hiszen arra vezet az út felfelé. Vagy szeretetben élsz, vagy meghal a lelked, vagyis elszakadsz, távol vagy a mennyei Atyától! A szeretet egyszerre önmagad átadása és beteljesedése. Isten erejének megtapasztalása és megismerése. Harc a gyűlölet, harag, irigység és keserűség ellen. Mennyei gyógyszer, táplálék és erőforrás, amely Jézus Krisztus által neked is megadatott. Panaszkodhatsz, hogy mennyi rossz vesz körül, de inkább gyakorold magad a szeretetben, még, ha nehéz is, mert ez a mennyei családod otthona!

Mennyei Atyám, köszönöm mindenek ellenére való szereteted erejét, valóságát és jelenlétét! Ebben akarok élni, járni és küzdeni!

*Saját fordítás

2022. június 11., szombat

Napi felülről:

“Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, s mert nagyon szeretlek, hát népeket adok érted, s életedért cserébe nemzeteket.”

Ézsaiás könyve 43. rész 4. vers*

Áldott szombatot, annak az értéknek, kedvességnek és megbecsülésnek tudatát, valóságát kívánom minden testvéremnek, amely jelen van a mennyei Atyánál Jézus Krisztusban irántunk!

Lelki vívódásaink, keserűségünk és szomorúságunk nagy része abból fakad, hogy csalódunk emberekben, de sokszor még saját magunkban is. Nem érezzük, tapasztaljuk azt a megbecsülést, szeretetet, amit kívánnánk, igényelnénk vagy elvárnánk másoktól. Máskor pedig ránk szakad, hogy mi magunk mennyire hálátlanok, kemények, figyelmetlenek és szeretetlenek voltunk, vagyunk olyanokkal, akik sokkal többet érdemelnének tőlünk. Első sorban ezen kell sokat dolgoznunk! A szívünk türelmes figyelmével látni és értékelni a körülöttünk élőket, nem csupán az elvárások és haszon szemüvegén keresztül ítélni és osztályozni őket. Erre képesek vagyunk, vagy lehetünk, mert Isten szeretete erre tanít és vezet. A mennyei Atya Jézus Krisztusban igen nagyra értékelte, becsülte az életünk, szabadságunk árát. Nem csak elméletben beszélt róla, hanem valóságosan az életét adta értünk, mert ennyire szeret minket. Ezek után soha, de soha ne hidd el, hogy téged senki sem szeret, értéktelen vagy és haszontalan, mert ez hazugság, hiszen az Örökkévaló megmutatta irántad való mélységes szeretetét. Ezért kell elfogadni, befogadni és élni ezzel a jóindulattal, mert ennél nagyobb és jobb lehetőségünk nincs, és nem is lesz soha.

Mennyei Atyám köszönöm Jézus Krisztusban kitárt karodat, amelyhez odamenekülhettem, hogy szereteted átöleljen és megtartson!

*Egyszerű fordítás

2022. június 10., péntek

Napi felülről:

“A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.”

A példabeszédek könyve 17. rész 22. vers*

Áldott pénteket, a szív mély békességét, felszabadult örömét kívánom minden testvérem számára!

A fel nem dolgozott, ki nem beszélt bánat, szomorúság és búslakodás nem csupán levertté tesz, kedvtelenné, de fel is emészti az életerőnket. Kikerülhetetlen, hogy legyenek az életünkben száraz, kietlen és sivár időszakok, de ezeken át kell kelnünk, túl kell jutnunk, és nem benne ragadni, letáborozva az önsajnálat sátrában. A kiszáradt csontok csak zörögnek keserűségükben, egyre keményebbek és magányosabbak. A jó hír az, hogy van megfelelő orvosság és gyógymód ennek az állapotnak a kezelésére. A nehézség abban rejlik, hogy pont akkor kellene használni a lelki egészségünk érdekében, amikor nincs kedvünk hozzá, amikor reménytelennek látjuk a helyzetünket. A legszárazabb sivatagban is lehet vizet találni, csak elég mélyre kell ásni hozzá. A legnehezebb életszakaszokban is elérhető a szív hálás öröme, de ez nem a felszínes vidámság gyümölcse, hanem a lélek mélységes magasságból fakadó forrása. Van, amikor mások reménysége, vagy a természet szépsége, megújulása hoz gyógyulást az összetörtségünkben, de amikor egyik sincs kéznél, akkor még mindig ott van számunkra Isten szeretetének öröme, békessége és megelevenítő ereje. Sokkal jobb vidám, örömteli szívvel egészségesen szembenézni a kihívásokkal, mint megadni magunkat a nyomott kedélynek, mert így nem csak magunkkal teszünk jót, de másokat is jobb kedvre hangolhatunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az öröm, a jóindulat és a szeretet forrása, nálad keresek mindig gyógyulást a lelkemnek!

*Revideált új fordítás

2022. június 9., csütörtök

Napi felülről:

“Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”

A zsidókhoz írt levél 13. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, a vízen járó hit, a mégis remény, és az átölelő szeretet erejét, békességét és bátorítását kívánom minden testvérem részére!

Tegnap délután hálaadó megemlékezésen vehettünk közös búcsút Szenczy Sándortól, akinek célba ért az élete. Nem az egyszerű, kényelmes és megszokott utat járta be, próbálta megtalálni a saját boldogságát, hanem felvállalta a hitben járás merész kalandját, a vízre lépés kockázatát, és az Istennek való engedelmesség minden nehézségét. Látott álmokat, kapott kijelentéseket, és ezeket annyira komolyan vette, hogy feláldozta rá az egész életét. Rendíthetetlenül hitt Isten átformáló szeretetében, országának igazságában, és az örömhír erejében. Teljes bizonyossággal követte Mesterét, akár háborúban kellett segítséget nyújtani, akár természeti katasztrófa romjai között kellett életeket menteni, és akkor is, amikor a mennyei Atya igéjét, üzenetét kellett megosztani másokkal. Ez a szeretetből születő, táplálkozó „kell” és „muszáj” hajtotta, vezette őt. Ez lett a lételeme és közege. Nekünk ezt a felbecsülhetetlen örökségét hagyta hátra, amíg itt küzdünk a földön, visszük tovább a rajta keresztül elkezdett mennyei építkezéseket. Az újbóli találkozásra még várnunk kell, de Jézus Krisztusban már mi is megkaptuk a meghívót rá. Ő előrement, előbb ért célba, hogy a győzelmi ünnepségen majd együtt örüljünk újra!

Mennyei Atyám, te adsz hithősöket, szeretetembereket! Tőled kaptuk Sándort, hogy rajta keresztül is bátorítást, reménységet nyerjünk a küzdelmeink folytatásához.

*Revideált új fordítás

2022. június 8., szerda

Napi felülről:

“Hallgass a tanácsra, s fogadd el a helyreigazítást, akkor végül te is bölccsé leszel.”

Példabeszédek könyve 19. rész 20. vers*

Áldott szerdát, a bölcs helyreállás, változtatás, és megújulás örömét kívánom minden testvérem részére!

Az életkorunk haladtával biztos, hogy tapasztaltabbak leszünk, de nem feltétlenül bölcsebbek, pedig erre is óriási szükségünk lenne. A bölcsesség azt biztosítja, hogy ne csak legyen valamink, hanem azt jól is használjuk. Ne egyszerűen feljussunk a hegytetőre, hanem ott kilátót is építsünk. Ne csupán gyönyörködjünk a víz szépségében, hanem készítsünk csónakot, és hódítsuk meg a hullámokat. A bölcsesség sokkal többet megfigyel, hallgat és vizsgál, mint, amennyit szól. Nem szégyell elfogadni segítséget, tanítást és helyreigazítást, mert pontosan tudja, hogy ezzel nem szegényebb lesz, hanem gazdagabb. A bölcsesség nem elválasztó falakat épít, hanem hidakat a szakadékok fölé, hogy messzebb lehessen eljutni.  Tanul, mind a saját, mind mások próbálkozásaiból, hibáiból, mert megértette, hogy ezekből lehet a jó megoldások kulcsait elkészíteni. A mennyei Atya azért adott számunkra világos útmutatást, érthető üzenetet és tanácsot, hogy soha ne maradjunk felülről kapott támogatás, irányjelzés nélkül. Legyen mindig lehetőség a helyreállásra, mert a legerősebb bölcsesség, amikor Isten vezet bennünket.

Mennyei Atyám köszönöm minden jóságodat és bölcsességedet!

*Egyszerű fordítás

2022. június 7., kedd

Napi felülről:

“Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és gazdaggá; az Úr félelme lesz a kincse.”

Ézsaiás könyve 33. rész 6. vers*

Áldott keddet, az aggódás, nyugtalanság és zaklatottság hangzavara ellenére is békességgel teljes, nyugodt és felszabadult szívet kívánok minden testvérem részére!

Veszélyes életet élünk szinte valamennyi pillanatban, még akkor is, ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük ennek esélyét. Aggodalmak árnya, félelmek ijesztő hangja, zaklatottság, nyugtalanság sodrása fenyegeti folyamatosan a nyugalmunkat, békességünket és boldogságunkat. A bölcs tudomány, megértés és ismeret segít elűzni, legyőzni rengeteg tévhitet és hamis elképzelést, mert megérthetjük az összefüggéseket, és ezzel kihozzuk a világosságra a félelmetesnek tűnő, sötét gondolatokat, hogy szembenézzünk velük, sőt felhasználjuk azokat a javunkra. Így működik ez a mennyei Atyával kapcsolatban is. Addig, amíg csak rettegünk tőle, kizárjuk az életünkből, kerüljük őt, vagy a vele való találkozást, a félelem és nyugtalanság sötétségében járunk. Amikor megismerjük őt, átéljük szeretetét, jóindulatának örömét, és igazságának hatalmát, akkor az olyan felszabadító, meggazdagító és bátorító erővel bír, mint semmilyen más tudomány, ismeret vagy bölcsesség. Az Úr félelme, a gyermek ragaszkodása a szülőhöz, az a tisztelet és szeretet, ami nem megkötöz, hanem biztonságot, és egyben szabadságot is biztosít.

Mennyei Atyám, hálát adok azért a szabadságért, gazdagságért, amelyet bölcsességed, ismereted és tanításod hozott el számomra!

*Revideált új fordítás

2022. június 6., Pünkösdhétfő

Napi felülről: “Megismertetted velem az élet útjait, örömmel töltesz el színed előtt.”

Apostolok Cselekedetei 2. rész 28. vers*

Áldott pünkösdhétfőt, az élet útjainak megértését, megismerését, és az Örökkévaló színe előtti túlcsorduló örömet kívánom minden testvérem életére!

Pünkösd ünnepén Péter apostol egy különleges, a Szentlélek által ihletett beszédet mondott el mindazoknak, akik látták és hallották a történteket. Úgy látszik, hogy nem csupán átélni kellett az eseményeket, hanem felismerni és megérteni is mindazt, amit Isten ezen keresztül el akart végezni. Belelátni a mennyei Atya csodálatos tervébe, sőt részesévé lenni annak. A zsoltárok könyvéből idézett versek azt mutatják, hogy az Úr már igen régóta előkészítette az ekkor bekövetkezett változásokat, de csak most lett nyilvánvaló mindenki előtt. Megismerni az élet útját, útjait, nem emberi módon, hanem felülről vezetetten, mennyei örömmel betöltekezni, de nem néhány percre, órára, hanem teljesen és igazán, ez az Isten gyermekének kiváltásága, öröksége. Az ünnepek beköszöntenek, és elég gyorsan tovább is állnak, de az a lehetőség, amit a Szentlélek jelenléte, munkája és hatása által megérkezett hozzánk nem köthető néhány ünnepnaphoz, mert egy teljes életre, és minden pillanatra szóló csoda. Nem az a baj, ha vannak problémáink, nehézségeink, hanem az, ha nem éljük át az Atya örömét, és a Szentlélek megújító, átformáló erejét, miközben ez számunkra is megadatott Jézus Krisztus által.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned megismerhettem az élet útját, és azt az örömöt, ami belőled fakad!

*Újonnan revideált Károli-Biblia