Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. január 20., péntek

Napi felülről:

„Jézus így szól hozzá: Kelj fel, fogd a fekhelyedet és kezdj el járni!”

János evangéliuma 5. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a problémáink ellenére is győzelmes életet kívánok minden testvérem számára!

Egy ember, aki harmincnyolc éve betegen élte a mindennapjait, mások segítségére utalva, már nem látott semmilyen reményt arra, hogy megváltozzon az élete. Mégis várt a csodára, a nagy lehetőségre, de mindeddig elkerülte. Most Jézus lépett oda hozzá és megkérdezte tőle, hogy akar-e egészséges lenni? A válaszában elmondta, hogy mit szeretne, de azt is, hogy miért nincs esélye azt elérni. Ekkor hangzik el az Úrtól ez a felszólítás. Az egészége helyreállt. Fel tudott kelni, össze tudta szedni a fekhelyét és saját maga hordozni. Elkezdett járni, teljes életet élni, ami előtte évtizedekig nem adatott meg számára. Ez volt gyógyulásának a kezdete, hiszen a teste után a lelkének is helyre kellett állni, hiszen az ugyanúgy belesérült az előtte átélt nehézségekbe. Felkelni a tehetetlenségből, elpakolni az addig megszokott, de beteges életmódot és elkezdeni valódi életet élni maga a lelki egészség megvalósulása. Amikor ez nem megy önmagától vagy reménytelennek látszik, akkor segítségre lesz szükségünk és ez ma sem lehetetlen Jézus számára!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törődsz velem, vagyis azt akarod, hogy igazi életet éljek!

*Saját fordítás

2023. január 19., csütörtök

Napi felülről:

„Jézus így válaszol neki: Indulj el haza, a fiad életben marad! Hitt az ember az igének, amit kijelentett neki Jézus és elindult hazafelé.”

János evangéliuma 4. rész 50. vers*

Áldott csütörtököt, csodákat megtapasztaló hitlépéseket kívánok minden testvérem számára!

Egy magas rangú hivatalnok személyesen megy el Jézushoz és könyörög gyermekéért, aki már a halál küszöbén feküdt. Félretette minden büszkeségét, nem számított, hogy mi erről mások véleménye, mert élet-halál kérdéséről volt most szó. A hite vezette el a Mesterhez, de itt is várt rá még próbatétel, hiszen Jézus nem az első kérésére felelte ezeket a bíztató szavakat. Nem adta fel, hanem tovább kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a fiát. Látta ugyanis, hogy nem fordult el tőle Jézus, annak ellenére, hogy közben a sokaságot szólította meg. A kitartó és odaadó hitére megérkezett a valódi válasz, amelynek beteljesedését még nem tapasztalhatta meg és az Urat sem vihette magával, csak az élet igéjét. A hite most is jó vizsgázott, mert elindul hazafelé a megkapott ígérettel. Meglépte a hit három fontos és nélkülözhetetlen lépését, amely megnyitotta számára az élet ajtaját. Jézushoz ment a kérésével. Kitartóan figyelt rá és nem adta fel, hanem ott maradt mindaddig, amíg nem válaszolt neki az Úr. A megkapott ige szerint és az ígérettel bátran elindult haza.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bátorítasz és bíztatsz, hogy nálad keressem a legjobb megoldást és hittel lépjek mindig, hogy a győzelem se maradjon el!

*Saját fordítás

2023. január 18., szerda

Napi felülről:

“Ne félj azoktól, akikhez menned kell, mert én vagyok veled, hogy megmentselek a kezükből! — az Örökkévaló mondja ezt neked.”

Jeremiás könyve 1. rész 8.vers*

Áldott szerdát, a félelmeink ellenére is hittel megtett lépéseket és győzelmeket kívánok minden testvérem számára!

Sokszor nagyon nehéz elindulni olyan emberek közé, ahol feladat vár ránk, még akkor is, ha ismerjük őket. Nem csupán a felelősség súlyát érzékeljük, hanem a félelmeink is előkerülnek, mert pontosan tudjuk magunkból kiindulva, hogy mennyire ítélkezők, bántóak és gúnyosak tudunk lenni, újabb sebeket pedig nem szeretnénk kapni. Mindezek ellenére a halasztgatással csak az aggódalmainkra hallgatunk, sőt megerősítjük őket. Ebből fakadhat, hogy lesznek soha be nem járt útjaink, harc nélkül elvesztett csatáink és elvégezetlen küldetéseink.

Jeremiás prófétát fiatalon szólította meg az Örökkévaló és bízta meg olyan küldetéssel a saját népe felé, amely igen nehéznek és ijesztőnek tűnt. Az élet pedig pontosan igazolta ezeket az előzetes félelmeket. Sokat kellett szenvednie, sok megaláztatás és nyomorúság érte, de azt is megtapasztalta, hogy mindvégig vele volt a Mindenható és őt igazolta! A kortársai nem értékelték megfelelően, de a menny igen és az az üzenet, kijelentés, amelyet felülről kapott lett később a reménység szava, amely sokak hitét, életét mentette meg. Nehéz volt, de megérte!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csupán feladatokkal bízol meg, hanem velem vagy minden utamon, hogy hittel szembenézhessek a félelmeimmel és segítségeddel legyőzzem őket!

*Egyszerű fordítás

2023. január 17., kedd

Napi felülről:

“Örökkévaló, nálad kerestem menedéket, hogy ne kelljen szégyenkeznem örökre!”

71. zsoltár 1. vers*

Áldott keddet, az Isten által készített menedék felfedezését, védelmét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A szégyen, megszégyenülés elkerülése élet-halál kérdése, de egyben csapda is, ha rossz módszert választunk hozzá. Sok hazugságunk pont innen ered, hiszen ezekkel próbáljuk meg leplezni magunkat, nehogy kiderüljön a szégyenteljes igazság. A csalást, hazugságot és félrevezetést sokkal kisebb és eltűrhetőbb rossznak tartjuk, mintha szégyent vallanánk. Pedig ez csupán egy következménye annak, amit mondtunk vagy tettünk. Olyan mintha csak a lázzal, a tünettel törődnénk egy betegség esetén, de a tényleges bajt titkolni akarnánk. A magas testhőmérséklet is okozhat komoly és súlyos problémákat, ezért kell vele foglalkozni, de nem annak árán, hogy a tényleges kór kezelését elhanyagoljuk. Az a jó, ha van olyan hely, kör, ahol biztonságban vagyunk, ahol elmondhatjuk hibáinkat, bűneinket, mert tudjuk, hogy segíteni fognak, nem pedig elítélni. A legfontosabb pedig, hogy a mennyei Atya nekünk készített menedékét is megtaláljuk és használjuk, mert ott vár ránk a valódi gyógyulás, tisztulás és igazság. Emberek előtt mindig lehetne miért szégyenleni magunkat, de a Mindenható képes megszabadítani az örökké tartó szégyenkezéstől!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad találtam meg az a védelmet, biztonságot és segítséget, ahol megszabadulhatok minden szégyenemtől, hogy reménységgel nézhessek a holnap felé!

*Saját fordítás

2023. január 16., hétfő

Napi felülről:

“Ha rosszakarat fogan meg benne, nyomorúságot hordoz, és csalódást szül!”

7. zsoltár 15. vers*

Áldott hétfőt, a rosszindulat, rosszakarat helyett a jóakarat, jóindulat megélését kívánom minden testvérem számára!

Amikor rossz dolog fogan a szívünkben és hagyjuk, engedjük, hogy növekedjen, sőt erősítjük és tápláljuk az előbb utóbb megszüli a maga nyomorúságos, gonosz tetteit és csalódásait. Ez sajnos egy törvényszerűség. Lehet titkolni mindaddig, amíg felszínre nem kerül, de csak idő kérdése, mikor lát napvilágot. Ráadásul ez nem egy édes teher, hanem sok gyötrelemmel, nyomorúsággal és fájdalommal jár együtt, sokszor mégis dédelgetjük, mert a magunk igazának megvalósulását véljük kibontakozni benne. A rosszakarat, rosszindulat lehet egyszerűen a sértődésünk, önzésünk vagy irigységünk gyümölcse, de bármi is van a háttérben, először a lelkünk fog belesérülni, majd másokban is kárt okoz. Nem kellemes élmény, amikor az önáltatásunk leple mögött felfedezzük, milyen pusztító indulatot, akaratot hordozunk, éltetünk, amely veszélyt jelent mindenkire. Ettől minél hamarabb szabadulnunk kell, ha nem szeretnénk hazugságban élni, hanem tényleg jót akarunk magunknak. Istennek az a terve velünk, hogy a jóindulat és jóakarat emberei legyünk és ezek áldásait hozzuk napvilágra!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jóakaratod elért egészen a szívemig, hogy az megtisztuljon és áldások foganjanak meg benne!

*Revideált új fordítás

2023. január 15., vasárnap

Napi felülről:

„Így, válaszolt neki a samaritánus nő: Hogyan? Te zsidó lévén tőlem inni kérsz samaritánus nő létemre? Ugyanis a zsidók nem tartottak kapcsolatot samaritánusokkal.”

János evangéliuma 4. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a gyűlölet, előítélet és ellenségeskedés által épített falak, határok átlépését, lerombolását kívánom minden testvérem számára.

A haragnak, gyűlöletnek és neheztelésnek mindig van valamilyen alapja, háttere és története, ezért képesek olyan erős és tartós falakat építeni az emberek közé. Családok képesek viszályban élni nemzedékeken keresztül. Népek gyűlölködnek egymással mindhalálig. Ezek annyira belevésődnek a szívbe, hogy igen mély változás szükséges ahhoz, hogy leomoljanak a gátak és az emberi igazságok, okoskodások bástyái. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megmutassa, milyen a valódi szeretetet. Miközben teljesen megélte azt, hogy hol született, hova tartozik, ezzel együtt nem vette magára azokat az előítéleteket, nemzetileg elvárt gyűlöletet, amely benne élt népében. Esélyt adott azoknak, akikre már rég kimondták az ítéletet és kizárták őket a kapcsolatokból. Nem azt nézte, hogy honnan származik valaki, hanem azt, hogy milyen a szíve vágya! Nem azzal törődött, hogy mások mit gondolnak, hanem azzal, hogy Isten mire indítja, bíztatja és vezeti a lelkét. A gyűlölet, harag és előítéletek a saját magunk által elfogadott és felépített börtönbe tartanak bennünket. A szeretet a lélek szabadsága arra, hogy Istent és az embereket is helyesen, tisztán és jól lássuk ahhoz, hogy áldott kapcsolatban lehessünk velük.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy engem is megszólítottál és minden gonoszságom ellenére segítettél rajtam!

*Saját fordítás

2023. január 14., szombat

Napi felülről:

„Aki felülről érkezik, minden fölött van. Aki a földtől való, az a földből létezik és a földről szól. Aki a mennyből érkezik, minden fölött van, így amit látott és hallott azt tanúsítja, de a tanúskodását senki sem fogja fel. Aki elfogadja a tanúskodását, megerősíti, hogy az Isten való igaz.”

János evangéliuma 3. rész 31-33. vers*

Áldott szombatot, Isten igazságának, valóságának megélését és erejét kívánom minden testvérem részére!

Az anyaföld testünk létezésének kezdete és nyugvóhelye, de nem az életünk értelme és végcélja. Van földi összetevőnk, de ennél többől vagyunk, mert a Teremtő az ő képmását is belénk álmodta. Nem szabad tehát földhöz ragadtnak maradnunk, nehogy elmulasszuk megragadni a mennyeit, azt, ami felemelhet, kiemelhet bennünket a porból. Lehet, hogy nem értünk meg, fogunk fel, ragadunk meg mindent, ami fentről érkezik, de az pont elég, ha elhisszük, el- és befogadjuk azt a bizonyságot, tanúskodást, amit Jézus Krisztus tett miattunk és értünk. Isten valósága, igazsága most is tény, de ez jelenleg hit által nyílik meg, tárul fel, mert tényleg fölötte van mindennek, ezért akkor látható, ha jó irányba tekintünk. Az Atya azért küldte el Fiát hozzánk, hogy általa lehetőségünk legyen kilátni a földről egészen mennyig, Isten országáig, amely megérkezett közénk és ránk is vár dicsőséges nagysága. Ragaszkodhatok büszkeségemhez, Istent lenéző vagy semmibe vevő gondolkodásomhoz, de ettől még szeretete értem is lehajolt, hogy nekem is lehetőségem legyen megérkezni oda, ahová igazán otthon lehet a lelkem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy értem is eljött Jézus Krisztus, hogy kiemeljen a földből és felemeljen egészen a mennyig.

*Saját fordítás

2023. január 13., péntek

Napi felülről:

„Szükség van arra, hogy ő növekedjen, én pedig kisebb legyek!”

János evangéliuma 3. rész 30. vers*

Áldott pénteket, a valódi növekedés, felemelkedés megértését, megélését kívánom minden testvérem számára!

Maga a növekedés, fejlődés és az ezzel járó tanulás az életből fakadó szükségesség. Aki erről lemond az a jövő áldásait, lehetőségeit veti el magától. Vannak azonban olyan területei az életünknek, ahol az előrelépés nem az egyéni sikerek gyarapodását jelentik, hanem az, ha mások mellé tudunk állni, ha az ő előmenetelük segítésében veszünk részt. Ezt éli át az a sportoló, aki később edző lesz. Az a tanuló, akiből tanár válik, de lelki területen is hasonló folyamatok mennek végbe. Ez a mások kiteljesedésében való odaszánt részesedés, amikor az a szükséges, hogy ő növekedjen, én pedig merjek, akarjak és tudjak háttérben lenni, miközben teljes örömben élem meg az közös ünneplést. Bemerítő János előkészítette Jézus Krisztus szolgálatát, aki annyira kicsinnyé vált, amennyire csak lehetett, hiszen a menny dicsőségét hagyta el, és megalázott emberré lett. Mindezt azért, hogy felemelje azokat, akik benne hisznek, szívből vágynak arra, hogy ő növekedjen, erősödjön bennük, miközben ők készek megalázni magukat, hogy Isten magasztalhassa fel őket.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy miközben Jézus Krisztus megerősödik bennem, megérthetem, hogy a saját dicsőségem helyett rád érdemes odafigyelnem, hogy azt a dicsőséget, ami örökre enyém lehet megnyerhessem!

*Saját fordítás

2023. január 12., csütörtök

Napi felülről:

„Vegyétek észre, micsoda szeretetet ajándékozott számunkra az Atya azzal, hogy Isten gyermekeinek lettünk elnevezve, és tényleg azok vagyunk! A világ azért nem tudja ezt rólunk, mert még nem ismerte meg őt!”

János első levele 3. rész 1. vers*

Áldott csütörtököt, Isten szeretetének mély bizonyosságát és örömteli megélését kívánom minden testvérem számára!

Az egyik legszebb öröm a család életében, amikor megérkezik a várva várt kisgyermek. Hosszú hónapok várakozása, reménysége és izgalma teljesedik be és kezdődik vele együtt egy új korszak. Az első feladatok közt ott lesz a névadás is, ami nem csupán formaiság, hiszen utána elkísér bennünket egész életünk során. Mi tudhatjuk magunkról, hogy kik vagyunk valójában, kik a szüleink, de mások csak akkor, ha megismernek bennünket. A mennyei Atya Jézus Krisztusban egy csodálatos ajándékkal lepett meg bennünket. Ennek egyik része az a szabadság és igazság, amit ő szerzett meg számunkra; a másik az a befogadás és meghívás, amivel belépőt és lehetőséget kaptunk Isten országába, a mennyei családunkba. Ezzel Isten gyermekei lettünk annak minden kincsével, lehetőségével és felelősségével is. Ez a földi élet mindennapi gondjai közt néha másodrendűnek tűnik, de valójában ez a mi valódi lényünk kulcsa és jövője. Ezt nem elég ésszel felfogni, mert nem tudásról, hanem élő kapcsolatról szól, amit felülről kezdeményeztek, de nekünk kell válaszolnunk rá!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elfogadtál gyermekednek Jézus Krisztus által!

*Saját fordítás

2023. január 11., szerda

Napi felülről:

“Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek?”

Márk evangéliuma 4. rész 40. vers*

Áldott szerdát, a viharokban is szilárdan működő hitet és a rettegés helyett a reménység biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Jézus a tanítványaival együtt utazott a csónakban, amikor hatalmas szélvihar támadt körülöttük. A hullámok olyan gyorsan csaptak be a hajóba, hogy az már kezdett megtelni. Közülük többen tapasztalt halászok voltak gyermekségüktől fogva és pontosan fel tudták mérni a helyzetük súlyosságát. Mindent megtettek, amit csak tudtak, de most ez kevésnek bizonyult. Közben Jézus a hátsó részen aludt, hiszen annyira kimerült a folyamatos szolgálattól. Felébresztették, mert úgy érezték, hogy magától nem törődik létfontosságú problémájukkal. A Mester miután felkelt ráparancsolt a szélre, hogy némuljon el és a vihar megszűnt. Hirtelen körülvette őket a csendesség, ahol tisztán hallhatták Jézus kérdéseit. A valóság nehézsége felszínre hozta hitük korlátait, kicsinységét és elégtelenségét. A félelem erősebb volt bennük, mint a bizalmuk Istenben. Viszont megtapasztalhatták, hogy amíg Jézus velük van, amíg együtt haladnak vele, addig mindig van és lesz megoldás a problémákra függetlenül attól, hogy mit éreznek vagy gondolnak.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehetővé tetted, hogy Jézust követhessem, vele legyek és taníthasson hitre, bizalomra és reménységre!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!