Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. január 15., szombat

Napi felülről:

“Benne van minden örömünk, benne bízunk és remélünk!”

33. zsoltár 21. vers*

Áldott szombatot, a hétvége pihenését, a szív felszabadult örömét és megújuló reménységét kívánom minden testvérem számára!

Örömre, bizalomra és reménységre létszükségletünk van. A lélek egészséges működéséhez, fejlődéséhez elengedhetetlen összetevők. A nehézség abból adódik, hogy ezek beteljesülését az emberi kapcsolatainktól, és testi valónk minél teljesebb kiszolgálásától várjuk. Mindezek ténylegesen fontos területek, ráadásul mindegyiket haszonra kaptuk, és amikor megfelelő módon élünk velük akkor védelmet, megelégedettséget és biztonságot nyújtanak, de igen sérülékenyek. A szívünk azonban soha nem fog teljes békességet és nyugalmat találni Isten országán kívül, mert alapvetően erre lettünk teremtve. Szeress teljes szívedből!  Magadat, a melletted élőt, és a téged mindenkinél jobban szerető mennyei Atyát! Értékeld azt, aki vagy, akinek az Örökkévaló megálmodott, és egy pillanatra se felejtsd el, hogy teljes életre születtél, amit sem betegség, sem veszteség, de még csak emberi kapcsolataid kudarca sem vehet el tőled, amíg Benne bízol és remélsz, amíg Nála keresed az örömöd és boldogságod forrását!

Mennyei Atyám, benned van szívem öröme, szent nevedben bízok és remélek, hogy soha ne szégyenüljek meg!

*Egyszerű fordítás

2022. január 14., péntek

Napi felülről:

„Légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket! Megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom azt a földet.”

Józsué könyve 1. rész 6. vers*

Áldott pénteket, erős és bátor hitet kívánok minden testvéremnek az előttünk álló feladatok, és a nekünk szánt ígéretek, győzelmek beteljesítéséhez!

Annak ellenére, hogy igen különböző életutunk van, egyediek és kivételesek vagyunk, de a legfájóbb, ha a nekünk szánt területeket, örökséget és ígéreteket veszni hagyjuk a félelmeink és hitetlenségünk okán. Lehetséges, hogy sokan nem bíznak bennünk, leértékelnek, lebecsülnek és leírnak minket. Az is előfordul, hogy magunkat gondoljuk és tartjuk eleve vesztesnek vagy méltatlannak, ezért el sem indulunk, neki sem vágunk. Azonban a legfontosabb, hogy felülről mit tartanak velünk kapcsolatban, ott mit látnak bennünk, és mire gondolnak alkalmasnak. A menny felértékelt minket a kereszten Jézus Krisztus, Isten fia életére. Ezek szerint sokkal többek vagyunk, lehetünk Istennel együtt, mint amit mások, vagy önmagunk elgondolunk vagy vélünk. Ránk vár már itt a földön mindaz a terület, amelyet nekünk ígért az Atya, és ettől csupán az aggódásunk és engedetlenségünk választhatnak el. Ráadásul ez nem csak rólunk szól, hanem mindazokról, akik a mi hitlépéseink nyomát követhetik, és így vehetik birtokba ősidőktől kezdve nekik szánt örökségüket. Ezért légy erős és bátor, mert ez az Úrral közös harcotok!

Mennyei Atyám veled indulok ma is, mert nem akarok lemaradni semmi jóról!

*Egyszerű fordítás

2022. január 13., csütörtök

Napi felülről:

“Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”

90. zsoltár 17. vers*

Áldott csütörtököt, értékes, maradandó és Isten által vezetett gondolatokat, tetteket kívánok minden testvérem részére!

A homokba írt szavak, hamar elmosódnak, a gránitba vésett gondolatok évezredeken át megmaradhatnak, messze túlélve készítőiket, de a kővel együtt egyszer azok is elvesznek. Mitől lesz értékes, maradandó, állandó munkánk, életünk gyümölcse? Kinek és miért fontos, hogy mának élő, könnyen tovaszálló, és értéket nem hagyó pályafutás helyett, örökséget ajándékozó, sokáig olvasható és szilárd erényeket képviseljünk és adjunk tovább? Első sorban nekünk, mert ezért születtünk, hogy a lehetőségeinket értékké formáljuk, a magokat, amelyeket megkaptunk elültessük és gondozzuk, hogy nemzedékeken keresztül áldások fájává váljon. Ez pedig messze túlmutat rajtunk, nem csak emberi munka és feladat, hanem Istenünk, az Úr, jóságának, jóindulatának és jókedvének hozadéka. Mi beletesszük az életünket az Örökkévaló tenyerébe, ő elplántálja azt a megfelelő helyre, és amikor elérkezik az ideje átülteti mennyei kertjébe. A nemes és értékes dolgaink pedig beépülnek az utódok jövőjébe szinte észrevétlenül, de mégis valóságosan. Hogyne volna lényeges, hogy a mennyei Atya kedvessége megnyugszik-e rajtunk, és örök értékké alakítja-e életünket?

Mennyei Atyám, köszönöm örök, állandó és maradandó ígéreteidet, amelybe meghívtál és behívtál! Te teheted, és teszed kezem munkáját igazi kincsé!

*Revideált új fordítás

2022. január 12., szerda

Napi felülről:

“Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz!”

123. zsoltár 1. vers*

Áldott szerdát, felemelt fejet, hittel látó szemeket és reménységben örvendező szívet kívánok minden testvérem részére!

Lefelé vagy fölfelé? Félelemben vagy reménységben? Elveszetten vagy hazatalálva? Bizonytalanságban vagy biztonságban? Ezek a kérdések nem elméleti válaszokat várnak, nem bölcs okfejtéseket, hanem a szív döntését, a lélek feleletét. Ha szárnyalni szeretnénk, akkor miért cipelünk olyan súlyokat, terheket, amelyeket még elviselni is nehéz. Ha boldogok akarunk lenni, és szabadok a jóra, akkor miért gondoljuk azt, hogy le nem rendezett kapcsolataink, békétlen és keserű szívünk ellenére egyszer csak ránk mosolyog a menny öröme. Mesterek vagyunk abban, hogy mások felelősségét, hibáit észrevegyük, számon kérjük, és ezáltal kifogásokat gyártsunk saját magunk felmentésére vagy sajnálatára, de hogyan fogjuk így meglátni a saját önigazságunk nagysága mögött a mennyben lakozó igaz Bírót? A szeretet mosolyát, amely nem nekünk ad igazat másokkal szemben, hanem minket akar megmenteni öntelt szívünk fogságából. Itt a megfelelő idő, a lehetőség, hogy az Atyát jobban lássuk, fontosabb legyen a véleménye, mint a kifogásaink, hitetlenségünk börtöne. Mert a menny még nem zárult be, még vár ránk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem hagytál magamra a keserűségem és reménytelenségem útvesztőjében, hanem megengedett, hogy megláthassam igazságod, szereteted nagyságát és felségét!

*Revideált új fordítás

2022. január 11., kedd

Napi felülről:

“A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.”

Példabeszédek könyve 3. rész 3-4. vers*

Áldott keddet, a szeretet, hűség, jóindulat és irgalmasság megszépítő ékszereit, kincseit kívánom minden testvérem életére!

A szépre mindannyian vágyunk, mert ez egy mélyen velünk született kívánság, függetlenül attól, hogy ki mennyit foglalkozik ezzel. Díszítünk tárgyakat, épületeket, az otthonunkat, és önmagunkat is, korokon, kultúrákon átívelően, de jellegzetesen. Az ékszerek készítése, viselése teljesen emberi, hiszen ez valahol az önkifejezésünk, az életművészetünk része, ami ráadásul segíthet eltakarni a belső vagy külső hibáinkat. Vannak drága, értékes darabok, de olcsó utánzatok is, amelyek messziről többnek látszanak, mind a valóság. A szív díszei, ékkövei nem anyagi természetűek, hanem olyan tulajdonságok, jellemvonások és ismertetőjegyek, amelyek legalább annyira öltöztetnek, szépítenek, mint bármely látható ékszer, amelyet viselünk. A legértékesebb ezek közül a szeretet és a hűség. Ebből van mennyei készítésű, felbecsülhetetlen értékű, és számunkra megfizethetetlen, de nem elérhetetlen, ha vágyunk rá, és elfogadják Jézus Krisztustól, aki életével fizetett azért, hogy nekünk ajándékozhassa őket. Ezért ezek viselése, ezek bevésése nem egyszerűen jó és nemes, hanem már most összeköt bennünket a mennyel, és a lelkünk részévé válik. Ragyogj ma is a szeretet és hűség valódi kincseivel!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted és hűséged az áldozatod olvasztótégelyében készült, tiszta, szent és örök! Nincs ennél értékesebb kincsem!

*Revideált új fordítás

2022. január 10., hétfő

Napi felülről:

“Én azonban mindig reménykedem, és mindennap gyarapítom dicséreted.”

71. zsoltár 14. vers*

Áldott hétfőt, reménységgel, szívbeli örömmel, és türelemmel teljes hetet kívánok minden testvéremnek!

Ezen a héten is megvannak az előre eltervezett feladataink, határidős munkáink, és kitűzött céljaink. Tudjuk, hogy neki kell gyürkőznünk, el kell kezdenünk és folytatnunk kell, amíg csak nem végzünk velük, vagy véget nem ér a nap, a munkaidő. Azért indulunk el, mert reménységünk van arra, hogy megérkezünk, de addig is türelmesen, és kitartóan tesszük a dolgunkat, mert így lesz a vágyból, a tervekből valóság. Vannak időszakok, amikor ez az út gödörbe jut, amikor egy betegség, veszteség vagy kudarc kiveszi a kezünkből az irányítást, és egyre mélyebbre ásnak bennünket a rossz érzéseink, aggodalmunk, és félelmeink. A jó hír az, hogy ez nem a végállomás, nem kell, hogy eltemessenek bennünket élve a problémák, mert felfelé mindig van egy kapaszkodó kötél, amelyet a mennyből nyújtottak felénk. Tudunk annyira lefelé nézni, annyira magunkba fordulni, hogy észre sem vesszük ezt a lehetőséget, pedig csak fel kellene emelni a fejünket, és kitárni a karjainkat, hogy a reménység újra a szívünkbe költözzön, és mindent felülmúlva elöntsön bennünket. Ez pedig soha nem fog megszégyeníteni bennünket, hanem elhozza számunkra a szabadulást, a győztes életet, mert ez az Isten jó terve velünk.

Mennyei Atyám, minden nap dicsérlek, egyre jobban áldalak, mert benned a reménységem naponta megújul, hiszen ígéreteid igazak és erősek arra, hogy megtartsanak!

*Szent István Társulat

2022. január 9., vasárnap

Napi felülről:

„Méltányosságotok legyen felismerhető minden ember számára! Az Úr közelben.” 

Filippi levél 4. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, szelíd, méltányos és megértő szívet kívánok minden testvérem számára!

Mit ér az az ajándék, amit elkészítünk valaki számára, de sohasem adjuk oda? Mennyit számít az a szeretet, amelyet nem fejezünk ki, és nem gyakorlunk a másik irányába? Kinek segít az a jó szándék, amit nem érezhetnek mások, mert olyan jól eltitkoljuk?  Általában sokkal több jót gondolunk megosztani, mint amit valójában meg is valósítunk, és sokkal kevesebb megértést érzékelünk másoktól, mint amennyit igazából éreznek felénk. Legyen tiszta, egyértelmű és következetes az a szándék, amellyel megéljük önmagunkat! Ez is egy öltözet, amelyről felismerhetőek vagyunk, és egyáltalában nem lényegtelen, hogy a lelkünk milyen indulatot vesz fel. A méltányos, megértő és szelíd szív értékes, nemes viselet. Amikor csak lehetséges, kerüljön elő a fiók mélyéről, mert ebben nem csak jól nézünk ki, de a környezetünk számára is élhetőbb teret biztosítunk. Az Úr ráadásul nem távolból követ bennünket, nem messziről szemléli az életünket, hanem hozzánk érkezett, annyira közel, amennyire csak megengedjük. Ez is az Ő napja, és vele együtt a mi nagy napunk is lehet, amikor a lelkünk a mennyhez illő öltözékben látható, és tetteink jó illata betölti a földet.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy türelmesen bátorítasz, tanítasz naponta, hogy mit jelent gyermekedként élni és járni itt e földön!

*Saját fordítás

2022. január 8., szombat

Napi felülről:

„Legyen örömötök az Úrban mindig! Ismételten el fogom mondani: Örüljetek!” 

Filippi levél 4. rész 4. vers*

Áldott szombatot, a békesség és a szív reménységének örömét kívánom minden testvérem életére!

Az öröm a szív napsütötte, derűs időszaka. Amikor valaki, valami beragyogja az életünket, és felszabadult életérzés járhatja át a lelkünket. Ettől azonban sokszor elválasztanak bennünket a gondok felhői, a békétlenség vihara, vagy a félelmek sötét fellegei. Bármilyen leterhelt, sötét és vészterhes is a jelen, a felhők felett mindig ott ragyog a fény. Az életünkre nézve pedig ez azt jelenti, hogy Isten szeretetétől nem választhat el bennünket semmilyen nehézség, próba vagy gond, de eltakarhatja előlünk, és érezhetjük úgy, hogy felettünk nem süt a nap, bennünket elhagyott az öröm minden reménysugara. Itt az idő, hogy felemelkedjünk a hit szárnyain a felhők fölé, hogy ne lehessen olyan időszak az életünkben, amikor nem találjuk örömünket az Úrban! Minél nagyobb és sűrűbb a viharfelhő, annál magasabbra kell szárnyalnunk, és nem a félelmeknek engedve elbújni mindenki elől. A mennyei Atyában vetett bizalom ad mindehhez erőt, mert a saját érzéseink és látásunk ilyenkor cserben hagynak bennünket, de ha nem adjuk fel, nem hátrálunk meg, akkor mindig, és újból megérkezhetünk Isten örömébe!

Mennyei Atyám, benned mindig megtalálhatom az örömömet, és nem is szeretném ennél kevesebbel beérni!

*Saját fordítás

2022. január 7., péntek

Napi felülről:

“Abban magam is gyakorolom magamat, hogy lelkiismeretem Istennel és emberekkel szemben mindenkor olyan legyen, hogy botlására senkinek ne legyek.”

Apostolok Cselekedetei 24. rész 16. vers*

Áldott pénteket kívánok minden testvéremnek, kitartó, türelmes egymásra való figyelést, és őszinte, segítőszándékú kapcsolatokat!

Minél keményebbek vagyunk, annál könnyebben ütköznek belénk, és tudunk mi magunk is megbotlani. Ennek a másik véglete, amikor mindenkihez és mindenhez megpróbálunk alkalmazkodni, feladva elveinket, tartásunkat, pedig ez soha nem fog egy megbékélt, kiegyensúlyozott szívet elhozni számunkra. Van azonban ennél egészségesebb, és emberibb út is, ahol a szeretet, igazság és reménység együttmunkálkodik, bátran kiáll, és kész harcolni a jóért, odaszánni magát másokért. Amennyiben készek vagyunk arra törekedni, és abban gyakorolni magunkat, hogy lelkiismeretünk mindig tiszta legyen emberek és Isten előtt is, mert tudatosan figyelünk, hogy ne essenek el bennünk, ne okozzák senki botlását szavaink, tetteink, akkor szabadok lehetünk a leterhelő vélemények alól a szeretet őszinte cselekedeteire. A mennyei Atya azt akarja, azt készítette el számunkra, hogy képesek legyünk együtt látni vele, megértsük és megérezzük jóakaratának dobbanását és erejét, mert ezzel lesz teljes az életünk. Így lehetünk gerinces, igaz és törhetetlen emberek, akik békességre jutottak.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert megtisztítottad lelkiismeretemet, hogy veled, és másokkal együtt láthassam és követhessem az igazi célokat!

*Csia Lajos fordítás

2022. január 6., csütörtök

Napi felülről:

„De te a jók útján jársz, és az igazak ösvényeit követed.”

Példabeszédek könyve 2. rész 20. vers*

Áldott csütörtököt kívánok minden testvéremnek, fáradhatatlan erőt a jóra való törekvésben, és rendíthetetlen hitet az igazság követésében!

Amikor a mennyei Atya felülről szemléli az életünket, sokféle utat, elágazást és kitérőt figyelhet meg. Vannak igen csábító lehetőségek, amelyek könnyen megszerezhető boldogságot ígérő kapukat tárnak fel, de ehhez le kell térni a hűség, a szeretet és a bizalom útjáról. A legnagyobb probléma ezzel, hogy ilyenkor önmagunkat is becsapjuk, mert ez egyirányú ajtó, és visszaút már csak akkor lesz, ha valaki a másik oldalról kinyitja azt számunkra. A helyreállás nem működik csak megbánás, őszinte bocsánatkérés, és megbocsátás által. Elengedtük, nem becsültük, és összetörtük egységünk, kapcsolatunk tányérját, ezért azt újból el kell készíteni közösen. Ez egy nehéz és mély belátást igénylő folyamat, de mindig megéri küzdeni érte. A legjobb, ha folyamatosan követjük a helyes ösvényt, a jók útját, az Isten országának térképét, mert lehet, hogy fárasztóbb, sokszor nehezebb, és emberileg nem olyan jövedelmező, de ez vezet az életre, ez maga az élet.  Erre hív bennünket Jézus Krisztus, ez az Ő terve számunkra. Megnyitotta számunkra a mennyet halált legyőző szeretetével, hogy ez a bizalom beteljesüljön ma is az életünkben.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy ebben a bizalomban indítasz el ma is, hogy a jók útján járhatok, és az igazak ösvényét követhetem!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.