Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. április 6., szombat

Napi felülről:

„Hiszen, ha valaki, önmaga akarná megmenteni a lelkét, akkor el fogja veszteni, ha pedig elvesztené a lelkét miattam, akkor meg fogja találni!”

Máté evangéliuma 16. rész 25 vers*

Áldott szombatot, az Isten nélküli, vele nem számoló gondolkodásunk, tetteink, felismerését, elengedését és a lelkünk Jézus Krisztusban való felfedezését kívánom minden testvérem számára!

Annyira szeretnénk megfelelni, teljesíteni, elérni vágyott célokat, hogy megtaláljuk önmagunkat, hogy nagyra értékeljenek bennünket és azt érezhessük, hogy vagyunk valakik! Ez egy teljesen természetes emberi hozzáállás az élethez, mert úgy lettünk megteremtve, hogy minderre van képességünk és lehetőségünk is. Amikor azonban ebből a törekvésből kimarad a mennyei Atya, nem vele együtt tervezünk, hanem saját magunk akarjuk biztosítani a lelkünk boldogulását, az a biztos kudarccal lesz egyenlő. Amikor azonban rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van mennyei beavatkozásra, átadjuk az életünket Istennek, kiengedjük a kezünkből az irányítást, és elfogadjuk Jézus Krisztus segítségét, akkor fog kiderülni, hogy ő nem elvesz ezzel tőlünk, hanem megajándékoz. Nem kevesebbek leszünk, hanem beteljesedhet mindaz az áldás, amit nekünk tartogat az Úr és azzá válhatunk, akinek megszülettünk! A lelkünk, az életünk megtalálásának, felfedezésének csúcsa, a bűneink, önző énünk elvesztésének völgyén keresztül érhető el!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindent, amiért megszülettem benned és veled együtt találhatok meg! Nem akarom saját magam mentegetni az életemet, hanem elengedem és neked adom át teljesen!  

*Saját fordítás

2024. április 5., péntek

Napi felülről:

„Hiszen te áldod meg az igazat Örökkévaló, jóakaratoddal, mint hatalmas pajzzsal veszed körül őt.”

5. zsoltár 13. vers*

Áldott pénteket, a mennyei Atya jóakaratának, kegyelmének és kedvességének védelmét, biztonságát és valóságát kívánom minden testvérem számára!

Nem egyszerűen csak létezni szeretnénk, hanem megfelelő biztonságban, boldogságban és egészségben élni meg mindennapjainkat. Volt idő, amikor a szüleinktől kaptunk meg ehhez minden segítséget, de felnőttként ennek legnagyobb részét már nekünk kell biztosítanunk. Azonban nem szabad sohasem megfeledkezünk a mennyei Atya szerepéről a múltunk, jelenünk és jövőnk formálásban. Jóakaratának, kegyelmének és kedvességének jelenléte az életünkben nélkülözhetetlen fontosságú ahhoz, hogy a miénk lehessen mindaz, amit elkészített számunkra az Örökkévaló. Ennek alapja az, amikor nála keressük és tőle várjuk az igazságot, félretéve saját igazunk büszkeségét és önző ostobaságát. A hatalmas, teljes életünk számára biztonságot nyújtó pajzs Isten szeretetének tenyere, amellyel értünk nyúlt Jézus Krisztus által. Ez az a védelem, amit semmilyen emberi erőfeszítés se pótolhat vagy helyettesíthet, mert nem csupán erre a korszakra vagy létezésre érvényes, hanem örök érvényű!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert benned és nálad találtam meg az igazságot! Jóakaratod, irgalmad és szereteted vesz körül és őriz meg a teljes életre!  

*Saját fordítás

2024. április 4., csütörtök

Napi felülről:

„Azért tette ezt, hogy a test részei között ne legyen meghasonlás, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 12. rész 25. vers*

Áldott csütörtököt, az összetartozás, a kölcsönös egymásra figyelés, gondoskodás és törődés erejét, biztonságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

A szabadság és függetlenség nagyon mély emberi vágy, de csak akkor biztonságos, előremutató és építő, ha nem írja felül az összetartozás, a mások iránti gondoskodás és törődés felelősségét, hanem éltető egységben van velük. Természetes, hogy a felnőtt gyermekek önálló életre hivatottak, de ez nem jelenti azt, hogy a családi kötelék megszűnt számukra, csak más lett benne a szerepük és a feladatuk. Mikor megházasodunk, gyermeket vállalunk önként korlátozzuk a függetlenségünk, szabadságunk határait, mert így leszünk képesek a szeretteinkkel együtt mégis többek lenni és messzebbre jutni. A kölcsönös gondoskodás egyszerű, de biztonságot nyújtó elvére épül az egész emberi lét és a társadalom is. Ez egy mennyei minta földi megvalósulása, ami Isten országában és családjában fokozottan érvényes és döntő alapérték. Ami vagyok, minden képességem, tehetségem és lehetőségem, egyszerre szolgálja az egyéni boldogulásomat és a kapcsolataim javát is. Ezek egymást erősítő hatások, amit a szeretet egészséges megélése képes jól összeszőni!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert egyszerre teremtettél önálló személlyé, de élő részévé is emberi közösségeknek! Segíts megélnem ennek minden felelősségét, biztonságát és örömét!  

*Egyszerű fordítás

2024. április 3., szerda

Napi felülről:

„Ahogy a döglött legyektől megbüdösödik az illatos kenőcs úgy teszi tönkre egy jelentéktelennek tűnő bolondság mindazt, amit a bölcsesség és a tisztesség elért.”

A prédikátor könyve 10. rész 1. vers*

Áldott szerdát, az értékeink, elért eredményeink és építő kapcsolataink mindenféle ostobaságtól, felelőtlenségtől és bolond meggondolatlanságtól való megőrzését kívánom minden testvérem számára!

A környezetünknek természetes részei a rovarok, de kellő odafigyeléssel megakadályozhatjuk, hogy ne találjanak utat oda, ahol valódi gondot okozhatnak, nem csak kellemetlenséget. Ugyanígy a felelőtlen megszólalások, az ostoba véleménynyilvánítások látszólag jelentéktelen figyelmetlenségek, „döglött legyek”, amelyeket nem kell komolyan venni, mégis nehezen helyrehozható károkat idézhetnek elő a megteremtett kapcsolatainkban, tisztességünkben vagy becsületünkben. Bolondság az, amikor ezeket az értékeket nem tartjuk eléggé biztonságban, elkülönítve, hanem engedjük, hogy akár mások, akár mi magunk gúnyosan, megalázóan vagy lekicsinylően beszéljünk róluk. Egy egészséges, kölcsönösen építő emberi viszony nagy kincs, sokba kerül felépíteni és fenntartani, de nagyon megéri. Ezt hagyni, hogy tönkre menjen, könnyelmű, de mérgező megjegyzésekkel, saját magunk ellen való vétek is. Egy döglött legyet, ha időben eltávolítunk megakadályozhatjuk a nagyobb bajt. Az ostoba megszólalásainkért is minél gyorsabban bocsánatot kell kérnünk, hogy visszaálljon a megfelelő, jó illatú légkör és ne váljon rossz szagúvá, bűzössé a helyzet!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy vannak értékes, építő, jó illatú kapcsolataim, amelyeket szeretnék megőrizni minden „döglött légytől”, mérgező megnyilvánulástól, amelyek tönkretehetik őket! Kérlek segíts, tanácsolj és vezess ebben!

*Egyszerű fordítás

2024. április 2., kedd

Napi felülről:

„Mindnyájan ettek és jóllaktak, azután hét kosarat szedtek tele a maradék darabokkal.”

Máté evangéliuma 15. rész 37. vers*

Áldott keddet, az ünnep maradékainak, emlékeinek és többletének jövőt segítő összegyűjtését és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Az ünnepek hegycsúcsok a szürke hétköznapok között. A pihenés, a feltöltekezés, a hálás öröm és a közösség alkalmai. Nem mindegy azonban, hogy mit kezdünk azzal a többlettel, ami ilyenkor felhalmozódik. A keserédes sajnálkozáson túl van lehetőségünk arra is, hogy áldásként használjuk ezeket a következő időszakhoz. Jézus ebben a történetben több, mint négyezer embernek teremtett bőségesen elég ennivalót az étkezéshez, de még a maradékot sem tekintette felesleges, kidobandó szemétnek, ezért kellett összeszedni azokat. Amikor több jó dolog történik velünk, mint amit egyszerre be tudnánk fogadni, akkor érdemes ezeket összegyűjteni, hogy később is fel lehessen használni. Meg lehet fogalmazni, össze lehet írni az élményeinket, hogy mind számunkra, mind mások számára további örömöt hozzanak a mindennapokba. Adni kell magunknak arra is időt, hogy mindent feldolgozzunk. Isten jóakaratában benne van a túlcsorduló bőség, de azzal együtt, hogy a többlettel is felelőséggel élünk és bánunk!

Mennyei Atyám, hálát adok minden ajándékodért, az ünnep bőségéért! Segíts a többletet is figyelmesen összeszednem és felhasználnom.    

*Revideált új fordítás

2024. április 1., Húsvéthétfő

Napi felülről:

„…és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1. rész 10. vers*

Áldott húsvéthétfőt, az élő Krisztus jelenlétét, erejét és segítségét kívánom minden testvérem számára!

A húsvéti népszokások keretet tudnak adni az ünnepléshez, de a valódi erő abban rejlik, ha a feltámadt Úr ténylegesen munkálkodik az életünkben. A feltámadás egyik következménye, amit naponként megélhetünk, hogy minden reménytelenség, rossz hír vagy félelem ellenére Jézussal van jövőnk, esélyünk és kilátásunk egy felszabadult létre. Van mire, van kire várnunk, mert eljött annak az ideje, hogy a menny ünneplésébe mi is bekapcsolódjunk most még hit által, később pedig annak teljes valóságában. Az erő, a bátorság nem ahhoz kell, hogy többek legyünk másoknál vagy megfeleljünk a társadalmi elvárásoknak, hanem ahhoz, hogy helyes, Isten tervével összhangba lévő döntéseket hozzunk és kövessünk. Mivel, ami nem rajtuk áll, azt az Örökkévaló elrendezte és megtette, ezért nekünk arra kell ügyelnünk és figyelnünk, hogy le és ki ne maradjunk ebből a csodálatos és különleges lehetőségből. Érdemes megragadni a mai nap minden szép pillanatát, fényét, színét, illatát, ízét és érzését, mert mindez arra adatott, hogy hálaadással éljünk vele!

Mennyei Atyám, köszönöm neked a feltámadás valóságát, erejét és segítségét, mert ezzel lehet teljes az én életem is!

*Revideált új fordítás

2024. március 31., Húsvétvasárnap

Napi felülről:

„Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.”

Máté evangéliuma 28. rész 5-6. vers*

Áldott húsvétvasárnapot, félelem helyett örömöt, bizonytalanság helyett élő reménységet kívánok minden testvérem számára!

Húsvét az élet győzelme a halál felett! Már nem csak az a biztos, hogy testünk mulandó, hanem az a titok is lelepleződött, hogy van élet a sír után, van feltámadás, lehet élő reménysége a lelkünknek. Jézus Krisztus valóságosan meghalt, teste nem hordozhatta tovább, de új életre kelt, egy romolhatatlan, múlhatatlan és igazi létre. A halál része lett a létünknek, mert ezt az utat választottuk, amikor hátat fordítottunk Istennek. Húsvét azonban bebizonyította, hogy az Örökkévaló Atya nem tette ugyanezt, nem törődött bele ebbe a helyzetbe! Jézus Krisztus által megszólított, hazahívott bennünket és ehhez az utat is elkészítette halálán és feltámadásán keresztül. Az angyali üzenet nekünk is szól: Ti ne féljetek! Aki tényleg a megfeszített Jézust keresi, az találkozni fog a feltámadt Úr jelenlétével és erejével. Megnyílt a mennyek országa mindazok számára, akik benne hisznek és reménykednek, hogy tovább láthassunk a síron, azon a halandó testen, amelyben most élünk egészen a valódi otthonunkig!

Mennyei Atyám, hálát adok Jézus Krisztus feltámadásáért, amely számomra is az élet reménysége és bizonyossága lett!

*Revideált új fordítás

2024. március 30., Nagyszombat

Napi felülről:

„Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.”

Lukács 23. rész 55-56. vers*

Áldott nagyszombatot, az ünnep előkészületének minden terhe között és mellett Isten mélységes szeretetének jelenlétét és békességét kívánom minden testvérem számára!

Nagyszombat híd a halál és a feltámadás között, az a szakasz, amelyet mindenképpen végig kellett járnia Jézus Krisztusnak is, hogy győzelme teljes és végleges legyen. Testét sziklába vágott sírboltba helyzeték, de ettől kezdve egészen másként számoltak vele kapcsolatban a földön és másként a mennyben. Azok a nők, akik szemtanúként minden borzalmat, megaláztatást átéltek, ami Jézussal történt nem menekültek el, nem hagyták magára, sőt a váratlan, sietős és befejezetlen temetésén is részt vettek. Az volt a tervük, hogy szombat elmúltával az előre elkészített értékes illatszereket és keneteket használják majd fel Mesterük méltó búcsúztatására! Szeretetük túllépet a félelmeken és mindent meg akartak tenni a holtest végtiszteletére, bebalzsamozásához. Eközben a mennyben már a feltámadás diadala készülődött. Nem gyászoltak, nem szomorkodtak, mert minden elvégeztetett, amit testben megtehetett a Megváltó, most már csak rövid idő kérdése volt, hogy mikor kel fel a világosság, az elmúlhatatlan és győztes élet!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus mindent megtett értem is, hogy a halál helyett, az élet arasson győzelmet bennem!

*Revideált új fordítás

2024. március 29., Nagypéntek

Napi felülről:

„Azután ezt kérdezte: „De mi rosszat tett?” Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: „Feszíttessék meg!””

Máté evangéliuma 27. rész 23. vers*

Áldott nagypénteket, a mennyei Atya értünk küzdő szeretetének felismerését, csodálatát és a lelkünk megújulását kívánom minden testvérem számára!

Nagypéntek Isten halált felvállaló szeretetének és az emberi eltévelyedés, gonoszság mélységének találkozása, ahol mindent elrontottunk, amit lehetett mégis ez lett életünk győzelmének forrása. Pilátus, a római helytartó igazi politikusként viselkedik. Pontosan tudja, hiszen utánajárt, hogy miért hozták elé Jézus, milyen mértékű irigység, hatalomféltés van a vádak mögött, mégis engedett a zsarolásnak és a megtévesztett közvéleménynek. Azonban még őt is megdöbbentette az a gyűlölet, amely felszínre tört ezen a napon, egy olyan ember ellen, aki csak jót tett, nem lázított és nem vezetett félre senkit. Bűnt, ítéletre való okot nem talált benne, de a lelkiismeret és az igazság szavát elnyomta az egyre hangosabb, halált kívánó kiáltozás. Elferdített váddal mégis meg lehetett oldani a kivégzést, ezzel pedig csődöt mondott mind a római, mind zsidó jogintézmény és ezzel együtt az ember újból hátat fordított Istennek. Az a csodálatos, hogy ez nem a végünket jelentette, hanem a mennyei Atya esélyt adó szeretetének diadalát. Jézus Krisztusban a gonoszság sötét mélységét áttörte Isten felénk nyújtott karja, amit még mindig meg lehet ragadni és megbékülni vele, ha mégis más utat választanánk, a „Feszítsd meg!” helyett!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem mondtál le rólam, pedig megérdemelném! Sőt, értem is vállaltad nagypéntek minden megaláztatását, gyötrelmét és csalódását, hogy esélyt teremts számomra is a hazatérésre!

*Új fordítás

2024. március 28., Nagycsütörtök

Napi felülről:

Péter azt mondta: „Ha mindenki más el is fordul tőled, én akkor sem hagylak el!”

Máté evangéliuma 26. rész 33. vers*

Áldott nagycsütörtököt, a hitünk, reménységünk és bizalmunk őszinte, alázatos és igaz megvizsgálását, értékelését és használatát kívánom minden testvérem számára!

Jézus Krisztus számára nagycsütörtök az utolsó teljes földi nap, amit testben a tanítványaival együtt megélt. Ezért beszélhetünk utolsó vacsoráról ezen az estét, illetve minden pillanatáról, mint fontos előkészületről halálára és feltámadására. Miközben az áldozatot hozó mennyei szeretet forgatókönyve kezdett teljes nagyságában kibontakozni, addig a tanítványok ennek valódi gyötrelmét, mélységét és erejét még nem tudták felfogni, feldolgozni. Abba az egyszerű gondolatba kapaszkodtak, hogy a jó, jót érdemel és nem győzhet felette a rossz, tehát semmi nagy baj nem történhet a Mesterükkel, így készek kiállni mellette bármi is történjen. Csak azt nem látták és értették meg, hogy a világban jelenlévő gonoszság, istentelenség és bűn olyan mélyen fogva tartja az emberiséget, hogy ennek legyőzéséhez már nem elég semmilyen emberi akarat, jószándék és elszántság, hanem Isten szeretetének szabadító áldozatára van szükség. Ez pedig Jézus Krisztusban lett valósággá. Péter fogadkozása csak utólag nézve tűnik felelőtlenek, akkor teljesen komolyan gondolta és mondta mindezt, de a lényeg mégis az lett, hogy őt is az Úr jóakarata mentette, tartotta meg és állította helyre!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem az én hitemtől, akaraterőmtől vagy elszántságomtól függ szabadító szereteted ereje és engem is az ment meg, tart meg és állít helyre, amit értem tett Jézus Krisztus!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!