Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. június 20., hétfő

Napi felülről:

“A bűnt szereti, aki veszekedni szeret, és aki kérkedik, a saját romlását keresi.”

Példabeszédek könyve 17. rész 19. vers*

Áldott hétfőt, békességgel, megbecsüléssel és tisztelettel teljes napot kívánok minden testvérem részére!

A veszekedés, az értelmetlen, sehova nem vezető vitatkozás sok kárt okoz. Ennek ellenére egy olyan harc, ahol bátran, magunk számára igazoltan használhatjuk a másokat sértő, bántó megnyilvánulásaink széles tárát, és ez vonzóvá teszi még a háborúskodást is. Amint elkezdjük megérezni ennek az erejét, élményét könnyen magával sodorja a szívünket. Az igazunk nevében és hevében felszínre törhetnek a rejtett indulataink, addig ki nem mondott vádjaink, ítéletünk. Mivel ez felszabadító erővel is bír, olyanná válhat, mint egy kábítószer, tudjuk, hogy helytelen használni, és nem oldja meg a problémákat, csak elmélyíti, de titokban már várjuk a következő lehetőséget. Ez az út céltévesztés, önbecsapás és közben még önpusztító is, mivel a veszekedés lelket perzselő tüzet éleszt, ami nem csupán az ellenfelet perzseli meg, hanem óhatatlanul minket is. Ennek a leghatékonyabb ellenszere a békeidőben megbeszélt, kibeszélt és elrendezett nézeteltérés. Sokszor pont azért sodródunk bele a sebeket ejtő civakodásba, mert előtte féltünk az őszinte rendezés nehézségeitől. Ódzkodunk használni a biztonsági övet a kényelmetlensége miatt, ezért inkább belerokkanunk a hirtelen érkezett baleset következményébe. A mennyei Atya a békesség Istene és nem a veszekedésé. Ő nem áll a pártunkra, csak azért mert, úgy gondoljuk, hogy igazunk van, de közben megalázunk, megszégyenítünk és megsértünk másokat. Viszont minden támogatást megad ahhoz, hogy valódi béketeremtők legyünk!

Mennyei Atyám, köszönöm a békességed erejét!

*Revideált új fordítás

2022. június 19., vasárnap

Napi felülről:

“Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd, vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 4. vers*

Áldott vasárnapot, a szív, a lélek és ebből fakadóan a gondolataink, szavaink tisztaságát és háláját kívánom minden testvérem életére!

Koszos, piszkos térben kellemetlen élni, de sajnos ez is megszokható, sőt még természetessé is válhat, ha feladjuk a rendre, tisztaságra való vágyunkat, törekvésünket. Arra lettünk megteremtve, hogy képesek legyünk tudatosan formálni, alakítani a környezetünket. Szépíteni, díszíteni, egyre otthonosabbá változtatni azt. Ezt sokkal egyszerűbb megtenni tárgyakkal, külső körülményekkel, mint a gondolatainkkal, indulatainkkal és szavainkkal. Pedig azok is képesek bemocskolni, bűzössé és taszítóvá változtatni a körülöttünk uralkodó légkört. Nem az a kérdés, hogy milyen módszerrel, ügyeskedéssel és megtévesztéssel tudjuk elrejteni gonosz, bántó és sértő szavainkat, hogy a látszat legalább fennmaradjon, hanem az a cél, hogy valódi tisztaság, békesség és szeretet uralkodjon a szívünkben, amely taszítja, kisöpri és elűzi onnan a szennyet. A hálaadás, amely a jónak, a szépnek, a nemesnek az elismerése, kimondása és felemelése, minden esetben segítség, hogy a keserűség, gyűlölet és rosszindulat az ajtónkon kívül maradjanak. Legfeljebb csak a kopogtatásig jussanak el, de ne engedjük be őket tönkretenni a békességünk tisztaságát.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyi jóval és széppel megáldottál! Megtisztítottál, hogy én is ragaszkodjak mindig a szívem tisztaságához és békességéhez!

*Egyszerű fordítás

2022. június 18., szombat

Napi felülről:

“Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást!”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 2. vers*

Áldott szombatot, az alázat, szelídség és türelem kifogyhatatlan jelenlétét, a szeretet elhordozó, felemelő erejét kívánom minden testvérem életére!

Az alázat nem alázatoskodás vagy meghunyászkodás. A szelídség nem egyenlő a jó viselkedéssel. A türelem nem ideiglenes fegyverszünet, hanem a szív szeretetből fakadó hozzáállása a legnehezebb helyzetekben is. Az igazi alázat nem fentről tekint le másokra, hanem miközben pontosan tisztában van azzal, hogy mit is ér valójában kész annyira lehajolni, hogy már felfelé kelljen néznie. A szelíd lélek a kemény, barátságtalan, ingerlékeny és könnyen felháborodó szív ellentéte. Nem hoz ítéletet azonnal, elhamarkodottan mások felett, és többre tartja a nyugalmat, a higgadtságot a saját igaza hangoztatásánál. A türelem a haragunk tudatos, saját magunk irányította egészséges feloldása, tüskék és sebek ejtése nélkül. Ezek a megfelelő együtt élésünk, az építő kapcsolataink és környezetünk alappillérei. Mivel sok esetben hiányzik a kölcsönös viszonyulás, ezek helyes megéléséhez szükségünk van arra, hogy valahol mi is átéljük mindezeket nekünk címezve. Erre adott lehetőséget, esélyt és otthont a mennyei Atya Jézus Krisztusban.  Az isteni szeretet nem csupán példát biztosít számunkra, hanem jelenléte erőt, hatalmat és bátorságot is hordoz, hogy naponta ebből merítsünk.

Mennyei Atyám, köszönöm türelmes szereteted erejét! Az alázat és szelídség nekem készült tárgyait és iskoláját!

*Egyszerű fordítás

2022. június 17., péntek

Napi felülről:

“Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.”

Ézsaiás könyve 45. rész 2. vers*

Áldott pénteket, a jó irány és életút szabadságát, a felülről vezetettség örömét, és a hazaérkezés biztonságát kívánom minden testvérem részére!

A legegyszerűbb elkerülni a problémás helyzeteket, el sem indulni kockázatos utakra és távol maradni a bezárt ajtóktól. Azonban mindezek maguktól is megérkeznek az életünkben. Akármennyire is figyelünk, a kiakadás, felháborodás és indulat köveibe rendszeresen belebotlunk. Bár előre tervezünk, gondolkodunk, mégis belefutunk nem várt akadályokba, elillant lehetőségekbe, elzárkózó személyekbe. Lehet, hogy csupán az időzítésünk volt rossz, nem a hozzáállásunk vagy az indulatunk, mégis falakba ütközünk. A mennyei Atya egy különleges utazásra, kalandra hív bennünket azzal, hogy őt kövessük, rá figyeljünk és neki higgyünk. Új világ, az Isten országa nyílik meg azzal, amikor nem csupán azt kérjük, hogy legyen velünk az útjainkon, áldja meg azt, amibe belefogunk, hanem elkezdünk hallgatni rá. Készek leszünk arra, hogy arra menjünk, amerre ő vezet bennünket, ha ő mondja, akkor elindulunk, akármerre is irányítja a lépteinket. A kiskapuk, görbe utak, hazugságra épített reménykeltés ideiglenes emberi megoldásnak megfelelőek, de nem felfelé, hanem lefelé vezetnek, ami lehet, hogy egyszerűbb, de biztos, hogy veszélyes a lélek számára. Jézus Krisztus követése békességgel, biztonsággal ajándékoz meg, de közben olyan helyekre, emberekhez nyit utat, akik lezárt páncélajtók mögött rejtőznek, de Isten csodálatos módon tárja fel, szünteti meg az akadályokat. Ott van a helyünk, ahová ő vezet bennünket!

Mennyei Atyám, vezess oda, ahova el kell jutnom, nyisd meg azokat az ajtókat, amelyen be kell lépnem, és adj erőt, békességet és reménységet minden lépésemhez, amit a nyomodban teszek meg!

*Revideált új fordítás

2022. június 16., csütörtök

Napi felülről:

“Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen.”

Pál levele az efezusiakhoz 3. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, Jézus Krisztus szeretetének, Isten jelenlétének valóságát, megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

Pontosan tudjuk, illetve tudni véljük, hogy mire lenne még szükségünk ahhoz, hogy boldogabb, jobb és szebb életet éljünk. Erről szólnak a vágyaink, álmaink és elképzeléseink. Mennyi pénzre lenne szükségünk? Mit kellene még megvennünk, elsajátítanunk? Miben lenne szükség változásra, fejlődésre? Hova kellene még eljutnunk? Valós kérések és kérdések, de van tőlük is fontosabb. Ha ezek közül bármelyikben is sikereket érünk el, az egy időre ad majd segítséget, megbecsülést és jó érzéseket, amire egyértelműen szükségünk van, de ennél többre is. Ugyanis a szívünk, lelkünk szeretetből született éppen ezért csak a szeretetben fogja megtalálni a valóságos, igazi boldogságát is. Ennek pedig a forrása, lehetősége és teljessége Isten szeretetében élhető meg, amely Jézus Krisztus által jött el hozzánk, lehet a miénk. Ez a legmélyebb hiány és legmagasabb cél is az életünk számára. Ehhez az értelmünk kevés, még a jóakaratunk is korlátokba ütközik, de a hitünk és reménységünk megragadhatja a szemmel láthatatlan, de annál valóságosabb isteni igazságot. A boldogságunk, békességünk egyenesen arányos a szeretet jelenlétével az életünkben!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy szereteted megismerhető és elérhető számomra is. Sok mindenre vágyok, de mindennél jobban arra, hogy ebben a szeretetben éljek és növekedjek!

*Egyszerű fordítás

2022. június 15., szerda

Napi felülről:

“Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz!”

Jakab levele 3. rész 13. vers*

Áldott szerdát, a bölcsesség, értelem és hozzáértés nemes, jó és hasznos tettekben való látható gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Szeretnénk egyre okosabb, bölcsebb és értelmesebb emberekké válni. Ez az emberi természetünk egészséges velejárója, hiszen így lettünk megteremtve. Hallgatunk, figyelünk, tanulunk és gyakorlunk egész életünkben. Amíg taníthatóak vagyunk, amíg törekszünk az okos, gondolkodó hozzáállásra, addig leszünk képesek növekedni a megértésben is. Ez azonban nem válhat öncélú, másokat kihasználó, lenéző vagy elnyomó hatalommá a kezünkben, mert akkor a gonoszság foglyai leszünk bármekkora is a képzettségünk. Minél nagyobb a tudásunk, annál nagyobb alázatra, jóindulatú, higgadt bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy mindezt jól használjuk fel, hogy áldást eredményezzen és ne átkot. A mindennapok forgolódásában mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk igazából, mennyire vagyunk bölcsek és értelmesek. A jó és hasznos tetteink, magatartásunk a legfontosabb értékmérője annak, hogy mennyire jutottunk előre a bölcsességben, a valódi tudományban. A mennyei Atya ebben akar a segítségünkre lenni, ebben áll mellénk, hogy a bölcsességünk felülről támogatott legyen, ne csupán emberi, de semmiképpen se ördögi.

Mennyei Atyám, köszönöm a tőled való bölcsesség erejét, jóságát és gyümölcseit! Ennek alapján akarok forgolódni bárhol is vagyok!

*Revideált új fordítás

2022. június 14., kedd

Napi felülről:

„Félelemből fakadó megfutamodás nincs a szeretetben, pont ellenkezőleg a teljes szeretet űzi ki a félelmet, mert a félelem büntetést hordoz magában, aki pedig félelemben él, az még nem lett teljessé a szeretetben.”

János első levele 4. rész 18. vers*

Áldott keddet, a szeretet felszabadító hatalmát, erejét és jelenlétét kívánom minden testvérem életében!

A félelem azon kívül, hogy gyötrő érzésekkel jár, be is zárja a nyitott ajtókat, és elmenekül, megfutamodik, elbújik a kihívások elől. A félelmet táplálja a saját képességeinkben való bizonytalanság, a gyengeségünk, értéktelenségünk felnagyítása. Mások ártó, sértő szándékának a feltételezése vagy valósága. Isten számonkérésétől, büntetésétől való rettegés, az eltitkolt, le nem rendezett bűneink miatt. Önmagában mindegyik elég ahhoz, hogy foglyul ejtsen és megbénítson, de a szabadulás ugyanabból a forrásból fakad. Isten, önmagunk és mások szeretete az az út, amely nem adja fel a harcot, küzd a boldogságért, a jóért, a tiszta örömért és az áldott jövőért. A félelem pont ezt veszi el tőlünk, ettől szakít el és tart távol. A szeretet nem vakmerő, nem hunyja be a szemét a kockázatok felett, nem tesz úgy, mintha minden rendben volna, de nem is engedi meg a lemondást önmagunkról, a társunkról vagy a mennyei Atyáról. A szeretet beteljesedése, megerősödése és ereje a legjobb lehetőség a felszabadult élethez most és mindörökké.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nagyon szeretsz, és ebben benne van és lesz is minden lehetőségem, boldogságom és győzelmem! Ezzel akarok élni minden nap!

*Saját fordítás

2022. június 13., hétfő

Napi felülről:

“A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává.”

Ézsaiás könyve 41. rész 18. vers*

Áldott hétfőt, Isten ígéreteinek beteljesülését, a reménység, munkakedv és életerő megújulását kívánom minden testvérem számára!

Nem az a legfontosabb, nem az dönt el mindent, hogy most éppen hogyan érzed magad, milyen állapotban vagy, és mennyire reménytelennek tűnik minden, hanem az, hogy jó irányba haladjon az életed. Ez két fontos tényezőn múlik. Az egyik, hogy ne add fel a küzdelmet, ne add meg magad, ne engedd el a hitet, és az elkötelezett szeretetet, bármilyen nehéz is azt megélni a jelen helyzetben. A másik, hogy teljes bizonyossággal a jó utat válaszd, olyan célt, ami nem részleges, hanem teljes megoldást nyújt. A többit, ami már nem rajtad múlik, rá kell bízni a mennyei Atyára, mert neki van hatalma arra, hogy csodát tegyen, nem remélt változásokat hozzon el, és megújítsa az életedet. Amíg az ő kezében vagy, addig jó felé halad a sorsod, még akkor is, ha ez az út átvezet sötét, kietlen és száraz helyeken, de a cél ugyanaz marad. Isten ígéretei az áldásokról azt a jövőt mutatják be, amelyet neked készített el, és tartogat, hogy a maga idejében beteljesüljenek, ha mindvégig ragaszkodsz hozzá, még a mostani körülmények ellenére is. Most még lehet, hogy te szomjazol, neked van szükséged segítségre, de az Örökkévaló áldásával te fogsz majd másokat felüdíteni és támogatni, mert sokkal több jó, boldogság és öröm vár még rád, mint amit el tudnál képzelni!

Mennyei Atyám köszönöm azokat az ígéreteidet, amelyeket már beteljesítettél az életemben, és azokat is, amelyek még előttem állnak! Hozzád ragaszkodom, és benned bízom minden körülmény ellenére!

*Revideált új fordítás

2022. június 12., vasárnap

Napi felülről:

„Szeretteim, szerethetjük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeretetben él Istentől született, és ismeri az Istent!”

János első levele 4. rész 7. vers*

Áldott vasárnapot, a valódi szeretet megélését, örömét és békességét kívánom minden testvérem életére!

Sok vágyott dolog, álom, kívánság még messze van tőlünk, és vannak közülük, amelyek elérhetetlen távolságban. Küzdünk, dolgozunk, áldozatot hozunk, hogy csak egy kis időre is, de élvezhessük a beteljesült reményeinket, de egyszer el kell engedni őket, tovatűnő szép emlékek maradnak csak belőlük. Eközben elérhető közelségbe került számunkra Isten szeretetének a megtapasztalása, megélése és igazsága. Az, hogy gonosz, hűtlen, önző és kegyetlen világban élünk az a mindennapok valósága, de pont ezért fontos annyira, hogy mi a Szeretetet válasszuk. Még mindig van lehetőséged igazán és valóságosan szeretni, de ez nem egy kellemes, szívmelengető érzés csupán, hanem éppen ellenkezőleg, az árral szemben való fárasztó úszás, hiszen arra vezet az út felfelé. Vagy szeretetben élsz, vagy meghal a lelked, vagyis elszakadsz, távol vagy a mennyei Atyától! A szeretet egyszerre önmagad átadása és beteljesedése. Isten erejének megtapasztalása és megismerése. Harc a gyűlölet, harag, irigység és keserűség ellen. Mennyei gyógyszer, táplálék és erőforrás, amely Jézus Krisztus által neked is megadatott. Panaszkodhatsz, hogy mennyi rossz vesz körül, de inkább gyakorold magad a szeretetben, még, ha nehéz is, mert ez a mennyei családod otthona!

Mennyei Atyám, köszönöm mindenek ellenére való szereteted erejét, valóságát és jelenlétét! Ebben akarok élni, járni és küzdeni!

*Saját fordítás

2022. június 11., szombat

Napi felülről:

“Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, s mert nagyon szeretlek, hát népeket adok érted, s életedért cserébe nemzeteket.”

Ézsaiás könyve 43. rész 4. vers*

Áldott szombatot, annak az értéknek, kedvességnek és megbecsülésnek tudatát, valóságát kívánom minden testvéremnek, amely jelen van a mennyei Atyánál Jézus Krisztusban irántunk!

Lelki vívódásaink, keserűségünk és szomorúságunk nagy része abból fakad, hogy csalódunk emberekben, de sokszor még saját magunkban is. Nem érezzük, tapasztaljuk azt a megbecsülést, szeretetet, amit kívánnánk, igényelnénk vagy elvárnánk másoktól. Máskor pedig ránk szakad, hogy mi magunk mennyire hálátlanok, kemények, figyelmetlenek és szeretetlenek voltunk, vagyunk olyanokkal, akik sokkal többet érdemelnének tőlünk. Első sorban ezen kell sokat dolgoznunk! A szívünk türelmes figyelmével látni és értékelni a körülöttünk élőket, nem csupán az elvárások és haszon szemüvegén keresztül ítélni és osztályozni őket. Erre képesek vagyunk, vagy lehetünk, mert Isten szeretete erre tanít és vezet. A mennyei Atya Jézus Krisztusban igen nagyra értékelte, becsülte az életünk, szabadságunk árát. Nem csak elméletben beszélt róla, hanem valóságosan az életét adta értünk, mert ennyire szeret minket. Ezek után soha, de soha ne hidd el, hogy téged senki sem szeret, értéktelen vagy és haszontalan, mert ez hazugság, hiszen az Örökkévaló megmutatta irántad való mélységes szeretetét. Ezért kell elfogadni, befogadni és élni ezzel a jóindulattal, mert ennél nagyobb és jobb lehetőségünk nincs, és nem is lesz soha.

Mennyei Atyám köszönöm Jézus Krisztusban kitárt karodat, amelyhez odamenekülhettem, hogy szereteted átöleljen és megtartson!

*Egyszerű fordítás