Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. október 18., kedd

Napi felülről:

“Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.”

Példabeszédek könyve 15. rész 17. vers*

Áldott keddet, a szeretet, tisztelet és megbecsülés örömteli asztalát kívánom minden testvérem számára!

Ételre, táplálékra feltétlenül szükségünk van, és minél finomabb annál jobban vágyunk rá.  Az ízesítés pedig még vonzóbbá teheti az ennivalónkat, de tönkre is teheti, ha rossz vagy nem megfelelő mennyiségű fűszert alkalmazunk. Igaz, hogy első sorban a testünkről szól az étkezés, de ez elválaszthatatlan az általános jólétünktől, ezért nem csak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy milyen lélekkel és környezetben tesszük ezt. A szeretet, tisztelet és megbecsülés olyan hozzávalók, amelyeket soha nem szabad kihagyni az asztalterítés során. Lehet, hogy mostanában hiánycikknek számítanak, vagy igen nagy árat kell fizetni értük, de nélkülözhetetlenek, ha nem csak létezni akarunk, hanem élni is.  Lehet, hogy hazugsággal, gyűlölettel és megtévesztéssel többet össze tudunk kuporgatni, de amit a szeretet ad, azzal sokkal tovább lehet élni és jutni. Ez egy mai kihívás is számunkra, mert enni szinte biztosan fogunk, de hogy milyen szívet teszünk mellé, kivel osztjuk meg az ételünket és közben magunkat is, attól függ a napi boldogságunk.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóakarattal, szeretettel és örömmel terítetted meg asztalodat, és ez az én célom is!

*Revideált új fordítás

2022. október 17., hétfő

Napi felülről:

„Többet ér tehát, jótevőként szenvedni, ha ez tervezné Isten akarata, mint gonosztevőként.”

Péter első levele 3. rész 17. vers*

Áldott hétfőt, a jó és nemes iránt való mélységes elkötelezettséget kívánom minden testvérem életére!

A szenvedés, megpróbáltatás képes kihozni belőlünk a legjobbat, de sajnos a legrosszabbat is. Amit addig elképzelni sem tudtunk magunkról olyan mélység, gonoszság és gyűlölet törhet ki belőlünk, amikor fájdalom, bántás és igazságtalanság ér bennünket. Amennyire természetes válaszunk ez a szenvedésre, annyira káros és értelmetlen. A minket ért csapások attól nem lesznek könnyebbek, hogy átkokat szórunk mások felé, hazugságokkal vádoljuk az ellenfeleinket és megpróbálunk bosszút állni kamatostól. Ezek a válaszaink azt a látszatot keltik, hogy legalább kiálltunk magunkért, nem maradtunk némák, de ezzel csak hátrafelé tettünk egy lépést a megoldás útján. Megmaradni embernek, igaznak és nemesnek a szenvedés idején, jótettekkel válaszolni és győzni a gonosz felett az igazi kihívás. Többet ér, még ha ezt nem is pénzben mérik, amikor először önmagunkat győzzük le és bátran, hittel tesszük akkor is a jót, amikor mások már nem. Isten akarata az, hogy soha ne cseréljük le a jót rosszra, hanem még a szenvedés fájdalmai között is kitartsunk mellette.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy a jóság forrása, amely a szenvedések pusztájában sem szárad ki!

*Saját fordítás

2022. október 16., vasárnap

Napi felülről:

“A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul.”

Ezékiel könyve 47. rész 12. vers*

Áldott vasárnapot, felülről érkező lelki táplálékot, gyógyulást és megerősítést kívánok minden testvérem számára!

Ezékiel próféta látomásban belepillanthatott abba a mennyei tervbe, ami az Istennél készült el, de kihatással van a mi életünkre is. Látott egy forrást, ami az Örökkévalótól indult el és egyre csak mélyülő hatással haladt tovább és ahová eljutott, ott a halál helyett élet fakadt. Ez a mi reménységünk folyója, az az éltető erő, amely nem függ sem körülményektől, sem élethelyzettől, mert nem emberi akarat van mögötte és benne. Aki ebből él, ehhez ragaszkodik, itt keresi a jelenét és jövőjét az jó helyen van, áldott és reménységgel teljes életet élhet. A lélek táplálása, egészsége és gyümölcsöző ereje létszükséglet, mert nem kiszáradt kórónak, reménytelen bogáncsnak lettünk megteremtve, hanem eleven, éltető és biztonságot adó áldásnak. Most még nincs bezárva, elkerítve és elérhetetlen távolságban tőlünk ez a patak, még akkor sem, ha emberi irányjelző táblák rossz irányba terelnek bennünket, mert a mennyei Atya meghívása még érvényes és nekünk is szól. Minden, amire a szívünk tiszta szándékából vágyunk itt megtalálható és élvezhető. Az a boldogság, biztonság, öröm, békesség és igazság ebből meríthető, amitől emberségünk teljes lehet.

Mennyei Atyám, köszönöm tápláló, éltető, gyógyító és reményt adó igédet, lelkedet és erődet!

*Revideált új fordítás

2022. október 15., szombat

Napi felülről:

„Ugyanis ez örömforrás, amikor Istennel együtt látó lelkiismerettel viseli valaki a keserves helyzeteket, amelyeket igazságtalanul szenved el.”

Péter első levele 2. rész 19. vers*

Áldott szombatot, a mennyei öröm, vigasztalás és erő jelenlétét kívánom minden testvérem életére!

Azt sem könnyű elismerni, elviselni, amikor a hibáink következményével szembesülünk és a beismerés helyett sokszor választjuk inkább mások hibáztatását vagy a magyarázkodást. Az alaptalan, igazságtalan és jogtalan helyzetek azonban annyira bántóak, hogy ezekben elfogy minden türelmünk és bátran elkezdünk hadakozni, harcolni önmagunkért. Ez teljesen természetes emberi válasz, de a tapasztalat szerint ez elveszi tőlünk a belső békességünket és örömünket. Amennyiben nem csak legyőzni szeretnénk másokat és az igazságunkat bizonygatni, hanem ennél többet, jobbat és áldottabb megoldást munkálni, akkor szükségünk van a lelkiismeretünk áthangolására, megerősítésére is. Nem beletörődnünk kell a helyzetünkbe, megadva magunkat a gonoszságnak, hiszen az éppen megnyomorítja a személyiségünket, hanem bátran, hittel felnézni a mennyei Atyára és tőle várni a válaszokat a kérdéseinkre. Bármennyire döbbenetes is, de ezzel leszünk képesek nem csupán túlélni, elviselni a keserves helyzeteket, amelyek ráadásul még igazságtalanok is, hanem olyan győzelemben lehet részünk, amit előtte el sem hiszünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az örömöm forrása benned van, és nem az én igazságom győzelmében!

*Saját fordítás

2022. október 14., péntek

Napi felülről:

“Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet.”

Máté evangéliuma 24. rész 12. vers*

Áldott pénteket, a szeretet tüzének folyamatos ébren tartását kívánom minden testvérem számára!

Valószínűleg sokaknak kérdés, kihívás az előttünk álló fűtési szezon megfelelő megoldása, akár családi, akár intézményi vagy céges körben, mert hideg lakásban, munkahelyen rosszabb élni és dolgozni is. Ettől nem kevésbé fontos azonban a lelkünk állapota, a szívünk szeretet tüze. A külső hideg, fagyos légkör elkerülhetetlenül hat ránk. Ha nincs megfelelő védelmünk, szigetelésünk és erőforrásunk, akkor egyre alacsonyabb értéket fog mutatni a belső szeretet-hőmérőnk, egészen addig, amíg az utolsó láng is ellobban. A gonoszság, törvénytelenség jelenlétét nem tudjuk megváltoztatni, de igenis felkészülhetünk a rideg napokra, hogy soha ne fogyjon el, aludjon ki a szeretetláng a bensőnkben. Amíg belekapaszkodunk a mennyei Atya jóságába és szeretetébe, addig mindig és minden körülmények között kaphatunk felülről érkező utánpótlást, megerősítést és szeretetet. Sokkal többet ér elégni a szeretet tüzében, mert ennek lángjai elérnek egészen a mennyei otthonunkig, mint őrizgetni a kihűlt, üszkös fadarabjainkat, amit végül úgyis kidobnak a szemétre.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy a legfagyosabb légkörben is elérhető a belőled fakadó szeretet!

*Revideált új fordítás

2022. október 13., csütörtök

Napi felülről:

“Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem.”

27. zsoltár 10. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya figyelmének, szeretetének megnyugtató jelenlétét kívánom minden testvérem részére!

Talán az egyik legtermészetesebb elvárás, hogy a szülők gondoskodjanak a gyermekeikről, szeressék és segítség őket. Sajnos ez több esetben nem teljesül, és vannak olyanok, akiknek mindez kimarad az életükből, ezzel pedig komoly hiányt, hátrányt szenvednek el. Amikor pont azok hagynak cserben, akire nagyon számítunk, azokban csalódunk, akik közel állnak hozzánk, az olyan fájó nyomot hagy a lelkünkben, ami letagadhatatlan. Ráadásul amikor azt éljük át, hogy hozzánk közel álló emberek elutasítanak, leértékelnek bennünket, akkor az a kísértés is felerősödik, hogy Istennek sem kellhetünk így. Az örömhír az, hogy az Örökkévaló nem a mi emberi elképzelésünk alapján fogad el bennünket, vagyis nem a teljesítményünk, tudásunk vagy érdemeink emelnek fel bennünket, hanem az őszinte szeretetünk és az Isten iránti engedelmességünk. Ennek biztonsága és megnyugtató jelenléte vigasztalhatja meg összetört szívünket és emel fel bennünket olyan magasra, ahova magunktól sohasem juthatnánk el.

Mennyei Atyám hálát adok, mert te akkor is szeretsz, amikor emberek elhagynak vagy elutasítanak!

*Revideált új fordítás

2022. október 12., szerda

Napi felülről:

“Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Péter első levele 1. rész 5. vers*

Áldott szerdát, a felülről adatott védelem biztonságát, erejét és valóságát kívánom minden testvérem számára!

Ugyanaz a perc egyiknek megfizethetetlen kincs és ajándék, míg a másiknak szenvedéssel teli kínlódás és hiábavalóság. Ez nem egyszerűen szemléletmód vagy hozzáállás kérdése, habár ég és föld a különbség hasonló helyzetekben, egy hálával látó szív vagy egy megkeseredett lélek magába roskadása között. Vannak és lesznek embert próbáló, kísértő és rostáló szakaszok az életünkben, amit semmiképpen se tudunk elkerülni. Akkor is elér bennünket a betegség, ha nem szívesen látjuk még a közelünkben se. Mivel sok-sok áldást kapunk a családunkon keresztül, átéljük, hogy el kell engednünk azt is, akit legszívesebben mindig megőriznénk magunk mellett. Ezt a nehézségek közepette lehet igazságtalanságnak érezni, de a teljes igazság csak a célban lesz nyilvánvalóvá. A mennyei Atya hatalma, ereje és lehetőségei őrt állnak mellettünk, hogy az az ajándék, amiért ő igen nagy árat fizetett, mi pedig hittel elfogadtuk tőle azt soha, senki és semmi ne vehesse el tőlünk. Ez a mi nagy esélyünk, ami nem attól ment meg, hogy a próbák, kísértések időnként elszomorítsanak, hanem attól, hogy reménytelenségben, félelemben kelljen élni az életünket.

Mennyei atyám, köszönöm őrző szereteted jelenlétét és megtartó jóságod hűségét!

*Revideált új fordítás

2022. október 11., kedd

Napi felülről:

“Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásba törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.”

Ézsaiás könyve 49. rész 13. vers*

Áldott keddet, a reménység megerősödését és az öröm megújulását kívánom minden testvérem életére!

Igaz, hogy az ősz megérkezésével inkább az elmúlás kerül előtérbe annak minden szépségével együtt, de ez nem a vég. A most lehulló eső, már a következő év termését készíti elő, mert van még vetés és lesz még aratás. Valóságos háború dúl a szomszédunkban, emberek szenvednek, halnak meg és vesztik el szeretteiket, mert szabadjára lett engedve a gonoszság, ami megérinti a mi lelkünket is. Mindez valójában azzal szembesít, hogy hol is tart jelenleg az emberiség. Nehezebb lesz beosztani a pénzünket, mert fokozatosan emelkednek az árak, de egyben ez egy lehetőség is, hogy bölcsebben éljünk a javainkkal, jobban odafigyeljünk magunkra és talán másokra is. A szűkebb esztendőket azok tudják győztesen megélni, akik képesek összefogni, együtt küzdeni a nehézségek ellen. Ebben az időben hívja a lelkünket az Örökkévaló egy mennyei kitekintésre, egy utazásra a nehézségek felhői fölé, ahol az ég öröme átjárhatja a szívünket és felnyithatja a szemünket a földi élet szépséges oldalára is. Ez nem működik magától, csak felülről. Az Úr képes és jóakarata szerinti, hogy megvigasztalja népét, felemelje az elesettet és megerősítse a megfáradtat. Ezen a földön élünk, itt kell helytállnunk, de nem csak ide tartozunk!

Mennyei Atyám, hálát adok minden jóságodért ebben az időben is, mert te vagy az én segítségem a nyomorúság idején!

*Revideált új fordítás

2022. október 10., hétfő

Napi felülről:

“Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”

Jakab levele 5. rész 11. vers*

Áldott hétfőt, a nehézségek, szenvedések és betegségek idejére türelmes helytállást, hűséges kitartást kívánok minden testvérem részére!

Jób életében sorra érkeztek az érthetetlen, felfoghatatlan és szörnyű tragédiák. Vagyonának elvesztése, gyermekei halála és saját fájdalmasan gyötrő betegsége. Ráadásul még felesége, barátai sem mellette álltak ki, hanem vagy lemondtak róla, vagy őt hibáztatták a bajokért. Mindent elveszett, amiben emberileg reménykedni lehetne, csupán egy dologhoz ragaszkodott rendíthetetlenül, az Istenbe vetett hitéhez. Nem tudta sem megérteni, sem megmagyarázni, sem feldolgozni, ami vele történt. Tele volt kérdésekkel, sőt vádakkal az Istennel szemben is, mégis nála kereste a megoldást, ezért meg is találta. Ehhez arra volt szükség, hogy kitartson mindvégig, a körülmények és az emberi vélemények ellenére is. Amikor megértjük a szenvedések okát vagy célját az nagyban segít abban, hogy elviseljük őket, de nem mindig kapunk egyből ilyen válaszokat. A boldogság nem maga a hűséges kitartás, hanem a mennyei Atya válasza a benne való bizalmunkra. A szenvedésnek önmagában nincs értelme, miközben átéljük értelmezhetetlen, de mégis javunkra válhat, ha jó válaszokat adunk rá.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy mellettem vagy minden élethelyzetben, én sem akarom sohasem elengedni a kezdet!

*Revideált új fordítás

2022. október 9., vasárnap

Napi felülről:

“Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az Úr! Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. ”

Józsué könyve 23. rész 14. vers*

Áldott vasárnapot, az emlékezés jövőt építő és megerősítő erejét kívánom minden testvérem számára!

Mindegyikünknek szembe kell néznie az elmenetel tényével. Csak az idő, a hely és a körülmények kérdésesek, maga a kijelölt út elkerülhetetlen. Amikor egy szerettünk életét engedjük el az együtt jár az emlékezés felerősödésével. Ezért is érdemes minél több örömteli, szeretettel és boldogsággal megélt közös élményt szerezni, amíg lehet, hogy legyen mire hálával visszagondolni. A legnagyobb örökség mégis azok az áldások, amelyek már túlmutatnak rajtunk és a hitünkről szólnak. Nagymamám nem sokkal azelőtt, hogy megkapta a mennyei hívó szót, még üzenetet küldött a kislányunk születésekor a kórházba páromnak, egy igeverssel bátorítva őt. Neki már sokkal több nehézsége volt, mint nekünk, mégis gondolt ránk, ő erősített bennünket. Ez már több mint negyed évszázada történt, de ezt a lelkületet nem lehet elfelejteni, kitörölni. A szívünk és a lelkünk egyébként is másképpen emlékezik, mint az eszünk. Mélyebben, nem a külső valóságra összpontosítva, hanem a lényegre, ami belül van és a szemnek sokszor láthatatlan. A mennyei Atya ígéretei, szeretete és hatalma azok az örök igazságok, amelyekre mind magunkat, mind a következő nemzedéket el kell kötelezni, mert ezek megmaradnak, minden más elmúlik.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy adtál olyan segítőket, akik hitből, hitre bátorítanak. Hálát adok, mert ígéreteid rendíthetetlenek, biztosak és értékállóak mindörökre!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!