Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. február 17., péntek

Napi felülről:

„Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától.”

17. zsoltár 4. vers*

Áldott pénteket, valamennyi testvérem számára kívánom a mindenek ellenére való odaszánásunkat a jóra, helyesre és igazságosra!

Az biztos, hogy nem gonoszságra teremtettünk, nem arra, hogy tönkre tegyünk, hűtlenek legyünk, hazugságban éljünk, megalázzunk és kihasználjunk másokat. Mindez a lelkület mégis körülvesz bennünket nap, mint nap és arra csábít, hogy elinduljunk ezen az úton, hogy előnyt, sikert és győzelmet hozzon számunkra. Csak egy kapcsolót kell átállítani a szívünkben, hogy a bennünk és a környezetünkben élő gonoszság helyett, emberekkel, szeretteinkkel háborúzzunk és tőlük tartsuk távol magunkat. A legcsábítóbb benne, hogy sokan használják ezeket a módszereket és látszólag sikert is érnek vele. A lelkiismeretünket megnyugtatjuk azzal, hogy a magunk érdekébe tesszük ezeket, hiszen csak így juthat érvényre az igazságunk. Ha ilyenkor látnánk magunkat kívülről, felülről figyelhetnénk a szívünk állapotát valószínűleg megdöbbennénk a nyilvánvaló hazugságainkon, de belül könnyen felmentjük magunkat. Pedig az a felfelé vezető út, ahol a gonosznak mondunk nemet, a gonoszsággal szakítunk és odaszánjuk magunkat a minden körülmény ellenére való jóra és helyesre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy arra teremtettél és hívtál el Jézus Krisztusban, hogy a jó, az igazságosság és a szeretet embere legyek!

*Revideált új fordítás

2023. február 16., csütörtök

Napi felülről:

„Amikor ezt apjának és testvéreinek elmesélte, apja megdorgálta, és ezt mondta neki: Miféle álmot láttál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted?!”

Mózes első könyve 37. rész 10. vers*

Áldott csütörtököt, az Istentől kapott álmaink, terveink és vágyaink megértését, helyes megélését és beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

József különleges álmokat kapott, amely előtt az egész családja értetlenül állt. Édesapja is felháborodott miattuk, pedig őt szerette legjobban gyermekei közül, és számonkérte azok nyilvánvaló jelentését. Ezek az álmok távoli titkokba engedtek betekintést, de arról nem beszéltek, hogy mennyi nehézségen, szenvedésen keresztül lehet csak eljutni azok beteljesedéséig. A mennyből kapott álmok nem arra valók, hogy tönkre tegyék a jelenünket, mert annyira furcsák, lehetetlennek, elérhetetlennek tűnnek, hanem arra, hogy bátorítást, erősítést jelentsenek a küzdelmeink során. Isten terveibe kapunk bepillantást általuk, de ehhez kell a mi igenünk, döntéseink és kitartásunk is. Jákób mélységesen hit az Örökkévalóban, nagyon szerette gyermekét, de mégsem mert hinni fia álmaiban, annyira túllépték saját képzeletét, pedig számára is segítséget jelentett volna, hogy később ne a gyászba feledkezzen hosszú évekre, hanem reménységgel várja az álmok ígéretének beteljesülését, ami egyébként valósággá is vált.

Mennyei Atyám, hálát adok azokért a csodálatos ígéretekért, amelyek most még csak álmoknak tűnnek, de valósággá fognak válni, mert tőled indultak el!

*Revideált új fordítás

2023. február 14., kedd

Napi felülről:

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.”

Énekek éneke 8. rész 6. vers*

Áldott keddet, a szeretet, szerelem erejének, hűségének és megújulásának megtapasztalását, táplálását kívánom minden testvérem számára!

A szeretet, szerelem nem csupán emberi érzés, kötődés és megtapasztalás, hanem ezeknél is erősebb, mélyebb és tágabb szenvedély, amely az Örökkévaló szívének tűzében született. Nem játékszer, nem árucikk, de nem is egy elérhetetlen álom. A szeretet csodája a vadont otthonná alakítja, a gyűlölet, harag és önzés ellenszere, a lelkünk kertjének legízletesebb gyümölcse, az emberi életet értékké, értelmessé formáló lelkülete. A szeretet élő valóság, ezért táplálni, őrizni és gondozni kell. Nem önmagától, hanem miattunk működik. Megérinthet bennünket, de tőlünk is indulhat ki. Kaphatjuk és ajándékozhatjuk. Képes szenvedélyesen lángolni, simogatóan lobogni és izzani, de kihűlni és hamuvá szürkülni is. Mindenről lemondhatunk az életben, de a szeretetről soha! Az az örömhír, hogyha bennünk elveszett, megkeményedett és reménytelenné vált is, a mennyben még mindig lángol és ég! Tűzét a Mindenhatótól visszanyerhetjük, megújíthatjuk, ehhez pedig nem a körülményeknek kell megváltoznia, vagy valaki másnak, hanem nekünk kell a szívünket elpecsételni számára, a testünket pedig odaszánni a mennyei szeretet oltárára, ami nem el vagy felemészt, hanem kihozza belőlünk a legértékesebbet! A valódi szeretet minden szívben képes virágozni, ha megfelelő kezek gondoskodnak róla és nem hanyagolják el!

Mennyei Atyám köszönöm a szeretet lángjait, amely belőled és tőled származik, táplálkozik!  

*Revideált új fordítás

2023. február 13., hétfő

Napi felülről:

„Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett — vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja amit látott, hallott és tanult — az mindenben áldott és boldog lesz!”

Jakab levele 1. rész 25. vers*

Áldott hétfőt, a szabadság tökéletes törvényének naponkénti és hatékony használatát kívánom minden testvérem számára!

A törvényekre, szabályokra lehet úgy gondolunk, mint korlátokra, amelyek elválasztanak bennünket a teljes szabadságtól. Amennyiben a szabadság alatt azt értjük, hogy azt tehetjük, amit akarunk, ami tetszik és ebbe senki és semmi nem szólhat bele, nem szűkítheti, akkor ezt tényleg így is van. Ilyen szabadsággal egyedül Isten rendelkezik, de azzal, hogy ígéreteket adott nekünk és azokhoz ragaszkodik, még ő is önként korlátozta ezt a lehetőségét miattunk. A szeretet pont arról szól, hogy készek vagyunk az egyéni szabadságunknak gátat szabni, hogy mások érdekeit is szem előtt tartsuk és azokhoz igazodjunk. Ez teszi boldoggá, élhetővé az otthonunkat, kapcsolatainkat, mert ez már a közösség védelmét jelenti a zűrzavarral szemben. A szabadság tökéletes törvényében Jézus Krisztust fogjuk megpillantani és rajta keresztül látni önmagunkat, aki bemutatta, hogy mit is jelent a szeretet szabadsága. Ez arról ismerhető fel, hogy nem csupán bennünket szabadít fel az életre, hanem ezen keresztül másokat is ki és felemel az önzés csapdájából.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nekem is megmutattad a szabadság törvényének tökéletes tükrét és erejét, hogy bátran és hittel használjam!

*Egyszerű fordítás

2023. február 12., vasárnap

Napi felülről:

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”

Mózes első könyve 2. rész 18. vers*

Áldott vasárnapot, a közösség, a család, a házasság építését, ápolását és áldásainak örömét kívánom minden testvérem számára!

Emberi kapcsolatok nélkül nincs életünk. Már a fogantatásunk is árulkodik erről, nem beszélve a születésünkről és a kicsiny gyermekségünkről. Természetesen vannak és lesznek is olyan időszakok az életünkben, amikor vágyunk arra, hogy egyedül legyünk valameddig, de egészséges esetben ez pont a közösségünk megerősödését szolgálja. Sajnos sok sebet okozunk és kapunk is családi, testvéri és rokoni körben, de ez nem írja felül azt, hogy a legtöbb jót, szeretetet és biztonságot is itt élhetjük meg. A Teremtő jó terve, hogy életerős, biztonságot nyújtó és alkotó családok jöjjenek létre és teremtsenek otthont és békeszigetet sokak számára. Az Örökkévaló ehhez megadta a lehetőséget, az alapelemeket, de tőlünk függ, mit építünk belőle. A család akkor lesz jó, ha kész vagyok én is odatenni magamat teljesen, hogy igazi, segítő társ legyek, ne csak várjam, hogy nekem örömet szerezzenek. Ez nem üzleti vállalkozás, sokkal több annál! Nem ring, ahol le kell győzni a másikat és meg kell mutatni, ki az erősebb, hanem játszótér, kalandpark, iskola, kórház és folyamatos építkezési terület egybegyúrva. Hiszen, amilyen családot építesz, olyan lesz a boldogságod!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jót terveztél számomra a családomon keresztül is!

*Revideált új fordítás

2023. február 11., szombat

Napi felülről:

„Amikor Jézus ezt meghallotta, ő válaszolt a farizeusoknak: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek!”

Máté evangéliuma 9. rész 12. vers*

Áldott szombatot, a lelkünk egészségének igényét, vágyát és valóságos beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

Az a gondolkodás, hogy a rossz, vagyis lelkületükben beteg emberek nem érdemlik meg, hogy Isten foglalkozzon velük, mert az igazságtalan, szentségtelen lenne nem a mennyből származik, ezért harcolt ellene olyan határozottan Jézus. Akik önmagukat elég jónak, igaznak vélik másokhoz képest, azok előjognak tartják azt, hogy az Örökkévaló elfogadja őket, sőt szerintük csak ők méltók igazán erre. Ebből fakadóan meg is mondhatják, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni a vallásos életben, kinek hogyan kellene viselkednie. Csak azt nem veszik észre, hogy ez az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb lelki kór jellegzetes tünete. Ugyanis pont az az alapproblémánk, hogy mi akarjuk eldönteni, meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz a mennyei Atya nélkül vagy sokszor ellenére. Ebből kellene megtérnünk, megváltoznunk és meggyógyulnunk. Vagyis nem nekünk kell tanácsot adnunk az Úrnak, hanem nála kell keresnünk a helyreállás, békesség és szeretet gyógymódját a saját életünkre nézve!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy gyógyító jóságod a lelkemet is megérintette!  

*Egyszerű fordítás

2023. február 10., péntek

Napi felülről:

„Miért vetheti meg Istent a gonosz? Miért mondhatja szívében: Nem lesz számonkérés?”

10. zsoltár 13. vers*

Áldott pénteket, a gonoszság, aljasság, beképzeltség és gőggel szembeni állhatatos és kitartó ellenállást kívánok minden testvérem számára!

Amíg zavar és fáj a lelkünknek az a mérhetetlen gonoszság, aljasság, megtévesztés és beképzeltség, amit tapasztalunk nap, mint nap, addig legalább van esély arra, hogy ne sodorjon bennünket is magával a szennyes ár. Nehéz megélni, hogy hazugságokkal, csalással látszólag gyorsabban lehet haladni az érvényesülés útján, be lehet előzni a becsületeseket, csak az nem mindegy, hogy mindez hova is vezet majd. Ha emberileg nézzük mindezt, akkor is azt látjuk, hogy élhetővé, szerethetővé és otthonossá azok formálják a földet, akik nem ezt az utat választják, akik nem a gőg és a másokon áttaposó lelkületet követik. Ezen túl Isten türelme tényleg azt is jelenti, hogy általában nem azonnal lesz következménye a bűnnek, ezért is lehet olyan sokáig lázadni ellene, de számonkérés mindenképpen lesz! Így mind az Örökkévaló miatt, mind magunk és embertársaink javáért érdemes küzdeni, ellenállni és harcolni a gonoszság minden formája ellen, ami a saját szívünk tisztaságánál kezdődik. A kísértés szele, sőt vihara is el fog érni bennünket, de ilyenkor oda kell menekülnünk a mennyei Atyához és neki kell elmondanunk, elpanaszolnunk, az emberi igazságtalanság miatti fájdalmunkat, hogy gyógyulást találjunk nála.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden látszat ellenére még mindig érdemes embernek, benned bízó léleknek maradni, mert az igazi célhoz egyedül ez vezet!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2023. február 9., csütörtök

Napi felülről:

„Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az Örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat! Egészség lesz ez a testednek, s még a csontjaid is felüdülnek.”

Példabeszédek könyve 3. rész 7-8. vers*

Áldott csütörtököt, bölcs, Istennel is számoló gondolkodást, értékrendet és életet kívánok minden testvérem számára!

A bölcs alázat, a folyamatosan tanulni vágyó és a rosszal nem megalkuvó szív az egészséges emberi lélek alapjai. Amikor helyén kezelem a saját értékeimet, se többnek, se levesebbnek nem tartom magamat, mert az Örökkévaló tisztelete olyan tükröt tart elém, amiben világosan látom a hibáimat, de azokon túl azt is, amivé formálni szeretne engem az Isten. Sajnos, ha valakinek nincsen bölcsessége még nagyobb az esélye, hogy okosnak képzeli magát, hiszen még a saját, belső mérlegelése is hamis. Az egy fontos cél, hogy értelmet, tudást és helyes megértést szerezzünk, mert ezáltal ténylegesen többek leszünk, de ezzel együtt nem feltétlenül jobbak is. Ehhez már szükségünk van egy másokat tisztelő, becsülő és felemelő hozzáállásra. Ennek hátterét pedig a helyes Istentiszteletünk teremti meg, amikor az élet és a másik ember szeretetét mennyben kimunkált, de a földön megvalósított gyakorlat tanítja meg számunkra! Tehát nem elég vágyni a jóra, beszélni róla, hanem először el kell zárni azokat a csapokat, amelyeken keresztül elfolyhat és kifogyhat az életünkből. Illetve ki kell tárni azokat az ablakokat, amelyeken keresztül fény, világosság, igazság és szeretet tud betölteni bennünket!

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert naponta tanítasz, vezetsz és gyógyítasz, hiszen ez a te jó terved velem!  

*Egyszerű fordítás

2023. február 8., szerda

Napi felülről:

„Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét? Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet?”

Pál levele a rómaiakhoz 2. rész 4. vers*

Áldott szerdát, Isten gazdagon áradó jóságának felfedezését, megtapasztalását és megértését kívánom minden testvérem számára!

Figyelmen kívül hagyhatom a mennyei Atya velem kapcsolatos terveit, járhatom szabadon a saját utamat nélküle, de egyszer nagyon meg fogom bánni, hogy így döntöttem. Azt a sok lehetőséget, esélyt és üzenetet, amelyet nekem ajándékoztak felülről, nem ok nélkül kaptam és kapom folyamatosan. Nem élhetek, gondolkodhatok úgy, mintha az Örökkévaló nem figyelne rám, ne mutatta volna meg jóakaratát irántam és ne akarna magához szeretni. Minden nap, beleértve a mait is, lehet egy reményforrás, amikor hiszem és tudom, hogy velem van az Úr, de lehet egy elpazarolt, hiábavaló időtöltés is. Isten nagyvonalúan türelmes hozzám, mert vagyok olyan fontos számára, hogy többféleképpen, gazdagsága szerint segítsen, ösztönözzön és vezessen a megtérés felé. Nem akarja, hogy elvesszek, tévúton járjak és büszkén meneteljek a pusztulás felé, ellenben Jézus Krisztusban életet hozott számomra! Semmibe venni ezt a meg nem érdemelt szeretet-figyelmet, sokkal több mint egyszerű mulasztás, mert a jövőnk múlik rajta!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert minden tőled telhetőt megtettél azért, hogy eljuthassak hozzád!

*Egyszerű fordítás

2023. február 7., kedd

Napi felülről:

„Mert hazugságot kentek rám, mindnyájan mihaszna orvosok vagytok.”

Jób könyve 13. rész 4. vers*

Áldott keddet, sértés helyett gyógyítást, vádlás helyett odafigyelést kívánok minden testvérem számára!

Jób elvesztette gyermekeit, vagyonát és az egészségét. Mérhetetlen szenvedésen ment keresztül, és nem értette miért történhet meg mindez vele, aki mindig hűségesen tisztelte Istent. Ő nem tudta akkor, hogy nem véletlenül, tévedésből, hanem pont azért került bele a próbák tüzébe, mert annyira ragaszkodott az Úrhoz. Hite nem könnyű utat szerzett számára, hanem emberfelettinek tűnő időszakot. A legtöbb fájdalmat mégis a régi barátai okozták számára. Eljöttek hozzá, de vigasztalás, bátorítás, együttérzés helyett, felesleges bölcselkedést kapott tőlük, kioktató fölényt és lenéző sajnálatot. Ez neki nem felüdülést, gyógyulást hozott, hanem még több fájdalmat és megpróbáltatást. Haszontalan, sőt hibát hibára halmozó orvosokká lettek. Ők nem így gondolták, mégis hazugságokkal akarták segíteni, szembesíteni Jóbot, ami tüskeként fúródott a lelkébe. A Mindenható végül jóra fordította az életét, sőt ő imádkozott a barátaiért, hogy elkerüljék a megszégyenülést, ami a saját helyreállásának is a része lett. Isten akar általunk is másokat vigasztalni, lelki gyógyulást adni, de ehhez szeretettel gyógyító orvosokká kell válnunk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted meggyógyít és helyreállít, hogy megtanuljam, hogyan kell mások felé igazán szolgálnom!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!