Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. február 28., szerda

Napi felülről:

„Isten, aki békességünk forrása, legyen veletek! Ámen.”

Pál levele a rómaiakhoz 15. rész 33.vers*

Áldott szerdát, a felülről érkező, mennyei békesség megtapasztalását, jelenlétét és bölcsességét kívánom minden testvérem számára!

A lelkünk békessége az a kincs, amit nem a sikerek magaslatai hoznak el számunkra vagy a kemény munka fogja a felszínre hozni valahonnan mélyről, mert mindezeknél több, egyszerre magasabb és mélyebb. A békesség a szívünk megnyugvása az élet tenyerében és akkor lesz maradandó, amikor felfedezzük, hogy ez a kéz valójában a mennyei Atya felénk nyújtott karjához tartozik. Nem tűzszünet vagy vihar előtti csend, hanem az Istennel és emberekkel is rendezett kapcsolatok otthona. A békesség azt üzeni, hogy a helyemen vagyok, nem kell menekülnöm sem magam, sem mások elől, mert nincs miért. Tudom, hogy ki vagyok, ki lehetek és kinek a segítségével. Van egy mennyei forrás, amely táplálja ezt a hitet és tudást, ráadásul ma is működik és hat. Ebből érdemes meríteni, táplálkozni és élni, hiszen ezt semmi mással nem lehet pótolni vagy helyettesíteni. Ennek minden cseppje Isten szeretetét bizonyítja és teszi valóságossá bennünk, azt a meggyőződést, hogy van áldott jövőnk, amelynek biztosítéka az Örökkévaló ígérete és segítsége.

Mennyei Atyám hálát adok a békességért, amelynek forrása te magad vagy!

*Egyszerű fordítás

2024. február 27., kedd

Napi felülről:

„Akinek van füle, hallja!”

Máté evangéliuma 11. rész 15. vers*

Áldott keddet, a hallásunk, figyelmünk és megértésünk mennyei fókuszát kívánom minden testvérem számára!

Nem csupán arra kaptuk a felfogó képességünket, hogy a látható világot megtapasztaljuk, hanem arra is, hogy érzékelhessük és odafigyeljünk a mennyei üzenetre. Ez az a terület, ahol a lelkünk kezd el látni és hallani, észrevenni és felfigyelni arra, amit Isten szeretne tanítani nekünk. Mint, amikor a kisgyermek elkezdi felfedezni a világot, és eközben a szüleitől hallja, hogy mi micsoda, mitől kell tartania és mi az, ami hasznos számára. Nem csak a fizikai környezet hangjait észleli, hanem azt is, ami segít annak a helyes megértésében. Ez a hitben való élet többlete, lehetősége és csodája. Értelmes emberként az is felelősségünk tehát, hogy nyitottak, befogadóak legyünk a felülről érkező útmutatásra, annak jelentőségére és súlyára. Arra nem hivatkozhatunk, hogy nem szólt az Ige, nem hirdették számunkra, nem volt módunk a kezünkbe venni a Bibilát és tanulmányozni, mert mindezek megadatnak számunkra legfeljebb nem élünk a lehetőséggel, mert más köti le a figyelmünket. Igazából, nem a fülünk hiányzik, hanem a megfelelő használata!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csak külvilág zaját hallhatom, hanem a te szavadra is nyitott lehet a fülem, a szívem, ami a legtöbbet jelenti számomra!

*Revideált új fordítás

2024. február 26., hétfő

Napi felülről:

Mert ez a parancsolat: „ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét”, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Pál levele a rómaiakhoz 13. rész 9.vers*

Áldott hétfőt, a valódi szeretet egészséges, védelmező és biztonságot nyújtó jelenlétét, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

A felülről kapott parancsokat, kijelentéseket és határokat nem azért kaptuk, hogy korlátozzanak bennünket, hanem azért, hogy megvédjenek bennünket saját rossz értékrendünktől, döntéseinktől és vágyainktól. Ráadásul ezek nem is egyszerű felszólítások vagy elvárások, hanem inkább egy jó választásból fakadó következmények. Amikor a hűség mellett kötelezzük el magunkat, akkor nemet fogunk mondani a hűtlenségre. Amikor tudjuk, hogy kitől kaptuk az életet és értékeljük a különlegességét, akkor nem fogjuk azt megvonni másoktól. Amikor kemény munkával dolgozunk és Istennek köszönjük a gyarapodásunkat, akkor nem fogjuk elvenni azt, ami másé. Amikor megelégedettek vagyunk és hálásak, akkor nem fogjuk mások javait, eredményeit irigyelni és kívánni. Mindezek pedig az igazi szeretet sokféle színei, megjelenései és gyakorlatai a mindennapokban. Legtöbb bűn a szeretet hiányának betegségéből fakad. Amíg pedig nem gyógyulunk ki belőle, addig ezek a problémák is jelentkezni fognak az életünkben. Istenünk valóságos szeretete képes és kész is arra, hogy kimentsen, helyreállítson és megerősítsen abban, hogy elkötelezetten kövessük a szeretet mennybe vezető útját.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szeretet valóságos megélésben bontakoztatod ki az életem teljességét, igazi értékét és áldott jövőjét is!

*Revideált új fordítás

2024. február 25., vasárnap

Napi felülről:

„Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok.”

63. zsoltár 8. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya segítségének, védelmének és biztonságának örvendező megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

A lelkünk vágyik arra a biztonságra, amelyben növekedhet és kiteljesedhet. Amikor mindezt anyagi javakon keresztül szeretnénk megtalálni, akkor előbb vagy utóbb, de rá fogunk jönni, hogy ez nem működik. Nem lehetséges megvásárolni az életünket, kivásárolni magunkat a halál fogságából. A vagyonunkkal kényelmesebbé tehetjük a földi létünket, élvezhetjük a gyarapodásunkat, de ennél sokkal többre születtünk, hiszen ezek mind-mind csak ajándékok, eszközök az életünkben, nem pedig célok. A mennyei Atya megadta számunkra azt a lehetőséget, esélyt és módot, hogy kiszabaduljunk a céltévesztett, elveszett és kiábrándult életünk rabságából az Isten gyermekeinek felszabadult örvendezésére. Amikor az Úr a segítségünk, benne reménykedünk és bízunk, akkor jó irányba tartunk, a megfelelő helyen vagyunk, függetlenül attól, hogy éppen milyen körülmények vesznek körül bennünket. Ő megtette értünk azt, ami nekünk lehetetlen lenne. Lenyújtotta Jézus Krisztus által szerető karját hozzánk, hogy azt megragadva, rá hittel felnézve valódi, teljes és örök életünk legyen!

Mennyei Atyám, te vagy az én segítségem, nálad találtam meg biztonságomat és elveszett életem jövőjét, ezért ujjong szívem és örül a lelkem!

*Revideált új fordítás

2024. február 23., péntek

Napi felülről:

„Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.”

139. zsoltár 4. vers*

Áldott pénteket, a mennyei meghallgattatás, megértés bizonyosságát, lehetőségeit és erejét kívánom minden testvérem számára!

Nincs szükségünk arra, hogy különleges tanulmányokat folytassunk, megtanuljunk egy új nyelvet ahhoz, hogy megszólíthassuk az Örökkévalót. Nem a szavaink összeszedettsége, a mondataink szépsége nyitja meg a menny ajtaját számunkra, mert az Jézus Krisztus által és miatt már kitárult. A mennyei Atya már akkor is érti, tudja és ismeri gondolatainkat, amikor azok még nem kerültek megfogalmazásra. Nem attól kell tartanuk, hogy nem lesz elég kifejező, szabatos és félreérthetetlen az imádságunk, a beszédünk ahhoz, hogy befogadásra, megértésre találjon az Úrnál, mert ő a szívünket vizsgálja, a szavaink mögött található valóságot és mélységet. Őt sohasem lehet becsapni, megtéveszteni képmutató, hátsó szándékkal kimondott szavakkal, ahogy egymás között ezt már annyira megszoktuk. Ez egyszerre félelmetes, de közben felszabadító, és arra tanít, hogy őszinte, igaz módon szólaljunk meg, mindenekelőtt a lelkünk tisztaságára ügyelve. A kimondott szónak nagy jelentősége van, mert ezzel vállaljuk fel a gondolatainkat, de mekkora segítség, biztonság, hogy előtte van lehetőségünk mennyei egyeztetésre az Atyával a szándékaink, indulataink és vágyaink hátteréről.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert előtted nincs szükségem magyarázkodásra, megfelelő szavakra ahhoz, hogy megérts, beleláss a szívembe, mert ez számodra természetes. Segíts, hogy bátran használjam ezt a lehetőséget arra, hogy a lelkem biztonságot és kibontakozást találjon nálad!

*Revideált új fordítás

2024. február 22., csütörtök

Napi felülről:

Sőt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére”.

Pál levele a rómaiakhoz 12. rész 20.vers*

Áldott csütörtököt, a gyűlölet, harag és ellenségeskedés kísértését, hatalmát legyőző, azt felülíró lelkületet kívánok minden testvérem számára!

Alapvetően nem tudatosan szerezünk ellenségeket, de, ha vannak elveink, értékrendünk, ha elkötelezetten szeretünk valakit vagy valamit, ha vannak céljaink és azokat meg is akarjuk valósítani, akkor közben biztosan szerzünk magunknak rosszakarókat, irigyeket és ellenlábasokat. Nem beszélve azokról az esetekről, amikor a saját hibánk, bűnünk miatt teszünk valakit az ellenségünké. Ezt hamar fel kell ismernünk és a megtérés, bűnbánat tűzét fel kell szítanunk a szívünkbe, hogy később ne az ítélet tüze emésszen el bennünket. Az ellenségeskedés egy ördögi csapdahelyzet, mert azzal kísért, hogy üssünk, vágjunk, szóljunk vissza még keményebben, miközben ezzel csak tápláljuk és erősítjük a gonoszság jelenlétét. Amikor nem erre hallgatunk, hanem kihasználjuk azokat az alkalmakat, helyzeteket, amelyekben kimutathatjuk, hogy mi a bosszú, kárörvendés és ítélkezés helyett a meg nem érdemelt szeretetet gyakoroljuk, akkor a reménység, a változás tüzét, parazsát és lehetőségét adjuk meg másoknak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy velem is, aki egykor ellenséged voltam, annyit jót tettél, úgy szeretettél, hogy ezt felismerve, eljuthatott egészen a szívemig a megtérés tüze, hogy ellenségből szeretett gyermeked lehessek!       

*Revideált új fordítás

2024. február 21., szerda

Napi felülről:

„Túl sok mézet enni, vagy a magunk dicsőségét keresni, nem jó.”

A példabeszédek könyve 25. rész 27. vers*

Áldott szerdát, az édes, kellemes és dicsőséges kívánságok, érzések és vágyak egészséges megélését, használatát kívánom minden testvérem számára!

Attól, hogy valami kívánatos, kellemes és édes nem lesz feltétlenül, de főleg nem mértéktelenül jó számunkra. Meg kell tanulnunk és használnunk is kell a mértékletesség bölcsességét és erényét, ami nem elvesz vagy elzár előlünk valamit, hanem megőriz bennünket testi, lelki betegségektől. Az egészséges életmódnak mindkét vetülete létfontosságú, ha nem akarunk elhízni egyik területen sem. A munkához, a teherviseléshez szükséges az energia, de az egyáltalában nem mindegy, hogy milyen forrásból táplálkozik. A kiegyensúlyozott étrend sokféle összetevőből áll, amelyben nem lehet minden mézédes, mert nem csak arra van szüksége a szervezetünknek. A dicsőség és nagyság édes vágya is természetes módon ott él bennünk, de csak erre építeni, ezt hajszolni és keresni öntelt, hiú és célt tévesztett utakat eredményez. A dicsőség akkor is megtalál bennünket, ha nem arra törekszünk, de hittel, reménységgel és szeretettel élünk. Ha azonban ragaszkodunk hozzá, elvárjuk és kiköveteljük, akkor előbb vagy utóbb szertefoszlik, mert nincs mögötte mennyei hitelesség.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy adtál mézédes megtapasztalásokat az életemben, hogy mértékletesen éljek vele!  A dicsőség helyes megélésére is tanítasz, hogy egészséges lélekkel lássam a jövőmet!

*Egyszerű fordítás

2024. február 20., kedd

Napi felülről:

„Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.”

Pál levele a rómaiakhoz 11. rész 29. vers*

Áldott keddet, Isten örök, változhatatlan és megbánthatatlan ajándékainak, elhívásának megértését, felfedezését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Lehet, hogy bizonytalanok vagyunk önmagunkban, nem tudjuk elhinni, de még csak elképzelni sem, hogy tudnánk megváltoztatni a jelenlegi nehéz helyzetünket, de az a jó hír, hogy mindez nem akadály Isten számára! Ettől még nem fogja ígéreteit elfelejteni, ajándékait visszavonni vagy nekünk szóló elhívását megmásítani. Az is előfordulhat, hogy engedetlenségünkkel, hitetlenségünkkel vagy gonoszságainkkal megszomorítjuk a mennyei Atyát és emiatt zsákutcába kerül az életünk, helyreállásra szorulunk, de szeretete ettől még nem múlik el felénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem baj, ha vétkezünk, mert a bűnnek mindig van valamiyen káros következménye, de az is igaz, hogy az Úr elképzelhetetlenül nagy árat fizetett értünk, hogy ennek ellenére nyitva maradjon számunkra a hozzá vezető út Jézus Krisztus által. Isten nem bánta meg azt, hogy így és ennyire szeret bennünket! Megbánásra, megtérésre és megújulásra nekünk van szükségünk, hogy felragyogjon előttünk ez a mérhetetlen jóindulat és kegyelem, hogy éljünk vele bátran, hittel és bizalommal.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted és az ebből fakadó ajándékaid, elhívásod élő és valóságos ma is! Jöhetek hozzád bátran, bizalommal, mert nálad van a teljes és örök életem, a jelenem és a jövőm kiteljesedése!

*Revideált új fordítás

2024. február 18., vasárnap

Napi felülről:

„Valóban, te vagy Kősziklám, erős kőváram! Jóságodért vezess, és terelgess engem!”

31. zsoltár 4. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről való vezettetés biztonságát és védelmét kívánom minden testvérem számára!

Biztonságérzetet ad, amikor van mellettünk valaki, akinek a szavára lehet és érdemes is adnunk, mert sokkal többet tud nálunk vagy olyan valaki, aki képes megvédeni bennünket, mert megfelelő ereje, hatalma van hozzá. Az emberi bölcsesség és testi erő azonban nem végtelen, nem ad teljes és örök védelmet, pedig van bennünk erre való vágy. Az Örökkévaló az a biztos pont, akihez mindenféle körülmény közepette fordulhatunk és igazodhatunk. Neki nincs azzal problémája, hogy kifogyna az ötletekből, vagy a végére érne a lehetőségeinek. Nem fog azon panaszkodni, hogy elfáradt vagy túl elfoglalt ahhoz, hogy foglalkozzunk velünk. Ellenkezőleg, abban lelki kedvét, amikor bizalommal és hittel fordulunk hozzá, mint gondoskodó Atyánkhoz. Vele és benne megélhetjük, hogy mit jelent az elrejtett élet biztonsága, mert védelemre mindenképpen szükségünk van. Nem mindegy azonban, hogy mi magunk építünk falakat, hogy elzárkózzunk vagy rábízzuk magunkat Isten védelmére és tőle várjuk az oltalmat. Ő biztosan képes bennünket hazavezetni, oda terelgetni, ahol otthon lehetünk teljes békességben.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te vagy az én biztos védelmem! Vezess, terelgess engem az örökkévalóság útján hazafelé!

*Egyszerű fordítás (31. zsoltár 3.vers)

2024. február 17., szombat

Napi felülről:
„A testvéri szeretet maradjon meg bennetek és közöttetek!”

A zsidókhoz írt levél 13. rész 1. vers*

Áldott szombatot, a szeretetünk egészséges kifejezését, megélését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Sokszor pont azokkal szemben vagyunk kevésbé türelmesek, figyelmesek és érzékenyek, akik közel állnak hozzánk, a családtagjaink, barátaink, testvéreink, mert úgy gondoljuk, hogy velük kapcsolatban nem kell annyira viselkednünk, elengedhetjük magunkat vagy többet megengedhetünk magunknak. Pedig pont nekik kell a legtöbbet elszenvedni tőlünk, türelmesnek lenni és folyamatosan elviselni minket. Ennek értékét és áldozatát eltakarhatja a szemünk elől, a közelség, a megszokottság és az elvárásaink velük szemben. Ahogyan a szemüveget újból és újból meg kell tisztítanunk ahhoz, hogy élesen láthassunk, úgy a testvéri, baráti szeretet is ápolni, gondozni szükséges, hogy megmaradjon bennünk és köztünk. Ezek azok a kapcsolataink, amelyek minőségétől alapvetően függ a boldogság és biztonság érzetünk. Észre sem veszük az összefüggést, de, amikor ezeket elhanyagoljuk, nem értékeljük megfelelően, akkor különböző lelki hiánybetegségek fognak jelentkezni az életünkben, amelynek keserűségét éppen rajtuk vezetjük majd le. A megoldás pont az ellenkezője, időt hagyni a jó beszélgetésekre, közös élményekre és a kapcsolatok ünneplésére!

Mennyei Atyám, hálát adok a családomért, testvéreimért és barátaimért! Köszönöm, hogy annyi türelmet, odafigyelést és szeretetet kaphatok bennük és általuk!  

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!