Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. április 21., szerda

Napi felülről:

“Mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, de a lelkét veszni hagyja?” Márk evangéliuma 8. rész 36. vers*

Áldott szerdát, a lélek egészségét, győzelmét és bátorságát kívánom minden testvéremnek!

Kik is vagyunk valójában? Az elért eredményeink határoznak meg bennünket? A megszerzett javak? A hatalmunk, kapcsolataink vagy éppen a családunk? A szépségünk, egészségünk vagy az ízlésünk? Akármennyire is fontos értékek is ezek, eléggé változók és mulandók. Érdemes értük küzdenünk és áldozatot hoznunk, de soha nem szabad elhinnünk, hogy ezek az életünk valódi értelme. Hiszen ezek ajándékok, áldások és a munkánk gyümölcsei, amelyek betöltik a napjainkat, de a lényeg legbelül van. A lelkünk határozza meg, hogy kik is vagyunk valójában. Aki a földi értékekért vívott küzdelemben elhanyagolja a lelkét, nem törődik annak egészségével, az nagy bajban van, és sürgős segítségre szorul akármilyen sikeres is az élete. A lélek szépsége, tisztasága és igaz hite mutatja meg a valódi énünket, mert ezzel dicsérhetjük a mennyei atyánkat, akitől kaptuk. A külső szépség elhalványul, a felhalmozott értékeinket valaki örökölni fogja, az elért eredményeink csak emlékek maradnak, de a lélek ott áll majd a Teremtő előtt és nagyon nem mindegy, hogy hogyan!

Atyám hálát adok, hogy lehajoltál hozzám, megragadtál és nem engeded, hogy a lelkem eltévedjen és elvesszen!

*Csia Lajos

2021. április 20., kedd

Napi felülről:

“Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.” 84. zsoltár 6. vers*

Áldott keddet, erővel, szeretettel és bölcsességgel betöltött napot kívánok minden testvéremnek!

Emeljük fel tekintetünket most az ég felé! Megcsodálhatjuk a fellegeket, melyek ugyan határt szabnak a látásunknak és látszólag akadályozzák a zavartalan napsütést, mégis az áldás esőjével öntözik meg a földet. A nehézségeink, problémáink minden esetben sötétebbé, komorabbá változtatják a napunkat, leszűkítik a kilátásainkat, de gyakran pont ezek következtében érkezik el hozzánk a várva várt megújulás és felfrissülés. A próbák időszaka hozzá tartozik az életünkhöz, mert az áldások és a boldogság nagy része csak ezeken keresztül képes elérni a szívünket. Amikor az emberi lehetőségeink leszűkülnek könnyebben és bátrabban fordulunk Isten felé segítségért. Az nem kudarc, hogy belátjuk a korlátainkat, gyengeségünket és közben a mennyei Atyánál keressük a megoldást, hanem a lelki növekedés természetes útja. A mély és átható boldogság nem ránk ragyog majd egy szép napon, hanem a szívünkben gyökerezik meg és az Örökkévaló erejében növekszik, ezért lehetnek még a próbák is hasznunkra.

Atyám, te vagy az én erősségem, szívem reménysége és boldogsága!

*Károli fordítás

2021. április 19., hétfő

Napi felülről:

“Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe.” Filippi levél 3. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, a kihívásokkal bátor szembenézést, a feladatainkhoz bölcs szívet, önmagunkhoz és másokhoz pedig türelmes szeretetet kívánok minden testvéremnek!

Tegyük meg, vagy még várjunk? Menjünk, vagy inkább maradjunk? Mondjuk meg, vagy jobb, ha csöndben maradunk? Ezek mind-mind fontos döntések, útelágazások és nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Leggyakrabban az alapján döntünk, hogy melyik a szimpatikusabb út, melyik jár kevesebb problémával, nehézséggel, pedig ezek lényegtelen kérdések ahhoz képest, hogy melyik vezet a megoldáshoz, a valódi célhoz. Soha ne féljünk a nehezebb, kellemetlenebb úton elindulni, ha tudjuk, hogy az halad a jó irányba. Ne is késlekedjünk lépni, tenni vagy szólni, mert a céljaink felé csak így jutunk közelebb. A mennyei Atya kivilágította és szabaddá tette Jézus Krisztusban a hozzá vezető utat. Mivel ez felfelé vezet egészen biztosan sokkal nagyobb kihívás és feladat ezen haladni, mint a leejtőn lefelé. A szeretet útján, a békesség, öröm és boldogság virágai pompáznak, de fárasztó és áldozattal járó kihívás ezen haladni, de mindennél jobban megéri!

Atyám köszönöm, hogy megnyílt a menny kapuja és engem is meghívtál magadhoz! Köszönöm, hogy az Isten országának útja bármilyen nehéz is, de ez vezet az örök hazába!

*Egyszerű fordítás

2021. április 18., vasárnap

Napi felülről:

Dicsérjétek az Örökkévalót ti nemzetek, mind! Dicsérje őt minden ember! Mert egészen körülvesz bennünket szeretete, és irántunk való hűsége örökké tart! Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah! 117. zsoltár*

Áldott vasárnapot minden testvéremnek, a testnek megújító pihenést, a léleknek pedig felemelő gyönyörködést kívánok a jóban, szépben és igazban!

Nézzünk körül! Ha csak a puszta létünket vesszük szemügyre, már az is egy fantasztikus csoda. A gondolataink, érzéseink és álmaink világa összeér a végtelennel és az örökkévalóval. Mindezek mellett ott van a kapcsolatunk ezernyi szála a többi létezővel. Képesek vagyunk alkotni, gyönyörködni a szépben és a jóban. A szívünk tudja mit jelent szeretni és szeretetben élni. Vágyunk a boldogságra, az örömre, egy békességes otthonra és ezekért készek vagyunk küzdeni és harcolni. Ez mind-mind a Teremtő csodálatos terve és ajándéka az életünkkel, amelynek koronája, hogy megismerhetjük őt is, sőt élő közösséget építhetünk vele. A legnagyobb kincs ugyanis az, hogy a mennyei Atya tényleg azt akarja, hogy örök életünk legyen, ez pedig Jézus Krisztus által érhető el számunkra. Mert mindaz, ami ettől elválasztott bennünket, vagyis a bűneink és a halál, azt ő győzte le és állította félre a menny ajtajából. Van tehát miért hálát adnunk, dicsérnünk az Örökkévalót, mert szeretete körülvesz bennünket, és amikor eljön majd az időnk magához is emel, hogy az álmaink otthona beteljesedjen!

Atyám dicsérlek téged, mert olyan jó a szeretetedben élni, olyan biztonságos benned bízni!

*Egyszerű fordítás

2021. április 17., szombat

Napi felülről:

“Ne irányítson benneteket az önzés, irigység, vagy büszkeség! Ellenkezőleg, alázatosak legyetek, és adjatok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok!” Filippi levél 2. rész 3. vers*

Áldott szombatot, egészséges és mennyei céltudatossággal látó szívet és lelket kívánok minden testvéremnek!

Az önzés zsákutcája nem ott kezdődik, ahol a saját igényeinket, szükségeinket és vágyainkat a felszínre hozzuk, ki merjük mondani. Ez sokkal inkább az őszinte és igaz élet alapfeltétele. Hiszen csak ekkor szembesülhetünk a valódi énünkkel és leszünk képesek azt felvállalni vagy éppen változtatni rajta. Az nem bűn, hogy szeretetre, elfogadásra és megbecsülésre vágyunk. Az nem céltévesztés, hogy előrébb szeretnénk jutni, többet akarunk elérni és vannak határozott terveink. A probléma azzal indul, amikor a kapcsolatainkban én kerülök a középpontban és nem mi. Amikor nem az a cél, hogy együtt legyünk sikeresek és boldogok, hanem a saját győzelmünk. Amikor mások csak lecserélhető, eldobható eszközök lesznek számunkra. Amikor nem egymás kezét megfogva haladunk, hanem egymás vállán taposva szeretnénk feljebb jutni. Amikor a tiszteletet elvárjuk és hangoztatjuk, de másoknak csak számításból és kényszerből adjuk meg. A mennyei Atya a kölcsönös szeretet, tisztelet és megbecsülés alapjaira tervezte a boldog élet otthonát. Építsünk ma is erre a kipróbált igazságra!

Uram, köszönöm, hogy megmutattad mit jelent igazán szeretni és hálás vagyok, hogy ezen az úton akarsz engem is vezetni.

*Egyszerű fordítás

2021. április 16., péntek

Napi felülről:

“Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!” 40. zsoltár 12. vers*

Áldott pénteket, bizalommal teljes szívet, hittel, szeretettel és bölcsességgel megtett lépéseket kívánok minden testvéremnek!

Mi a reménységünk a mai napra? A kihívások, feladatok hegyei ott tornyosulnak előttünk. Néhányat mindenképpen meg kell másznunk, végig kell küzdenünk, ahhoz, hogy előrébb jussunk, de nem mindegy, hogy mire fordítjuk ezt a megismételhetetlen időszakot az életünkből. Azért kaptunk értelmet, hogy bölcsen végiggondoljuk az életünk fontossági sorrendjét, igazi értékeit és céljait. Lehet, hogy alkalmazkodnunk kell a munkahelyünk elvárásaihoz, a család igényeihez és a saját szükségeinkhez is, de soha ne vesszünk el a kívánságok és követelések rengetegében. Az Örökkévaló nem beprogramozható gépeknek teremtett bennünket, hanem hozzá hasonló művészeknek. A Teremtés legegyszerűbb, legkisebb részlete is mestermű és minta a saját hozzáállásunkhoz. Mennyivel másképpen élhetjük meg azt a napot, ahol a mennyei Atya irgalma, szeretete és hűsége vezeti a szívünket, gondolatainkat és tetteinket. Amikor a leghétköznapibb munkánk is egy művész alkotássá válik, amibe beletesszük a szívünket is, mert a nagy alkotót szeretnénk vele lenyűgözni. Ne csak túlélni akard ezt a pénteket, hanem alkosd meg, faragd ki, fesd és komponáld meg a Mesterrel közösen, hogy hálával lehessen rá visszanézni!

Uram, irgalmad, szereteted és hűséged nélkül elveszek a sok elvárás között! Légy egész nap velem, hogy mégis valamilyen mennyei alkotás készülhessen el a terveid szerint!

*Revideált új fordítás

2021. április 15., csütörtök

Napi felülről:

“Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!” Példabeszédek könyve 3. rész 27. vers*

Áldott csütörtököt, hálás szívben és jótettekben gazdag napot kívánok minden testvéremnek!

Nem tudunk mindenkit megmenteni, nem vagyunk képesek minden szükségben lévőn segíteni, mert ez sokkal inkább isteni mértékű feladat. A teremtett világ gazdagsága, javai és a Mindenható naponkénti gondoskodása viszont arról tanúskodik, hogy az Úr áldásai még működnek, szeretete jelen van. Mindezt bennünk, de rajtunk keresztül is meg akarja mutatni. A forrásainkat, pénzünket és időnket azért kaptuk, hogy hálaadással éljünk velük. Élvezzük és leljük örömünket abban, amink van, gyönyörködjünk a szépben, mert ez segít, hogy egészséges lélekkel éljünk, de soha ne felejtsük el, hogy a felülről kapott áldások csak akkor teljesednek ki, hoznak érett gyümölcsöt, ha továbbadjuk őket. Ez az Isten országának törvényszerűsége. Ne a saját hiányainkban gondolkodjunk állandóan, hanem a lehetőségeinkben. Vegyük észre a jómódunkat, és azokat is, akik valóban rászorulnak a látókörünkben, hogy időben és megfelelően segíthessünk nekik, mert ez is nélkülözhetetlen az örömteli életünkhöz.

Atyám köszönöm minden segítségedet és áldásodat, amely bőséges ahhoz, hogy másoknak is jusson belőle!

*Revideált új fordítás

2021. április 14., szerda

Napi felülről:

“Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.” 40. zsoltár 2-3. vers*

Áldott szerdát, reménységben megerősödő szívet, hittel megtett lépéseket és biztos sziklán álló lábakat kívánok minden testvéremnek!

Szemet gyönyörködtetőek a tavaszi fák színpompás ruhájukkal, de a szépség feladatot és célt hordoz. Amikor a virágok elmúlnak, az nem a végről szól, hanem az élet folytatásáról, mert nincs gyümölcstermés szirom-hullás nélkül. A sáros, koszos talajt egy darabig még el is takarhatják a földet érő sziromlevelek, de mindez időleges és mulandó. Az életünkben hány ilyen pompást szirmot kellett már elengednünk, elvesztenünk? Amikre büszkék voltunk, amelyek színnel töltötték be napjainkat és mások is csodálták. Csupán emlékek maradtak belőlünk, amit a por, a sár, az enyészet lassan elfeledtet. A mennyei Atya tervében azonban ennél sokkal több szerepel velünk kapcsolatban. Ő gyümölcstermésre hívott el bennünket és nem sziromsiratásra. A jövőt építeni, nem a múlton búsulni, és ebben nem hagyott magunkra. Minden őszinte kiáltásunk, panaszunk és kérésünk, amivel őt keressük, meghallgatásra talál. Nem a régi emberi dicsőségünket akarja visszaállítani, hanem továbbvezet bennünket a szeretet, öröm, békesség és türelem gyümölcsének kiteljesedésében.

Atyám, köszönöm, hogy benned megtalálhattam az életem! Minden nehézségben, bajban és próbában bizalommal hívhatlak, mert te vagy az én segítségem!

*Revideált új fordítás

2021. április 13., kedd

Napi felülről:

“Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Lukács evangéliuma 10. rész 3. vers*

Áldott keddet, a napi harcainkhoz a Mindenható jelenlétének, erejének és védelmének a valóságát kívánom minden testvérem életére!

A mai nap farkasai már kiéhezve várják a megszeppent bárányokat, hogy amikor csak tudnak, lecsapjanak rájuk. Mit tehet ez ellen a megrémült lélek? Az egyik eszünkbe jutó megoldás a menekülés és az elrejtőzés. Keresni kell egy biztonságos zugot, ahová semmilyen veszély nem érhet el. Be kell zárkózni és a kulcsot is eldugni, hogy még véletlenül se legyen kísértés az ajtónyitásra. Csak az a baj, hogy ezzel a valódi életünk is kint reked és marad a félelmekkel teljes puszta lét. A másik gyakorlat, hogy át kell képezni magunkat is farkasokká, hogy méltó ellenfelei legyünk a vadaknak. Karmokat és fogakat kell növeszteni és kemény szívet, hogy mi is képesek legyünk karmolni, harapni és sebeket okozni. Ez általában beválik, és így szép lassan növekszik is a farkas-falka egyedszáma. A mennyei pásztor nem a lélek bezárkózásra bátorít, és még kevésbé a megkeményedésre és a szelíd szív száműzésére, hanem egy csodálatos kihívást tár elénk. Elindít és megbíz bennünket egy olyan küldetéssel, amit csak vele együtt tudunk betölteni, hiszen a jó pásztor sohasem hagyja magára, kiszolgáltatottan az övéit, hanem velük tart mindenhova. Szavára, őt követve bátran elindulhatunk a farkasok közé is, mert Ő fog megvédeni bennünket minden támadástól, ezért nincs szükségünk farkas-karmokra és fogakra. Ez a nap is a benne való bizalom lehetősége és iskolája, ezért bátran induljunk neki Vele!

Uram, köszönöm, hogy befogadtál és terelgetsz ma is a menny felé vezető úton, a farkasok ellen pedig te vagy a biztos védelmem!

*Revideált új fordítás

2021. április 12., hétfő

Napi felülről:

“Mint a felkavart kút, vagy a beszennyezett forrás, olyan az igaz ember, ha elbizonytalanodik, és enged a gonosznak.” Példabeszédek könyve 25. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, emberi értelmet meghaladó békességet és reménységet, az előttünk tornyosuló feladathegyekhez pedig bölcs kitartást kívánok minden testvéremnek!

A tiszta és egészséges víz nem különleges elvárás, hanem a szervezetünk lételeme. Ma is az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy jut-e mindenkinek belőle elég? Különleges megoldásokat és hatalmas összegeket fordítanak arra, hogy megtisztítsák a káros anyagokkal szennyezett vizeket, ahhoz, hogy ne betegségeket vagy halált hozzanak, hanem táplálják az életet. Az igaz lélek szívének forrása áldott és felüdítő. Gondolatai, szavai és tettei egészségesek és tiszták, mert az igazság és szeretet mélységeiből merít. Ezért képes a békesség és tisztelet, a megbecsülés és hála növekedni és erősödni ott, ahol ilyen vizek itatják. A sok rossz és szenny azonban könnyen elbizonytalanítja a legtisztább szívet is abban, hogy érdemes-e még igaznak, jónak, nemesnek lenni akkor, amikor a hűtlenség, hazugság és képmutatás szavait szomjazzák az emberek és nagy hangon dicsérik a gyűlölet és gőg italát. A gonosszal soha nem lehet jó üzletet kötni, csak veszíteni tudunk vele, mégis nagyon csábítóak azok az ajánlatok, amelyek tőle érkeznek. A mennyei Atya abban szeretne segíteni, hogy a kísértés és bizonytalanság ellenére is hűségesen ragaszkodjunk a tiszta és élő vízhez, ha pedig felkavarodott és beszennyeződött a szívünk forrása, akkor a bizalommal kérjünk tőle egy megújító tisztítást!

Áldott légy Atyám, mert igaz vagy és bennünket is igazságban és igazságra nevelsz!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!