Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. december 10., szombat

Napi felülről:

“Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak.”

Jelenések könyve 3. rész 10. vers*

Áldott szombatot, a türelmes, állhatatos és kitartó Istenben vetett bizalom megélését és a megtartás, megmentés csodáját kívánom minden testvérem számára!

A földi létünk egy különleges utazás, amely hol csodálatos és gyönyörködtető, hol veszélyes és félelmetes helyeken, időszakokon halad át. Vannak tőlünk teljesen független körülmények, amelyek körülvesznek bennünket és nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk, akkor is, ha semmi kedvünk hozzá és szívesen elkerülnénk őket. Az elmúlt évek és a jelen eseményei próbák, kísértések egész sorozata a teljes világ számára. Ezekben helytállni, kitartani, türelmesnek és bölcsnek lenni nem csak nehéz feladat, de szinte emberfelettinek tűnő vállalkozás is. Jézus Krisztus pontosan ezért kész arra, hogy ne egyedül kelljen megbirkóznunk a lehetetlennel, ne a saját határaink, gyengeségeink miatt bukjunk el, legyünk vesztesek, hanem bátran számítsunk segítségére, védelmére. Ennek pedig az a feltétele, hogy komolyan vegyük azt, amit üzen számunkra, megőrizzük, betartsuk és engedelmeskedjünk szavának, tanításának és parancsának. A békességünket pedig ne a helyzet megváltozásától várjuk, reméljük, hanem felülről, a szívünk, lelkünk Istenben való elrejtettségének gyümölcseként.

Mennyei Atyám, köszönöm megtartó ígéretedet, amely minden próba és kísértés ellenére beteljesedik!

*Revideált új fordítás

2022. december 9., péntek

Napi felülről:

“Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek velem egy csendes helyre, de csak ti magatok, és pihenjetek egy kicsit!” Ugyanis akkora volt a tömeg és a jövés-menés, hogy még enni sem maradt idejük.”

Márk evangéliuma 6. rész 31. rész*

Áldott pénteket, a készülődés, fontos feladatok és teendők mellett és azok ellenére is csendes perceket, lélek és test feltöltő elvonulást kívánok minden testvérem számára!

Jézus és tanítványai felvállalták azt a felelősséget, amely a helyzetükből, lehetőségeikből fakadt. Ez azzal járt együtt, hogy nagyon sokan szerettek volna ebből az odaszánásból, megosztásból részesülni. Rengeteg emberrel foglalkoztak és még a saját szükségeik is háttérbe szorultak, hogy másokon segíthessenek. Ez a felelős, érett és szolgálatkész lélek ismertető jegye, de egyben buktatója is lehet, ha nem látja be saját korlátait és nem ad magának lehetőséget a megfelelő feltöltődésre, csendességre, építő magányra. Jézus pontosan tudta, hogy ezek nélkülözhetetlenek az életünkben. Nem követünk el bűnt, nem önző hozzáállás, amikor időt szánunk magunkra, amikor nem találkozunk senkivel csak a lelkünkkel és Istennel, amikor leállunk a pörgésből és elvonulunk egy csendes helyre. Inkább abból lesz a baj, ha ezen akarunk időt spórolni, ezt tesszük félre, tologatjuk későbbre, máskorra. Pedig, pont úgy lettünk megteremtve, hogy az egészséges élethez hozzátartozik a feltöltődés ideje is, amire naponta figyelmeztet bennünket az alvásigényünk. A szeretetteljes szolgálat része az áldott megpihenés is!

Mennyei Atyám, hálát adok a sürgés-forgás feladataiért, de a csendes megpihenés feltöltő erejéért is!

*Egyszerű fordítás

2022. december 8., csütörtök

Napi felülről:

“Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Örökkévalóban bízik, megmenekül.”

Példabeszédek könyve 29. rész 25. vers*

Áldott csütörtököt, a félelem csapdáinak elkerülését és a bizalom védett otthonának építését kívánom minden testvérem számára!

Vannak teljesen egészséges félelmek, amelyek abban segítenek bennünket, hogy elkerüljük azokat a csapdákat, amelyek a vakmerőség, meggondolatlanság és óvatlanság útján várnának ránk. Vannak félelmek, amelyek jelzőrendszerként működnek az életünkben, és arra világítanak rá, hogy mi az, amit a lelkünknek fájdalmas elviselni. A baj akkor kezdődik, amikor a félelem átveszi az irányítást a gondolataink, döntéseink felett, félre téve a bölcsesség, józanság és belátás vezetését. Az emberektől való félelem, rettegés ráadásul még csapdát is állít számunkra, ahol fogságba kerül, háttérbe szorul a saját akaratunk, elképzelésünk és véleményünk. Ebből a kelepcéből a mennyei Atyába vetett bizalom, az ő elkötelezett szeretete képes kimenteni, hogy szabadok lehessünk nem csak saját bűneinktől, de mások káros és romboló leuralásától is. Bármennyire is szeretnénk önmagunkat megmenteni, ehhez szükségünk van felülről érkező segítségre, amely nem kiemel a problémákból, hanem oltalmat, védelmet nyújt a félelmet keltő emberekkel szemben is, hogy győztesen kerüljünk ki, az addig elveszettnek gondolt helyzetekből.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kimentesz az emberektől való félelem csapdájából és benned védelmet, oltalmat találtam.

*Egyszerű fordítás

2022. december 7., szerda

Napi felülről:

“Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod néped bűneit, s elengeded örökséged maradékának vétkeit! Nem örökre haragszol ránk, mert az irgalmasságban gyönyörködsz.”

Mikeás könyve 7. rész 18. vers*

Áldott szerdát, az újrakezdés, megújulás, helyreállás valóságát és az Isten irgalmasságában való gyönyörködést kívánom minden testvérem számára!

Amíg van lehetőség újra kezdeni, felállni és előre tekinteni, addig nem adhatjuk fel az élethez, az áldáshoz és a szívünk békességéhez való ragaszkodásunkat. A bűneink, hűtlenségünk, elrontott kapcsolataink és az elkeseredésünk árnyékként ott vannak, lesznek mellettünk, mögöttünk, de sötétbe csak akkor fognak burkolni, ha az Örökkévaló világossága nem ragyog fölöttünk. Amíg szégyenünkben még Isten elől is takargatni próbáljuk szennyesünket, elmenekülünk a saját kis világunkban, abban reménykedve, hogy ez megvédhet bennünket, addig nehéz lesz átélni a megújulás, bűnbocsánat és az Úr irgalmasságának csodáját. Amikor kimerészkedünk a csigaházunkból, szembe nézve a veszélyekkel, amelyek ránk leselkedhetnek és közben teljes bizalommal reménykedünk a mennyei Atya jóságában, kegyelmében és szeretetében, akkor ez lesz a jövőnk biztosítéka. Nem fogunk mindent jól tenni, nem fogjuk megúszni botlások nélkül, de amíg a Mindenhatóhoz ragaszkodunk, addig jó irányba fogunk haladni, nem a harag, hanem az irgalmasság útján!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te abban gyönyörködsz, hogy irgalmad felemel és megújítja az életemet!

*Egyszerű fordítás

2022. december 6., kedd

Napi felülről:

“Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél.”

8. zsoltár 7. vers*

Áldott keddet, emberségünk, teremtettségünk és felelősségeink hálás, mély és igaz megélését kívánom minden testvérem számára!

Elkeseredni, panaszkodni mindig lesz okunk, ha arra figyelünk, hogy most éppen miben szenvedünk hiányt abból, amire szerintünk szükségünk lenne. Ez egyrészt arra mutat rá, hogy van felelősségérzetünk, magunk felé mindenképpen, de arra is, hogy beleástuk magunkat a problémák gödrébe és onnan nem látunk ki, nem látunk tovább a lehetőségeink kertjére. A teremtő megajándékozott bennünket a gondolkodás, előrelátás, tervezés, alkotás és felelősségteljes uralkodás hatalmával. Képesek vagyunk álmodni és az álmainkat megvalósítani, a jelenben élni, de közben bölcsen előkészíteni a jövőt. Vetni, hogy lehessen aratni. Tanulni, hogy egyre hasznosabban élhessünk. Ez nem egyesek kiváltsága, hanem az emberé. Amikor leküzdhetetlennek látszó akadályok tornyosulnak előttünk, akkor hajlamosak vagyunk magunkat leértékelni, vesztesnek látni és feladni a küzdelmet. Pedig éppen ezek a helyzetek hozhatják ki belőlünk a legtöbbet, a legjobbat és a legértékesebbet. Ekkor talán odafordulunk ahhoz, akitől az élet lehetőségét kaptunk, és kaphatjuk, hogy az ő segítségével újból megnyíljon a láthatár, amely még a halálon is túlmutat.

Mennyei Atyám, tőled kaptam azt a kiváltságot, lehetőséget, hogy életem legyen itt a földön és veled együtt a mennyben is!

*Revideált új fordítás

2022. december 5., hétfő

Napi felülről:

“Bizony boldog és áldott, aki hittel fogadja, amit az Örökkévaló mond neki, mert az beteljesedik!”

Lukács evangéliuma 1. rész 45. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei Atya ígéretei beteljesedésének örömét, biztonságát és boldogságát kívánom minden testvérem számára!

A valódi ígéretek sokba kerülnek, mert, aki kimondta őket, az teljes lényével ott kell, hogy álljon mögötte. Ezért nem érdemes felelőtlenül ígérgetni, hanem jól meg kell gondolni, kinek mit fogadok meg. Sokszor csalódunk ezen a területen, hiszen annyira könnyen megfeledkeznek emberek az adott szavukról, mert éppen máshogy alakultak a dolgaik, jobb lehetőség kínálkozott vagy már nem vagyunk számukra annyira fontosak, hogy komolyan vegyék, amit nekünk megígértek. Ennél csak az elkeserítőbb, amikor én magam teszem meg ugyanezt másokkal. Igaz, legtöbbször találok okot, indokot, felmentést, sőt a lelkiismeretemet is megnyugtatom, hogy ezt mások is így csinálják, de ettől ez nem lesz helyes út. A lélek tartása, gerince pont abból áll, hogy következetes vagyok saját ígéreteimhez. Az a jó hír a sok rossz között, hogy az Örökkévaló viszont örök garanciát vállal mindazért, amit ő ígér, mond és kijelent. Boldog és áldott ezért mindenki, aki reménységét erre alapozza, a hitét ebbe veti, mert minden be fog teljesedni az életében!

Mennyei Atyám hálát adok és köszönöm ígéreteid biztos beteljesülését, igéd hitelességét és megbízhatóságát!

*Egyszerű fordítás

2022. december 4., vasárnap

Napi felülről:

“A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!”

A jelenések könyve 22,17*

Áldott vasárnapot, a menny hívásának jó ízét és az elénk tárt lehetőségek megragadását kívánom minden testvérem számára!

A Biblia utolsó könyvének utolsó lapja egy személyes mennyei üzenettel szólít meg. Jöjj! Gyere haza! Legyen a célod a menny! Engedd, hogy a Lélek odavessen, ahová Isten szerint tartozol! Van ajándékod felülről, amely neked is elkészült és arra vár, hogy átvedd. Amikor már a lelked is szomjas, hogy valami tiszta, igazi és hamisítatlant kóstoljon, olyat, ami megelégít és éltet, akkor ott a helyed Jézus Krisztusnál. Ez nem egy vágyálom, nem egy földöntúli ígéret, amely csak a testünk elmúlása után lesz a tiéd, hanem a jelen valósága, ha kész vagy a felfelé tartó nehéz, de csodálatos útra a Megváltóval. Ne elégedj meg ennél kevesebbel, pótmegoldásokkal, amelyek csak egy ideig adnak boldogságot, reményt és segítséget, hiszen tiéd lehet a legjobb is! A meghívás élő, de az, hogy mit is akarsz igazán, mire vágysz az a szívedben dől el. Az, hogy megszülettél a földi létre, nem a te választásod volt, hanem egy óriási lehetőség, de az, hogy megragadod-e a teljes és örök életet Isten ajándékából, az már a te döntésed, ezért a te nagy esélyed is!

Mennyei Atyám, köszönöm a mennyei meghívásod, amit Jézus Krisztusban én is megkaptam. Áldott légy, mert nekem ajándékoztál ebben mindent, amit én nem lennék képes megvenni, megszerezni, de te mégis elkészítetted számomra!

*Revideált új fordítás

2022. december 3., szombat

Napi felülről:

“Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.”

36. zsoltár 6. vers*

Áldott szombatot, Isten mennyekig érő szeretetét és felhőkön is túlmutató hűségét kívánom minden testvérem számára!

A szeretetnek óriási ereje van, ahogy a gyűlöletnek is pusztító hatalma. Az emberi szeretet azonban mégsem korlátlan. A határa pont ott lesz, ameddig a szívünk jóindulata elér. Ezt érdemes addig bővíteni, amíg csak lehetséges, mert ezen belül találjuk meg az igazi életünket. Ebben ad teljesen új távlatokat, szélességet, magasságot és mélységet Isten szeretete, amely nem tőlünk függ, nem nálunk kezdődik és nem is velünk ér véget, de egészen a mennyig emelheti a lelkünket. Ha valamire szükségünk van a mai napon, akkor erre biztosan. Arra a biztonságra, hogy számít az életem az Örökkévalónak és az ő tervei nem ellenem, hanem értem születtek. Nem csupán egy porszem vagyok a homokparton vagy egy kis fogaskerék a gépezetben, amelyet egyszerűen lecserélhetnek. Szeretetből születtem, szeretetre teremtettem, Isten szeretete által születhetek újjá és ez a szeretet vezethet át a halálból az életre. Ez egy hűséges, felemelő és a nehézségek viharai között is biztonságot adó szeretet, amely nem elérhetetlen távolságban van tőlünk, hanem a hitünk ajtaja mögött.

Mennyei Atyám, köszönöm hűséges szereteted, amely egészen a mennyig kísér!

*Revideált új fordítás

2022. december 2., péntek

Napi felülről:

“Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig!”

Jónás könyve 4. rész 9. vers*

Áldott pénteket, a felháborodásunk, kiakadásaink és neheztelésünk zsákutcáinak elkerülését kívánom minden testvérem számára!

Jónás próféta napszúrást kapott, mert elszáradtak a bokor levele, amely addig árnyékot biztosított számára. Azért ragaszkodott ahhoz a helyhez, mert onnan jól láthatta volna Ninive pusztulását, mint egy igazi katasztrófa-turista. Egy növény, amit még csak nem is ő ültetett tönkrement, ezért ájuldozott és halálosan haragudott.  Annyira biztos volt saját igazában, hogy kész volt ezt büszkén felvállalni még a Mindenhatóval szemben is. Azt azonban nem vette észre, hogyha igazságosnak tartja saját felháborodását, önmaga felett való sajnálkozását, akkor milyen alapon bírálja Isten irgalmas bűnbocsánatát, embereket megszánó szeretetét. Az önző szívem alaptörvénye: „Nekem van jogom szeretni, sajnálni, sajnáltatni magamat és Istentől is elvárom ezt, de az Úr nem szeretheti azokat, akikre én haragszom!” Itt az igazságossággal van a probléma, de nem a mennyei Atyáéval, hanem az enyémmel. Ez a fajta felháborodásunk egy zsákutca, amelynek a végén hiába ordibálunk, sírunk és szitkozódunk, akkor sincs előre vezető út, mert mi magunk falaztuk be. Isten szíve azonban még nem zárt be, ma is nyitott mindazokra, akiknek elegük lett a saját igazukból és nála keresik a megoldást!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy neked van igazad, amikor változásra, szeretetre és irgalomra hívsz, mert pont erre van szükségem!

*Revideált új fordítás

2022. december 1., csütörtök

Napi felülről:

“Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek.”

Pál levele a rómaiakhoz 14. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, a saját életünk helyes megítélésének és értékelésének békességét kívánom minden testvérem számára!

Van arra képességünk, készségünk, sőt igazságérzetünk is, hogy megítéljünk gondolatokat, véleményeket és tetteket. Ráadásul erre még felhatalmazást is kaptunk a teremtettségünkből kifolyólag, de egyáltalában nem mindegy, hogy mindezt mire és milyen módon használjuk fel. Amikor a pillanatnak élünk, a most azonnal lesz a fő helyen és saját igazságunk elvárása kerül előtérbe, akkor ennek alapján ítélünk meg mindent és mindenkit. Aki nem ezt segíti elő, más tart fontosnak vagy eltér a mi sablonunktól, az idegesíteni fog, arról meglesz a véleményünk, amit vagy kimondunk vagy magunkban forgatjuk tovább. Amennyiben az életünknek vannak távolabbi céljai, már sokkal türelmesebbek tudunk lenni. Igazán, akkor kerül mégis a helyére az ítélkezés kérdése a szívünkben, amikor világos lesz ez az egyszerű, de megkerülhetetlen kijelentés: „Mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek!” Első sorban tehát saját gondolkodásom, szavaim és cselekedeteim bírájának kell lennem, mert ez az én felelősségem. Amikor ez lesz a legfontosabb feladatom, akkor egyszerűen nem marad majd felesleges időm mások felett való ítélkezésre, hiszen lefoglal önmagam megjobbítása és ezzel mindenki nagyon jól fog járni!

Mennyei Atyám, hálát adok ajándékaidért, azért a bizalomért, amellyel éltetsz, a lehetőségekért, amit elkészítettél számomra és a számadás nagy ünnepéért!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!