Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. április 16., vasárnap

Napi felülről:

Szólt hozzá harmadszorra: „János Simonja, kedvelsz engem?” Elszomorodott Péter, mert harmadszorra így szólt hozzá: „Kedvelsz engem?” Ezért ezt válaszolta neki: „Uram, te mindent tudsz, te ismered, hogy kedvellek téged.” Jézus meghagyta neki: „Legeltesd a juhaimat!”

János evangéliuma 21. rész 17. vers*

Áldott vasárnapot, a megújító mennyei kérdések, válaszok és megbízások megértését, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Eljutott Jézus és Péter beszélgetése a harmadik lépésig. Ekkor az Úr arra kérdez vissza, amivel addig válaszolt a tanítványa: „Kedvelsz engem?” Ebben elsőként az volt a szomorú, hogy a háromszori kérdezés a háromszori tagadására emlékeztette Pétert, másodjára pedig az, hogy már arra is rákérdezett Jézus, amit ki mert mondani az előző válaszaiban. Valóban a Megváltó mindent tud, pontosan ismer bennünket, még a szívünk szándékait is és ez a biztosítéka annak, hogy nem fogadkoznunk kell, ígérgetnünk és nagy vállalásokat tennünk, hanem egyszerűen engedelmeskedni annak, amivel megbízott bennünket. Nem szabad többnek, jobbnak gondolnunk magunkat annál, mint amilyenek valójában a szívünk állapota szerint vagyunk, de annál kevesebbnek sem, mint amit Isten gondol rólunk, amennyire ő bizalmat szavazott nekünk. Már csak az maradt hátra a helyreállásból, hogy a tanítvány figyelmesen kövesse mesterét akármerre vezeti majd, mert ennek a célállomása a mennyei Atyánál van, aki örömmel fogadja hazaérkező gyermekeit.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által engem is megszólítottál, megújítottál és vezetsz egészen a mennyig!

*Saját fordítás

2023. április 15., szombat

Napi felülről:

Ismét szólt hozzá, másodszor: „János Simonja, szeretsz engem?” Ő válaszolt neki: „Igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek téged!” Jézus meghagyta neki: „Pásztorold a juhaimat!”

János evangéliuma 21. rész 16. vers*

Áldott szombatot, a helyreállító jóakarat folyamatos segítségét, jelenlétét és bátorítását kívánom minden testvérem számára!

Jézus tovább folytatta a beszélgetést és másodszor is megkérdezi Pétertől: „Szeretsz még mindig engem?” Annak idején Péter se állt meg az első tagadása után, hanem a következő kérdezőnek is azt állította, hogy nincs semmi közé a Mesterhez, ezért most sem lehetett egy körben túllépni a kényes párbeszéden. Minden tagadás egy-egy külön eset volt, ezért a helyreállító szeretetnek mindegyiket rendeznie kellett, hogy nem maradjon elvarratlan szál. Péter ugyanolyan módon felelt most is, mint az első kérdés után, ami után a megbízatása tovább épült: „Pásztorold a juhaimat!” Ez a feladat az érett bárányok gondozását, őrzését és vezetését jelentette, vagyis arra kapott megerősítést, hogy Jézus Krisztus nyája melletti elkötelezett szolgálata kiteljesedjen. Akit Isten helyreállít, lelkileg meggyógyít és szeretetével betölt, az nem egy öncélú élmény vagy megtapasztalás, hanem ajtónyitás a tiszta szándékú, alázatos szolgálat csodálatos földjére. Igaz, hogy itt fárasztó munka is vár ránk, ezzel együtt már a mennyei Atya országát építhetjük és abban élhetünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bizalmad töretlen felém, akkor sem mondtál le rólam, amikor elbuktam. Szereteted nem csupán helyreállít, de fel is készít a szolgálatomra!

*Saját fordítás

2023. április 14., péntek

Napi felülről:

Mikor már ettek kérdezte Simon Pétertől Jézus: „János Simonja, szeretsz engem ezeknél jobban?” Ő válaszolt neki: „Igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek téged!” Jézus meghagyta neki: „Legeltesd a bárányaimat!”

János evangéliuma 21. rész 15. vers*

Áldott pénteket, Isten szeretetének biztonságát és bizalmának erejét kívánom minden testvérem számára!

Simon Péter számára eljött az idő szembenézni, leülni beszélgetni azzal, akit háromszor tagadott meg. Az a bukása, amikor minden előzetes, hangzatos fogadkozása ellenére, nemhogy a halálba nem követte Mesterét, de még a szolgák előtt is szégyellte felvállalni a vele megélt közösséget, még terhelte. Nem lehetett úgy továbblépni, hogy a múlt ne legyen rendezve egyszer, s mindenkorra. Jézus előkészített mindent ehhez a helyreállító beszélgetéshez és láthatóan Péter sem akart kibújni alóla. Alapkérdéseket kellett tisztáznia az Úrnak elesett tanítványával, hiszen nagy feladatok álltak még előtte. Nem azt kérdezte, hogy hiszel-e bennem? Tanítványomnak tartod-e magadat? Megbántad-e a tettedet, hanem a legfontosabbat: „Szeretsz még mindig engem?” A testi származása szerint, apjától Jánostól kapott nevén szólítja meg őt: „Simon!” Mégis a vele, Jézussal megélt szeretetközösség valódiságára kérdez rá. Péter válasza egyrészt igen, másrészt nem meri, nem akarja kimondani azt, az erős kifejezést, hogy szereti őt, csak annyit, hogy kedveli. Jézusnak ez éppen elég volt ahhoz, hogy újra megbízza mennyei küldetéssel, feladattal: „Legeltesd a bárányaimat!”

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a legfontosabb ma is az a szeretetkapcsolat, ami hozzád köt Jézus Krisztus által!

*Saját fordítás

2023. április 13., csütörtök

Napi felülről:

„Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.”

János evangéliuma 21. rész 6. vers*

Áldott csütörtököt, a felülről kapott újrakezdés lehetőségét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A feltámad Jézus Krisztus a Genezáret-tó partján várta az éjszakai halászatból visszatérő tanítványokat. Bár egész éjszaka keményen dolgoztak, reggelre mégis üres hálókkal voltak kénytelen a part felé indulni. Ekkor hallják meg a Mester hangját, és azonnal visszaemlékezhettek arra, hogy egy nagyon hasonló helyzetben értették meg a tanítványi elhívásukat. A feltámadás tehát nem csupán a halál feletti győzelmet jelentette számukra, hanem az újrakezdés lehetőségét is. Jézus esélyt adott számukra, hogy tovább lépjenek azon a mennyei úton, amelyen elindultak. Ehhez szükségüknek látta az Úr emlékeztetni őket az első lépésekre, arra a pontra, ahol elkezdték őt követni. A halász élet egy csodálatos foglalkozás, nemzedékeken keresztül ebből éltek, de rátaláltak egy ennél is nagyszerűbb hivatásra, amelyet nem emberektől, nem is az őseiktől, hanem magától a mennyei Atyától kaptak. Az nem szégyen, probléma, ha szembesülünk korlátinkkal, ha kiderül, hogy nem vagyunk képesek mindent jól és hatékonyan elvégezni, de az igen, ha az Istentől kapott útmutatást és vezetést nem vesszük komolyan!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te az újrakezdése Istene vagy, aki azon munkálkodsz, hogy nekem is legyen mindig esélyem megújulni a követésedben!

*Revideált új fordítás

2023. április 12., szerda

Napi felülről:

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.”

János evangéliuma 20. rész 31. vers*

Áldott szerdát, Isten Igéjének életadó jelenlétét, erejét és hatását kívánom minden testvérem számára!

Soha talán még nem volt annyira nehéz válogatni a hozzánk érkező hírek, üzenetek és vélemények tömegében, mint napjainkban. Az időnk azonban igen drága kincsünk, ezért egyáltalában nem mindegy, hogy mire használjuk fel. Minden feleslegesen elolvasott, megnézett tartalom elrabolja az időnket valami értékestől, olyantól, ami ténylegesen jó irányba képes formálni a lelkünket. Az újdonságok, érdekességek habzsolása, édességet nyalogató kisgyermekké változtat bennünket, akitől még erőszakkal is nehéz elvenni kincsét, sőt rossz kedvünk lesz, ha nem kapunk belőle eleget. Pedig bőven van megfelelő, laktató és finom táplálék, csak azokért többet kell fáradozni, de az is igaz, hogy nem csupán édes ízt tartalmaznak. Isten Igéje azért készült el, került a kezünkbe, hogy a lelkünk egészséges életét és jövőjét megteremtse, táplálja és meg is tartsa. A terheket viselő hitünknek létszükséglete, hogy ebből éljen naponta, hiszen ez nem egy írás a sok közül, nem egy eldobható rágógumi, hanem az a mennyei táplálék, amely teljes életet biztosít mindazoknak, akik ezen és ezzel élnek!

Mennyei Atyám hálát adok Igédért, nekem szóló üzenetedért és Jézus Krisztusért, aki által teljes élettel ajándékoztál meg!

*Revideált új fordítás

2023. április 11., kedd

Napi felülről:

„Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

János evangéliuma 20. rész 29. vers*

Áldott keddet, a hitünk megerősödését, töretlen bizalmát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Mindannyian szeretnénk boldogok lenne, felszabadultan önmagunkat adni és élvezni az élet kisebb, nagyobb örömeit. Ez nem a véletlen műve, hanem a lelkünkbe égetett, felülről kapott valódi vágy. A nehézség ott kezdődik, hogy nem tudjuk, nem értjük jól, hogyan lehet ez az életünk természetes része. Futunk olyan boldogságálmok után, amelyek csupán délibábok és elpazarolunk értékes éveket feleslegesen. Harcolunk másokkal, hogy mi legyűnk a boldogság-győztesek, de mindez azzal jár, hogy közben másokat teszünk boldogtalanná. Legtöbbször észre sem vesszük, hogy a boldogság sokkal közelebb van hozzánk, sokkal egyszerűbb és elérhetőbb, mint azt gondoljuk. Ráadásul elválaszthatatlan a hittől, mert annak a talaján növekedhet igazán, ott tud csak mély gyökereket ereszteni. A családban, szeretteinkben, barátainkban és önmagunk értékeiben való hitünk és hűségünk annak a forrása, hogy kiegyensúlyozott, boldog földi életet éljünk. Ezen túl kell táplálnunk és gondoznunk az Istenbe vetett egészséges hitünket, mert ez képes arra, hogy helyes irányba vezessen a boldogságkeresésünkben ne csupán pár évtizedre, hanem mindörökre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden boldogtalan, keserű és szomorú tapasztalat ellenére benned, veled és általad átélhetem a boldogság békességét, örömét és biztonságát!

*Revideált új fordítás

2023. április 10., Húsvéthétfő

Napi felülről:

Aznap este, a hét első napján, a tanítványok együtt voltak. De bezárták az ajtókat, mivel féltek a zsidó vezetőktől. Jézus hirtelen megjelent közöttük, és köszönt nekik: „Békesség nektek!”

János evangéliuma 20. rész 19. vers*

Áldott húsvéthétfőt, a felülről kapott békesség biztonságát, jelenlétét és erejét kívánom minden testvérem életében!

A feltámadt Jézus Krisztus valóságos jelenlétét a félelemek miatt bezárt ajtók sem tudták megakadályozni. A tanítványok számára még nem állt össze teljesen a kép. Hallották az asszonyok és Péter beszámolóját, akik saját szemükkel látták az élő Urat, de mindez annyira hihetetlen volt még nekik is. Az érzéseiken inkább a félelmük uralkodott és eszerint tették a dolgukat is. Nem véletlen tehát Jézus köszöntése, hiszen a lelküknek pont erre a békességre, megnyugvásra és reménységre volt szükségük, amit csak tőle kaphattak meg. Az Úrnak nem okozott semmilyen nehézséget, hogy a zárt ajtók ellenére megálljon közöttük, de a szívüket bezárkózását nekik kellett megnyitniuk a hit számára, hogy ott is legyen helye a Feltámadt Krisztusnak. Ez a békesség felülről érkezik ma is felénk. Tombolhat bármilyen nehézség, vihar az életünkben, az aggódalom összeszoríthatja a szívünket, neki mégis az a terve, szándéka velünk, hogy teljes békességünk legyen benne és általa. Nem azért, mintha ne lenne elég okunk a félelemre, hanem azért, mert ő, az élet ura elénk, mellénk állt, hogy hánykódó, kétségektől gyötört szívünk rátaláljon a békesség kikötőjére!

Mennyei Atyám, köszönöm azt a békességet, amelyet a feltámadt Jézus Krisztus által hoztál el a szívembe!

*Egyszerű fordítás

2023. április 9., Húsvétvasárnap

Napi felülről:

„A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.”

János evangéliuma 20. rész 1. vers*

Áldott húsvérvasárnapot, a feltámadás valóságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A szombatot követő nap hajnalának kezdetén, amikor még a sötétség uralkodott asszonyok indultak Jézus sírjához, mert nem bírtak tovább várni. Az előre megvásárolt és elkészített illatszereket is magukkal vitték, melyeket a testére szántak. Ekkor még nem tudták, hogy ez a része teljesen felesleges volt az igyekezetüknek, mert az Úr már nem feküdt a sírban, hiszen feltámadt. A hatalmas kő, amit ők meg sem bírtak volna mozdítani el lett hengerítve a sírbolt elől, hiszen már nem volt rá szükség. Mindaddig teljes tanácstalanságban voltak, amíg nem találkoztak ők is a feltámadt Hőssel, az élet Urával, lelkünk Megmentőjével. Gyászos, szomorú és lehangoló reggelnek indult, de örömmel, hittel és reménységgel teljes nap lett belőle, mert a halál holtbiztos ereje megtört. A Teremtőtől elszakadt ember számára megnyílt a mennybe vezető út Jézus Krisztus által. Ettől kezdve nem az a kérdés, hogy Isten miért nem segít, hanem az, hogy miért szeret engem ennyire? A feltámadás ugyanis értem történt, hogy ne elvesszen az életem, hanem mindörökre ott lehessek, ahová valóban tartozom!

Mennyei Atyám, hálát adok a feltámadás csodájáért, hatalmáért és bennem is munkálkodó erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. április 8., Nagyszombat

Napi felülről:

„József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment.”

Máté evangéliuma 27. rész 59-60. vers*

Áldott nagyszombatot, a félelmeinkből való felszabadulást és az élet győzelmének megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Nagyszombat látszólag a két drámai fejezet között meghúzódó szünet. A feszült elcsendesedés pillanata. Ennek bevezetéseként már csak azok tették a dolgukat, akik ki mertek lépni saját félelmük árnyékából és bátran, javaikat nem sajnálva próbáltak méltó tisztességet adni Jézus testének. Arimátiai József egy gazdag és befolyásos ember, Nikodémussal együtt, akik az addig a nyilvánosság előtt titkolt csodálatukat felvállalva, lehetőségeiket arra használták fel, hogy emberileg mindent megtegyenek Krisztus bőkezű temetéséért. Közvetlenül a helytartótól, Pilátustól kellett elkérnie a testet, hogy egy új, még sohasem használt sziklasírba fektessék drága illatszerekkel átitatott leplekbe takarva. Ez volt az ő hitlépésük, amikor a tizenegy tanítvány már semmit sem tudott tenni a Mesterért. Nem véletlenül örökítette ezt meg mind a négy evangélium, hiszen ez is fontos része lett az örömhírnek. Még Jézus a sírba nyugodott, a halál országában végezte a feladatát, voltak, akik már ekkor felszabadultak a félelmeikből és megtették azt, amit addig nem mertek. Az élet győzelme elkezdődött pedig színre még a halál uralkodott!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a halál, az elmúlás nem a végső győztes az életemben, mert Jézus Krisztus az én Szabadítómmá is lett!

*Revideált új fordítás

2023. április 7., Nagypéntek

Napi felülről:

„Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.”

János evangéliuma 19. rész 30. vers*

Áldott Nagypénteket, az értünk, miattunk és helyettünk vállalt isteni áldozat, szenvedés és odaadás felszabadító erejét kívánom minden testvérem részére!

Sokféleképpen élhetjük az életünket, de egyáltalában nem mindegy, hogy mit mondhatunk el majd a legvégén. Elvégeztük, befejeztük a felülről kapott feladatunk, küldetésünk vagy bele se fogtunk? Nagypénteken Jézus beteljesítette, befejezte és elvégezte mindazt, ami testi életében rábízatott, amiért megszületett. Ezt nem tudta befolyásolni az sem, hogy erőszakos halált szenvedett mások bűne, irigysége és gyűlölete miatt. Nem tudtak tőle elvenni semmilyen további lehetőséget, mert ő adta át, szolgáltatta ki magát önként. Nem félelemből vagy rettegésből, hanem szeretetből és odaszánásból. Élhetett volna tovább is, de felvállalta a bűneink súlyát és következményét, ami csak halállal végződhetett. Az ő szenvedése lett a mi valódi békességünk megteremtője. Az ő fájdalmai, sebei lettek a lelkünk halálos betegségének mindenható gyógyszerei. Az ő szeretete a reménységünk biztosítéka, mert vele, benne és általa mi is megérthetjük és betölthetjük az igazi életcélunkat, hogy ne az elmulasztott lehetőségek vádjával végezzük be, hanem a győztesek örömével!

 Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nekem és értem is szólt Jézus utolsó szava a kereszten: „Elvégeztetett!”

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!