Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. február 22., csütörtök

Napi felülről:

Sőt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére”.

Pál levele a rómaiakhoz 12. rész 20.vers*

Áldott csütörtököt, a gyűlölet, harag és ellenségeskedés kísértését, hatalmát legyőző, azt felülíró lelkületet kívánok minden testvérem számára!

Alapvetően nem tudatosan szerezünk ellenségeket, de, ha vannak elveink, értékrendünk, ha elkötelezetten szeretünk valakit vagy valamit, ha vannak céljaink és azokat meg is akarjuk valósítani, akkor közben biztosan szerzünk magunknak rosszakarókat, irigyeket és ellenlábasokat. Nem beszélve azokról az esetekről, amikor a saját hibánk, bűnünk miatt teszünk valakit az ellenségünké. Ezt hamar fel kell ismernünk és a megtérés, bűnbánat tűzét fel kell szítanunk a szívünkbe, hogy később ne az ítélet tüze emésszen el bennünket. Az ellenségeskedés egy ördögi csapdahelyzet, mert azzal kísért, hogy üssünk, vágjunk, szóljunk vissza még keményebben, miközben ezzel csak tápláljuk és erősítjük a gonoszság jelenlétét. Amikor nem erre hallgatunk, hanem kihasználjuk azokat az alkalmakat, helyzeteket, amelyekben kimutathatjuk, hogy mi a bosszú, kárörvendés és ítélkezés helyett a meg nem érdemelt szeretetet gyakoroljuk, akkor a reménység, a változás tüzét, parazsát és lehetőségét adjuk meg másoknak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy velem is, aki egykor ellenséged voltam, annyit jót tettél, úgy szeretettél, hogy ezt felismerve, eljuthatott egészen a szívemig a megtérés tüze, hogy ellenségből szeretett gyermeked lehessek!       

*Revideált új fordítás

2024. február 21., szerda

Napi felülről:

„Túl sok mézet enni, vagy a magunk dicsőségét keresni, nem jó.”

A példabeszédek könyve 25. rész 27. vers*

Áldott szerdát, az édes, kellemes és dicsőséges kívánságok, érzések és vágyak egészséges megélését, használatát kívánom minden testvérem számára!

Attól, hogy valami kívánatos, kellemes és édes nem lesz feltétlenül, de főleg nem mértéktelenül jó számunkra. Meg kell tanulnunk és használnunk is kell a mértékletesség bölcsességét és erényét, ami nem elvesz vagy elzár előlünk valamit, hanem megőriz bennünket testi, lelki betegségektől. Az egészséges életmódnak mindkét vetülete létfontosságú, ha nem akarunk elhízni egyik területen sem. A munkához, a teherviseléshez szükséges az energia, de az egyáltalában nem mindegy, hogy milyen forrásból táplálkozik. A kiegyensúlyozott étrend sokféle összetevőből áll, amelyben nem lehet minden mézédes, mert nem csak arra van szüksége a szervezetünknek. A dicsőség és nagyság édes vágya is természetes módon ott él bennünk, de csak erre építeni, ezt hajszolni és keresni öntelt, hiú és célt tévesztett utakat eredményez. A dicsőség akkor is megtalál bennünket, ha nem arra törekszünk, de hittel, reménységgel és szeretettel élünk. Ha azonban ragaszkodunk hozzá, elvárjuk és kiköveteljük, akkor előbb vagy utóbb szertefoszlik, mert nincs mögötte mennyei hitelesség.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy adtál mézédes megtapasztalásokat az életemben, hogy mértékletesen éljek vele!  A dicsőség helyes megélésére is tanítasz, hogy egészséges lélekkel lássam a jövőmet!

*Egyszerű fordítás

2024. február 20., kedd

Napi felülről:

„Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.”

Pál levele a rómaiakhoz 11. rész 29. vers*

Áldott keddet, Isten örök, változhatatlan és megbánthatatlan ajándékainak, elhívásának megértését, felfedezését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Lehet, hogy bizonytalanok vagyunk önmagunkban, nem tudjuk elhinni, de még csak elképzelni sem, hogy tudnánk megváltoztatni a jelenlegi nehéz helyzetünket, de az a jó hír, hogy mindez nem akadály Isten számára! Ettől még nem fogja ígéreteit elfelejteni, ajándékait visszavonni vagy nekünk szóló elhívását megmásítani. Az is előfordulhat, hogy engedetlenségünkkel, hitetlenségünkkel vagy gonoszságainkkal megszomorítjuk a mennyei Atyát és emiatt zsákutcába kerül az életünk, helyreállásra szorulunk, de szeretete ettől még nem múlik el felénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem baj, ha vétkezünk, mert a bűnnek mindig van valamiyen káros következménye, de az is igaz, hogy az Úr elképzelhetetlenül nagy árat fizetett értünk, hogy ennek ellenére nyitva maradjon számunkra a hozzá vezető út Jézus Krisztus által. Isten nem bánta meg azt, hogy így és ennyire szeret bennünket! Megbánásra, megtérésre és megújulásra nekünk van szükségünk, hogy felragyogjon előttünk ez a mérhetetlen jóindulat és kegyelem, hogy éljünk vele bátran, hittel és bizalommal.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted és az ebből fakadó ajándékaid, elhívásod élő és valóságos ma is! Jöhetek hozzád bátran, bizalommal, mert nálad van a teljes és örök életem, a jelenem és a jövőm kiteljesedése!

*Revideált új fordítás

2024. február 18., vasárnap

Napi felülről:

„Valóban, te vagy Kősziklám, erős kőváram! Jóságodért vezess, és terelgess engem!”

31. zsoltár 4. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről való vezettetés biztonságát és védelmét kívánom minden testvérem számára!

Biztonságérzetet ad, amikor van mellettünk valaki, akinek a szavára lehet és érdemes is adnunk, mert sokkal többet tud nálunk vagy olyan valaki, aki képes megvédeni bennünket, mert megfelelő ereje, hatalma van hozzá. Az emberi bölcsesség és testi erő azonban nem végtelen, nem ad teljes és örök védelmet, pedig van bennünk erre való vágy. Az Örökkévaló az a biztos pont, akihez mindenféle körülmény közepette fordulhatunk és igazodhatunk. Neki nincs azzal problémája, hogy kifogyna az ötletekből, vagy a végére érne a lehetőségeinek. Nem fog azon panaszkodni, hogy elfáradt vagy túl elfoglalt ahhoz, hogy foglalkozzunk velünk. Ellenkezőleg, abban lelki kedvét, amikor bizalommal és hittel fordulunk hozzá, mint gondoskodó Atyánkhoz. Vele és benne megélhetjük, hogy mit jelent az elrejtett élet biztonsága, mert védelemre mindenképpen szükségünk van. Nem mindegy azonban, hogy mi magunk építünk falakat, hogy elzárkózzunk vagy rábízzuk magunkat Isten védelmére és tőle várjuk az oltalmat. Ő biztosan képes bennünket hazavezetni, oda terelgetni, ahol otthon lehetünk teljes békességben.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te vagy az én biztos védelmem! Vezess, terelgess engem az örökkévalóság útján hazafelé!

*Egyszerű fordítás (31. zsoltár 3.vers)

2024. február 17., szombat

Napi felülről:
„A testvéri szeretet maradjon meg bennetek és közöttetek!”

A zsidókhoz írt levél 13. rész 1. vers*

Áldott szombatot, a szeretetünk egészséges kifejezését, megélését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Sokszor pont azokkal szemben vagyunk kevésbé türelmesek, figyelmesek és érzékenyek, akik közel állnak hozzánk, a családtagjaink, barátaink, testvéreink, mert úgy gondoljuk, hogy velük kapcsolatban nem kell annyira viselkednünk, elengedhetjük magunkat vagy többet megengedhetünk magunknak. Pedig pont nekik kell a legtöbbet elszenvedni tőlünk, türelmesnek lenni és folyamatosan elviselni minket. Ennek értékét és áldozatát eltakarhatja a szemünk elől, a közelség, a megszokottság és az elvárásaink velük szemben. Ahogyan a szemüveget újból és újból meg kell tisztítanunk ahhoz, hogy élesen láthassunk, úgy a testvéri, baráti szeretet is ápolni, gondozni szükséges, hogy megmaradjon bennünk és köztünk. Ezek azok a kapcsolataink, amelyek minőségétől alapvetően függ a boldogság és biztonság érzetünk. Észre sem veszük az összefüggést, de, amikor ezeket elhanyagoljuk, nem értékeljük megfelelően, akkor különböző lelki hiánybetegségek fognak jelentkezni az életünkben, amelynek keserűségét éppen rajtuk vezetjük majd le. A megoldás pont az ellenkezője, időt hagyni a jó beszélgetésekre, közös élményekre és a kapcsolatok ünneplésére!

Mennyei Atyám, hálát adok a családomért, testvéreimért és barátaimért! Köszönöm, hogy annyi türelmet, odafigyelést és szeretetet kaphatok bennük és általuk!  

*Egyszerű fordítás

2024. február 16., péntek

Napi felülről:

„Aki sokat beszél, sokat is vétkezik, aki pedig idejében elhallgat, az bölcs.”

A példabeszédek könyve 10. rész 19. vers*

Áldott pénteket, a beszédünk, szavaink meggondolt, építő és bölcs használatát kívánom minden testvérem számára!

Mindenkinek, mindenről lehet és általában van is véleménye, de azt, hogy ezt mikor, kinek és milyen módon mondjuk el az már a jellemünket tükrözi. Nem az a bölcs, aki sokat beszél, hanem az, akinek elég mély, alapos és körültekintő a tudása, de mindezt képes a megfelelő helyen, időben és terjedelemben elmondani. Az egyébként is valós kísértésünk, hogy csak véleményünk legyen tudás nélkül vagy helyett, ugyanis nem járunk utána, nem győződünk meg, nem keressük a valódi igazságot, mégis beszélünk róla vég nélkül. A felszínes ismeret, az izgalmas pletykák befogadás, terjesztése olyan, mint a papírhajó a szélben, amit felkap a szél és oda hajt, amerre éppen fúj. A bölcsesség pedig az a jól megépített hajó, amely nincs kiszolgáltatva mindenféle körülménynek és akkor is képes irányt tartani, ha szembeszél fúj. A hallgatás lehet komoly bűn is, főleg, amikor meg kellene szólalni az igazság érdekében, de különleges kincs, amikor ezzel fékezzük meg saját indulatainkat és hagyunk időt arra, hogy meghalljuk és figyeljünk a Lélek szavára, mielőtt mi kezdenénk el beszélni.

Mennyei Atyám hálát adok minden biztató szavadért! Köszönöm, hogy meggondolt, bölcs és a megfelelő időben hallgatni tudó lélekre tanítasz engem!  

*Egyszerű fordítás

2024. február 15., csütörtök

Napi felülről:

„Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Pál levele a rómaiakhoz 9. rész 16. vers*

Áldott csütörtököt, az elképzeléseink, akaratunk és tetteink felett álló könyörülő isteni hatalom felfedezését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Nagy jelentősége van annak, hogy mit gondolunk vagy akarunk, mire törekszünk, mi után futunk, de ez nem minden és nem is a vég vagy a teljesség. Nem mi vagyunk a teremtők, nem mi határoztuk meg a világ rendjét és nem is nekünk van hatalmunk arra, hogy azt megváltoztassuk. Mi csak a nekünk adatott keretek között leszünk képesek minderre. Az Örökkévaló az elképzeléseink, vágyaink és céljaink fölött, mögött és előtt jár. Ezért csak úgy érdemes tervezni, utat választani, küzdeni és gyűjtögetni, hogy illeszkedjen az ő jóakaratához és benne legyen irgalma, könyörülő szeretete. Futni, sebesen haladni a szabadságunk egyik valódi megélése, csodás íze. Érdemes megbecsülni, mert nem mindig adatik meg a lehetőség, körülmény vagy edzettség, de ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a sebességnél is fontosabb, hogy merre tartunk, mi az úticélunk, akkor igaz, hogy rohanunk, de valójában a vesztünkbe. A mennyei Atyától kaptuk képességeinket, ajándékainkat. Az, hogy mit kezdünk vele, mennyire bontakoztatjuk és használjuk ki, az mutatja majd meg, kik vagyunk, mennyire bízunk benne és hiszünk neki!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy nem tőlem, hanem tőled függ a világ és az én saját sorsom, jövőm is!

*Revideált új fordítás

2024. február 13., kedd

Napi felülről:

„Mert ember haragja Isten igazságosságát nem munkálja.”

Jakab levele 1. rész 20. vers*

Áldott keddet, az indulatunk, felháborodásunk és haragunk mennyei igazságossággal való megszelídítését kívánom minden testvérem számára!

Igazam van, hogy haragszom, dühös vagyok és kiakadtam? Természetesen igen, és fel is tudom sorolni, hogy mennyi tény támasztja alá ezeket a jogos érzéseimet. Azt várnám, hogy velem együtt az Isten is háborodjon fel, álljom mellém, mert szerintem ez lenne az igazságos. A nehézség ezzel csak annyi, hogy az Örökkévaló pontosan látja a szívem szándékát, az indulatom mögött megbújó önző célomat és a saját igazságom személyválogató használatát. Hozzám mindeddig nagy, nagy türelemmel, jóindulattal és irgalommal fordult és most azt várom, hogy másokkal szemben legyen ennél sokkal határozottabb, keményebb és erélyesebb. Neki ugyanúgy fáj mások bűne, ugyanúgy belehalt azok következményébe, mint az enyémekbe. Talán észre sem veszem, hogy az emberi haragom szabadjára engedése közben azt várom az Istentől, hogy velem más igazság alapján bánjon, mint a többiekkel, vagyis kivételezzen a személyemmel, mert ebben a helyzetben megérdemlem. Az előre mutató megoldás azonban abban rejlik, hogy mielőtt hagynám magamon eluralkodni a dühömet, mielőtt kinyitnám a szám, adnék időt a Léleknek arra, hogy a mennyei igazságossággal szembesítsen és annak vezetésére hallgassak.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert igazságosságod része az, hogy megbocsátottál nekem, türelmes vagy hozzám és javamat munkálod! Nem akarom saját haragommal tönkretenni azt, amit te a szeretettel építesz!

*Csia Lajos fordítás

2024. február 12., hétfő

Napi felülről:

„A nyelv kezében élet és halál, amelyiket szereti, annak gyümölcsét eszi.”

A példabeszédek könyve 18. rész 21. vers*

Áldott hétfőt, a szavaink, beszédünk és megvallásaink életet biztosító, munkáló és tápláló erejét kívánom minden testvérem számára!

Egy termés, gyümölcs lehet éltető, de mérgező is. Nem a színétől vagy az ízétől függ mindez, hanem a hatásától és az eredményétől. Talán a gombák esetében figyelhető meg ez nagyon jól. Sok csodaszép található közülük, amelyek azonban halált is okozhatnak, ha óvatlanul megesszük őket. A lelkünknek is szüksége van a táplálékra. A beszédünk, szavaink és a mély vallomásaink arról árulkodnak, hogy az élet és a halál gyümölcsei közül melyiket szeretjük jobban. Itt ugyanúgy az okozza a nehézséget, hogy a halál gyümölcse is lehet csábító és vonzó, mert valamilyen előnyt mindig látunk benne, ami képes eltakarni, elhomályosítani a végeredményt, de attól még nem életet munkál, hanem tönkretesz. Ráadásul nem csupán magunknak ártunk azzal, amikor a halál, a gonosz hatalmát erősítjük a szavainkkal, hanem másokat is ezzel etetünk. Ne a környezetünkre hárítsuk annak a felelősségét, hogy miként szólalunk meg, miért mondunk ki annyi mérgező szót, hanem legyünk bátrak szembenézni azzal, ha a halál gyümölcsét szorongatjuk, azzal van tele a szánk, hogy még időben változtatni tudjunk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csak elém adtad az élet és a halál útját, de abban is segítesz, hogy a jót válasszam, arról szóljak és azt kövessem!

*Saját fordítás

2024. február 11., vasárnap

Napi felülről:

„Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 20. vers*

Áldott vasárnapot, a hálaadás erejét, örömét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az elégedetlenség nagyon éles és veszélyes fegyver, olyan, mint a bozótvágó kés, amire szükség lehet, amikor új utakat törünk, hogy ne álljunk meg, hanem tovább küzdjünk, de magunkat is könnyen megsebezhetjük vele, ráadásul, ha mások ellen fordítjuk, az szörnyű sérüléseket okozhat. A hálaadás az a légkör, közeg és hozzáállás, ami a szívünket és gondolatainkat is képes békességben megtartani. Nagyon nem mindegy, hogy egy házasságban, családban vagy közösségben az egymás értékelése, a tisztelet, a másikban való gyönyörködés, öröm adja meg az alaphangot, vagy a folyamatos elégedetlenség, lebecsülés vagy sértődékenység. A hitünket ugyanígy teljesen tévutakra vezetheti, ha az Örökkévaló tisztelete, a felé való hála és köszönet helyett, egy követelőző, önző és a tőle kapott ajándékokat nem megfelelően értékelő lélekkel próbálunk előrébb jutni. Amíg Jézus Krisztusban gondolkodunk, addig mindenkor és minden helyzetben adódik lehetőség és ok arra, hogy hálával forduljunk a mennyei Atya felé.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban sokszorosan megajándékozott lettem! Annyi mindent kaptam, ami egész életemre hálára, alázatra és szeretetre kötelez!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!