Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. augusztus 8., hétfő

Napi felülről:

„Az ember minden útja helyes a saját szemében, de a szívek mérlegelője az Örökkévaló!”

Példabeszédek könyve 21. rész 2. vers*

Áldott hétfőt, reményteljes gondolatokat, nemes tettek és Istenre néző lelkiismeretet kívánok minden testvérem részére!

Az, hogy mit gondolunk, vélünk és tartunk helyesnek, az nagyban függ a körülményektől, az érdekeinktől és a hitünktől is. A leggonoszabb tetteket is elfogadhatónak tartották azok, akik elkövették, mert valamilyen igazság alapján cselekedtek. Ezért voltak és vannak minden korban, társadalomban szabályok és törvények, hogy egységes elvárásokat fogalmazzanak meg, ami egyben iránymutatóként is szolgál. Ez azt is jelenti, hogy ahol rossz törvényeket alkotnak, ott egy egész közösséget, nemzetet képesek tévútra vezetni, amire elég sok példa született a történelem során. Nem az a legfontosabb kérdés tehát, hogy szerintem jó-e, amit gondolok, mondok és teszek, de még az sem, hogy másoknak mi a véleménye róla, hanem az, hogy az Örökkévaló miként értékeli? Ezt természetesen figyelmen kívül lehet hagyni, de nagyon nem éri meg. Minden tekintetben azzal járunk a legjobban, ha már most leméretjük az életünket a mennyei Atya szeretetének és igazságának mérlegén, hogy ne túl későn kelljen meglepődnünk és csalódnunk.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy mivel kértem, te Jézus Krisztus által mértél meg szereteted és igazságod mérlegén!  

*Saját fordítás

2022. augusztus 7., vasárnap

Napi felülről:

“Ne féljetek hát tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék.”

Máté evangéliuma 10. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, a rettenetes, félelmetes idők ellenére, a szív mély békességét és a lélek biztos reménységét kívánom minden testvérem számára!

A bizonytalanság komor, sötét fellege a félelem és aggódás viharait hozza meg az életünkbe. Amikor csak sejtéseink vannak, de nem tudjuk pontosan mi, mikor és meddig ér el bennünket, akkor megpróbálunk minden szalmaszál hírbe belekapaszkodni. Tele lesz a szívünk vádaskodással, békétlenséggel és szorongással, amikor megadjuk magunkat és engedjük, hogy minket is magával sodorjon a rettegés áradata. A mennyei Atya azonban valódi és biztos védelmet kínál a válságos időkben is. Az egyik legfontosabb igazság, hogyha benne bízol, neki hiszel és őt követed, addig jó úton jársz. Lehet, hogy ködbe vész előtted már a közeljövő is, nem érted az összefüggéseket, bizonytalan vagy alapvető létkérdésekben, de amíg fogod az Úr kezét, belekapaszkodsz, addig teljes biztonságban vagy, mert ő mindent tud tökéletesen és pontosan. Igen, lehetne mitől, kitől félned, de miért tennéd, ha vigyáznak rád fentről? Nem az ad igazi biztonságot, ha azt gondolod, hogy az események mögé látsz, ha minél értesültebb vagy, hanem az, ha ismered és szereted azt, aki minden titok ismerője és ura.

Mennyei Atyám, köszönöm azt a biztonságot, amit benned kaptam! Félelmetes időket élünk, de én rád bízom magamat teljesen, hogy ne legyek a rettegés és aggódás fogja!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 6., szombat

Napi felülről:

“Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.”

98. zsoltár 2. vers*

Áldott szombatot, az Örökkévaló szabadításának, igazságának és szeretettének erejét kívánom minden testvérem életére!

Az, hogy élünk, gondolkodunk, tervezünk és alkotunk elég erős bizonyíték arra, hogy sokkal többek vagyunk, mint egyszerű anyag. Meghódítjuk az egész bolygót, kimerészkedünk a világűrbe, átformáljuk a környezetünket a saját igényeink szerint, közben pedig igen nehéz szembenézni mulandó testünk korlátaival. Belül vágyunk arra, hogy határtalan legyen a létünk, hogy ne érjen véget egy pillanat alatt, mert a lelkünkben ott az örökkévalóság lenyomata, amit felülről kaptunk. Nem arra lettünk megteremtve, hogy belenyugodjunk a kevésbe és megelégedjünk a mulandóval, hiszen ennél sokkal több készült számunkra. Ez azonban már túlmutat rajtunk, ehhez az Úr segítségére, szabadító erejére és igazságára is szükségünk van. Ami nekünk lehetetlen, elérhetetlen és bezárt ajtó, azt Jézus Krisztusban a mennyei Atya lehetővé tette és elérhetővé. Megmutatta, bebizonyította, nyilvánvalóvá tette, hogy szeretete nem mond le rólunk, a végsőkig küzd értünk. Az erre adott válaszunk, lépéseink és tetteink a meghatározóak a saját jövőnk tekintetében. Az Úr döntött és ezt kijelentette, most már rajtunk a sor!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ennyi jóval, áldással és szeretettel vettél körül! Szabadításod erejében és igazságod hatalmában vágyom élni most és mindörökké!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 5., péntek

Napi felülről:

“Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez.”

Timótheushoz írt első levél 4. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a testünk és lelkünk megfelelő gondozását, karbantartását és edzését kívánom minden testvérem számára!

Nem lehet következmények nélkül elhanyagolni a testünk gondozását, erősítését és egészséges használatát. Amennyivel nehezebb volt az életük az előző nemzedékeknek azzal, hogy nem volt ennyi gépi segítségük a földműveléshez, fizikai munkához és az utazáshoz, annyival egyszerűbb volt számukra a szervezetük folyamatos terhelése, mozgással való karbantartása. Nekik nem volt arra szükségük, hogy külön figyeljenek a napi megfelelő lépésmennyiségre, mert bőven teljesítették a feladataik során. Nem kellett számolniuk a bevitt energiamennyiséget, mert minden probléma nélkül lemozogták, amit elfogyasztottak. Nekünk ezekkel tudatosan foglalkoznunk kell, hogy egészségesek tudjunk maradni. Ehhez hasonlóan a lelkünkkel sem tehetjük meg, hogy elhanyagoljuk az edzését, fejlesztését, és csak a kényelmére, pihenésére helyezünk hangsúlyt. A helyes istenfélelem, a szeretetben megélt hitélet tele van tettekkel, erővel és bátor lépésekkel. Aki Isten országához tartozik, annak bőséggel van feladata, küldetése és felelőssége ahhoz, hogy folyamatos tanulással, munkával és szolgálattal tegye teljessé lelki egészségét minden időben.

Mennyei Atyám, köszönöm mulandó testemet, amelyért felelőséggel tartozom, de még inkább lelkemet, amely napról napra erősödhet általad!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 4., csütörtök

Napi felülről:

“Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”

János evangéliuma 12. rész 24. vers*

Áldott csütörtököt, a bennünk rejlő Istentől kapott lehetőségek minél teljesebb megélését kívánom valamennyi testvérem életében!

Az nem lehetséges, hogy a gabonamag épen, egészben megmaradjon, megőrizze alakját, formáját és mindeközben meghozza azt a termést is, ami benne rejlik, aminek a lehetőségét magában hordozza. Ebben nincs arany középút, nincs egészséges egyensúly csak két teljesen különböző életpálya és végeredmény. Mind testi, mind lelki értelemben vannak ehhez hasonló választások, amikor egyszerre nem járhatunk két úton. Azzal, hogy családot alapítunk, gyermekeket vállalunk, ezzel együtt beletemetkezünk a felelősségek földjébe, és szó szerint odaáldozzuk az életerőnket a jövő érdekébe. Igaz, hogy mindezt áldások kísérhetik, hiszen így lehet nagy családunk, unokáink és szerető kezek, amelyek mindvégig elkísérnek. Isten országa sem működik másképpen. A felülről kapott és bennünk rejlő lehetőségeket, gyümölcsöző életet nem tudjuk betölteni, ha közben egy kényelmes, felelősség és odaszánt szolgálat nélküli életet szeretnénk megvalósítani. A lelkünkben munkálkodó mennyei erő szétfeszíti, túllépi és meghaladja az addig gondolt korlátainkat, ha teret engedünk számára, és nem sajnáljuk önző vágyaink halálát.

Mennyei Atyám, hálát adok mindazért a lehetőségért, erőért és áldott jövőért, amely általad kibontakozhat az életemben!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 3., szerda

Napi felülről:

„Úgy vagytok szabadok, mint Isten szolgái, és nem úgy, mint akik a gonoszság leplezésére használjátok a szabadságot.”

Péter első levele 2. rész 16. vers*

Áldott szerdát, a valódi szabadság jó ízét, erejét és békességét kívánom minden testvérem részére!

A szabadság zászlóját lobogtatva már rengetek embert megöltek, tönkre tettek és megaláztak. Könnyen lehet takaróként, leplező terítőként használni ezt az értékes ajándékot, amikor hiányzik mellőle az elkötelezettség és a valódi felelősségvállalás. Könnyen elfelejtjük, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy saját kényünk-kedvünk szerint tehetünk meg bármit. Nem mi lettünk tőle a világ közepe, és nem hozzánk kell igazodnia mindenki másnak.  A szabadságot egyrészt valakinek mindig biztosítania kell számunkra, másrészt mindig lesznek határai, amivel együtt kell élnünk. Amikor a szabadságunk megélése ürügyén, ígéreteinket, hűségünket és mások jogos érdekeit átlépve, semmibe véve próbáljuk korlátok nélkül élvezni az életet, akkor a saját akaratunk, vágyaink foglyai lettünk. Isten azonban tényleg szabadságra teremtett bennünket, de ez csakis a vele való élő, felelősségteljes kapcsolatban teljesedhet ki. Az Örökkévaló szolgálatában állni nem rabság, hanem megtisztelő kiváltság, hiszen ő a világmindenség ura, aki minden szabadság forrása és beteljesítője.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy téged szolgálhatlak, és ezzel együtt átélhetem a valódi szabadság jó ízét, örömét és biztonságát!

*Saját magyarázatos fordítás

2022. augusztus 2., kedd

Napi felülről:

“Ezért nem kell többé senkinek sem a másikat tanítania, hogy igazán és személyesen megismerje az Örökkévalót, mert kicsinytől a nagyig mindannyian közvetlenül megismernek engem, mivel megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem is emlékezem — én, az Örökkévaló mondom ezt!”

Jeremiás 31. rész 34. vers*

Áldott keddet, a mennyei Atya ismeretének felszabadító igazságát, hatalmát és lehetőségeit kívánom minden ismerősöm életére!

Nagyon jó dolog tanulni azoktól, akik nálunk okosabbak, bölcsebbek és előrébb tartanak azon az úton, amit mi is be szeretnénk járni. Minden fáradsága ellenére meghatározó élmény már maga a megismerés folyamata is, nem beszélve a végeredményről, a megszerzett tudásról. Egy másik ember személyes megismerése, lényének felfedezése, barátsága még ennél is többet adhat számunkra, mert többet jelent puszta tudásnál, tapasztalatnál, hiszen a kapcsolat erejéről szól. Az Örökkévaló megismerése a legmagasabb hegycsúcs, amit meghódíthatunk ezen a földön. Ezt elméletben, mások elbeszélése alapján nem lehet elsajátítani és megélni, mert teljes lényünkkel benne kell lennünk. Személyesen kell megtapasztalnunk ahhoz, hogy erejét, igazságát és lehetőségeit teljes mértékben élvezhessük. Ennek csak addig van akadálya, amíg rá nem döbbennünk arra, hogy saját vétkeink, tévedéseink, bűneink emelnek falat köztünk és a mennyei Atya között, de ez a korlát nem örök és végleges, mert Jézus Krisztus azért jött el, hogy ezt lebontsa. Az Úr mindent megtett, hogy szabad utunk legyen hozzá, már csak rajtunk áll, hogy élünk-e vele!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy igazán, személyesen és közvetlenül megismerhetlek, mert minderre lehetőséget biztosítottál Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 1., hétfő

Napi felülről:

“Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.”

34. zsoltár 11. vers*

Áldott hétfőt, minden körülmények között és ellenére az Örökkévaló gondoskodásának megtapasztalását és békességét kívánom minden testvérem életére!

Lehetnek nehéz, sőt igén ínséges időszakok is az életünkben.  Emberileg nézve a következő hónapokban, években komoly próbák elé fogunk állni mindannyian, ami egyben a hitünk megmérettetését is felszínre fogja hozni. A magabiztosságunk, elvárásaink oroszlánja, amely eléggé megerősödött a jólét idején valószínűleg többet fog sínylődni és éhezni, mint bármikor mostanában. Ez nem tragédia, ha ezzel együtt megerősödik a hitünk a mennyei Atya gondviselő szeretetében és a bizalmunk az ő erejében, jóságában. Ne csak arra készüljünk, hogy milyen módon lehet majd kevesebből is megélnünk, hanem azzal is foglalkozzunk, hogy sokkal erőteljesebben éljünk az Örökkévaló áldásaiból, és bátrabban kérjük tőle azokat a jókat, amelyeket megígért számunkra.  Sokszor pont a bőség teszi kényelmessé, gyengévé a hitünket, mert úgy érezzük, hogy nincs is szükségünk Istenre hagyatkozni, mert mindenünk megvan anélkül is. Talán ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk, de az ajándékok élvezete ténylegesen elterelheti a figyelmet az igazi ajándékozóról. Eddig is érdemes volt az Úrhoz folyamodni, őt keresni, tőle kérni, most azonban még inkább az lesz!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy fontos vagyok számodra, szeretsz és gondoskodsz rólam, a nehézségek ideje pedig ebben csak megerősít!

*Revideált új fordítás

2022. július 31., vasárnap

Napi felülről:

„A szeretet nem okoz, készít rosszat az embertársnak, ezért a törvény tartalma, teljesítése a szeretet.”

Pál levele a rómaiakhoz 13. rész 10. vers*

Áldott vasárnapot, a szeretet jelenlétét, erejét és uralmát kívánom minden testvérem életében!

A jó törvények értünk vannak, azért, hogy segítsék, védjék és mederben tartsák az életünket. Isten törvénye a szeretetre épül, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, még akkor sem, amikor határokat, tiltásokat és felelősségeket fogalmaz meg. Közösségre teremtettünk, együtt kell élnünk a családtagokkal, szomszédokkal és embertársainkkal. Mások hozzáállása hatással van ránk, örömet vagy bosszúságot is okozhat, de mi a saját magatartásunkért, gondolkodásunkért vagyunk felelősek. Azt mi dönthetjük el, hogy szeretjük őket vagy megvetjük. A javukat szolgáljuk, építjük vagy bosszankodunk rajtuk és bíráljuk őket. A szeretet a jó, őszinte és igaz kapcsolatokra vágyik, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt elősegítse, még akkor is, ha ebben nem minden rajta múlik, tőle függ. Nem akar se készakarva, se tudattalanul rosszat okozni, készíteni a másiknak, még akkor sem, ha az egyértelműen megérdemli. Az igaz emberség, a teremtés törvényének tartalma, lényege és teljesítése maga a szeretet. Aki ebben él, erre alapozza az életét, és eszerint gondolkodik, az jár a jó úton!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted megérkezett hozzám is! Hálát adok, mert ebben benne van minden, ami teljessé teheti az életemet.

*Saját magyarázatos fordítás

2022. július 30., szombat

Napi felülről:

“Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.”

Timóteushoz írt első levél 1. rész 15. vers*

Áldott szombatot, a szív Krisztusban elrejtett biztonságát és örömét kívánom minden testvérem életére!

A bűneink, hibáink, tévedéseink fel- és beismerésének legnagyobb akadálya saját igazságunkhoz, jogainkhoz való makacs ragaszkodás. Ebből a helyzetből csak az tud megmenteni, ha felfedezünk és elfogadunk egy ennél is fontosabb értéket, valóságot. Vannak tőlünk független igazságok, amelyek nem változnak meg attól, hogy mi hogyan gondolkodunk róluk, hiszünk bennük vagy sem, de mi megváltozhatunk akkor, ha felismerjük és elkezdjük alkalmazni őket az életünkben. A teremtett világ összefüggéseit az érzékszerveinkkel és a gondolatainkkal ragadhatjuk meg. Isten országának jelenlétét és igazságát pedig a szívünk hitével. Ez nem áll távol tőlünk, hiszen a lelkünk nyitott arra is, ami szemmel láthatatlan, ezért tudunk álmodni, tervezni és elképzelni. A mennyei Atya szeretetének alapigazsága, hogy Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy a bűneink fogságából kiszabadítson és megajándékozzon egy teljes élettel. Ez sorban elsőként rám vonatkozik, hiszen önmagamért én felelek. Ajándék minden egyes perc és nap, amit az Örökkévaló békességében élhetünk, de nem is kell ennél kevesebbel megelégednünk, hiszen erre kaptunk meghívást felülről.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban nekem is megbocsátottál, engem is felmentettél és elfogadtál!  

*Revideált új fordítás