Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. október 14., szombat

Napi felülről:

„Vajon Isten érdekében beszéltek hamisan? Vajon az ő kedvéért ravaszkodtok ennyire?”

Jób könyve 13. rész 7. vers*

Áldott szombatot, az indítékaink, szándékaink és céljaink tisztaságát, egyenességét és világosságát kívánom minden testvérem számára!

A titkos céljaim, hátsó szándékaim, amelyeket el szeretnék érni, nagyon könnyen felülírják hitemet, tiszta lelkiismeretemet pedig tévutakra vezetik. Érdemes tehát szembenéznem azokkal a kérdésekkel, amelyek abban segítenek, hogy megláthassam a valódi énemet, vágyaimat. Kényelmesnek tűnik elbújni az általam kitalált Istenkép mögé és onnan mutogatni, ítélkezésekkel dobálózni és megszégyeníteni másokat. Vajon kinek áll érdekében, amikor megengedem magamnak, hogy a haragom szabadon tomboljon, amikor gyűlölettel és megvetéssel beszélek másokról? Kinek a kedvéért pletykálok, terjesztek lejárató híreket és beszélek ki bárkit a háta mögött? Mi az indítékom, arra, hogy szeretet nélkül legyek az igazság bajnoka és hőse? Tényleg az Úr kért arra, hogy irgalmatlanul, kegyetlenül és együtt érzés nélkül mondjam büszkén a véleményemet? Vajon a menny terve az, hogy megterheljek másokat olyan elvárásokkal, amelyeket én sem tartok be, de legalább képviselem őket? Nem Isten szorul arra, hogy a pártját fogjam, hanem nekem van szükségem arra, hogy megtisztítson a hazugságaimtól és mellém álljon szeretetével a kapcsolataim építésében is!

Mennyei Atyám hálát adok, mert nálad van az igazság, a jóság és a szeretet forrása! Segíts, hogy ne csapjam be se önmagamat, se másokat önző és hamis gondolkodásommal!

*Egyszerű fordítás

2023. október 12., csütörtök

Napi felülről:

„Emeljük fel kezünket és szívünket a Menny Istenéhez!”

Jeremiás Siralmai 3. rész 41. vers*

Áldott csütörtököt, a háborús események és nehézségek árnyékában az Isten felé emelt szívünk békésségét és megerősödését kívánom minden testvérem számára!

Az elmúlt évek világrengető kihívásai, nehézségei és szörnyűségei tovább folytatódnak, pedig már szívesen megnyugodtunk volna egy hosszabb időre. Nehéz megélni, hogy miközben látjuk a mérhetetlen emberi szenvedést látszólag nincs semmi lehetőségünk arra, hogy változtassunk az eseményeken. Annyi hír és megtévesztés, tény és hazugság, vélemény és gyűlöletbeszéd árad ránk naponta, ami összemossa a jót a rosszal, az igazat a hamissal, hogy még a lelkiismeretünk is folyamatos fertőzésveszélynek van kitéve. Igazán embernek lenni, maradni és így küzdeni a jóért, ráadásul a jóval azért is kihívás, mert gyengeségnek tűnik és nem illik egyik szekértábor gondolkodásmódjába sem, ahol a cél szentesíti az eszközt, az egyének pedig csak kellékek a játszmában. Ez egy ördögi logika, ami kegyetlen, személytelen és embergyilkos a világ kezdete óta. A hit ellenben nem adhatja fel a küzdelmet, amelynek alapja és elengedhetetlen része, hogy a besározott, elcsüggedt szívünket felemeljük a Menny Istenéhez, akinek van hatalma arra, hogy vigasztalást, békességet és megújult erőt öntsön belénk az előttünk álló kihívások elviseléséhhez, megharcolásához!

Mennyei Atyám, hozzád emelem kezemet és szívemet, mert ott van a legjobb hely arra, hogy a csüggedést helyett reménységet, a félelem helyett bátorságot és kishitűség helyett bizalmat találjak!

*Egyszerű fordítás

2023. október 10., kedd

Napi felülről:

„Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt.”

145. zsoltár 14. vers*

Áldott keddet, az Örökkévaló bátorító, felemelő és helyreállító jelenlétét kívánom minden testvérem életére!

Az önző én azt mondja, törődj csak saját magaddal, ne foglalkozz másokkal problémájával, úgysem számíthatsz senki másra. Az a baj, hogy ez egy önmagát beteljesítő hozzáállás. Aki így gondolkodik és él, az tényleg ezt fogja tapasztalni, hiszen ezzel olyan tüskéket növeszt, amellyel megszúr mindenkit, aki közelebb szeretne kerülni hozzá, ez pedig távol tartja másoktól, de még az Örökkévalótól is. Pedig nem arra születtünk, hogy egyedül boldoguljunk. Nincs olyan erős, hatalmas és csodálatos ember, aki már csecsemőként is gondoskodott volna önmagáról. Ugyanígy hiába lettünk büszke és öntudatos felnőttekké, akkor is rászorulunk a felülről érkező segítségre ahhoz, hogy ne csupán a földi létre rendezkedjünk be, hanem a mennyei családunkat is megismerjük. Aki elkötelezetten gondoskodik rólunk, figyel ránk, a javunkat munkálja és a jövőnk, a növekedésünk, fejlődésünk építésében közrejátszik az szeret bennünket igazán. Ilyen a mi Istenünk, akihez nem szégyen odamenni a problémáinkkal, mert nem elítélni akar bennünket, hanem fölegyenesíteni, nem elnyomni, hanem támogatni. Ő a mi reménységünk!

Mennyei Atyám, hálát adok támogató, felemelő jóindulatodért, amellyel naponta körbeveszel engem!

*Revideált új fordítás

2023. október 9., hétfő

Napi felülről:

„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” 

Pál levele a kolosséiakhoz 4. rész 6. vers*

Áldott hétfőt, kedvességgel, jóindulattal és békességgel teljes szavakat és beszédet kívánok minden testvérem számára!

Megtanultunk viselkedni, vigyázni, hogy hol, kinek és mit mondhatunk el, de ez csak a kirakat. Az, aki közelebbről ismer bennünket vagy akkor találkozik velünk, amikor az indulatok előtörnek belőlünk az megtapasztalhatja a színfalak mögött megbújó valóságot. Észre vehet nem kevés rosszindulatot, kárörvendést, gyűlöletet vagy éppen mások lejáratását, kibeszélését. Az a lelkület, amely a szavaink mögött rejtőzik előbb vagy utóbb a felszínre fog törni, még ha azt titokban is szeretnénk tartani. Ezért, ahhoz, hogy a beszédünk ténylegesen építő legyen, jóindulattal, szívességgel és békességgel teljes, ahhoz a szívünket, lelkünket kell tisztán és egészségesen megőriznünk vagy ha szükséges, akkor helyreállíttatnunk. Valóságos áldássá válhatnak szavaink, amikor megjelennek benne a mennyei ízek. Bátorítás, vigasztalás, helyreigazítás vagy éppen átölelő támogatás lehet az a néhány mondat, amit megosztunk másokkal. Sokszor csak a kérdéseinkre, az érdeklődő figyelmünkre lesz szüksége annak, akivel kapcsolatba kerülünk. Szavunknak személyre szabottnak kell lennie, de mindenkor kedvességgel és ízzel fűszerezettnek!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a kegyelemért és szeretetért, amellyel megszólítottál! Segíts, hogy ezzel a lelkülettel tudjak én is mindenkor megszólalni!  

*Revideált új fordítás

2023. október 8., vasárnap

Napi felülről:

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.”

János evangéliuma 12. rész 46. vers*

Áldott vasárnapot, Jézus Krisztus világosságának jelenlétét, erejét és hatalmát kívánom minden testvérem számára!

Amennyire zavaró a fény hiánya ahhoz, hogy természetesen tudjak élni, annyira nélkülözhetetlen a mennyei világosság a lelki-szellemi sötétség leküzdéséhez. A fény nem öncélú, nem magának való, hanem megnyitja a távlatokat, láthatóvá teszi az addig láthatatlant és biztonságot ad a következő lépésekhez. Jézus Krisztus nagyon világos és egyértelmű céllal érkezett közénk. Az lett a küldetése, hogy megmentse a világot, mindazokat, akik befogadják azt általa hozott fényt, hogy többé ne bolyongjanak az élet útvesztőjébe, ne haljanak bele a tévelygésükbe, hanem felfedezhessék a mennybe vezető utat és ennek a világosságnak a segítségével végig is találjanak rajta. Sajnos, lehet jól érezni magamat a sötétségben, hiszen akkor nem csak én nem látok világosan, de könnyen megtéveszthetek másokat is, hiszen titokban tarthatom a gondolataimat és a tetteimet. Ezt a hozzáállásomat kell először megítélnem és elengednem ahhoz, hogy igényem, vágyam és kérésem is legyen a felülről jövő világosság jelenléte az életemben. Igaz, hogy ezzel leleplezem a hibáimat, bűneimet és hazugságaimat, de egyben meg is gyógyulhatok belőlük és felfedezhetem azt reményteljes jövőt, amit Jézus Krisztus készített el számomra!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a világosságért, amit Jézus Krisztusban kaphattam tőled, hogy ne kelljen a sötétségben tapogatóznom, hanem láthassam a célt, ahová az életem tart!

*Revideált új fordítás

2023. október 7., szombat

Napi felülről:

„Ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evezőtollán hordozva őt.”

Mózes ötödik könyve 32. rész 11. vers*

Áldott szombatot, Istenünk nevelő, védelmező és gondoskodó jelenlétének biztonságát, békességét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Mindennapi szükségeimen túl bennem él az a mély vágy, hogy szeressenek, elfogadjanak és segítsenek a fejlődésemben. Ezt alapvetően családomon és a baráti kapcsolataimon keresztül élhetem meg, de sajnos ezek nem minden esetben működnek megfelelően. Ezért is olyan lényeges olyan környezet munkálása, kialakítása, ahol ez a biztonságot adó légkör valóságos lehet. Ezen túl azonban még mindig megmarad a lelkem hiánya arra nézve, hogy túlláthasson ezen a testi léten és igazi kapcsolódása legyen az Örökkévalóval. Attól, hogy valaki tagadja ennek a létezését vagy igazságát, attól még ugyanúgy fennálló valóság marad. A mennyei Atya olyan érzékeny figyelemmel és gondoskodással képes körülvenni engem, ami semmi mással nem pótolható. Bennem, az ügyetlen, botladozó és tudatlan gyermekében ő már akkor látja a fenségesen szárnyaló sast, amikor én még csak az ő nagyságát csodálom. Nekem nemhogy szégyen, hanem egyenesen kiváltság, hogy a segítségére szorulok, hogy ő tanít, nevel és hordoz, amikor szükségem van rá!

Mennyei Atyám hálát adok védelmező, óvó és nevelő gondoskodásodért, ami minden nap körülvesz engem, még akkor is, ha én ezt éppen nem veszem észre!

*Revideált új fordítás

2023. október 6., péntek

Napi felülről:

„Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.”

János evangéliuma 11. rész 32.vers*

Áldott pénteket, a mennyei Atyába vetett rendíthetetlen bizalmat és hitet kívánok a kérdéseinken és kétségeinken túl is minden testvérem számára!

Márta és testvére Mária nem csupán a gyászuk fájdalmában szenvedtek, mert elvesztették Lázárt a testvérüket, de komoly hitpróbán is keresztül kellett menniük, mert a család barátja Jézus Krisztus, akiben reménykedtek nem érkezett meg időben, hogy segítsen. Hittek benne, de nem értették, miért nem volt mellettük a szükség idején. A lelkük könnyei egyben a vádak cseppjeiként hullottak az Úr elé, mert még nem látták meg a fájdalmas valóságon túl Isten csodálatos tervét. Szívüket megkötözte, lebilincselte és bezárta a gondolat, hogyha itt lettél volna, ha segítettél volna, akkor minden másképpen alakul. Ők időben hívták Jézust, várták és bíztak benne, de a tragédia mégis megtörtént, az Úr pedig látszólag cserben hagyta őket. Mindezekkel együtt kiöntik előtte bánatukat és csalódásukat, mert nem tudtak mit kezdeni ezzel az érzéssel. Ott és akkor ennyit tehettek és a történet szerint ez éppen elég volt ahhoz, hogy később megtapasztalják a mennyei Atya minden képzeletet felülmúló csodáját. A benne való bizalom, nem azt jelenti, hogy soha nincsenek kétségeim, bizonytalanságom, hanem azt, hogy ezekkel is Őt keresem és kitartok mellette, hogy majd megláthassam Isten dicsőségét is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden kétségeskedésem, kérdésem és fájdalmam ellenére is nálad van és lesz mindörökké a megoldás, akkor is, ha én ezt még nem látom át!

*Revideált új fordítás

2023. október 5., csütörtök

Napi felülről:

„Amilyen drága volt számomra az életed, legyen az én életem is olyan drága az Örökkévaló számára, és szabadítson ki engem minden bajból!”

Sámuel első könyve 26. rész 24. vers*

Áldott csütörtököt, az irgalmas, könyörületes és nagylelkű élet jó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Dávidnak menekülnie kellett Saul király elől, holott már Istentől felkent uralkodója volt népének. Ő azonban annyira tisztelte az Örökkévaló kiválasztását és a tőle kapott tisztességet, hogy akkor sem támadt a király ellen, amikor az emberileg teljesen megérdemelte volna és megfelelő alkalom is adódott rá. Az Úr a kezébe adta ellenségét. A körülmények kedvező összejátszása azonban nem azt jelentette számára, hogy legyőzze, elpusztítsa azt, aki minden bűne ellenére, mégis Isten szolgája volt, hanem a könyörület és irgalom megélésnek a lehetőségét látta benne. Az a hit vezette, hogyha ő nagylelkű és tisztelettel teljes, akkor a Mindenható is hasonlóképpen fog eljárni az ő ügyében is. Erre pedig később nagy szüksége lett, hiszen később elkövetett több olyan bűnt, amiből ténylegesen csak a mennyei Atya kegyelme szabadította meg. Lehetek keményen igazságos másokkal szemben, sőt Isten vezetésének is megélhetem, hogy megalázhatok olyanokat, akik megérdemlik, de amikor nekem már nem drága a másik élete, azt se várhatom el, hogy az életemet majd drágának tekintsék akkor, amikor elrontottam valamit.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy irgalommal és könyörülettel fordulsz felém! Segíts, hogy soha nem felejtsem el, hogy ugyanerre a lelkületre hívtál el engem is!

*Egyszerű fordítás

2023. október 1., vasárnap

Napi felülről:

„Ne mondd ezt: Mi az oka annak, hogy a régi napok jobbak voltak, mint ezek? Nem vall bölcsességre az ilyen kérdés.”

Prédikátor könyve 7. rész 10. vers*

Áldott vasárnapot, a múlt virágának szépségét, a jelen gyümölcsének ízét és a jövőbe vetett magok reménységét kívánom minden testvérem számára!

A múltról, a hátrahagyott napok dicsőségéről, jelentőségéről csak azzal a bölcsességgel érdemes gondolkodni és beszélni, amely segíti a jelen helyes és gyümölcsöző megélését, valamint bátorítást ad a jövőbe vetett reménység kiteljesedésére! A régi időket az emlékezés homályos szemüvegen keresztül látjuk, ami pont a lelkünk védelme érdekében általában megszépíti azokat, főleg a saját szerepünket. Ezért a tanulságokat nagyon fontos levonni belőlük, de nem engedhetjük meg, hogy az emlékeink kerüljenek az álmaink helyére. A mindennapi élet is arra tanít, hogy sokkal többet nézzünk előre, a lábunk elé, mint hátrafelé. Egy unoka, dédunoka a jövő reménysugara lehet egy idősödő embernek, mert annak a virágnak az egyik magja, ami a múltban ugyan elvirágzott, de a gyümölcse megszületett. Azon tehát lehetne gondolkodni, hogy a virág, a gyümölcs vagy a mag a jobb, szebb vagy értékesebb, de a bölcsesség arról beszél, hogy egyik a másikból fakad és mindig azt kell gondozni, ami éppen jelen van és azt kel előkészíteni, ami következik.

Mennyei Atyám, hálát adok a múlt virágaiért, a jelen gyümölcseiért és a jövőbe vetett magok reménységéért!

*Újonnan revideált Károli-Biblia.

2023. szeptember 30., szombat

Napi felülről:

„Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”

János evangéliuma 9. rész 4. vers*

Áldott szombatot, a mennyei Atyától kapott feladatok hűséges és következetes felvállalását és beteljesítését kívánom minden testvérem számára!

Azt, hogy mikor van nappal és mikor éjszaka nem én szabom meg, de alkalmazkodnom kell hozzá. Ráadásul a mindennapi életben megtehetem, hogy felcserélem a napszakokat és sötétben dolgozok, mert van mesterséges világítás, nappal pedig pihenek, de ez nem így működik lelki-szellemi összefüggésben. Az Örökkévalótól elhívást, megbízást és feladatokat kaptam. Ezeket a teendőket nem a sírfeliratomra szánta az Úr, hanem az életem beteljesedéséhez. Bármilyen nehéz is belátni, de a boldogságom meggyökerezéséhez és gyümölcsterméséhez nem elég az, ha a saját terveimet megvalósítom, mert ennél többre születtem. Arra lettem megteremtve, hogy megértsem és csatlakozzam a mennyek királyságához és részt vegyek az Atya akaratának megvalósításában. Ez már ember feletti cél, de pontosan annyival tovább vezet, amennyivel több nálam. Ma még a lehetőségek nappala van, bármilyen sötét felhők gyülekeznek is felettem. Most kell azt tennem, amire felülről tanítottak. Szeretni, úgy, ahogy Jézus Krisztus szeret engem! Táplálni az életet, a reményt és a hitet! Bátorítani, segíteni és gyógyítani azzal az áldással, amit én is úgy kaptam. Útjelző tábla lenni azok számára, akik felfelé vágynak!

Mennyei Atyám köszönöm azt a bizalmat, amivel felém vagy, hogy meghívtál országod építésére!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!