Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. február 7., szerda

Napi felülről:

„Egész lényedet a tekinteted világítja meg. Ezért, ha jóindulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság.”

Máté evangéliuma 6. rész 22. vers*

Áldott szerdát, jóindulattal, segítő szándékkal teljes tekintetet, látást és szívet kívánok minden testvérem számára!

A kegyetlenség hiába embergyilkos tulajdonság mégis ott burjánzik, virágzik és folyamatosan termi pusztító gyümölcseit az emberi szívekben. Képes arra, hogy a tekintetünket, látásunkat egy önző szemüveggel elferdítse, megvakítsa. Emberként élünk, de nem emberként látunk, hanem valamilyen sötét, torz és kusza feltételezésekkel teljes gondolkozással. Pedig ma sem bonyolultabb az emberi lélek, mint bármikor a történelemben, még ha nagyságrendekkel több hír is jut el hozzánk, mint őseinkhez. Az, hogy miként tekintünk másokra, kiknek látjuk őket, az határozza meg azt is, hogy kivé formálódunk. A jóindulat, irgalom és segítő készség képes tisztán tartani a látásunkat, egész lényünket, testünket világosságban, igazságosságban és jóságban éltetni, megtartani. Gonosz, hátsó szándékkal teljes szemmel, tekintettel nézve a világot az egész lényünkre homály borul. Mindenkiben ellenfelet, versenytársat, legyőzendő lényt sejtünk és készek vagyunk az első gyanús jelre rátámadni a másikra, mert ezt gondoljuk biztonságosnak. A világ tényleg tele van gonoszsággal, de számunkra készült egy felfelé vezető másik út!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad van az élet világossága! Tekintetemet és látásomat jóindulatod, segítő készséged tarthatja tisztán, hogy szívem és lelkem is rendben legyen!

*Egyszerű fordítás

2024. február 6., kedd

Napi felülről:

„Figyeljetek! Bölcsesség hív benneteket, az értelem szól hangos szóval, figyeljetek!”

Példabeszédek könyve 8. rész 1. vers*

Áldott keddet, értelmes, bölcs, tudatos, a teremtettségünkkel harmóniába került életet kívánok minden testvérem számára!

Bölcsességre, értelmes, tudatos és a mennyei tervekkel összhangba került életre születtünk. Az életünk túl drága, megismételhetetlen és egyedi ahhoz, hogy értelmetlenül, haszontalan módon használjuk fel, pazaroljuk el. Megtehetjük, de ezzel legtöbbet önmagunknak fogunk ártani, nem beszélve arról a fájdalomról és csalódásról, amit mindeközben másoknak és az Örökkévalónak okozunk. Mondhatjuk, hogy ez nem érdekel bennünket, azt tesszük, amit csak akarunk, nem szóljon senki bele a döntéseinkbe, de vajon ez mennyire bölcs hozzáállás? Nem csupán egy önző és másokat figyelmen kívül hagyó gondolkodásmód, de Isten semmibevétele is. Az értelmes élet számol azzal, hogy a teremtettségben csodálatos összefüggések, törvényszerűségek és egymásra utaltság figyelhető meg. Ebből indul ki a tudomány, ezt térképezi fel, erre építve alkot új eszközöket, lehetőségeket. Az életünk ugyanennek a bonyolult, de megtervezett létnek a része, ezért az Alkotóval együtt, őt megismerve leszünk képesek igazán bölcsen tervezni és áldott jövőt építeni.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert egy bölcs, értelmes és veled is számoló, áldott életre hívtál el!

*Egyszerű fordítás

2024. február 5., hétfő

Napi felülről:

„Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,”

János evangéliuma 10. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, a lelkünk megmentőjével, megtartójával és pásztorával megélt mély közösséget kívánok minden testvérem számára!

A lelkünk számára létfontosságú üzenet és igazság, hogy van jó és megfelelő személy ahhoz, hogy ne tévedjünk le az élet nagy forgatagában. Nem csupán emberi kapcsolatok tudnak valamiféle támpontot biztosítani a jövőnk számára, hanem Jézus Krisztus által a mennyei közösségbe is meghívást kaptunk. Ő alkalmas, képes és kész is arra, hogy terelje, vezesse és biztonságba megőrizze az életünket. Vele és benne a legnagyszerűbb csapathoz tartozhatunk és nem kell attól tartanunk, hogy egyedül, magunkra maradunk a világban. Ezzel együtt önmagunkon túlmutató célokat is felfedezhetünk, megérthetünk és követhetünk, amikor ő a jó pásztorunk. Ő annak ellenére, hogy ismer bennünket, tehát minden rossz tulajdonságunkat, hibánkat és vétkünket is, mégis a javunkat akarja, munkálja és szolgálja. Előtte nincs mit szégyenből eltitkolnunk, vagy szépítenünk, mert ahogyan egyre jobban megismerjük őt, annál világosabban látjuk önmagunk helyzetét, azt a biztonságot, békességet és örömöt, amit mellette élhetünk meg!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztusban megtalálhattam a lelkem megmentőjét, pásztorát és gondviselőjét!

*Revideált új fordítás

2024. február 4., vasárnap

Napi felülről:

„Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk!”

Máté evangéliuma 8. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, a viharos, kétségbeejtő körülmények között edződött és megerősödött hitet kívánok minden testvérem számára!

A hited nem attól és akkor fog erősödni, amikor nem kell használnod, amikor minden jól megy és nincsenek problémáid! Jézus Krisztus tudatosan és rendszeresen beküldte és be is vezette tanítványait a nehézségek közepébe, kohójába, hogy ott szembesülhessenek saját határaikkal, hitük gyengeségeivel és ezen keresztül lehetőségük legyen növekedniük a benne való bizalomban. Ezekben a próbákban azzal az érzéssel is meg kell küzdenünk, hogy az Úr nem akkor, nem úgy segít, mint, ahogyan mi várnánk. Tudjuk, hogy velünk van a nehézségeinkben, nem hagyott magunkra, de mintha nem tenne ellenük semmit, nem változtatna a kétségbeejtő helyzetünkön. Az igazság az, még ha ilyenkor nem is vagyunk vele tisztában, hogy amíg ő velünk van, nem történhet semmi olyan velünk, ami ne a javunkat szolgálná a teljes képet nézve. Ezekhez kikerülhetetlenül a szenvedések is hozzátartoznak, mert itt a földön ezeken keresztül visz az utunk felfelé, az Atyához. A jó hír, hogyha a hitünk gyengélkedik is, nem elégséges, akkor is van módunk az Urhoz kiáltani, segítségül hívni, hogy megmentsen bennünket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a kezedben van az életem! Segíts, hogy a próbáim idején se felejtsem el ezt, és bátran bízzak benned minden körülmény között!

*Revideált új fordítás

2024. február 3., szombat

Napi felülről:

„Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk!”

A krónikák első könyve 29. rész 14. vers*

Áldott szombatot, a javaink, vagyonunk és kincseink felülről kapott, hálás értékelését, egészséges kezelését és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Az áldott élet egyik látványos eredménye a hálával teljes lélek és az adakozásra készséges szív. Ez ráadásul független a pillanatnyi anyagi helyzettől, hiszen nem abban gyökerezik, hogy mennyit gyűjtött össze, hanem abból táplálkozik, hogy mit kapott felülről. Ez a hit látása, amely nem csak a saját munkáját, érdemeit veszi észre, nem csupán az emberire tekint, hanem felfedezi mögötte, fölötte az ajándékozó, éltető és gondoskodó Istent. Az Örökkévaló feladatot bízott ránk, munkára teremtett bennünket, amiben kiteljesedhetünk! Nem lustaságra vagy mások kihasználására, hanem annak örömére, hogy gondoskodhatunk magunkról és másokról is, de mindvégig tudva, hogy ezt azért tehetjük, mert mennyei ajándékot, lehetőséget kaptunk már azáltal is, hogy élünk. Ráadásul a mennyei Atya látva, hogy elfordultunk tőle, cél tévesztettünk és ezért a halál megrontotta az életünket, elküldte számunkra Jézus Krisztust, a legnagyobb kincset, akiben minden a miénk lehet, amit emberi erővel nem érhetnénk el. Van miért hálásnak lennünk és bőven van miből adnunk, hiszen annyi mindent kaptunk!

Mennyei Atyám, köszönöm az életem ajándékát! Hálás vagyok a javaimért, a lehetőségeimért, amit szintén a kezedből kaptam! Áldott légy, mert van miből adnom, adakoznom nekem is!

*Revideált új fordítás

2024. február 2., péntek

Napi felülről:

„Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg.”

A krónikák első könyve 28. rész 9. vers*

Áldott pénteket, a mennyei Atya akaratának, szeretetének és jelenlétének következetes keresését, megismerését, biztonságát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy ki vagyok valójában azt abból lehet megtudni, hogy mi él a szívemben, milyen indulatokkal és szándékkal van tele a lelkem, kinek a közösségét keresem, élvezem és vágyom. Ez az emberi kapcsolataimat alapvetően határozza meg, de ennél is lényegesebb, hogy mennyire vagyok nyitott az Örökkévaló irányában. A tehetségem, képzettségem, de még a vagyonom sem fog önmagában jobb emberré formálni, legfeljebb másokhoz képest sikeressé tehet, de ez tiszta szív, érzékeny és készséges lélek nélkül nagyon veszélyes útra terelhet bennünket. Amíg kisgyermekek voltunk, addig a szüleink és a felnőttek segítségével tanultunk meg jó döntéseket hozni, megérteni a világ összefüggéseit. Most pedig a mennyei Atyára van szükségünk ahhoz, hogy helyesen tudjunk élni, megtaláljuk az eredendő helyünket a teremtettségben és be is töltsük azt jó szívvel. Ma is kaptunk egy csodálatos lehetőséget arra, hogy keressük az Úr akaratát, vezetését! Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak elvégezzük a feladatainkat, eltöltjük valahogyan az időnket, hanem mindent a lehető legjobb lélekkel, szívvel tegyünk, felfelé figyelő lelkiismerettel és tiszta, önzetlen indulatokkal!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ma is kereshetlek, vágyhatok jelenlétedre és igényelhetem vezetésedet, mert te nem hagysz cserben sohasem!  

*Revideált új fordítás

2024. február 1., csütörtök

Napi felülről:

„Erre válaszolva azonban a százados így felelt: Uram, nem vagyok megfelelő ahhoz, hogy az otthonomba elfáradj, mindemellett csak szavaddal mondd ki és meg fog gyógyulni a legényem.”

Máté evangéliuma 8. rész 8. vers*

Áldott februárt, csütörtököt, az Istenbe bízó, elkötelezett és rendíthetetlen hit jó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Az életünk bármennyire sikeres és példamutató akkor is lesznek benne olyan megpróbáló helyzetek, amelyek pont a szeretetünk miatt válnak igazán súlyossá. Ez a római százados miközben része volt egy szigorú katonai rendszernek, mégis megmaradt embernek, amit elsősorban a beosztottjai élhettek át. Élet és halál ura volt szolgái fölött, mégis úgy tekintett rájuk, mint családtagokra, fiaira, akikért kész volt mindent megtenni. Talán, ha nem kedvelte, becsülte volna őket ennyire, nem is fájt volna annyira a szenvedésük. Nem csupán az emberi lehetőségeit használta ki, de elment addig is, hogy a mennyei segítséget is igénybe vegye, mert a hite része volt az életének. Ez a pillanat pedig lehetőséget adott arra, hogy az a mély bizalom, világos gondolkodás és egészséges énkép, ami ott élt benne, Jézus személye és jelenléte által a felszínre kerüljön, ki legyen mondva. Olyan megdöbbentően tisztán értette és értékelte a Megváltó hatalmát, ami mindenki más számára követendő például szolgál. Ráadásul mindennek meglett az a nem mellékes jó gyümölcse is, hogy a szenvedő beteg meggyógyult!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert amit te kimondasz az valóság lesz. Segíts, hogy tisztán, világosan és rendíthetetlenül bízzak hatalmad, akaratod jóságában és erejében!   

*Saját fordítás

2024. január 31., szerda

Napi felülről:

„Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket.”

Sámuel első könyve 2. rész 3. vers*

Áldott szerdát, Istennel, emberekkel és az élettel szembeni alázatos szívet, lelket kívánok minden testvérem számára!

A gőg és a másokat lenéző büszkeség látszólag a többiek fölé emel bennünket, ezért annyira csábítóak, a valóságban azonban pont ezek veszik el tőlünk a fejlődés, egészséges növekedés további lehetőségét. Az élettel, emberekkel és Istennel szembeni alázat és tisztelet nem elvesz tőlünk, nem lealacsonyít, hanem megteremti annak a módját, hogy miközben önmagunk értékeivel tisztában vagyunk mégis képesek legyünk másokra felnézni, tanulni tőlük és megfelelően értékelni őket. Amikor nem azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, nélkülözhetetlenek és fontosabbak lennénk másoknál, mert megtaláltuk a saját helyünket, feladatunkat és küldetésünket, ahol a többiekkel és Istennel együtt kiteljesedhetünk. Az igazi alázat a lélek békességéből fakad és annak elismerése, hogy az Örökkévaló úr mindenek felett, ebbe beleértve saját magunkat is. Egészen másképpen lát, gondolkodik, érez az alázat, mint a büszkeség. Az első felnéz, ezért arra is tart, a másik lenéz és megaláz másokat, aminek előbb vagy utóbb, de keserves következményei lesznek!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy a mindenség Ura, a szívem és lelkem ítélő bírája. A legjobb helyen a te kezedben, szívedben lehetek!

*Revideált új fordítás

2024. január 30., kedd

Napi felülről:

„Emellett újuljatok meg értelmetek szellemiségével!”

Pál levele az efezusiakhoz 4.rész 23.vers*

Áldott keddet, a tudatunk, értelmünk és gondolkodásunk lelki, szellemi megújulását kívánom minden testvérem számára!

Embernek születtünk, de ahhoz, hogy kiteljesedjen, kibontakozzon mindaz, ami bennünk van, amit nem a testi génjeink, hanem a lelki örökségünk rejt, ahhoz tudatosan változnunk kell a mennyei minta alapján. Az értelmünket, a döntéseinket mindenképpen irányítani fogja valami vagy valaki. Legkézenfekvőbb, amikor az érzéki vágyaink, kívánságaink lesznek a meghatározóak, mert ezzel könnyű azonosulnunk. Ráadásul az önző énünk számára ez hatékony doppingszer, még akkor is, ha így elveszítjük az igaz emberségünk látszatát is. Ahogyan senki sem lesz valódi mester gyakorlás, odaszánás és önfeláldozó tanulás nélkül, úgy az elménk, tudatunk számára is szükségszerű, hogy megújuljon lelki, szellemi értelemben ahhoz, hogy felfedezze, megértse és növekedjen is az Isten országában. Ez azt jelenti, hogy lesz egy magasabb célja, elhívása és küldetése az életünknek a puszta létfenntartásnál. Amikor összeáll a teljes kép. A testi és szellemi területek viszonyáról, lehetőségeiről és ennek egészséges megéléséről. Ehhez megkaptuk a menny teljes segítségét, mind Jézus Krisztusban, mind a Szentlélek jelenlétében. Nincs jobb dolog, mint felfrissülni, megújulni és szárnyalni Isten szeretete által!

Mennyei Atyám hálát adok, mert adtál lehetőséget, segítséget és erőt ahhoz, hogy értelmem, gondolkodásom és tudatom megújuljon általad!     

*Saját fordítás

2024. január 29., hétfő

Napi felülről:

De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.”

Pál levele a rómaiakhoz 4. rész 3. vers*

Áldott hétfőt, az Istenben vetett hit jelenlétét, valóságát, erejét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Nagyon könnyű elveszni, főleg így hét elején a feladataink sűrűjében. Saját, családi, munkahelyi elvárások töltik tele gondolatainkat, szívünket, osztják be az időnket és visznek egyik helyről a másikra. Szeretnénk a legjobban megfelelni a kihívásoknak, mégis mintha madzagon rángatnának a tennivalóink, alig hagyva valamiféle szabadságot számunkra. Ezért is várjuk annyira a most még messzinek tűnő hétvégét, ahol ez a nyomás valamelyest csökken rajtunk. Hol van, hol lehet ebben az Istenre figyelő lelkünk, a benne bízó életünk? Semmiképpen sem ezek után, mellett vagy valahányadikként a sorban. A hitünk az a kapcsolat, közösség és biztosíték, amely folyamatosan összeköt bennünket Isten országával és mennyei hazánkkal. Amikor elhisszük az Örökkévalónak, amit megígért nekünk, amikor rendíthetetlen igazságként építkezünk a szavára, akkor ő ezt a lehető legkomolyabban veszi, és ez tesz bennünket igaz emberré, ez számít valódi értéknek az életünkben mindazok előtt, amit teszünk. Ez az a termőföld, amiből érdemes a gondolatainknak, szavainknak és cselekedeteinknek kiindulnia, hogy maradandó és jó gyümölcsöket hozzanak!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Igéd eljutott hozzám és nem csak megszólított, de meg is változtatott. Hiszek neked, benned, mert nálad van a jelenem és jövőm minden igazsága, kincse és áldása!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!