Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. november 30., szerda

Napi felülről:

“Látják ezt az alázatosak, és örülnek. Ti, Istent keresők, éledjen szívetek!”

69. zsoltár 33. vers*

Áldott szerdát, az alázat örömét és a szív reményteljes elevenségét kívánom minden testvérem számára!

Ha a növekedés, kiteljesedés és fejlődés teljesen jogos elvárás magunk felé és velünk kapcsolatban is, akkor mit kezdjünk az alázattal, ami pont ennek az ellenkezőjének tűnik. Hogyan lehetünk egyszerre céltudatos, felelősségteljes és többre vágyó emberek, miközben tudatosan és őszintén megéljük kicsinységünket, szegénységünket és gyengeségeinket? Ez akkor nem ellenmondás, amikor felfelé tartunk az Örökkévaló vezetésével a mennyei magaslatokra. Tele vagyunk reménységgel, álmokkal és tervekkel, amelyek egyre feljebb vezetnek, ezzel együtt érzékeljük határainkat, erőtlenségünket, de Isten nagyságát is. Amikor ezen az úton jutunk mind magasabbra, egyre kisebbnek látjuk majd önmagunkat. Lesznek csúcsok, ahol az örömünket senki sem veheti el tőlünk, mert olyan fantasztikus a kilátás. Beköszöntenek azonban a ködös, „nemszeretem” idők is, amikor szükségünk lesz a szívünk, hitünk megerősödésére, arra az eleven reménységre, amely akkor is tovább visz, ha csak az orrunkig látunk el. Akár így, akár úgy érezzük magunkat Istenünk még most is hív és vár bennünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy általad megélhetem kicsinységemet, és egyben az a dicsőséges magasságot is, amelyre veled eljuthatok!

*Revideált új fordítás

2022. november 29., kedd

Napi felülről:

“Ezután behívta őket a saját házába, megvendégelte őket, és egész családjával együtt teljes szívvel örvendezett, hogy most már ők is hisznek Istenben.”

Az apostolok cselekedetei 16. rész 34. vers*

Áldott keddet, az Istenbe vetett hit életjobbító erejét, felszabadító örömét és közösségét kívánom minden testvérem számára!

Pál és munkatársa Szilász börtönben töltötte az éjszakáját Filippiben, mert megharagudtak rá azok, akiknek jövendőmondó rabszolgáját megszabadították a gonosz befolyásától. A börtön vezetője a lehető legszigorúbban őriztette őket, de az Úr szolgáinak reménységét nem zárhatta be. Miközben éjféltájban énekkel dicsérték az Istent és imádkoztak, megrázkódott az egész épület, az ajtók kinyíltak, a láncok lehulltak, de ők nem menekültek el, mert még maradt feladatuk. A börtönőrt is felébresztette a földrengés és azt gondolva, hogy a foglyok megszöktek már arra jutott, hogy véget vet az életének, hiszen kudarcot vallott a rá bízott felelősségben. A fogoly Pál hangos kiáltása térítette észhez, hogy ne tegyen kárt magában, hiszen mindannyian ott maradtak. Ez megmentette a fizikai életét, de még hátra volt a lelke felszabadulása. Remegve borult Pál és Szilász elé, majd ő vezette ki őket és kérdezte meg tőlük, hogy mit kell tennie, hogy megmeneküljön, igazi életre jusson, arra a szabadságra, amit bennük meglátott. Ez az éjszaka, mind neki, mind a családjának az élet örömünnepe lett. Eddig ő tartott fogva másokat, most kiderült, hogy ő volt fogoly, de Isten Jézus Krisztusban való hite által felszabadította.

Mennyei Atyám, köszönöm, a benned megtalált életet, szabadulást, örömöt és reménységet!

*Egyszerű fordítás

2022. november 28., hétfő

Napi felülről:

“Ha tehát ti, noha rosszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog adni mennybéli Atyátok jókat azoknak, akik őt arra kérik!”

Máté evangéliuma 7. rész 11. vers*

Áldott hétfőt, az ajándékozás örömét, és a felülről megajándékozottság reménységét, biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Ismét megérkeztünk az ajándékozás-lehetőségek sűrűjébe. A kisgyermekeinket nem kell bíztatni arra, hogy kérjenek valamit, hiszen maguktól is megteszik ezt, és szülőként, nagyszülőként vágyunk is arra, hogy valamivel meglephessük őket. Miközben pontosan tudjuk, hogy mennyire tökéletlenek és esendők vagyunk, mégis a lehetőségeink szerinti legjobbat kívánjuk nekik adni, mert ez okoz nekünk is örömet, jóérzést. Amikor őket ajándékozzuk meg, azzal mi is többek leszünk, mert hozzánk tartoznak, egy család vagyunk. Ez egy mennyei mintát követ, amit a Teremtő ajándékozott számunkra, hogy ezt a jót újból és újból átélhessük. Minden hasznos, kedves és jó ajándék, amit idén is készítesz szeretteidnek egy kicsiny győzelem a rossz, a gonosz felett. A mennyei Atya még ennél is tovább ment értünk! Ő már előre elkészítette részünkre a legjobbat, a legtöbbet, amit ember csak kaphat. Jézus Krisztusban megajándékozott bennünket önmagával, a szabadulással és családjának befogadó szeretetével. Ezért érdemes nála keresni, zörgetni és kérni!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a befogadó szeretetért, amellyel magadhoz hívsz és tanítasz arra, hogy bátran kérjek tőled ajándékokat!

*Csia Lajos fordítás

2022. november 27., vasárnap

Napi felülről:

“Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”

133. zsoltár 1. vers*

Áldott vasárnapot, a jó és építő közösség megtapasztalását, megélését kívánom minden testvérem számára!

Nagyszerűek az egyéni sikerek, teljesítmények, de nem helyettesíthető a közösség áldásaival. A család összetartása, védőhálója és egysége az táptalaj, amely nemzedékeken keresztül képes biztonságot és reménységet nyújtani számunkra. Az a rokonság, amely megengedi magának, hogy haragban, neheztelésben és elzárkózásban éljen egymástól, az a saját boldogságának sírásója. Vannak borús napok, megterhelő időszakok és nehéz emberek is, de ez nem lehet ok és indok arra, hogy ne küzdjünk meg önmagunk önzésével az egység építéséért. Vessünk magokat szorgalmasan a közösség kertjébe, mert csak úgy lehet belőle gazdag termés! Ne engedjük, hogy a keserűség, megbántódás és széthúzás tönkre tegye azt, amit az egyetértés felépíthet! A menny az egységet fogja megáldani, ezért az egyetlen helyes irány és cél, a jó közösség kialakítása, megélése Istennel és emberekkel. Akadály és kísértés bőven fog akadni ezen az úton, de, amíg ragaszkodunk hozzá, nem engedjük el ezt a tervet, addig többet fogunk nyerni belőle, mint bármi másból ezen a világon.

Mennyei Atyám, köszönöm azt a közösséget, amelybe meghívtál Jézus Krisztus által! Hálát adok, azért az egységért, amelyet építesz bennem és általam is!

*Revideált új fordítás

2022. november 26., szombat

Napi felülről:

Amikor meglátta őt az Úr mély szánalomra indult miatta, és megszólította: „Ne sirasd tovább!”

Lukács evangéliuma 7. rész 13. vers*

Áldott szombatot, a fájdalmaink, veszteségeink és gyászunk felett és mögött való mennyei irgalom, együttérzés és vigasztalás megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Egy asszony, aki férje után most egyetlen fiát gyászolja. Nagyon sokan osztoztak fájdalmában, mellette álltak, követték őt együttérzéssel. Jézus Krisztus is éppen ide tartott, így létrejöhetett ez a megrendítő találkozás. A halottat kifelé hozták, az Élet pedig szembejött vele. A gyász jajkiáltása, zokogása és könnyei kísérték a menetet. Az Úr mély, belső szánalomra fakadt. Ez több volt, mint őszinte részvét, együttérzés az özveggyel. Ez a cselekvő irgalom megindulása, ami jól bemutatja, hogy mennyire nem vagyunk közömbösek az Isten számára. Amíg mi a veszteségünkre figyelünk, és a lelkünk fájdalma minden mást elhomályosít, eközben ő velünk foglalkozik, bennünket próbál megszólítani egy személyes üzenettel. „Ne sirasd tovább!” Rajta kívül még senki nem érti, hogy mit jelenthet ez a felszólítás, milyen hatalom van mögötte, hiszen pont ő tanította, hogy „Boldogok, akik sírnak, …”. Pár perc múlva a folytatás is valóság lett „… mert ők megvigasztaltatnak!” Itt most azzal, hogy a halott fiú életre kelt és elkezdett beszélni. A gyászmenetből Istent dicsőítő ünnep változott, mert átélték az Úr valóságos jelenlétét.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert fontos vagyok számodra, az érzéseim, a lelkem állapota! Köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem és hozzám is eljött!

*Saját fordítás

2022. november 25., péntek

Napi felülről:

“Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik.”

A példabeszédek könyve 28. rész 18. vers*

Áldott pénteket, az őszinte, egyenes, hűséges és világos életút biztonságát, békességét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az egyenes, igaz és feddhetetlen úttal az a nehézség, hogy minden hiba, tévedés és bűn azonnal kiderül, mert, aki ezt az irányt választja, az először nem másokat ítél meg és el, hanem önmagát. Ez pedig ellenkezik azzal az alaptermészetünkkel, hogy minél jobbnak szeretnénk láttatni magunkat, hogy ezzel is valamiféle előnyhöz, tisztelethez jussunk. Ezért hiába tudjuk, hogy jó az, ha becsületesek, hűségesek és szavahihetőek vagyunk, mégis ez a nehezebb út, mert saját magunkat kell legyőzni ahhoz, hogy ehhez ragaszkodjunk. Talán ez az egyik legnehezebb küzdelmünk az életben, pedig van belőle bőven. Az a jó hír, hogy hosszútávon mégis ez vezet az igazi céljaink eléréséhez, minden más próbálkozás csupán céltévesztés. Ráadásul ehhez segítséget is kaphatunk felülről, erre pedig szükségünk is lesz, hiszen ez emberpróbáló út, amelyet csak a mennyel együtt tudunk végigjárni. Ma sem lesz könnyű tisztességesnek és igaznak lenni, de minden odaszánás, döntés és lépés megéri, amit ebbe az irányba teszünk!

Mennyei Atyám, hálát adok segítségedért, biztatásodért és áldásaidért, amit azért kaptam, hogy a feléd vezető úton járhassak!

*Revideált új fordítás

2022. november 24., csütörtök

Napi felülről:

“Mert az Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a lélek és szellem, ízek és velők megosztásáig, és megítéli a szív gondolatait és indulatait;”

A Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, Isten igéjének élő, megelevenítő, átható és erőteljes jelenlétét kívánom minden testvérem életében!

Az Örökkévaló szava, több, mint emberi beszéd, nem csak arra való, hogy kifejezzük vele gondolatainkat, érzéseinket és kapcsolatot teremtsünk másokkal. Isten igéje teremtő erő. Eleven, tevékeny és energiával teljes. Tőlünk függetlenül is működik, de amennyiben szeretnénk a javunkra használni, akkor tudnunk kell, hogy nem játékszer. Sokkal inkább hihetetlen éles szike, amelyet a mennyei Orvos tart a kezében és amennyiben rádöbbenünk az életmentő műtét szükségességére és igényeljük is azt, akkor elvégzi a szívátültetést az életünkben. Ennek az árát és lehetőségét Jézus Krisztus kifizette, amikor meghalt helyettünk, miattunk és értünk a kereszten, majd a feltámadásával megnyitotta számunkra a teljes és örök élet ajtaját. Lehet takargatni a valóságot, megpróbálni távol tartani magunkat a Mindenható rendelőjétől, nehogy kiderüljön az igazság velünk kapcsolatban, de nem éri meg! Természetesen sokkal jobban szeretjük, ha simogatnak és átölelnek bennünket. Isten jelenléte erre is képes, de amikor meg kell ítélni, el kell távolítani beteg, elhalt részeket, akkor ez mindennél fontosabb, hogy egészséges, gyümölcsöző életet élhessünk.

Mennyei Atyám, köszönöm élő és hatékony igéd erejét, munkáját és hatását az életemben! Rád van szükségem ma is!

*Kecskeméthy István fordítás

2022. november 23., szerda

Napi felülről:

Akkor, amikor megpillantottam őt, összeestem a lábánál, mint egy halott, de odatette a jobbját rám megszólítva: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, …”

A jelenések könyve 1. rész 17. vers*

Áldott szerdát, a gyengeségeink és félelmeink közben a menny érintésének, bátorításának megélését, meghallását kívánom minden testvérem számára!

János, Pátmosz szigetén töltötte száműzetését miközben átélte, átvette a Jelenések üzenetét. El tudták választani szeretteitől, testvéreitől, de feltámadt Urától nem, ezért itt születhetett meg a Biblia utolsó, csodálatos prófétai könyve. Életében sok időt lehetett Jézus Krisztus közelében, de az a találkozás, amit most élt át, mégis egészen más volt, hiszen a menny valósága érintette meg. Hiába az addigi tapasztalata és hite, mégis erőtlenül rogyott össze Mestere lábánál, mintha meghalt volna. Aki valósággal találkozik Jézus Krisztussal az soha nem maradhat büszkén, egyenesen állva, mert megtapasztalja gyengeségének, erőtlenségének mélységét, ami nem katasztrófa vagy szégyen, hanem éppen ellenkezőleg, annak a lehetősége, hogy megérezzük az Élet érintését és meghalljuk bátorítását. Ne félj, akkor sem, ha úgy érzed magad, mint egy halott, aki csak a temetésére vár, remény és jövő nélkül, mert jó terve van veled a Megváltónak! Ő a kezdetektől a legvégéig átlátja az életedet és mindent megtett azért, hogy te is életre kellj!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban életet adtál és olyan bátorítást, amely túlmutat még a halálon is!

*Saját fordítás

2022. november 22., kedd

Napi felülről:

“Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét: jóságosan enni adtam nekik.”

Hóseás könyve 11. rész 4. vers*

Áldott keddet, Isten szeretetének vonzását, átélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Nem csupán akkor van szükségünk a szeretet megtapasztalására, amikor problémáink vannak, hiszen az egészséges lélek számára ez a természetes életközeg. Onnan tudhatjuk, hogy nem félrehangolt a lelkiismeretünk, ha fáj, zavar és bánt, amikor a környezetünkben a megalázás, hazugság és önzés megjelenik vagy elkezd uralkodni. A legegyszerűbb és egyben legfontosabb emberi kötelék, amely egyébként a mennyből származik az az élő szeretet, amely elfogad, befogad, átölel és felvállal. Isten ezzel a lehetőséggel ajándékozott meg bennünket, hogy mi se adjuk fel, ne elégedjünk meg ennél kevesebbel és rosszabbal. A gonoszság, aljasság és hűtlenség árnyéka folyamatosan sötétbe akar takarni bennünket, hogy a félelmeink irányítsák a szívünket, gondolatainkat és a tetteinket is. A szeretet megnyugtató ereje az a hely, ahol kellőképpen biztonságban érezhetjük magunkat ahhoz, hogy ez alól felszabaduljunk és messze űzzük a kétségbeesés és elkeseredés óriásait. Ez a mi örök hazánk és otthonunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szeretet köteléke, amellyel magadhoz vontál elég erős ahhoz, hogy minden körülmények között megtartson!

*Revideált új fordítás

2022. november 21., hétfő

Napi felülről:

“Békülj ki hamar ellenfeleddel, amíg úton vagytok a bíróság felé. Különben ellenfeled a bíró kezébe adhat, a bíró meg a börtönőrnek, s így végül börtönbe zárnak! Igazán mondom neked: ki nem jössz onnan, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted tartozásodat!”

Máté evangéliuma 5. rész 25-26.vers*

Áldott hétfőt, a kapcsolataink időben való rendezését, helyreállítását és békességét kívánom minden testvérem számára!

A saját igazunk, meggyőződésünk az egyik legnagyobb erőforrásunk, de egyben veszélyes csapda is, amikor csak ez alapján méregetünk másokat és ítélünk meg helyzeteket. Az az igazság, hogy mások is pont így működnek, ez pedig magában hordozza a veszekedés, pártoskodás, pereskedés és háborúság nyomorúságát. A gyümölcsöző kapcsolatok, a baráti, testvéri, jószomszédi viszony, a támogató munkahelyi közösség és a szeretetben megélt családi kötelék minden igazságunknál, véleményünknél, sértődésünknél értékesebb. Azonban félünk attól, hogy vesztesek leszünk, hogy elnyomnak bennünket és a mi szavunk nem számít, ezért egyre erőteljesebben, hangosabban és eltökéltebben harcolunk magunkért vagy éppen ellenkezőleg feladjuk és csak magunkban fortyogunk. Nem másokra kell várnunk, hogy rendeződjenek a vitás ügyeink, hanem minél gyorsabban és mindennél sürgősebben meg kell tennünk azt, ami rajtunk áll a megbékülésért, feltételek nélkül. Természetesen ezzel nem tudunk mindent rendbe hozni, de a lehetőség ajtaját ki kell nyitni és nyitva is kell hagyni a békesség szabadságára, hogy ne saját haragunk, sértettségünk, félelmeink miatt kelljen nagy árat fizetnünk mind nekünk és mindazoknak, akiket egyébként szeretünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te mindent megtettél, minden áldozatot meghoztál azért, hogy megbékülhessek veled!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!