Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. április 1., szombat

Napi felülről:

„Elmondta azt is, hogy bekövetkezett az alkalmas idő (kairosz) és megérkezett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek a jóhírben (evangéliumban)!”

Márk evangéliuma 1. rész 15. vers*

Áldott szombatot, áprilist, a megfelelő, alkalmas idő helyes és hatékony kihasználását kívánom minden testvérem számára!

Azt, hogy mire alkalmas és megfelelő az idő, amelyben élünk nagyrészt nem rajtunk áll. Tőlünk elsősorban az függ, hogy mennyire hatékonyan használjuk fel és ki a lehetőségeinket. Jézus Krisztus azzal kezdte a szolgálatát, hogy nyilvánvalóvá tette azokat az isteni tényeket, amelyek megváltoztathatják az egész jövőnket, ha komolyan vesszük őket és beépítjük az életünkbe. Vele együtt megérkezett közénk a mennyei időzítés, „kairosz” minket is hívó és váró üzenete. Mivel maga az Atya tette világossá ránk vonatkozó akaratát, nem lehet kifogásunk, hogy mennyire gonosz a világ, milyen sok a gyűlölet és fájdalom arra, hogy miért nem a menny felé tart az életünk. Isten királysága, országa nem egy távoli jövő reménysége, hanem most is jelenvaló valóság azok életében, akik befogadták őt és abban a jóhírben, evangéliumban hisznek és bíznak, amelyet Jézus Krisztusban ajándékozott nekünk az Örökkévaló.  Még itt, elérhető közelségben van az a szeretet, jóakarat és irgalom, amely most és mindörökre megtarthatja az életünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyira közel jöttél hozzám Jézus Krisztus által, amennyire csak tudtál, hogy lehetőségem legyen befogadni téged és hitben veled élni!

*Saját fordítás

2023. március 31., péntek

Napi felülről:

Ekkor azok, akik elől mentek, rászóltak, hogy maradjon csendben. Ő azonban annál jobban kiabált: „Dávid Fia! Segíts rajtam!”

Lukács evangéliuma 18. rész 39. vers*

Áldott pénteket, bátor, felszabadult és hittel teljes Istenhez fordulást kívánok minden testvérem számára!

Nem csak az emberi kapcsolatainkra vannak hatással az illemszabályok, elvárások és társadalmi megegyezések, hanem az Örökkévalóval megélt közösségünkbe is bele kívánnak szólni. Azt, hogy miként illik viselkedni, imádkozni, énekelni és megszólalni a templomokban, vallási rendezvényeken vagy akár az otthonunkban, nem csak Jézus Krisztus tanítása alakítja, hanem egy adott kor és közösség szokásrendszere is. Ez önmagában nem rossz, hiszen ezek a szabályok olyanok is lehetnek, mint korlátok, jelzőtáblák az út mentén, amelyek segítenek a helyes irányba haladni. Viszont amikor ezek olyan falakat építenek, amelyek elválasztanak Istentől, a mennyei Atya szeretetétől, mert az őszinte hit, imádság és megvallás lehetőségét veszik el tőlünk, akkor ez inkább börtön lesz, mint felfelé vezető út! Egy vak ember meghallotta, hogy Jézus megy el mellette az őt követő tömeggel együtt. Ezért elkezdett kiabálni, ordibálni, hogy túlharsogja a sokaságot, hátha eljut a Mesterhez is a könyörgése! Ez nagyon nem illett bele az emberi viselkedésnormákba. Rá is szóltak, csitították és megfeddték a hangoskodásáért, ő azonban nem szerette volna kihagyni élete nagy lehetőségét, amikor az Úr szabadítása ilyen közel került hozzá. A menny végül őt igazolta, hite megtartotta és ezzel az egész népet Isten dicsőítésébe vezette!

Mennyei Atyám, előtted kedves, amikor téged hívlak, rád várok, még akkor is, ha ezt nem mindenki értékeli megfelelő módon.

*Egyszerű fordítás

2023. március 30., csütörtök

Napi felülről:

„De az Örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva és mindörökké megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiaikon és azok fiain is örökké,”

103. zsoltár 17. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya hűséges szeretetének jelenlétét és megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

A sok rossz, gonosz és leterhelő hatás mellett éhezik és szomjazik a lelkünk a szeretetteljes, felemelő és bátorító mennyei érintésekre. Ahogyan egy csecsemő sem tudja megfogalmazni, körülírni, hogy mi nyugtatja meg igazán, hol érzi magát biztonságban, de amikor a szülei a karjukba veszik és magukhoz ölelik az számára otthonná válik, a világ legjobb helyévé. Az Örökkévaló úgy alkotott meg bennünket, hogy képesek legyünk felfogni, megragadni és átélni szavát, szeretetét és jóságát. Akkor érkezünk meg, találunk haza, amikor mindez átölel bennünket, megnyugtat és békességet hoz a szívünkbe. Félelemre mindig lehet okunk, mert nem leszünk képesek megvédeni magunkat minden ránk leselkedő veszélytől. Ez igazi probléma, ellenben a mennyei Atya hűséges szeretete képes elűzni és távol tartani a bénító, megkötöző és bebörtönző félelmeinket, hiszen nála nem csupán ideiglenes védelmet találunk, hanem örökkévaló otthont, a lelkünk legjobb helyét, ami ráadásul számunkra készült kezdettől fogva!

Mennyei Atyám, hálát adok hűséges, minden értelmet meghaladó jóságodért és mennyekig emelő szeretetedért!  

*Egyszerű fordítás

2023. március 29., szerda

Napi felülről:

„Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.”

Pál levele a rómaiakhoz 12. rész 19. vers*

Áldott szerdát, mindenféle gyűlölettől, haragtól és bosszúvágytól szabad lelket kívánok minden testvérem számára!

Legtöbb felháborodásunk, haragos kiakadásunk valós helyzetek miatt alakul ki. Akarva, de akaratlanul is megbántanak, megsértenek és akár meg is aláznak bennünket. Ezt nem igazán lehet jól viselni, nem lehet figyelmen kívül hagyni, sőt, ha egészséges vagyunk, akkor biztos, hogy fájni fog emiatt a lelkünk. Ráadásul a bosszúállás, a jogos igazságságszolgáltatás gyógyírnak tűnik minderre, ennek hiányában pedig vesztesnek érezzük magunkat, akin mások csak úgy átgázolhatnak. Ezért vágunk vissza azonnal akár szóban, akár írásban, amikor úgy érezzük, hogy megtámadtak bennünket. Lehet, hogy nem így nevezzük, de ez akkor is a mi néha kicsinyes, néha kifejezetten erős bosszúállásunk. Ez lehet, hogy erősebb önérzetet, nagyobb önbecsülést biztosít, mint hallgatni és meghunyászkodni, de nem csupán ez a két megoldást közül választhatunk. A valódi hit egyik nagy értéke és ereje, hogy számít az Örökkévaló igazságszolgáltatására. Nem azért nem áll bosszút, mert ne állna módjában, vagy gyenge lenne hozzá, hanem azért, hogy helyet adjon a Mindenhatónak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad van az igazságos ítélet, ezért bátran rád bízhatom magamat és mindazt, ami bosszúért kiállt a lelkemben!

*Revideált új fordítás

2023. március 28., kedd

Napi felülről:

Ők pedig így válaszoltak: „Az Úrnak van szüksége rá.”

Lukács evangéliuma 19. rész 34. vers*

Áldott keddet, a mennyei tervek, vezetés és szükségek felismerését és vállalását kívánom minden testvérem számára!

Virágvasárnap áll előttünk. Ez annak az ünnepe, amikor Jézus Krisztus egy szamárcsikón bevonul Jeruzsálembe miközben királyként köszönti őt a néptömeg. Ez nem csupán egy hirtelen támadt felbuzdulás következménye lett, hanem régi, de ismert próféciák eleven beteljesedése. Maga Jézus küldte el két tanítványát, hogy elhozzák azt a szamárcsikót, amelyre felülhetett. Ez egy különleges feladat volt a számukra, hiszen csak ennyit tudtak válaszolni a tettük felől kérdezősködőknek, hogy az Úr az, akinek szüksége van erre. Azt könnyű megérteni, hogy mit jelent üzletet kötni valakivel. Fizetünk és ezzel megvásároljuk azt, amit szeretnénk. Az igazán értékes dolgok azonban olyan szükségekre, tervekre és vágyakra felelnek, születnek, amelyek messze túlmutatnak az üzleten. Ilyen a valódi szerelem, szeretet, ahol mások igényei kerülnek a szívünk közepébe. A hit pedig ugyanilyen módon képes betölteni a lelkünket is mennyei tervekkel. Ez az, amikor felismerjük és vállaljuk is, hogy az Úrhoz tartozunk, őt szeretjük és akarata fontos lesz számunkra!

Mennyei Atyám, segíts, hogy felismerjem, lássam és mindig vállaljam mindazt, amit te kérsz, amire Isten országának szüksége van!

*Egyszerű fordítás

2023. március 27., hétfő

Napi felülről:

„Az önfejű csak saját kívánságát követi, és dühösen elutasít minden bölcs tanácsot.”

Példabeszédek könyve 18. rész 1. vers*

Áldott hétfőt, a nyitottság, taníthatóság és az igazság iránti vágyunk megőrzését, építését és gyakorlását kívánom minden testvérem számára!

Az önfejűség, a másoktól való elhatárolódás és különcködés akkor lesz kísértés, majd gyakorlat az életünkben, amikor nagyobb értéknek tartjuk a saját elképzeléseinket, igényeinket és véleményünket, mint másokét. Amikor az én igazságom, valóságom lesz a mérték minden és mindenki más megítéléséhez. Amikor jobban tudok mindent másoknál, ráadásul erre még büszke is vagyok. Ez egy veszélyes út, még akkor is, ha az önérzetünk vágyából születik, mert nem attól leszünk igazán megbecsültek, ha másokat lenézünk, magunkat pedig felemeljük, hanem akkor, amikor készek vagyunk együtt növekedni és tanulni másoktól. A nyitottság és taníthatóság a lélek fiatalságának és egészségének ismertető jegyei. Aki bezárkózik, elkülönül vagy okoskodó megmondó emberré válik, az elveszíti azt az erőforrást, amely a közösség erejéből táplálkozik. Ráadásul ez befolyással van az Istennel való kapcsolatunkra is, hiszen képesek vagyunk még nála is bölcsebbnek, okosabbnak és értelmesebbnek gondolni magunkat. A felülre nyitott szív viszont mindig érdeklődő és érzékeny marad mások iránt is, mert ez tanulja a mennyei Atyától.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nyitottságra, taníthatóságra és érzékenységre nevelsz, hogy betölthessem azt a szolgálatot, küldetést, amit rám bíztál!

*Egyszerű fordítás

2023. március 26., vasárnap

Napi felülről:

„És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”

János evangéliuma 17. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya szeretetének ismeretét, megtapasztalását és jelenlétét kívánom minden testvérem életébe!

Mielőtt Jézus elindult a Gecsemáné kertbe, a gyötrődés és az árulás helyére ezzel az imádsággal zárta le az utolsó vacsorát. Tudta mi vár rá, de azt is, hogy mi a küldetése, szolgálata. Megismertetni a mennyei Atyát, szeretetét, jelenlétét tanítványaival és rajtuk keresztül mindazokkal is, akik benne hinni fognak. Ehhez hozzá tartozott az az áldozat, amit a kereszten hozott meg értünk, hogy megnyílhasson számunkra a mennyei otthonba vezető út. Ez a szeretet az Atyától indul és egészen a szívünkig érhet, összekötve lelkünket ővele. Ennek a szeretetnek nem egyszerűen csodálóinak kell lennünk, hanem megélőinek, azzal, hogy minden akadályt, amit felépítettünk vele szemben lerombolunk, minden emberi okoskodást, ami elválaszt bennünket tőle, azt félreállítjuk. Ez a tiszta, egyértelmű és rendíthetetlen odaszánás az életünk megmentője, kiteljesítője és jövője. Isten meglépte, megtette értünk azt, amit csak ő tehet. Most mi következünk azzal, hogy kifogások, mentségek és kibúvók helyett ezzel a szeretettel töltekezünk be, ezt tesszük életünk igazságává és vezérfonalává!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szereteted nem szavakból, ígéretekből áll csupán, hanem valóságos tettekből és odaszánásból! Erre a szeretetre vágyom, hogy bennem éljen és munkálkodjon!

*Revideált új fordítás

2023. március 25., szombat

Napi felülről:

Mózes így válaszolt: „Ha te magad nem jössz velünk, akkor ne is vigyél minket innen tovább!”

Mózes második könyve 33. rész 15. vers*

Áldott szombatot, az Örökkévaló vezetésének, jelenlétének és közösségének vágyát, igényét és örömét kívánom minden testvérem életére!

Az kifejezetten áldás, ha biztosak vagyunk abban, hogy helyes az, amit teszünk, jó úton járunk és Isten vezetését követjük. Mózes benne élt a Mindenható tervében. Életében valósággá váltak a mindennapokban az Úr csodái és ebben ő is nagyon fontos rész vállalt. A próbák tűzében megedződve és a tapasztalatokból tanulva azonban nem önmagában lett egyre biztosabb, hanem abban erősödött meg, hogy Isten nélkül sehová nem érdemes elindulni és az ő jelenlétét nélkülözve még azon az úton sem érdemes járni, ami egyébként helyes és jó. Ez nem bizonytalanság volt a részéről, hanem annak a mély bizonyossága, hogy az Örökkévaló sokkal, de sokkal több, mint egy távoli, parancsokat osztogató úr, aki megfogalmazza az elvárásait és megbünteti azokat, akik nem követik azokat. Ő a maga az Élet, ezért, ahol jelen van, ott biztos egyedül a siker, a győzelem és az áldott jövő. Ennél többet ma sem lehet kívánni, ennél kevesebbel pedig nem érdemes beérni, főleg azok után, hogy a mennyei Atya megajándékozott bennünket szeretetének jelenlétével, ami mindennapi megtapasztalásunk lehet, amikor befogadjuk.

Mennyei Atyám, jelenléted békességet, megerősít és biztonságot nyújt számomra. Veled vágyok, kívánok és szeretnék élni, járni és győzni egész életemben!

*Egyszerű fordítás

2023. március 24., péntek

Napi felülről:

„Mégis arra kérlek, hogy bocsásd meg ezt a bűnüket! Ha nem, töröld ki nevemet könyvedből, amelyet írtál!”

Mózes második könyve 32. rész 32. vers*

Áldott pénteket, az Isten és emberek előtti felelősségünk egészséges és gyümölcsöző megélését kívánom minden testvérem számára!

Egy érett és lelkileg egészséges ember nem csupán önmagáért képes áldozatot hozni, vállalni, hanem mindazokért, akik a felelősségi körébe tartoznak. Ez a természetes erőforrása egy szülőnek, ahhoz, hogy egy kezdetben teljesen magatehetetlen, de rá bízatott gyermeket gondozzon, neveljen és segítse a fejlődését. Még arra is képesek vagyunk, hogy saját igényeinket háttérbe szorítsuk vagy akár feláldozzuk magunkat a szeretteinkért. Mózesben is ez az érzés uralkodott el népével kapcsolatban, amikor az Örökkévalóval beszélget. Tisztában volt vele milyen súlyos vétket követtek el, amikor minden figyelmeztetés és tiltás ellenére rossz útra tértek ráadásul mindezt testvére Áron felügyeletével. Közbenjárt az övéiért, de őszinte szívvel képes lett volna az életét is letenni a népért, ami bizonyította szeretetét, de a Mindenható ennél is nehezebbet kért tőle. Maradjon a helyén és vezess a népet az Úr akarata szerint, arra amerre Isten angyala megy előttük.  Életben maradni és végezni tovább a küldetésünket néha nehezebb, mert több kihívással és fájdalommal jár együtt, mint halálra szánni magunkat. Az időket és az igazságos döntést pedig bátran bízhatjuk az Úrra, aki pontosan tudja, mert ismeri, mit jelent értünk élni, szenvedni és meghalni.

Mennyei Atyám, köszönöm megbocsátó szereteted hatalmát, amely nekem is életet és jövőt ajándékozott!

*Egyszerű fordítás

2023. március 23., csütörtök

Napi felülről:

„Mert az Örökkévaló szava igaz, minden tette hűségét bizonyítja.”

33. zsoltár 4. vers*

Áldott csütörtököt, Isten igéjére való bátor, hittel teljes ráhagyatkozást kívánok minden testvérem számára!

Amit ígérek azt komolyan is gondolom, de sajnos ez nem zárja ki azt, hogy elfelejtek valamit. Változhat a megértésem, figyelmem, ezért megbízhatatlanná és kiszámíthatatlanná válhatok. Ez nem lehet mentség vagy kifogás, de ettől még megtörténhet a legnagyobb jóakaratom mellett is. Ami ezzel kapcsolatban velem előfordulhat, az a mennyei Atyával semmiképpen. Az ő szava, igéje és ígéretei az a rendíthetetlen alap, ami katasztrófa és halál-biztos minden tekintetben, ezért lehet rá számítani most és mindörökké. Ez nem valamilyen titokzatos tudomány, ismeret, amelynek megértése különleges beavatást vagy képességet igényel, hanem a Teremtő hűségének nyilvánvaló bizonyítéka. A Biblia olvasása, megismerése és tanulmányozása a Szentlélek segítségével egy mélyre ásás, az igaz gondolataink, tetteink megalapozása és előkészítése. Mivel az Örökkévaló szava megbízható, nem érdemes ennél kevesebbel beérni, még akkor sem, ha látszólag vannak ennél divatosabb, népszerűbb vagy csábítóbb eszmék is. Ő köztünk, bennünk és velünk is hűséges szeretetét osztotta meg, hogy részesei legyünk örömének!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy igéd, kijelentéseid olyan alapjai lehetnek az életemnek, amelyre bátran, reménységgel építhetek minden időben!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!