Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. május 15., hétfő

Napi felülről:

Akkor Mózes könyörgött az Örökkévalónak Mirjám érdekében: „Ó, Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!”

Mózes negyedik könyve 12. rész 13. vers*

Áldott hétfőt, a szeretteinkért, barátainkért való, tőlünk telhető legteljesebb odaszánást és küzdelmet kívánok minden testvérem számára!

Mózesnek Isten elhívott és alázatos szolgájának az egész családja átélt már sok csodát az évek alatt. A nővére Mirjám volt ott, amikor csecsemőként egy gyékénykosárba helyezték a szülei és a Nílus nádasába rejtették. Merészen ő ajánlotta a fáraó lányának, aki észrevette a síró fiút, hogy szerez majd neki megfelelő szoptató dajkát, aki így az édesanyja lehetett. Együtt élték át, az Egyiptomból való szabadulás örömét és Isten jelenlétének valóságát. Most mégis komoly családi konfliktus támadt köztük. Áron, a bátyja és Mirjám Mózes ellen fordultak, mert nehezteltek rá felesége származása miatt. Ezzel megromlott a családi békesség, de ezzel együtt az Örökkévaló elhívását, döntését is kétségbe vonták azzal, hogy Mózes helyébe kívántak állni. Az Úr közbelépett és Mirjám megbetegedett, egyik pillanatról a másikra leprás lett, vagyis fertőző beteg, akit karanténba kellett zárni, a táboron kívül. Ekkor könyörög Mózes a testvéréért, aki nemsokkal előtte még rosszindulattal telve beszélt ellene. Nem elégtételt érezve, hanem őszintén és odaszántan küzdve testileg és lelkileg is beteg nővéréért! Ezzel állhatott helyre a család békessége és egysége és nem csupán Mirjám egészsége!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te azt akarod, hogy meggyógyuljanak a kapcsolataim emberekkel és veled is, akármilyen nehézség is történt előtte!

*Egyszerű fordítás

2023. május 14., vasárnap

Napi felülről:

„Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiábavalóság!”

A prédikátor könyve 5. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a pénz, vagyon és gazdagság helyes értékelését és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Mi azzal a baj, ha szeretjük vagy szeretnénk, hogy mindig legyen elég pénzünk, vagyonunk a mindennapi élet kihívásaihoz? Ezzel talán semmi, de a probléma ott kezdődik, amikor csak az ajándékra figyelünk, az ajándékozót pedig elhanyagoljuk. Amikor az lesz a fontos, hogy nekünk mink van másokhoz képest és nem az, hogy mire is kaptunk azt, amit eddig elértünk. Amikor attól függ a biztonságérzetünk és a békességünk, hogy mekkora összeget birtoklunk és nem attól, hogy mennyire szeret bennünket az Isten és mi mennyire szeretünk másokat. A pénz szeretete, szerelme mámorító és kábító hatású, ráadásul soha nem lehet vele betelni, megelégedni, mindig többre kívánkozik. Ebből fakadnak az irigység, kapzsiság és önzőség mérgező gyümölcsei is. Ráadásul elveszi tőlünk annak a lehetőségét, hogy a szeretetünket Isten és mások iránt erősítsük és fejlesszük. Amikor a vagyon megszerzése lesz a legfontosabb cél a boldogságkeresésünk közben, arra rá fognak menni mind az emberi, mind a mennyei kapcsolataink, hiszen a szívünk legértékesebb helyeiről fognak kiszorulni. A szeretet akkor lesz igazi kincsé, ha nem tárgyakba, vagyonba fektetjük, hanem a mennyei Atyával és embertásainkkal való őszinte közösségbe.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tőled kaptam minden lehetőségemet, pénzemet és vagyonomat, ezért téged áldalak, szeretlek és neked akarok velük szolgálni!

*Revideált új fordítás

2023. május 13., szombat

Napi felülről:

„És így szólt: Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”

Márk evangéliuma 14. rész 36. vers*

Áldott szombatot, saját akaratunk és elképzeléseink mennyei tervekhez való igazítását kívánom minden testvérem számára!

Jézus Krisztus elfogatása előtti óráiban imádkozott ezekkel a szavakkal a Gecsemáné kertben. A Fiú értve és tudva, hogy emiatt milyen szenvedések várnak rá mégis a mennyei Atyja teljes és tökéletes akaratát választotta. Az egy Isten két természetének szíve összedobbant, hogy Teremtő létére a teremtett testben vállalja a kínhalál elszenvedését értünk, értem. Ezzel nyitotta meg előttünk mennyei családjának ajtaját, hogy nekünk is részünk lehessen abban a tisztességben, hogy az Örökkévalóra ugyanezzel a szívvel nézhessünk és benne már most láthassuk reményteljes jövőnket. A testi létünk legszívesebben elkerülne mindenféle szenvedést, megpróbáltatást és fájdalmat, ami nem véletlen, hiszen a lelkünk érzi, hogy nem erre lettünk teremtve. Azt felismerni, hogy a céltévesztett világ miatt ez elkerülhetetlen, de egészen más ezt mennyei Atyánk akaratából elfogadni, felvállalni, mint keserűséggel, másokat hibáztatva kínlódni önmagunkat sajnáltatva. Abbá, azaz Atyám az Isten! Már nem csak Teremtőm, igaz Bírám, hanem szeretetével megmentő és befogadó mennyei Édesapám!

Mennyei Atyám, neked minden lehetséges, még az is, hogy engem is befogadj szeretett családod közösségébe! Köszönöm, hogy ezért felvállaltad értem a testi, lelki szenvedés minden kínját, a halál megízlelését, hogy nekem teljes életem lehessen benned és veled!

*Revideált új fordítás

2023. május 12., péntek

Napi felülről:

„Az énekvezetőnek: Dávidi dicséret. Örökkévaló, megvizsgáltál engem és kiismertél.”

139. zsoltár 1. vers*

Áldott pénteket, Isten velünk kapcsolatos csodálatos figyelmének felfedezését, megértését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Vajon mit kell tennünk ahhoz, hogy az Örökkévaló minden ízünkben kivizsgálhasson bennünket? Lehet-e bármilyen akadálya annak, hogy ő végig kutassa az életünket, szívünk szándékait és a lelkünk titkait? Valójában nem ezek a kérdések, hiszen pont azt kell megértenünk, hogy semmiképpen nem tudjuk elkerülni ezt az alapos megfigyelést, tudást és ismeretet a menny részéről, amely bennünket érint. Sem eltitkolni nem tudunk semmit, se elmenekülni előle sehová. Ezért inkább az a fontos, hogy én mikor fedezem és ismerem fel, Istennek ezt a mindentudását rólam. Mikor hagyok fel a meneküléssel, rejtőzködéssel vagy képmutatással, amellyel nem az Urat csapom be, hanem önmagamat. Mikor jövök rá, hogy ez az ismeret nem az ítéletemre van, bár bőven lenne mit felhasználni ellenem, hanem még értem munkálkodik. Aki odamenekül a mennyei Atya világosságába, annak szívét, lelkét megtisztítja, meggyógyítja és így célt ér minden kivizsgálás és megfigyelés. Aki viszont ezzel nem foglalkozik, az saját maga ellen fordítja majd ezt a csodálatos figyelmet!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a hihetetlen figyelemért, amellyel körül veszel engem, mert a javamat szolgálja!

*Saját fordítás

2023. május 11., csütörtök

Napi felülről:

„És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?”

Lukács evangéliuma 16. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, hűséges, becsületes és megbízható lelkületet kívánok minden testvérem számára!

Azt egészen jól értjük, hogy a munkahelyünkön a ránk bízott feladatokat kell megfelelően elvégeznünk ahhoz, hogy fizetést kapjunk, vagyis odaadják érte, ami már a miénk lesz. Legtöbbször nem a magunk tulajdonán dolgozunk, mégis sajátunknak érezhetjük a tennivalókat, hiszen ezen keresztül derül ki a megbízhatóságunk, mutathatjuk meg mit is érünk valójában. A mennyből kaptunk egy számunkra megfizethetetlen, de Jézus Krisztusba vetett hit által mégis elérhető ajándékot, a teljes élet valóságát, melyet a halál sem vehet el tőlünk. Ezzel együtt egy fantasztikus küldetésbe, felülről kapott megbízásba is bekapcsolódtunk, ahol Isten csodálatos országának az építésében vehetünk részt. Ekkor érthetjük meg, hogy a feladataink és felelősségünk alapján van értelme annak, hogy mi az enyém, mi a tiéd, de valójában minden az Úré. Tőle származik, és egyedül ő kérheti számon, hogy milyen gazdái voltunk annak, amit itt a földön birtokoltunk. Ezért legalább három okból érdemes és lényeges hűségesen, becsületesen és megbízhatóan élnünk: a mennyei Megbízónk, önmagunk és mások miatt.

Mennyei Atyám, köszönöm ajándékaidat, bizalmadat és jóakaratodat! Szeretnék mindig hűségesen élni ezekkel!

*Revideált új fordítás

2023. május 10., szerda

Napi felülről: „Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd!”

50. zsoltár 14. vers*

Áldott szerdát, a hálának és az ígéreteink betartásának jelenlétét, erejét és örömét kívánom minden testvérem életére!

Az örömöm és boldogságom nem akkor teljesedik ki, amikor megkapok valamit, elérek egy kitűzött célt vagy sikereket érek el, hanem abban, ahogy mindezt kivel és hogyan osztom meg. A nagy győzelmekhez méltó ünneplés jár, hogy mindenki, akinek köze volt hozzá részesedhessen belőle. Ebbe beletartozik az Örökkévaló felé való köszönetünk is. Nem érdemes elhanyagolni, megspórolni a lelkünk háláját Isten irányába, hiszen, amikor kifejezzük felé lekötelezettségünket, azzal nem a magunkéból veszünk el, hanem részévé tesszük a menny örömét is az ünneplésünknek. Aki hálaadással fordul felfelé, ezzel mutatja meg, hogy eredményeit nem csupán önmagának köszönheti, az kedves a Mindenható előtt és békessége megnyugszik rajta. Az ígéreteink betartása az emberi méltóságunk egyik fontos lába. Amikor szószegők leszünk, azzal nem csupán becsapunk másokat, de elveszítünk valami lényegeset is önmagunkból. Mindez hatványozottan igaz, ha a Felséges előtt fogadunk meg valamit, akinek van joga és lehetősége, hogy ezt számon is kérje rajtunk. Legyen a hálaadás és az ígéretek betartása teljesen természetes része az életednek!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert neked köszönhetek minden jót az életemben! Segíts, hogy ígéreteim ne tovaszálljanak, hanem mélyen meggyökerezzenek!

*Egyszerű fordítás

2023. május 9., kedd

Napi felülről:

„Aki őszintén válaszol, az az igaz barátod.”

A példabeszédek könyve 24. rész 26. vers*

Áldott keddet, az igaz, valóságos és őszinte szavak bátorságát, erejét és szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Akit tényleg szeretek azzal, nem tehetem meg, hogy nem vagyok őszintén igaz, még akkor sem, ha elfogult vagyok vele kapcsolatban. Az nem a barátság erősítése, ha eltitkolok valamit, azért, hogy ne legyen belőle sértődés vagy neheztelés. Az adott pillanatban mindig fájni fog, érzékenyen érint, ha szembesítenek azzal a valósággal, ami kényelmetlenül érint, de mennyivel jobb, ha ezt a barátom, teszi meg velem és nem mások előtt kell megszégyenülnöm. Az értékes kapcsolataink egyik nagyon fontos alapja, mutatója ez a fajta őszinte nyíltság és bátorság. Ezt segítenem kell azzal, hogy nem a haragomat mutatom ki afelé, aki felvállalja ezt, hanem az első felindulásom után a köszönetemet és a megbecsülésemet fejezem ki. Arra vágyom, hogy a barátaim, szeretteim, ha kell fájó őszinteséggel, de segítsenek abban, hogy ne maradjak tévedésben, rossz úton vagy önámításban. Szeressenek annyira, hogy a várható kiakadásom ellenére, inkább ki akarjanak húzni a gödörből, ne benne hagyni a békességre hivatkozva!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban olyan igaz barátom lett, aki őszintén szembesítő igazsággal, de megmentő szeretettel fordul felém!

*Egyszerű fordítás

2023. május 8., hétfő

Napi felülről:

„Nincs senki olyan szent, mint te, Örökkévaló! Sőt rajtad kívül senki sincs! Nincs más kőszikla, Istenünkhöz hasonló!”

Sámuel első könyve 2. rész 2. vers*

Áldott hétfőt, a nehézségeink közepette is az Örökkévaló jelenlétének, segítségének a megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Anna, Sámuel próféta édesanyja akkor mondta el ezt az örömimádságot, amikor sok évnyi elkeseredett vívódás után megszülethetett gyermeke, akit az Úrtól kért, kapott és neki ajánlott.  Néhány évvel korábban még bánatos lélekkel imádkozott az Úr előtt, szomorúságát neki panaszolta el. Igaz, hogy emberek nem hallhatták a szavait, hiszen hang nélkül mondta ki őket, de az Örökkévaló igen. Eljött a hálaadás ideje, mert megsegítette őt az Isten, visszanyerte életkedvét és reménységét. Addig is bízott a Mindenható szabadításában, ezért fordult hozzá, de most meg is tapasztalta, hogy nem szégyenül meg az, aki nála keresi, tőle várja a megoldásokat. Nincs senki más, aki mérhető lenne a mennyei Atyához! Nincs semmilyen más erő, befolyás vagy hatalom, akihez érdemesebb lenne fordulnunk az életünk nagy és fontos kérdéseiben. Nincsen más olyan biztos pont, rendíthetetlen alap, amelyre megéri építeni a jövőnket, mint az ő ígéretei és kijelentései. Ez akkor is igaz, ha tele van a szívem szomorúsággal és akkor is, amikor az áldások örömében élhetek!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te vagy az én reménységem, az életem alapja és segítsége!

*Egyszerű fordítás

2023. május 7., vasárnap

Napi felülről:

„Mert nagy dolgot tett velem a Hatalmas! Szent a neve!”

Lukács evangéliuma 1. rész 49. vers*

Áldott vasárnapot, az édesanyák, szülők és a családunk felé való tiszteletünk, szeretetünk valódi és mély kimutatását kívánom minden testvérem számára!

A fiatal Mária akkor mondta ki ezeket a szavakat, amikor már szíve alatt hordozta Jézust és meglátogatta idősebb rokonát Erzsébetet, aki öreg kora ellenére szintén várandós volt. Mindketten felülről kapott ajándékként tekintettek a születendő gyermekükre, de megélték azt is, hogy ezt nem volt könnyű felvállalni mások előtt, ezért hónapokra elvonultak és nem mutatkoztak. Maguk között örömmel és hittel beszéltek arról, hogy milyen nagy dolgot tett velük az Úr és készültek az anyaság kihívásaira. Két alázatos, de elszánt édesanya, akik a körülményeik ellenére minden tőlük telhetőt megtettek az övéikért. Mindkét gyermek János és Jézus is óriási feladatra készült, felülről kapott küldetésre, amely a mennyből indult el, de a szülőkön keresztül folytatódott, lett valóság. Elkötelezett édesanyák odaszánt fiaik.

Ma, amikor az édesanyákat köszöntjük, rájuk emlékezünk, akkor a köszönetünkben legyen benne az a csodálat és tisztelet, amellyel képesek voltak szenvedni, terheket vállalni és küzdeni értünk. Nem azért, mert mindent jól csináltak, hanem azért, mert értünk, miattunk, a mi jövőnkért vállaltak áldozatot! Ez is az Úrtól van, mert nagy dolgokat tett velünk az Örökkévaló!

Mennyei Atyám, hálát adok szüleimért, értem hozott áldozatukért! Köszönöm, hogy rajtuk keresztül is kimutattad felém való szereteted!

*Egyszerű fordítás

2023. május 6., szombat

Napi felülről:

„Minden szabad számomra, de nem minden szolgálja javamat. Minden szabad számomra, csak ne én kerüljek majd valaminek a hatalma alá.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 6. rész 12. vers*

Áldott szombatot, az Istentől kapott szabadság és lehetőségek jó felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Olyan kincsünk az Istentől kapott szabadságunk, amely az emberségünk egyik alappillére. Van jogunk, lehetőségünk, de felelősségünk is ezzel megfelelően és bölcsen élni. Minden szabad számomra, de ez nem jelenti azt, hogy bármit teszek az helyes is lesz, a javamra, hasznomra válik. A szabad döntésünket az igazságosság és a szeretet képes a helyes irányba terelni, vezetni és vinni. Ráadásul még az is megtörténhet, hogy saját akaratunkból, elhatározásunkból kerülünk valaminek az uralma alá, ahonnan nagyon nehezen tudunk csak megszabadulni. A függőségeink nagy többségét nem ránk kényszerítették, hanem sajnálatosan saját szabadságunk áldozatai lettünk. Szabad vagyok arra, hogy a jót válasszam, de arra is, hogy a rossz mellett döntsek. Ez az érett felnőttkor jellemzője, amikor mindezekért vállalnom kell a felelősséget, sőt a következményeket is. A szabadság tehát nem egy út, amely a jó irányba vezet, hanem az útelágazás, amely döntés elé állít, hogy merre induljak tovább. Vezet felfelé is egy út, amely fárasztó és nehéz, de lefelé is, amely sokkal csábítóbb, hiszen könnyebben lehet rajta haladni. Éljünk jól és bölcsen a lehetőségeinkkel, hogy később ne kelljen megbánni döntéseinket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csak szabadságot adtál, hanem segítséget is, hogy jól és bölcsen élhessek a lehetőségeimmel!

*Saját fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!