Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. november 3., péntek

Napi felülről:

„Hasznomra vált, hogy megaláztattam, hiszen ezáltal megtanulhatom rendelkezéseidet.”

119. zsoltár 71. vers*

Áldott pénteket, a nehéz, nyomorúságos és problémás helyzetek tanításának felismerését, megértését kívánom minden testvérem számára!

Akármennyire is szeretném, hogy mindig, minden jól sikerüljön és ne legyenek megtépázó viharok az életemben, egyszerűen a lelkem fejlődéséhez, tanulásához és megértéséhez szükségem van nehéz, megalázó időszakokra is. Ezekben és ezek által olyan leckéket sajátíthatok el, amelyeket más módon képtelenség. Ezért az első ijedségem és félelmeim után ne felelőseket kezdjek el keresni és hibáztatni másokat, hogy így vegyek elégtételt a nyomorúságomért, hanem nézzek bele a hit messzelátójába és keressem meg, vegyem észre ezekben a helyzetekben is az Örökkévaló tanítását. Ami felőlem nézve jogosan megaláztatásnak érezhető, mennyei távlatokból lehet, hogy a lelkem formálódásának egyik fontos tantárgya. Ez az összefüggés nem ment fel senkit, aki vétkezett ellenem, de nekem segíthet abban, hogy ne a keserűség, harag vagy a gyűlölet fogságába kerüljek, hanem megerősödve, jobb emberként kerüljek ki a próbákból. Többször kérem, hogy a mennyei Atya vezessen, tanítson útjaira, ezekre pedig nem ritkán úgy válaszol, hogy megenged egy-egy éles, kiakasztó és megterhelő időszakot az életembe, ahol nem másokat fogok legyőzni, hanem önmagamat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy még a megalázó helyzeteket is a javamra fordítod azáltal, hogy ezeken keresztül is tanítasz, jobbá formálsz!      

*Saját fordítás

2023. november 2., csütörtök

Napi felülről:

„Azonban kitart az igaz a saját útján és a kezek tisztasága növeli a bátorságot.”

Jób könyve 17. rész 9. vers*

Áldott csütörtököt, igaz, egyenes és tiszta szívet, gondolatokat és tetteket kívánok minden testvérem számára!

Jób szenvedései kellős közepén mondja ki ezeket a szavakat, kiközben barátaiban is csalódnia kellett. Nem értette, hogy az Örökkévaló miért engedi meg mindezt és mit is akar vele? Tele volt szíve égetően fontos, de megválaszolatlan kérdésekkel. Annyira elkeserítette, hogy nem látott világos összefüggéseket saját addigi élete és az általa átélt sorscsapások között. Nem véletlen, hiszen nem tudhatta és érthette a Gonosz őt, javait és egészségét kikérő, megrostáló munkáját, ami semmiképpen nem illett az addigi elképzelésébe. Amennyiben ismerte volna, hogy mi van a háttérben, lehet, hogy türelmesebben viselte volna a tragédiákat, de így ez is hozzáadódott a próbáihoz. Mindezek ellenére töretlenül ragaszkodott ahhoz, hogy Isten elé vigye ügyeit és tőle kapjon válaszokat. Ez az igaz ember útja, amikor minden látszat, vád és körülmény dacára kitart abban, amit helyesnek tart a Mindenható előtt. A tiszta kéz ereje nem abban rejlik, hogy másoknál jobbnak tartja magát, hanem abban, hogy van bátorsága szeretetből fakadó tettekre.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert az igazak útjára tanítasz engem és a kezeim tisztaságára, hogy bátor legyek szeretni!

*Saját fordítás

2023. november 1., szerda

Napi felülről:

„Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!”

73. zsoltár 26. vers*

Áldott szerdát, novembert és a testünk elmúlásán túllátó reménységet, hitet kívánok minden testvérem számára!

A lelkünk mélyén mindegyikünkben ott él egy nehezen megmagyarázható érzés, sejtés és vágy, hogy a létünk nem érhet csak úgy véget a testünk elmúlásával. Erre hiába próbálunk valamilyen ésszerű megoldást kitalálni, mert mindez abból fakad, hogy a lelkünkben őrizzük az Isten képére teremtettség lenyomatát. Mivel a nem láthatóból állt elő a látható, ezért amit most érzékelünk, tapasztalunk és tudunk az csak egy kis része az egésznek, a valóságnak. A tudomány megpróbálja felfedezni az anyagi világ összetett rendszerét és egyre jobban megértjük, hogy csak egy porszem vagyunk a mindenség hatalmas teljességében. A lelkünk azonban képes és kész is kapcsolódni az alkotó, teremtő és örökkévaló Istenhez, mert tőle kaptuk azt a kiváltságot és lehetőséget, ami többé tesz bennünket halandó lényeknél. Amikor a hitünk meggyőződése belekapaszkodhat, lehorgonyozhat a mennyei Atya ígéreteinek igazságába és teljes bizonyosággal vallhatjuk, mondhatjuk, hogy lesz folytatás, ráadásul vele és nála, mert ott van és lesz a maradandó lakhelyünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy sokkal többet készítettél számomra, mint amit most látok! Már itt is sok csodát és szépséget megtapasztaltam, de hálát adok mindazért, ami még vár rám!

*Revideált új fordítás

2023. október 31., kedd

Napi felülről:

„Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.”

147. zsoltár 11. vers*

Áldott keddet, Isten gyönyörködő szeretetének a jelenlétét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Ott van a szívünkben a vágy, hogy jók legyünk, de ezt a magunk módján szeretnénk megvalósítani és megélni. Azzal nincs is probléma, hogy eközben a saját javunkat, boldogságunkat keressük, hiszen csak akkor tudunk másokat is jól szeretni, ha önmagunkat is helyesen látjuk és szeretjük. Hiány abból fakad, amikor a jóról való elképzelésünkből kihagyjuk azt, aki minden jónak forrása és teremtője. Ne csodálkozzunk azon, ha a lelkünkben nincs békesség és félelmek gyötörnek miközben önmagunkban bízunk, de Isten szeretetében nem. Hatalmas felismerés és mennyei kincs átélni azt az örömöt, hogy az Örökkévaló gyönyörködik bennem, mert szeretetében élhetek.  Túlléphetek azon a hazugságon, hogy értéktelen vagyok, csak magamra számíthatok, mert velem senki sem törődik. Megtaláltam azt, aki nélkül nem lehet teljes az emberi létem. Letehettem, megvallhattam nyomasztó terheimet ott, ahol mindezekből fel is szabadulhattam. Ez a mennyei Atya szeretetének otthona, ahová meghívott Jézus Krisztus által engem is. Számára valóságos öröm, amikor benne bízom, neki hiszek és rá számítok minden utamon!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóságod megragadott és betöltött teljesen! Köszönöm, hogy bízhatok rendíthetetlen szeretetedben, gyönyörködésed örömében!

*Revideált új fordítás

2023. október 30., hétfő

Napi felülről:

„Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe.”

János evangéliuma 21. rész 7. vers*

Áldott hétfőt, bátor és hittel teljes felismeréseket, gondolatokat és tetteket kívánok minden testvérem számára!

A tanítványok Péter indíttatására kihajóztak egy újabb éjszakai halászatra, de hiába dolgoztak, nem fogtak semmit. A feltámadt Jézus már a parton várta őket, de még távol voltak, amikor megszólította és arra bíztatta őket, hogy vessék ki újból a hálóikat a jobb oldalra. Azonnal tele lett a háló, amit alig bírtak kivonni a nagy zsákmány miatt. Ekkor ismerte fel János, hogy az Úr szólította meg őket és ő vár rájuk a parton. Péternek volt még személyes megbeszélnivalója, elrendezésére váró kérdése a Mesterrel, ezért is vállalta be az úszást, hogy további halogatás nélkül, minél gyorsabban találkozhasson vele. Jézus megértette és beteljesítette ezt a vágyát, hiszen külön elbeszélgetett Péterrel és segített helyreállítani a kapcsolatukat. Vannak ugyanis olyan pillanatok, időszakok az életünkben, amikor különlegesen érezzük és tapasztaljuk, hogy az Úr van ott! Ezeket nem szabad csak úgy elengedni, veszni hagyni, mert értünk vannak, ránk várnak, hogy igazi változást hozzanak az életünkbe!

Mennyei Atyám, hálát adok azokért a találkozásokért, amikor csodálatos módon közel érezhetlek magamhoz, amikor volt és van lehetőségem átélni helyreállító szereteted erejét!

*Revideált új fordítás

2023. október 29., vasárnap

Napi felülről:

Ekkor Dávid nagyon megrendült. A kapu fölött lévő szobába ment, és keservesen sírt. Egyre csak azt hajtogatta: „Ó, fiam, Absolon! Fiam, Absolon! Jaj, fiam! Bárcsak én haltam volna meg helyetted! Ó, fiam, Absolon! Fiam, fiam!”

Sámuel második könyve 19. rész 1.vers*

Áldott vasárnapot, a családi tragédiáink, veszteségeink és csalódásaink megfelelő feldolgozását, megélését kívánom minden testvérem számára!

Talán az egyik legnehezebb lelki folyamat a családi veszteségek, kudarcok és tragédiák feldolgozása. Dávid király ellen a saját fia lázadt fel, polgárháborúba taszítva ezzel az egész országot, amelynek nagyon sokan áldozatául estek. Győzelmet arattak Dávid seregei, de a király mégis megrendülten gyászol, hiszen Absolon meghalt a csatában. A józan ész szerint a fiú megérdemelte a sorsát, hiszen saját maga kereste a vesztét, de az apai szív nem tudta őt ilyen könnyen elengedni, leírni. Minél jobban szeretünk valakit, annál nehezebb elfogadni, megérteni és túllépni az elvesztésén. Ezt csak nehezíti, ha mi magunk is hibáztunk, tévedtünk vele kapcsolatban, amit ekkor már lehetetlen helyrehozni. Ezért mindennél fontosabb, hogy amíg élünk, addig rendezzük a kapcsolatainkat és ne halogassuk a megfelelő, őszinte helyreállításukat, mert utólag már nagyon fogjuk bánni, ha nem tettük meg. Érezhetjük úgy, hogy inkább nekünk kellett volna meghalnunk szerettünk helyett, de nem így történt! Nekünk még élnünk kell, mert feladatunk van, akkor is, ha most eltakarja előlünk a fájdalom! Hittel, ha kell mély bűnbánattal fel kell dolgoznunk a hiányt, el kell siratni, meg kell gyászolni az elveszett életet, hogy a visszalévő időnket még jobban, még helyesebben tudjuk felhasználni.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a legfájóbb veszteségeinken keresztül is tanítasz az életről, a szeretetről és a valódi reménységről!  

*Egyszerű fordítás (2Sám 18,33)

2023. október 28., szombat

Napi felülről:

„Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.”

Példabeszédek könyve 8. rész 35. vers*

Áldott szombatot, a felülről való bölcsesség befogadását, használatát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az a bölcsesség, ami jóval megelőzte az emberi gondolkodás megjelenését, amire alapozva teremtetett ez a jelenlegi világ ma sem elérhetetlen, nincs elrejtve titokzatos módon. Leginkább csak saját büszke és önző okoskodásaink építenek olyan falakat, amelyek elzárhatnak bennünket ettől a kincstől. Az emberi tudományom ennek fizikai valóságából lépésről lépésre felismer összefüggéseket, de sajnos sokszor nem építésre, hanem pusztításra használja ezt a tudást. Mindez az örökkévaló bölcsesség alkotásainak vizsgálatából ered, de ennél is fontosabb magát a forrást megismerni. A mennyei Atya kinyilatkoztatta, megmutatta és bebizonyította, hogy az életünk több, mint a testünk léte és a valódi bölcsesség számol ezzel, sőt számít is rá. Nem mindegy tehát, hogy miért és kiért élünk, küzdünk, kinek és kiben hiszünk, reménykedünk. Túl drága, egyedi és megismételhetetlen az életünk ahhoz, hogy tönkre tegyük és elpazaroljuk hosszú távon értéktelen és mulandó célokra. Isten szeretetének bölcsessége megjelent emberi testben, hogy elhozza számunkra a lélek békességét, biztonságát és igazi létét, amely nélkül sohasem lehet teljes életünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a tőled való bölcsesség ma is arra tanít, hogy mit jelent veled együtt megélni az életet, mit jelent jóindulatot és kegyelmet találni nálad és benned!

*Revideált új fordítás

2023. október 27., péntek

Napi felülről:

„Szinte újjáéledünk, amikor halljuk, hogy milyen szilárdan megálltok az Úrban.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 3. rész 8. vers*

Áldott pénteket, szilárd, rendíthetetlen és elkötelezett hitet, reménységet és kapcsolatokat kívánok minden testvérem számára!

A hitemet sohasem tekinthetem magánügynek. Sokkal inkább a földi létem, életem kinyújtott karjának a menny felé. Ez pedig nem csupán nekem adhat segítséget, hanem azok számára is, akik látják, hallják és felbátorodnak ezen keresztül. Amikor ragaszkodom ahhoz a reménységhez, amit az Örökkévaló ültetett a szívembe és szilárdan, elkötelezetten kiállok a hitem mellett, az annak a zászlónak magasba emelése, amely az égi seregekhez tartozás jelzése. Bele tudok szürkülni a hétköznapi nehézségek embertelen ködébe, ezért olyan szükséges a megújító, frissítő mennyei szellő érintése. Legtöbbször pedig ez valakinek, valakiknek az élő hite által történhet meg. Minden egyes bátor lépés, amit azért teszek meg, mert tudom, hogy ez a helyes és kedves Isten előtt, egy újabb győzelem a jóért való harcban, ami másokat is felébreszthet és megeleveníthet. Nem vagyok egyedül ma sem a küzdelmeimben. Akármi is történik velem, érjen bármiféle meglepetés az Úr nem csak figyel, őriz, de számít is rám!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy sokszor bátorítasz mások hite által és én is lelkesíthetek másokat azzal, hogy veled járok!

*Egyszerű fordítás

2023. október 26., csütörtök

Napi felülről:

„Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem!”

Sámuel második könyve 16. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, a rosszindulatú megjegyzések, bántások és bírálatok megfelelő kezelését és a javunkra fordítását kívánom minden testvérem számára!

Miközben Dávid király saját fia elől menekül, aki fellázította ellene az országot és trónjára tört, egy ellenséges érzületű ember Simei kihasználva a helyzetet, szidalmazta, átkozta és kigúnyolta. Lett volna lehetősége arra, hogy azonnal elnémítsa vagy megbüntesse a rosszakarót, de ennél egy nehezebb utat választott. Megalázkodva és az Örökkévalóra bízva nyomorúságát, ezt a kínos esetet is saját javára kívánta fordítani, azzal, hogy nem az elkeseredett haragnak engedett, hanem hite által lépett tovább. Én magam nagyon szeretném elkerülni, hogy bárki is rosszat kívánjon, akarjon nekem vagy tegyen velem, de ez a világban munkálkodó gonoszság miatt lehetetlen. Nem igaz az az összefüggés, hogyha én jó vagyok, akkor velem is mindenki jó lesz. Ráadásul én is képes vagyok mindenféle biztatás nélkül kárörvendő, gúnyolódó és megvető lenni másokkal szemben, pedig pontosan tudom mennyire rosszul esik ez. Bárcsak rám tekintene az Úr a nyomorúságomban és nem azt látná, hogy dühömben mit teszek, hanem javamra fordítaná mindazt a rosszat, amit ellenem terveztek vagy mondtak.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy hozzád vihetem még a legbántóbb helyzeteimet is, mert ott vannak a legjobb helyen!

*Revideált új fordítás

2023. október 25., szerda

Napi felülről:

„Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember!”

János evangéliuma 19.rész 5. vers*

Áldott szerdát, a valódi emberségünk felfedezését és egyre teljesebb körű megélését kívánom minden testvérem számára!

Pilátus, aki a pert vezette, a római birodalom helytartójaként következetesen és mindvégig amellett érvelt, hogy nincs valódi oka Jézust elítélni. Végül mégis meghajolt a politikai zsarolás előtt, hiszen könnyebb volt az igazságot félretenni, mint a császár előtt magyarázkodni. Ott állt előtte az ember, akiből ő is megérzett, megértett valamit, hiszen ezért mondta ki ezeket a szavakat, de azt már nem vállalta fel, hogy ezek szerint döntsön. Az emberi hatalomvágy, gonoszság és sötétség ítélte el magát az embert és megpróbálta teljesen tönkre tenni, elpusztítani. Az élet azonban nem a földi létből ered, az csak következménye a mennyeinek, ezért a halálra ítélt, majd keresztre feszített ember lett az új kezdet kulcsa, útja és biztosítéka. Pilátus tehát nem rosszkor volt rossz helyen, hanem eszköz és példa lett a két világ harcában az emberért! Töviskorona és bíborruha a két végletes szélsőség, ami gúnyból és megvetésből egyszerre szenvedéssel és dicsőséggel öltöztette fel az embert, valóságos próféciává vált. Ez lett a mi nagy esélyünk arra, hogy az ítélet helyett megmenekülhessünk a gonosz csapdájából és vele együtt mennyei hazánkba érhessünk.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus értem is felvállalta ezeket a pillanatokat, a szenvedés terhét, hogy én is az az ember lehessek, akinek megszülettem!

 *Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!