Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. július 10., hétfő

Napi felülről:

„Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr mindmáig.”

Mózes ötödik könyve 29. rész 3. vers*

Áldott hétfőt, a mennyet értő szívet, Isten csodálatos dolgait látó szemet és a Lélek szavát halló fület kívánok minden testvérem számára!

A szüleinktől életet kaptunk, de ezzel már nekünk kell jól gazdálkodnunk, bölcsen felhasználnunk. Attól, hogy értelmünk van, látunk és hallunk még csak a valóság egy részét fedezhetjük fel, hiszen mindez csak a felszín. Sokkal mélyebb és magasabb igazságok is működnek bennünk, körülöttünk, de ennek felismerése már a mi felelősségünk. Istentől ajándékba kaptunk sokféle lehetőséget, megtapasztalást és körülményt, de azt, hogy mindezek mögött lássuk, halljuk és értsük is őt az nem magától működő folyamat. Amennyivel több a szerelem, a mély belsőséges kapcsolat annál, hogy valakit csak ismerek, látok és hallok, annyival teljesebb az, amikor a mennyei Atya hangjára figyelmes leszek, elkezdem érteni őt és látni csodálatos munkáját. Ez az, amikor az Örökkévaló szeretete viszonzást talál bennem és feltárul előttem egy számomra új világ, amit addig nem láttam, nem hallottam és nem is értettem. Ugyanaz az eső fog hullani, de abban már nem csupán a vízcseppeket látom, hanem a felülről érkező áldást. Ugyanaz a környezet vesz körül, mégis hálával telik meg a szívem, mert biztonságba élhetek Isten kezében!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogyha szívem értelmetlen dolgokkal foglalkozott is, nem látott és halott téged, de te mégis hívtál, vártál engem, hogy hazataláljak hozzád!

*Revideált új fordítás

2023. július 9., vasárnap

Napi felülről: „

Mint pásztor a nyáját, úgy vezette népét, pásztorolta őket a pusztában, mint juhokat.”

78. zsoltár 52. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya ma is megtapasztalható vezetését és gondoskodását kívánom minden testvérem számára!

Amikor valahová el szeretnénk jutni, ahol még nem jártunk, akkor valamilyen segítségre mindenképpen szükségünk lesz, hogy a céltalan bolyongás helyett jó irányba haladjunk. Napjainkban ez a helymeghatározó rendszereken és eszközökön keresztül elég egyszerűen és könnyen elérhető, amennyiben megfelelően működnek. Ezzel együtt ekkor is ráhagyatkozunk valaki más tudására és hiszünk neki, még egy alkalmazás használata esetén is, hogy nem fog becsapni bennünket. Amikor már nem földi célokról van szó, hanem mennyei távlatokról, akkor sem maradhatunk vezető, segítő nélkül. Az Örökkévaló nem csak vár ránk valahol, hátha véletlenül odatévedünk, mert pontosan tudja, hogy céltévesztett lett az életünk, és számunkra átjárhatatlan szakadék választ el bennünket tőle. Eljött közénk Jézus Krisztusban, hogy utat készítsen, híddá váljon a menny és a föld között, hogy legyen lehetőségünk hazatalálni a mennyei otthonunkba. Vezetni és pásztorolni szeretné lelkünket azon az úton, amely pusztaságon, nehézségeken keresztül, de mégis felfelé halad!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert úgy vezetsz, terelgetsz engem, mint szeretetett bárányodat, akinek pontosan rád van szüksége!

*Egyszerű fordítás

2023. július 8., szombat

Napi felülről:

„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot.”

Lukács evangéliuma 11. rész 33. vers*

Áldott szombatot, az Istentől nyert világosság hatalmát, örömét és lehetőségét kívánom minden testvérem számára!

A nap fénye és ereje emlékeztessen bennünket folyamatosan arra a tényre, hogy számunkra ugyanilyen fontosságú és jelentőségű Isten dicsőségének, jelenlétének és szeretetének világossága. A lelkünk nem csupán földi dicsőségre szomjazik, bár ezt nem mindig tudjuk megfogalmazni magunknak, hanem ennél sokkal többre, valami maradandóra, múlhatatlanra. Miközben élményeket, sikereket és földi kincseket gyűjtögetünk, hogy boldogságot vásároljunk magunknak, nem engedhetjük meg, hogy lelki szemünk elsötétüljön és ne lássunk világosan a jövőnkre nézve. Az Örökkévaló képes és meg is tett mindent azért, hogy mennyei fényt gyújtson a szívünkbe, amit nem azért kapunk, hogy eltakarjuk vagy elrejtsük, hanem azért, hogy tiszta, világos és átlátható életünk legyen. A hitünk nem magánügy, mert fényforrás, amire önmagunkon kívül másoknak is szüksége van. Villanyt is azért kapcsolunk a lakásunkban, mert szeretnénk látni és világosságban élni, amit azok is érzékelni fognak, akik belépnek hozzánk. Élj a hited által és a fentről nyert világosságban járj, hogy el ne tévedj!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a fényért, világosságért, amit tőled kaphattam! Ezzel és ebben szeretnék élni minden nap!

*Revideált új fordítás

2023. július 6., csütörtök

Napi felülről:

„Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál.”

Ézsaiás könyve 12. rész 1. vers*

Áldott csütörtököt, Istenünk vigasztaló és felemelő érintésének, megújításának megtapasztalását, átélést kívánom minden testvérem számára!

Mi teheti emlékezetessé, áldottá, különlegessé a hétköznapjainkat miközben annyi feladat, felelősség terheli a szívünket és a nehézségek félelmetes hegyként tornyosulnak a jövőnk útjában. Sokszor mindössze annyi történt, hogy elvesztettünk valami igazán lényegeset menet közben, mert az elérendő céljainkra összpontosítottunk és a kapcsolatainkat elhanyagoltuk. Egy őszinte ölelés, kedvesség, bátorítás és figyelmesség bearanyozhatja az egész napunkat, mert felemel a felhők fölé, ahol még mindig érezhetően ragyognak a szeretet sugarai. Ezeken túl és felett a lelkünk békességéhez és boldogságához az Örökkévaló jóindalata, kedvessége és öröme is létkérdés. Ennek érdekében pedig nem zárhatjuk ki az életünkből a mennyei Atya jelenlétét, akaratát és terveit az életünkre nézve. Mindaddig céltévesztetten haladunk a vesztünk felé, ameddig a lelkiismeretünk nem tisztul meg és nem látja Isten csodálatos munkáját az érdekünkbe. Nem arra születtünk, hogy békétlenségben, haragban vagy az Örökkévalótól elkülönítve próbáljunk megtalálni a szerencsénket, hanem arra, hogy hazataláljunk és a mennyei családunk, otthonunk legyen a mi vigaszunk és örömünk minden körülmények között.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert bár volt és volna miért haragudnod rám, mégis átöleltél szereteteddel és megvigasztaltál jóságod valóságával!

*Revideált új fordítás

2023. július 4., kedd

Napi felülről:

„Tartsd meg és teljesítsd, amit kimondtál, amikor önkéntes áldozatot fogadtál Istenednek, az Úrnak úgy, ahogyan azt megígérted!”

Mózes ötödik könyve 23. rész 24. vers*

Áldott keddet, a hitünk, az Istennek megígért fogadalmaink megalkuvás nélküli megtartását és teljesítését kívánom testvérem számára!

A szavahihetőségünk, a saját ígéreteink betartása nem függhet a pillanatnyi körülményektől vagy a lehetőségeinktől, sem az emberei kapcsolatainkban, sem az Istennel megélt közösségben. Az egyik legfontosabb belső és saját értékünk a hűséges ragaszkodás a fogadalmunkhoz, a kimondott a vállalásunkhoz. Amikor ezeket nem tartjuk meg és nem teljesítjük, az nem egy apró jellemhiba, vagy gyengeség, hanem az igaz emberségünk elengedése. Tisztességesen meg kell gondolnunk minden ígéretünket! Elhamarkodottan, felületes ismeret alapján ne vállaljunk valami jónak tűnő elköteleződést, mert számonkérhető lesz rajtunk. A nem gondoltam komolyam, meggondoltam magam vagy mégis másképp döntöttem nem a becsületesség útjának jelzőtáblái. A legveszélyesebb mégis az Örökkévaló felé tett ígéreteink megmásítása vagy elhanyagolása. Egyrészt ő a szívünket vizsgálja, ezért képtelenség őt becsapni, félrevezetni vagy megtéveszteni. A hitünk szava és hűsége megmentheti az életünket, de el is ítélhet bennünket, ha komolytalanul félre tesszük vagy mellőzzük! Tartsd meg és teljesítsd, amit megígértél az Úrnak!

Mennyei Atyám, hálát adok megmentő jóságod jelenlétéért! Köszönöm, hogy ígéreteket adtál, amit hűségesen be is tartasz! Segíts, emlékeztess, hogy én is megtartsam és teljesítsem minden szavamat, vállalásomat!

*Revideált új fordítás

2023. július 3., hétfő

Napi felülről:

„Mert a felemelkedés nem keletről, sem nyugatról, sem a sivatag hegyeiről származik, hanem Istentől!”

75. zsoltár 7. vers (6. vers)*

Áldott hétfőt, az Istenben vetett mély bizalom és reménység felemelő hatását és következményeit kívánom minden testvérem számára!

Nem újkeletű igény és reménység, hogy keletről vagy nyugatról várjuk a felemelkedésünket, jósorsunkat vagy a gyarapodásunkat. Ez meghatározója lehet egy-egy korszaknak, társadalomnak, hogy merről számít segítségre. Össze lehet hasonlítani érveket és tapasztalatokat, de a legveszedelmesebb, amikor ez még meg is osztja a közösséget, a családokat. Ameddig nem számolunk az Örökkévaló jelenlétével és áldásaival, addig ténylegesen ezek az emberi választások maradnak számunkra, amik lehetnek jobbak vagy rosszabbak, de akkor sem oldják meg az életünk legfontosabb, örök érvényű kérdéseit. Amennyiben csak az a célunk, hogy egy kicsivel gazdagabban, kényelmesebben vagy boldogabban éljünk, akkor is jól kell döntenünk azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, merre keressük mindezt. A valódi, igazán felemlő élet azonban csak attól várható, aki képes a mennyet is megnyitni számunkra és már itt a földön formálni tud minket a helyes irányba. Az élő Istenbe vetett mély és elkötelezett bizalom túlmutat az emberi célokon, miközben két lábbal a földön jár, mégis felfelé tart!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a valódi felemelkedést, sikert és győzelmet nálad és benned találtam meg!

*Egyszerű fordítás

2023. július 2., vasárnap

Napi felülről:

„Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?”

Máté evangéliuma 18. rész 33. vers*

Áldott vasárnapot, türelmes, könyörületes és irgalmas szívet kívánok minden testvérem számára!

Amennyiben valódi és élő közösséget ápolunk mindig lesznek olyanok, akik valamivel tartoznak nekünk! Egy kölcsönkért összeggel, szerszámmal vagy könyvvel. Egy meghívással, egy ígéret beteljesítésével, bocsátkéréssel, vagy csak egy köszönéssel. Ezeket a tartozásokat nem egyformán tartjuk számon, de rendkívüli módon képesek leterhelni a kapcsolatainkat, ha nincsenek elrendezve. Mielőtt arra figyelnék és összpontosítanák, hogy felém ki és milyen módon van eladósodva, mennyivel és mivel tartozik nekem, azelőtt nézzek körül a saját házam táján. Tőlem senki nem vár jogosan és igazságosan valamit, amit még nem adtam meg, nem teljesítettem be, pedig megígértem? Nem neheztel rám valaki, azért, mert elfelejtkeztem róla, megbántottam, de ezt nem rendeztem el? Utána pedig tekintsek felfelé, és emlékezzem vissza arra, hogy a mennyei Atya hányszor és hányféleképpen könyörült már rajtam és mennyire sokat jelent, hogy megbocsátott nekem! Ezek után és ezeken keresztül nézzek újra rá azokra, akik felém adósok, akik engem bántottak meg, hogy könyörületes szívvel láthassam őket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert megkönyörültél rajtam, pedig nem érdemeltem meg! Megbocsátottál, mert szeretsz!

*Revideált új fordítás

2023. július 1., szombat

Napi felülről:

„Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.”

Jakab levele 1. rész 14. vers*

Áldott szombatot, a kísértések, tévelygések és elbukások hátterének felismerését, megértését és ellenük való hatékony harcot kívánok minden testvérem számára!

Az életutunk nem egy sima, egyenes és kibetonozott országút, amelyen probléma nélkül haladhatunk, hanem egy folyamatos felfedezés és útkeresés. Tele van nem várt csapdával és veszéllyel, amit kellő odafigyeléssel elkerülhetünk, de talán a legnehezebb saját önpusztító vágyainkkal és csalóka kívánságainkkal megküzdeni. Az teljesen természetes, hogy többre akarunk jutni az életben, de mások jólétét, szerencséjét és sikereit látva több olyan kívánságot is felnevelhetünk a szívünkbe, ami nemhogy segítene számunkra, hanem egyenesen veszélybe sodor. Ezek a kívánságok, ha nem időben ismerjük fel őket úgy belegyökereznek a lelkünkbe, hogy egyedül már nem is leszünk képesek megszabadulni tőlük. Ilyen lehet az az egyszerű vágy, hogy hozzájuk hasonlóak akarunk lenni, miközben egészen mások a lehetőségeink, ajándékaink és erősségünk. Mások életét próbáljuk utánozni, és ezért a magunkét nem teljesítjük be. Az irigység szintén ebből fakadó kívánság, amiből többféle gonosz kísértés is kihajthat. Nem erre lettünk megteremtve, hanem arra a szabadságra és gyümölcsöző életre, ahol a kívánságainkat is a hitünk, szeretetünk és a reménységünk táplálja és élteti!

Mennyei Atyám, köszönöm jóságod jelenlétét az életemben! Segíts, hogy kívánságaim tiszták, felfelé és előre mutatóak legyenek, hogy nehogy becsapjanak és csapdába ejtsenek engem!

*Revideált új fordítás

2023. június 30., péntek

Napi felülről:

„Milyen bölcs vagy a tervezésben, milyen hatékony a megvalósításban! Szemmel tartod az emberek minden lépését, hogy mindenkinek tettei és életmódja szerint megadd, amit érdemel.”

Jeremiás 32. rész 19. vers*

Áldott pénteket, Isten bölcs terveiben és csodálatos tetteiben való gyönyörködést és részvételt kívánok minden testvérem számára!

Összekuszálódott világunkban, ahol annak ellenére, hogy feldolgozhatatlan mennyiségi tudás áll a rendelkezésünkre, mégis rettentően nehéz eligazodnunk, nézzünk felfelé, hogy el ne tévedjünk! Az ott készített igazság tükrében megláthatjuk magunkat mennyei távlatokból. Az Atya tervei csak így nézve állnak össze teljesen és igazán. Bölcs, nagyszerű és csodálatos elgondolásai, tettei akkor fognak lenyűgözni bennünket, amikor felfedezzük és megértjük szeretetből fakadó lépéseit, amit értünk, miattunk vagy éppen helyettünk valósított meg. Sajnos fogunk még csalódni önmagunkban, másokban, akármilyen jók is akarunk lenni, de a hitetlenségünk, hibáink és bűneink sem képesek megváltoztatni az Örökkévaló irántunk való elkötelezettségét, legfeljebb nem valósul meg minden ezekből mindaddig, amíg ellenállunk neki. Jó az Úr, de ezt nem mindig látjuk vagy értékeljünk megfelelően, mert van, akinek érdeke, hogy eltorzítva és a hamisan szemléljük a létezésünket. A Mindenható számára a mai napunk is hozzá tartozik mesteri és mélységes munkájához, csatlakozzunk hozzá, hogy áldásunkra és ne ítéletünkre menjen végbe!

Mennyei Atyám, hálát adok nagy és hatalmas terveidért, tetteidért, amelyek körülvesznek, felemelnek és megtartanak mindörökre!

*Egyszerű fordítás

2023. június 29., csütörtök

Napi felülről:

„Így tehát Jézus és a tanítványai beszálltak egy és elvonultak egy csendes helyre.”

Márk evangéliuma 6. rész 32. vers*

Áldott csütörtököt, az elcsendesedés és pihenés felüdítő megélését kívánom minden testvérem számára!

Az egyik szélsőségesen téves gondolat a pihenéssel kapcsolatban, hogy ez nem annyira fontos, csak a gyengeségünk jele! Az a helyes, ha minél többet dolgozunk, nem ismerve fáradságot. Az erős embernek nincs szüksége annyi pihenésre, mint másoknak! – Már hogyne lenne! Nincs olyan erős akkumulátor, ami le nem merülne, ráadásul minél nagyobb, annál több töltésre van szüksége! A pihenés nem lehetőség, hanem kötelesség, ha utána megfelelően szeretnénk teljesíteni! A másik véglet a lustaság kísértése. Csak pihenni szeretnénk folyamatosan, minden feladat és munka csak zavaró tényező számunkra.  Azonban mi alkotásra teremtettünk! Ez nem kényszerűség, hanem az életünk beteljesedése a földön.  Az értelmes, odaszánt munka és a valódi pihenés helyes egyensúlya a testi létünk boldogságának egyik forrása.  Azonban, ne csak a testednek, hanem a lelkednek is adj feltöltődési időt! – Hol van a te csendes, elvonulós helyed? A természet, az Isten által alkotott legnagyobb és legszebb katedrális például tökéletesen alkalmas erre! Gyönyörködj a virágokba, fákba, a színekbe és az élet sokféleségébe! Engedd meg, hogy új remény, gondolat, vágy támadjon szívedbe! Figyelj és hagyd, hogy Isten szóljon hozzád! Tölts vele minőségi időt, mert erre létszükségleted van!

Mennyei Atyám, hálát adok mert lehetőséget adtál testi, lelki és szellemi pihenésre, felüdülésre és én szeretném mindezt jól használni!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!