Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. július 9., szombat

Napi felülről:

“Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek.”

Zsidókhoz írt levél 2. rész 18. vers*

Áldott szombatot, a felülről érkező segítő kéz hatalmát, erejét és örömét kívánom minden testvérem életében!

Az, hogy mit próbálok ki, mit próbálok megtenni, mit engedek meg magamnak abban szerepe van a saját döntésemnek, ebből fakadóan számonkérhető vagyok. Ezzel együtt a saját kívánságaimat, vágyaimat külső hatások is erősítik, táplálják. A kísértés ott kezdődik, amikor olyan területet akarok felfedezni, amiről tudom, hogy nem helyes. Amikor a lelkiismeretem jelzi, hogy bajok lesznek, ha elindulok egy bizonyos úton. Amikor érzem, sejtem, hogy Isten igazságával szembemegy, vagy attól eltér, ami előttem áll. A kísértés akkor ér célba, és ezzel együtt akkor képes letéríteni a jó útról, ha helyet engedek számára a szívem, lelkem otthonában. Amikor valamiféle indok, igazság, előny vagy haszon miatt szabad utat kap a lelkiismeretem, józanságom és hitem rovására. Jézus Krisztust földi életében folyamatosan körülvette a kísértés, a Kísértő szándéka. Felhasználva hozzá saját természetes szükségeit, vagy éppen mennyei lehetőségeit. Nála soha nem ért célt ez az emberi vagy ördögi befolyás, de ebből adódóan hatékonyan és erőteljes tud segíteni azokon, akik kísértéssel küzdenek. Ezt az értünk nyúló mennyei kezet minden helyzetben érdemes és létfontosságú megragadni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy még a kísértéseim idején sem hagysz magamra, sőt segítesz abban, hogy elkerüljem őket, vagy kiszabaduljak csapdájukból!

*Szent István Társulat

2022. július 8., péntek

Napi felülről:

“Mint arany fülbevaló, vagy színarany ékszer, olyan a bölcs figyelmeztetés annak, aki azt elfogadja.”

Példabeszédek könyve 25. rész 12.vers*

Áldott pénteket, a valódi bölcsesség nemes és tiszta ékszereit, díszeit kívánom mindent testvérem életére!

Az értékes ékszer lehet családi örökség vagy drága pénzen vásárolt kincs. A bölcsességre figyelő és hallgató szív kész megfizetni annak az árát, hogy ne hamis, üres vagy értéktelen közhelyek jellemezzék az életét, hanem tiszta, nemes és becses gondolatok és ebből fakadó tettek. Sokkal gazdagabb az a család, ahol a szülők képesek ilyen örökséggel elindítani gyermekeiket, mert ezt anyagi javakkal nem lehet pótolni, de megvásárolni sem. A készséges és engedelmes, a jóra fogékony lélek még a hétköznapok szürkeségét is képes ünnepi ékszerekkel feldíszíteni, mert valódi kincsekből merít. A mennyei Atya folyamatosan dolgozik rajtunk, tanít, nevel, figyelmeztet, bátorít, int és helyreigazít. Ameddig, erre nyitott a szívünk, halló és értő a fülünk, addig egyre jobban láthatóvá válnak az életünkben a mennyei aranyból készített ékszereink. Ezek sohasem magamutogatók, de annál inkább tiszták, értékesek és igazak. Ezért bármilyen kényelmetlen, kellemetlen és zavaró tud lenni, amikor figyelmeztetni, inteni kell bennünket, ez egyben annak a lehetőségét is megnyitja, hogyha megfogadjuk, az megajándékoz minket.

Mennyei Atyám, köszönöm bölcs figyelmeztetésedet, akkor is, amikor embereken keresztül érkezik hozzám, mert ezzel lehetek jobbá, többé és nemesebbé!

*Egyszerű fordítás

2022. július 7., csütörtök

Napi felülről:

“Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.”

Példabeszédek könyve 18. rész 24.vers*

Áldott csütörtököt, mély, igaz és kölcsönösen támogató, bátorító kapcsolatokat kívánok minden testvérem számára!

Társaságra szükségünk van, de lehetnek olyan kapcsolataink, amelyek folyamatos veszélyt hordoznak magukban. Nincs annyi időnk, és lehetőségünk, hogy olyan ismerősökkel próbáljunk barátkozni, akik lehúznak, kihasználnak vagy bajba sodornak. Az érdekbarátságok hasznosnak tűnhetnek bizonyos célok elérésében, de amennyiben ez azzal jár, hogy a szívünk inkább megkeményedik, a lelkiismeretünk meggyengül, akkor ez egy önrontó út. Pedig óriási kincs és érték az igaz barát, aki többet adhat, segíthet az életünkben, mint bármely rokon vagy testvér. Ezt felépíteni pedig közösen lehet, vagyis akkor lesz jó egy barátság, ha én is kész vagyok ebbe beletenni önmagamat, hűségemet és elkötelezettségemet. Amikor az elvárásaim nem szárnyalják túl az odaszánásomat kialakulhat egy kölcsönösen támogató, bátorító kapcsolatrendszer. Lehet, hogy ezen a területen hiányaink vannak, de a mennyei Atya ebben is szeretne segíteni. Jézus Krisztusban megmutatta, hogy mit jelent az őszinte, szeretetből fakadó barátság. Benne megkaphatjuk, és tőle megtanulhatjuk azokat az alapokat, amelyekre bátran építhetünk jó kapcsolatokat, barátságokat még akkor is, ha lesznek emberi csalódásaink.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megajándékoztál Jézus Krisztusban az igaz barátság lehetőségével. Ő úr és megváltó, de közben testvér és barát is lett, hogy soha ne maradjak támasz nélkül!

*Egyszerű fordítás

2022. július 6., szerda

Napi felülről:

“Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.”

18. zsoltár 20. vers*

Áldott szerdát, a felülről kapott szabadság valóságát és Isten szeretetének örömét kívánom minden testvérem életére!

Egy beszűkült, bezárt világ veszélyes az emberi lélek számára. Lehet, hogy menekülésként, önként húzódunk vissza, hogy kevesebb fájdalom és bántás érjen bennünket. A félelmeink is kényszeríthetnek arra, hogy egyre beljebb jelöljük ki a biztonságosnak vélt határainkat. Van, hogy rejtegetni szeretnénk valamit és ezért emelünk falakat, mert így érezzük biztonságba magunkat. Emellett az is előfordul, hogy a környezetünk szigetel el bennünket, vagy téveszt meg annyira, hogy a valóság helyett, egy kisebb részletét látjuk már csak igaznak. Akármi is történt, történik velünk, azt tudnunk kell, hogy az Örökkévaló szabadságra teremtett bennünket, és mindent megtesz azért, hogy élvezhessük ennek örömét és boldogságát. A kiteljesedés, a lehetőségek kitárulása nem abból fakad, ha a mennyei Atyát kihagyjuk a számításainkból, hanem pont azzal nyerhetjük meg, ha felismerjük és elfogadjuk a segítségét. A tágas tér a szabadság igazi otthona, ami attól lesz biztonságos, hogy Jézus Krisztus nyitja meg számunkra, vele együtt éljük meg. Ráadásul még azt is megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent, milyen érzés, hogy gyönyörködik, kedvét leli bennünk. Ez a tőle való élet!

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert tágas térre vezettél, megmentettél és gyönyörködsz bennem!

*Revideált új fordítás

2022. július 5., kedd

Napi felülről:

“Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 6. rész 18. vers*

Áldott keddet, a mennyei családunk békességét és az elfogadottságunk biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Meg kell értenünk, hogy a boldogságunk, megelégedettségünk alapvetően nem a sikereink gyümölcse. A jó teljesítmény, értékes eredmények csak boldogságvirágokat hoznak, de a termésig sok minden másra is szükségünk van.  A maradandó és tartós életöröm megéléséhez elengedhetetlen az egészséges, elfogadó és szeretetből táplálkozó kapcsolatok megléte. Erre született a család, ahol lehetőség nyílik arra, hogy egy olyan környezetet, kertet építsünk, ahol önmagáért szeretünk valakit, ahol az elfogadottság biztonsága segít abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, az életünkből. Az üzlet-alapú kapcsolatok, ahol, addig és annyira vagyok értékes, amennyit fizetek érte, nyújtok, adok valamit, könnyen eltorzíthatja a gondolkodásunkat, sőt még a lelkiismeretünket is, ha nem látunk túl rajta. A beteges, nem megfelelően működő személyes kapcsolatok, családok sok kárt okoznak, de van megoldás, ami mennyből kapott ajándék, gyógymód minden sérült lélek számára. A mennyei Atya Jézus Krisztusban meghívott bennünket a saját családjába, ahol megtaláljuk mindazt, amire igazán vágyunk, amire valójában szükségünk van. Ő annak ellenére szeret minket, hogy ismeri bűneinket, gyengeségünket és hibáinkat. Biztat, bátorít és mellénk áll a küzdelmeink során, mert értékesek vagyunk számára!

Mennyei Atyám, áldott légy elfogadó és befogadó szívedért! Ebben szeretnék megmaradni, ezzel akarok élni egész életemben!

*Revideált új fordítás

2022. július 4., hétfő

Napi felülről:

„Semmit ne aggódjatok, helyette minden helyzetben hálaadás után, imádsággal és a szükség feltárásával legyenek ismertetve kéréseitek az Istennél!”

Pál levele a filippiekhez 4. rész 6. vers*

Áldott hétfőt, aggódás helyett hálaadást, szorongás helyett békességet, vádaskodás helyett bizalmat kívánok minden testvérem életében!

Az aggódalom és a gondoskodás egy tőről fakadnak. Mindkettő az élő felelősségérzetünk hajtása, de amíg az egyik csak elszívja az energiánkat, leterhel és legyengít, addig a másik ellátja a feladatokat, ügyel, hogy minden rendben legyen. Gyakran éppen azért engedjük meg magunknak az aggodalmat, mert úgy érezzük, hogy ezzel bizonyítjuk szeretetünket, figyelmünket, ami egyrészt igaz is, hisz tényleg ebből táplálkozik, másrészt viszont csak vadhajtás, ami több kárt okoz, mint hasznot.  Az Istenbe vetett bizalom, a benne való hit alapvető segítséget biztosít ahhoz, hogy miként kezeljük a feladatainkat, hogyan álljunk hozzá a felelősségeinkhez, és mit kezdjünk azzal, hogy nem tudunk minden problémát megoldani. A hálaadás, a hálás szív annak a bizonyítéka, hogy ismerjük, tudjuk és örömünk van abban, hogy megajándékozottak vagyunk. Amink van, amit elértünk, az nem csupán a mi érdemünk, hanem felülről kapott áldás. Az imádkozás, a szükségünk, kéréseink őszinte feltárása közel fog vinni bennünket a mennyei Atya szerető, gondoskodó szívéhez, hogy érezhessük, nem vagyunk egyedül gondjainkkal, neki nagyon fontos mi van, és mi lesz velünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bátran, hálaadással hozhatom hozzád minden gondomat, szükségemet és kérésemet, hogy minden a megfelelő helyére kerüljön!

*Saját fordítás

2022. július 3., vasárnap

Napi felülről:

“Én mégis örvendezek az Örökkévalóban, ujjongok szabadító Istenemben!”

Habakuk könyve 3. rész 18. vers*

Áldott vasárnapot, az Istenbe vetett mély hit örömét, és a szeretet szabadságának erejét kívánom minden testvérem életére!

A megpróbáltatások viharait nem csupán szemléltük az elmúlt években, hanem folyamatosan benne is élünk. A halál nem várt aratásba kezdett a világjárvány, majd egy valóságos, és öldöklő háború által. Ezek elég félelmetes jelek, és jelzések arra nézve, hogy változtatnunk kell a gondolkodásunk és életmódunk tekintetében, ennek ellenére mégis az a legfőbb vágyunk és álmunk, hogy visszatérjen minden a régi kerékvágásba. Ezzel együtt megmutattuk, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni és megszokni mindenféle rosszat, legfeljebb egy kicsit reménytelenebbül nézünk a holnap elé, és több félelemmel kell naponta megküzdenünk. A számonkérés óhatatlanul közeleg mindegyikünk életében, ezért egyáltalában nem mindegy, hogy merre fordul a tekintetünk és a szívünk ezekben a vészterhes időkben. Van olyan lehetőség és választás is, amikor a „mégis öröm” annak ellenére fog virágot és gyümölcsöt hozni a lelkünkben, hogy körbevesz bennünket a nyomorúság. Ez a körülményektől független, a mennyei Atya szeretetéből, jelenlétéből és ígéreteiből táplálkozó boldogság, melynek békessége olyan, mint az óceán mélye, ahova a legvadabb vihar sem ér el. Ne a múltat akard visszahozni! Ne a jelen kihívásait tekintsd a legnagyobb akadálynak és bajnak! Nézz föl és tekints előre, hogy jó irányba haladj és mindenekkel szemben győztes legyen az életed Jézus Krisztus által!

Mennyei Atyám köszönöm azt a mélységes örömöt, békességet és reménységet, amely belőled táplálkozik és hozzád vezet!

*Egyszerű fordítás

2022. július 2., szombat

Napi felülről:

Ugyanis, előhozhatja majd valaki: „Te tartod a hitet, én pedig cselekedetekkel rendelkezem. Próbáld meg bemutatni nekem a saját hitedet a tettektől elkülönítve, én pedig meg fogom mutatni neked a tetteim alapján a hitet.”

Jakab levele 2. rész 18. vers*

Áldott szombatot, a tettekben ragyogó hit megtartó hatalmát, győztes erejét és bizonyosságát kívánom minden testvérem életébe!

Test nélkül nincs földi élet, hit nélkül pedig nincs lelki valóság. Azonban, ahogy a test halott, ha nincs benne élet, ugyanígy a hit is csak üres váz, keret, ha nem éltetik a cselekedetek. A hit tettei két lábon járnak. Az egyik láb az engedelmesség, a másik a hűség, a türelmes kitartás. Ezekkel bárhová eljuthatunk, ahová már megnyitotta számunkra az utat az Örökkévaló. Viszont feleslegesen áltatjuk magunkat azzal, hogy megtartjuk a hitet, de igazából ez nem látható a cselekedeteink alapján, nem érhető tetten a gyakorlatunkban és a tetteink nem erről tanúskodnak. A legközelebbi hozzátartozóink, ismerőseink vagy munkatársaink igazolhatják hitelesen, hogy milyen valójában a hitünk. Sajátságos, egyedi álomhitben élve, nincs szükség cselekedetekre, mert ez a valóságtól teljesen elkülönül. Amikor azonban hitben élünk, járunk és cselekszünk, abban a teljes lényünk benne van. A hitünk irányít, diktál és vezet, mi pedig ezek szerint végezzük a dolgainkat. Az Istenben vetett mély hit égi indíttatású tetteket terem, amelynek gyümölcsei már hordozzák a menny ízét is.

Mennyei Atyám, köszönöm, az élő, cselekvő hitet, amely sohasem szégyenít meg!

*Saját fordítás

2022. július 1., péntek

Napi felülről:

“Ellenkezőleg, Isten ígéretét tartotta a szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. Teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg tudja tenni, amit megígért.”

Római levél 4. rész 20-21. vers*

Áldott pénteket, a tiszta hit megerősödését, a reménység bizonyosságát és mély meggyőződését kívánom minden testvérem életében!

Ábrahám családjának, gyermekvállalásának, örökségének a legfontosabb kérdéseire adott választ Istenbe vetett reménysége. Új életet kezdeni, egy addig ismeretlen helyen. A biológiai számítások ellenére bizalommal tekinteni előre, hogy mégis megszületik az ígéret gyermeke. Felismerni, hogy a földi áldásokon túl, Isten sokkal többről, nagyobbról gondoskodott az őt szeretők számára. Minden egyes nap hitének próbáját jelentette, de nem adta fel hitetlenül, hanem éppen ellenkezőleg, az Örökkévaló ígéretét tartotta szem előtt. Nem tudta, nem ismerte a pontos időket, a beteljesülés körülményeit, de abban bizonyos volt, amit Isten megígért neki, azt képes, kész és meg is fogja valósítani. Ezért a hite nem meggyengült, hanem megerősödött, azzal együtt is, hogy voltak kísértései, hullámvölgyei és téves útjai. Nem tökéletes volt a tetteiben, hanem kitartó és hűséges a felülről kapott ígéretek megtartásában, és áldásként való megélésében. Az Úrnak adott dicsőséget, őt emelte fel engedelmességével és mély meggyőződésével. A végén pedig neki lett igaza, mert Isten igazságát választotta élete alapjául!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert ígéreteid igazak és erősek arra, hogy ma és mindörökké megtartsanak az áldások útján!

*Egyszerű fordítás

2022. június 30., csütörtök

Napi felülről:

“A rágalmat könnyű elhinni, ahogy a finom falatot könnyű lenyelni.”

Példabeszédek könyve 18. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, a rágalmazó, pletykálkodó és lejárató hírekkel szemben óvatosságot, érzékenységet és védelmet kívánok minden testvérem számára!

A rágalom, pletyka és lejárató szavak képesek kikerülni a józanság, igazságosság és szeretet lelki szűrőit, azzal az ürüggyel, hogy ezek a javunkat szolgálják, bennünket segítenek. Finom édességként árulják magukat, és azt hitetik el velünk, hogy természetes, sőt egyenesen hasznos, ha élünk velük, fogyasztjuk őket és a gondolatainkat megtölthetik. Mások botrányait, vélt vagy valós bűneit figyelemmel hallgatjuk és beszéljük meg, hiszen ezzel mi kerülünk az ítélkező, bírói székbe és az rendkívül jól esik az énünknek. Még hálásak is vagyunk azoknak, akik megosztják velünk ezeket a híreket, mert nem maradunk le semmilyen szaftos történetről. Valójában csak becsapjuk magunkat, mert semmivel sem leszünk jobbak, azzal, ha mások hibáin csámcsogunk, de képmutatók és kegyetlenek biztosan. Az őszinte vélemény mindent elsöprő érve mögé bújva lehetünk irgalmatlanok, taszíthatjuk mélyebbre azokat, akik éppen a segítségünkre szorulnának, és nem az ítéletünkre. Attól, hogy egy étel finom, még lehet halálos méreg is számunkra. A rágalmak, vádaskodás és pletyka legfontosabb ellenszere, ha meg sem hallgatjuk őket, ugyanis, ha mégis odafigyelünk rájuk, akkor túl csábítóak ahhoz, hogy ne fogyasszunk belőlük. A hálás élet, az örömteli szív és a rendezett kapcsolatok sokat segíthetnek abban, hogy megfelelő és egészséges lelki táplálékunk legyenek, és ne kívánkozzunk olyan után, ami tönkre tehet bennünket és másokat is.

Mennyei Atyám, köszönöm a jó hírt, amit tőled kaptam, az örömüzenetet, amely a győzelem, az élet és az áldások asztalát terítette meg számomra, hogy semmibe se legyen hiányom!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!