Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. november 20., vasárnap

Napi felülről:

“Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.”

25. zsoltár 15. vers*

Áldott vasárnapot, az Istenbe vetett reménység rendíthetetlenséget, erejét és beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

Mit tehet egy hurokba került madár? Vergődik, próbálja kihúzni magát, és csak abban reménykedhet, hogy valaki olyan találja meg előbb, aki kiszabadítja és nem tesz vele rosszat. Sajnos az életünk tele van csapdákkal, amelyeket a gonoszság állított fel. Ha nem vagyunk eléggé figyelmesek, körültekintők, akkor belesétálunk és csak egyhelyben toporgás lesz az életünk. Szeretnénk haladni, előre jutni, de képtelenek vagyunk, mert valami mindig visszatart. A csapdákat pedig pont úgy tervezték, hogy akit foglyul ejt, az önmagától ne tudjon kimenekülni. Ezért annyira fontos és lényeges, hogy fel tudunk-e nézni Istenünkre, hogy tőle kérjünk és várjunk segítséget abban, hogy kiszabadítson bennünket az elakadásunkból, abból a csapdahelyzetből, amelybe belekerültünk. Egy ártatlannak látszó vonzódással és kapcsolattal, hamar a hűtlenség kelepcéjébe találjuk magunkat. Innen pedig minél hamarabb menekülünk, annál kisebb lesz a veszteség. Ehhez pedig nem titkolni, hanem feltárni kell a bűnünket az Úr előtt, hogy megszabaduljunk! Neki van hatalma arra, hogy kimentsen bennünket abból is, amibe saját hibánkból vagyunk benne!

Mennyei Atyám hálát adok, hogy nálad valódi és megbízható segítséget találok! Nem szeretném levenni rólad a szememet, mert te a javamat, a szabadulásomat munkálod!

*Revideált új fordítás

2022. november 19., szombat

Napi felülről:

„Tekintsetek fel az ég madaraira, nem vetnek, nem aratnak, raktárakba sem gyűjtenek, mégis a mennyei Atyátok ellátja őket. Nem vagytok ti sokkal különbek tőlük?”

Máté evangéliuma 6. rész 26. vers*

Áldott szombatot, az adottságaink, lehetőségeink és képességünk bölcs, szorgalmas és természetes felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Legtöbbször olyan kérdések miatt aggódunk, amelyek abból fakadnak, hogy nem tudunk mindent kézben tartani, irányítani vagy előre felkészülni rájuk. Jézus Krisztus egy ki- és feltekintésre kér bennünket, hogy mélyebben megérthessük a helyzetünk értékét. A madarak teljesen ki vannak szolgáltatva a természet, az időjárás és a váltakozó körülmények hatásának. Nem képesek olyan gazdálkodást folytatni, amellyel biztosítva lenne előre a következő évük, mégis elég jól megélnek évezredek óta. Úgy lettek megteremtve, hogyha az adottságaikat felhasználják, akkor boldogulnak, sőt utódokat nevelhetnek. Egyesek akár óriási távolságokat is megtesznek az életükben többször is teljesen természetes módon. Ehhez képest mi emberek sokkal többet kaptunk a mennyei Atyától! Egyszerűen csak bölcsen, jól, szorgalmasan és hálával kell élnünk a képességeinkkel. Ahelyett, hogy panaszkodnánk, aggódnánk és szoronganánk tennünk kell azt, amit tudhatunk a saját helyzetünkben. Nem öröm, ha kevesebbel kell beérni, mint amennyi tegnap volt, de sokunknak még így is több van, mint amennyi szükséges. Igazán különbek akkor leszünk és maradunk, ha az aggódás terhe helyett a felelősségvállalás súlyát vállaljuk fel.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megadtál mindent ahhoz, hogy testileg, lelkileg boldoguljak és másokat is boldogítsak!

*Saját fordítás

2022. november 18., péntek

Napi felülről:

“Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal.”

Pál levele a rómaiakhoz 8. rész 26. vers*

Áldott pénteket, a korlátok, erőtlenségek és gyengeségek által kapott lehetőségeink felfedezését kívánom minden testvérem számára!

Attól, hogy egy gyermek felnőtté válik, nem kell megtagadnia a szüleit, nem kell elzárkóznia tőlük, hanem ki kell alakítani egy egészséges családi köteléket, ahol nem szégyen kérni, kérdezni és egymást segíteni, hiszen ez lesz a boldogulás egyik kulcsa. Az sem probléma, ha valamihez mi nem értünk, de a családban rejlő erőt, lehetőséget felhasználva kiegészítjük egymást. A mennyei Atya hasonlóan gondolkodik és gondoskodik rólunk. Nem az a baj, ha rájövünk arra, hogy még imádkozni sem tudunk úgy, ahogy kellene, hanem az, ha emiatt inkább nem is foglalkozunk Isten országával komolyan. Az Örökkévaló pontosan ismeri erőtlenségeinket, gyengeségeinket és korlátainkat, ez viszont nem elválaszt vagy távol tart tőle, hanem éppen ellenkezőleg, lehetőséget ad arra, hogy bizalommal forduljunk hozzá. Isten nem a tökéleteseket várja, mert, aki azt gondolja magáról, hogy minden rendben van vele, jól elboldogul egyedül is, az nem érzi szükségét annak, hogy belekapaszkodjon a felülről érkező segítségbe. Mi azonban, akik nem tudunk jól imádkozni, erőtlenek vagyunk, de vágyunk a jóra, a tökéletesre, bátran hagyatkozzunk a mennyei családunk támogatására!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy amikor erőtlen vagyok és ezzel mégis hozzád jövök, az számodra lehetőség megmutatni hatalmadat és szereteted csodáját!

*Egyszerű fordítás

2022. november 17., csütörtök

Napi felülről:

“Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.”

104. zsoltár 24. vers*

Áldott csütörtököt, a teremtett világ szépségének, sokféleségének és nagyszerűségének csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Lehet, hogy nehéz napunk volt vagy éppen az előtt állunk. Tele vagyunk félelemmel, feszültséggel, esetleg fájdalommal, mindeközben a természet éli a maga csodálatos, titokzatos és nagyszerű életét. Ez egyszerre zavaró és felemelő. Olyannak is tűnhet, mintha a világ nem érezne együtt velünk, nem szánakozna rajtunk. Másrészt valóságos lehetőség arra, hogy felemeljük a fejünket, kibújjunk a barlangunkból és hagyjuk, hogy ránk mosolyogjon a teremtettség szépsége. Nem szabad időt spórolni azon, hogy élőben gyönyörködjünk a föld bámulatos gazdagságán. Nem csak arra kaptuk, hogy táplálkozzunk belőle, energiával és ásványkincsekkel lássanak el, lakóhelyül szolgáljanak, hanem arra is, hogy alázat, hit és hálaadás növekedjen a szívünkben általa. Valódi Istentisztelet lehet, minden egyes rácsodálkozásunk arra a nyüzsgő, káprázatos és állandóan megújuló életre, amely körülvesz bennünket. Ennek nem csupán részesei lehetünk, hanem haszonélvezői és felelős gazdái, akik látják mögötte a teremtő Urat, a mennyei Atyát, aki ezzel csupán ízelítőt ad számunkra gazdagságának nagyságából, hogy vele megélhessük majd a többit is!

Mennyei Atyám, hálát adok alkotásaidért, a teremtés csodálatos gazdagságáért és azért a mestertervért, amit már elkészítettél számomra!

*Revideált Károli fordítás

2022. november 16., szerda

Napi felülről:

„Hiszen mindenki, aki az Istentől született felülmúlja a világot, és ez a győzelem, amely győzedelmeskedik a világ fölött, a mi hitünk.”

János első levele 5. rész 4. vers*

Áldott szerdát, hittel teljes, győztes és a jelenvaló világon túllátó szívet kívánok minden testvérem számára!

Soha ne nézd le a hit erejét, hiszen történelmet, világot átformáló erő lehet, ha megfelelően használják! Ennél is fontosabb, hogy az Istenbe vetett hited hatalmát, lehetőségét ne becsüld le, mert ebben van a győztes életed kulcsa! Addig, amíg egyedül küzdesz a világban, csak egy tovatűnő csepp vagy az élet tengerében, de ennél többre születtél, mert az Örökkévaló különleges és kiváltságos helyzetet teremtett számodra Jézus Krisztusban. Istennel együtt haladni, harcolni és boldogulni ez a hit lényege és erőforrása. A jelenvaló világ egyszerre hordozza a teremtettség szépségét és a gonoszság jelenlétét is, ezért nem adhatod át és meg magadat hatalmának, befolyásának. Túl kell látnod, felül kell emelkedned a nehézségek hegyein, de ez csak a hit szárnyaival lehetséges, amelyek egészen a mennyei magasságig emelhetnek, ahová meghívást kaptál. Ez a győzelem nem mások felett aratott sikereidről szól, hanem az életed célba érkezéséről. Isten megtett érted mindent, ami ehhez szükséges, most rajtad a sor, hogy élsz-e vele?

Mennyei Atyám, köszönöm csodálatos tervedet az életemmel és hálát adok, hogy a benned való hit a győztes életem alapja!

*Saját fordítás

2022. november 15., kedd

Napi felülről:

“Aki saját magában bízik, az öntelt ostoba, aki viszont bölcsen él, az megmenekül a bajtól.”

Példabeszédek könyve 28. rész 26. vers*

Áldott keddet, bölcsességgel, egészséges bizalommal és mély hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Minden látszat és kísértés ellenére nem a saját képességeinkben, erőnkben, megérzéseinkben való rendíthetetlen bizalom a boldog élet titka. Erre jó tanító mesterünk a gyermekkor, amikor akarva, akaratlanul a szüleinkre kellet bízni magunkat, hogy minden rendben legyen velünk, és legtöbben átéltünk néhány csodálatos, gondtalan évet ezalatt. Az baj és zsákutca, ha az emberekben való csalódások miatt vagy saját tehetségünkkel eltelve önmagunkat ki- és felemeljük a megbízhatóság trónjára. Ez azzal jár együtt, hogy önző, beképzelt, de valójában ostoba útra tévedünk, amely lehet, hogy egy ideig felfelé halad, de a végén sajnos szakadék tátong. A bölcsesség más irányba vezet. Nem csapja be magát. Nem gondolja magát többnek a valóságnál. Nem bízik vakon sem magában, sem másokban, mert pontosan tudja, hogy vannak emberi határaink, gyengeségeink, de teljes mértékben rá mer hagyatkozni az Örökkévaló segítségére. Ezért, szabad tévednie és engednie másokat is hibázni, mert tovább lát az orránál, egészen a mennyei otthonáig!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a bölcsesség veled kezdődik és végződik! Benned szeretnék bízni rendíthetetlenül és így élni a földi életem minden egyes napját!

*Egyszerű fordítás

2022. november 14., hétfő

Napi felülről:

“Mert ha mi gyengék vagyunk is, mégis örülünk, ha ti erősek vagytok! Azért imádkozunk, hogy ti egyre erősebbek és tökéletesebbek legyetek.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 13. rész 9. vers*

Áldott hétfőt, mások épülésében, erősödésében és növekedésében való részvétel örömét, jóízét és boldogságát kívánom minden testvérem számára!

Egy ideig egyértelműen saját növekedésünk, előre jutásunk és épülésünk az elsődleges célkitűzésünk. Ez éppen olyan természetes, mint az, hogy a testünknek is szüksége van az egészséges fejlődésre, amíg el nem éri a teljességét. Ez az alapozás időszaka, amit követ a felelősségvállalás, teherhordozás és jövő építés. Gyermekeink nevelése, tanítása a következő állomás az érettség felé. Itt mi teszünk bele sokat, többször leszünk gyengék, fáradtak és erőtlenek, azért, hogy ők erősödjenek és kiteljesedjenek. Minden nehézség ellenére sok örömöt találunk majd abban, hogy fejlődnek, eredményeket érnek el, mert érezzük és értjük, hogy ez része a mi életcélunknak is. Nem véletlen az sem, hogy Isten unokákat is adott a nagyszülőknek, hogy egyetlen mosolyuk is képes legyen bearanyozni gyengülő testükben lakó lelküket. A mennyei Atya öröme lesz velünk mindannyiszor, amikor túl tudunk lépni önző énünk büszkeségén, hogy láthassuk az értelmét és értékét mindannak, amit már a jövőért, a következő nemzedék javáért tehetünk.

Mennyei Atyám hálát adok saját formálódásomért! Örülök, hogy láthatom és részt vehetek mások erősödésében, növekedésében!

*Egyszerű fordítás

2022. november 13., vasárnap

Napi felülről:

„Hálát adok Istenemnek mindenkor értetek, az Isten nektek ajándékozott jóindulatáért Jézus Krisztusban!”

Pál első levele a korinthusiaknak 1. rész 4. vers*

Áldott vasárnapot, az Isten örömét, jóindulatát, kedvességét és jóakaratát kívánom minden testvérem számára!

Egyének vagyunk, mégis úgy teljesedik ki az életünk, ha másokhoz kapcsolódunk. Csodálatos, megkülönböztetett személyként érkezünk a világba, de egy család lesz az otthonunk, ott formálódunk emberré. Eljön az idő, amikor mi választhatjuk majd meg kivel, kikkel szeretnék szoros közösségben lenni. A nevünk és annak esetleges változása is jelzi ezeket a kötödéseket. Azt azonban meg kell értenünk, hogy az Örökkévaló Isten nélkül nem csak hiányos lesz az életünk, hanem kimarad belőle a jobbik rész is. A mennyei Atya, Jézus Krisztusban annyi jót, áldást, kincset és szeretetet ajándékozott számunkra, amelynek felfedezésére az egész földi életünk sem lesz elég, ezért kaptuk a lehetőséget a folytatásra nála. Az Istennek hálás szív nem csak az látja, amit ő kapott, hanem öröme telik abban is, hogy mások előre jutnak a jó megismerésében és használatában. Biztos, most is van egy listánk az elkeserítő, elszomorító körülményeinkről, de ez legyen csak az első oldala annak az imádságnak, amellyel Istenhez járulunk, a folytatást pedig bízzuk rá, és figyeljünk arra, hogy mennyi mindennel ajándékozott már meg bennünket!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a sok jóért, amellyel megajándékoztál engem és a környezetemet is Jézus Krisztusban!

*Saját fordítás

2022. november 12., szombat

Napi felülről:

„Tanúnak állítottam számotokra ma a mennyet és a földet. Az életet és a halált adtam elétek, az áldást és az átkot, így dönthettek az élet mellett, amiért éltek ti és utódaitok.”

Mózes ötödik könyve 30. rész 19. vers*

Áldott szombatot, az élet, az áldás győzelmét kívánom minden döntésünkben és választásunkban!

Azzal együtt, hogy ki vagyunk szolgáltatva olyan körülményeknek is, amelyre nem igazán van ráhatásunk, alapvetően azt fogjuk enni, amit főztünk, azt aratjuk, amit elvetettünk és abból élünk, amiért megdolgoztunk. Miközben csak álmodozunk a főnyereményről, a csodálatos gazdagságról és jólétről, addig kicsúszik a kezünkből az élet igazi kincse, az, amit az Örökkévaló elénk tett, hogy dönthessünk mellette. Mind a föld, mind a menny mellettünk fog tanúskodni, ha jól, és a jót választjuk, mert számukra is áldássá válunk. Viszont ellenünk szóló vádirat lesz létezésük, amennyiben elhanyagoljuk és nem törődünk a Mindenható szándékával, terveivel, amelyek értünk születtek. Most nem a feladásnak, hibáztatásnak és magyarázkodásnak van az ideje, hanem a helyes döntéseknek, a bölcs választásnak és az élet győzelmének a halál felett. Nem érhetjük be a halállal, az átkozott élettel és a reménytelen jövővel, mert nem ez az egyetlen út áll előttünk! A mennyei Atya abban is lehetőséget adott számunkra, hogyha egyedül képtelenek vagyunk változtatni, akkor bátran kérjünk tőle segítséget!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te adsz életet és te segítesz arra is, hogy jól döntsek, válasszak az élet mellett!

*Saját fordítás

2022. november 11., péntek

Napi felülről:

„Boldog, aki feltárja és azok is, akik hallgatják a prófécia igéit, sőt megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Hiszen az idő (kairosz) közel.”

Jelenések könyve 1. rész 3. vers*

Áldott pénteket, a felülről kapott üzenet megértését, áldását, boldogságát és megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

Mivel az idő mindegyikünk számára közelít, függetlenül attól, hogy miként vélekedünk róla, miben hiszünk vagy mit szeretnénk, ezért még inkább fontos, hogyan élünk addig. Az, hogy mit olvasunk el, minek járunk utána, mit sikerült feltárnunk az igazságból, mit és kiket hallgatunk meg, meghatározza az érzéseinket, gondolatainkat és az egész életünket. Attól nem boldog leszek, hogy a legújabb hírek megszerzésében napra kész vagyok, legfeljebb jól értesült és tájékozott. Ez nem elhanyagolható szempont, de amennyiben emiatt lemaradok a lényegről az katasztrófához vezethet. Úgy tűnik mintha sokszor csak a reklámokra figyelnénk, arra, amit el akarnak adni számunkra, hiszen annyira megnyerő, látványos és érdekes, az igazán mély, sorsdöntő üzeneteket pedig kihagyjuk időhiányra hivatkozva. A mennyei Atya kijelentése, ígérete és személyes megszólítása értünk született meg. Enélkül csak céltalan, reménytelen bolyongás lenne az életünk, de benne nem csak megérthetjük a legfontosabb dolgainkat, hanem az idő is elkezd a javunkra dolgozni és nem ellenünk.

Mennyei Atyám, hálát adok szavadért, amely a szívemhez szólt, megújított, hozzád vezet, és a közeli időért, amely megérkezik majd pontosan.

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!