Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. november 16., kedd

Napi felülről:

Szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod.

91. zsoltár 4. vers*

Áldott keddet, a felülről védettségünk biztonságát, és a mennyei gondviselés megtapasztalását kívánom minden testvéremnek!

A sorsnak, a szerencsének, a véletlennek leszel kiszolgáltatva, vagy Istennek? Ezt nem mások döntik el helyetted, hanem te magad. A sors lehet kegyes hozzád, a szerencse is rád mosolyoghat, és a véletlenek is összejátszhatnak az érdekedben, de, ha igazán biztonságban akarsz élni, akkor a Mindenható figyelmes gondoskodására van szükséged. A sors ugyanis képes kegyetlenné válni, a szerencse forgandóvá, és a véletlenek is képesek a legrosszabbra fordulni, de az Örökkévaló hűsége védőpajzsként őrzi az életed minden körülmények között egészen a mennyig! Miért keresgélnél mindenfelé, ha Istennél vár rád az otthon menedéke, békessége, és biztonsága? Nincs olyan porszeme a világnak, amelyet ne ő teremtett volna. Minden hajszáladat számon tartja, és ismeri a legtitkosabb vágyaidat is, de Jézus Krisztusban eldöntötte, hogy szeretete nyitva áll számodra, hogy ne kiszolgáltatott legyen az életed, hanem oltalmazott, ne elveszett, hanem megmentett, ne félelmekkel teljes, hanem reménységben örvendező!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert befogadtál, és védelmet, otthont nyújtasz lelkemnek!

*Egyszerű fordítás

2021. november 15., hétfő

Napi felülről:

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

90. zsoltár 12. vers*

Áldott hétfőt, egy értékes napot, gazdag hetet és bölcs szívet kívánok minden testvéremnek!

Napjaink leperegnek, tovaszállnak, de a lényeg, hogy mit hagynak maguk után a szívünkben, lelkünkben és a környezetünkben. Vannak páranapok, amelyek teljesen nyomtalanul eltűnnek a múlt ködébe, mintha meg sem történtek volna. Vannak felejthetetlen idők, amelyek mélyen belevésődnek emlékeink közé, és féltve őrizgetjük őket, mint életünk becses kincseit. Sok dologra nincs ráhatásunk, nem vagyunk képesek mindent megváltoztatni, de az hatalmunkban van, hogy akarunk-e tanulni, bölcsebbek, értelmesebbek lenni, vagy újból és újból ugyanazokat a hibákat követjük el. A mennyei Atya nem hagyott magunkra a napjainkkal való küszködésben. Vannak olyan ötletei, tervei és előre elkészített áldásai, amelyek csak arra várnak, hogy megismerjük, és hasznosítsuk őket. A csodálatos, felemelő élményekre szükségünk van, mert ez az életük egyik fontos íze, de ennél is többre kaptunk reményt! Amennyiben megtanuljuk Istennel számolgatni a napjainkat, tőle kérni vezetést és bölcsességet, kiderül, hogy nem tudunk soha a végére jutni, mert a menny kifogyhatatlan kincsestárára találtunk.

Mennyei Atyám, taníts, vezess, hogy napjaim áldássá formálódjanak a kezedben!

*Revideált új fordítás

2021. november 14., vasárnap

Napi felülről:

Ezért minden körülmények között bátran tekintünk előre. Hiszen tudjuk, hogy amíg ebben a földi testben élünk, távol vagyunk az Úrtól. A benne való hitünk és bizalmunk által élünk, nem pedig ahhoz igazodva, amit a szemünkkel látunk.

Pál második levele a korinthusiakhoz 5. rész 6-7. vers*

Áldott vasárnapot, gyógyulást, megerősödést, megújulást és rendíthetetlen bizalmat kívánok minden testvérem életében!

Mivel jelenleg a Teremtőt nem a szemeddel látod, nem a füleddel hallod, és nem a kezeddel tapinthatod ki, hanem a szíved hite által érheted el, tapasztalhatod meg igazságát, ezért soha nem elég, ha csupán az érzékszerveidre támaszkodsz gondolkodásod, döntéseid és tetteid során. Az, hogy félelem és rettegés nélkül bátran tekints előre, az nem a körülmények eltagadásából vagy elferdítéséből táplálkozhat, hanem pont a teljes valóság megismeréséből. Nem az a bölcsesség, ha Istennel nem számolva tervezel és építkezel, hanem az, ha attól tanulsz, aki mindent ismer. Nem az biztosít boldog és teljes életet, ha másokat megelőzöl és többre viszed, mint ők, hanem az, ha a mennyei Atyánál megtalálod az otthonod, és az ő jó terveihez igazodva élsz naponta. Isten országa nem egy kirakat, amit kellemes nézegetni, és vágyakozni utána, hanem az életed kiteljesedése, amelyre te is meghívást kaptál Krisztus Jézusban. Ezért a csüggedés helyett, vedd észre, hány jó szó, bátorító bíztatás, szeretetből fakadó tett vár még rád, mert ez a felfelé vezető utad!

Mennyei Atyám, tudom, hogy még nem láthatlak, úgy, ahogyan majd egyszer, de addig is a benned való hitben élek, neked engedelmeskedek, hogy ezeken keresztül is láthatóvá legyen a láthatatlan!

*Egyszerű fordítás

2021. november 13., szombat

Napi felülről:

Akkor betölt bennünket szánk nevetése és nyelvünk örömkiáltása. Akkor így beszélnek a népek között: Hatalmas dolgokat tett velük az Örökkévaló!

126. zsoltár 2. vers*

Áldott szombatot, örvendező, lelkesedő, lelkesítő szívet, és Isten nagy tetteinek csodáját kívánom minden testvérem életére!

Kérj és várj nagy, hatalmas és csodálatos dolgokat az Istentől, mert nem megszégyenülésre, veszteségre vagy önsajnálatra lettél megteremtve, hanem mennyei elhívásra és kibeszélhetetlen örökségre, amely Jézus Krisztusban számodra is elkészíttetett. Lehet, hogy ebben a pillanatban a felszabadult öröm és boldogság, csak vágyálomként van jelen az életedben, mert a gondok és a nehézségek teljesen betöltötték a szívedet, de ne hidd el, hogy ez normális, hogy ennek így kell lennie állandóan, és ez a te sorsod. A mennyei Atya tervében ott vagy te is, ne mulasztd el megérteni, felfedezni és átélni azokat a nagy tetteket, amelyek rád várnak Isten országában. Nem a próbákat, betegségeket vagy a problémákat iktatja ki az életedből, hanem megtanít győzedelmesen harcolni, hittel lépni, és reménységgel látni a szemmel láthatatlant. Nevetve nézni a holnap elé, mert nem önmagadban, képességeidben és lehetőségeidben bízol, hanem a nagy és hatalmas Istenedben, aki melletted áll, és minden körülmények között hűséges marad.

Mennyei Atyám, csodálatos dolgokat tettél értem és velem! Örömöd és békességed kísérje életem minden napját!

*Saját fordítás

2021. november 12., péntek

Napi felülről:

Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?!

Királyok első könyve 3. rész 9. vers*

Áldott pénteket, még mindig kitartó odaszánást, figyelmes és türelmes bölcsességet kívánok minden testvéremnek!

Salamon, a friss, fiatal király egy szívből jövő, Istennek szánt, hatalmas áldozata után, éjszaka szembesült álmai kérésével. A mindenható páratlan lehetőséget nyújt számára: „Kérj valamit, én megadom neked!” A válaszon nem töprenghetett, nem kérhetett gondolkodási időt, mert az álom csak arra adott lehetőséget, hogy a legmélyebb vágyát feltárja. Alázattal és hálával teljes lélekkel kér vezetést, értelmet, és igazi bölcsességet az előtte álló feladathoz, hogy jó vezető legyen, Isten népét helyesen tanító uralkodó. Vagyis arra kérte az Urat, hogy a tőle kapott felelősséggel a lehető legjobban tudjon élni. Igaz, hogy nagyon különböző élethelyzetekben kell helytállnunk, más-más a hivatásunk, küldetésünk és szolgálatunk, de abban egyformák vagyunk, hogy ugyanattól az Istentől kaptunk egy megismételhetetlen esélyt, hogy hűséges, áldott, jó és bölcs házastársak, szülők, testvérek, barátok és munkatársak legyünk. Olyan főnökök, vagy beosztottak, akikkel élmény együtt dolgozni, mert látják az embert is, nem csupán a megoldandó problémákat és ügyeket. Hittel lépő, reménységgel figyelő bölcsek, akiket nem ingatnak meg a jelen nehézségei.

Mennyei Atyám, tőled kérem és várom azt az áldást, segítséget, amellyel betölthetem élethivatásomat, azt a küldetést, amelyet rám bíztál!

*Revideált új fordítás

2021. november 11., csütörtök

Napi felülről:

Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.

86. zsoltár 15. vers*

Áldott csütörtököt, egy szép, reményteli és sok értékes percben gazdag napot kívánok minden testvéremnek!

Pedig mi, Urunk irgalmatlanok, és kegyetlenek tudunk lenni, türelmetlenek, akik a gyűlöletünk és hűtlenségünk csapdájában vergődünk. Ezerszer megígértük, hogy megjavulunk, hogy holnaptól másképpen csináljuk, de mindig jött valami, vagy valaki és ugyanott tartottunk, mint előtte, vagy még mélyebben. A szégyenünk nem volt elég ahhoz, hogy titokban ne engedjük meg magunknak a gonosz uralmát a szívünkben. Önző büszkeségünk foggal, körömmel ragaszkodott a saját igazunkhoz, hazugságainkhoz, pedig pontosan tudtuk, hogy nem ez a jó és helyes út. De, te Uram, nem erre néztél, nem ezt vetted figyelembe. Bánkódtál és szomorkodtál az életünk felett, de ahelyett, hogy végleg lemondtál volna rólunk, inkább önmagadat aláztad meg, hogy mindazoknak a segítségére siess, akik tőled várják a szabadulást. Irgalmad és kegyelmed várja mindazokat, akik hozzád fordulnak, türelmes szereteted és hűséged egyengeti azok lépteit, akik benned bíznak és téged követnek. Nem reménytelen az életünk, mert Jézus Krisztusban kinyitottad a reménység ajtaját, ami egyenesen hozzád vezet!

Mennyei Atyám, kevés a hálám, azért a jóságért és könyörületért, amellyel lehajoltál hozzám, a tenyeredbe vettél, és hordozol fáradhatatlanul!

*Revideált új fordítás

2021. november 10., szerda

Napi felülről:

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged.

Máté evangéliuma 6. rész 6. vers*

Áldott szerdát, a lelkünk felülről kapott békésségét, és a szívünk igaz, tiszta vágyát kívánom minden testvérem számára!

Vannak a lelkünknek is alapvető szükségei, hogy egészséges legyen, és az is maradjon. Ilyen a hűség, a bizalom és a szeretetkapcsolataink. Ennek egy része a családi, baráti, emberi közösségekben megélhető, de ennél is többre születtünk. A teljes lényünkhöz hozzátartozik, hogy megismerjük, és őszinte kötődést alakítsunk ki a mennyei Atyával. Ennek komoly akadálya a tévelygő szívünk romlottsága, de Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy mindezekből kiszabadítson. Az Örökkévaló minden tekintetben kinyilvánította, hogy számít ránk, fontosak vagyunk számára. Egy csodálatos világot teremtett a részünkre, amelynek urai lehetünk. Üzent nekünk embereken, eseményeken keresztül, aminek történetét a Bibliában olvashatjuk. Elküldte Fiát, hogy szeretete látható és hallható legyen. Ráadásul Szentlelkét is kiárasztotta, hogy segítsen a gyengeségeink és erőtlenségünk korlátait átlépni. Amikor vele szeretnénk beszélni, akkor tudnunk kell, hogy ő már régóta vár erre a pillanatra. Mert, ha a testi érzékszerveink számára rejtve is tűnik az Isten, a lelkünk megragadhatja őt csendességében, amikor csak ő marad számunkra és minden mást kizárunk arra az időre.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te mindig vártál és vársz rám!

*Revideált új fordítás

2021. november 9., kedd

Napi felülről:

Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.

65. zsoltár 12. vers*

Áldott keddet, örömmel, békességgel és reménységgel átitatott napot kívánok minden testvéremnek!

Van egy természetes rendje az életünknek, amely egyrészt kereteket ad a folyamatoknak, és segítséget nyújt a továbblépéshez. Látszólag nagyon hasonló egyik nap a másikhoz, egyik év a következőhöz, de csak közelről szemlélve, mert messzebbről figyelve észre lehet venni mennyire más egy huszonéves élete a nyugdíjashoz képest. Egy gyermekeket nevelő család kérdései, az egyedül élő fiatalhoz hasonlítva. Pedig ezek mind mi vagyunk. Tervezünk, vetünk, gondozunk és aratunk a maga idején. Megelégedett hátratekintés, bőséges aratás csak akkor lehetséges, ha a befektetés is gazdag volt. Már csak az a kérdés, hogy mibe fektettük be a jelenlegi életszakaszunkat, évünket. Ugyanis nem csupán a nemes magok képesek beérni, hanem a gonoszéi is. A hiúság, önzés és hűtlenség gyorsan terebélyesedik, és hamar meghozza az irigység, harag és széthúzás gyümölcsét. Ezzel szemben a hűség, jóság és szeretet minden időszakban vethető, de lassan érik termőre, figyelmes gondoskodást, törődést igényel, de megéri erre szánni az időnket, energiánkat. A mennyei Atya áldása azon van, ami belőle fakad, ami tőle származik. Ezt pedig semmi és senki nem veheti el tőlünk, mert ez a valódi élet, bárhol is tartunk az utunkon.

Mennyei Atyám, köszönöm azt a mérhetetlen gazdagságot, amellyel körülveszel, mert a te nyomodban áldások és bőség fakad!

*Revideált új fordítás

2021. november 8., hétfő

Napi felülről:

Ugyanis mindenféle gonoszság gyökere a kapzsiság, vagyis a pénzimádat, amelynek vágya egyeseket elkezdett eltéríteni a hittől, és így önmagukat szúrják át sok fájdalommal.

Timóteushoz írt első levél 6. rész 10. vers*

Áldott hétfőt, a tiszta szív bátor, szeretetből táplálkozó gondolatait és tetteit kívánom minden testvérem számára!

A pénz, az anyagi lehetőségek eszközök, ajándékok, amivel lehet jól élni, de önpusztító módon is. Minden esetben, amikor az ajándék eltakarja az ajándékozót komoly probléma fog támadni. Amikor a javaink mögött nem látjuk Isten tervét és szeretetét, akkor önálló életre kelnek és elkezdik rossz irányba befolyásolni a szívünket. Kábítószerként rabul ejtenek, és azt az illúziót keltik, hogy csak általuk juthatunk előre, lehetünk boldogok, és élhetünk teljes életet. Észrevétlenül, de hatékonyan a fő helyre kerülnek és körülöttük kezd el forogni az életünk és a gondolatunk. Ebből a függőségből csak az igaz, őszinte szeretetkapcsolataink tudnak kimenteni. Amikor felnyílik a szemünk arra, hogy mi sokkal többek vagyunk a tárgyainknál és a vagyonunknál, mert van, aki szeret és értékel bennünket önmagunkért. Amikor kiderül, hogy a családunk, barátaink és az Istennel való közösségünk felbecsülhetetlen kincs, amit bűn leértékelni és háttérbe szorítani a meggazdagodás vágyának oltárán. A mennyből nézve az a gazdag, aki képes és tud is adni, mert van miből és örömét találja benne.

Mennyei atyám, te vagy minden értékem forrása! Hálát adok neked, és kérlek, vezess a tiszta boldogság útján!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. november 7., vasárnap

Napi felülről:

Ti most ugyan szomorúságot hordoztok, de újra találkozni fogok veletek és ezért szívetek meg fog telni örömmel, és örömötöket senki se ragadhatja el tőletek!

János evangéliuma 16. rész 22. vers*

Áldott vasárnapot, a szív rendíthetetlen örömét, és Isten jelenlétének bátorító reménységét kívánom minden testvérem életére!

A szomorúság a lélek fájdalmának természetes velejárója. Amikor elhagy bennünket valaki, aki fontos volt számunkra, elvesztünk valamit, amit értékesnek tartottunk, akkor a bánat ránk talál és beköltözik hozzánk egy időszakra. Ez nem tragédia, hanem a nehézség feldolgozásának normális útja. Aki nem képes őszintén sírni, az a felszabadult örömöt és boldogságot sem tudja majd átélni. Jézus Krisztus valóságos, de nem végleges elvesztését a tanítványok még fel sem fogták, mégis tanítja őket a Mester a rájuk váró megpróbáltatásokról. Elengedhetetlen tudnunk a legbiztosabb forrásból, hogy van fény az alagút végén. Lehet, hogy még elképzelni sem tudjuk, bele se merünk gondolni, annyira lekötnek bennünket a jelen nehézségei, de meg kell ragadnunk a mennyei ígéreteket, hogy ne adjuk fel, ne a félelmeinknek higgyünk, hanem az élet Urának! A szív kibírja a szomorúság jelenlétét egy ideig, de alapvetően az öröm és a békesség társaságában érzi otthon magát. A mennyei Atyának pedig pont ez a terve az életünkkel, hogy találkozzunk vele Jézus Krisztusban, és ezzel együtt azzal a rendíthetetlen és ellophatatlan örömmel, ami ebből egyenes következik.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bármilyen bánat, szomorúság vagy gyász vesz is erőt rajtam, te már elkészítetted számomra a szívem örömének otthonát!

*Saját magyarázatos fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.