Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. március 21., kedd

Napi felülről:

„Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, igazak! Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!”

32. zsoltár 11. vers*

Áldott keddet, az öröm mélyről fakadó, kimeríthetetlen és megtartó forrásának jelenlétét és élményét kívánom minden testvérem számára!

A lelkünk öröm nélkül kiszárad, megkeményedik és elviselhetetlenül fájdalmas lesz. Vannak természetes, teremtettségünkből fakadó örömforrásaink, amelyek időszakosan képesek táplálni bennünket. Ezeket gyakran ajándékba kapjuk, de ahhoz, hogy tiszták és üdítőek maradjanak foglalkozni kell velük. Ilyen a családi kapcsolatrendszerünk. Alapvetően itt tanulhatjuk meg a boldogság és öröm egészséges megélését, de ha szennyezett, mérgezett lesz, akkor a legtöbb szenvedést is ez okozhatja. Aki mindezt rendben, szeretetben tartja egész földi életét beragyoghatja, hiszen az unokák, dédunokák által még a nemszeretem napokra is jutnak majd örömcseppek és hálakönnyek. Van azonban, amikor nekünk kell ásnunk, megdolgoznunk ezekért, például a barátságok kialakításában. Érdemes ebbe időt fektetni, mert egy jó, igaz barát a legszárazabb időben is képes felüdíteni. Adatott számunkra azonban egy kimeríthetetlen és mindennél mélyebb örömforrás is, amely a mennyei Atyától származik és oda is vezet bennünket. Ez az igazak, akik felülről várják, kapják igazságukat, a tiszta szívűek, akiket az Örökkévaló újított meg kifogyhatatlan és elvehetetlen örömforrása!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyi örömöt adtál itt a földön a sok szenvedés között is! Magasztallak és ujjong a lelkem, mert benned megtaláltam a kimeríthetetlen öröm, boldogság és áldás forrását!

*Revideált új fordítás

2023. március 20., hétfő

Napi felülről:

„Aki tanulni vágyik, elfogadja a helyreigazítást, aki pedig visszautasítja, ostoba marad.”

Példabeszédek könyve 12. rész 1. vers*

Áldott hétfőt, a tudásvágy, tanulás és taníthatóság helyes, egészséges és hatékony megélését kívánom minden testvérem számára!

A teremtettségünk természetes velejárója a tudásvágyunk, az ismeretszerzés, megismerés és tanulás célkitűzése. Ennek elengedhetetlen feltétele egy bizonyos alázat megléte, annak az elismerése, hogy aki nálunk többet tud, bölcsebb és okosabb, attól helyreigazítást, intést és segítséget elfogadunk, sőt igényeljük, mert azzal csak előrébb jutunk. Ez egy bizonyos életkorig nem is probléma, de elérve egy szintre, felépíthetünk magunknak büszkeségből, beképzeltségből és okoskodásból álló délibábot, amit nem csupán elhiszünk magunkról, hanem meggyőződésünké is válik. Már nem tanulni szeretnénk, hanem másokat kioktatni. A helyreigazítást nem segítségnek értékeljük, hanem támadásnak és megalázó vádaskodásnak. Nem magunkhoz képest szeretnénk egyre tovább érni, hanem másokat megítélni. Ez sajnos a taníthatóságunk, fejlődésünk végét is jelenti, hiszen azt az ajtót zárjuk be és dobjuk el magunktól a kulcsát jó messzire, ami a bölcsességre nyílik. A legtragikusabb azonban az, ha a Mindenható intését és figyelmeztetését vesszük félvállról, mert nem csupán ostobák maradunk, akik még büszkék is erre, de az életünket, a jövőnket tesszük vele tönkre.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy gyermekedként tanítasz, figyelmeztetsz és amikor kell, meg is feddesz, mert erre van szükségem ahhoz, hogy egészségesen növekedjek!

*Egyszerű fordítás

2023. március 19., vasárnap

Napi felülről:

„A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;”

János evangéliuma 16. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a hit világosságát, felszabadító erejét és jelenlétét kívánom minden testvérem számára!

Jézus közvetlenül halála előtt arra készíti fel tanítványait, hogy milyen lesz az az időszak, amikor már testben nem lesz velük, de ennek ellenére a Szentlélek által folyamatos összeköttetésben maradnak. A Lélek az, amely leleplezi, felfedi előttünk, hogy a céltévesztésünk, tévedésünk és igazi bűnünk ott kezdődik és abban gyökerezik, ha és amiért nem hiszünk, bízunk Megváltónkban. Vagyis a mennyből kinyújtott kezet elutasítjuk, megvetjük vagy nem értékeljük megfelelően, mert jobbnak tűnő elképzeléseink vannak az életről. A hit nem a gyáváké, megalkuvóké és a hűtleneké, hanem azoké, akik meghallják a felülről érkező hangot, megszólítást, hívást és ennél kevesebbel nem is akarják többé beérni. Azoké, akik készek megfordulni, irányt váltani és elindulni a mennyei cél felé, mert megértették, hogy ott van az igazi otthonuk és jövőjük, itt pedig egyszerű vándorok, akiket hazavárnak. Sok vétkünk és bűnünk lehet, de mindegyikből van kimenekedés Isten segítségével, viszont abba csak belebukni tudunk, ha nem hiszünk benne és neki!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elküldted Lelkedet, hogy leleplezze, felfedje előttem azt a bűnömet, amely eltakarta a szívem elől Jézus Krisztust! Hiszem, hogy te vagy az én jelenem és jövőm is!

*Revideált új fordítás

2023. március 18., szombat

Napi felülről:

„Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes hibátlanul maga elé állítani a dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára!”

Júdás levele 24. vers*

Áldott szombatot, az Istenben elrejtettség biztonságát, örömét és dicsőségét kívánom minden testvérem számára!

Az egyik nagy félelmünk, hogy hibázunk, kiderül, hogy nem vagyunk tökéletesen megbízhatóak, hogy nem lehet ránk teljes mértékben számítani. Ez amennyire kellemetlen, szégyenteles és rossz érzés, annyira nagy segítség abban, hogy ne bízzuk el magunkat, ne gondoljuk többet magunkról és jobbat, mint, ami ténylegesen igaz. Ez az, ami elvezethet arra is, hogy megértsük és megéljük a mennyei gyermekségünket, azt a kiváltságos és különleges meghívást, helyzetet, amit az Örökkévaló készített számunkra Jézus Krisztus által. Ennek van egy csodálatosan felszabadító része is, amikor rájövünk arra, hogy a mennyei Atyával együtt vagyunk teljesek, tökéletesek és egy család. Nem bizonyítanunk kell folyamatosan, nehogy elveszítsük szeretetét, hanem élni és élvezni jóságát, közelségét és védelmét. Ő képes és kész is arra, hogy megőrizzen bennünket a botlástól, elbukástól, nem azzal csupán, hogy nem történhet meg ez velünk sohasem, hanem úgy, hogy nem hagy elesetten, földre rogyva, megszégyenülve elveszni, hanem felemel szeretete erejével. Ez nem szerencse kérdése, hanem az az áldás, amit ránk vár nála minden egyes napon!

Mennyei Atyám, köszönöm megtartó, felemelő és dicsőséges szereteted jelenlétét és örömét, ami semmi mással nem pótolható az életemben!

*Egyszerű fordítás

2023. március 17., péntek

Napi felülről:

„Ezeket kijelentem nektek, hogy szerethessétek egymást!”

János evangéliuma 15. rész 17. vers*

Áldott pénteket, a szeretet útjában álló akadályok leküzdését kívánom minden testvérem számára!

Idegent, ismeretlent nem ugyanúgy tudunk szeretni, mint akit közelről, személyesen ismerünk. A mélyebb szeretet egyik előfeltétele, hogy a másikat mind jobban akarjuk, vágyjuk megismerni. Ehhez elengedhetetlen a közös időtöltés, beszélgetés és gondolkodás. Jézus Krisztus megosztotta magát a tanítványaival. Időt szentelt rájuk, közösségbe hívta őket és kijelentette, megszabta számukra azokat az alapokat és kereteket, amelyeken keresztül élő és valódi szeretetkapcsolatba kerülhetnek vele és ebből gyökerezően egymással is. Az életünknek sok fontos célja, elképzelése lehet, de nincs annál lényegesebb és sürgetőbb elhívásunk, küldetésünk és megbízásunk, mint az, hogy Isten szeretetének a lényegét, igazságát és valóságát megismerjük és megéljük. Ez nem egy vágyálom, gyönyörű délibáb, elérhetetlen magasság, hanem a lelkünk eredeti otthona, ahová hivatalosak vagyunk, lettünk Jézus Krisztus által. Az ő parancsai, kijelentései és tanításai képesek átvezetni minden akadályon, amely a szeretet útjában áll és megakadályozhat abban, hogy a helyünkön legyünk, jó irányba haladjon az életünk.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert szereteted megérintett, magával ragadta lelkemet és elvezet a teljes igazságra!

*Saját fordítás

2023. március 16., csütörtök

Napi felülről:

„Ura őt is megdicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!«”

Máté evangéliuma 25. rész 23. vers*

Áldott csütörtököt, a jól gazdálkodó, kitartó és hűséges szív dicsőséges örömét kívánom minden testvérem számára!

Többféleképpen szemlélhetjük az életünket, attól függően, hogy milyen szemüveg van rajtunk. Tarthatjuk ajándéknak, áldásnak vagy éppen szenvedésnek, átoknak. Nézhetjük úgyis, hogy mennyire kiszúrt velünk az élet, hogy csupán ennyi fér bele, de azzal a megértéssel is, hogy micsoda lehetőséget tartogat számunkra minden egyes nap. Az, hogy mi lesz velünk valójában az nagyban függ attól is, hogy mi melyik úton járunk ezek közül. Az biztos, hogy a mennyből is látható az életünk, és onnan nézve teljesen másként, felülről és a maga teljességében látszik minden dolgunk és ezzel együtt lesz csak igazságos. Felemészthetik éveinket a félelmeink és kétségeink és eljuthatunk úgy is a végére, hogy sem ember, sem a mennyei Atya nem mondhatja azt rá, hogy jól gazdálkodtunk vele, több, jobb lett a világ azzal, hogy itt voltunk. Tényleg nem sok, sőt kifejezetten kevés az a néhány évtized, amit ezen a földön tölthetünk, de arra éppen elég, hogy kiderüljön mennyire megbízható gazdái vagyunk, voltunk az élet kincsének. A Teremtővel való közös öröm pont abból fakad, hogy már testi létünk idején is együtt gondolkodunk, látunk és gazdálkodunk vele, akitől ezt a lehetőséget megkaptuk.

Mennyei Atyám, hálát adok a mai nap kincséért, lehetőségeiért és ajándékáért, akkor is, ha ebbe bőven jutott nehézség és fájdalom is. Segíts, hogy hűségesen és jól gazdálkodjak javaimmal!

*Egyszerű fordítás

2023. március 15., szerda

Napi felülről:

„De én bízom benned, Uram, vallom: Te vagy Istenem!”

31. zsoltár 15. vers*

Áldott szerdát, a hit győzelmét, megújító, reményt adó erejét kívánom minden testvérem számára!

Van bajunk bőven! Ha pedig nem lenne elég, akkor majd valaki gondoskodik róla, hogy ne szenvedjünk belőle hiányt. Ez lehet, hogy abból fakad, hogy elfelejtkeztek rólunk, nem törődnek velünk és úgy érezhetjük magunkat, mint egy felesleges, hasznavehetetlen, eldobható eszköz. Mások ünnepelnek, mi pedig inkább csak siratnánk magunkat, annyira nehéz terheket cipelünk. Ez lehet, hogy kifejezetten rossz érzés, fájdalmas megtapasztalás, de ez csak az érem emberi oldala. Van egy másik mennyei része, nézőpontja is az életünknek. A hitünk képes felemelni a szemünket és meglátni a mennyei Atya szeretetteljes, bátorító és erőt adó tekintetét, ami pont elég ahhoz, hogy a szenvedés tüze ne elemésszen bennünket, hanem kiégesse belőlünk az értéktelent és felszínre hozza az örökkévalót. Ráadásul azt is átélhetjük, hogy értékesek, drágák és fontosak vagyunk a szemében. Bízik bennünk és látja, hogy mire lehetünk képesek vele együtt, ha hittel, reménységgel és bizalommal fordulunk felé minden látszat, lehangoló körülmény ellenére. Ez az igazi győzelmünk biztosítéka!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned bízhatok, te vagy az én Istenem és ez pont elég számomra!

*Revideált új fordítás

2023. március 14., kedd

Napi felülről:

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom.”

Ézsaiás könyve 35. rész 1. vers*

Áldott keddet, a lélek tavaszát, virágba öltözését és örömét kívánom minden testvérem számára!

A tavasz beköszöntött, virágok nyílnak és pompáznak jelezve, hogy új időszak vette kezdetét. Ez a reménység megerősödésének a lehetősége, annak a gondolata, hogy nem tart örökké a tél, van jövő és megújulás. Felülről kaptuk ezt az évenkénti figyelmeztetést, emlékeztetést és bátorítást, mert a lelkünknek ugyanúgy létszükséglete a rendszeres kivirágzás, díszbe öltözés és a gyümölcsöző élet megalapozása. A pusztaság csak addig marad kietlen, száraz és egyhangú, amíg el nem éri az áldott eső és a napfény ereje. Attól, hogy az életem jelenleg reménytelennek látszik, mert ezt mutatják a tények, amikor körülnézek, nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. A mennyei Atya arra teremtett bennünket, hogy képesek legyünk egy gyümölcsöző élet kiteljesítésére. Ehhez megadta azokat, a tőle származó magokat, segítséget és támogatást, ami mindezt elérhetővé teszi. Hit szükséges ahhoz, hogy a puszta földet szemlélve magunk előtt lássuk a viruló mezőt. A hit nyitja meg számunkra a mennyei csatornákat és áraszthatja el az életünket a megújulás tavasza, hiszen pont erre van szükségünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy veled és benned a lelkem reménysége, tavasza és megújulása éppen olyan biztos, mint az évszakok váltakozása!

*Revideált új fordítás

2023. március 13., hétfő

Napi felülről:

„Ha a többség akar valami rosszat, te akkor se állj közéjük! Ne tanúskodj hamisan, még akkor se, ha mindenki más ezt teszi!”

Mózes második könyve 23. rész 2. vers*

Áldott hétfőt, az igazságosság jelenlétét és győzelmét kívánom minden testvérem szívében!

A megfelelési kényszer, a hangos sokaság elnémító ereje, a lelkünk gyávasága és megalkuvása mind-mind képes a szívünkbe írt igazság elhallgattatására és felülírására. Gyakran azért állunk egy tábor mellé, mögé mert, szerintünk ők a kisebb rosszat választják, és úgy van beállítva, mintha ez ettől jó, igazságos lenne. Nekünk azonban nem két rossz közül kell a kisebbet választanunk, hanem rosszak helyett a helyeset. A gonosz indulatokat és gondolatokat a többség, a sokaság, a hangoskodók vihar erejű széllé képesek változtatni, amely ellen csak azok tudnak szilárdan megállni, akik mélyen gyökereznek az igazságba. Sokszor pedig a valódi szeretet tud csak különbséget tenni, igazság és hamisság, helyes és helytelen között. A rosszakarat sohasem élő szeretetből táplálkozik, hanem valamilyen önző szándékból. Ez tesz különbséget vakbuzgó rajongás és szívből fakadó elkötelezettség között. Az egyik öl, megnyomorít és eltorzított igazságot képvisel, a másik életet, reményt biztosít, mert Isten igazságát és szeretetét képviseli.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy te magad vagy az igazság! Segíts, hogy se a többség, se a rossz példa ne tántorítson el soha attól, hogy téged képviseljelek!

*Egyszerű fordítás

2023. március 12., vasárnap

Napi felülről:

„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”

János evangéliuma 14. rész 6. vers*

Áldott vasárnapot, az Atyához vezető út felismerését, értékelését és használatát kívánom minden testvérem számára!

Nem ugyanaz ismerni az utat a célig, mert már jártunk rajta, mint ismerni azt, aki elvezethet bennünket egészen végig, vagyis ő lesz számunkra a valóságos út. Szívesebben ragaszkodunk a kitapasztalt ösvényekhez, de ismeretlen és veszélyes területen, egy vágyott végállomás eléréséhez szükségünk van külső segítségre. Választhatjuk azt is, hogy inkább letáborozunk és nem megyünk sehová, mert ez legalább biztos, de amennyiben van egy megbízható vezető, aki már kijárta előttünk az utat, akkor ez egy elhibázott hozzáállás. Nem beszélve arról, amikor kiderül, hogy annak az országnak a királyáról van szó, ahová a lelkünk vágyik. Ő jött el hozzánk, értünk, hogy ne maradjunk sötétségben, kétségek között, békétlenül bolyongva, hanem legyen mennyei célunk. Megtaláljuk az életet, a valóságos igazságot és az utat benne és általa. Igaz, hogy ettől még ismeretlen, sőt talán félelmetes is marad előttünk a holnap, de ha csatlakoztunk őhozzá, aki nem csak bölcsebb nálunk, hanem maga a Bölcsesség, akkor jó irányba haladunk és győzelemre áll az életünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a hozzád vezető utat Jézusban és benne el is vezetsz valódi otthonomba!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!