Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. április 29., hétfő

Napi felülről:

A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Máté evangéliuma 22. rész 39. vers*

Áldott hétfőt, embertársunk szeretetében saját személyünk egészséges elfogadásának kiteljesedését kívánom minden testvérem számára!

A gyümölcsöző szeretet fája egészséges és mély gyökerekkel rendelkezik, hogy akkor is képes legyen növekedni, amikor a külső körülmények nem támogatóak. A legfontosabb a szív, vagyis a fő gyökér megléte, a mennyei Atya szeretetéből táplálkozó élet biztosítéka. Emellett a többi mellék és hajszálgyökér adja meg azt a lehetőséget, hogy minden szükséges tápanyag rendelkezésre álljon, ami a saját magunkról való helyes gondolkodás és gondoskodás megléte. Akkor leszünk szabad és örömtől teljes szeretetadakozók, amikor a szívünk, lelkünk pontosan megkapja tőlünk azt, amire a legnagyobb szüksége van az őszinte elfogadást. Amíg harcban állunk önmagunkkal, nem tudunk hálás szívvel gondolni arra, akiknek teremtettünk, addig kényszermegoldásokat fogunk alkalmazni, pótszerek után nyúlunk, folyamatos csalódás lesz az életünk önmagunkban és ezzel együtt másokban is. Arra a szeretetre születtük, amely segít azzá válni, akinek megálmodott bennünket a mennyei Atya. Nem az az önzőség, ha egészségesen szeretjük önmagunkat, mert csak így tudunk másokat is helyesen szeretni, hanem amikor az önsajnálat lép ennek a helyébe és ezért másoktól várjuk el azt, amit nekünk kellene megtennünk először!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindenkinél jobban szeretsz és ezért szerethetem magamat is, olyannak, amilyennek megterveztél! Köszönöm, hogy van miből adnom másoknak, mert annyit kapok tőled, hogy szeretetbőségben élhetek!

*Revideált új fordítás

2024. április 28., vasárnap

Napi felülről:

„Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben?”

Jób könyve 35. rész 2. vers*

Áldott vasárnapot, az Istenhez menekülő, az igazságot nála kereső lélek megbékélését, biztonságát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az élet igazságtalan, ha nem az egész képet látjuk és nézzük, ezt pedig a Mindenható segítsége nélkül nem tudjuk megtenni. Teljesen jogosnak érezhetjük a felháborodásunkat a bennünket ért méltatlanság, nyomorúság vagy szerencsétlenség miatt, de nem mindegy, hogy mit kezdünk ezzel az érzéssel. Még akkor is, amikor magát az Istent vádoljuk a balsorsunkért és nem tartjuk igazságosnak a minket ért csapásokat, akkor is nála érdemes keresni a válaszokat, senki másnál. Jób szenvedéseinek történetéből ez az egyik fontos tanulság, amit érdemes megértenünk. Nem fogunk minden velünk kapcsolatos összefüggést tökéletesen átlátni, főleg nem akkor, amikor a fájdalom, a gyász vagy a felháborodás szemüvegén keresztül tekintünk az eseményekre. Az viszont létkérdés, hogy a keserűségünk mérgét az Úr előtt öntsük ki, hogy ne magunknak vagy másoknak ártsunk vele. Nem az a baj, ha úgy érezzük, hogy igazunk van Istennel szemben, hanem az, ha emiatt elkerüljük őt, nem beszélünk vele és nem adunk lehetőséget arra, hogy a lelkünk válaszokat és vigasztalást találjon nála és benne!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te sokkal jobban szeretsz annál, mint amit én érzek ebből, amikor nyomorúság vagy nehézség ér! Nálad akarok keresni választ, vigasztalást és megbékélést, akkor is, amikor igazságtalannak érzem a helyzetemet!

*Revideált új fordítás

2024. április 27., szombat

Napi felülről:

„Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talitha kúmi!, ami azt jelenti: Leányka, neked mondom, kelj fel!”

Márk evangéliuma 5. rész 41. vers*

Áldott szombatot, a mennyei érintés és ébresztő szó megtapasztalását, megújító erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Jézus Krisztusnak volt és mai is van hatalma és lehetősége arra, hogy megérintse a szívünket, hozzánk szóljon és felébresszen bennünket halálos álmunkból. Számunkra az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi lesz velünk, de az erre adott válasz első sorban attól függ, hogy a mennyei Atya szeretete mennyire jut közel hozzánk, éri el a lelkünket és halljuk meg a nekünk mondott kijelentését? Nem csupán a történetünkben szereplő tizenkét éves kislánynak volt szüksége arra, hogy Jézus kézen fogja és meggyógyítsa, hanem mindenkinek, aki elvesztette a jövő reménységét, de mégis élni szeretne. Itt első sorban az édesapa járt közben gyermeke életéért és jó helyen kereste a megoldást!  Azok pedig, akik csak a tényekig láttak gúnyosan mosolyogtak az isteni, bátorító szavak hallatán, de a szülői hit képes volt túllépni a félelmeken, aminek csodálatos ajándéka lett a kislány újjáéledése. Semmi sem végleg elveszett addig, amíg Isten Fiának kinyújtott keze megfoghatja és megszólíthatja! Még a halottak is hallhatják Jézus Krisztus hangját, hogy életük legyen és örömteli reménységük. Minden történetnek akkor és attól lesz jó vége, ha az Úr irgalma és kegyelme fejezheti be és ez a miénkre is igaz!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Lelked érintése és hozzám szól szavad nekem is életed ad!

*Revideált új fordítás

2024. április 26., péntek

Napi felülről:

„Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy menjen el a határukból.”

Márk evangéliuma 5. rész 17. vers*

Áldott pénteket, Isten munkáját, jelenlétét befogadó és azt el nem utasító lelkületet kívánok minden testvérem számára!

Sajnos hozhatunk olyan döntéseket az életünkben, amelyek ahelyett, hogy előrébb vinnének, inkább a hátrányunkra lesznek. Leggyakrabban akkor tesszük ezt, amikor a félelmeinkre hallgatunk, a józan eszünk vagy a hitünk helyett. A félelmek, ha engedjük őket eluralkodni a lelkünkben a legjobb, legtisztább ügyeket is homályba borítják és attól is elzárnak, ami a hasznunkra lenne. Becsukják előttünk a boldogságunk ajtaját, azzal az indokkal, hogy megvédenek bennünket. Azok az emberek, akik találkoztak ugyan Jézussal, hallották és látták, hogy mit tett, mégis elutasították, úgy gondolták, saját érdekükben teszik mindezt. Nem akarták, hogy olyan változások történjenek közöttük és bennük, ami Jézus jelenlétével együtt járhat. Érzékelték a mennyei hatalom erejét, de annak további hatásától el szerettek volna zárkózni, hiszen féltek az esetleges anyagi veszteségektől. Pedig azt elküldeni, aki tudna rajtunk segíteni az nem csupán értelmetlen és szükségtelen, de mindvégig vádolni is fog bennünket. Ma is megtehetjük, hogy Jézust távol tartjuk a határainktól, de ezzel csak veszíteni fogunk, miközben a lehetőségünk meglenne egy szabadabb életre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által segíteni jöttél hozzám, amivel nem kevesebb, hanem sokkal több lett az életem! Kérlek, soha ne távozz el tőlem!    

*Revideált új fordítás

2024. április 25., csütörtök

Napi felülről:

„Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!”

Márk evangéliuma 5. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, a tisztátalan, gonosz és lélekromboló szellemiség felismerését és az attól való szabadulást kívánom minden testvérem számára!

A világunkban tagadhatatlanul jelen van a gonosz sokféle módon és formában. Az ember személyiségét, gondolkodását és tetteit egyértelműen torzítja és korlátok közé szorítja, amikor uralma alatt tud tartani egyeseket vagy akár egy egész közösséget is. A megtévesztő, embertelen és kegyetlen     szellemiség olyan hazugságokat képes elhitetni, amivel egymás ellen tud fordítani családtagokat, barátokat, munkatársakat vagy akár népeket is. Ennek legerősebb formája az a megszállottság, amikor már szinte teljesen elveszti valaki az önállóságát. Ez ellen nem lehet tisztán emberi eszközökkel küzdeni. A józan ész, a meggyőzés és a belátás itt nem lehet tökéletes megoldás, hiszen pont az elmét, az értelmet fertőzi meg ez a lelkület. Itt olyan szabadulásra, szabadításra van szükség, ahol egy erősebb, isteni hatalom lép közbe. A tisztátalan lélek mindaddig ragaszkodni fog a megszerzett helyéhez, amíg nem szembesül egy szent, tiszta és szellemi tekintéllyel bíró paranccsal, ami ellen nem tehet semmit. A mennyei Atya arra a szabadságra teremtett bennünket, ahol nem lehet bennünk és rajtunk uralkodó helye a gonosznak, ami akkor válhat valósággá, amikor ő is ott van velünk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus azért jött el, hogy a gonosz minden munkáját legyőzze! Köszönöm, hogy engem is ő szabadít meg és fel minden tisztátalan szellemiség alól!

*Revideált új fordítás

2024. április 24., szerda

Napi felülről:

„Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett.”

Márk evangéliuma 4. rész 39. vers*

Áldott szerdát, a viharokat lecsendesítő és a hullámokat elsimító mennyei hatalom jelenlétét, erejét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

A viharok alapvetően nem büntetésként, bosszantásként jelennek meg az utunk során, hanem részei az életünk kihívásainak. Aki ezekre az időszakokra nem jól készül fel, mert azzal számol, abban reménykedik, hogy valahogy csak túléli ezeket a nehézségeket, az előbb vagy utóbb, de csalódni fog. A létünk csónakja sok mindent elvisel, megvan az a terhelhetőségi szint, ami nem okoz komolyabb problémát, de amikor már süllyedünk, mert a hullámok átcsapnak fölöttünk, akkor van a legnagyobb a szükség arra a mennyei hatalomra, amely képes lecsendesíteni a háborgó vizeket és tovább vezetni bennünket a jó irányba. Mindenki annak tud parancsolni, aki felett tekintélye, befolyása van. Jézus Krisztusnak volt és most még inkább van olyan hatalma, dicsősége és nagysága, amellyel szava parancs, de egyben ítélet is. Akik vele utaznak egy hajóban, azoknak nem a nehézségek a legnagyobb ellenfelei, hanem a saját félelmeik és kicsinyhitűségük jelenléte. Míg a szél és a hullámok azonnal engedelmeskednek az isteni kijelentésnek, addig az emberi léleknek időre van szüksége, hogy megértse és feldolgozza, hogy ki az, akinek ilyen hatalma és tekintélye van.

Mennyei Atyám hálát adok, mert hatalmaddal mellém álltál, még akkor is, ha nem teljesen fogom fel ennek nagyságát és erejét!

*Revideált új fordítás

2024. április 23., kedd

Napi felülről:

„Majd így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.”

Márk evangéliuma 4. rész 30-32. vers*

Áldott keddet, Isten országa növekedésének, működésének felfedezését és valóságos megélését kívánom minden testvérem számára!

Isten országa, királysága nem egy távoli hely, ahová talán, majd egyszer a halálunk után eljuthatunk, hanem közöttünk és bennünk élő valósága a mennynek. Lehet, hogy kezdetekben csak egy kis mag, egy üzenet, egy ige, ami a szívünk mélyén otthont talál, majd elkezd növekedni hit által és egyszer csak láthatóvá, érzékelhetővé válik. Kikerülhetetlen része lesz az életünknek és a legfontosabb elkötelezettségünk. Az a lelkület és erő kezd el munkálkodni bennünk, ami már itt a földön összeköt bennünket a mennyel. Isten szeretete és jóakarata átöleli a szívünket és biztonságos otthont nyújt számára. Elkezdünk abban gondolkodni, hogy mit adhatunk magunkból ennek a világnak, mert annyi ajándékot kapunk felülről. Vágyunk arra, hogy folyamatosan növekedjünk, fejlődjünk és egyre jobban betöltsük azt a küldetést, amelyre az Örökkévaló terve szerint megszülettünk. Minden teher, megkörnyékező kísértés és elkeserítő körülmény ellenére felfelé törekszünk, mert oda tartozunk, ott az igazi hazánk. Bátran, merészen tesszük a jót, ezzel harcolunk a gonoszság minden formája ellen és ragaszkodunk ahhoz az elhíváshoz, amit a mennyei Atya ültetett a szívünkbe!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy országod, királyságod bennem is megszületett és növekszik akaratod szerint!

*Revideált új fordítás

2024. április 22., hétfő

Napi felülről:

„Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.”

Márk evangéliuma 4. rész 22. vers*

Áldott hétfőt, tiszta, becsületes és mindenki előtt vállalható szándékokat és tetteket kívánok minden testvérem számára!

A titkolózás, képmutatás és félrevezetés magas szintjét kell alkalmaznunk akkor, amikor mindenhol megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak. Mást kell mutatnunk, mondanunk és eljátszanunk, mint, akik ténylegesen vagyunk, mert így tudunk illeszkedni a különböző követelményekhez. Ezzel azonban elveszítjük a lelkünk azonosságát, őszinteségét és egyre több rejtegetett terület lesz az életünkben. Magunkkal is elhitetjük, hogy csak az a baj, ha valami a világosságra kerül és nem az, amit megengedünk magunknak titokban. Még az Örökkévalót is megpróbáljuk félrevezetni felszínes jótettekkel, illemtudó viselkedéssel a nyilvánosság előtt, miközben féltve őrizgetjük szégyenteljes, sötét dolgainkat. Ez nem embernek való életút, mert hiányzik belőle a tisztaság, a becsület és az egyenesség. Sokkal egészségesebb és hosszú távon eredményesebb, amikor mi terítünk ki mindent a mennyei Atya előtt, hogy lehetőséget kapjuk a változásra, a világosság és igazság hatalmára. A rejtegetett, ki nem mondott, meg nem vallott bűnök csak addig félelmetesek és erősek, amíg a sötétben suttoghatják hazugságaikat, de amint Isten fényére kerülnek megszégyenülnek és legyőzhetővé válnak. Ne ragaszkodjunk hozzájuk, mert sokkal jobb világosságban járni, mint sötétségben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert sokkal jobb a te világosságodban élni, mint sötét titkokat rejtegetni!

*Revideált új fordítás

2024. április 21., vasárnap

Napi felülről:

„és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.”

Pál leveles a filippiekhez 1. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, az igaz szív és tettek bőséges, gazdag és maradandó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára Jézus Krisztus által!

A gonoszság nem akkor kezdődik, amikor elkövetünk egy bűnt, hanem amikor megfogan a szívünkben a rossz szándék és engedjük, hogy ott gyökeret eresszen és helye legyen az életünkben. Az igazságosság ilyenkor háttérbe fog szorulni a gondolkozásunkban és a tetteinkben, mivel van mit rejtegetnünk és takargatnunk. Ezt nevezhetjük akár ördögi körnek is, ami egyre inkább messzebb visz az Istentől, mert ténylegesen a kísértő munkája áll mögötte. Ennek éppen az ellentétje, amikor átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak és az ő igazságát fogadjuk el és kezdjük el alkalmazni az életünk valamennyi területén. Első lépésként a hazugságainkat leplezi le, hogy megszabaduljunk minden megkötözöttségtől, hamis reménytől és képmutató hozzáállástól. Ez egy gyomírtó és talajelőkészítő művelet, amely után alkalmassá válik a szívünk arra, hogy igaz, mennyei gondolatok és tettek kezdjenek el növekedni és teremni bőségesen. Isten dicsősége és magasztalása, amikor őszinte, tiszta és szeretettel teljes lélekkel tudunk és akarunk jót tenni, nem azért, mert elvárják vagy megdicsérnek érte, hanem azért, mert belülről fakad a lényünk mélyéről. Ez a mi elhívásunk, küldetésünk Jézus Krisztus által, amíg csak élünk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert igazságod legyőzte bennem a gonosz munkáját! Köszönöm, hogy elhívtál egy áldott és gyümölcsöző életre, amely téged dicsőít és magasztal!

*Revideált új fordítás

2024. április 20., szombat

Napi felülről:

„A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.”

Márk evangéliuma 4. rész 20. vers*

Áldott szombatot, az ige meghallását, megértését, befogadását és gyümölcsöző eredményeit kívánom minden testvérem életére!

Egyféle jó, mennyei mag van, ez pedig Isten országának örömhíre, üzenete. Az emberi szív lehet az a jó talaj, amely képes megérteni és befogadni a felülről érkező Igét. Ez már rövid távon is változásokat eredményezhet az életünkben, örömet, békességet és lelki megnyugvást. Ennél azonban sokkal többet is kihozhat belőlünk, olyan jó gyümölcsöket, amely mások számára is áldást jelentenek. Amikor nem csak megérint bennünket az ige, hanem engedjük és hagyjuk, hogy a szívünk mélyéig hatoljon, akkor elindítja bennünk a lelki növekedés természetes folyamatát. Ez azt jelenti, hogy mennyben született céljaink lesznek, olyan elhatározások, döntések és tettek, amelyek csak azért valósulnak meg, mert Isten igéjéből fakadnak. Egyre inkább a szeretet növekedésére vágyunk az életünkben és nem csupán arra, hogy egy kicsit több legyen, hanem harminc, hatvan vagy akár százszor annyit szeretnénk megélni belőle. Az ige jelenléte nélkül csak emberek maradunk, vele együtt Isten gyermekei vagyunk és leszünk, mert valójában erre születtünk. Semmit sem érdemes megtűrni a szívünkben, ami elválaszhat bennünket ettől a gyümölcsöző élettől, de mindent érdemes megtenni, hogy befogadó, jó talaj legyen számára!

Mennyei Atyám, köszönöm igédet, amelynek van hatalma arra, hogy engem is megtartson és a Lélek jó gyümölcseinek sokaságát érleli meg bennem!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!