Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. január 5., szerda

Napi felülről:

“De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet.”

54. zsoltár 6. vers*

Áldott szerdát, töretlen bizalmat, és a szív mélységes békességét kívánom minden testvéremnek!

A mindennapjaink legnagyobb része problémamegoldással telik el. Vannak, amelyek szorosan hozzánk kötődnek, és vannak, amelyeket ránk terheltek, mert megbízhatónak tartanak, de olyanok is akadnak, amelyek mások hibájából, rosszindulatából kerülnek hozzánk, ránk. Ez egy természetes állapot, mert arra születtünk, hogy képesek legyünk terheket, felelősséget viselni, hordani és megoldani, még akkor is, ha ez fáradsággal jár. Ez az emberségünk része.  Ellenben azt is tudnunk kell, hogy nem arra teremtettek bennünket, hogy ezeket a súlyokat egyedül cipeljük. Szükségünk van emberi, és még inkább isteni segítségre a normál, egészséges és kiegyensúlyozott életmódunkhoz. A család az egyik legjobb példája, és gyakorlóterepe is ennek, ahol mindenkinek a képességei szerint részt kell vállalni a felelősségekből, ami nélkülözhetetlen a jó szeretetközösséghez. Rokoni, baráti, munkahelyi körben is az a leghasznosabb, amikor készek vagyunk mindannyian beletenni képességeinket a közösbe, és élvezni is annak hasznát. A mennyei Atya jelenléte, segítsége és támogatása az a rész, amit ő tesz, tett bele a kapcsolatunkba, a mi feladtunk a benne való bizalom, odafigyelés és engedelmesség. Ez a boldog életünk útja!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te lettél segítségem, megtartóm, és életem győzelme!

*Revideált új fordítás

2022. január 4., kedd

Napi felülről:

“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.”

Második korinthusi levél 4. rész 7. vers*

Áldott keddet, értékünk és hasznosságunk biztonságát, és a felülről kapott kincseink örömét kívánom minden testvérem számára!

Törékenynek lenni igen kiszolgáltatott érzés. Ezért szeretnénk folyamatosan erősnek, magabiztosnak és határozottnak mutatkozni. Pedig belül jól tudjuk, hogy testünk mennyire sérülékeny. Nagyon fontos vigyázni rá, ápolni, de azzal is számolni, kell, hogy ez nem a végleges otthonunk. Cserépedény létünk lehet, hogy nehezen feldolgozható, de van annak egy biztonsága, hogy a mester műhelyében készültünk, céllal és feladattal. Maga az eszköz is lehet értékes, díszes és szép, de ennél is fontosabb az a kincs, amivel felülről töltötték meg. Isten dicsőségének jelenléte, Jézus Krisztus világossága és a Szentlélek ajándékai nem holmi jelentéktelen kacatok, amelyeket nyugodtan nélkülözhetünk az életünkből, hanem a legbecsesebb értékek, amit valaha csak hordozhatunk magunkban. Az a törékeny edény, amelyben ilyen isteni kincsek találhatóak, igen megbecsült lesz a menny számára és különleges figyelemmel, gondoskodással lesz körülvéve. Ezen felül már készül számára az égi műhelyben az a törhetetlen, múlhatatlan és tökéletes új külső, ami teljes mértékben illeni fog a belső tartalomhoz. A lényeg, most is, ma is, még mindig, és mindörökké az a mérhetetlen gazdagság, amit Isten készített el az őt szeretőknek. Legyen tele ezzel a szívünk, lelkünk, hogy a hála folyamatosan túlcsorduljon belőlünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törékeny életem ellenére kincseiddel töltöttél be, feladattal bíztál meg, és értékesnek tartasz, mert nagyon szeretsz!

*Revideált új fordítás

2022. január 3., hétfő

Napi felülről:

“Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem.”

3. zsoltár 6. vers*

Áldott hétfőt, megújult élet és munkakedvet kívánok minden testvéremnek!

Zaklatott és feszített életritmusunk egyik káros következménye, a nyugodt és pihentető alvás elmaradása. Megpróbáljuk gyógyszerekkel, segédeszközökkel orvosolni a problémát, de pontosan tudjuk, hogy ez csak felszíni kezelés, mert igazából a lelkünknek kellene elcsendesednie, megbékélnie és kiengednie a feladatok görcséből. Ez pedig mindaddig nehezen megy, amíg az elvárások, aggódások és félelmek uralkodnak a szívünkben. Már azzal fekszünk le, hogy milyen kihívások várnak ránk a következő nap, és hiába alszunk el, az nem oldja meg a kérdéseinket, mert reggel pont ugyanott lesznek, ahol hagytuk őket. Egy ördögi körbe kerülünk, amiből segítségre van szükségünk, hogy kiszabaduljunk. Merjünk újra kisgyermekek lenni lélekben, akik biztosan tudják, hogy a szüleik vigyáznak rájuk éjszaka. Ha félnek, nincsenek egyedül, mert csak szólniuk kell, és érkezik a segítség. A következő nap reggelén pedig újból arcuk mosolya kelti majd őket, és gondoskodnak szükségeikről. A mennyei Atya óvó, védő, támogató, és felkaroló szeretete pontosan így működik, csak annyira önállóak, önellátóak akarunk lenni, hogy könnyen megfeledkezünk a lelkünk családjáról. Itt az ideje, hogy az Úr kezébe helyezzük minden kétségünket, éjszakánkat és nappalunkat!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy teljesen megbízhatok benned, gondoskodsz rólam és előttem jársz, hogy követni tudjalak téged!  

*Revideált új fordítás

2022. január 2., vasárnap

Napi felülről:

„Amint tehát megíratott: Amelyeket szem nem pillantott meg, fül nem hallott még, és ember szívében fel sem merült, azokat kezdte el megvalósítani az Isten az őt szeretők számára.”

Első korinthusi levél 2. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a számunkra elkészített ajándékok felfedezésének örömét, és bátor hitlépéseket kívánok minden testvéremnek!

Vannak vágyaink, terveink, ötleteink a következő időszakra, amelyek lehetnek valóságosak, megvalósíthatóak, de túlzóak és károsak is. Minden jó és hasznos elképzelés, ami bennünket, és ezzel együtt másokat is épít, segít és továbbvisz, az megéri a komoly befektetést. A lustaság, kényelemszeretet és halogatás a legnagyobb ellensége az álmaink valóra válásának, mert a kitartó, rendszeres, és erőt igénylő tanulás, munka visz előre, erre lettünk megteremtve, ezek által tudunk fejlődni. Ezek azonban még mindig csak emberi gondolatok, látások és megértések, amelyek sok sikert, örömöt és boldogságot hozhatnak az életünkbe, de akkor is csak tovatűnő virágok, amelyeket hiba lenne elkerülni, mert szükségünk van rájuk, de ennél is sokkal több vár ránk Isten szeretetében. Nem a képzelőerőnktől, nem az éles látásunktól, és nem is jó hallásunktól függ, hogy mi minden válhat valóra ebben az évben a menny terveiből a mindennapjainkban, hanem attól a valós szeretetkapcsolattól, amely az Istenhez köt bennünket. Mi el sem tudjuk gondolni, hogy mire lehetünk képesek a mennyei Atya segítségével, ő pedig pontosan tudja, ezért fektet belénk olyan sok áldást, erőt és szeretetet.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert olyan dolgokat kezdtél el megvalósítani értem, számomra, amelyek túl vannak minden elképzelésemen, de benne vannak a te szeretetedben!

*Saját fordítás

2022. január 1., szombat

Napi felülről:

“Mindezeken túl pedig övezzétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke.”

Kolossé levél 3. rész 14. vers*

Áldott szombatot, békességben gazdag újévet, megújuló reménységet, állhatatos hitet, és mindenekfelett való szeretetet kívánok testvéreim életére!

Az az év lesz igazán áldott és bővelkedő, amely valódi szeretettel indul és azzal is fejeződik be. Nem tudunk ennél többet kívánni, és ennél nagyobbra vágyni, mint, ennek az őszinte megélését. Ne legyen egyetlen egy nap sem 2022-ben, amikor elhagyjuk, kihagyjuk, félretesszük vagy hanyagoljuk a gyakorlati használatát! Ha minden rosszra fordul, ha a nehézségek előtérbe kerülnek, ha nem látszik jó megoldás, de a szeretet köteléke megmarad, az éppen elég ahhoz, hogy túljussunk a próbákon, ráadásul nem csupán túlélve azokat, hanem megerősödve általuk. Nincs semmi más, amely szorosabban köthetne bennünket másokhoz, és a mennyei Atyához, mint a szívünk hátsó szándék nélküli, tiszta és őszinte szeretete. Nincs nagyobb erő, mélyebb forrás, világosabb út, amely számunkra elérhető és használható, mint ez a szenvedélyes odaszánása életünknek. A szeretet által lehetünk gazdagok, nélküle csak birtoklók, bitorlók és fösvények. Általa van szabadságunk a jót választani, és meg is tenni, nélküle csak kényszer, erőszak és akaratosság marad. Benne a hit áldott gyümölcsöket teremhet, nélküle elvakult, rövidlátó és öntelt lesz.  Isten szeretete ebben az évben is arra vár, hogy általa, benne és vele éljünk meg minden napot!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz, még mindig, még annak ellenére is, még így is! Erre van a legnagyobb szükségem!

*Saját fordítás

2021. december 31., péntek

Napi felülről:

Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

Máté evangéliuma 4. rész 3-4. vers*

Áldott pénteket, az óév utolsó napjára hálás szívet, felülről erőt kapó lelket, és bátorító reménységet kívánok minden testvérem életére!

A tovatűnő év ki volt kövezve testi, lelki kísértésekkel. Alig volt olyan nap, amelyben ne játszott volna szerepet a félelem, rettegés, bizonytalanság, tehetetlenség és a csüggedés lelkülete. A járvány újabb és újabb hullámai, szigorítások és enyhítések, rémisztő hírek és halálozási adatok a mindennapjaink részévé váltak. Ki lettünk billentve az évekig megszokott kerékvágásból, ez pedig óhatatlanul rengeteg feszültséget hozott el. Kikért minket az ördög, hogy megrostáljon bennünket, mint a búzát, és ez nem volt kellemes történet. A hitünk folyamatosan a próbák tüzében égett, és néha csupán egy használhatatlannak tűnő üszkös fadarab maradt belőle. Kenyér helyett köveket találtunk, békesség helyett kételkedést, és türelem helyett ingerültséget. Odafigyeltünk, és közel engedtünk magunkhoz hazug, csaló és megtévesztő híreszteléseket, gondolatokat, amelyek olcsó, másokat hibáztató megoldásokat javasoltak. Mindez nem vehette el tőlünk azt a tényt, hogy a mennyei Atya naponta üzent, bátorított, és ha kellett helyreigazította félelem szorította szívünk aggódását igéjével. Mindennapi kenyérre szükségünk van, de ahhoz, hogy hitben megmaradjunk és növekedjünk, ahhoz elengedhetetlen Isten szavának ereje és hatalma. Márpedig 2021-ben sok ilyen igét, ígéretet és figyelmeztetést kaptunk felülről, ami nekünk szólt, hozzánk érkezett, hogy táplálja és erősítse szívünket.

Mennyei Atyám hála legyen minden egyes szóért, igéért és üzenetért, amellyel megtartottad életemet az elmúlt évben, és kimentettél a kísértések különféle csapdájából a te nagy nevedért!

*Revideált új fordítás

2021. december 30., csütörtök

Napi felülről:

“Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”

Római levél 13. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt kívánok minden testvérem részére, felülről érkező világos útmutatást, bátor, igaz tetteket, és a szív elkötelezettségét minden jóra!

Az esti szürkület és a hajnali derengés sokban hasonlítanak egymáshoz, pedig mennyire másfelé vezetnek. Az egyik a bekövetkező sötétség útkészítője, a másik a nappali világosság előhírnöke.  A természetben mindannyian együtt éljük át ezeket a változásokat, de úgy tűnik a testünk és a lelkünk időszámítása elválhatnak egymástól. Miközben a szervezetünk a delelés csúcsa után elindul a lassú hanyatlás, elpihenés útján, addig a léleknek megadatik, hogy az Istentől érkező világosság felébressze benne a menny utáni vágyat. Jézus Krisztus elhozza a szív pirkadatát, hajnalhasadását, amikor láthatóvá válik az addig láthatatlan, a reménység fénye körbeölel, és bizalmat ébreszt. Lehet, hogy a testünk korlátok közé szorít bennünket, de a lélek készsége és elkötelezettsége nem csak kitöltheti és betöltheti a rendelkezésünkre álló időt és teret, de lehetősége van arra is, hogy a világosság fegyvereivel, amelyek mind-mind mennyei készítésűek küzdjön a jóért, Isten országáért!  Amíg a Föld egyik részén sötétedik, a másikon éppen világosodik. Amíg az emberek egyik része a vég felé tart, addig a másik éppen elkezdte az életét. Amíg valakinek a lelke egyre sötétebb és gonoszabb, addig mások megragadnak egy új esélyt, lehetőséget az Örökkévalótól, hogy a világosság gyermekei legyenek.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te magad vagy a világosság, ezért nálad keresem az életem nappalát és jövőjét!

*Revideált új fordítás

2021. december 29., szerda

Napi felülről:

“Hála pedig az Istennek az ő kibeszélhetetlen ajándékáért.”

Második korinthusi levél 9. rész 15. vers*

Áldott szerdát, hálával megerősített szívet, a megajándékozottság örömét, és a lélek rendíthetetlen bizalmát kívánom minden testvérem életére!

Sokféle ajándékot kaptunk, adtunk az elmúlt napokban. Voltak használati tárgyak, megfelelő méretű ruhaneműk, díszek, saját kézzel készített kedvességek, de ajándékoztunk együtt töltött időt, figyelmet és kedvességet is, amely lehet, hogy értékesebb volt azoknál a tárgyaknál, eszközöknél, amelyeket becsomagoltunk. Lesz miről beszélni, lesz mire emlékezni az idei ünnepekkel kapcsolatban, és néhány ajándék, találkozás hosszú időre elkísér bennünket a következő évben is. Az igazi ajándékok nem csupán a testi igények betöltéséről szólnak, hanem a lelket is megérintik. Összekötnek, közelebb hoznak egymáshoz szíveket, becsukott ajtókat képesek megnyitni, és reménység, öröm illatával töltik be a teret. Az ilyen kedvességek a mennyei Atya kibeszélhetetlen, elmondhatatlan ajándékának a hírnökei. Istenünk örömét találja abban, hogy kapcsolatban legyen velünk! Lehet, hogy fárasztjuk őt butaságainkkal, meggondolatlanságainkkal, és sokszor hitetlenségünkkel is, de valahogy mégis mindent felülír, ha bízunk benne, ha hozzá menekülünk, ha gyermeki egyszerűséggel fordulunk felé! Jézus Krisztus által megajándékozottak lettünk felülről, ez a mi igazi jövőnk!

Mennyei Atyám hálát adok kibeszélhetetlen ajándékodért, amit megkaptam Jézus Krisztusban egyszer és mindenkorra!

*Kecskeméthy fordítása

2021. december 28., kedd

Napi felülről:

“Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül: ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz.”

Prédikátor könyve 11. rész 6. vers*

Áldott keddet, rendíthetetlen reménységet a magvetéshez, és sok áldást kívánok a gyümölcsterméshez minden testvérem számára!

Annak a magnak, amit nem vetünk el sohasem lesz lehetősége életre kelni és megsokszorozódni. Lehetnek csodálatos álmaink, vágyaink és elképzeléseink, de mindegyik megvalósulásához kitartó odaszánásra van szükségünk. Addig lesz új termés, amíg van új vetés, addig lesz az életünk folyamatos megújulásban, amíg a holnap reménysége ott él a szívünkben és mindezt naponként tettekre váltjuk. Amíg dobog a szívünk, amíg a lelkünk bennünk van, addig időt kaptunk a magvetéshez, a lehetőségeink áldássá formálásához, mert az életünk nem csak rólunk szól, hanem arról a tervről is, amit Isten készített el számunkra. A hála és az öröm nem a fáradságos munka közben fog ránk törni és kiteljesedni, hanem az aratáskor, a sikerek beérésekor, de mindegyik azzal kezdődik, hogy hittel elindulunk, beleteszünk magunkból, a magunkéból valamit a reménység szántóföldjébe újból és újból, amíg csak lehetőségünk van rá. Nem fog minden sikerülni, de nem is kell! Pontosan elég annyi, amennyiből áldás terem mások számára! Ha az életemet megtartom magamnak, akkor egyedül maradok, ha megosztom, akkor termést fog hozni, gyümölcsöt fog teremni!

Mennyei Atyám, köszönöm az életem ajándékát, a jóakaratod ígéreteit, és a magvetés reménységét!

*Revideált új fordítás

2021. december 27., hétfő

Napi felülről:

„Kelj fel és tündökölj, hiszen elérkezett világosságod, és az Örökkévaló dicsősége rád ragyogott!”

Ézsaiás könyve 60. rész 1. vers*

Áldott hétfőt, az ébredés erejét, a világosság biztonságát, és Isten dicsőségének jelenlétét kívánom minden testvérem számára!

Visszatérve a hétköznapok valóságába, még akkor is, ha sokak számára ez a pihenés, szabadság és felüdülés időszaka nem megy zökkenőmentesen. A felkelés is kihívás, nem beszélve arról, hogy a tündöklés, ragyogás ilyenkor igen távoli álomnak tűnik számunkra. Az ünneplő ruhák a szekrénybe, vagy a tisztításba kerültek, az ajándékok mind felbontva, a vendégség véget ért, és már lehet készülni az év végi próbatételekre. Az Örökkévaló azonban nem az ünnepek Istene csupán, hanem az életé, vagyis minden egyes napé. Az ünnepelt Jézus Krisztus azt ígérte, hogy minden nap velünk lesz a világ végezetéig. Ez azt is jelenti, hogy a hétköznapok számára ugyanolyan fontosak, értékesek, azokban is meg szeretné mutatni rajtunk dicsőségének nagyságát és ragyogását. Ébredj vele! Beszéld meg vele a napodat! Tőle kérj tanácsot és vezetést a mához is! Minden egyes gondolat, szó és tett, amiben ő benne van, benne lesz, az ragyogni, tündökölni fog, és világos lesz, mert a menny öröme táplálja. Ne félj az ébredéstől, a feladatoktól, hanem bátor hittel élj az Úr dicsőségében és dicsőségére!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy dicsőséged rám ragyogott, és betöltött Jézus Krisztusban! Áldott légy ezért minden nap!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.