Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. január 10., kedd

Napi felülről:

“Szólj annak érdekében, aki nem tudja jogait megvédeni! Emelj szót a mellett, aki bajba került!”

Példabeszédek könyve 31. rész 8. vers*

Áldott keddet, a számunkra adatott lehetőségek, áldások bölcs felhasználását kívánom minden testvérem számára magunk és azok érdekében is, akik erre képtelenek!

Igaz, hogy első sorban önmagunkért kell kiállnunk, de ehhez hozzá tartoznak azok is, akik a felelősségi köreinkbe tartoznak. Mi lenne, ha egy szülő arra hivatkozna, hogy ő nem gondoskodik a kisgyermekéről, hiszen mindenki lássa el önmagát. Egy munkahelyi főnök nem foglalkozna a beosztottjaival, mert azt csak felesleges tehernek látná. Az orvos csak önmagát gyógyítaná. A tanár csak a saját tanulásával, tudásával törődne. Látszik, hogy ez a társadalom, az együttélés összeomlását jelentené. Ennek ellenére sokszor megkísért bennünket az az önző, magunknak élő kényelmes élet gondolata, amikor el szeretnénk hárítani magunktól azokat a felelősségeket is, amelyek abból fakadnak, akik vagyunk, amilyen lehetőségeink vannak. Minél jobban látom, hogy kik azok, akik rám lettek bízva, akiket segítenem, támogatnom kell, mert egyedül még vagy már képtelenek rá, annál inkább megtalálom önmagam helyét és életem célját, igaz emberségem kiteljesedését és megvalósulását!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert már akkor szerettél és eljöttél a segítségemre, amikor én még nem is kerestelek, de tudtad, hogy szükségem van rád!

*Egyszerű fordítás

2023. január 9., hétfő

Napi felülről:

“Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól.”

Sámuel első könyve 30. rész 6. vers*

Áldott hétfőt, az előttünk álló héthez megújuló erőt, az elkeseredettség felett pedig győzelmeket kívánok minden testvérem részére!

Dávid, akit Isten már kiválasztott és felkent Izráel királyának, hivatalosan még nem volt uralkodó. Sőt száműzetésbe kényszerült, mert Saul király üldözte őt és halálra kerestette. Családjával, embereivel együtt kivetett, bujdosó életet éltek, ráadásul még arra is rákényszerült, hogy ellenségeinél keressen védelmet. Míg a katonáival távolban jártak, idegenek dúlták és perzselték fel táborukat és mindenüket elhajtották. Feleségeiket, gyermekeiket is elvitték, és azt, sem tudták, hogy hová, merre! Rettentően elkeseredtek, mert mindenük elveszett, amiért éltek, mindenkit elvettek tőlük, akit szerettek. Első megoldásként Dávid felelősségre vonása, megkövezése is felvetődött, de ettől még nem oldódott volna meg semmi. Az emberi remény meghalt, de az Istenben vetett bizalom nem! Dávid az Örökkévalónál keresett erőt és megoldást, hogy túléljék ezt a szörnyűséget és visszaszerezzék kincseiket, szeretteiket. Végül ez mentette meg őket és adott csodálatos győzelmet és megtapasztalást az Úr vezetéséről!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad akkor is van erő, megújulás, amikor én már minden emberi reményemet elvesztettem!

*Revideált új fordítás

2023. január 8., vasárnap

Napi felülről:

“Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra.”

Ézsaiás könyve 44. rész 3. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről megérintett lélek örömét, megújulását és erejét kívánom minden testvérem számára!

A lelkünk kiszáradása, megkeményedése és reménytelensége sokkal mélyebb probléma, annál, hogy egyszerű módszerekkel orvosolhatnánk. Belül az az elképzelésünk, hogyha sikerül elérnünk a céljainkat, vagy kilábalnunk pénzügyi, magánéleti problémáinkból akkor helyreáll a békességünk, meggyógyul a lelkünk, de mindezek nem ebben segítenek bennünket. Sőt sokszor éppen a sikereink színfala mögött kerülünk egyre mélyebbre és távolabb a szív megnyugtató boldogságától. A lélek mivel Istenre nézve kaptuk, többet igényel, mint testi, emberi örömök. Ezekre is szükségünk van, de ennél is többre szomjazik a bensőnk, ami nem véletlen, hiszen a hit ajtaját használva képes érzékelni a mennyei érintést, üzenetet és hívást. Az Örökkévaló szava, amikor mélyebbre jut, mint az elménk, gondolataink és megöntözi szívünk rejtett területeit, akkor csodálatos változások mennek végbe. Kivirul, kivirágzik a lelkünk. Megtelik élettel, reménységgel, és még a legnagyobb nehézségek idején is képes lesz jó gyümölcsöket hozni, áldásokat örökségül hagyni az utódokra.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szomjas lelkem nálad talált éltető, örök forrást!

*Revideált új fordítás

2023. január 7., szombat

Napi felülről:

“Istenem, azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen, taníts hát a szívem mélyén bölcsességre!”

51. zsoltár 8. vers (6.vers)*

Áldott szombatot, a lélek mindent átfogó, tiszta igazságát és a szív mennyei bölcsességét kívánom minden testvérem számára!

Dávid király bűnbánati imádságának egyik alapvető felismerése a lélek és a szív mély, sokszor rejtett, de létfontosságú változására mutat rá. Őt a vágyai félrevezették, súlyos bűnre csábították és ezzel együtt fogságba ejtették, amit még felismernie is nehezére esett. Miután meglátta magát Isten tükrében halálra méltónak, alávaló gonosztevőnek, sikerült összetörnie a hazugságból felépített énképét, hogy az Örökkévaló újból a kezébe vegye és megújíthassa. Megalázta magát az Úr előtt, annyira, amennyire csak lehetséges, hogy a lelke legmélyéig megtisztulhasson, és újból igazság költözzön az életébe a képmutatás helyett.  Rádöbbent arra, hogy a saját emberi bölcsességét követte, ezért bukott el, így most felülről kér útmutatást, tanítást és bölcsességet, hogy ismét jó úton és helyes irányba haladhasson az élete. Isten nélkül jobb esetben is csupán féligazságokra jutok el, többször pedig önzésből fakadó igazságtalanságra, de ez hosszú távon lélekromboló és lélekgyilkos eredményhez vezet. Ebből ad kimenekedést, amikor a mennyei Atya igazságát keresem és őt kérem, fogadom el szívem tanítójaként.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a te igazságod tesz engem is igazzá a lelkem legmélyéig! Nélküled nem boldogulok, te tanítsd szívemet bölcsességre naponként!

*Egyszerű fordítás

2023. január 6., péntek

Napi felülről:

Másnap Bemerítő János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: „Nézzétek! Ő az Isten Báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét!”

János evangéliuma 1. rész 29. vers*

Áldott pénteket, a hozzánk érkező mennyei segítség felismerését, erejét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Nincs annál jobb érzés, mint amikor tudom, érzem, hogy a helyemen vagyok, ott, ahol lennem kell és azt teszem, tehetem, ami a feladatom, ami én vagyok, amiben önmagamat adhatom. Ezt teszi teljessé és örök érvényűvé, amikor ebben a hívatásban összeér az ég a földdel, amit pedig elvégzek abban benne van a menny íze és ígérete is. Bemerítő (Keresztelő) János pontosan ezt élhette meg szolgálatában. Az élet nehezebb oldalát, területét tapasztalhatta meg, hiszen a pusztában élt, mindenféle kényelem nélkül, egyszerű öltözékben és körülmények között. Sáskát evett és vadmézet, de nem is vágyott ennél többre, mert úgy gondolta, hogy ez az ő tökéletes helye. Volt ideje Istenre figyelni és arra is, hogy pont a megfelelő időben szólaljon meg és tegye azt, amivel megbízta az Örökkévaló. Jézus kereste meg őt, hogy a János által előkészített útra léphessen és kezdhesse meg szolgálatát. Az Isten Báránya, aki magárra vette bűneimet és hozzám is megérkezett, hogy lássam és megértsem a mennyei Atya hozzám való szeretetét!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted megérkezett hozzám, mert az Isten Báránya engem is megmentett!

*Egyszerű fordítás

2023. január 5., csütörtök

Napi felülről:

„Én, az Örökkévaló, művelem és őrzöm kertemet, szüntelen gondozom, idejében öntözöm, éjjel-nappal őrködöm felette, hogy senki se bántsa.”

Ézsaiás könyve 27. rész 3. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei védelem, oltalom és gondviselés naponkénti megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

A tél közepén inkább csak álmodozhatunk arról, hogy újból lesz még tavasz, virágok, színek és illatok töltik majd be a levegőt. A kertek felébrednek, megtelnek élettel és a gyümölcs reménységével. Ezek megalapozott vágyak, hiszen már van tapasztalatunk arról, hogy mindezek valóra válhatnak. A lelkünknek is szüksége van gondozásra, ápolásra és egy bölcs kéz beavatkozására, hiszen enélkül elgazosodik és tönkremegy. Az Örökkévaló nagyon szereti a kerteket, ezért teremtett ilyen élettel teli bolygót, de közben ezzel tanít is minket a szívünkben végbemenő folyamatokról. Igaz, hogy mindegyik növénynek más a célja, de az biztos, hogy a tovább élést hirdetik a maga eszközeikkel. A Teremtő teret, helyet, lehetőséget biztosított számunkra is ezen a földön, de az, hogy országának kedves kertjében is ott pompázzunk, ahhoz átültetésre és mennyei gondoskodásra van szükségünk. Jézus Krisztus annak az árát fizette meg, hogy kivásároljon bennünket a céltalanság pusztaságából és átvigyen bennünket az Éden gyümölcsöző kertjébe! Ez mindazok öröksége és ajándéka, akik az Urat választják, a halál helyett!

Mennyei Atyám köszönöm gondoskodó figyelmedet, szereteted átültető erejét és megőrző kedvességedet!

*Egyszerű fordítás

2023. január 4., szerda

Napi felülről:

“Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.” 

90. zsoltár 4. vers*

Áldott szerdát, az Istennel együtt töltött idő örömét, boldogságát és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Azt, hogy mikor érezzük lassúnak a percek múlását és mikor repülnek szárnyakon az órák, napok azt nagyban befolyásolja, hogy kivel töltjük az időnket. Kellemetlen helyzetben, társaságban a másodpercek is cammognak, de hiába szeretnék megnyújtani az örömteli, boldog pillanatokat, szinte kicsúsznak a kezeink közül. Mindez, azért is lényeges, mert itt a földön véges az időkincsünk. Ráadásul, amit magunk mögött hagytunk az nem hozható vissza legfeljebb egy újabbat tudunk jobban, bölcsebben felhasználni. A csodálatos felfedezés és nyereség az Isten órájához való igazodással kezdődik és folytatódik, de igazából nem is ér véget soha, mert ezzel a véges megérkezik a Végtelenbe. Ami nekünk lehetetlennek tűnik, az számára alaptulajdonság, vagyis az időfelettiség. Az Örökkévaló úr az elmúlás és az továbblépés felett, neki van ideje várni és nem kell elkapkodnia semmit. Ebbe a közösségbe hívott meg bennünket a menyei Atya, Jézus Krisztus által. A tegnapi napunk lehet, hogy elmúlt, nincs többé, de amíg Istennel együtt töltjük az időt, addig a jövőnk teljesen bizonyos és biztos!

Mennyei Atyám, veled élni nem csupán egy reményteli nap, hanem maga az örök élet!

*Revideált új fordítás

2023. január 3., kedd

Napi felülről:

„Figyelmesen éljetek, legyetek éberek, egyébként nem láttok tisztán, amikor a megfelelő idő itt van!”

Márk 13. rész 33. vers*

Áldott keddet, figyelmes, éber, vigyázó szemmel látó és élő szívet kívánok minden testvérem számára!

Vannak különleges helyzetek, amelyekre nem lehet alkalmatlanul megérkezni, mert a vizsgákhoz hasonlóan felkészülést igényelnek. A másik terület, amikor feladatot bíznak ránk, amelyben helyt kell állnunk, akkor az egyetlen helyes hozzáállás, ha hűségesen, halogatás nélkül elvégezzük a munkánkat, mert akkor sem a főnökünk, sem senki más nem tud úgy betoppanni, hogy megszégyenüljünk. Attól, hogy Isten nem azonnal kér számon bennünket, mert önállóságot, szabadságot biztosított számunkra, még ugyanúgy felelősséggel tartozunk először is önmagunkért, másodsorban pedig azok felé, akik ránk lettek bízva. Az alkalmas idő most van arra, hogy törődjünk a lelkünk mennyei egészségével, hogy ne csak halogassuk a földi létünk legfontosabb teendőit. Eljön a pillanat, amikor nem lesz már több időnk itt, mert a miénk lepereg. Ezért kell figyelmesen, körültekintően és bölcsen élnünk, de nem egyszerűen emberi értelemben, hanem a mennyei Atyától kapott megbízásunk, ígéreteink és javak szerint, amelyek arra adattak, hogy áldássá formáljuk őket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy feladattal, felelőségekkel bíztál meg, amelyek az életem értelmét és jövőjét jelentik!

*Saját fordítás

2023. január 2., hétfő

Napi felülről:

„Az Örökkévaló pedig szólt Abrámhoz azután, hogy Lót különvált tőle: Most már emeld fel szemeidet és nézz körül, arról a helyről, ahol most vagy, északra, délre, keletre és nyugatra!”

Mózes első könyve 13. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, új hetet, reményt, távlatokat és hitet kívánok minden testvérem számára!

Abrám, akit később az Örökkévaló nevez el Ábrahámnak, mert ez a név illett azokhoz az áldásokhoz, amelyeket elkészített számára, egy családi viszály megoldásán van túl. Unokaöccse Lót, akinek édesapja korai halála miatt, apja helyett apja lett, annyira közel állt hozzá, hogy eddig vele tartott bárhová is vezette az Úr. Isten mindkettőjüket megáldotta bőségesen jószágokkal, így szűk lett számukra a közös hely, így a folyamatos veszekedések elkerülését megelőzve, Abrám arra kérte Lótót, hogy válasszon magának egy megfelelő, ideális helyet, ő pedig pont a másik irányba indul majd el. A szétválás békességben megtörtént, de Abrám nem könnyen lépett túl az eseten, hiszen felelősséget érzett Lót iránt, amit később bizonyított is. A Mindenható azonban megszólította az ősatyát, hogy az elcsüggedt tekintetét ismét felemelje és nézzen körül, hogy mi minden vár még rá, lehet az övé! El kellett engednie Lótot nem csak testileg, hanem érzelmileg is, hiszen önálló útra indult. Az Úr új távlatokat, feladatokat és áldásokat mutatott számára, amelyeket már unokaöccse nélkül kellett megélnie, de Istennel együtt!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy velem vagy! Bíztatsz, bátorítasz, hogy emeljem fel szemeimet és vegyem észre azokat a területeket, amelyeket nekem készítettél!

*Saját fordítás

2023. január 1., vasárnap

Napi felülről:

„A régiek íme beteltek, de újakat hozok elő! Mielőtt kihajtanak, tőlem hallhattok róluk.”

Ézsaiás könyve 42. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, Új Évet, Isten ránk vonatkozó tervének megértését és betöltését kívánom minden testvérem számára 2023-ban!

A régi esztendő elmúlt, minden örömével, bánatával, lehetőségével és kudarcával együtt, de ahhoz, hogy az új év jó gyümölcsöket hozzon számunkra változnunk és változtatnunk kell. Tanulnunk, növekednünk és bölcsebbé válnunk, mert az igazi élet ebből fakad. Talán ezekben a napokban érzékenyebbek, fogékonyabbak vagyunk a helyes döntésekre, ezért használjuk ki az alkalmas időt, és ragadjuk meg az alkalmat a megfelelő irányváltásra. Mivel a mennyei Atya kezében van a jövő, még akkor is, ha szabad kezet adott az embernek itt a földön, tőle kérjünk segítséget, megértést és gondolatokat, amelyek valódi, tényleges és maradandó fejlődést hozhatnak az életünkben. Ne fogadkozzunk, hanem tervezzünk és döntsünk bölcsen! Írjuk le terveinket és azt is, hogy mit, miért és hogyan szeretnénk megvalósítani. Osszuk meg mindezt azokkal is, akikre hatással lesznek a változások és kérjük meg őket, hogy legyenek ebben a segítségünkre! Figyeljünk közben az Örökkévalóra, hogy hűségesek tudjunk maradni minden jóban, hogy sok győzelmet éljünk át 2023-ban!

Mennyei Atyám, veled szeretnék előre nézni, hogy azt is lássam, amit nekem láthatatlan! Áld meg az új évet jelenléted erejével!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!