Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. március 21., vasárnap

“Forduljon feléd jóindulattal az Örökkévaló, és adjon békességet neked!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 26. vers*

Napi felülről:

Áldott vasárnapot, a lélek felemelő ünnepét és a test megújító pihenését kívánom minden testvéremnek!

A lelkünk időtálló házát a Mindenható áldásai alapozzák meg. Az Ő védelme alap épülhet fel, jelenléte ragyogja be és kegyelme tartja tisztán. Falait Isten békessége teszi biztonságossá és az Örökkévaló jóindulata fedi be az egész otthont. Ilyen örökséget terveztek számunkra a mennyben. Ezen munkálkodik milliónyi angyal. Ezért hagyta el a menny dicsőségét egy időre a Fiú, hogy engedelmessége és szenvedése által minden gonosz és visszahúzó erőt legyőzzön, ami akadályozná ennek megvalósulását. Ezért áradt ki a Lélek, hogy naponta segítse és vezesse ezt a nagyszerű építkezést, amelynek tervezője és kivitelezője maga az Isten, a mi javunkra. Ennek a háznak az ablakai már most a mennyre nyílnak és tele van az éléskamrája felülről kapott javakkal és ajándékokkal, hogy bőséggel ellássa az otthont, és jusson belőle másoknak is. Amikor pedig a földi test végleg elgyengül és nem képes tovább harcolni, a lélek odakerül, ahová tartozik, akire rábízta magát, akivel, és akiért élt.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nekem te vagy a jelenem békessége és a jövőm reménysége!

*Egyszerű fordítás

2021. március 20., szombat

Napi felülről:

“Világosítson meg az Örökkévaló jelenlétének világosságával, és legyen hozzád kegyelmes!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 25. vers*

Áldott szombatot, mennyei világosságot és bátor, hittel teljes szívet kívánok minden testvéremnek!

Hiába van szemünk, ha nincs fény, nem tud segíteni rajtunk a látásunk! Hiába érzékeny a szívünk, ha a Lélek világossága hiányzik az életünkből, csak sötétben botorkáló lelki vakok vagyunk. Az a probléma, hogy ebben az esetben nincs valódi képünk sem önmagunkról, sem másokról, csak részismeretekre támaszkodhatunk, ami könnyen tévedésekhez vezet. Valójában bátorságra és a sötétség elutasítására van szükségünk ahhoz, hogy hittel tett lépésként belépjünk a mennyei Atya világosságába, jelenlétének ragyogásába. Megdöbbentő először azzal szembesülni, hogy mennyi szenny és mocsok tapadt hozzánk, amit addig a sötétség halálos jótékonysággal eltakart. Ha a szégyenérzetünk ellenére mégsem menekülünk vissza a homályba, akkor átélhetjük, hogy ebben a fényben nem csak lelepleződünk, de az igazi megtisztulás és megszépülés is itt vár ránk. Elkezdjük olyannak és annak látni magunkat, akinek a Mindenható megteremtett, sőt felragyognak számunkra olyan célok és ígéretek, amelyekről addig álmodni sem mertünk volna. Ez a mi valódi hazánk, Isten csodálatos országa.

Uram, köszönöm, hogy jelenléted fénye és kegyelmed jósága lehet az én otthonom is!

*Egyszerű fordítás

2021. március 19., péntek

Napi felülről:

“Áldjon meg téged az Örökkévaló, és őrizzen meg téged!”

Mózes negyedik könyve 6. rész 24. vers *

Áldott pénteket, biztonságban és szeretetben megélt napot kívánok minden testvéremnek!

A sok fontos vágyunk mellett, de valójában azok előtt a legnagyobb szükségünk a Mindenható jelenlétére, folyamatos áldására és óvó-védő hatalmára van. Ezek nélkül csak fél életet élhetünk, mert zárva marad az az ajtó, ami a mennyre nyílik, rejtve marad az az út, amely felfelé vezet, és nem jut el a lelkünkig az Atya éltető szava. Pedig ezek az égi csatornák megnyíltak Jézus Krisztusban, hogy megöntözzék a száraz szívek göröngyeit, életet hozzanak a sivár pusztaságba és hazavezessék az eltévedt lelket. Rajtunk múlik, hogy ezek az áldások megnyugszanak-e a rajtunk, mert otthonra találnak, vagy a sok „fontosabb” vággyal és teherrel megtöltött szívünk zárva tart előttük. Isten jelenlétének a megérkezése tényleg megváltoztatja az életünket, felcseréli a fontossági sorrendeket és átformálja a jellemünket, de csak a saját kérésünkre, a szívünk őszinte hite és nyitottsága szerint. Amíg Isten áldása és védelme velünk van, addig az élet legnagyobb viharai is a javunkra alakulnak, a legsúlyosabb terhek nem összenyomnak, hanem megerősítenek.

Uram, köszönöm, hogy megnyitottad számomra is az áldások forrását, ez éltet és ez az én legnagyobb kincsem!

*Egyszerű fordítás

2021. március 18., csütörtök

Napi felülről:

“Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon.”

Péter első levele 5. rész 8-9. vers*

Áldott csütörtököt, kitartó küzdelmet és hit általi győzelmeket kívánok minden testvéremnek a gonosz összes próbálkozásával szemben!

Borzalmas az a sok szenvedés, amit ember embernek okoz és kivétel nélkül valamilyen sajátos igazság alapján. Ez a megmart, megsebzett és elvadult lélek igazsága, ami kivétel nélkül felhatalmazást ad a nyilvánvalóan gonosz eszközök alkalmazására is a céljai érdekében. Irigység, rágalmazás, ítélkezés, gyűlölet, bántalmazás, megalázás és léleknyomorítás csak néhány harapásnyom, amit mi okozunk, de ott van benne mindig az ordító oroszlán dühe. Pedig nem szükséges sem félelemben élnünk, sem félelmet gerjesztenünk magunk körül. Bármilyen veszedelmesnek is látszik az ellenség, csak azokat van hatalma magával ragadni, akik saját gondolataik alapján, egyedül és Istenben vetett hit nélkül néznek vele szembe. A józan, bölcs, kiegyensúlyozott és hittel érző és látó szív azonnal megérzi a gonosz leheletét még akkor is, amikor a megtévesztés fala mögött leselkedik. A kísértővel nem lehet megbarátkozni, vagy kiegyezni, csak ellenállni vagy behódolni. Mi azonban nem meghátrálásra születtünk, hanem bátor hitre, hogy teljes életet nyerjünk! A mennyei Atya jelenléte a biztosíték arra, hogy semmilyen veszedelem nem ragadhat le bennünket, sőt a szenvedéseken keresztül megerősödhetünk, hogy egyre hősiesebb hitharcosok legyünk.

Uram, köszönöm, hogy a szenvedések, nehézségek ideje is a benned való megerősödésem lehetősége!

*Egyszerű fordítás

2021. március 17., szerda

Napi felülről:

“Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.”

Példabeszédek könyve 21. rész 21. vers*

Áldott szerdát, hűséges szeretettel, éltető igazsággal megélt napot kívánok minden testvéremnek!

Az igazi kincseink határozzák meg az életünket. Ami fontos és érték számunkra, azért hajlandóak leszünk feláldozni rengeteg pénz, időt és energiát, ezért nem mindegy, mire törekszünk, mire szánjuk rá törékeny létünket. A szívünk akkor boldog, ha a kincseiben gyönyörködhet és biztonságban tudhatja azokat, de rettentően elkeseredett és beteg lesz, ha nélkülöznie kell őket. Amikor tárgyakhoz, pénzen megvehető értékekhez kezdünk kötődni és ezek elérése lesz az életcélunk, veszélyes vizekre tévedünk, ahol sokkal fontosabb értékeket fogunk elveszteni, és amit megnyerünk az is nagyon csalóka lesz. Az emberi kapcsolataink drágagyöngyei már értékállóbbak, és ha igaziak, akkor egy életen át képesek boldogsággal és szeretettel eltölteni a szívünket, ezért érdemes ezeket jól megválasztani és odaadással megőrizni. Még ennél is van azonban egy maradandóbb és ragyogóbb kincs, amit a mennyei Atya készített a számunkra, ez pedig az Ő országa, igazsága és szeretete. Ennek az a különlegessége, hogy, ha ezt megtaláljuk és ragaszkodunk hozzá, akkor ennek a fényében minden más érték is a helyére kerül, ráadásul ezt soha és senki nem veheti el tőlünk, mert örök jótállás jár hozzá.

Uram, köszönöm, hogy az igazi kincseimet mind-mind tőled kaphattam!

*Revideált új fordítás

2021. március 16., kedd

Napi felülről:

“Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.”

Jakab levele 5. rész 9. vers*

Áldott keddet, bátorító és építő gondolatokat, szavakat és türelmes szívet kívánok minden testvéremnek!

A panaszkodás, sóhajtozás és kesergés a lélek könnyei, mert vannak olyan helyzetek, terhek és csalódások, amikor a szív csak sírni tud és ez megkönnyebbülést, megnyugvást hozhat számára. Nagyon veszélyes, amikor valaki ezt megpróbálja elfojtani, elzárni és elrejteni, mert előbb vagy utóbb, de elő fog törni és akkor komoly károkat okozhat. Isten úgy teremtett bennünket, hogy a lelkünknek panaszszobája egészséges esetben az imakamránk legyen! Szükségünk van arra, hogy valahol kikiabáljuk, kisírjuk és végigpanaszkodjuk a dolgainkat, de ennél többre is, hogy valaki törődjön is ezekkel a kesergésekkel, segítsen és bátorítson, vigasztaljon, és ha kell, feddjen meg, mint szerető szülő a gyermekét. Mindez valóságos lehetőség mai is a mennyei Atya huszonnégy órás fogadóóráján, ahol a leterhelt szívünket sürgősségi ellátás és hatékony gyógykezelések várja. Sajnos legtöbbször nem ezt a megoldást választjuk, hanem egymásra és egymás ellen panaszkodunk mindenfelé. Ráadásul egy idő után önmagunk számára észrevétlenül, de a környezetünk szenvedése közepette panaszkodás-függővé válhatunk. Lehet, hogy a panaszod jogos és igazad van, de ha nem jókor és jó helyen öntöd ki, akkor pont a vágyaiddal ellenkező hatást érik el. Téged megbélyegeznek a saját szavaid és azokat is besározzák, akik mellé segítőtársként, szülőként, barátként, testvérként vagy csapattársként lettél rendelve.

Hála legyen az Úrnak, hogy a megoldás az ajtó előtt áll, most még nem azért, hogy elítéljen, hanem, hogy segítsen!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!