Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. május 7., kedd

Napi felülről:

„Védőpajzsom Istennél van, aki az őszinte szívűek megmentője.”

7. zsoltár 11. vers*

Áldott keddet, a mennyei Atyánál megtalált biztonság, védelem és reménység erejét kívánom minden testvérem számára!

Nem szükséges, hogy egyedül küszködve, minden segítség, bátorítás és különleges védelem nélkül éljük le az életünket. Van lehetőségünk arra, hogy hittel, őszintén és bizalommal forduljunk teremtő, szabadító és megtartó Istenünkhöz. Nem csupán a nehézségek, próbák vagy betegség idején lehetünk kiszolgáltatottak az elkeseredéssel, csüggedéssel szemben, hanem akkor is, amikor támadások érnek, igazságtalanul bántanak vagy rosszakarat vesz körül bennünket. Ezek olyan terhek, melyekbe bele lehet fáradni, sőt még rokkanni is, ha nem érkezik megfelelő időben számunkra segítség. Nem szégyen szembenézni azzal és bevallani, hogy szükségünk van a mennyei védelem jelenlétére a mindennapjaink harcaiban. Ezzel nem feladjuk a küzdelmet, hanem igénybe vesszük azt a felénk nyújtott isteni kezet, amely nem csupán megtarthat a süllyedés idején, de ki és meg is szabadíthat, amikor elfogy minden emberi lehetőségünk. Az őszinte, egyenes szív nem rejtegeti hibáit, vétkeit vagy a határait, hanem akkor is az Úrhoz fordul, ha ezért szégyenkeznie kell, mert tudja, hogy ez az egyetlen jó megoldás!

Mennyei Atyám hálát adok szabadításod erejéért, szereteted védelméért és a benned való bizalmam békességéért!

*Saját fordítás

2024. május 6., hétfő

Napi felülről:

„Ne légy fölöttébb igaz, és túlságosan ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet?”

A prédikátor könyve 7. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, önmagunkról való egészséges látást, gondolkodást és ebből fakadó cselekedeteket kívánok minden testvérem számára!

Van egy olyan egészséges és építő énkép, amelyre érdemes törekednünk és elsajátítanunk ahhoz, hogy ne kerüljön túlzásokba, amikor önmagunkról gondolkodunk. A helyes út mellett két árok is veszélyezteti az előrehaladásunkat. Az egyikben kevesebbnek látjuk az értékünket a valóságosnál, az önbizalomhiány kelepcéjébe kerülünk, ezért nem merünk önállóan gondolkodni és lépni. A másik a túlzott magabiztosság, amikor a saját igazunkat mindenek fölé helyezzük és határozott véleményünket mindenhol hangoztatjuk és bizonygatjuk. Mindkettő olyan tévút, amelyet nem is olyan könnyű felismerni és belátni. Az biztos, hogy a helyes Istenfélelem és szeretet kijózanító, gyógyító hatású ezekre a problémákra. Amikor felfedezzük, hogy milyen mély az égi szeretet és mennyire nagyra értékel bennünket, akkor ez bátorságot adhat a lelkünknek arra, hogy Isten gyermekeiként kezdjünk el gondolkodni. Másik oldalról pedig, világos lesz, hogy ez az elismerés a mennyei Atyával megélt kapcsolatunkból fakad. Nála biztonságban vagyunk, ezért nincs szükségünk bizonygatni igazunkat, hiszen szeretete ment meg bennünket, nem az okoskodásunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy első sorban rád van szükségem, ezért nem kell okoskodnom, saját igazamat bizonygatnom, mert szereteted ment meg engem is!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2024. május 5., vasárnap

Napi felülről:

„Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek.”

Mózes első könyve 3. rész 20. vers*

Áldott vasárnapot, anyák napját, az élet és az életadó szülők tiszteletét, megbecsülését kívánom minden testvérem számára!

Az élet olyan kincs, amit akkor tudunk igazán értékelni, amikor valakit elvesztünk, akit nagyon szerettünk. Amíg a mindennapok sűrűjében bolyongunk néha eltörpülhet bizonyos tárgyak, eredmények vagy feladatok mellett még a saját létünk is, pedig ennél drágább javunk nincs. Az élet tisztelete elengedhetetlen ahhoz, hogy jól és egészségesen használjuk fel. Ez pedig ott kezdődik, hogy a lehető legjobban megbecsüljük azt, akitől, akiktől kaptuk. Az Örökkévalót, mint az élet teremtőjét és forrását, itt a földön pedig szüleinket, édesanyánkat. Ádám a feleségét Évának vagyis Életnek nevezte el, hiszen ez az anyai hivatás rövid összefoglalása. Amikor a napokban felköszöntjük őket, ezzel nem csupán a szeretetünket, nagyrabecsülésünket fejezhetjük ki, hanem az Élet ünnepét is. Annak a csodának a meglétét, aminek mi is részesei lettünk, minden nehézség, fájdalom és szomorúság mellett. Mindez segít azt is megérteni, hogy van mennyei Atyánk, aki édesanyánknak és minden ősünknek megteremtette és biztosítja az élet lehetőségét, hogy vele és a földi családunkkal együtt legyen teljes a létezésünk. Tisztelt, szeresd szüleidet, mert ez a földi boldogságod egyik fontos alappillére!

Mennyei Atyám hálát adok édesanyámért, nagymamámért, az életért, amivel általuk megajándékoztál! Köszönöm, hogy ezen felül is gondoskodtál rólam, hogy Jézus Krisztus által a teljes, örök életnek is a részese lehessek.

*Revideált új fordítás

2024. május 4., szombat

Napi felülről:

„Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt: a gazdája rovására őrizgetett gazdagság.”

A prédikátor könyve 5. rész 12. vers*

Áldott szombatot, javaink, gazdagságunk és erőforrásaink bölcs, Istenre figyelő értékelését és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

A gyarapodás, a jólét igen kívánatos az ember számára, ráadásul nem ördögtől való vágy, mert arra lettünk teremtve, hogy képesek legyünk biztosítani mindezt magunk és mások számára is. A veszély ott kezdődik, amikor Isten nélkül szeretnénk mindezt elérni, illetve, amire eljutottunk azt csak a munkánknak gyümölcseként látjuk és nem az Úr áldásának. Amíg a javainkat és gazdagságunkat eszközöknek tekintjük, amelyek segíthetnek elérni a mennyből kapott céljainkat, addig szabadon dönthetünk arról, hogy mire használjuk őket. Abban a pillanatban, amikor ezek elérése lesz az életcélunk és ennek rendeljük alá a létünket elveszítjük az irányítást és kényszerpályára kerülünk. Ez egy olyan csapda, amit magunk ásunk és mi fogunk beleesni. A lehetőségeinket, vagyonunkat, erőforrásainkat nem azért kaptuk, hogy őrizgessük őket magunknak, mert akkor ezek lesznek a börtönőreink, egyben a vádlóink, majd a gyilkosaink is. Bölcs, az Örökkévalóra figyelő hittel és lelkiismerettel érdemes értékelni és felhasználni mindazt amire eljutottunk, mert így maradandó befektetés lesz a mulandó kincseinkből.

Mennyei Atyám, hálát adok minden jóért, amivel megajándékoztál! Köszönöm, hogy azért kaptam ezeket, hogy hittel, szeretettel és bölcsességgel használjam őket!

*Revideált új fordítás

2024. május 3., péntek

Napi felülről:

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” 

Pál második levele a korinthusiakhoz 5. rész 19. vers*

Áldott pénteket, Isten békességének elfogadását, jelenlétét, erejét és küldetését kívánom minden testvérem számára!

Nem háborúságra, békétlenségre és megosztottságra születtünk. A Lélek békessége, közössége és egysége az az erő, ami képes átformálni, megújítani gonoszsággal megfertőzött szívünket. Amíg Istenben nem fedezzük fel a mennyei Atyát, hanem ki akarjuk zárni az életünkből, nem akarunk róla tudomást venni vagy ellenségként tekintünk rá, aki tolvaj módjára megrabol minket, addig célt tévesztett az életünk. Haladunk, de nem oda, ahol az igazi otthonunk található. Hátat fordítunk az Örökkévalónak, büszkén menetelünk saját pusztulásunk felé miközben az Urat hibáztatjuk minden bajunkért. Lázadunk az ellen, aki nem csak képes megmenteni bennünket saját hibáink következményétől, de még akkor is szeretetével fordult felénk, amikor hallani se akartunk róla. Istennek nagyon sokba került, hogy segítsen rajtunk, amikor Jézus Krisztus által mindent megtett, amit csak lehetetett, hogy békeségének karjai bennünket is átölelhessenek, ha hozzá menekülünk. Ez az a hely, ahol biztonságba lehetünk, elfogadnak bennünket és felfedezhetjük a küldetésünk csodáját!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert békességed ereje a szívemet is megérintette, betöltötte és elhívta egy teljes életre!

*Revideált új fordítás

2024. május 2., csütörtök

Napi felülről:

„Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani.”

A prédikátor könyve 1. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, minden fárasztó feladatunk, munkánk mellett és mögött a szeretet erejének látását és megélését kívánom minden testvérem számára!

Minden feladatunk, dolgunk erőt igénylő és ezért fárasztó lesz függetlenül attól, hogy kedveljük vagy sem. Mindenki, még a legerősebbek is kimerülnek egy idő után és feltöltődésre lesz szükségük. Érdemes tehát úgy beosztani az időnket, energiánkat, hogy a lehető legjobbat, legértékesebbet hozzuk ki belőle. A lustaság, semmittevés elég vonzó megoldásnak tűnik, hiszen kevésbé fárasztónak ígérkezik, de mivel nem erre lettünk teremtve ez nem fog sem megelégedést, sem boldogságot hozni számunkra legfeljebb érdektelenséget. Az élet törvényszerűségeivel nem vitatkozni kell vagy lázadozni ellenük, hanem megfelelően használni őket. Mivel nem kerülhetjük el a terhek hordozását amennyiben egészséges emberek szeretnénk lenni vagy maradni, ezért jól válogassuk meg mivel foglalkozunk, kötjük le magunkat. Érdemes figyelembe venni, hogy a szeretet szenthármasságának teljessége benne legyen a munkánkban. Isten, önmagunk és mások szeretetének megélése az az erőforrás, ami képes megújítani a szívünket, lelkünket minden nap. Fáradj el, de ne a harag, gyűlölet vagy panasz mérgével, hanem a szeretet áldás hozó könnyeivel és verejtékével!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden fáradságom ellenére és mellett te adsz áldást a munkámra, amikor merek szeretetből élni és dolgozni!  

*Revideált új fordítás

2024. május 1., szerda

Napi felülről:

„Hiszen aki önmagát teszi naggyá, meg fog szégyenülni, ellenben aki önmagát kicsinnyé teszi, magasra fog emeltetni.”

Máté evangéliuma 23. rész 12. vers*

Áldott szerdát, májust, az Isten előtt megélt kicsinységünk, gyermekségünk csodáját, lehetőségét és nagyságát kívánom minden testvérem számára!

Amíg kicsinyek voltak a gyermekeim, addig kézbe lehetett őket venni és felemelni, amint felnőttek ez a lehetőség már elmúlt. Amíg a mennyei Atya nélkül szeretnénk naggyá válni, másokat túlnőni vagy lehagyni az végül nem a dicsőségünket, megbecsülésünket és boldogságunkat hozza el, hanem a megszégyenülésünk zsákutcájába vezet. Az lesz majd igazán nagy, akit Isten magasra emel önmagához. Ehhez pedig hit által kell tovább és feljebb látnunk, mint amit a szemünk enged. Attól, hogy mások fölé helyezzük magunkat, többnek véljük, gondoljuk a személyünket csak a büszkeségünk fog nőni és egyre inkább lenézzük a körülöttünk élőket. Ezzel az a probléma, hogy nem fogjuk annak a szükségét sem érezni, hogy az Örökkévaló naggyá tegyen bennünket, hiszen megtesszük ezt nélküle is. Tőle inkább azt várjuk el, hogy elismerje erőfeszítéseinket és megveregesse magasra emelt vállunkat. Aki mer kicsinnyé, gyermekké, kiszolgáltatottá válni Isten előtt az másokat sem legyőzendő ellenfélnek vagy ellenségnek látja, hanem segítségre, szeretetre szoruló embertársnak, ráadásul így lehetősége lesz a Mindenhatónak is mindennél magasabbra emelnie!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az igazi nagyságom abban rejlik, hogy gyermeked lehetek Jézus Krisztus által!

*Saját fordítás

2024. április 30., kedd

Napi felülről:

„A hirtelen haragú ostobán cselekszik, aki pedig gonosz terveket szövöget, azt meggyűlölik.”

A példabeszédek könyve 14. rész 17. vers*

Áldott keddet, józan, egyenes és tiszta indulatokat, gondolatokat és tetteket kívánok minden testvérem részére!

Emberségünk egyik fontos ismertetőjegye és alapja, hogy megtanulunk uralkodni az indulataink, vágyaink és érzéseink felett. Ez egy teljesen természetes és egészséges folyamata a lelkünk kibontakozásának és érettségének. Ez nem egyenlő azzal, hogy megpróbáljuk eltitkolni azt, ami bennünk van, mást mutatni, mint a valóság és elsajátítani a képmutatás mesterségét. Az önuralom arról szól, hogy először a lelkünkben küzdünk meg a haragunkkal, már akkor kezeljük azt, mikor még csak fellobbanó láng, hogy ne legyen belőle perzselő tűzvész, ha szabadjára engedjük. Felindultságunk zabolátlansága kiveszi a józan döntéshozó képességünk kezéből a gyeplőt és ostoba, bolond, meggondolatlan tettekhez vezet. Ennél is pusztítóbb azonban, amikor a szívünk elkezd gonosz eszközöket használni céljai elérése érdekében. Félrevezet, hazudik, becsap és csal, hogy vágyait beteljesítse. Ez előre megfontolt szándékú rosszindulat, amit lehet leplezni egy ideig, de romboló és gyűlöletes. Ettől biztosan nem leszünk sem jobbak sem többek. Az Örökkévaló azonban arra tanít, hogy miként szerezhetjük vagy őrizhetjük meg lelkünk tiszta, egyenes és igaz emberségét, azt a szívet, amelyben a békesség, reménység és szeretet a házigazda.

Mennyei Atyám, kérlek segíts, hogy ne legyek kiszolgáltatva haragom, indulatom ostobaságának és soha ne használjam a gonoszság eszközeit céljaim eléréséhez!

*Egyszerű fordítás

2024. április 29., hétfő

Napi felülről:

A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Máté evangéliuma 22. rész 39. vers*

Áldott hétfőt, embertársunk szeretetében saját személyünk egészséges elfogadásának kiteljesedését kívánom minden testvérem számára!

A gyümölcsöző szeretet fája egészséges és mély gyökerekkel rendelkezik, hogy akkor is képes legyen növekedni, amikor a külső körülmények nem támogatóak. A legfontosabb a szív, vagyis a fő gyökér megléte, a mennyei Atya szeretetéből táplálkozó élet biztosítéka. Emellett a többi mellék és hajszálgyökér adja meg azt a lehetőséget, hogy minden szükséges tápanyag rendelkezésre álljon, ami a saját magunkról való helyes gondolkodás és gondoskodás megléte. Akkor leszünk szabad és örömtől teljes szeretetadakozók, amikor a szívünk, lelkünk pontosan megkapja tőlünk azt, amire a legnagyobb szüksége van az őszinte elfogadást. Amíg harcban állunk önmagunkkal, nem tudunk hálás szívvel gondolni arra, akiknek teremtettünk, addig kényszermegoldásokat fogunk alkalmazni, pótszerek után nyúlunk, folyamatos csalódás lesz az életünk önmagunkban és ezzel együtt másokban is. Arra a szeretetre születtük, amely segít azzá válni, akinek megálmodott bennünket a mennyei Atya. Nem az az önzőség, ha egészségesen szeretjük önmagunkat, mert csak így tudunk másokat is helyesen szeretni, hanem amikor az önsajnálat lép ennek a helyébe és ezért másoktól várjuk el azt, amit nekünk kellene megtennünk először!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindenkinél jobban szeretsz és ezért szerethetem magamat is, olyannak, amilyennek megterveztél! Köszönöm, hogy van miből adnom másoknak, mert annyit kapok tőled, hogy szeretetbőségben élhetek!

*Revideált új fordítás

2024. április 28., vasárnap

Napi felülről:

„Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben?”

Jób könyve 35. rész 2. vers*

Áldott vasárnapot, az Istenhez menekülő, az igazságot nála kereső lélek megbékélését, biztonságát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az élet igazságtalan, ha nem az egész képet látjuk és nézzük, ezt pedig a Mindenható segítsége nélkül nem tudjuk megtenni. Teljesen jogosnak érezhetjük a felháborodásunkat a bennünket ért méltatlanság, nyomorúság vagy szerencsétlenség miatt, de nem mindegy, hogy mit kezdünk ezzel az érzéssel. Még akkor is, amikor magát az Istent vádoljuk a balsorsunkért és nem tartjuk igazságosnak a minket ért csapásokat, akkor is nála érdemes keresni a válaszokat, senki másnál. Jób szenvedéseinek történetéből ez az egyik fontos tanulság, amit érdemes megértenünk. Nem fogunk minden velünk kapcsolatos összefüggést tökéletesen átlátni, főleg nem akkor, amikor a fájdalom, a gyász vagy a felháborodás szemüvegén keresztül tekintünk az eseményekre. Az viszont létkérdés, hogy a keserűségünk mérgét az Úr előtt öntsük ki, hogy ne magunknak vagy másoknak ártsunk vele. Nem az a baj, ha úgy érezzük, hogy igazunk van Istennel szemben, hanem az, ha emiatt elkerüljük őt, nem beszélünk vele és nem adunk lehetőséget arra, hogy a lelkünk válaszokat és vigasztalást találjon nála és benne!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te sokkal jobban szeretsz annál, mint amit én érzek ebből, amikor nyomorúság vagy nehézség ér! Nálad akarok keresni választ, vigasztalást és megbékélést, akkor is, amikor igazságtalannak érzem a helyzetemet!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!