Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. június 5., Pünkösdvasárnap

Napi felülről:

“Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Az apostolok cselekedetei 2. rész 4. vers*

Áldott Pünkösdvasárnapot, a Szentlélek megújító erejét, útmutatását és vezetését kívánom minden testvérem életére!

Pünkösd pontosan 7 hétre követi húsvétot, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét. De nem csupán ennyiben kapcsolódik hozzá, hanem közvetlen folytatása is annak a munkának, amit Isten elvégzett, elkezdett akkor. Egy ember földi testében nem képes egyszerre több helyen jelen lenni, közvetlenül a lelkünkkel beszélni, és betölteni azt, még akkor sem, ha Isten fia. Ezért következett el az a pont, amikor Jézus Krisztus ígérete alapján a Szentlélek látható és hallható formában kiáradt a tanítványokra, megteltek, beteltek felülről kapott erővel, és képesek voltak átadni a menny üzenetét mindenki számára érthető módon. Ez nem egyszerűen egy újabb csoda volt, hanem az Atya újjáteremtő munkájának kezdete, amikor Isten Lelke az ember szívét vette kezébe, formálta át, tette szenté és élővé. Ez az ünnep arról szól, hogy az Örökkévaló nem mondott le rólunk, van számunkra is személyes üzenete, terve, amit szeretne, hogy meghallanánk, megértenénk és megélnénk. Ez a mi nagy lehetőségünk, hogy ne maradjunk le arról a jóról, áldásról és örökségről, ami nekünk készült, ami a miénk lehet Jézus Krisztus által. Itt az idő, hogy együtt ünnepelhessünk a mennyel!

Mennyei Atyám köszönöm minden jóságodat, Szentlelked kiáradását és ma is munkálkodó erejét!

*Revideált új fordítás

2022. június 4., szombat

Napi felülről:

“Micsoda kifordított gondolkodás! Egyenlő lenne az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő készített engem; és az edény a formálójának: Ez nem ért hozzá?”

Ézsaiás könyve 29. rész 16. vers*

Áldott szombatot, a teremtettségünk bizonyosságát és biztonságát, a feladatunk, küldetésünk örömét és jó ízét kívánom minden testvérem életére!

Mennyire célt tévesztett élet, ha állandóan arra vágyok, ami nem én vagyok, nem az enyém, de olyan csábítónak látszik, miközben nem fedezem fel, nem élem meg, mindazt, ami lehetnék, ami nekem készült, amire én lettem megteremtve. A boldogság egyik alappillére, amikor megbékülök önmagammal, azzal, aki vagyok és akivé válhatok. Ennek azonban van egy talán még ennél is fontosabb másik oldala, amikor békességre jutok a formálómmal, teremtőmmel, aki tökéletesen ismer, és pontosan tudja, mi a legjobb számomra. Lehet lázadozni a helyzetem ellen, lehet számon kérni az Örökkévalót, vagy éppen kizárni az életemből, de ez sohasem fog jóra vezetni, sőt egyre távolabb fogok kerülni a lehetőségeim beteljesedésétől. Csodálatos eredmény, amikor a fazekas gyönyörködhet az elkészült mesterműben, de ne kicsinyeljük le az edény biztonságát, bizonyosságát, hálás büszkeségét, örömét alkotója iránt. Ehhez képest micsoda kifordított gondolkodás, amikor pont azt tagadom meg, azzal kerülök szembe, ami a javamat, megbecsülésemet, ráadásul békességemet, boldogságomat hozná el. A mennyei Atya velem együtt szeretné ünnepelni azt, akivé válunk segítségével!

Mennyei Atyám, köszönöm mesteri tervedet, formáló gondoskodásodat és odafigyelő szeretetedet irántam!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. június 3., péntek

Napi felülről:

“Miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra?”

Példabeszédek könyve 5. rész 13. vers*

Áldott pénteket, a tanítás, a nevelés, az óvó, a tanító, a tanár, az oktató megbecsülését, tiszteletét és értékelését kívánom miden testvérem részére!

Változhatnak évezredek, korok, társadalmi berendezkedések, tanításra, tanulásra, tanítókra, oktatókra mindig szükség volt, és lesz is. Mert úgy lettünk megteremtve, hogy mindez nélkülözhetetlen az egészséges növekedésünkhöz. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet túlbecsülni annak a jelentőségét, és azoknak a szerepét sem, akik bármilyen formában részt vesznek ebben a folyamatban. Szinte mindenki emlékszik egy-két olyan személyre, akik nagyon mély, erőteljes és bátorító hatással voltak az életük, tanulmányaik bizonyos szakaszában. Ezek nélkül nem egyszerűen szegényebbek lennék, hanem egyértelműen kevesebbek, nem ugyanazokká a személyekké váltunk volna. Akármilyen szerepben vagyunk a tanítás, nevelés területén kertészi feladat bízatott ránk. A növény magától is képes valahogyan felnövekedni, de gondozás, figyelem, szakértelem nélkül sohasem képes eljutni a megfelelő gyümölcsterméshez. Egy jó, alkalmas pedagógus megfizethetetlen kincs és ajándék mindannyiunk számára. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik ilyen szolgálatra szánták magukat! Köszönöm, hogy nem adták fel, nem hagyták abba! Legyenek áldottak, bátrak és reménységgel teljesek!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy adtál számunkra pedagógusokat, olyan személyeket, akik készek a jövőt gondozni, építeni a jelenbe!

*Revideált új fordítás

2022. június 2., csütörtök

Napi felülről:

„Legyetek nagylelkűek, amint a ti Atyátok is nagylelkű!”

Lukács evangéliuma 6. rész 36. vers*

Áldott csütörtököt, békességgel, reménységgel és hittel teljes napot kívánok minden testvérem részére!

A látszólagos szabadság mögött, mellett elvárások sokasága tart kényszerpályán bennünket, és sokszor nem azt tesszük, amit szeretnénk, ami igazán jó és helyes, hanem azt, ami belefér abba a sávba, amit a környezetünk képvisel. Nehéz átlépni azokat a határokat, amelyeket eddig kiépítettünk. Ez egyik részről kifejezetten segítséget jelent, mert azok a jó szokások, szabályok, amelyeket komolyan veszünk, megőrizhetik az életünket és gondolkodásunkat. Másik oldalról súlyos akadálya lehet hasznos, előnyös változásoknak, hiszen félelmetesnek, nemkívánatosnak állít be olyan lépéseket, amelyek kivezetnek a megszokott, kényelmes életmódunkból az ismeretlenbe. A mennyei Atya azonban pont ilyen formálódásra hív bennünket, ahol az a legnagyobb újdonság, hogy elkezdünk igazodni Isten országának törvényszerűségeihez, magához az Örökkévalóhoz. Nekünk kell először átélni, megismerni, majd alkalmazni Isten irgalmát, könyörületét és nagylelkű szeretetét. Ez mindenképpen azzal jár, hogy szokatlan területekre jutunk, ahol szükségünk lesz mennyei vezetésre, erőre és bátorításra. Szeretni, annak ellenére! Segíteni, akkor is! Reménykedni minden borúlátással szemben! Ez a mi bátor kilépésünk oda, ahová Jézus Krisztus vezet bennünket.

Mennyei Atyám, hálát adok irgalmadért, könyörületes szívedért és nagylelkű szeretetedért!

*Saját fordítás

2022. június 1., szerda

Napi felülről:

“Minden munkátokat szívvel-lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoztok.”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 23. vers*

Áldott szerdát, júniust, a becsületesen, szívvel-lélekkel végzett munka örömét, gyümölcsét és áldását kívánom minden testvérem részére!

Akinek dolgozunk, annak vagyunk elkötelezve, attól várjuk a megbecsülést, és a fizetséget is. Ez lehet, hogy egyszerűen csak pénzügyi érdekből, kényszerűségből vagy megszokásból tesszük, de ennél sokkal több is történhet ezen keresztül. A legfontosabb kérdés tehát nem is az, hogy mennyiért végzünk el valamit, hanem az, hogy kinek, kiért és miért áldozunk oda időnk kincséből egy-egy szeletet? A munka akár kényszer, akár önként választott lehet bosszúság, vesződség és keserűség, de ugyanakkor lehet áldás, boldogságforrás és megtiszteltetés is egyben. Ez első sorban a saját hozzáállásunkon dől el. A szívvel-lélekkel végzett munka tényleg több energiát igényel, de sokkal többet is fog kamatozni. Amikor a feladatainkra úgy tekintünk, mint egy mestermunkánkra, egy művészi alkotásra, és a legszebbet, legjobbat akarjuk kiadni a kezünk közül, akkor a valódi emberség útján járunk. Ráadásul, ha emberektől kapunk munkabért, köszönetet mindezért, akkor is lehet úgy dolgozni, hogy a mennyei Atyának szolgálunk közben. Minden tettünk, szavunk és lépésünk az Isten országát építse, mert ez a legjobb befektetés, de a legboldogabb élet megteremtője is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy hozzád tartozhatom, neked szolgálhatok minden munkámmal, és tőled várhatom a legfontosabb megbecsülést is!

*Egyszerű fordítás

2022. május 31., kedd

Napi felülről:

„A jó hozzáállás kedvességet ébreszt, a hűtlenek útja pedig keménységet.”

Példabeszédek könyve 13. rész 15. vers*

Áldott keddet, megfelelő, helyes és jó hozzáállást, elkötelezett és hűséges kapcsolatokat kívánok minden testvérem részére!

Hálásak lehetünk minden egyes napért, lehetőségért, amely megadatik számunkra, de ez mégsem annyira egyértelmű, hogy mindig így is érezzük. A megfelelő hozzáállás, a lelkiismeretes feladatvégzés és bölcs megértés hosszú távon mindig képes bizalmat, kedvességet és jóindulatot építeni, de ez nem megy magától, csak tőlünk, ha készek vagyunk elkötelezetten végigmenni a hűség útján. Csalással beelőzhetünk másokat, de önmagunkat is becsapjuk közben. A hűtlenség titkos, csábító ajánlatokat tár elénk, hogy minél többet kihozzunk a jelenből, miközben a jövőnket ássuk alá, romboljuk le. Sokkal jobb együtt, egymást támogatva, segítve eljutni egy kitűzött célig, mint egyedül, másokat kihasználva és hátrahagyva előrefutni a nagyobb haszon reményében. Isten országát sem lehet trükközéssel, ígérgetéssel vagy görbe utakon megközelíteni, sem büszkén és beképzelten, mert csak az igazságosság falaiba fogunk beleütközni. Alázattal, hűséggel és kitartó, megújuló szeretettel azonban megnyílnak előttünk az ajtók, és olyan jóindulatot szerezhetünk emberek és a menny előtt is, amit senki sem vehet el tőlünk.

Mennyei Atyám köszönöm jóságod, hűséged és szereteted példáját, amely engem is megmentett!

*Saját fordítás

2022. május 30., hétfő

Napi felülről:

“Ha szorgalmas vagy, terveid bőséges hasznot hoznak, de ha türelmetlen és kapkodó, csak a szegénységet sietteted.”

A példabeszédek könyve 21. rész 5. vers*

Áldott hétfőt, a terveink előrehaladását, bölcs lépéseket és türelmes szívet kívánok minden testvérem részére!

Isten a kitartó, bölcs és szorgalmas munka Atyja. A teremtéstől kezdve láthatjuk ezt az előrelátó, egymásra építkező és épülő tervek megvalósításában, értékelésében és folytatásában. Az Örökkévaló nem kapkodott, nem türelmetlenkedett vagy hirtelenkedett el tennivalókat, hanem mindent a neki megfelelő időben végzett el hiánytalanul és megfontoltan. Vetni nem akkor kell, amikor jól érezzük magunkat, hanem amikor eljött az ideje, sem előbb, sem később. Öntözés, gyomlálás nem kedv kérdése, hanem szükséges a megfelelő növekedéshez. Az éretlen termést nem szabad még leszedni, de halogatni sem érdemes az aratást, mert tönkremehet az addig befektetett munka. A szorgalmas, kitartó, lépésről lépésre haladó munka idejében meghozza bőséges hasznát, de ehhez türelmes, odaszánt, és céltudatos lépésekre van szükségünk, a kedvünktől függetlenül. A célba érkezés öröme és boldogsága csak és kizárólag a legvégén lehet a miénk, ha nem adjuk addig fel, vagy nem elégszünk meg azzal, hogy fél távig eljutottunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy segítesz bölcsen, szorgalmasan és kitartóan végezni minden feladatomat, hogy hasznosan teljen az életem minden szempontból!

*Egyszerű fordítás

2022. május 29., vasárnap

Napi felülről:

“Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben.”

Pál levele a rómaiakhoz 5. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a helyreállás, Istennel és emberekkel való megbékélés örömét, erejét kívánom minden testvérem életére!

Mennyire jó érzés, amikor van olyan kedves barátunk, akit bemutathatunk másoknak, akivel jogosan dicsekedhetünk előttük, mert büszkék vagyunk rá, és a kapcsolatunkra is. A mennyei Atya, egy ilyen közösséget szeretne kiépíteni velünk, ahol érezzük és élvezzük is azt a megtiszteltetést, hogy az Örökkévalóhoz tartozunk, hogy vele nem csupán kibékültünk, de közel is kerültünk hozzá, sőt mi több a családjának tagjai lettünk Jézus Krisztus által. Ő lett a mi reménységünk koronája, jövőnk biztosítéka és jelenünk erőforrása. Ha van kivel dicsekednünk, akkor vele biztosan, hiszen, ha csak egy kicsit is megtapasztaltunk már dicsőségéből, hatalmából és szeretetének erejéből, akkor tudjuk, hogy milyen kiváltság, hogy meghívott minket magához, és befogadott bennünket örökkévaló országába. Ő nem szégyellt bennünket, nem a gonoszságunkra tekintett, hanem az elveszettségünk reménytelenségére, amikor helyettünk vállalta a szenvedést, értünk tette le az életét, és nyitott szabad utat számunkra is a mennybe. Ráadásul ez a dicsekvés nem gőgöt, hanem alázatot terem bennünk, hiszen nem rólunk szól első sorban, hanem Isten jóindulatáról, amitől senki és semmi nem választat el minket!

Mennyei Atyám, hálát adok a megbékélés, a helyreállás ajándékáért, amit Jézus Krisztusban kaptam meg tőled, hogy mindig büszke lehessek rád és szeretetedre!

*Revideált új fordítás

2022. május 28., szombat

Napi felülről:

„Szeretteim, már most Isten gyermekei vagyunk, és még nem is lett láthatóvá, hogy milyenek leszünk majd! Azt tudjuk, hogyha majd láthatóvá válik, őhozzá leszünk hasonlókká, hiszen megláthatjuk őt olyannak, amilyen valójában.”

János első levele 3. rész 2. vers*

Áldott szombatot, a jelen élő bizonyosságát és a jövő dicsőséges reménységét kívánom minden testvérem életére!

Biztos, hogy vannak régóta dédelgetett álmaink a jövőnket illetően, ami még várhat ránk itt a földi életben. Ezek lehetnek szerények, vagy merészek, titkoltak, szégyelltek, vagy éppen gyakran ismételgetett vágyak, de mégis hatással vannak a lényünkre. Néha ezek bűvöletébe, fogságába esünk, és minden addigit elengedve futunk utánuk. Gyakran pedig csupán vágyálmok maradnak, keserű érzésekkel megtöltve lelkünket, hogy sohasem juthatunk el a megvalósulásukig. Az egyértelmű, hogy érdemes nemes álmokért, jó és helyes célokért küzdeni, mert ezzel válunk valódi emberré, de még ez sem old meg minden problémát. A mennyei Atya beleszőtt a világba egy olyan fonalat is Jézus Krisztus által, amely túlmutat a földi életünkön. Amikor ez az életünk része lesz, vagyis befogadjuk, beengedjük Isten szeretetét a sorsunk tervezésébe és kivitelezésébe, akkor a menny jelenlétével is elkezdhetünk számolni. Már itt a földön bizonyossá válik, hogy hozzá tartozunk, a gyermekei vagyunk, mert ő így döntött, mi pedig elfogadtuk ajándékát. Az pedig a jövő dicsőséges reménysége, hogy mi minden vár még ránk általa, benne és rajta keresztül.

Mennyei Atyám, köszönöm a jelen csodálatos bizonyosságát, és a jövő kibontakozó dicsőségét, amit szeretetedből készítettél el számomra is!

*Saját fordítás

2022. május 27., péntek

Napi felülről:

“Közel van mindenkihez, aki segítségül hívja őt, aki tiszta szívből hozzá kiált!”

145. zsoltár 18. vers*

Áldott pénteket, Isten közelségének megtapasztalását, a benne való bizalom békességét kívánom minden testvérem részére!

Nagy kísértés, hamis álom, hogy akkor lenne igazán egyszerű az életünk, lennének könnyebbek a terheink, ha mindent mi irányíthatnánk, a saját elképzeléseink valósulnának meg első renden. Ebből fakad az a csalódottság, elkeseredés, amikor váratlan helyzetek, események, rajtunk kívül álló okok, vagy éppen mások keresztülhúzzák számításainkat. Valójában nem ezen áll vagy bukik a boldogságunk. Az irányítás lehetősége hatalmat ad, esélyt biztosít, de nem nyújt sem békességet, sem felszabadultságot, inkább újabb felelősségeket, és feladatokat. Az életünk akkor, és úgy kerülhet a helyére, ha az Örökkévalóval megtaláljuk a megfelelő kapcsolatot, megértjük, megismerjük és élvezzük annak a jó ízét, örömét és bátorítását, amit az ő jelenléte építhet fel bennünk. A mennyei Atya nem elveszi a hatalmunkat, szűkíti a lehetőségeinket, amikor hozzá fordulunk, hanem éppen ellenkezőleg, vele és általa leszünk képesek megfelelően élni a ránk bízott felelősségekkel. Mivel tudja, hogy hibázhatunk és elbukhatunk, még ezt is a javunkra fordítja, ha nála keressük a helyreállást, a megújulást, mert ez az ő dicsősége és öröme!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy közel vagy hozzám, mert benned reménykedem, rád számítok és téged hívlak segítségül!

*Egyszerű fordítás