Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. július 21., péntek

Napi felülről:

„Azért tette ezt, hogy a föld minden nemzete megtudja, milyen hatalmas az Örökkévaló, és hogy ti mindvégig tiszteljétek és féljétek Istenünket, az Örökkévalót.”

Józsué könyve 4. rész 24. vers*

Áldott pénteket, Isten világos és tiszta megismerésének, tiszteletének és szeretetének örömét és békességét kívánom minden testvérem számára!

Isten nem hagyott magára bennünket, de megkaptuk azt az önállóságot, hogy mi magunk dönthessünk arról, hogy milyen életet szeretnénk választani. Eredetileg arra lettünk megteremtve, hogy az Örökkévalóval közösségben találjuk meg és élvezhessük a boldogságunkat és biztonságunkat. Ennek ellenére tőle független életet kezdtünk el élni úgy, hogy mi mondhassuk meg, mi a jó és mi a rossz, mi helyes és mi helytelen, mi az igaz és mi a hamis. Ezzel teljes mértékben éltünk a nekünk adatott szabadsággal, de nem vettük figyelembe azt, akitől kaptuk ezt a lehetőséget. Különböző erkölcsi értékeket, kultúrát, vallást alakítottunk ki, amelyek gyökere visszanyúlik a teremtettségünkre, de már csak nyomokban tartalmazza az eredeti tervet. A Mindenható azonban nem mondott le rólunk, de nem a szabadságunkat vette el tőlünk, hanem megnyitott önmaga felé azt az ajtót, amit mi befalaztunk büszkeségünk tégláiból. Őáltala és benne találjuk meg még mindig a teljes és örök békességünket. A mennyei Atyát megismerni, megszeretni és vele lenni a valódi életcélunk, amiben minden igaz vágyunk is teljessé válik.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert önfejűségem ellenére magadhoz hívtál Jézus Krisztus által, hogy megismerjelek, megszeresselek és veled éljek most és mindörökké!

*Egyszerű fordítás

2023. július 19., szerda

Napi felülről:

„Amikor pedig meghívnak, megérkezve a legutolsó helyet foglald el, így amikor odajön az, aki meghívott téged ezt fogja majd mondani: Barátom, gyere hozzám közelebb! Akkor majd tekintélyed lesz mindazok előtt, akikkel együtt foglaltál helyet.”

Lukács evangéliuma 14. rész 10. vers*

Áldott szerdát, a valós tekintély, megbecsülés és elismerés kiérdemlését, kivárását és örömét kívánom minden testvérem számára!

Nem könnyű kivárni, hogy mások dicsérjenek meg, emeljenek feljebb vagy fejezzék ki az elismerésüket, pedig ez a tekintélyünk beérett, édes gyümölcse. Amíg idő előtt szeretnénk szüretelni, hogy minél többnek és jobbnak látszódjunk, abban mindig benne lesz a megszégyenülés keserű lehetősége, mert mi döntöttünk mások helyett. Az is fontos visszajelzés, hogy az utolsó helyen maradunk, mert senki sem lát ennél többre méltónak, de ezzel nem vesztettünk semmit, amíg tudjuk, hogy mi is a csapat része vagyunk, van helyünk az asztalnál. A megbecsülést lehet elvárni, megkövetelni és kikönyökölni, de valójában meg kell érte dolgozni, ki kell vívni és be kell várni, mert ha méltók vagyunk rá, akkor be fog érni, ha pedig nem, akkor ne foglaljuk el beképzelt módon mások jól megérdemelt helyét. Többre vágyni nem bűn, de soha ne akarjuk türelmetlenül beelőzni a megfelelő időt, mert mi fogunk rosszul járni. Ráadásul az emberek elismerése, tisztelete nem feltétlenül igazságos, ezért annyira fontos bízni és hinni az Örökkévaló igazságában és felemelő szeretetében.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megszólítottál és meghívtál magadhoz! A legkisebb helyet sem érdemelném meg asztalodnál, de szereted mégis felemelt, ezért tőled várom a valódi tekintélyt, megbecsülést és elismerést!

*Saját fordítás

2023. július 18., kedd

Napi felülről:

„Boldog ember az, aki az Örökkévalóban találta meg a bizalmát és nem igazodott az önteltekhez, a megtévesztés kihasználóihoz.”

40. zsoltár 5. vers*

Áldott keddet, hittel, bizalommal, egyenességgel élő és boldogító szívet kívánok minden testvérem részére!

Záróvonalnál előzni, másokat semmibe véve törtetni és hazugsággal előrébb kerülni a gyorsabb sikerrel kecsegtető életszemlélet alapjai. Igaz, hogy sok fájdalmat, keserűséget és sebet fog okozni, de a saját győzelmünk oltárán és igazságán mások feláldozása nem csak belefér, hanem a farkastörvényekhez való alkalmazkodás része is. Boldogság és kényelemvárat építeni úgy, hogy közben másokat kihasználunk, boldogtalanná teszünk tarthatjuk bocsánatos bűnnek, attól még megmarad tisztán gonoszságnak. Az az áldott és boldog ember, aki tovább lát önző kis életén, észre és figyelembe veszi az Örökkévaló jelenlétét, akaratát és tanítását. A beképzelt, öntelt és gőgös hozzáállás lenéz másokat, eszköznek tekinti őket, akik csak addig jók, amíg hasznosak számára. A hittel és bizalommal élő szív Isten szeretetének a békességében nyugszik meg, ezért képes és kész is arra, hogy megossza önmagát másokkal, mert megértette, hogy erre vezet a valódi boldogság, siker és győzelem útja. Nem veszíthet, mert mindent megnyert a Mindenhatóban.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bízhatok benned, számíthatok rád és bátran élhetek egy boldogító életet, mert veled nincs veszteni valóm!

*Saját fordítás

2023. július 17., hétfő

Napi felülről:

„Teljes erővel igyekezzetek, hogy be tudjatok menni a keskeny ajtón! Mert mondom nektek: sokan próbálnak majd bejutni rajta, de nem sikerül nekik.”

Lukács evangéliuma 13. rész 24.vers*

Áldott hétfőt, az Isten országának beteljesedését kívánom minden testvérem életében!

Az erőnk, az igyekezetünk nem végtelen forrás, amit bármikor, bármilyen mértékben igénybe tudunk venni. Ezért se mindegy, hogy mire fordítjuk, mibe fektetünk energiát és mit törekszünk elérni. Az Isten országa, uralma, királysága nem egy földi hely, ahová el lehet zarándokolni és valamilyen titkos módon bejutni a területére. Köztünk van és bennünk lehet, élhet, amennyiben megtaláljuk a szívünk, lelkünk útját hozzá. Ez nem arról szól, hogy mennyi ismeretem van róla, hanem arról, hogy akarom, vágyom és minden erőmmel küzdök, hogy a mennyei Atya megismerhessen engem, mint gyermekét, mert nála találtam örök otthont. Most még tart a harc, a lehetőség és a felelősségem is arra, hogy mindez ne maradjon ki az életemből, hiszen az Örökkévaló elég nagy árat fizetett azért, hogy a keskeny ajtó nyitva legyen, amikor kopogtatok rajta. Az idő viszont csak akkor van velünk és akkor dolgozik értünk, ha Isten országának a polgárai lettünk. Ez nem egy külső változás, hanem a szívem elrejtettsége, békessége a Mindenhatóban.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden nehézség ellenére segítettél, hogy ne csak messziről lássam, csodáljam országodat, hanem be is léphessek Jézus Krisztus által azon az ajtón, amit ő nyitott meg hozzád!  

*Egyszerű fordítás

2023. július 15., szombat

Napi felülről:

„Elpusztul az a család is, amelyben belső harcok dúlnak.”

Márk evangéliuma 3. rész 25. vers*

Áldott szombatot, a család, a rokonság békességének, összetartásának helyreállítását, megerősítését és munkálását kívánom minden testvérem számára!

Boldogságkeresésünk közben különlegesen figyeljünk oda arra a területre, amely legközelebb áll hozzánk, amely a legnagyobb védettséget és biztonságot adhatja számunkra. A családunk, a szűken és tágabb értelemben vett rokonságunk nagy részét nem mi választottuk, ezért annyira fontos, hogy megfelelően értékeljük és építsük is a kapcsolatainkat velük. Ahol a családi kötelékek erősek, támogatóak és befogadóak ott sokak találhatják meg az otthonukat, békességüket. Az a család, ahol pénz, örökség, irigység, féltékenység vagy harag választja szét a tagokat, belső harcok dúlnak, eltávolodnak egymástól testvérek ott nagyon sokan fognak sebeket kapni. Leépülnek, elpusztulnak a védelmi vonalak és egyre magányosabbnak fogjuk érezni magunkat. Megéri minden egyes lépés, amíg csak tehetjük, amivel a rokonságot ápoljuk és egészségesen erősítjük. A család nem egy munkahely, nem üzlet és nem is vállalkozás, hanem mindezeknél jóval több és mélyebb védelmi háló. Ebbe érkezünk meg, éljük le az életünk legnagyobb részét és vehet majd körül akkor is, ha majd eljön a hazaérkezésünk ideje.  A családunk békessége a földi létünk boldogságának virágos és gyümölcsös kertje, érdemes tehát figyelmesen gondozni!

Mennyei Atyám, hálát adok a földi családomért és köszönöm, hogy nálad rátalálhattam a mennyeire is!  

*Egyszerű fordítás

2023. július 14., péntek

Napi felülről:

A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem.”

János evangéliuma 5. rész 7.vers*

Áldott pénteket, a szükségeink, segítségre szorultságunk helyes megértését, vállalását és megoldását kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy mindannyiunknak vannak különböző nagyságú nyomorúságai, nehézségei, de általában az egészséges életösztön abban erősít bennünket, hogy amíg csak lehetséges nekünk kell megoldanunk a saját problémáinkat. A határainkat tágíthatjuk, azonban egy ponton túl egyedül nem mehetünk tovább, de nem is kell, hiszen ezért lettünk közösségre teremtve. Van egy helyes és természetes egyensúly ebben az egész földi létünkre nézve, hiszen van, amikor mi szorulunk rá segítségre, van, amikor mi lehetünk mások emberei.  Egy betegség idején ez átbillen a kiszolgáltatottságunk oldalára, amit egyrész nagyon nehéz elfogadni és megélni, másrészt pedig elvezethet bennünket arra, hogy szembesüljünk törékeny és véges helyzetünkkel. Itt felfakadhat belőlünk minden keserűségünk, csalódottságunk, de a hitünknek is utat nyithat ez az állapot. Amikor senki más nincs, nem lehet mellettünk és velünk Jézus Krisztus akkor is ott van és arra vár, hogy végre észrevegyük őt. A panaszkodásainkon, zúgolódásainkon és vádaskodásunkon túllépve meghallhatjuk reménységre, gyógyulásra és egy lelkileg egészséges életre való meghívását!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert adtál mellém társat, családtagokat, testvéreket és barátokat, de leginkább azt köszönöm, hogy te is mellém álltál, hogy sohase maradjak egyedül!  

*Revideált új fordítás

2023. július 13., csütörtök

Napi felülről:

„Kőszikláddal, aki nemzett, nem törődtél; elfeledted Istent, aki világra hozott!”

Mózes ötödik könyve 32. rész 18. vers*

Áldott csütörtököt, az életünk legfontosabb alapjának és forrásának ismeretét, tiszteletét és szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Egy gyermek is képes megfeledkezni szülei kéréséről, nem törődni akaratukkal, amikor belemélyed a saját játékának élvezetébe, amit nagy valószínűséggel éppen tőlük kapott ajándékba. Isten nem csupán a puszta léttel ajándékozott meg bennünket, hanem számtalan képességgel, készséggel és lehetőséggel. Nem nehéz ezek használata és élménye közben háttérbe szorítani a mennyei Atyával való kapcsoltunkat. Nem törődni azzal, hogy mit is mondott nekünk vagy mit tett értünk. Elfelejtkezni arról, hogy mire tanított bennünket és mi mit ígértünk neki. Az életünk szilárd alapja, rendíthetetlen kősziklája csak maga az Örökkévaló lehet, hiszen rajta kívül senki más nem képes azt megtartani és megújítani. Róla megfeledkezni, vele nem törődni az igazi céltévesztésünk és mulasztásunk, amit semmi más örömmel vagy boldogsággal nem pótolhatunk. Hozzá visszatérni, vele és benne megélni a lelkünk békességét és biztonságát a valódi és örök otthonunk előszobája. Ő nem feledkezett meg rólunk, törődött velünk és figyel, vár ránk mai is!

Mennyei Atyám, te vagy az életem biztos alapja, kősziklája! Nem szeretnék megfeledkezni rólad soha, belefelejtkezve a saját ügyembe, mert minden jót tőled kaptam!

*Revideált új fordítás

2023. július 12., szerda

Napi felülről:

„Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nún fiának, és ezt mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek!”

Mózes ötödik könyve 31. rész 23. vers*

Áldott szerdát, a feladataink, küldetésünk és életcélunk bátor, határozott és rendíthetetlen beteljesítését, megvalósítását kívánom minden testvérem számára!

Bátorság és erő nem ahhoz kell leginkább, hogy túléljünk egy nehéz időszakot, hanem ahhoz, hogy megvalósítsuk és betöltsük a valódi életcélunkat. Mindegyikünk egyedinek és különlegesnek született, ezért segíthetjük, bátoríthatjuk és taníthatjuk egymást, de mások helyett nem élhetjük meg a küldetésüket. Egy szülő bármennyire is szereti a gyermekét, abban a tekintetben el kell őt engednie, hogy megvalósíthassa a saját álmait, hiszen csak így lehet esélye egy kiteljesedett életre. Az elhívásunk egyrészt fakad a képességeinkből és lehetőségeinkből, de ennél is fontosabb az Örökkévalónál előkészített mennyei jó terv a jövőnkre nézve. Ő sokkal jobbat, többet lát bennünk, mint mi magunk, de ezt az akaratát, nem ránk erőlteti, hanem elénk tárja, mint lehetőséget. Ezért annyira lényeges hinni neki és benne, hogy helyesen és jól higgyünk a magunk életcéljában is. Meg kell hódítanunk azt a területet, amire megszülettünk és nekünk szántak felülről! Vezetni, segíteni és bátorítani kell mindazokat, akik ránk lettek bízva! Ehhez kell erős, bátor és határozott hit, amely látja és tudja, hogy Isten vele van!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jót terveztél felőlem, de tudom, hogy mindez küzdelemmel jár! Köszönöm segítségedet, bátorításodat, hogy veled együtt mindezt betölthessem és megharcoljam!

*Revideált új fordítás

2023. július 11., kedd

Napi felülről:

Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.”

Lukács evangéliuma 12. rész 15. vers*

Áldott keddet, a valóságos, teljes és múlhatatlan értékek, kincsek meglétét kívánom minden testvérem számára!

Az a vágyunk, hogy gazdagok legyünk, bőségben éljünk és meglegyen minden javunk nem egy ördögi kísértés, hanem abból fakad, hogy az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve. Nem szegénységre, nélkülözésre vagy nyomorgásra születtünk, hanem arra, hogy a mennyei Atyánál megtaláljuk azt a múlhatatlan kincset és örökséget, amelyet az őt szeretőknek ajándékozott. Akkor tévedünk rossz útra, amikor mindezt nélküle akarjuk beteljesíteni, megvalósítani. Istentől függetlenül törekszünk vagyonra, minél kényelmesebb és jobb életre. Ez itt a földön csak keveseknek sikerül, ahol nem igazságos a javak elosztása, a kapzsiság és az önzés magának gyűjtöget mások kihasználásával és megtévesztésével. Csodáljuk a gazdagok fényűző és gondtalan életét. Neheztelünk rájuk, de közben irigyeljük is őket, pedig ez a fajta jólét nem ad teljes és elveszthetetlen életet, mert kihagyja a számításból azt, aki mindezt biztosította számunkra és számon is fogja kérni. Van bővelkedő élet, ami rád vár, amit neked készítettek elő, amelynek kincseit még elképzelni is nehéz, de ezt akkor kezded felfedezni és élvezni, amikor Isten szerint, benne és tőle van a gazdagságod!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a gazdaságért, amit benned nyertem, mert összehasonlíthatatlanul nagyobb és több, mint bármilyen más földi kincs és vagyon!

*Revideált új fordítás

2023. július 10., hétfő

Napi felülről:

„Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr mindmáig.”

Mózes ötödik könyve 29. rész 3. vers*

Áldott hétfőt, a mennyet értő szívet, Isten csodálatos dolgait látó szemet és a Lélek szavát halló fület kívánok minden testvérem számára!

A szüleinktől életet kaptunk, de ezzel már nekünk kell jól gazdálkodnunk, bölcsen felhasználnunk. Attól, hogy értelmünk van, látunk és hallunk még csak a valóság egy részét fedezhetjük fel, hiszen mindez csak a felszín. Sokkal mélyebb és magasabb igazságok is működnek bennünk, körülöttünk, de ennek felismerése már a mi felelősségünk. Istentől ajándékba kaptunk sokféle lehetőséget, megtapasztalást és körülményt, de azt, hogy mindezek mögött lássuk, halljuk és értsük is őt az nem magától működő folyamat. Amennyivel több a szerelem, a mély belsőséges kapcsolat annál, hogy valakit csak ismerek, látok és hallok, annyival teljesebb az, amikor a mennyei Atya hangjára figyelmes leszek, elkezdem érteni őt és látni csodálatos munkáját. Ez az, amikor az Örökkévaló szeretete viszonzást talál bennem és feltárul előttem egy számomra új világ, amit addig nem láttam, nem hallottam és nem is értettem. Ugyanaz az eső fog hullani, de abban már nem csupán a vízcseppeket látom, hanem a felülről érkező áldást. Ugyanaz a környezet vesz körül, mégis hálával telik meg a szívem, mert biztonságba élhetek Isten kezében!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogyha szívem értelmetlen dolgokkal foglalkozott is, nem látott és halott téged, de te mégis hívtál, vártál engem, hogy hazataláljak hozzád!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!