Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. december 16., csütörtök

Napi felülről:

“Beteljesedik ez a látomás a maga idejében, de még várnod kell türelemmel. Siet a beteljesedés felé, és nem fog csalódást okozni. Ha úgy tűnne, hogy késik, te akkor is kitartóan várj, mert eljön bizonyosan, eljön, és nem késik!”

Habakuk könyve 2. rész 3. vers*

Áldott csütörtököt, a lélek türelmes kitartását, reménységét és békességét kívánom minden testvérem számára!

Tisztában vagyunk vele, hogy nem körülöttünk forog a világ, nem értünk és miattunk történik minden, de azért mégis reménykedünk, hogy egy kicsit csak lehetünk mi is a középpontban. Ez a vágyunk nem gonoszságból gyökerezik, hanem a Teremtőtől kapott kiváltságainkból. Ezért fontosak a személyes ünnepek, születésnap, menyegző, évfordulók, ahol jogosan és megbecsülten ott lehetünk középen és minket ünnepelnek, azért, akik vagyunk. A probléma ott kezdődik, amikor mindezt türelmetlenül, kikényszerítve, akár mások kárán keresztül szeretnék elérni, kikövetelni, vagyis éretlenül leszedni, megkóstolni a gyümölcsöt. Ami nem csak azért rossz, mert sohasem lesz olyan édes, mint kellene, hanem azért is, mert így a beteljesedés örömétől is megfosztjuk magunkat és a környezetünket is. A mennyei Atya időzítése sokszor zavaróan eltér a mi számításainktól, de ettől még az egész világ számára az lesz a mérvadó. Minél inkább halljuk, értjük és követjük a kijelentéseit, annál biztosabb lesz a reménység üzenete a lelkünk megerősítésére. Nála pedig valóságos dicsőség és tisztelet vár a győztesekre, vagyis azokra, akik mindvégig kitartottak!

Mennyei Atyám, hálát adok ígéreteidért, melyek igazak és változhatatlanok!

*Egyszerű fordítás

2021. december 15., szerda

Napi felülről:

“Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.”

143. zsoltár 8. vers*

Áldott szerdát, a bizalom erejét, a hit hűségét és a felfelé vágyó lélek örömét kívánom minden testvérem számára!

Űzött vad lelkünknek a reggelek újabb félelem árnyakat rejtő feladaterdőt nyitnak meg, hogy nekivágjunk a napi kihívásoknak. Bele lehet szokni ebbe a küzdelembe, de azt is érezzük, hogy ehhez társakra, célokra és reménységre van szükségünk, hogy legyen miből bátorságot, erőt és kitartást meríteni a folytatáshoz. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor érzünk önmagunkban is elég életerőt, akarást és küzdőszellemet a harcokhoz, de pont ilyenkor kell kihasználni a lehetőségeket, hogy valódi társakat, barátokat és igaz kapcsolatokat építsünk fel, amelyek képesek lesznek megtartani a szükség idején. Ezen túl, az Örökkévaló hűségének ereje is rendelkezésünkre áll, amennyiben igényt tartunk rá. A mennyei Atya nem felülről felügyeli csak az életünket, számon kérve rajtunk a botlásainkat, bűneinket, hanem közel jött hozzánk, a szívünk mélyéig érhet a szeretete, amennyiben fontos lesz ez számunkra. Nem a reggelek díszletei fognak megváltozni, ha benne bízunk és tőle kérjük a vezetést, hanem a szívünknek lesz egy mennyei horgonya, amely a legsötétebb helyzetben is biztonságot fog adni, mert a lelkünk otthona ott van, ahol a Mindenható.

Mennyei Atyám, szükségem van naponta bíztató szavadra, hűséges szeretetedre és bölcs vezetésedre, mert hozzád vágyódik lelkem!

*Revideált új fordítás

2021. december 14., kedd

Napi felülről:

“Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok! Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni.”

Lukács evangéliuma 6. rész 38. vers*

Áldott keddet, a szeretet nagylelkűségét, a megajándékozottság örömét, és hálás szívet kívánok minden testvérem részére!

Tudjuk, hogy jó adni, ajándékozni, mégsem megy olyan egyszerűen ennek a kivitelezése. Az első akadály a „nincs elég” lakat. Ez képes pillanatok alatt lezárni az adakozás, segítés nyitott ajtóit. Logikus, megmagyarázható, és védhető ennek gyors bevetése, hiszen saját szükségeink, igényeink előrébb valóak minden másnál, ráadásul a személyes határainkat igenis védeni kell. Ezzel csak az a probléma, hogy akkor is készek vagyunk használni, ha bőven van, ha több van, mint ami kellene, ennek ellenére még szebbet, még jobbat akarunk. A másik zár a „nem fontos” retesz. Ezt talán kevésbé tudatosan, de annál gyakrabban használjuk, hogy képesek legyünk összpontosítani a sürgős, érdemi feladatainkra, ahelyett, hogy másokra figyelnénk. Miközben Jézus Krisztus köztünk élt a földön, az ő szívéből hiányzott a „nincs elég”, vagy a „nem fontos” lakat, pedig a tanítványai többször is szerették volna használni ezeket. Nagylelkűen, irgalommal és szeretettel adta önmagát értünk, hogy ez az indulat a lelkünkben is otthont tudjon találni, hogy vele együtt a felmagasztalást is átélhessük majd. A szeretet ajándékozásra született, ha nem ebben él és növekszik, akkor meghidegül és elvész.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megmutattad, mint jelent bőkezűen, jókedvvel és szeretettel adni, ajándékozni és segíteni!

*Egyszerű fordítás

2021. december 13., hétfő

Napi felülről:

“Ha viszont jót tesztek, és mégis szenvednetek kell, akkor is örüljetek! Tehát „ne féljetek tőlük, és ne hagyjátok magatokat megijeszteni!””

Péter első levele 3. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, az új héthez a lélek bátorságát, a szív szilárd hitét és reménységét kívánom minden testvérem részére!

Nem kell, hogy a félelem és a rettegés uralma alatt éljünk! Ezért sem emberektől, sem eseményektől, hírektől vagy próbáktól ne engedjük magunkat megrémíteni! Nagyon fáj, rendkívül rosszul esik, ha igazságtalanság ér bennünket, de ettől még nem leszünk kevesebbek, nem ér véget a küldetésünk és nincs itt az ideje a feladásnak! Amikor kitartóan, hűségesen tesszük azt, ami helyes, jó, igazságos és szeretetreméltó, az lesz a legnagyobb fegyverünk a sötétség és gonoszság ellen, mert csak akkor van hatalmuk felettünk, ha megadjuk magunkat nekik. Nem mindig kap azonnal dicséretet az, amikor jóságos, békességre törekvő, türelmes és igazságos lélekkel közelítünk másokhoz, sőt lesznek helyzetek, amikor ez kifejezetten bántja, bosszantja és dühíti azokat akik, más lelkülettel rendelkeznek, de ez csak pont azt erősíti meg, hogy a jó úton járunk! A mennyei Atya megmutatta Jézus Krisztusban, hogy mit jelent vele, benne és általa élni itt a földön, még akkor is, amikor ezt a környezet nem értékeli, vagy éppen elutasítja, de azt is, hogy ez vezet a szeretet győzelméhez, és a teljes élethez!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jóságod nem függ a körülményektől, de az emberek véleményétől sem, ezért ebben szeretnék én is élni, járni minden nap!

*Egyszerű fordítás

2021. december 12., vasárnap

Napi felülről:

“Minden, amit mondasz, legyen egészséges és igaz, hogy senki se vádolhasson érte! Így még az sem mondhat semmi rosszat rólad, aki ellenkezik veled, hanem kénytelen lesz elhallgatni.”

Tituszhoz írt levél 2. rész 8. vers*

Áldott szívet kívánok advent harmadik vasárnapján minden testvérem számára, a lélek felemelő ünneplését, és békességes kapcsolatokat!

Utólag már könnyebb belátni, hogy jobb lett volna meg sem szólalni, vagy egészen mást, és másképpen mondani, mielőtt elszabadultak volna az indulatok. Amit a büszkeségünk megérdemelt, jogos és igazságos válasz, vagy megelőző csapásnak értékel, az legtöbbször valójában csak olaj arra a tűzre, ami bennünket is felemészt. A szócsaták hevében elkerülhetetlenek, a féligazságok, túlzások, és a feltételezésekből fakadó hazugságok, sértegetések. Ráadásul, amíg ezek nagy részét nem is gondoljuk komolyan, nem tükrözi a valódi véleményünket, addig mások ezekkel fognak azonosítani bennünket, és képesek elhomályosítani minden azt megelőző szépet és jót, amit együtt átéltünk, megtapasztaltunk. Így lehet barátból rosszakaró, testvérből küzdőfél, bajtársból ellenség és házastársból vetélytárs. Az egészséges, józan és megfontolt beszéd sohasem lehet képmutató vagy hazug, de szeretetlen és irgalmatlan sem, ezért először a szívünkre kell odafigyelnünk, hogy ott ne találjon magának otthont, a féltékenység, irigység, önzés és büszkeség, mert ezek táplálják gyilkos szavainkat. Isten szeretete ezektől akar és tud megszabadítani, hogy a lélek békessége áradjon belőlünk, és ne a sértések, sértődések nyilai.

Mennyei Atyám köszönöm minden szavadat, bátorításodat, mert ezek szívem lecsendesítői és béketeremtői!

*Egyszerű fordítás

2021. december 11., szombat

Napi felülről:

“Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön! – Ezt ígéri az Úr!”

Ézsaiás könyve 25. rész 8. vers*

Áldott szombatot, az ünnepekre türelmes, békességes készülődést, és a lélek megerősödő bizalmát kívánom minden testvérem életére!

Az ünnepek bevisznek bennünket az ígéretek sűrűjébe! Ajándékok, ünneplések, időpontok, ételek és tennivalók sokasága kívánja meg, hogy bizonyosat ígérjünk másoknak, és felénk is legyenek elkötelezett ígérvények, amire számíthatunk. A legjobb szándék ellenére is lesznek ütközések, előkerülhet a feledékenység homálya, és belefuthatunk nem várt eseményekbe, amelyek átírhatják az adott szavunkat. Ezt valamikor rendezhetjük sajnálattal, bocsánatkéréssel, de néha komoly és maradandó károkat okozhatnak a kapcsolatainkban.  Ennek élét tompíthatjuk, ha nem ígérünk sohasem hirtelen felindulásból, meggondolatlanul, felelőtlenül, de még csak türelmetlenségből sem. Illetve, ha a felénk elhangzott emberi fogadalmakat, nem tényként, hanem jó reménységként hordozzuk. A mennyei Atya azonban olyan mély, sziklaszilárd, rendíthetetlen és örök kijelentéseket tett felénk, amelyek nem változhatnak meg, mert a világ alapjait jelentik. Ráadásul Jézus Krisztusban megmutatta és bebizonyította szeretete és jósága valóságát. Soha ne feledd, hogy az előttünk álló ünnep valójában erre emlékeztetés!

Mennyei Atyám ígéreteid igazak és biztosak, életem szilárd alapjai, ezért benned bízom, benned reménykedem, hogy ne kelljen megszégyenülnöm!

*Revideált új fordítás

2021. december 10., péntek

Napi felülről:

“Örökkévaló, te alkottad testem, anyám méhében kezed formált engem! Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél! Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!”

139. zsoltár 13-14. vers*

Áldott pénteket, a szív Istenben elrejtett békességét, és a reményteljes jövő biztonságát kívánom minden testvéremnek!

Fontos tudnunk és észbe tartanunk, hogy nem véletlenül létezünk. Nem egyszerűen a körülmények kedvező, vagy kedvezőtlen együttállásának a következménye, hogy megszülettünk. Függetlenül attól, hogy a családunk, szüleink mennyire vártak, terveztek velünk, a mennyei Atya szándékában benne voltunk és vagyunk. Az életünk arra bizonyíték, hogy Isten számolt az életünkkel, és a teremtéstől kezdve készült az érkezésünkre. Belőle fakad az a bizonyosság, amit néha félve, vagy éppen titokban merünk csak komolyan venni, hogy csodálatosak vagyunk. Egyediek, megismételhetetlenek és fontosak. Nem azért, mert másoknál jobbak, többek, szebbek vagy értelmesebbek vagyunk, hanem azért mert létünk önmagában is nyitott könyv az Örökkévaló kezében. Ennek pedig akkor lesz boldog vége, ha nem csak a bevezetőt, az előzményeket írhatják a mennyben, hanem behívjuk, meghívjuk Jézus Krisztust, hogy vele folytatódjon tovább a történetünk. A lelkünknek szüksége van arra a bizonyosságra és békességre, amely ebből a csodából fakad!

Mennyei Atyám, te csodálatosnak, különlegesnek látsz, amit én nehezen értek, de lelkem mégis ebben örvendezik, ettől érzi biztonságban magát!

*Egyszerű fordítás

2021. december 9., csütörtök

Napi felülről:

“Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.”

Péter első levele 2. rész 3. vers*

Áldott csütörtököt, a hit, remény és szeretet jövőbe látó, mennyei és bátorító jó ízét kívánom minden testvérem számára!

Mert úgy lettünk megalkotva, hogy képesek legyünk érzékelni, élvezni és keresni a jóízű táplálékokat. Már a tudat is örömmel tölthet el, amikor rágondolunk egy-egy kedves ételünkre, nem beszélve arról, amikor lehetőségünk nyílik rá, hogy el is fogyasszuk. Amellett, hogy tudunk ragaszkodni a megszokott ízekhez, képesek vagyunk újabbakat is felfedezni, megismerni és beépíteni az étrendünkbe. Nem minden esetben, de még az is előfordul, hogy az egészséges, megfelelő módon tápláló ételek is lehetnek finomak. A lelkünk sem csupán információra, ismeretre és tudásra éhes, hanem olyan emészthető, romlatlan és kellemes táplálékra, amely erőssé, teherbíróvá és ellenállóvá teszi. Mivel Isten képmására teremtettünk, nem csupán emberi, hanem mennyei ízekre is fogékonyak vagyunk, sőt ezeket megtapasztalva döbbenhetünk rá, hogy sok földi, de nemes, mély és igaz zamat, aroma az égiek lenyomata. Az Úr jóságának, jóindulatának, kedvességének ízére minden embernek szüksége van. Ez képes kárpótolni és fogyaszthatóvá alakítani minden keserű, savanyú és bánatos időszakot. Kimaradhat sok minden az életünkből, elmulaszthatunk rengeteg élményt, de ez nélkülözhetetlen!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban megérkezett hozzám irgalmad jó íze! Arra vágyom, hogy minden napomat ez tegye teljessé!

*Revideált új fordítás

2021. december 8., szerda

Napi felülről:

„Elérve lelketek tisztaságát az igazságnak való engedelmességben, képmutatás nélküli emberszeretetre, tiszta szívből, odaadással kezdjétek el szeretni egymást!”

Péter első levele 1. rész 22. vers*

Áldott szerdát, felszabadult örömöt, tiszta, elkötelezett szeretetet, és megújuló életerőt kívánok minden testvérem számára!

Azért tisztítjuk meg az öltözékünket, hogy újra használni lehessen. Emellett pontosan tudjuk, hogy melyik ruhadarabunkat, milyen eseményhez akarjuk felhúzni. Valószínűleg mást veszünk fel, egy kosszal járó munkához, mintha előadásra vagy ünnepségre indulnánk. A lelkünk ruhatára is sokféle, más tartozik a felhőtlen örömhöz, mint az együttérzéshez, vagy a gyászhoz. Azonban ahhoz, hogy tiszta szívből, kitartóan tudjunk szeretni, nem elég, ha a szeretetlenség, irigység, harag fölé gyorsan felpróbálunk egy mosolyköpenyt, vagy illendőség felöltőt, mert talán messziről megtéveszthetünk valakit, de közelről érzékelhetőek lesznek a tisztátalan indulataink. A megtisztult, gyermeki, reménységgel teljes lélek nagy kincs. Ennek lehetősége ott található Isten igazsága iránti engedelmességben, ami felszínre hozza és megerősíti az elkötelezettségünket a valódi szeretetre és barátságra. A szeretet gyökerei ugyanis nem érzésekből táplálkoznak, hanem a hűség, felelősségvállalás és rendezett kapcsolatok talajából.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem haragra, hanem szeretetre hívtál el!

*Saját fordítás

2021. december 7., kedd

Napi felülről:

“Hiszen megismertétek Urunk, Jézus Krisztus irántatok való bőkezűségét és nagylelkűségét! Bár ő gazdag volt, szegénnyé lett értetek, hogy az ő szegénysége által ti meggazdagodjatok.”

Második korinthusi levél 8. rész 9. vers*

Áldott keddet, jótettekben, türelemben és szeretetben gazdag napot kívánok minden testvéremnek!

Amit elértünk, amit kaptunk, ami a birtokunkban van, azzal gazdálkodhatunk. Az, hogy ez sok, vagy kevés az attól függ, kivel hasonlítjuk össze magunkat. Az egészségtelen méregetés azonban könnyen életre hívja az irigység vagy a lenéző büszkeség mérgező lelkületét. Ezektől sürgősen meg kell szabadulnunk, ha nem akarjuk, hogy folyamatos árnyékként leuralják az életünket, és megakadályozzák a felszabadult, hálatelt öröm kivirágzását.  Amikor rádöbbenünk és megértjük, hogy mindaz, amiről úgy gondoljuk, hogy a mienk, csak egy meghatározott időre szóló ajándék, könnyebben odafordulunk az ajándékozóhoz. Amikor felismerjük a fárasztó, verejtékes munkánk gyümölcse mögötti mennyei kertészt, akkor az is világossá válik, hogy az életünk nem öncélú, túlmutat rajtunk és a földi létünkön. Nem vagyunk szegények, mert Isten bőkezű nagylelkűsége megjelent számunkra Jézus Krisztusban. Ő nem több pénzt, nagyobb vagyont, szebb házat szeretne megosztani velünk, hogy egy kicsit feljebb kapaszkodhassunk, hanem ennél sokkal többet, a teljes életet. Azt a Lelket, akit nem lehet megvenni, kiérdemelni, csak hittel elfogadni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban gazdaggá, a menny örökösévé tettél, és közben a földi javaim bölcs használójává!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.