Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. április 20., csütörtök

Napi felülről:

„Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, senki más!”

Ézsaiás könyve 45. rész 18. vers*

Áldott csütörtököt, a felülről kapott körülményeink, lehetőségeink és ajándékaink bölcs használatát, hálás megélését és továbbadását kívánom minden testvérem számára!

Élhetünk, gazdálkodhatunk a természettel kapott erőforrásainkkal. Ez Isten ajándéka számunkra a teremtéstől kezdve. Kiváltság, felhatalmazás és áldás is egyben, éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire látjuk meg mögötte, benne az ajándékozó szeretetét és elhívását. Az nem egy társadalmi fejlődés eredménye, hogy élhető lakóhellyé szeretnénk formálni a környezetünket, hanem az Örökkévaló eredeti, bölcs tervének része. Otthonná alakítani azt a helyet, ahol éppen élünk, betölteni mindazzal, amitől egy védett, biztonságos fészekké formálódik, nem gazdagság kérdése, hanem az emberségünk természetes következménye. Legtöbb jó, akkor lesz egészséges is, ha megfelelő, hozzánk illő mértékkel élünk vele. Ez vonatkozik az étkezésünkre, de a lakásunkra is. Odafigyelés, tudatosság és szorgalom, vagyis gyakorlati bölcsesség építi a legjobb otthonokat, a szeretet pedig boldogsággal rendezheti, töltheti be azt. Ráadásul mindez csak előképe, íze mindannak, amit az Úr készít számunkra önmagánál, ahol vele együtt élhetjük át, milyen a mennyei otthon öröme.

Mennyei Atyám, hálát adok ajándékaidért, amivel már itt a földön élhetek, és azokért is, amelyek hozzád vezetnek, ahol az igazi otthonom vár rám!

*Revideált új fordítás

2023. április 19., szerda

Napi felülről:

„Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.”

A zsidókhoz írt levél 10. rész 7. vers*

Áldott szerdát, Isten gondoskodó, előrelátó és bölcs szeretetének felismerését, vezetését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Nem egyértelmű és magától értődő, annak megértése, hogy ki is vagyok valójában, miért élek és mi a feladatom a világban? Talán leginkább nem is megérteni, hanem megélni kellene mindezt, ahogyan egy gyermek sem fogja fel pontosan, mit is jelent az, hogy családja van, nem tud mindent a szüleiről, mégis rendkívül jól, biztonságban és boldogan élheti meg gyermeki létét. A földi szüleink nem rendelkeztek rólunk pontos előrelátással, nem ismertek velünk kapcsolatban egy személyre szabott kézikönyvet, mégis a legjobb tudásuk, képességük szerint egyengették útjainkat. Igaz, a születési anyakönyvi iratokban ott szerepel együtt a nevünk, ami csak leírta a kapcsolatrendszerünket, mégis kihatással lett az egész életünkre. A mennyei Atya meghívott bennünket Jézus Krisztus által az ő családjába. A nevünk ott szerepelhet általa az élet könyvébe, ami nem egy vallási, hanem létkérdés. Ezen felül rá figyelve egyre biztosabb lehetek abba is, hogy hova tartozom, kinek tartozom valójában figyelemmel és engedelmességgel. Az, hogy itt vagyok, érzek és élek annak a lehetősége, hogy betöltsem mindazt a jót, amit Isten elgondolt felőlem!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert fontos, értékes és kedves vagyok számodra! Arra vágyom, hogy megvalósítsam jó terveidet az életemmel!

*Revideált új fordítás

2023. április 18., kedd

Napi felülről:

„Ki áll mellém a gonoszokkal szemben? Ki harcol velem a gonosztevők ellen?”

94. zsoltár 16. vers*

Áldott keddet, a gonoszság elleni harcban erőt, elszántságot és mennyei segítséget kívánok minden testvérem számára!

Az, hogy a gonoszság jelen van a világban, közvetlen környezetünkben, sőt saját szívünkben is, sajnos tapasztalható tény. Többféleképpen válaszolhatunk erre a kihívásra. Amíg másokat érint elsősorban, addig elfordíthatjuk a fejünket, becsukhatjuk a szemünket, mintha nem lenne semmi felelőségünk ezzel kapcsolatban, de amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk a romboló hatását, akkor már tennünk kell valamit. Az nem vezet valós eredményre, ha bekeményítünk és ugyanolyan módon, módszerekkel és stílusban harcolunk ellene, mert ezzel csak a rossz győzelmét segítjük elő. Amikor kiabálnak velünk, gonoszul beszélnek és megszégyenítenek, akkor látszólag megoldás lehet, ha mi még hangosabban, még kegyetlenebbül és még erősebb sértést használunk válaszképpen, hiszen ezt érdemli az a gonosz, aki ránk támadt. Valójában csak szabadjára engedjük a bennünk lakozó, mindaddig háttérbe szorult gonoszságot. A rossz ellenében nem meghunyászkodni kel, feladni és beletörődni, mert azért és addig vagyunk igazán emberek, amíg harcolunk a gonoszság ellen, akár bennünk van, akár másokban. A rossz ellen egyedül jóval, jósággal, békességgel és szeretettel lehet hatékonyan küzdeni és győzni!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy arra bátorítasz, segítesz, hogy ne fogadjam el, higgyem el, a gonosz hatalmát, hanem mindig legyek kész harcolni ellene a jóság, józanság és bölcsesség tőled kapott fegyvereivel!

*Egyszerű fordítás

2023. április 17., hétfő

Napi felülről:

„Ha panaszod van valaki ellen, ezt vele beszéld meg négyszemközt, ne mással! Ne pletykáld ki más dolgait, különben a másik megszégyenít téged, és rossz híredet terjeszti.”

Példabeszédek könyve 25. rész 9-10. vers*

Áldott hétfőt, a kapcsolataink ápolását, gyógyulását és helyreállítását kívánom minden testvérem számára!

Sok problémánk lehet az életünkben, de az egyik legveszélyesebb a kapcsolataink megromlása. Amikor megbántanak, igazságtalanok velünk szemben vagy visszaélnek a bizalmunkkal az fájni fog, ha érző emberek vagyunk. Ezt a tüskét minél hamarabb el kell távolítanunk a szívünkből, hogy ne fertőzze meg az egész gondolkodásunkat. Az nem megoldás, sőt kifejezetten káros, ha másoknak panaszkodsz emiatt, de arra nem törekszel, hogy azzal, akivel problémád van rendezd az ügyedet minél személyesebben. Sajnos a büszkeségünk miatt sokkal egyszerűbb háborúzni, mint a valódi megbékülést munkálni. Elmondani minden rosszat a másikról, kipletykálni a hibáit, gyengeségeit igazi hátbatámadás, ezért ne csodálkozz, ha a válaszreakció se lesz kíméletes és tapintatos. A rendezés útja nehezebb, mert az tűnhet gyengének, aki először lép a másik felé, miközben pont fordítva van. A négyszemközti megbeszélés sohasem felesleges, de annál hatékonyabb, minél hamarabb sor kerül rá. Egy mentőautó, ami esélyt ad a gyógyulásra, hogy később ne harckocsikkal lőjük egymást.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által megmutattad, mit jelent először lépni azok felé, akik megbántottak és esélyt adni a békességre!

*Egyszerű fordítás

2023. április 16., vasárnap

Napi felülről:

Szólt hozzá harmadszorra: „János Simonja, kedvelsz engem?” Elszomorodott Péter, mert harmadszorra így szólt hozzá: „Kedvelsz engem?” Ezért ezt válaszolta neki: „Uram, te mindent tudsz, te ismered, hogy kedvellek téged.” Jézus meghagyta neki: „Legeltesd a juhaimat!”

János evangéliuma 21. rész 17. vers*

Áldott vasárnapot, a megújító mennyei kérdések, válaszok és megbízások megértését, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Eljutott Jézus és Péter beszélgetése a harmadik lépésig. Ekkor az Úr arra kérdez vissza, amivel addig válaszolt a tanítványa: „Kedvelsz engem?” Ebben elsőként az volt a szomorú, hogy a háromszori kérdezés a háromszori tagadására emlékeztette Pétert, másodjára pedig az, hogy már arra is rákérdezett Jézus, amit ki mert mondani az előző válaszaiban. Valóban a Megváltó mindent tud, pontosan ismer bennünket, még a szívünk szándékait is és ez a biztosítéka annak, hogy nem fogadkoznunk kell, ígérgetnünk és nagy vállalásokat tennünk, hanem egyszerűen engedelmeskedni annak, amivel megbízott bennünket. Nem szabad többnek, jobbnak gondolnunk magunkat annál, mint amilyenek valójában a szívünk állapota szerint vagyunk, de annál kevesebbnek sem, mint amit Isten gondol rólunk, amennyire ő bizalmat szavazott nekünk. Már csak az maradt hátra a helyreállásból, hogy a tanítvány figyelmesen kövesse mesterét akármerre vezeti majd, mert ennek a célállomása a mennyei Atyánál van, aki örömmel fogadja hazaérkező gyermekeit.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által engem is megszólítottál, megújítottál és vezetsz egészen a mennyig!

*Saját fordítás

2023. április 15., szombat

Napi felülről:

Ismét szólt hozzá, másodszor: „János Simonja, szeretsz engem?” Ő válaszolt neki: „Igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek téged!” Jézus meghagyta neki: „Pásztorold a juhaimat!”

János evangéliuma 21. rész 16. vers*

Áldott szombatot, a helyreállító jóakarat folyamatos segítségét, jelenlétét és bátorítását kívánom minden testvérem számára!

Jézus tovább folytatta a beszélgetést és másodszor is megkérdezi Pétertől: „Szeretsz még mindig engem?” Annak idején Péter se állt meg az első tagadása után, hanem a következő kérdezőnek is azt állította, hogy nincs semmi közé a Mesterhez, ezért most sem lehetett egy körben túllépni a kényes párbeszéden. Minden tagadás egy-egy külön eset volt, ezért a helyreállító szeretetnek mindegyiket rendeznie kellett, hogy nem maradjon elvarratlan szál. Péter ugyanolyan módon felelt most is, mint az első kérdés után, ami után a megbízatása tovább épült: „Pásztorold a juhaimat!” Ez a feladat az érett bárányok gondozását, őrzését és vezetését jelentette, vagyis arra kapott megerősítést, hogy Jézus Krisztus nyája melletti elkötelezett szolgálata kiteljesedjen. Akit Isten helyreállít, lelkileg meggyógyít és szeretetével betölt, az nem egy öncélú élmény vagy megtapasztalás, hanem ajtónyitás a tiszta szándékú, alázatos szolgálat csodálatos földjére. Igaz, hogy itt fárasztó munka is vár ránk, ezzel együtt már a mennyei Atya országát építhetjük és abban élhetünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bizalmad töretlen felém, akkor sem mondtál le rólam, amikor elbuktam. Szereteted nem csupán helyreállít, de fel is készít a szolgálatomra!

*Saját fordítás

2023. április 14., péntek

Napi felülről:

Mikor már ettek kérdezte Simon Pétertől Jézus: „János Simonja, szeretsz engem ezeknél jobban?” Ő válaszolt neki: „Igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek téged!” Jézus meghagyta neki: „Legeltesd a bárányaimat!”

János evangéliuma 21. rész 15. vers*

Áldott pénteket, Isten szeretetének biztonságát és bizalmának erejét kívánom minden testvérem számára!

Simon Péter számára eljött az idő szembenézni, leülni beszélgetni azzal, akit háromszor tagadott meg. Az a bukása, amikor minden előzetes, hangzatos fogadkozása ellenére, nemhogy a halálba nem követte Mesterét, de még a szolgák előtt is szégyellte felvállalni a vele megélt közösséget, még terhelte. Nem lehetett úgy továbblépni, hogy a múlt ne legyen rendezve egyszer, s mindenkorra. Jézus előkészített mindent ehhez a helyreállító beszélgetéshez és láthatóan Péter sem akart kibújni alóla. Alapkérdéseket kellett tisztáznia az Úrnak elesett tanítványával, hiszen nagy feladatok álltak még előtte. Nem azt kérdezte, hogy hiszel-e bennem? Tanítványomnak tartod-e magadat? Megbántad-e a tettedet, hanem a legfontosabbat: „Szeretsz még mindig engem?” A testi származása szerint, apjától Jánostól kapott nevén szólítja meg őt: „Simon!” Mégis a vele, Jézussal megélt szeretetközösség valódiságára kérdez rá. Péter válasza egyrészt igen, másrészt nem meri, nem akarja kimondani azt, az erős kifejezést, hogy szereti őt, csak annyit, hogy kedveli. Jézusnak ez éppen elég volt ahhoz, hogy újra megbízza mennyei küldetéssel, feladattal: „Legeltesd a bárányaimat!”

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a legfontosabb ma is az a szeretetkapcsolat, ami hozzád köt Jézus Krisztus által!

*Saját fordítás

2023. április 13., csütörtök

Napi felülről:

„Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.”

János evangéliuma 21. rész 6. vers*

Áldott csütörtököt, a felülről kapott újrakezdés lehetőségét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A feltámad Jézus Krisztus a Genezáret-tó partján várta az éjszakai halászatból visszatérő tanítványokat. Bár egész éjszaka keményen dolgoztak, reggelre mégis üres hálókkal voltak kénytelen a part felé indulni. Ekkor hallják meg a Mester hangját, és azonnal visszaemlékezhettek arra, hogy egy nagyon hasonló helyzetben értették meg a tanítványi elhívásukat. A feltámadás tehát nem csupán a halál feletti győzelmet jelentette számukra, hanem az újrakezdés lehetőségét is. Jézus esélyt adott számukra, hogy tovább lépjenek azon a mennyei úton, amelyen elindultak. Ehhez szükségüknek látta az Úr emlékeztetni őket az első lépésekre, arra a pontra, ahol elkezdték őt követni. A halász élet egy csodálatos foglalkozás, nemzedékeken keresztül ebből éltek, de rátaláltak egy ennél is nagyszerűbb hivatásra, amelyet nem emberektől, nem is az őseiktől, hanem magától a mennyei Atyától kaptak. Az nem szégyen, probléma, ha szembesülünk korlátinkkal, ha kiderül, hogy nem vagyunk képesek mindent jól és hatékonyan elvégezni, de az igen, ha az Istentől kapott útmutatást és vezetést nem vesszük komolyan!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te az újrakezdése Istene vagy, aki azon munkálkodsz, hogy nekem is legyen mindig esélyem megújulni a követésedben!

*Revideált új fordítás

2023. április 12., szerda

Napi felülről:

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.”

János evangéliuma 20. rész 31. vers*

Áldott szerdát, Isten Igéjének életadó jelenlétét, erejét és hatását kívánom minden testvérem számára!

Soha talán még nem volt annyira nehéz válogatni a hozzánk érkező hírek, üzenetek és vélemények tömegében, mint napjainkban. Az időnk azonban igen drága kincsünk, ezért egyáltalában nem mindegy, hogy mire használjuk fel. Minden feleslegesen elolvasott, megnézett tartalom elrabolja az időnket valami értékestől, olyantól, ami ténylegesen jó irányba képes formálni a lelkünket. Az újdonságok, érdekességek habzsolása, édességet nyalogató kisgyermekké változtat bennünket, akitől még erőszakkal is nehéz elvenni kincsét, sőt rossz kedvünk lesz, ha nem kapunk belőle eleget. Pedig bőven van megfelelő, laktató és finom táplálék, csak azokért többet kell fáradozni, de az is igaz, hogy nem csupán édes ízt tartalmaznak. Isten Igéje azért készült el, került a kezünkbe, hogy a lelkünk egészséges életét és jövőjét megteremtse, táplálja és meg is tartsa. A terheket viselő hitünknek létszükséglete, hogy ebből éljen naponta, hiszen ez nem egy írás a sok közül, nem egy eldobható rágógumi, hanem az a mennyei táplálék, amely teljes életet biztosít mindazoknak, akik ezen és ezzel élnek!

Mennyei Atyám hálát adok Igédért, nekem szóló üzenetedért és Jézus Krisztusért, aki által teljes élettel ajándékoztál meg!

*Revideált új fordítás

2023. április 11., kedd

Napi felülről:

„Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

János evangéliuma 20. rész 29. vers*

Áldott keddet, a hitünk megerősödését, töretlen bizalmát és örömét kívánom minden testvérem számára!

Mindannyian szeretnénk boldogok lenne, felszabadultan önmagunkat adni és élvezni az élet kisebb, nagyobb örömeit. Ez nem a véletlen műve, hanem a lelkünkbe égetett, felülről kapott valódi vágy. A nehézség ott kezdődik, hogy nem tudjuk, nem értjük jól, hogyan lehet ez az életünk természetes része. Futunk olyan boldogságálmok után, amelyek csupán délibábok és elpazarolunk értékes éveket feleslegesen. Harcolunk másokkal, hogy mi legyűnk a boldogság-győztesek, de mindez azzal jár, hogy közben másokat teszünk boldogtalanná. Legtöbbször észre sem vesszük, hogy a boldogság sokkal közelebb van hozzánk, sokkal egyszerűbb és elérhetőbb, mint azt gondoljuk. Ráadásul elválaszthatatlan a hittől, mert annak a talaján növekedhet igazán, ott tud csak mély gyökereket ereszteni. A családban, szeretteinkben, barátainkban és önmagunk értékeiben való hitünk és hűségünk annak a forrása, hogy kiegyensúlyozott, boldog földi életet éljünk. Ezen túl kell táplálnunk és gondoznunk az Istenbe vetett egészséges hitünket, mert ez képes arra, hogy helyes irányba vezessen a boldogságkeresésünkben ne csupán pár évtizedre, hanem mindörökre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden boldogtalan, keserű és szomorú tapasztalat ellenére benned, veled és általad átélhetem a boldogság békességét, örömét és biztonságát!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!