Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. december 21., szerda

Napi felülről:

„Majd ismét hozzájuk szólt Jézus és ezt mondta: Én vagyok a világ fénye, aki követ engem semmiképpen sem járhat a sötétségben, hiszen övé lesz az élet fénye!”

János evangéliuma 8. rész 12. vers*

Áldott szerdát, az élet fényét, reménységét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Ismét nekünk szól az az egyszerű, de annál erőteljesebb üzenete Jézusnak, hogy vár ránk az élet fénye, az a világosság, amely a mennyből ragyog, de betölti mindazok életét, akikben ott él. Lehet, hogy már sokszor megérintett a szeretet ünnepe, a tisztaság vágya és a békesség ereje, de ennél is többre hív most a Szabadító, arra az útra, amelyet vele együtt tehetünk meg itt a földön egészen a menny dicsőségéig. Ez nem egy rejtett ösvény, de akinek van takargatni valója, sötét ügyei, rendezetlen kapcsolatai, annak el kell döntenie, hogy kész-e a nagy változásra. Arra az őszinte, egyenes és igaz életre, ahol nem mentségeket keresünk, kifogásokat gyártunk és mások felelősségére mutogatunk, hanem kilépünk Isten fényességébe, hogy teljesen átvilágítson bennünket a lényünk legmélyéig. Ez egyrészt félelmetes, hiszen a szégyenteljes dolgaink a felszínre kerülnek, másrészt megnyugtató, mert végre nem kell a sötétségben botorkálnunk. Egy életmentő műtét, amely végén a lélek egészsége vár bennünket!

 Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézusban az élet fénye költözött az életembe!

*Saját fordítás

2022. december 20., kedd

Napi felülről:

“Most már új nap virrad ránk a magasból, mert Istenünk könyörülő és irgalmas! Világosság ragyog azokra, akik a sötétségben, a halál árnyékában ülnek, és a békesség útjára vezet bennünket.”

Lukács evangéliuma 1. rész 78-79- vers*

Áldott keddet, a reménység világosságát és a békesség útját kívánom minden testvérem számára!

Addig, amíg új nap virrad ránk, arra is kaptunk esélyt, hogy a mennyei Atya könyörületes irgalma a szívünket is átvilágítsa felülről. Nagy baj, ha nincs elég pénzünk, betegek vagyunk vagy elhagyottak, de a katasztrófa az, amikor lenne lehetőségünk a reménységre, az áldott jövőre, az Isten világosságára, de mégsem kérünk belőle. Megelégszünk azzal, hogy a halál árnyékának félelmében boldogság-morzsákat keresgélünk, irigykedünk azokra, akik többet találnak és haragszunk mindenkire, amikor elvesztünk belőle akár csak egyet is. Ez egy szánalmas helyzet, amiből van kiút, de ehhez nem szabad visszautasítani az Örökkévaló segítségét. A békesség útja a mennybe vezet, de közben érinti mindazokat, akikkel rendezni való ügyeink vannak. A tiszta, felszabadult és igaz ünneplés a szívünkben fogan meg, a szeretet terít hozzá asztalt és a békesség hívja be hozzá a vendégeket. Lehet próbálkozni azzal is, hogy mindezt pénzzel, alkohollal vagy tudatos elzárkózással pótoljuk, de egyik sem ad megoldást a lelkünk igaz, mély vágyára, amely Istenben képes csak betelni és megelégedni.

Mennyei Atyám, köszönöm könyörülő irgalmadat, amellyel bevilágítottad az életemet, kimenekítettél a halál árnyékából és a békesség útjára állítottál!

*Egyszerű fordítás

2022. december 18., vasárnap

Napi felülről:

“Azután Jézus ezt mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek!” A katonák sorsvetéssel elosztották maguk között Jézus ruháit”

Lukács evangéliuma 23. rész 34. vers*

Áldott vasárnapot, a megbocsátás és elengedés lelki erejét, nagyságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

Az ünnepi készülődés, a zsúfolt üzletek, vásárlás és vendégfogadás gazdag nyomorúságában, ne tévesszük szem elől az egyik legnagyobb ajándékot, amit számunkra is előkészítettek az Isten országában, de nekünk is hatalmunkban áll ezzel lehetőséget teremteni másoknak. Ez a valódi megbocsátás ereje. Az a lelkület, amely nem a sérelmek megtorlásában látja igazságának győzelmét, hanem kész árat fizetni azért, hogy mások kiszabaduljanak az önzés és gonoszság csapdájából.  Ez nem érzelmek kérdése, de még csak nem is végiggondolt észszerűség, mert a lelkünk mélyét érinti. Amikor vélten vagy valósan valaki kárt okoz nekünk, meglop, megkárosít, megcsal, megsért vagy megbánt, akkor azt nem lehet csak úgy egyszerűen semmisnek tekinteni. Vagy a beletörődést választjuk, ahol mi leszünk a vesztesek vagy a megkeményedés, harag és gyűlölet erejével próbáljuk felvenni a harcot, amíg bírjuk vagy eljutunk az egyetlen felfelé vezető útra, amely a mennyei megbocsátásból táplálkozik.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem is Jézus Krisztusban! Elengedted azt a tartozásomat, amibe örökre belehaltam volna, de esélyt adtál egy új és teljes életre! Segíts, hogy ennek erejével és hatalmával lássam azokat is, akik körülöttem vannak!   

*Egyszerű fordítás

2022. december 17., szombat

Napi felülről:

“Krisztusban élve és Krisztusban való hitünk által szabadon, sőt, bátran és bizalommal közeledhetünk az Atyához.”

Pál levele az efezusiakhoz 3. rész 12. vers*

Áldott szombatot, az Istenbe vetett gyermeki hitünk megújulását, erősödését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Nem minden ajtó nyitott számunkra, de vannak helyek, ahová bátran beléphetünk, mert ott várnak bennünket, testvérek, barátok és rokonok közösségébe juthatunk. Az, hogy a saját lakásodba, otthonodba kit fogadsz be, kit hívsz meg, az attól függ milyen kapcsolatban vagy valakivel. Amikor a gyermeked akarja elhozni hozzátok a jó barátját, az bátran beléphet, hiszen te is szeretnéd ismerni azt, akit ő kedvel. A mennyei Atya elküldte a fiát, Jézus Krisztust a földre, hogy azok, akik befogadják őt, mert hisznek neki és benne, azoknak emiatt szabad belépésük legyen Isten országába és közösségébe. Ráadásul nem egyszerű vendégként lesz jogunk megérkezni, hanem valódi családtagként, mert az Örökkévaló megnyitotta otthonát azok előtt, akik keresik a lelkük igazi helyét, megnyugvását, békességét és benne találják meg. Ünnepekre készülve legyen nyitott a szívünk a befogadásra! Ne zsúfoljuk tele értéktelen kacatokkal, páraként tovatűnő vágyakkal! Legyen benne hely mindig Krisztus számára, hogy nekünk is szabad és bizalmas kötődésünk lehessen a mennyei Atyához!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy befogadtál és elfogadtál Jézus Krisztus által! Áldott légy, mert így nem csupán Istenem, de Atyám is lettél!

*Egyszerű fordítás

2022. december 16., péntek

Napi felülről:

„Hogyan lehetséges, hogy higgyetek ti, akik dicsőséget egymástól vesztek el, de a dicsőséget, amely az egyedüli Istentől származik, nem keresitek?”

János evangéliuma 5. rész 44. vers*

Áldott pénteket, Isten jelenlétének, dicsőségének és dicséretének örömét, erejét és hatalmát kívánom minden testvérem számára!

A jó hírnevünk, megítélésünk rendkívül lényeges kérdés számunkra, mert az értékességünket legtöbbször ebből vezetjük le. Amennyiben szépeket mondanak rólunk, dicsérnek és elismernek bennünket, akkor úgy érezhetjük, hogy minden rendben van velünk. Sőt, aki valamilyen képessége, tulajdonsága, eredménye vagy gazdagsága alapján kiemelkedik a többi ember közül, a nevét nem csak ismerik, de fel is emelik, az könnyen gondolhatja, hogy ezzel fölötte áll az embereknek, olyat is megtehet, amit mások nem. Ez már önmagában is elhozhat egy jellemtorzulást, beképzelt, önlelt vagy képmutató életet, de igazán nagy baj abból lesz, ha ezzel megelégedve, betelve, nem keressük a dicsőség valódi forrását, Isten jelenlétét és hatalmát. Amikor a helyére kerül a szívünkben az Örökkévaló dicsősége, dicsőítése és valósága, akkor ez óhatatlanul alázatra késztet. Rájövünk, hogy nem az a legfontosabb, hogy emberi szinten milyen véleménnyel vannak rólunk, hanem az, hogy milyen a kapcsolatunk a dicsőség Urával!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a te dicsőséged nem elvesz tőlem, hanem felemel, nem kisebbé tesz, hanem meggazdagít!

*Saját fordítás

2022. december 15., csütörtök

Napi felülről:

“És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 12. rész 26. vers*

Áldott csütörtököt, a közös teherhordozás mellett a közös öröm jó ízét kívánom minden testvérem számára!

A test egysége a sokféle tag szoros közösségéből fakad. Mindegyik testrésznek különböző feladata, adottsága és lehetősége kínálkozik arra, hogy építse önmagát és a többieket is. Ha bármelyiket elválasztjuk az egész testtől, akkor magában életképtelen lesz, de amíg együtt él vele, addig jóban és rosszban is osztozni fognak. Ez a természetes kép és példa, amit saját magunkon és magunkban is megtapasztalhatunk mutatja be azt a kapcsolatrendszert, amely összeköt bennünket azokkal, akik Jézus Krisztusban hisznek, bíznak és reménykednek. Szenvedni senki sem szeret, de mégis többször át kell élnünk mindaddig, amíg élünk és érzünk. Nem mondhatom a másiknak, hogy a problémája engem nem érint, hiszen amíg ő beteg, addig az nekem is rossz, engem is terhel. Ezért, amikor segítek neki meggyógyulni, helyreállni azzal magammal is jót teszek. Ez azt is jelenti, hogy a győzelmeink, a megbecsülésünk öröme, dicsősége is kiárad többiekre, mert együtt küzdöttünk és egy cél felé haladunk!

Mennyei Atyám, köszönöm az egység jelentőségét, erejét, felelőségét és örömét is!

*Revideált új fordítás

2022. december 14., szerda

Napi felülről:

“Mindent méltatlankodás és megjegyzések nélkül tegyetek!”

Pál levele a filippiekhez 2. rész 14. vers*

Áldott szerdát, a feladataink, munkánk odaszánt, becsület és felelősségteljes elvégzését kívánom minden testvérem számára!

Nem csak az a lényeges, hogy mit teszünk meg, hanem az is, hogy milyen módon, szívvel, lélekkel vagy hozzáállással. Vannak feladatok, amelyeket azért esik nehezünkre elvégezni, mert annál többre tartjuk magunkat. Méltatlannak érezzük, hogy nekünk kell vele foglalkozni, hiszen sokkal jobb dolgunk is akadna ennél. Megjegyzéseket teszünk, okoskodunk és problémázunk, ahelyett, hogy a lehető legjobban, legszebben és legpontosabban munkálkodnánk. A cselekedeteink és a magatartásunk nem egyszerűen csak minősít bennünket, hanem ezek jelzik a valódi szívügyünket és hitünket. Amikor a zúgolódás, elégedetlenség kibuggyan belőlünk, az a lelkünkből érkezik, ezért nem az a kérdés, hogy miként tudjuk magunkba tartani, elfojtani, leplezni mindezt, hanem az, hogy mi az útja annak, hogy a szívünk megtisztuljon és visszanyerje tisztaságát, egészségét. A mennyei Atya nem arra tanít bennünket, hogyha fogcsikorgatva is, de fogjuk be a szánkat, és semmi rosszat ne mondjunk, nehogy megbüntessenek érte. Ő tiszta, odaszánt, becsületes és felelősségteljes életre hívott el, ami legbelül dől el, és lesz belőle áldott álom, gondolat, szó és tett!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert van kiért és miért élnem minden nap! Dolgoznom, munkálkodnom a lehető legmélyebb odaszánással!

*Saját fordítás

2022. december 13., kedd

Napi felülről:

“Aki hízeleg a másiknak, az csapdát állít neki.” 

Példabeszédek könyve 29. rész 5. vers*

Áldott keddet, az igazság, valóság és a teljes kép megértését, megismerését és képviseletét kívánom minden testvérem számára!

Visszajelzésre, szembesítésre, tükörre szükségünk van ahhoz, hogy egészségesen fejlődjünk, növekedjünk. Egy szülő bármennyire is elfogult gyermeke iránt, csak akkor szereti őt jól, ha segít meglátni a hibáit és annak kijavításában is mellette áll. Az ellenségeink első sorban a tévedéseinket, gyengeségeinket emelik ki, nagyítják fel. A barátaink, ha tényleg velünk vannak, akkor a jó és rossz dolgainkkal is szembesítenek, hiszen egy csapatban játszunk. Mi van azokkal, akik csak hízelegnek, csak szépeket, jókat mondanak a szemünkbe? Látszólag ők a legjobbak hozzánk, ők szeretnek igazán, pedig ez ténylegesen egy csapda, amibe nem is olyan nehéz belesétálni. Az egyik veszélye, hogy erre hallgatva torzul a valóságképünk és ezzel együtt elveszthetjük azokat, akik igazán kedvelnek és szeretnek bennünket. A másik probléma, hogy egyre jobban szeretnénk megfelelni a látszatnak és belesüllyedünk az üres kétszínűség mocsarába, ahol elszórhatjuk a legfontosabb lehetőségeinket. A mennyei Atya szeretete, tanítása és intése pont ettől akar megóvni bennünket, hogy ne csupán emberi szemmel lássuk tisztán a helyzetünket, hanem felülről is rálássunk önmagunkra!

Mennyei Atyám, te nem hízelegsz, hanem valóban szeretsz, hogy egyre inkább az legyek, akinek születtem!

*Egyszerű fordítás

2022. december 12., hétfő

Napi felülről:

“Légy erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram.”

71. zsoltár 3. vers*

Áldott hétfőt, a békesség, reménység és hit sziklavárának biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Úgy látom és élem meg, hogy különlegesen áldott vagyok, mert ennyi ismerős, testvér és barát érezteti velem, hogy szeret, tisztel és gondol rám. Köszönöm és hálás vagyok értetek, akár személyes kapcsolat köt össze bennünket, akár csak távolból figyeltek. Ez egy ajándék, amely a szívetekben készült, de elért hozzám is. Aki csak belefér a szívetekbe, azt halmozzátok el ezzel a szeretetteljes odafigyeléssel, mert ez nem csupán léleksimogató, de lélekerősítő is egyben. Mindegyikünknek szüksége van emberi támogatásra, bátorításra, mert e nélkül nagyon magányosak és kiszolgáltatottak lennénk, de e mellett vagy inkább előtt egy mennyei erősségre, sziklavárra és biztos reménységre is. Az a jó, hogy erre a mennyei Atyától örök ígéretet kaptunk, ami nem fog soha megszégyeníteni, ha nála keressük a megoldásokat. Igaz, hogy a felfelé tartó út nehéz, fárasztó, de ránk vár, nekünk készült és ráadásul hazavezet, oda, ahol örömmel, tárt karokkal várják a győztes megérkezésünket. Ennek a győzelemnek a kulcsa pedig az Istenbe vetett tántoríthatatlan hitünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy életem sziklavára, védelme és győzelmének biztosítéka!

*Revideált új fordítás

2022. december 11., vasárnap

Napi felülről:

“Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknék.”

94. zsoltár 17. vers*

Áldott vasárnapot, Isten segítő készségének, megőrzésének háláját kívánom minden testvérem számára!

Az előző napokban az Úr többféle módon figyelmeztetett arra, hogy pihennem kellene, de arra is, hogy a próbák, bajok közt is meg fog őrizni. Tegnap este kicsúszott a létra a lábam alól, miközben a tetőn próbáltam dolgozni és rázuhantam a teraszunkra. Végig eszméletemnél voltam, de olyan hirtelen történt minden, hogy csak az maradt meg bennem, hogy a leérésemkor hála szakad fel a lelkemben, hogy Isten megtartotta az életemet itt a földön. Később egyik barátom úgy fogalmazott, hogy jártodban, keltedben, és estedben is veled van Istened az Úr. Most néhány napos pihenőt kaptam, ha már saját magam nem gondoskodtam róla. Nagyobb bajom nem történt, amivel kórházban kellene lennem, de pontosan tudom, hogy ez egészen másképpen is végződhetett volna. Az Örökkévaló úgy gondolta, hogy még van feladatom ebben az életben, sőt fel kell készülnöm, meg kell beszélnem vele az előttem álló utat. Jó az Úr! Nem azért, mert közel épségben jutottam túl ezen a baleseten, mert egyszer majd mindenképpen le kell tennem ezt a testet, hanem azért, mert újból átélhettem, hogy minden pillanatban velem van!

Mennyei Atyám, tudom, hogy csak azért élhetek, mert segítesz rajtam! Áldott légy megtartó szeretetedért!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!