Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. április 17., szerda

Napi felülről:

„Így van ez az Emberfiával is. Ő sem azért jött a Földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és így sokakat megmentsen.”

Máté evangéliuma 20. rész 28. vers*

Áldott szerdát, a másokat felemelő szolgálat mennyei erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Minél inkább alkalmazzuk az életünkben a mennyei alapelveket, annál többet ismerhetünk meg a valódi lényünkből és a jövőnkről. Minél távolabb tartjuk magunkat Isten országától féltve az önállóságunkat, annál reménytelenebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülünk. Jézus Krisztusban felismerhetjük és tőle megtanulhatjuk, hogyan lehet úgy emberként élni a társadalomban, hogy közben örökkévaló értékekhez ragaszkodunk és valósítunk meg. Általa megérthetjük, hogy mi sem arra születtünk, hogy kiszolgáljanak bennünket, hogy uralkodjunk másokon, hanem arra, hogy felemeljünk, támogassunk és esélyt teremtsünk. A létünk túlmutasson a földi sikereink elérésén. Már az is nagy eredmény, ha nem bántunk, használunk ki másokat, de ennél sokkal többet is tehetünk. Amikor a szeretet földjében neveljük fel a gondolatainkat, tetteinket olyan virágokat és gyümölcsöket fognak hozni, amelyek betöltik jó illattal és ízekkel a környezetünket. A legnagyobb ajándék mégis az, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk, ezzel szolgált felénk, hogy általa hazatalálhassunk mennyei Atyánkhoz!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem is eljött, hogy megmentsen, megtartson és hazavezessen!

*Egyszerű fordítás

2024. április 16., kedd

Napi felülről:

„Az evilág gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz.”

Pál első levele Timóteushoz 6. rész 17. vers*

Áldott keddet, az Istenbe vetett éltető és biztonságot nyújtó reménység erejét kívánom minden testvérem számára!

Az teljesen természetes, hogy vágyunk a gazdag, bőséges és túlcsorduló életre, hiszen az Örökkévaló, akire nézve teremtettünk mérhetetlen erőforrásokkal rendelkezik, nincsenek anyagi gondjai vagy problémái. A céltévesztés akkor történik, amikor mindazt, amit elértünk, megszereztünk teljesen önmagunknak tulajdonítjuk és eszerint használjuk is fel. Lenézzük, lesajnáljuk azokat, akiknek kevesebb van és azért érezzük biztonságban magunkat, mert van megfelelő anyagi forrásunk. A gondolkodásunk meghatározója, hogy amíg van elég pénzünk addig van reménységünk is! Ezzel az a baj, hogy eltakarja a szemünk elől az ajándékozó Isten, és helyette az ajándékba kapott javakat istenítjük. Nem az tehát az első és legfontosabb kérdés, hogy mi van a tulajdonunkba, mert az igencsak bizonytalan, hanem az, hogy a mennyei Atya kezében van-e az életünk, a jelenünk és a jövőnk? Sokkal tovább jutunk, ha azt keressük, ami örökkévaló, múlhatatlan és maradandó érték. Minden mást pedig ráadásnak, ajándéknak és a jóra való lehetőségnek látunk, így a reménységünk soha nem fog megcsalni bennünket.

Mennyei Atyám, hálát adok határtalan gazdagságodért és azért, mert ajándékozó Isten vagy, aki engem is megáldottál, hogy gazdag lehessek jótettekben!

*Szent István Társulat

2024. április 15., hétfő

Napi felülről:

Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az emberek számára ez valóban lehetetlen, Istennek viszont minden lehetséges.” 

Máté evangéliuma 19. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, korlátaink, határaink felismerését, közben pedig Isten korlátlan, határtalan lehetőségeinek felfedezését kívánom minden testvérem számára!

A lehetetlent a lehetségestől sokszor az akaraterő, az elszántáság vagy a kitartás választja el egy ember életében. Vannak azonban olyan korlátok, amelyeket még ezekkel együtt sem tudunk legyőzni, átlépni, mert túlmutatnak a lehetőségeinken. Az egyik alapvető, mindenkit érintő terület a test halálát túlélő, a mennyei Atyánál otthont találó lélek kérdésköre. Vágy van bennünk az örök életre, de hatalmunk nincs hozzá, hogy Isten segítsége nélkül valósítsuk meg, hiszen a vele megélt közösségből fakad ez a képesség. Minden próbálkozásunk, törekvésünk az életminőségünk javítására és meghosszabbítására csak mulandó sikereket fog hozni, az Örökkévaló azonban múlhatatlan következményekkel képes és kész is megajándékozni bennünket. Nem hagyott bennünket a halandóság fogságában és Jézus Krisztus által megnyitotta számunkra is az utat önmagához. Ne azt nézd tehát, hogy mire vagy képtelen, ne azon sajnálkozz, hogy mi mindent nem érhetsz el, hanem ragadd meg mindazt, amit neked készített a menny és fedezd fel Isten határtalan lehetőségeit az életedre nézve!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert ami számomra lehetetlen az neked lehetséges!

*Egyszerű fordítás

2024. április 14., vasárnap

Napi felülről:

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Máté evangéliuma 18. rész 20. vers*

Áldott vasárnapot, Jézus Krisztus köztünk lévő lelkének, munkájának vágyát, felismerését és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Egyszerre vagyunk, lehetünk részei a földi létnek és a mennyei hazának is. Két lábbal a földön járunk, néha talán vizeken is, de a kezünket szabadon kitárhatjuk az ég felé és a szívünket a Szentlélek jelenléte számára! Ennek valódi erejét és hatalmát azonban csak egy csapattal, egy igazi közöséggel egységben élhetjük meg, amelyet Jézus Krisztus hoz létre és köt össze. Amennyire nem a nyilvánosságra tartozik a mennyei Atyával ápolt személyes szeretetkapcsolatunk titka, hiszen annak lényege a közvetlen bizalom az Úr felé, annyira lényeges az egységünk, az élő közösségünk megvalósulása másokkal, akik szintén az Isten gyermekei. A szeretetünk egyik karja a mennybe kapaszkodik a másik pedig testvéreinket öleli át, hogy már itt, testünkben is minél jobban beteljesedjen Jézus Krisztus jelenléte és áldása. Ehhez a csapathoz már elég két olyan személy, aki teljesen elkötelezett Isten országa felé és az a vágy hajtja, lelkesíti, hogy az Örökkévaló jóakarata minél inkább győzedelmeskedjen a gonoszság fellett.

Mennyei Atyám hálát adok, hiszen nem egyedül kell megküzdenem a hit harcát, mert adtál társakat, akikkel együtt élhetjük át Jézus Krisztus jelenlétét, valóságát és áldásait!

*Revideált új fordítás

2024. április 13., szombat

Napi felülről:

„Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.”

Máté evangéliuma 18. rész 4. vers*

Áldott szombatot, az Isten előtti alázat erejét, dicsőségét és felemelő következményét kívánom minden testvérem számára!

A kisgyermekkor kiszolgáltatottságát, függését és egyszerűségét pont azért élhetjük át, tapasztalhatjuk meg, majd figyelhetjük később is, mert így érzékelhetővé válik annak a kapcsolatnak a minősége, mellyel a mennyei Atyához tartozhatunk. A hitünk arra vezet, hogy miközben megismerjük őt, mint teremtőt, mindenhatót és mindenek felett valót, ezzel együtt felfedezzük mélységes szeretetét irántunk és újra gyermekké váljunk lelkünkben. Ez az alázat, kicsinység és egyszerűség biztosítja azt, hogy biztonságban és békességben érezzük magunkat vele, olyanok akarjunk lenni, mint ő és a szívünk valódi otthonát nála találjuk meg. Ez az emberségünk, teremtettségünk kibontakozásának, naggyá válásának igazi útja, mert nélküle csak keresgélni fogunk. Aki ezt felismeri, az látja, hogy érdemes, sőt szükséges is letenni az emberi büszkeség, gőg és beképzeltség minden próbálkozását arra, hogy másokat lenézzünk és lesajnáljunk, mert nem ez a felemelkedés mennyei útja. Aki Isten gyermekeként él, az ennek minden erejét, dicsőségét és lelkesítő jövőjét is átéli, mert jó kezekben van!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert az, hogy gyermeked lehetek, hatalmas lehetőség arra, hogy másképpen lássam a környezetemet, felnézzek és ne lenézzek, kérdezzek és ne kioktassak, szeressek és ne megvessek!

*Revideált új fordítás

2024. április 12., péntek

Napi felülről: Ne tévelyegjetek:

„A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”

Pál első levele a korinthusiakhoz 15. rész 33. vers*

Áldott pénteket, nemes, jó és értékes jellem felépítését és ápolását kívánom minden testvérem számára!

A nemes jellemünk, a jó erkölcsünk annak tükre, hogy milyen emberek vagyunk valójában. Alapvetően meghatározza, hogyan gondolkodunk, ítélünk és cselekszünk. Egyben belső védelmi rendszer is a romboló, mérgező hatásokkal szemben, de csak addig a mértékig, amíg kellő lelki távolságot tartunk a gonoszságtól. Amennyiben saját akaratunkból olyan társasághoz, csoporthoz kapcsolódunk és leszünk tagjai, akik a miénkkel ellentétes értékeket képviselnek és gyakorolnak, akkor mi magunk nyitjuk meg a lehetőséget azelőtt, hogy az addigi elveinket lerombolják és tönkretegyék. Önbecsapás, saját magunk félrevezetése, hogy képesek vagyunk megállni a sodrással szemben és van elég erőnk ellenállni a csoporthatással szemben. Ezért nem érdemes még csak próbálkozni sem ezzel az úttal, mert a vége szomorú lesz. Ne tarts a pletykásokkal, ha rossznak tartod a kibeszélést! Ne keresd azok társaságát, akik kihasználnak másokat, miközben megértetted, hogy mennyire értékes a bizalom és a becsület! Válj azzá, légy az, aki nemes és értékes jellemmel kiáll a hite mellett, hűséges az ígéreteihez és arra törekszik, ami kedves az Isten előtt és hasznos az embereknek!

Menyei Atyám, hálát adok, mert arra teremtettél, hogy nemes és értékes jellem épüljön fel bennem. Segíts, hogy ne hagyjam magamat félrevezettetni mások által, akik önző érdekeket szolgálnak!

*Revideált új fordítás

2024. április 11., csütörtök

Napi felülről:

„Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.”

Jób könyve 6. rész 14. vers*

Áldott csütörtököt, az együttérzés, az irgalom és a baráti szeretet bátorító, gyógyító és biztonságot adó megélését kívánom minden testvérem számára!

A szenvedés nem várt vendég az életünkben, olyan fájdalom, amit legszívesebben kihagynánk a megtapasztalásaink emlékirataiból. Ennek ellenére tagadhatatlanul jelen van a világban, ezért meg kell tanulnunk nem csak együtt élni vele, de a lehető legjobban érteni és kezelni akár saját, akár mások megpróbáltatásait. A szenvedő egy megsérült, sebzett lélek, akinek valódi segítségre, gyógyulásra és türelmes szeretetre van szüksége. Nehezen képes ilyenkor az ember józanul, bölcsen és észszerűen gondolkodni, mert a fájdalom elhomályosítja a szív éleslátását. Ekkor vagyunk talán a legkiszolgáltatottabb helyzetben, mert nem csupán tehetetlenek vagyunk, de sokszor tanácstalanok is. Ezekben az időkben igazán fontos a mély családi, testvéri és baráti kapcsolatok megléte, amelyben megélhetjük, hogy akkor is fontosak vagyunk valakiknek, amikor ezt nem tudjuk viszonozni. Erre kétféleképpen érdemes készülnünk. Mi magunk gyakoroljuk a türelmes, együttérző és irgalmas szeretetet a mellettünk szenvedő felé. Másrészt, amikor egészségesek vagyunk, akkor építjük és ápoljuk a valódi, időtálló és mély kapcsolatainkat, amelyek megmaradnak a legnagyobb nyomorúságban is!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert türelmes szeretettel fordulsz felém akkor is, amikor a szenvedéseimben nem látlak tisztán, sőt téged kérlek számon ok nélkül is!

*Revideált új fordítás

2024. április 9., kedd

Napi felülről:

„Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet.”

10. zsoltár 17. vers*

Áldott keddet, felülről megerősített, felkészített és meghallgatott szívet kívánok minden testvérem számára!

Mi biztosítja számunkra a legnagyobb sikereket, a legtöbbet, amit elérhetünk az életben? Az egyik lehetőség, amivel nagyon sokan próbálkoznak, az a határozott, másokat kihasználó, megtévesztő és istentelen életmód. Másokat csak eszköznek tekintenek saját boldogulásuk elérésben és bárkinek hátat fordítanak, aki már nem hasznos számukra, terhet jelent vagy akadályozza az elképzeléseiket. Testvért, gyermeket, házastársat, szülőt vagy barátot el vagy magára hagynak, hogy ne hátráltassa őket. Ez az út bizonyos tekintetben igen sikeres lehet, de nagyon sok sérült, összetört, megnyomorított életet hagy hátra és előbb vagy utóbb kiderül, hogy zsákutca. Az Örökkévaló azonban nem erre teremtett bennünket, hanem egy olyan életre, ahol magunkat, de közben másokat is gazdagíthatunk, segíthetünk, mert tovább látunk önmagunknál. A valódi alázat nem azt jelenti, hogy lebecsüljük magunkat, jelentéktelennek vagy értéktelennek véljük a létünket. Inkább az, amikor nem mások rovására, hanem a mennyei Atyával és ezzel együtt a szeretteinkkel közösen gondolkodunk, tervezünk és lépünk előre! Ekkor kaphatunk felülről megerősített és bátorított szívet, amely ezért nem adja fel a jót!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy figyelsz rám, fontos vagyok számodra és megerősítesz, amikor szükségem van rá!

*Revideált új fordítás

2024. április 8., hétfő

Napi felülről:

„Azonban minden szép rendben történjen közöttetek!”

Pál első levele a korinthusiakhoz 14. rész 40. vers*

Áldott hétfőt, a kapcsolatainkban megfelelő, egészséges és jó rend kialakítását és megőrzését kívánom minden testvérem számára!

Azt könnyen megértjük, hogy a munkánk során szükségünk van megfelelő rendre ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhassunk. Azt is elfogadjuk, hogy a közlekedésben is kellenek egyértelmű szabályok, hogy mindenki a lehető legnagyobb biztonságban utazhasson. Az emberi kapcsolatainkban sokszor mégis megpróbáljuk kikerülni ezt kérdést, azzal az elgondolással, hogy mindenki úgy éljen, ahogyan neki tetszik, ami neki a legjobb. Nem felejthetjük el azonban, hogy nem vagyunk egyedül! Mások is részei az életünknek, befolyással vagyunk rájuk és ők is ránk. Ezen felül Isten országa és annak minden törvényszerűsége is hatással van ránk. A gyümölcsöző és előre mutató közösség alapja, a megfelelő, világos és élhető rend, szabály és beosztás kialakítása és alkalmazása. Ennek helyes alapjait Isten már lefektette és ki is jelentette, de rajtunk áll, hogy ebből mit valósítunk meg a környezetünkben. Minél jobban átbeszéljük, megértjük és megéljük, annál többet nyerünk belőle. Ez az egyetértés, a békesség és bátorítás légkörének szépsége, ereje! Segítsd, hogy minden helyen, ahol lehetőséged és felelősséged van megvalósuljon egy olyan szép rend, ami jó kerete lehet az egészséges fejlődésnek!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a teremtett világ bemutatja a helyes szabályok szükségességét! Taníts, hogy mindenhol, ahol csak lehet én is segítsem, építsem és munkáljam a jó és szép rendet!

*Egyszerű fordítás

2024. április 7., vasárnap

Napi felülről:

Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”

Máté evangéliuma 17. rész 4. vers*

Áldott vasárnapot, az Istennel töltött idő csodáját, élményét és jó érzését kívánom minden testvérem számára!

Péter, Jakab és János szemtanúi lettek egy olyan találkozásnak, amelyben a menny összeért a földdel. Maga Jézus is átváltozott jelenlétükben egy dicsőséges formába, majd csatlakozott hozzájuk Mózes és Illés, akik már régóta elköltöztek ebből a testi világból. Mindezt látni és átélni, akkor is, ha csak szemlélői voltak ennek az eseménynek, annyira csodálatos és magával ragadó élmény volt, hogy ott szerettek volna maradni, amíg csak lehet. A mennyei Atya hangját is hallották, ahogyan szeretett Fiáról tett tanúbizonyságot. Eddig is hittek Jézus Krisztusban, de hitük most olyan megerősítést nyert, ami túllépet az emberi képzelet határain és Isten jelenlétéből fakadt. A földi létben nem sokszor adódik olyan időszak, amikor ennyire közel érezzük magunkat a mennyhez. Mózes és Illés is egy hegyen töltött alkalommal élte át ezt annak idején. Mózes ekkor vette át Isten igéjét a kőtáblákon, Illés pedig egy elkeseredett időszakot lezáró, új küldetésekkel megerősített megújuláson ment át mindeközben. Aki követi az Urat, az előbb vagy utóbb, de át fogja élni ennek a dicsőséges megtapasztalásnak a felemelő érzését, mert Isten közelsége minden másnál jobb!

Mennyei atyám, hálát adok, mert már itt a földön megengedsz olyan élményeket, amikor nagyon közel érezhetem magamat hozzád és köszönöm, hogy egyszer majd teljes mértékben élvezhetem ennek csodáját!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!