Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. április 28., péntek

Napi felülről:

„Gyökeret versz az igazságban, és megerősödsz benne rendíthetetlenül. Távol marad tőled minden pusztítás és romlás, gondolnod sem kell vele. Közeledbe sem jön a rettegés, nem kell félned tőle.”

Ézsaiás könyve 54. rész 14. vers*

Áldott pénteket, a rendíthetetlen igazságban való mély meggyökerezést és megerősödést kívánom minden testvérem számára!

Az emberi igazságunkért képesek vagyunk küzdeni, harcolni és kitartani akár mindhalálig, de ezzel még nem oldottuk meg az életünk alapvető problémáit. Amikor viszont Isten igazságába mélyülünk el, abban eresztünk erős gyökeret, az kihat a lényünk minden területére, ráadásul nem korlátozódik a földi létünk idejére. Az igazságosság egy éltető talaj, nem egy szabálygyűjtemény, vagy eszmerendszer. Aki ebben él, növekszik és fejlődik, annak minden gondolata, szava és tette ebből táplálkozik. Arra vezet, hogy ne öncélú, másokat kihasználó, elnyomó vagy leuraló lelkülettel éljünk, hanem közösségben, csapatban és egységben. Mindez olyanná formálja a lelkünket, mint az erdőben, mélyen gyökeret eresztett hatalmas fa, amelyet a legerősebb szélvihar sem képes kidönteni, csak legfeljebb megtépázni. A rettegés fel fog tűnni a láthatáron, de nem lesz képes megnyomorítani és félelemben tartani bennünket, mert rendíthetetlen alapokat szereztünk. Ez a gyümölcse és következménye annak, ha kitartóan ragaszkodunk a felülről kapott értékeinkhez és elhívásunkhoz!

Mennyei Atyám, hálát adok rendíthetetlen igazságodért és azért a lehetőségért, hogy én is, belegyökerezhetek és megerősödhetek ebben!

*Egyszerű fordítás

2023. április 27., csütörtök

Napi felülről:

„Az északi szél esőt hoz. A másik háta mögötti vádaskodás pedig haragot támaszt.”

Példabeszédek könyvbe 25. rész 23. vers*

Áldott csütörtököt, békességet termő szavakat, kijelentéseket és megnyilatkozásokat kívánok minden testvérem számára!

Vannak olyan egyértelmű összefüggések, amelyekre nem csak oda kell figyelnünk, hanem fel is kell használnunk ezt a tudásunkat. Amikor esős idő következik, akkor ehhez alkalmazkodva öltözködünk fel, viszünk magunkkal esernyőt vagy esőkabátot, hogy ne ázzunk el teljesen. Ne csodálkozzunk, ha a kapcsolataink megromlanak, békétlenség, neheztelés és harag támad, ha közben északi szelet gerjesztettünk azzal, hogy suttogó, vádaskodó és lejárató kampányt folytattunk valaki ellen az ő háta mögött. Az a védekezésünk, hogy mi csak beszélgettünk, elmondtuk a véleményünket, vagy csak megosztottuk azt, amit hallottunk magunk felé szolgálhat felmentéssel, attól még valakit eláztatunk és becsmérlünk. Még az is lehet, hogy igazat mondunk csak nem akkor és nem annak, akinek kellene. Ne a problémát és bizalmatlanságot szaporítsuk, hanem békességes kapcsolatokat építsünk! Minket is bánt, zavar és nekünk is fáj, amikor kibeszélik a gyengeségeinket a hátunk mögött, rajtunk gúnyolódnak, ezért se tegyük meg ezt másokkal, de ne is vegyünk ebbe részt cinkos hallgatással.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy arra hívtál el, hogy építsek, segítsek és kapcsolatokat gyógyítsak a szavaimmal, ne pedig lejárassak másokat!

*Egyszerű fordítás

2023. április 26., szerda

Napi felülről:

„Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást! Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk!”

Pál levele a rómaiakhoz 14. rész 13. vers*

Áldott szerdát, az ítélkezésre való lehetőségünk, képességünk és irányultságunk helyes és helyén való használatát kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy látjuk, érzékeljük és tudhatjuk mi a jó és a rossz. Különbséget tudunk tenni építő és romboló szándékok között egy nagy lehetőség, de egyben óriási kihívás és felelősség is. Az egészséges emberi lélekben benne van, hogy a helyes utat kellene választani, de ennek megvalósításába már beleszólnak az énünk önző vágyai, ezért tévesztjük el a jó irányt. Másokon azonban sokkal könnyebb számonkérni azt, amit elvárunk, miközben önmagunkkal szemben igen elnézőek vagyunk. Kiakadunk, megszóljuk azt, aki türelmetlen, figyelmetlen és szeretetlen velünk szemben, mindeközben ugyanazokat a hibákat követjük el az igazságunk nevében. Van jogunk, felhatalmazásunk ahhoz, hogy megítéljük, megkritizáljuk a dolgokat, sőt az a nagyobb gond, ha inkább szemet hunyunk a rossz felett és hagyjuk eluralkodni. Ezt azonban saját magunkon szükséges először gyakorolni, mert aki ezt teszi, az egészen más szemmel fog nézni botladozó embertársára. Ezen felül rádöbben arra is, hogy milyen nagyon rászorul a mennyei Atya segítségére, jóakaratára és útmutatására!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy elítéljen engem, hanem hogy kiszeressen a tévedéseimből, másokat kritizáló és magamat sajnáltató önzőségemből! Taníts Uram, hogy másokat építsen, segítsen és felemeljen az életem!

*Egyszerű fordítás

2023. április 25., kedd

Napi felülről:

„Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél.”

3. zsoltár 3. vers*

Áldott keddet, Isten szeretetének és felém való jóakaratának bizonyosságát kívánom minden testvérem számára!

Mások véleménye nagyon mélyen érint és erős hatást gyakorol ránk. Ez egyrészt teljesen egészséges része a személyiségünknek, hiszen csak így tudunk érzékenyek lenni, taníthatóak és jó kapcsolatokat építeni. Minél jobban szeretünk valakit, kötődünk hozzá vagy felnézünk rá annál fontosabb az, hogy mit gondol rólunk. Ez egyben jó mutatója is annak, hogy kit mennyire tisztelünk. A másik oldala a befolyásolhatóságunknak, hogy a közösség, a tömeg, a hangadók hogyan vélekednek rólunk. Ez gyakran a legerősebb tényezője lehet a biztonságérzetünknek, ami igen veszélyes csapdahelyzet. Olyanoknak akarunk, fogunk megfelelni, akik csak felszínesen vagy még annyira sem ismernek bennünket. Azért teszünk, vagy nem teszünk valamit, hogy az ő ízlésüknek, tetszésüknek megfeleljünk és közben kiszolgáltatottá válunk, eltorzul az énképünk és téves elképzelésekben kezdünk hinni. Ebből kiszabadíthat, ha van, vannak olyanok, akik ténylegesen szeretnek bennünket és mellénk állnak a nehézségeinkben, nem csupán az ítéletüket, véleményüket mondják el. A leghatásosabb mégis az, amikor ezek mellett és felett felismerjük, felfedezzük és elfogadjuk, hogy a mennyei Atya nem mondott le rólunk, szeret bennünket és még mindig a javunkat munkálja, annak ellenére, hogy tökéletesen ismer bennünket. Ez a legfontosabb igazság, amit a lelkemnek tudnia kell!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy nálad van segítsége, helye a lelkemnek, mert mindenkinél jobban szeretsz! Mondhat bárki bármit, értékes vagyok számodra, hiszen bebizonyítottad!

*Revideált Károli fordítás

2023. április 24., hétfő

Napi felülről:

„Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!”

Márk evangéliuma 9. rész 50. vers*

Áldott hétfőt, ízzel, tűzzel, lélekkel, igazsággal és békességgel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Amikor képesek vagyunk önmagunkat helyesen megítélni, elítélni és ez alapján változtatni. Odaszánjuk magunkat, hogy megedződjünk, megtisztuljunk Isten szeretetének, igazságának tűzében, az az életünkből a legjobbat, legízesebbet és legértékesebbet fogja előhozni. Ez nem helyettesíthető semmi mással. Ennek a sónak az ízét, erejét nem lehet pótolni más módszerekkel. Ráadásul a valódi békességünk az Örökkévalóval és másokkal is ezen keresztül tud majd megerősödni. Ne féljünk kimondani az életünkben sohasem a rosszra, azt, hogy ezzel együtt nem mehetünk tovább! El kell ítélnünk, meg kell szüntetnünk azt, ami békétlenséget hoz a szívünkbe és kapcsolatainkba! Kérnünk kell a mennyei Atyát, hogy jelenlétének tűzében égesse ki belőlünk azt a sok értéktelen, haszontalan és káros gondolatot, törekvést, amely szemétdombbá változtathatja a lelkünket. A mennyből származó só, tűz és békesség formálja át az életünket önző büszkeségből, beképzeltségből Istennek és embereknek is kedves áldozattá!

Mennyei Atyám, vágyom arra az ízre, tűzre, Lélekre és békességre, amely hozzád vezet és köt!

*Revideált új fordítás

2023. április 23., vasárnap

Napi felülről:

„Bölcs dolog, ha fékezed haragod, és dicsőségedre válik, ha nem veszed fel a sértést.”

Példabeszédek könyve 19. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a türelem bölcsességét és az elengedés dicsőségét kívánom minden testvérem számára!

A harag hiába rossz tanácsadó, mégis nagyon gyakran őt hívjuk segítségül a nehézségek idején és megtesszük első számú segítőnknek ügyünkben. Úgy érezzük, hogy ezzel teszünk meg mindent önmagunkért, mert a harag fegyverei mindig kéznél, szívnél vannak és használatuk is nagyon egyszerű. A dédelgetett, védett és folyamatosan táplált haragunk egyre erőszakosabb vadállatként fog viselkedni. Egy időre képes csendben maradni, de csak idő és helyzet kérdése mikor tőr ki. Az az érzésünk, hogy mi vagyunk a gazdái, nekünk engedelmeskedik és csak akkor fog támadni, ha mi akarjuk. Valójában szép lassan a fejünkre nő, szinte ő lesz, a mi urunk, és dönti el mikor szabadul el. A bölcsesség időben észleli és kezeli az indulatunk várható kitörését. A kisebb családi, kapcsolati konfliktusok során megtanulhatjuk, hogy nem a harag, a neheztelés és a gyűlölet a legerősebb fegyverünk, hanem a bölcs és józan gondolkodás, a türelmes szeretet és az elengedés, megbocsátás hatalma, hogy az igazán nehéz helyzetekben is tudjunk velük élni.  

Mennyei Atyám felém való türelmed, jóságod és szereteted éltet, ad folyamatosan új esélyt számomra! Ezt kívánom én is gyakorolni és valódi hatalomként használni naponta.

*Egyszerű fordítás

2023. április 22., szombat

Napi felülről:

„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?”

42. zsoltár 3. vers*

Áldott szombatot, a lélek mély, Isten utáni vágyát és annak valódi beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

Addig, amíg nem találkozunk Isten jóakaratával, szeretetével érezni fogunk a lelkünk mélyén egy megmagyarázhatatlan hiányt, alakuljanak is a dolgaink bármilyen jól. Ezt a szomjas vágyat, senki és semmi más nem képes betölteni, csak egyedül az Örökkévaló. Lehet ezt tagadni, elnyomni és tudomást sem venni róla, de akkor is ott lesz bennünk a menny vonzásának ez az ajtaja. Telezsúfoljuk a szívünket, olyan kincsek utáni vágyakkal, amelyek, ha be is teljesülnek, meg is szerezzük őket, egy idő után kifolynak remegő kezünkből és csupán emlékük marad utánuk. Közösségre lettünk teremtve. Élő, eleven és szeretetkapcsolatra más emberekkel, ami biztonságot, boldogságot nyújthat számunkra földi életünk során. Ennél azonban van egy mélyebb szükségünk is. Magával a Teremtővel megélt igazi, valódi és közvetlen kapcsolatrendszer. Ez nem egy titkos, misztikus és elérhetetlen vágyálom, hanem annak az igazsága és ténye, hogy Isten számára fontos az életem. Ő megadta, biztosítja annak a lehetőségét, hogy erre válaszolni is tudjak, sőt megjelenhessek majd a színe előtt a találkozás örömével.

Mennyei Atyám utánad vágyom, mert jelenléted az élet forrása, reménységem öröme és hitem beteljesülése!

*Revideált új fordítás

2023. április 21., péntek

Napi felülről:

„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.”

Jakab levele 2. rész 26. vers*

Áldott pénteket, lélekkel, hittel és jó tettekkel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

A tudomány képes az életet úgy szemlélni, vizsgálni, kutatni és leírni, hogy abból új, nagyszerű és hasznos eredmények születhessenek, de ettől még a test halott marad lélek nélkül. A tudás, ismeret az emberi lét alappillérei, de tettek, cselekedetek nélkül mégsem megy előre a világ. A valódi hit attól lesz erős és hatásos, ha él a lehetőségeivel. Amikor kell kilép a háborgó vízre is, ha ezt a küldetést kapja felülről. Megteszi mindazt, ami helyes, jó és igazságos. Sohasem táplálja a lustaságot, de türelmesen képes kivárni a saját idejét. A hitet a cselekedetei teszik teljessé, hitelesítik bárki előtt és töltik be élettel. A halott hitet lehet szépítgetni, konzerválni és balzsamozni attól még nem fog sehová eljuttatni bennünket, mert pont a lényeg hiányzik belőle. A hit fontosságát, erejét és hatalmát a cselekedetei nem gyengítik vagy enyhítik, hanem éppen ez fogja igazolni, hogy élő és ható. Természetesen sokszor ez egy megszólalásban, hitvallásban vagy megbocsátásban ölt testet, de akkor is megmutatja erejét és hatását. A hit nem múzeumba való, élettelen kiállítási tárgy, hanem az élet hatalma, amely képes megragadni a szemmel láthatatlant és a jövendő reménységet.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy élő, szeretettel és reménységgel teljes hitre hívtál el, amely képes megragadni téged!

*Revideált új fordítás

2023. április 20., csütörtök

Napi felülről:

„Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, senki más!”

Ézsaiás könyve 45. rész 18. vers*

Áldott csütörtököt, a felülről kapott körülményeink, lehetőségeink és ajándékaink bölcs használatát, hálás megélését és továbbadását kívánom minden testvérem számára!

Élhetünk, gazdálkodhatunk a természettel kapott erőforrásainkkal. Ez Isten ajándéka számunkra a teremtéstől kezdve. Kiváltság, felhatalmazás és áldás is egyben, éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire látjuk meg mögötte, benne az ajándékozó szeretetét és elhívását. Az nem egy társadalmi fejlődés eredménye, hogy élhető lakóhellyé szeretnénk formálni a környezetünket, hanem az Örökkévaló eredeti, bölcs tervének része. Otthonná alakítani azt a helyet, ahol éppen élünk, betölteni mindazzal, amitől egy védett, biztonságos fészekké formálódik, nem gazdagság kérdése, hanem az emberségünk természetes következménye. Legtöbb jó, akkor lesz egészséges is, ha megfelelő, hozzánk illő mértékkel élünk vele. Ez vonatkozik az étkezésünkre, de a lakásunkra is. Odafigyelés, tudatosság és szorgalom, vagyis gyakorlati bölcsesség építi a legjobb otthonokat, a szeretet pedig boldogsággal rendezheti, töltheti be azt. Ráadásul mindez csak előképe, íze mindannak, amit az Úr készít számunkra önmagánál, ahol vele együtt élhetjük át, milyen a mennyei otthon öröme.

Mennyei Atyám, hálát adok ajándékaidért, amivel már itt a földön élhetek, és azokért is, amelyek hozzád vezetnek, ahol az igazi otthonom vár rám!

*Revideált új fordítás

2023. április 19., szerda

Napi felülről:

„Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.”

A zsidókhoz írt levél 10. rész 7. vers*

Áldott szerdát, Isten gondoskodó, előrelátó és bölcs szeretetének felismerését, vezetését és örömét kívánom minden testvérem számára!

Nem egyértelmű és magától értődő, annak megértése, hogy ki is vagyok valójában, miért élek és mi a feladatom a világban? Talán leginkább nem is megérteni, hanem megélni kellene mindezt, ahogyan egy gyermek sem fogja fel pontosan, mit is jelent az, hogy családja van, nem tud mindent a szüleiről, mégis rendkívül jól, biztonságban és boldogan élheti meg gyermeki létét. A földi szüleink nem rendelkeztek rólunk pontos előrelátással, nem ismertek velünk kapcsolatban egy személyre szabott kézikönyvet, mégis a legjobb tudásuk, képességük szerint egyengették útjainkat. Igaz, a születési anyakönyvi iratokban ott szerepel együtt a nevünk, ami csak leírta a kapcsolatrendszerünket, mégis kihatással lett az egész életünkre. A mennyei Atya meghívott bennünket Jézus Krisztus által az ő családjába. A nevünk ott szerepelhet általa az élet könyvébe, ami nem egy vallási, hanem létkérdés. Ezen felül rá figyelve egyre biztosabb lehetek abba is, hogy hova tartozom, kinek tartozom valójában figyelemmel és engedelmességgel. Az, hogy itt vagyok, érzek és élek annak a lehetősége, hogy betöltsem mindazt a jót, amit Isten elgondolt felőlem!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert fontos, értékes és kedves vagyok számodra! Arra vágyom, hogy megvalósítsam jó terveidet az életemmel!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!