Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. augusztus 28., vasárnap

Napi felülről:

“Mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat, de a lelkét elveszti? Milyen váltságdíjat adhatna a lelkéért cserébe?”

Máté evangéliuma 16. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, a lelkünk értékességét, a hitünk erejét és az Isten szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Küzdelemre, harcra születtünk! Minden napnak megvan a maga kihívása, amivel meg kell birkóznunk, ha élni, boldogulni szeretnénk. Aki feladja, az egyben az életéről is lemond. Ez olyan törvényszerűség, amely végig kísér bennünket a születésünktől az utolsó leheletünkig. Mivel a testünket előbb vagy utóbb, de le kell tennünk, ezért nem érdemes, nem szabad csak olyan értékeket keresni, gyűjteni és halmozni, ami csupán ezen a földön nyereség, miközben a lelkünk jövőjével nem törődünk. Sokkal több az életünk, mint, amit megveszünk, megeszünk, felveszünk vagy megnyerünk, ezt a mennyei Atya azzal bizonyította, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk, a lelkünkért. Mivel ő ennyire értékelt bennünket, nekünk is komolyan kell vennünk ezt a szeretetet! Magunkat nem vásárolhatjuk ki a halálból, az elmúlásból a világ összes kincséért, dicsőségéért sem, de odafordulhatunk ahhoz, aki már ezt megtette az örök életünkért. Vagy a saját akaratomat, elképzelésemet, vágyaimat követem és ennek oltárán áldozom fel minden percemet vagy elfogadom a mennyből nyújtott segítséget és Isten akaratát keresve, kutatva küzdök hitből, szívből és lélekből.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tőled ajándékba kaptam mindazt, amit soha meg nem nyerhetnék!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 27., szombat

Napi felülről:

“Gondoljuk át útjainkat, vizsgáljuk meg őket, és térjünk az Úrhoz!”

Jeremiás siralmai 3. rész 40. vers*

Áldott szombatot, mennyei bölcsességet, igaz önvizsgálatot és felelősségteljes döntéseket kívánok minden testvérem részére!

Nem kell ahhoz nagyon keresgélnünk, hogy hibáztathassunk valakit a nehézségeink miatt. A felelősség áthárításában rendkívül találékonyak vagyunk, és ez sokszor annyira jól működik, hogy a végén teljesen fel tudjuk menteni magunkat. Rossz döntéseket hoztunk, meggondolatlanul szóltunk, nem teljesítettük az ígértünket, azután mégis addig mesterkedünk, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal, mert hamis igazsággal áltatjuk magunkat. Egy egész életet le lehet élni ebben az útvesztőben, de ennek se a közepe, se a vége nem vezet semmi jóra. Embereket be tudunk csapni, félre tudunk vezetni ilyen gondolkodással, de ne higgyük azt, hogy az Örökkévalót is megtéveszthetjük. Egyetlen jövőbemutató, helyes és eredményes kezelése, megoldása a problémáinknak, ha őszintén, bölcsen megvizsgáljuk, átgondoljuk szavainkat, tetteinket és habozás nélkül visszatérünk a helyes útra. Az Úrnál van az igazság, a bocsánat és a helyreállás. Amikor mi már a helyünkön vagyunk, kijöttünk a sötétségből a világosságra, akkor nem számonkérni akarunk másokat, hanem segíteni nekik, nem leterhelni, hanem felszabadítani!

Mennyei Atyám, megvallom, hogy csak nálad van biztonságban az életem, és nélküled a saját igazságom csak félrevezet!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. augusztus 26., péntek

Napi felülről:

“Fiam, mikor az Örökkévaló figyelmeztet és fegyelmez, ne utasítsd el, ne sértődj meg, ha helyreigazít! Mert akit szeret az Örökkévaló, azt helyreigazítja és megfegyelmezi, mint apa a fiát, akit nagyon szeret.”

Példabeszédek könyve 3. rész 11-12. vers*

Áldott pénteket, a gyermeki hit és bizalom megerősödését kívánom minden testvérem számára!

Sokaknak nem adatik meg, hogy szerető, gondoskodó családban nőjenek fel. Nem ismerhetik meg, mit jelent az anyai szív ölelése, az apai elkötelezettség példája. Nem bátorították őket arra, hogy a lehető legtöbbre eljussanak és nem is figyelmeztették, fegyelmezték őket szerető odaadással. Ez sokkal nagyobb hiány, mint amikor szerényebb, szegényebb környezetben kell valakinek nevelkednie. Az Örökkévaló azonban nem akarja, hogy kimaradjunk ebből a védelemből és éltető kapcsolatból! Jézus Krisztus által megfizette annak az árát, hogy lehetőségünk legyen mennyei családjának tagjai lenni. Benne, általa bepótolható mindaz a hátrány, ami emberek hanyagságából, szeretetlenségéből vagy felelőtlenségéből érhetett bennünket. Természetesen Isten szeretetének is része a figyelmeztetés, fegyelmezés és helyreigazítás, amely nélkül nem leszünk képesek egészségesen fejlődni, növekedni és lelkileg éretté válni. Nem szabad megsértődni azon, hogy ehhez felhasznál az Úr különféle nehézséget, betegséget és próbát, mert akik az ő szeretetében élnek, azoknak mindezek a javukat szolgálják!

Mennyei Atyám, köszönöm figyelmeztető, fegyelmező és helyreigazító szereteted védelmét, jelenlétét és erejét!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 25., csütörtök

Napi felülről:

“Azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusban kaptunk.”

Pál levele Filemonhoz 6. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya ajándékainak, jóságának és erejének mind teljesebb megismerését kívánom minden testvérem számára!

Amikor bizonytalanná válnak az emberi reményeink, a szebb földi jövő álmai annak minden szomorúságával együtt is lehetőség arra, hogy az elkeseredés helyett elmélyüljön a hitünk a mennyei Atya szeretetében és segítségében. Ez nem egy olcsó vigasz a lelkünk számára, hiszen Isten ereje, hatalma és akarata munkálkodik benne. Nem érdemes boldogságmorzsákért összevesznünk egymással, irigykednünk és viszálykodnunk, miközben azokat a kincseket, amelyeket Jézus Krisztusban nekünk készítettek nem használjuk ki. Az Istenben vetett hitünk és reménységünk alkalmas és hatékony arra, hogy felemelje a szívünket a reménytelenség homálya fölé, hogy egyre tisztábban ragyogjon fel számunkra az a szeretet, amely megajándékozott bennünket a menny áldásaival. Nekünk kell dolgoznunk, küzdenünk és harcolnunk ma is az életért, a jóért és a boldogulásunkért, mert erre születtünk, de nem mindegy, hogy mindezt Istennel együtt, az ő erejével és támogatásával vagy nélküle tesszük meg! Az a vágyam, kérésem és imádságom, hogy minél többen felismerjék mindazt a jót, ami bennünk megvalósulhat Jézus Krisztus által!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a közösségért, amelybe meghívtál Jézus Krisztusban és mindazokért az áldásokért, amelyeket elkészítettél ezen keresztül számomra!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 24., szerda

Napi felülről:

“Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!”

Példabeszédek könyve 22. rész 24-25. vers*

Áldott szerdát, békességes, nyugodt és bátorító szívet kívánok minden testvérem életére!

A problémák még a békés szívet is felzaklatják. A nyugodt természet sem biztosíték arra, hogy váratlan helyzetek nem fognak felháborodást okozni a lelkünkben. Ez azonban nem ad felmentést az alól, hogy megtanuljuk a szelíd és alázatos szív leckéjét a mennyei Mestertől. Sajnos sokkal könnyebben járható a harag, neheztelés és gyűlölet útja, mert lefelé vezet, az önigazság, félrevezetés és gőg csapdájába. Azt nem tudjuk elkerülni, hogy találkozzunk, akár együtt is dolgozzunk haragos, indulatos természetű emberrel, de azt igen, hogy beálljunk a sorba mögé és vele együtt fújjuk a gyűlölködés lélekszomorító sípját. A másokat megítélő, lenéző és dühös ember látszólag erőt sugároz, hiszen képes támadni, vádaskodni és fölényesen beszélni, valójában pont azt mutatja be, hogy nincs mély, értékes és hatásos lehetősége a helyzet megoldására. A tehetetlenség, lelki gyengeség és a szeretet hiányának kimutatása az emberi haragunk szabadon eresztése. Ilyenkor a bennünk tomboló elkeseredést, nem lecsillapítjuk, hanem még tovább fokozzuk. Ez sajnálatos módon ugyanúgy rabbá tehet, mint az alkohol vagy a kábítószer, de valódi megoldás helyett csak a bajt fokozza. Aki szeretne boldog napokat megélni, az ne induljon el ezen az úton és ne üljön ilyen ember székébe!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy azt a békességet hoztad el számomra, ami nem a körülményektől függ, hanem a szeretetedből táplálkozik!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 23., kedd

Napi felülről:

“Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az Úr –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek Ura.”

Haggeus könyve 2. rész 4. vers *

Áldott keddet, a szív hitét, a lélek bátorságát és a mennyei Atya vezetését kívánom minden testvérem életére!

Zerubbábel és Jósua egy olyan korban voltak vezetők, amikor mindent az alapjaitól kezdve kellett újjáépíteni. Az emberi lelkesedés hamar megkopott, főleg akkor, amikor a környezet kifejezetten akadályozta őket és ellenségesen viszonyult hozzájuk. Hiába voltak tapasztalt és becsületes vezetők, mégis megteltek félelemmel és aggodalommal, hogy mi lesz velük, az építkezéssel és azzal a munkával, amit elkezdtek. Közben felülről érkezett bátorítás Haggeus prófétán keresztül, aki a nehéz körülmények ellenére arra bíztatta mindegyikőjüket, hogy szilárdan, eltökélten és a félelmeiket legyőzve folytassák az elkezdett munkát! Ezt maga az Örökkévaló üzente, hiszen attól, hogy a szomszédaik nem támogatták őket, attól még az Úr terve, jelenléte és ereje nem változott meg! Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy folyamatosan tegyük a jót, megalkuvás nélkül! Ehhez pedig tudnunk kell, hogy amikor emberileg elakadunk, ellenszél fúj és látszólag minden összeesküszik az ellen, amit helyesnek tartunk, akkor sem vagyunk egyedül, mert a mennyei Atya már sokkal hamarabb elkötelezte magát felénk Jézus Krisztusban!

Mennyei Atyám, köszönöm bátorító igédet, támogató jelenlétedet és biztatásodat, hogy folytassam az elkezdett jó munkát, akármennyire nehéz idők is járnak!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 22., hétfő

Napi felülről:

“Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat.”

34. zsoltár 16. vers*

Áldott hétfőt, a lelkünk biztonságának, menedékének és védelmének békességét kívánom minden testvérem életére!

                A szívem tele van abból fakadó szorongással, hogy mennyire vagyok, leszek képes megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket saját magam tűztem ki célul vagy a családom, feladataim és szolgálatom állított elém. Ezek mögött, előtt a lelkemben azonban ott van egy még mélyebb, fontosabb kérdés is, hogy mindezekből mi az, ami tényleg lényeges, valóban számít? Mi az, amit a mennyei Atya bízott rám és ezért semmiképpen nem adhatom fel!

             Nem attól leszek igaz, hogy annak tartom maga, hanem akkor, amikor az Örökkévaló mondja ezt ki rólam. Hála legyen az Istennek, hogy ezt nem saját erőfeszítésem alapján, de még csak nem is érdemeimre való tekintettel adományozzák nekem, hanem ajándékba kapom a Jézus Krisztusba vetett hitem alapján. Ez egy út kezdete, amely a menny felé vezet, de végig kell rajta mennem megalkuvás és meghátrálás nélkül.

             Lehet bennem kétség, aggódás és nyugtalanság az elvárások nyomása alatt. Hibázhatok, tévedhetek és el is bukhatok a küzdelem során, de igazi baj csak akkor van, amikor nem az Úrnál keresem a megoldást, helyreállást és megerősödést. Ő ma is figyel és vár rám!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy figyelsz rám, érdekel az, hogy mi van velem, sőt a javamat akarod munkálni minden nehézségen keresztül is!

*Szent István Társulat

2022. augusztus 21., vasárnap

Napi felülről:

“Mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára. Ez a kegyelem arra nevel bennünket, hogy forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan és istenfélelemmel éljünk ebben a jelenlegi világban.”

Pál levele Tituszhoz 2. rész 11-12. vers*

Áldott vasárnapot, Isten jóakaratának, kegyelmének és szeretetének ünnepét kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy miként éljük meg a jelenlegi világ kihívásait, hogyan gondolkodunk, miben hiszünk és reménykedünk, az határozza meg, hogy hála és békesség vagy félelem és önzés tölti be a szívünket. Istenünk megmentő jóakarata már megjelent közöttünk Jézus Krisztusban. Eljött, látható lett az emberek előtt és bizonyította, hogy mennyire szeret bennünket. Nincs szükségünk újabb jelre, kijelentésre, hogy az életünket a mennyhez igazítsuk, mert most rajtunk van a sor. A nehézségek, problémák időszaka ránk talált és úgy látszik, hogy csak egyre beljebb kerülünk a bizonytalanság homályába. Vannak megszokott kapaszkodóink, de ezeknél több is kell, hogy bátor, bölcs és hittel teljes szívvel haladjunk tovább. Most még inkább létkérdés, hogy odafigyeljünk és engedelmeskedjünk a mennyei Atyának! Ő arra nevel bennünket, hogy elkerüljük a hitetlenség, istentelenség és önpusztító kívánságaink csapdáit, azzal, hogy józanul, megfontoltan, igazságosan és mértékletesen gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk. Így nem csupán mi találunk békességet a lelkünknek, hanem másokat is képesek leszünk segíteni, bátorítani.

Mennyei Atyám veled, benned és vezetéseddel vágyom megélni az előttem álló kihívásokat, nehézségeket és örömöket!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 20., szombat

Napi felülről:

“Az Örökkévaló mondja rólad: „Mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emellek.”

91. zsoltár 14. vers*

Áldott szombatot, az Istenben vetett reménység biztonságát, védelmét és bizonyosságát kívánom minden testvérem számára!

Annyira megnyugtató érzés, biztonságot adó tudat, amikor törődnek velünk, foglalkoznak az igényeinkkel és figyelnek ránk. Gyermekkorban az a természetes, amikor mindezt a szüleitől kaphatja meg a cseperedő élet. Később meg kell tanulnunk, hogy ez egy kölcsönös felelősség. Olyan barátot, párt kell találnunk, kapcsolatokat kialakítanunk, felépítenünk, ahol ez a hozzáállás az alapérték. Nekünk is oda kell tennünk magunkat teljesen a másikért, de jogos elvárás, hogy a mi szükségeink is be legyenek töltve. Érezünk kell, hogy szeretnek bennünket! Ez nem csupán az emberi természet velejárója. Az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve, ebből következik mindez. Amikor felfedezzük, megértjük és ragaszkodunk a mennyei Atya segítségéhez, jelenlétéhez és vezetéséhez, akkor válunk igazán és teljesen részévé az Isten-ember közösségnek. Az Úr már mindent előkészített számunkra. Szabadítása, szeretete és jóakarata csak arra vár, hogy mikor viszonozzuk felé mindezt, mikor fordulunk felé, keressük őt, hogy áldásai körbevegyenek és felemeljenek bennünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted vár még rám, nem mondott le rólam!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 19., péntek

Napi felülről:

„Abból ismeri fel majd mindenki, hogy hozzám tartozó tanítványok vagytok, ha a szeretetet megélitek egymás között.”

János evangéliuma 13. rész 35. vers*

Áldott pénteket, tiszta, felülről való és elkötelezett szeretetet kívánok minden testvérem életében!

Az, hogy kitől tanultunk, tanulunk, kinek lettünk a követői azt az életünk tükrözi, a magatartásunk világosan bemutatja. A véleményünk, hogy jobbak vagyunk másoknál, bölcsebben gondolkodunk, kevesebb rossz, gonosz van bennünk, igazából csak önmagunk áltatása és altatása, mert ezzel folyamatosan felmentjük magunkat a változás, javulás és valódi jellemfejlődés alól. Nem megmagyarázni kell az indulatunk, haragunk és önzésünk bizonyítványát és keresni rá a mentségeket, hanem észre kell venni, hogy ezek komoly visszajelzések arra, hogy nem a szeretetet éljük meg, nem annak az útján járunk, vagyis nem engedelmeskedünk Megváltónknak, nem tőle tanulunk. Ezt mások sokkal hamarabb felismerik, mint mi magunk, mert kívülről látnak és értékelnek bennünket. A szeretet érezhető, kézzel fogható és gyakorlati jelenléte nem csupán bizonyítéka annak, hogy jó úton járunk, hanem egyben útjelző tábla is a menny felé. A tanítvány nem hibátlan és tévedhetetlen, hiszen pont ezért lett tanuló, de amíg a feladatára figyel, tanulmányaival foglalkozik, addig nincs is semmi baj. Ezért nem adhatjuk fel, nem mondhatunk le, nem szabhatunk határt a bennünk munkálkodó isteni szeretetnek, ha Jézust követjük, hanem engedelmesség által gyakorolnunk kell a környezetünkben, hiszen erre hívott el bennünket a mennyei Atya!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban meghívtál arra, hogy tőled tanuljak, a te szeretetedben éljek és égjek!

*Saját fordítás