Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. szeptember 27., kedd

Napi felülről:

“A fegyelmezés, meg a fenyítés egyáltalán nem kellemes, amikor el kell szenvednünk, inkább fájdalmas és szomorúságot okoz! Később mégis igazságosságot és békességet eredményez annak az életében, aki a fegyelmezés által megedződött.”

Zsidókhoz írt levél 12. rész 11. vers*

Áldott keddet, türelmes, kitartó és megújuló figyelmet, tanulást és megerősödést kívánok a nehézségek, próbák által is minden testvérem számára!

Arra nagyon vágyunk, hogy erősek legyünk, teherbíróak és győztesek. Ellenben ennek az árát már sokkal kevésbé szeretnénk megfizetni, inkább csak álmodozunk róla és irigykedve nézünk azokra, akik többre jutottak, mint mi, pedig velünk együtt indultak el. Pedig nincs semmi titok abban, hogy mi lehet a segítségünkre a céljaink elérésében. Az egyik a helyes gondolkodásmód kialakítása, amihez feltétlenül szükségünk van folyamatos tanulásra, átgondolásra és helyreigazításra. Az életszemléletünk nem velünk születik, hanem egy növényhez hasonlóan növekszik. Vannak emberek, akiknek csak gaz és gyom terem az elméjükben és nem a korlátaik miatt, hanem mert a könnyebb utat választották és megelégedtek a napi létezésük fenntartásával. Amire megteremtettünk, az a bőséges gyümölcstermés. Minden látszat ellenére a körülményeink adottak ahhoz, hogy az igazságosság, békesség, szeretet, öröm és hűség valóságosan az életünk része legyen, mások számára is élvezhető módon. Ehhez pedig a metszés, a fegyelmezés, a figyelmeztetés megértése, elfogadása és használata elengedhetetlen. Minden bosszantó, bántó és zavaró körülmény vagy elveszi a kedvünket és az önsajnálatunkban dagonyázunk, vagy a javunkra fordítjuk, hogy általuk megedződjünk és erősebbek, jobbak legyünk.

Mennyei Atyám, hálás vagyok fegyelmező, fenyítő és helyreigazító munkádért az életemben. Nem tetszenek, ne élvezem őket, de tudom, hogy csak ezeken keresztül leszek képes többre jutni.

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 26., hétfő

Napi felülről:

“Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.”

Ézsaiás könyve 40.rész 11. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei vezettetés megélését, a Pásztor gondoskodásának biztonságát és a növekedés örömét kívánom minden testvérem életére!

Az nem különleges, hogy vannak és lesznek is az életünkben nehezebb szakaszok. Ezeken végig kell haladnunk, meg kell küzdenünk a kihívásokkal és szembe kell néznünk saját hiányosságainkkal. A kudarcok, botlások önmagukban nem annak a jelzései, hogy rossz irányba haladunk, hanem arról tanúskodnak, hogy még élünk, harcolunk, de nem tudunk mindent tökéletesen megoldani. A segítségre legtöbbször pedig azért van szükségünk, hogy többre jussunk, elérjük azt, ami most még csak lehetőségként van bennünk. A mennyei Atya figyelme, gondoskodása és nevelése csodálatos módon körülvesz bennünket, amikor megbízunk benne és nála keressük a továbblépés útját. Amikor arra van szükségünk, akkor a megfelelő irányba vezeti az életünket. A teljes csüggedés idején szorosan átkarolja lelkünket, hogy érezzük szíve szeretetét. Amikor a felelősségeink terhét hordozzuk és elfáradunk, akkor szelíden, figyelmesen terelget bennünket, hogy ne csak a saját jövőnk legyen biztonságban, hanem képesek legyünk életre segíteni másokat is.

Mennyei Atyám, hálát adok és köszönöm gondoskodó figyelmedet, bátorító támogatásodat és a fejlődésemet segítő tanításodat!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 25., vasárnap

Napi felülről:

“Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Máté evangéliuma 7. rész 21. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyek országának bizonyosságát, örömét és biztonságát kívánom minden ismerősöm számára!

Nem csupán ez a földi lét készült számunkra a teremtés hajnalán, hanem a mennyek királyságának öröksége is. Ez az az ország, amelyet jelenlegi testi valónk nem tud birtokba venni, mert mulandó és véges, míg az örök és maradandó. Ez a mennyei Atya családjának otthona, amelyet azok élveznek, akik részesei lettek ennek a közösségnek Jézus Krisztus által. Attól, hogy valaki ismer bennünket, a nevünket, sőt néha még szóba is áll velünk, attól még nem lettünk családtagok, ahhoz ennél sokkal többre lenne szükség. Egyetlen nehézségben elmondott ima, fohász sem felesleges, mert változtathat a helyzetünkön, de ettől még nem békültünk meg az Istennel, nem léptünk át országának küszöbén és nem mondhatjuk el, hogy a gyermekei vagyunk, pedig éppen erre kaptunk meghívást felülről. A gyümölcsök árulkodóak. A mennyek országában nem terem gonoszság, hűtlenség, önzés és gyűlölködés, de szeretet, öröm, békesség és türelem az bőséggel. Isten jóakarata nyilvánvalóvá lett velünk kapcsolatban, már csak az a kérdés, hogy messziről szeretnénk csodálni vagy része is leszünk ennek az áldásnak?

Mennyei Atyám, hálát adok jóságod áldásáért, országod öröméért és akaratod vezetéséért!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 24., szombat

Napi felülről:

“Most azonban érvényben marad a hűség, a reménység és a szeretet, ez a három, ezek közül is kiemelkedik a szeretet.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 13. rész 13. vers*

Áldott szombatot, az igaz értékek tiszteletét, megélését és gyarapodását kívánom minden testvérem számára!

Elég régóta küzd már az emberiség saját démonjaival. Hol gyilkos erőszak formájában, hol a hátérben megbújt képmutató gonoszság ruhájában, de mindig előbukkannak valahogyan. Megpróbáltuk őket kordába tartani, megszelídíteni törvényekkel, eszmékkel és a felvilágosodással, de valódi, igazi megoldást egyik sem nyújtott számunkra. Honnan vannak köztünk ezek a harcok, viszályok és a pusztító gyűlölet? Azok a kívánságok, vágyak és emberi okoskodások, amelyek önző módon nem veszik figyelembe mások érdekeit, vagy tudomást sem vesznek róluk mindig rombolást, fájdalmat és sebeket hagynak maguk után. Ez az út a pusztítás és pusztulás felé visz. A mennyei Atya azonban a szeretet útját tárta elénk a teremtéstől kezdve, mert ez belőle fakad, ez tesz bennünket is emberré. A hűség, reménység és a szeretet ma is érvényben lévő alapértékek, amelyeket felcserélni másra, hátra sorolni vagy elengedni őket önmagunk, a környezetünk és Isten ellen való végzetes bűn. Amíg él, növekszik és jó termést hoz a szeretet, addig biztos, hogy felfelé tartunk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a legfontosabb értékeket tőled kaptam! Ezekhez ragaszkodom, mert életet, boldogulást és áldást hoznak számomra és mások számára is!

*Saját fordítás

2022. szeptember 23., péntek

Napi felülről: Ne mondd:

„Én is úgy bánok vele, ahogy ő velem! Bosszút állok azért, amit velem tett!”

Példabeszédek könyve 24. rész 29. vers*

Áldott pénteket, a megbékélés erejét és a bosszú felett aratott szeretet-győzelmet kívánom minden testvérem számára!

Tele van gyűlölettel, nehezteléssel, vádakkal és el nem rendezett kapcsolatokkal körülöttünk a levegő. Olyan hatással van a környezetünkre, mint az allergiát okozó virágporok. A szépnek tűnő, sikeres, talán még irigyelt külső mögött sokan szórják magukból a bántó, betegséget okozó magokat. Ennek hátterében jogos sérelmek, igazságtalanságok és bántások sokasága lehet, de ezzel a hozzáállással nemhogy megoldanánk a problémát, hanem lehet, hogy évekre, évtizedekre elvetjük a békétlenséget. A bosszú igazsága, igénye és ereje nagyon mélyről fakadó hajtóereje a lelkünknek. Úgy tűnhet, hogy vagy használjuk ezt az eszközt és ezzel felvesszük a harcot magunkért, a közösségünkért vagy vesztesek maradunk, lábtörlők és gyengék. Ennek valóságát sokszor ki is használják azok, akik ezáltal befolyásolják érzelmeinket, gondolkodásunkat és döntéseinket. A mennyei Atya azonban Jézus Krisztusban megmutatott egy különb, jobb és áldottabb utat is. Ez a megbocsátás, kibékülés és rendezés nehezített és fárasztó ösvénye, amely olyan magasságokba vezet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik meg számunkra a jövőnkre.

Mennyei Atyám, annyi bántás, sértés és gonoszság terheli meg a szívemet, ezért taníts minden nap eljutni a szeretet győzelmének hegycsúcsára, ahonnan tisztán, reménységgel láthatom a jövőmet.

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 22., csütörtök

Napi felülről:

“Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”

Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. vers*

Áldott csütörtököt, a hit biztos reménységét és erejét kívánom minden testvérem életében!

A hit nem a bizonytalant fogadja el biztosnak, nem a vágyálmokat gondolja valóságnak, hanem teljes mértékben ráhagyatkozik arra, aki ígéretet tett neki. Tévedés-e azt gondolnia egy dolgozónak, hogy az aláírt munkaszerződés szerint megkapja majd a bérét a megszabott időben? Pedig ez is hit kérdése, hiszen még nincs a kezében a pénz, csak ígéret van rá, mégis végig dolgozza az egész hónapot a jövőbeli fizetség reményében. Minél megbízhatóbb egy cég, annál jobban mernek bízni benne a dolgozói, és az a normális, ha fel sem merül bennük, hogy becsapná őket a munkahelyük. Sajnos vannak ellenpéldák is, de pont ezek mutatnak rá, hogy mások bizalmával, hitével nem lehet játszani, mert a megélhetésük függ tőle. Az Isten nem munkahelyet, hanem maradandó hazát, védett otthont és szerető családot ígért számunkra, ahol felelősség és feladat bőven vár ránk, de mint akik részei vagyunk a javaknak és nem, mint kívülállók. Ez egy ajándék Jézus Krisztusban és most tényleg hit által lehet csak elfogadni, mint ahogy a jutalomra is reménységben készülünk, de nem azért, mert bizonytalan, hanem azért, mert még várni kell rá.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy hit által megnyitottad a hozzád vezető utat és megajándékozol mindenkit, ki ezen jár!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 21., szerda

Napi felülről:

“Él az Örökkévaló! Áldott az én Kősziklám, Istenem, aki győzelemre vezet!”

18. zsoltár 47. (46.) vers*

Áldott szerdát, az Örökkévaló védelmét, szabadítását és győzelmes támogatását kívánom minden testvérem számára!

Élni szeretnék a szó teljes értelmében! Élvezni a napjaink minden pillanatát, örömmel és boldogan végezni a feladatainkat. Szeretni és szeretetben élni. Miért nem olyan természetes mégis mindez? Mi az akadálya annak, hogy ezek megvalósuljanak? Vannak külső körülmények, hatások és helyzetek, amelyek sötét fellegként takarhatják el a ránk ragyogó napot, minden tervünk és vágyunk ellenére. Bosszankodhatunk rajta, lázadozhatunk ellene, de ahogy az ég felhőit sem vagyunk képesek arrébb lökdösni, úgy ezek felett sincs hatalmunk, ezért nekünk kell alkalmazkodnunk. A mindennapi életben ezt úgy oldjuk meg, hogy megfelelő ruházatot veszünk fel, illetve olyan otthont és épületeket készítünk, amelyek megvédenek bennünket még a legnagyobb viharok idején is. Egy jól megépített házban boldog és nyugodt életet lehet élni akkor is, ha kint dühöng az orkán. A lelkünknek ugyanígy szüksége van egy védett családi fészekre, ahol biztonságban lehetünk a nehéz körülmények ellenére is. Él az Úr, a mennyei Atya, aki felépítheti bennünk is ezt az otthont, rendíthetetlen sziklára alapozva és győzelemre vezetve életünket.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te élsz, uralkodsz és győzelemre vezeted életemet!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 20., kedd

Napi felülről:

„Aki tehát úgy gondolja, hogy meg tud állni, vigyázzon, nehogy elessen!”

Pál első levele a korinthusiakhoz 10. rész 12. vers*

Áldott keddet, az egészséges, Istenre támaszkodó önbizalom épülését és erejét kívánom minden testvérem számára!

A testi fejlődésünk egyik meghatározó jele, amikor saját lábunkra állunk és elkezdünk önállóan járni. Ez sokszor igazi örömünnep a családban, de később teljesen természetes elvárás lesz velünk szemben. Az életünk sok területén végbemegy ez a folyamat, mert ettől válunk felelősségteljes emberré. Azt azonban soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egyik pillanatról a másikra megváltozhat. Elég egy körültekintés nélküli lépés, figyelmetlen elindulás és olyan baleset érhet bennünket, ami elveheti tőlünk ezt a kincset. A lelki utunk sem kevésbé veszélyes, csak nem járművek és fizikai akadályok, hanem ellenséges indulatok, rosszakarat, irigység és gyűlölet épít számunkra csapdát. Napi gyakorlatunk van abban, hogyan vegyük észre és kerüljük ki ezeket, de még így is számtalanszor beleesünk a felháborodás, harag és bosszú vermébe, ahonnan nem is olyan könnyű kijutni. A mennyei Atya nem fogja minden pillanatban a kezünket, mert a hitlépések ránk várnak, de szívesen segít, hogy a büszkévé emelő önbizalom helyett a benne bízó szeretet védelmét élvezhessük!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bízol bennem és felelősséggel ruháztál fel! Nem tudok és nem is szeretnék ebben egyedül megállni, mert mindig akarok rád számítani!

*Saját fordítás

2022. szeptember 19., hétfő

Napi felülről:

“Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.”

5. zsoltár 12. vers*

Áldott hétfőt, megújuló életkedvet, hittel teljes örömöt és reménységet kívánok minden testvérem részére!

Az öröm az életünk legcsodálatosabb, legegészségesebb és legkívánatosabb fűszere. Nélküle is lehet létezni, de miért akarnánk magunknak keserű, savanyú, íztelen vagy üres napokat, ha sokkal jobb is készülhet belőle. Mindenkiben él valamilyen mértékű életszeretet és ehhez szorosan kapcsolódó életöröm. Ez természetesen függ a személyiségünktől, a neveltetésünktől és az élettapasztalatuktól is. Nagyban befolyásolja a testünk ereje, egészsége és elfogadása is, de hatalmas tévedés azt gondolni, hogy ez a valódi örömforrása létünknek. Próbák, viharos körülmények, mások bántó, sértő megnyilvánulásai, tettei beárnyékolhatják a napunkat, de azt a lehetőséget nem vehetik el tőlünk, hogy a szívünk ennek ellenére ünnepelje az életet, az örömöt és a boldogságot. Ez nem egymást kizáró állapot, amíg van valamilyen módunk arra, hogy máshonnan, felülről töltsük tele az örömtartályunkat, hogy legyen mivel megízesíteni a mindennapjainkat. A mennyei Atyánál kimeríthetetlen mennyiségben van belőle, ezért ma is bátran lehet hozzá menekülni kudarcaink, elkeseredésünk és harcaink idején is.

Mennyei Atyám, sokszor nem tudok örülni az életnek, mert nehéz, mert fáj, mert tele van szenvedéssel! Hozzád menekülök ezért, hogy érezzem és átéljem védelmed, oltalmad és szereteted örömét, amit senki sem vehet el tőlem, mert belőled fakad!   

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 18., vasárnap

Napi felülről:

“Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.”

Zsidókhoz írt levél 10. rész 22.vers*

Áldott vasárnapot, a megújult szív, a megtisztított lelkiismeret őszinte ünnepét kívánom minden testvérem számára!

A mennyei Atya lépett először felénk. Áthidalva a mennyet és a földet Jézus Krisztusban magához hívott és fogadott bennünket. Ez egy isteni mértékű közeledés, amely nélkül semmi esélyünk nem lenne. A mi kis hitlépéseink ehhez képest porszemek, de nem elhanyagolhatóak. Az Örökkévaló számon tartja a legegyszerűbb, legkisebb, de őszinte vágyunkat, gondolatunkat és tettünket is, amellyel felé fordulunk. Amikor hozzá tartunk, azt bátor, tiszta lelkiismeretből fakadó cselekedetek és szeretet tettek kísérik. A mai nap újabb lehetőség arra, hogy szívvel, hittel és reménységgel gondolkodjunk és éljünk, ahelyett, hogy tovább sajnálkoznánk, aggódnánk és keseregnénk. A legrosszabb utazást is könnyebb megélni úgy, ha tudjuk, már hazafelé tartunk, oda, ahol örömmel várnak ránk. Márpedig ennek az emberi létnek ez az egyik titka, amely Jézusban tárul fel előttünk, hogy nem csupán e földi életben reménykedhetünk, nem itt kell mindent megszereznünk, átélnünk, mert ennél sokkal több vár ránk az Atyánál.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus által megtisztítottál és örök otthont készítettél számomra. Őszinte, igaz szívvel és teljes hittel vágyom ma is hozzád!

*Egyszerű fordítás