Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. május 21., kedd

Napi felülről:

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.”

Ézsaiás könyve 9. rész 1. vers*

Áldott keddet, minden reménytelenség, sötétség és homályos jövőkép ellenére Isten dicsőséges tervének, világosságának megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Az életünk hihetetlenül sokrétű és szerteágazó törvényszerűségek összessége. A tudomány folyamatosan kutatja ezeket, hogy lehetőségünk legyen megfelelő módon segíteni a betegségek idején vagy támogatni a kívánatos működést. Miközben egyre több és jobb gyógymód áll a rendelkezésünkre, mintha mégis tudatlanok lennénk, úgy mérgezzük a testünket és tesszük tönkre az egészségünket. A lelki sötétség sem abból áll, hogy ne ismernék mi lenne a jó vagy a helyes, hanem az, hogy ennek ellenére tesszük a rosszat és maradunk a homályban. Tudjuk, hogy nem egészséges, nem használ, nem mutat kiutat a harag, a gyűlölet és a folyamatos neheztelés, mégis ragaszkodunk hozzá, mert Isten igazságának világossága helyett saját, vélt igazunk vakságában bízunk. A halál árnyékának völgye és földje nem embernek való lakóhely, mindemellett sokan itt tengetik az életük idejét, remény és szeretet nélkül. A mennyei Atyának azonban van hatalma arra és mindent megtett azért, hogy ne ez legyen a létünk vége, hanem megtapasztaljuk, meglássuk és felfedezzük örökérvényű világosságának csodáját és vezetését.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem hagytál a sötétség fogságában, a halál árnyékának reménytelenségében, hanem eljöttél értem, hogy világosságot gyújts szívemben Jézus Krisztus által!

*Új Fordítású Biblia

2024. május 20., hétfő

Napi felülről:

„Mivel én fogom kérni az Atyát, egy Segítőt is biztosít majd számotokra, hogy veletek legyen az egész korszakra.”

János evangéliuma 14. rész 16. vers*

Áldott pünkösdhétfőt, a mennyből kapott Segítő, Pártfogó bátorító és vigasztaló jelenlétét kívánom minden testvérem életére!

Vannak olyan korszakok az életünkben, amikor létszükségletünk van szülőkre, segítőkre, tanárokra, akik mellénk állnak, gondoskodnak a fejlődésünkről és az egészséges növekedésünkről. Azonban még érett felnőttként is fontos, hogy legyenek bátorító és megfelelő vigaszt nyújtó barátaink. Ezt hasonlóan élhetjük meg a lelki élet területén is, ami alapvetően határozza meg a jövőnket. Azzal, hogy Jézus Krisztus az Atyával együtt van, ajándékba kaptunk még egy Pártfogót, aki a javunkat akarja és munkálja. Ez a Szentlélek, akit bár nem látunk, mégis megismerhetünk, mert mellénk lett rendelve és a szívünk lesz az otthona, ha befogadjuk. Ez a korszak még nem zárult le, tehát ma is, most is módunkban áll élni ezzel a felülről biztosított lehetőséggel. Ezzel nem csupán rajtunk túlmutató mennyei erőforráshoz juthatunk, de folyamatos isteni jelenlétre is, amit lehet, hogy nem mindig fogunk tudatosan érzékelni, de attól még teljesen valóságosan velünk lesz. Nehéz az élet? A Szentlélek nem könnyebbé teszi, hanem bennünket formál olyanokká, akik szeretettel, hittel és reménységgel fogják végig küzdeni az összes nehézséget, úgy, hogy még másoknak is tudunk közben segíteni.

Mennyei Atyám, köszönöm a Szentlélek folyamatos jelenlétét, bátorítását, vezetését, segítségét és a megfelelő időben érkező vigasztalását is!

*Saját fordítás

2024. május 19., vasárnap

Napi felülről:

„Vannak közöttünk, akik zsidónak születtek, és vannak, akik felvették ezt a vallást. Kréta szigetéről is jöttek, és vannak itt arabok is. Mégis mindannyian a saját nyelvünkön halljuk, amit ők Isten csodálatos dolgairól mondanak.”

Az apostolok cselekedetei 2. rész 11. vers*

Áldott pünkösdvasárnapot, Isten csodálatos, felséges dolgainak meghallását, megértését és betöltését kívánom minden testvérem számára!

Isten Szentlelkének, Szellemének a munkája a teremtéstől kezdve jelen van a világban. Jézus Krisztus halálával, feltámadásával és mennybe menetelével azonban egy új korszak kezdődhetett el szolgálatában. Megnyílt az út az Atyához minden nép számára és ebben a megszólításban, meghívásban és felkészítésben kulcsszerepet kapott az ő vezetése. Nem lehet akadály az, hogy melyik nemzet tagjaként születtünk, milyen nyelvet beszélünk, mert számunkra is van személyes üzenete a Mindenhatónak, amely az ő segítsége által jut el hozzánk is. Pünkösd napján, amit ma ünneplünk elkezdődött Istennek az a csodálatos munkája, ami máig tart és a mi életünket is betöltheti örömmel, mennyei békességével és reménységével. Az emberi lehetőségeink korlátok közé szorítanak, de a Lélek jelenléte áttöri ezeket. A félelmeink sötétsége helyett Isten szeretetének az ereje ragyogja be a szívünket. Amihez nincs elég bátorságunk és tehetségünk, abban is használni fog bennünket, hogy az Örökkévaló csodálatos és felséges dolgai megmutatkozzanak rajtunk keresztül is! A Szentlélek nélkül csak emberként fogunk élni, vele együtt azonban Isten gyermekei lehetünk!

Mennyei Atyám hálát adok pünkösd csodájáért, annak folytatásáért, ami hozzám is eljutott! Köszönöm a Szentlélek jelenvaló erejét, munkáját, ami által érthetem és élhetem Isten csodálatos dolgait!

*Egyszerű fordítás

2024. május 18., szombat

Napi felülről:

„Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.”

Az apostolok cselekedetei 1. rész 14. vers*

Áldott szombatot, a szívünk, lelkünk megfelelő ünnepi hangolását, előkészületét kívánom minden testvérem számára!

A következő napokban pünkösd ünnepén a Szentlélek kiáradásának és ezzel együtt valóságos jelenlétének csodáját élhetjük át. Nem a múlt dicsőségének szemlélésre hív ez az időszak, hanem arra akar emlékeztetni, hogy a lelki aratás elkezdődött és ebben nekünk is ott a helyünk. Egy igazi ébresztő a szellemi közönyünk, az önmagunk körül való forgás és az élet gondjainak terhei alól. A mennyei áldások, tervek és jóakarat igazi örömünnepe, a lelki közösséggé formálódás kézzelfogható lehetősége. Egy újabb találkozási pont, ahol az ég összeér a földdel és ez a szívünkben kezdődik el. Mivel mindez az Örökkévaló akaratából történik, az ő ajándéka számunkra, ezért a legnagyobb bolondság, hanyagság mindezekből kimaradni. A Szentlélek nem csupán Jézus Krisztussal és az Atyával kapcsol össze bennünket, hanem azokkal is, akik ugyanebben az akaratban, szenvedélyben és elkötelezettségben élnek. A mennyei családunk szemmel látható részének közössége, egysége és szolgálata. Fiatalok és idősek, nők és férfiak, akik Isten országát keresik és építik!

Mennyei Atyám, hálát adok az ünnepi hangólódás lehetőségéért, pünkösd csodájáért, a Lélek kiáradásáért és az igazi közösség erejéért!

*Revideált új fordítás

2024. május 17., péntek

Napi felülről:

„Azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeleitektől. Ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak — számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele.” 

Pál levele a filippiekhez 1. rész 28. vers*

Áldott pénteket, az Isten által biztosított győzelem bátorságát, félelmeinket fölülmúló erejét és reménységét kívánom minden testvérem számára!

Bár szeretnék, de legtöbb reggelünk nem úgy indul, hogy az éjszakával együtt a félelmeink, aggódalmaink vagy a szorongásaink is a múltba vesznek és teljes reménységgel nézhetnénk a kihívások elé. Minden új nap, egyben egy újabb küzdelem is, de azt tudunk kell, hogy Istennek az az akarata, hogy ne adjuk fel a harcot, ne hátráljunk meg, ne ijedjünk meg az ellenségtől, mert vele együtt teljesen bizonyos a győzelem. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy elég erősnek, magabiztosnak gondoljuk-e magunkat, hanem az, hogy van-e bátorságunk a mennyei Atyában megbízni és rábízni magunkat. Minél jobban, tisztábban látjuk az ő hatalmát, erejét, lehetőségeit és szeretetét felénk annál inkább eltörpülnek a félelmeink és súlytalanná válnak az aggódalmaink. A valódi hit harcokkal jár együtt és ezekben a küzdelmekben tanulhatjuk meg, hogy nem vagyunk egyedül, nem csupán magunkra számíthatunk, mert akkor ténylegesen a vesztünkbe rohannánk. Az Úr már kiállt értünk, megnyitotta számunkra is sikeres élet útját, ami felfelé vezet a szeretet által megvívott csatákon keresztül.

Mennyei Atyám, hálát adok azért a győzelemért, amit benned megtaláltam a Jézus Krisztusba vetett hit által! Köszönöm, hogy a félelmeim és aggódalmaim bármilyen nagyok is te sokkal hatalmasabb vagy azoknál!

*Egyszerű fordítás

2024. május 16., csütörtök

Napi felülről:

„Jöjjetek hát, szálljunk perbe egymással!  — mondja az Örökkévaló. — Bár bűneitek vérpirosak, mégis hófehérek lesztek, vétkeitek tűzvörösek, mégis fehérré lesztek, mint a tiszta gyapjú!”

Ézsaiás könyve 1. rész 18. vers*

Áldott csütörtököt, a valódi, belső megtisztulás, felszabadulás és újrakezdés valóságát, örömét kívánom minden testvérem számára!

Bekövetkezhet az életünkben az a pont, amikor rádöbbennünk, hogy nagyon elrontottunk valamit és nem látunk semmilyen igazi, jó megoldást a kimenekülésre. Nagy kísértés ezekben a helyzetekben, hogy egy hazug valóságot építsünk fel védelemként, becsapva, félrevezetve másokat, de még saját magunkat is. Elkezdjünk vádaskodni, rágalmazni és haragudni mindenkire, aki ismerheti az igazságot velünk kapcsolatban, vagy leleplezhetne bennünket. Ezek nem megoldások, nem kiutak, mert csak elmélyítik a problémáinkat. A bűneink, vétkeink és hibáink megbélyegzik a lelkünket és attól, hogy eltitkoljuk őket nem fognak eltűnni, legfeljebb csak jobban beszennyezik az életünket. Ez már mennyei megoldásért kiált, olyan változásért, amit az Örökkévaló képes elvégezni bennünk. Ehhez fel kell tárnunk előtte a teljes igazságot, nem azért mintha ne ismerne bennünket, hanem azért, hogy ne másokat hibáztassunk, hanem felvállaljuk a saját felelősségünket. Aki hozzá menekül az megmenekül! Lehet, hogy nem tudunk mindent helyrehozni emberileg, nem leszünk képesek jóvá tenni mindent kárt, amit okoztunk, de vele újat kezdhetünk és igaz úton járhatunk szeretete miatt.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad megtaláltam a megtisztulás és újrakezdés lehetőségét és erejét!  

*Egyszerű fordítás

2024. május 14., kedd

Napi felülről:

„Bár testben járjuk életutunkat, mégsem test szerint harcolunk.”  

Pál második levele a korinthusiakhoz 10. rész 3. vers*

Áldott keddet, testi életünk Isten szerinti kiteljesedését és megharcolását kívánom minden testvérem számára!

A testi valóságunk csupán az egyik része létünk teljességének. Ez azt is jelenti, hogy nem mindent ez alapján kell mérlegelnünk, eldöntenünk vagy megharcolnunk. A fizikai lényünk véges, sérülékeny és korlátozott, ezért sem szabad mindent ennek alárendelni, mert a lelki, szellemi jövőnket hanyagolhatjuk el, tehetjük vele tönkre. A testünk nem ördögtől való, hanem a Teremtőtől, de ezzel együtt jóval többet is kaptunk tőle, a vele megélt valós kapcsolat lehetőségét és áldásait. Két lábbal járjuk a földi életutunkat, két kézzel kapaszkodunk a látható világba, de a lelkünk már most otthont adhat a mennyei erőknek. Nem a másik embertársunk az ellenségünk, még akkor sem, ha ő ezt így gondolja rólunk, hanem az, aki őt is, és minket is a gonoszság fogságában szeretne tartani. Vannak olyan erős fegyvereink, amelyek alkalmasak és képesek megmenteni mindannyiunk életét a pusztulástól. Ilyen az Örökkévalóba vetett hitünk pajzsa, védelme, a mennyei szabadítás sisakja és Isten beszédének, ígéreteinek kétélű kardja. Ezekkel ténylegesen harcolhatunk minden jóért, ami igazán értékes és maradandó, hogy a végén győztesként ünnepelhessünk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy testi létemmel együtt elhívtál egy lelki, szellemi életre is, ahol a te segítségeddel küzdhetek és harcolhatok minden jóért!

*Saját fordítás

2024. május 13., hétfő

Napi felülről:

„Az örömteli szív ragyogóvá teszi az arcot, a bánatában élő szív viszont összetörté a lelket!”

Példabeszédek könyve 15. rész 13. vers*

Áldott hétfőt, a szívünk örömét, boldogságát és ragyogó tekintetét kívánom minden testvérem számára!

Szinte minden nap van okunk valamilyen szomorúságra, bánatra, soksor kapunk sebeket az utunk során és a fájdalmas események nem kerülnek ki bennünket sem. Nagyon szeretnénk ezektől távol tartani magunkat, amennyire lehet kiküszöbölni őket, de nem kívánságunk szerint érkeznek hozzánk, nem kérnek előzetes engedélyt tőlünk, egyszerűen csak megjelennek az életünkben. Azzal viszont már tudunk mit kezdeni, hogy mit teszünk, ha már beléptek a küszöbünkön. Úgy kell kezelni őket, mint váratlan, kellemetlen vendégeket, akiket komolyan kell vennünk, el kell intézni velük a dolgunkat, de minél hamarabb útjára kell őket bocsátani és semmiképpen sem engedni számukra, hogy tartós helyet találjanak a szívünkben. Ott a boldogságnak, az örömnek és a hálaadásnak kell otthonra lelniük, hogy onnan kiindulva beragyogják a tekintetünket is! Amikor nincs más okunk a felszabadult örömre, akkor is felnézhetünk egészen a mennyig, hogy megvigasztalódjon a szívünk, békességre jussunk és az Atya jósága ránk mosolyogjon, betöltse reménységgel a lelkünket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert minden fájdalom, bánat és gyász ellenére az a terved az életemmel, hogy teljes legyen örömmel és reménységgel!  

*Saját fordítás

2024. május 12., vasárnap

Napi felülről:

Ezt pedig vegyétek figyelembe: „Aki szűkösen vet, szűkösen fog aratni is, és aki áldással vet, áldással fog aratni is!” 

Pál második levele a korinthusiakhoz 9. rész 6. vers*

Áldott vasárnapot, az önként, hálaadással és bőkezűen odaszánt adományok, jótettek és szavak örömteli aratását kívánom minden testvérem számára!

A magvetés temetés, de a jövendő áldásokban való reménység cselekedete. Amit magunknak akarunk megtartani, őrizgetni, mert félünk elengedni, elvetni és befektetni az gyümölcsöt sem fog teremni számunkra, miközben a lehetőség ott volt a kezünkben. Tényleg azt gondoljuk, azt hitetjük el magunkkal, hogy velünk kapcsolatban nem működnek a lelki törvényszerűségek? Szűkmarkúan bánunk az elismerő szavakkal, a jogos dicsérettel mégis belül elvárnánk, hogy sokkal többször kapjunk ilyen megerősítéseket. Vagy, ha nagyritkán meg is tesszük ezt azonnali eredményeket várunk, mintha ez vásárlás lenne és nem magvetés. Fukarkodunk a szeretetünk különféle tetteivel, mert aggódunk, hogy azt a keveset is elveszíthetjük, amink van és nem merünk bízni a mennyei Atyába, hogy megsokszorozza mindazt, amit áldással teszünk másokért. Mégis felháborodunk, hogy velünk milyen kegyetlen a világ és mennyire kevés valódi szeretetet kapunk, pedig csak azt aratjuk, amit elvetettünk. Senki sem mondta, hogy a magvetés nem jár fáradsággal, nem kell hozzá sok türelem, kitartás és folyamatos odafigyelés, de bőséges eredményt csak ez hozhat. Vesd áldásokkal, kitartóan és hittel a szeretet magjait! Öntözd, ápold türelmesen, hűségesen és semmiképpen sem fog elmaradni az örömteli aratás!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert annyi mindennel ajándékoztál meg, szeretnék áldással vetni, befektetni ebből minél többet, mert ez az életem egyik fontos célja!

*Csia Lajos fordítás

2024. május 11., szombat

Napi felülről:

„Senkinek semmilyen botlásra való okot nem adunk, nehogy támadható legyen a szolgálatunk.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 6. rész 3. vers*

Áldott szombatot, az Istennel való együtt munkálkodás érzékenységét, felelősségét és örömét kívánom minden testvértem számára!

Amikor elfogadjuk az Úr segítségét és erejét Jézus Krisztusban, akkor a menny belép az életünkbe, munkatársai leszünk Isten országának, az Örökkévaló szolgálatának élő részei. Ez kiváltság és egyben olyan felelősség, ami a mennyei családunk becsületéről és igazságáról beszél. Különös érzékenységgel kell eljárnunk minden dolgunkban. Nem csupán tisztességesnek szükséges látszanunk, jól eljátszva a szerepünket, hanem a lelkünk legmélyéig őszintének, átláthatónak és tisztának kell maradnunk, nehogy valakinek a botlását okozzuk képmutató magatartásunkkal. Mindig lesznek olyanok, akik támadni fogják Isten sokféle munkáját, amelynek mi is társai vagyunk, de nem mindegy, hogy erre mi adtuk a valós okot vagy sem. Bennünket megvédhet, helyreállíthat a kegyelem, de közben szégyenbe hozhatjuk a testvéreinket és a közösségünket. Egyáltalában nem lényegtelen mit engedünk meg magunknak! Nem kimondani, vagy leírni csupán, hanem első sorban a szívünkbe megbúvó önző indulatra, hátsó szándékra gondolva. Most van a kegyelem ideje, az üdvösség napja! Éljünk jól vele!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy befogadtál és szolgálatod része lehetek. Szeretnék mindig őszintén, tisztán és a te igazságoddal élni, munkálkodni és küzdeni!

*Saját fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!