1
2

A szentlélek jelenléte

„Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: »Vegyetek Szentlelket!«”
János 20:22

 • Hisszük, hogy Isten jelen van az életünkben az ő Szent Lelkén keresztül.
 • Vágyunk arra, hogy a Lélek ajándékai és gyümölcsei megjelenjenek az életünkben.
 • Célunk, hogy a Szentlélek vezetésében éljünk és neki engedelmeskedjünk.

Tanítványozás

„Menjetek el azért és tegyétek tanítványokká az összes nemzeteket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében”
Máté 28:19

 • Hisszük, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenkit magához hív és terve van az életünkkel.
 • Vágyunk arra, hogy a környezetünkben minél többen megismerjék Istenünk megújító szeretetét.
 • Célunk, hogy gyülekezetünk közösségének tagjai megvallva hitüket bemerítkezzenek, növekedjenek ismeretben és szeretetben és érett keresztényekké váljanak.

Imádkozás

„Mindenért hálát adjatok”, „szüntelenül imádkozzatok”
1 Thesszalonika 5:17

 • Hisszük, hogy az imádságnak ereje van és ezáltal a Mindenható Isten közösségébe kerülünk.
 • Vágyunk a szenvedélyes imaéletre gyülekezetünkben.
 • Célunk, hogy egymást imádságra bátorítsuk és hordozzuk egymást Isten előtt.

Jó cselekedetek

“Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”
Efézus 2:10

 • Hisszük, hogy Isten megáldott bennünket testi és lelki javakkal.
 • Vágyunk, hogy mi magunk is áldássá váljunk mások számára.
 • Célunk segíteni a szükség idején és jó cselekedetekben elöl járni.

Szeretet

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
1 Korintus 16:14

 • Hisszük, hogy Isten a szeretet.
 • Vágyunk arra, hogy gyülekezetünkben a szeretetet legyen a közösség ereje és forrása.
 • Célunk, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe.

Egység

“De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned.”
János 17:20-21

 • Hisszük, hogy Jézus Krisztusban egyek lehetünk az Atyával és egymással.
 • Vágyunk egy békességes szeretetközösségre, amelyben megvalósul Isten terve.
 • Célunk, hogy mindenféle pártoskodást, viszályt elutasítva, egymást megbecsülve és építve közeledjünk együtt Isten felé.

Szentség

„úgy, amint meg van írva: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok.«”
1 Péter 1:16

 • Hisszük, hogy Isten szent és minket is szentségre hívott.
 • Vágyunk arra, hogy Isten szentsége és dicsősége betöltse a gyülekezetünket.
 • Célunk, hogy bűneinket megvallva, azoktól szabadok lehessünk és együtt dicsőítsünk az Urat.
ONline istentisztelet másolata

A Magyarországi Baptista Egyház teljes hitvallása az alábbi linken letölthető:

Baptista Hitvallás

Szeretettel várunk!