Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. december 24., vasárnap

Napi felülről:

„Nézzétek! A szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immánuel lesz a neve.” Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”.

Máté evangéliuma 1. rész 23. vers*

Áldott vasárnapot, szentestét, Isten megmentő szeretetének felemelő örömét, békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy a küzdelmeinknek még nincs vége, vár ránk sok, nehéz hétköznapi kihívás, örömök és sikerek mellett kudarcok és megannyi szenvedés, de a legfontosabb kérdésre már választ kaphattunk. Az Örökkévaló úgy döntött, hogy eljön közénk, mellénk áll, velünk lesz, hogy lehetőséget, esélyt adjon a szabadulásra, az újrakezdésre és a teljes, örök életre. Szenteste sokkal több, mint egy régi, szép, megható történet a múlt ködéből, mert a jelenem és jövőm boldogulása, győzelme és céljai érkeztek meg benne hozzám is. Általa megnyílt egy addig ismeretlen, új út a mennye felé, amelyet maga a megszületett gyermek nyitott meg és tart fenn azóta is saját áldozata és szeretete árán. Ő választott először. Otthagyva a mennyei dicsőséget a céltévesztett, gonoszsággal teljes emberiség terhét magára vállalta, hogy ezen keresztül adjon szabadulást mindazoknak, akik hazavágynak és nem akarnak a bűnök fogságában szenvedni örökre. Isten, Jézus Krisztusban hozzád is megérkezett, közel jött, amennyire csak lehetséges. A mai nap döntése, hogy te is őt választod-e vagy nélküle akarsz továbbmenni?

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzám is megérkeztél, hiszen így döntöttél! Én pedig elfogadtam és befogadtam ezt az ajándékot. Ezért bátran vallom, hogy velem vagy most és mindörökké!

*Egyszerű fordítás

2023. december 23., szombat

Napi felülről:

„Hiszen az Isten, aki kimondta: „Sötétségből fény fog ragyogni!” Ő ragyogott fel szívünkben Isten dicsőséges ismeretének világosságával Jézus Krisztus személyében!”

Pál második levele a korinthusiakhoz 4. rész 6. vers*

Áldott szombatot, mindenféle sötét, gonosz és önző körülmény között és ellenére Isten dicsőséges ismeretének világosságát és reménységét kívánom Jézus Krisztus által minden testvérem számára!

Szenteste előtti készülődés célegyenesébe érkeztünk. Még egy nap és elkezdődik a mennyei világosság ünnepe. Igaz, hogy a sötétség, a gonoszság és az önzés fájdalmasan megtapasztalható módon köztünk él, sőt bennünk is megtalálható. A háborúnak nincs vége, a betegség újra és újra körbejár, a megtévesztő, hazug gondolatok naponta zúdulnak ránk, még sincs veszve semmi, mert Isten Örömhíre még mindig érvényes, szeretetét még nem vonta meg tőlünk és világossága ma is képes fényt gyújtani a szívünkben. Ez a mi rendíthetetlen reménységünk és a jövőnk biztos záloga. Jézus Krisztus miattunk és értünk született meg! Az Ő személyében és jelenlétében olyan kincset ajándékozott számunkra az Örökkévaló, amely a sötétségből ragyogott fel és semmi sem olthatja el, mert mennyei Szeretet élteti. Ezért mi se adjuk fel egy pillanatra sem a küzdelmet a jóért a Jóval! Történhetnek velünk ma is rossz dolgok, bosszantó helyzetek és elkeserítő tapasztalatok, de védekezésként ne csukjuk be a szívünket, hanem még jobban nyissuk meg az Úr előtt, mert vele mindig győzhetünk!

Mennyei Atyám, hálát adok dicsőséges ismereted világosságáért, amely hozzám is megérkezett Jézus Krisztusban!

*Saját fordítás

2023. december 22., péntek

Napi felülről:

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”

János evangéliuma 6. rész 35. vers*

Áldott pénteket, a jó felé haladó, fentről megelégített élet békességét, örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

A céltalan vagy céltévesztett életet nem nekünk találták ki. Az emberi lét egyik fontos és alapvető ismertetőjegye, hogy vannak tervei, célkitűzései és azokat meg is próbálja minél teljesebben megvalósítani. Enélkül nem csupán szegényebb lenne az életünk, de erőtlen és keserű is. Már az is boldogságforrás, amikor haladunk a kitűzött irányba és időnként reménysugarak ragyognak ránk, de a jól elvégzett munka, feladat öröme pótolhatatlan. Ennél azonban sokkal magasabb, mélyebb és maradandóbb célok is várnak ránk Jézus Krisztusnál. Karácsonykor tudva vagy tudatlanul, de azt is megünnepeljük, hogy Istentől kaptunk egy személyes meghívót önmagához, egy mennyei célt, ami ebben a földi létben kezdődik el, de nála ér célba. Itt élünk, küzdünk és harcolunk, de már felülről kapott erővel, táplálékkal is élhetünk, hogy ne legyen többé bolyongó, sorstalan és reménytelen a jövőnk. Aki hozzá menekül, benne bízik és hisz, aki nála keresi a megelégedését annak lelke nem fog sem megszégyenülni, sem éhesen vagy szomjasan maradni sohasem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem, miattam is eljött, hogy rátalálhassak nála a lelkemet tápláló kenyérre és a szívemet megerősítő italra!

*Revideált új fordítás

2023. december 21., csütörtök

Napi felülről:

„József pedig Mária férje, igaz lévén, nem kívánva őt megszégyeníteni, titokban akarta elküldeni.”

Máté evangéliuma 1. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, megszégyenítéstől, lejáratástól és rosszindulattól mentes szívet kívánok minden testvérem számára!

Mária nem szerette volna semmivel megbántani párját, de az a helyzet, amibe Isten akarata és a saját engedelmessége által került emberileg félreérthető és szinte megmagyarázhatatlan volt. József nem tudott más következtetést levonni a tények alapján, minta azt, hogy Mária hűtlen lett hozzá és megcsalta. Ezzel együtt a hitébe, gondolkodásába és szeretetébe nem fért bele, hogy szégyenbe hozza vagy nyilvánosság előtt megalázza őt, ezért akarta észrevétlenül elküldeni, a lehető legkisebb fájdalommal. Mi már pontosan tudjuk, hogy alaptalan volt a következtetése, de ő már akkor elhatározta mindezt, amikor még csak a legrosszabbat tudta feltételezni. Az Úr pedig csak ezután mondta el neki a valóságot álmában. Ránk is várnak még kellemetlen helyzetek, amikor csalódunk másokban, látszólag vagy ténylegesen becsapnak minket vagy hazugságon kapjuk őket. Ezekben a helyzetekben, amikor, mi fogjuk magunkat megszégyenítve, megbántva érezni derül ki, hogy milyen szívünk van. Visszavághatok, kihasználhatom a nyilvánosság hatalmát és erejét, szétkürtölhetem, kiposztolhatom a sértettségem, hogy neki is legalább annyira fájjon, mint nekem vagy igaz emberként viselkedem. A rossztól elhatárolódok, nem vállalok vele közösséget, de megszégyeníteni, lejáratni, kibeszélni akkor sem fogom a másikat, mert én sem szeretném, ha ezt tennék velem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bár megtehetnéd és igazad is lenne, hogy megszégyeníts, de te mégis azt választottad, hogy még mindig esélyt adsz számomra!

*Saját fordítás

2023. december 20., szerda

Napi felülről:

„Azonban meghallgatott Isten, odafigyelt imádságom hangjára!”

66. zsoltár 19. vers*

Áldott szerdát, a lelkünk minden sóhajtásának, a szívünk őszinte hangjának Isten előtt való értékességét, örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Rengeteget tudunk beszélni, még jelentéktelen ügyekről is, mert olyan jó, ha meghallgatnak és odafigyelnek ránk. Ezen keresztül érzékeljük, hogy értékesek vagyunk, hogy vagyunk valakik a másik szemében és számít az életünk. A magány pont ezt veszi el tőlünk, a létünk egyik biztos oszlopát, a közösséget, a társaságot, a beszélgetések erejét és örömét. Ezért, amit csak megtehetsz a kapcsolataid rendezéséért, ápolásáért és megbecsüléséért azt ne hanyagold el, ne tekintsd másodlagosnak! Amíg képes leszel őszintén, jószívvel meghallgatni másokat, addig mindig lesznek olyanok a környezetedben, akik rád is örömmel fognak figyelni, mert értékelnek! Mindez azért lehetséges, mert az Örökkévaló közösségre teremtett bennünket. Nem jó egyedül, mert csak létezünk, együtt viszont élünk és életet is adunk! Ez pedig a mennyei Atyával való kapcsolatunkra is igaz. Nélküle nem lehet teljes és áldott életünk! Ő az, akinek igazán számít a lelkünk minden sóhajtása, ezért fáj neki annyira, ha elhanyagoljuk őt, nem törődünk vele és nem születik imádság a szívünkben felé, mert tele van minden más mulandó és pénzzel megszerezhető vággyal. Az igazi kincsünk nála van, tőle kaphatjuk meg, ezért ne máshol keressük!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meghallgattad lelkem sóhajtását, odafigyelsz szívem remegő hangjára, mert szeretsz és értékes vagyok számodra!

*Saját fordítás

2023. december 19., kedd

Napi felülről:

„Tüskés gyomok helyén ciprusfa növekszik, tövises bozót helyett mirtusz virágzik, s az Örökkévaló dicsőségét mutatja, örök jelként, amely soha el nem múlik.”

Ézsaiás könyve 55. rész 13. vers*

Áldott keddet, az Örökkévaló értékteremtő, szépségalkotó és békességépítő munkájának megtapasztalását és folytatását kívánom minden testvérem számára!

Egy csodálatos kert igen sok energiába, fáradozásba és munkába kerül, de az eredmény, a látvány és a szépség megéri! Az ünnepi előkészületek, a karácsonyfa díszítése szintén rengeteg feladattal jár, de ez mutatja meg látványosan, hogy mennyit is ér számunkra ez az időszak. Talán még ennél is fontosabb a lelkünk kertje, hogy ott tövises bozót és szúrós gyomok helyett megannyi értékes, szép és hasznos áldás növekedjen és nyíljon. Ne menj tovább haragos, keserű vagy önző szívvel, mert elveszi minden életerődet, hitedet és mennyei reménységedet, ráadásul megakadályozza azt is, hogy a mennyei Atya Igéje gyökeret verjen benne és termést hozzon. Az Örökkévaló dicsősége hadd ragyogja be a lelkedet, elűzve onnan minden gonoszságot, hitetlenséget és sötétséget! Engedd meg magadnak és az Úrnak, hogy az életed gyönyörűséges legyen még a mennyből nézve is! Ne légy se lusta, se hanyag, se elnéző kitakarítani, kiirtani és megszabadulni mindazoktól a rossz szokásoktól, amelyek fogva tartanak, emésztenek és gyengítenek. Arra születtél, hogy örökzöld, fészket adó és csodálatosan virágzó életed legyen az Isten kertjében! Ne elégedj meg és ne békülj meg a szúrós tüskéiddel, amelyekkel folyamatosan fájdalmat okozol, hiszen ennél lehetsz sokkal több és jobb is!

Mennyei Atyám, hálát adok csodálatos kertépítő munkádért, amit a szívemmel is elterveztél! Szeretnék olyanná válni, aminek megálmodtál, azzá formálódni, aki áldássá lesz mások számára is!

*Egyszerű fordítás

2023. december 18., hétfő

Napi felülről:

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”

János első levele 4. rész 9. vers*

Áldott hétfőt, az ünnepi előkészülődés, vásárlás idején is Istentől nyert életet, erőt és szeretetet kívánok minden testvérem számára!

Hogyan próbálod megmutatni, kifejezni a szeretetet családod, baráti köröd vagy éppen munkatársaid iránt? Az az jóindulat, ami megmarad álmok, vágyak és tervek szintjén, nem sokat fog segíteni rajtuk vagy a kapcsolataidon. A szeretethez bátorság, eltökéltség és kitartás szükséges, mert ezek nélkül nem fog maradandó eredményt, gyümölcsöt hozni. Akiket ténylegesen szeretsz azokkal folyamatosan éreztesd és különféle módokon nyilvánítsd ki mindezt! Nem elég, ha ezt évente csak néhány alkalommal teszed meg, ennél sokkal többre van lehetőséged, csak használd ki! Légy a szeretet embere, akit leginkább erről ismernek, ez jut először eszükben veled kapcsolatban. Mindezt azért, mert a mennyei Atya szeretete erre tanít, ezt munkálja benned és ehhez adja a segítségét. A valódi szeretet minden esetben életet, lehetőséget és reménységet teremt és épít. Erre legjobb példa egy gyermek születése, ezért is választotta az Örökkévaló ezt az utat arra, hogy az egész világ előtt nyilvánvalóvá tegye jóakaratát. Ne feledd advent és karácsony első sorban azt üzeni, hogy Isten még mindig szeret téged és időt adott számodra, hogy élj ezzel a lehetőséggel!

Mennyei Atyám hálát adok, mert megmutattad mennyire és miként szeretsz engem, amikor Jézus Krisztusban értem is eljöttél a földre!   

*Revideált új fordítás

2023. december 17., vasárnap

Napi felülről:

„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson.”

Ézsaiás könyve 59. rész 1. vers*

Áldott vasárnapot, Istenünk irgalmas szeretetének felismerését és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Nem attól kell félnünk vagy tartanunk, hogy az Örökkévaló ne törődne velünk, ne figyelne ránk és ne segítene rajtunk, hiszen pont azért készülünk karácsony ünnepére, mert irántunk való szeretetét halálosan komolyan bebizonyította. Sokkal inkább arra kell figyelnünk, hogy mi hallgatunk-e rá, foglalkozunk-e vele a sok teendőnk mellett, mert valójában csak ez tarthat távol tőle bennünket. A mai nap tökéletesen alkalmas arra, hogy őt keressük, szeretetét megtapasztaljuk és úgy éljünk, ahogy kedves előtte. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagyritkán van istenélményünk! Ne törődjünk bele abba, hogy távol érezzük magunkat a mennytől és nincs meg bennünk a szeretet tüzének ereje. Ne várjunk mindig a holnapra, valaki másra vagy valamilyen különleges szerencsére, mert ezek hamis mesék felnőttek számára, hanem változzunk meg! Fedezzük fel, vegyük észre, hogy miért és mivel zártuk be a szívünk ajtaját az Úr előtt. Mi választ el bennünket attól, hogy hittel, reménységgel és szeretettel teljes életet éljünk, hiszen a mennyei Atya velünk kapcsolatos jó tervében pontosan ez szerepel!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindent megtettél azért, hogy az életem hittel, örömmel és szeretettel teljes legyen a körülményeimtől függetlenül! Segíts meglátnom, hogy mi választ el attól, hogy ez valóságosan beteljesedjen a mai napon is!  

*Revideált új fordítás

2023. december 16., szombat

Napi felülről:

„Bárcsak teljesülne kívánságom, és beteljesítené Isten reménységemet!”

Jób könyve 6. rész 8. vers*

Áldott szombatot, a kívánságaink, kéréseink és reménységünk Istent szerint való beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

Amikor Istentől kérjük, várjuk a vágyaink, kívánságaink és reménységünk beteljesülését az nem tolakodás vagy az alázat átlépése, hanem a legeredményesebb hozzáállás, amit a szívünk diktálhat. Kéréseink mindig vannak és lesznek, mert ez az élet velejárója, de nem mindegy, hogy saját magunk akarjuk azokat megvalósítani, vagy igényeljük, meghívjuk ebbe az Örökkévaló hatalmát is. Ráadásul, ha nem egyedül, hanem vele közösen hordozzuk ezek terhét, felelősségét, akkor nem kudarcként fogjuk megélni, amikor nem a mi elképzelésünk szerint alakulnak az események, mert biztosak lehetünk abban, hogy az isteni szeretet ezzel is a javunkat munkálja. Legyünk felszabadultan közlékeny gyermekei a mennyei Atyának azzal, hogy minden ügyes-bajos, jelentéktelen vagy életbevágó dolgunkat, kívánságunkat megosztjuk vele és várakozásteljes hittel nézünk fel rá, hogy mit szól hozzá, mit tesz velük? Amíg megtartjuk magunkban, magunknak a kéréseinket, addig csak az emberi reménykedés előszobájáig jutunk, amikor beletesszük ezeket a mennyei kézbe, akkor fogunk belépni a reménység házába, ahol az égi tervek, álmok valóra válnak!

Mennyei Atyám, hálásan köszönöm, hogy foglalkozol velem, neked számít minden kérésem, kívánságom és reménységem, még akkor is, amikor azok értelmetlenek vagy nevetségesek, mert szeretsz és a legjobbat készíted számomra!  

*Revideált új fordítás

2023. december 15., péntek

Napi felülről:

„A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.”

Pál levele a rómaiakhoz 6. rész 23. vers*

Áldott pénteket, Isten jóindulatából fakadó ajándékának felfedezését, elfogadását és használatát kívánom minden testvérem számára!

Ajándékot kapni, főleg úgy, hogy közben érezhetjük, akitől kapjuk, az a szíve szeretetéből, öröméből adja számunkra csodálatosan felemelő élmény. Ennél az lehet több, amikor mi magunk tesszük ezt meg másokkal, mert ezt gondoljuk helyesnek. A másik oldalon az üzletszerű kapcsolatok állnak. Segítek, ha megfizeted! Jó vagyok hozzád, amíg ez megéri számomra! Melletted vagyok, amíg nem találok jobbat! Adok, de csak ha te is adsz valamit! Ezzel akkor van igazán nagy baj, ha nincs a szívünkben ennél több hely és szeretet. Amikor a halál felett nem győzedelmeskedik a teljes, mennyei élet. A fájdalmas reménytelenséget nem váltja fel az örömteli hit. Jézus Krisztus azért jött el hozzánk, hogy elhozza számunkra Isten jóindulatának ajándékát. Ehhez azonban meg kell ítélnünk, el kell engednünk a bűnnel, gonosszal, hitetlenséggel kötött üzletünket, ami egy büszke és önző gondolkodást biztosít, rövidtávú előnyökkel, de a végén, a pénztárnál a keserű halál vár ránk. A karácsony viszont azt hirdeti, hogy életet kaphatunk ajándékba a menny teljes öröméből hit által, ami már elkészült és csak ránk vár, hogy elfogadjuk.

Mennyei Atyám hálát adok, azért a csodálatos és felbecsülhetetlen ajándékodért, amit Jézus Krisztusban kaptam meg tőled!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!