Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. április 30., szombat

Napi felülről:

“Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.”

Második korinthusi levél 5. rész 9. vers*

Áldott szombatot, az időnk jó felhasználását, a lelkünk békességét és Isten előtti kedvességét kívánom minden testvérem számára!

Teljesen jogos az elkeseredésünk látva azt a sok gonoszságot és embertelenséget, ami nem veszett a múlt ködébe, elkísér bennünket az új évezred kezdetén is. A másik lehangoló tényező a saját életünk nehézsége, kudarca és törékenysége. Mindezek árnyékában mégis bizakodással töltheti meg a szívünket, hogy van fény az alagút végén, ha megfelelő irányba, felfelé tart az életünk. A végén minden a megfelelő helyére fog kerülni. Lesz számonkérés és a gonosz nem marad büntetlenül. A testünk végességére és halandóságára mennyei megoldás születetett a földön Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Van tehát bőven okunk és alapunk a reménységre, ha a problémák hegyeit nem az utunkat elzáró akadályoknak, hanem hittel, hűséggel és elkötelezettséggel leküzdendő próbának éljük meg, ahol nem egyedül kell helytállnunk, hanem felülről kapott segítséggel. Amíg itt élünk a földön azzal készülhetünk a mennyei otthonunkba átköltözni, hogy már most az Örökkévaló kedvességében és szeretetében élünk. Vele megbeszélhetjük minden ügyünket, elpanaszolhatjuk sérelmeinket, de örömünket is bátran megoszthatjuk, mert Isten előtt az kedves, ha közösségben járunk vele.

Mennyei Atyám, hálát adok jó tervedért az életemre nézve, és azért a szeretetért, amellyel körbevettél!

*Revideált új fordítás

2022. április 29. péntek

Napi felülről:

“Kelj föl, mert rád vár ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és láss hozzá!”

Ezsdrás könyve 10. rész 4. vers*

Áldott pénteket, tettre kész szívet, reményben égő lelket, és bölcs terveket kívánok minden testvérem részére!

Legszívesebben mindig megvárnánk, amíg valaki elintézi helyettünk a kényes ügyeket. Tologatjuk, halasztjuk, százszor is megrágjuk magunkban, de akkor sem változnak a dolgok, pedig pontosan tudjuk, hogy nem helyes, ami most van. Néha eljutunk addig, hogy betelik a pohár, kiborulunk, kiöntjük a keserűségünket, és jól megmondjuk a magunkét, de ezzel csak elmélyítjük a válságot, hiszen semmiben nem léptünk előre, csak a feszültségünket vezettük le egy időre, közben jól megbántva másokat. Ennél sokkal többre van szükség a változáshoz, a valódi békesség eléréséhez. Az első, hogy felvállalom feltételek nélkül az első, és a második lépés felelősségét is azért, hogy semmiképpen ne akadjon meg a jó folyamat. Már régen rendeződhettek volna kapcsolatok, ha időben cselekszem, és megteszem azt, ami rám vár, rajtam múlik, nem pedig másokra várok. Amíg élünk, addig még nincs késő felkelni a kényelem, megszokás és álbékesség foteléből, hogy az elintézetlen ügyeket rendbe tegyük, mert ez nem csupán rólunk szól, hanem mindazokról, akik velünk, mellettünk vannak és élnek.

Mennyei Atyám, köszönöm bátorító biztatásodat, hogy felvállaljam mindazt, amit meg kell tennem a nehéz, és kínos ügyek megoldásában!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. április 28., csütörtök

Napi felülről:

“Az Örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örök karja felkarol és megtart téged.”

Mózes ötödik könyve 33. rész 27. vers*

Áldott csütörtököt, Istenünk áldásainak örömét, a próbák nehézségeinek megerősítő eredményét, és a hit bizalmának növekedését kívánom minden testvérem számára!

Lehet, hogy sokkal jobban érzed magad, és a kedvedre is jó hatással van a napsütötte időjárás, de az áldott esők csak a rossz idővel, a komor felhőkkel érkeznek meg. A harcok, kihívások nem csupán nehézséget, és küzdelmes fáradságot hoznak rád, hanem a megerősödés, növekedés és kipróbáltság lehetőségét is. Az Örökkévaló Isten áldásai nem azt jelentik, hogy próbák, kísértések és csaták nélküli utat készít előtted, hanem pont ellenkezőleg, a viszontagságok között akarja megmutatni, hogy veled van, számíthatsz rá. A gyakorlatban, a munkád során, a családi élet kihívásaiban kell megtapasztalnod ennek valóságát. Nézz szembe azzal, ami nehézséget okoz, de közben teljesen bízd rá magad a mennyei Atya vezetésére! Akármi vár rád, ő már tud róla, ezért arra is képes, hogy a saját terveidnél jobb utat mutasson, és azon végig is vigyen téged. Ehhez lehet, hogy el kell engedned egy csábító, de veszélyes álmot, ki kell irtanod egy rossz szokást, és ellen kell állnod félelmet gerjesztő kísértéseknek, de megéri változtatni és változni Isten segítségével. Mennyivel többet ér, amikor az Ő karjai tartanak és oltalmában élhetsz, mint egyedül, reménytelenül nézni szembe a jövővel!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy otthonodba hívtál és fogadtál, karod felkarol, megtart és átvezet a próbák földjén is!

*Egyszerű fordítás

2022. április 27., szerda

Napi felülről:

“Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni.”

Prédikátor könyve 8. rész 17. vers*

Áldott szerdát, bölcsességgel, alázattal és hittel látó szívet kívánok minden testvérem számára!

A mindentudástól még nagyon messze vagyunk, bár sokan gondolták már magukról, hogy eljutottak a partjára. Az a vágy, hogy megismerjük az ismeretlent, felfedezzünk új utakat és birtokba, használatba vegyük mindazt, amire eljutottunk felülről kapott, mély vágyunk és szükségünk, de vannak határai és korlátai. A kapcsolatainkban érhető tetten leginkább, hogy a mély megismerés, a másik felfedezése egy életen át tartó folyamat, és ha igazi tisztelettel és szeretettel párosul, akkor sok örömet és boldogságot ajándékoz nekünk. Amikor azonban csak kihasználjuk és felhasználjuk a másokról megszerzett tudásunkat, az csalódást, fájdalmat és szenvedést eredményezhet. Az Örökkévaló egy személyes, mély és őszinte szeretetkapcsolatra teremtett bennünket vele kapcsolatban is, nem pedig egy külső megfigyelésre, tanulmányozásra és kutatásra. Amire a legnagyobb tudósok és bölcsek sem képesek, annak a lehetősége megnyílik a legkisebb tiszta hitű és szívű kereső előtt, aki nem birtokolni akarja Istent, a róla megszerzett ismeretet, hanem gyermekként kapcsolódni hozzá, vele közösségben élni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden tudásnál, ismeretnél többet jelent, hogy elfogadtál és befogadtál, mert szeretsz!

*Revideált új fordítás

2022. április 26., kedd

Napi felülről:

“Az Úr azonban ezt kérdezte: Igazad van-e, hogy haragszol?!”

Jónás könyve 4. rész 4. vers*

Áldott keddet, békességgel, mennyei igazsággal és reménységgel teljes szívet kívánok minden testvérem számára!

A harag nem csak rossz tanácsadó, hanem mérgező kábítószerként képes elbódítani a szívünket, gondolatainkat, de még a lelkiismeretünket is.  A harag és a neheztelés, a gyűlölet, a kegyetlenség és a gyilkosság előszobája is lehet, ezért soha nem szabad elnézően bánni, megmagyarázni és mellé állni, azzal az indokkal, hogy nekünk van igazunk. A saját igazságunk egyrészt elég részlehajló, felszínes és egyoldalú lehet, ezért mielőtt megengednénk magunknak, hogy ítéletet mondjunk mások felett azzal, hogy a haragunkat kifejezzük, hagyjunk időt arra, hogy az Örökkévaló elbeszélgessen a lelkünkkel. Tekintsünk egy kicsit felfelé, oda, ahonnan az életünket, a megbocsátás, újrakezdés ajándékát is megkaphatjuk, mert türelemmel és irgalommal fordulnak felénk. Eljön a jogos ítélet, a méltányos harag ideje, de ezt érdemes arra bízni, aki elfogulatlanul és személyválogatás nélkül teheti és teszi is mindezt, rólunk sem megfeledkezve. A saját haragommal bezárom azokat az ajtókat, amelyeket Isten igazsága nyitott ki, de én nem értek egyet vele. Ezzel magamat is elszigetelem, és mások is nehezen tudnak csak megközelíteni. A mennyei Atya azonban nem szeretne elveszteni engem a büszkeségem igazának útvesztőjében, ezért kérdezi meg, hogy jogos, helyes-e, hogy engedtem úrrá lenni a haragot a szívemben?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy neked van igazad és nem nekem, hogy a türelmed engem is legyőzött, és meggyőzött, hogy kiszabaduljak az indulataim fogságából!

*Revideált új fordítás

2022. április 25., hétfő

Napi felülről:

“Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.”

Lukács evangéliuma 8. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, fénnyel, világossággal, reménységgel és szeretettel betöltött hetet kívánok minden testvérem számára!

A családba, munkahelyeken és a közösségekben szükség van a világosság gyermekeire, fényt hordozó és árasztó emberekre, akik élhető, lehetőséget biztosító és nyújtó környezetet teremtenek maguk körül. Ők azok, akik reménységgel veszik körül az életünket, természetes módon segítenek, hogy valóságosan lássuk önmagunkat, de esélyünk legyen a változásra is, ha szükséges. Nem megmondják, hogy mit tegyünk, hanem azzal az igazsággal támogatnak, amelynek fényébe megláthatjuk a valódi feladatainkat, kincseinket, és a helyes utat. Legtöbbször nem is értékeljük őket megfelelő módon, mert annyira magunkra figyelünk, hogy észre sem vesszük, hogy mennyire fontosak számunkra, csak akkor, amikor már nincsenek mellettünk, velünk.  A mennyei Atyának az a terve és kimondott akarata, hogy Jézus Krisztus által ilyen fényt gyújtson a szívünkbe, hogy ez a világosság beragyogja a gonoszság homályát, és másoknak is lehetőséget adjon látni, és helyesen választani.  A lámpást nem elrejteni kell a sötétség elől, mert az edény alatt úgyis kialszik, hanem a helyére tenni, hogy elűzze a félelem sötétségét.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy benned Jézus Krisztus által megtaláltam a világ világosságát, ezzel és ebben szeretnék élni minden nap! 

*Revideált új fordítás

2022. április 24., vasárnap

Napi felülről:

“Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa.”

János evangéliuma 3. rész 17. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről kapott segítség és reménység örömét, békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Alapvetően van érzékünk arra, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, hogy választani tudjunk a helyes és káros között, de ezzel együtt az életünkben jelen lévő önző vágyak, istentelenség és gonoszság által eltorzított lelkiismeret miatt mégis sokszor célt tévesztünk. Másokat azonnal képesek vagyunk megbírálni, elítélni és számon is kérni, miközben önmagunk felé elnézőek, engedékenyek és részrehajlóak vagyunk. Beülünk az Istennek fenntartott bírói székbe, és minden nehézség nélkül felmentjük magunkat a jogos vádak alól, mindaddig, amíg ránk nem szakadnak a tetteink következményei. Ilyenkor pedig átesünk a túlsó oldalra, csak a hibáinkat látjuk, úgy gondoljuk, hogy mindenki és minden összefogott ellenünk, ráadásul még Istenre se számíthatunk. A mennyei Atya ismeri vívódásainkat, téves gondolkodásunkat és elrontott életünket, ennek ellenére nem mondott le rólunk. Meg akar menteni önmagunktól, önfejűségünk következményétől, és önpusztító életmódunktól. Jézus Krisztusban az az életmentő változás vár ránk, ami nélkül nem találunk haza, a mennyei otthonunkba. Benne van minden reménységünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megmentő szereteted engem is elért és átölelt!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. április 23., szombat

Napi felülről:

“Körülvettél mindenfelől, előttem is, mögöttem is te jársz, rajtam nyugtatod kezed! Mindent tudsz, csodállak érte, fel sem érem ésszel, meg sem érthetem!”

139. zsoltár 5-6. vers*

Áldott szombatot, Isten minden értelmet meghaladó békésségét, védelmét és biztonságát kívánom minden testvérem életére!

Létkérdés számunkra a megfelelő védelem és biztonság. Ezért építünk házakat, készítünk ruházatot és vesszük körül magunkat mindenféle eszközzel. A testünk számára ez talán megfelelő, de a lelkünk ettől még kiszolgáltatott és veszélyben lehet. A család, a bátorító, védelmező, jó társaság és közösség sok rossztól megóvhat bennünket, de a szívünk tisztaságának és nemes elszántságának megőrzéséhez ennél is többre van szükségünk. Mivel az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve, ezért a teljes épségünk, biztonságunk és egészséges életünk vele együtt, az ő segítségével, jelenlétével és védelmével valósulhat meg. Amikor a mennyei Atya szeretete vesz körül bennünket minden oldalról, amikor védelmező keze rajtunk nyugszik, amikor mindentudása feltárul előttünk, és ez nem megrémít bennünket, hanem csodálattal, békességgel és örömmel tölt el, mert a javunkat szolgálja, akkor otthon vagyunk, az igazi helyünkön. Mindez lehet, hogy meghaladja, átlépi az értelmünk határait, de hittel és lélekkel akkor is számíthatunk rá, és élvezhetjük áldásait, mert erre lettünk meghívva Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, hálát adok körülölelő védelmedért, jóságodért és örökké tartó szeretetedért!

*Egyszerű fordítás

2022. április 22., péntek

Napi felülről:

“De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek,…”

Lukács evangéliuma 9. rész 55. vers*

Áldott pénteket, jó lélekkel, szívvel hozott döntéseket, és hitben teljes szeretettel kimondott gondolatokat kívánok minden testvérem részére!

A tenni akarásunk, ügybuzgóságunk és igazságérzetünk kellő bölcsesség, alázat és türelem hiányában könnyen ajtót nyit olyan lelkületnek, indulatnak és érzelmeknek, amelyek látszólag az ügyet szolgálják, segítik elő, de valójában éppen az ellenkezője történik. Jézus tanítványaival együtt Jeruzsálembe készült, éppen ezért az egyik település, ahol máshonnan betelepítettek éltek nem fogadta őket szívesen, elutasították kérésüket, és nem adtak számukra szállást. Jakab és János azonnal engedélyért folyamodtak a Mesterhez, hogy jogos ítélettel sújthassanak a falura, vagyis tűzet, kérjenek az égből, hogy megégesse a „gonoszokat”. Ekkor hangzik el ez a figyelmeztetés az Úrtól, hogy az a szellemiség, amelyet ők befogadtak és engedtek, hogy eluralkodjék a lelkükben, az nem fentről származik, mert pusztítani akar, a mentés helyett. Mindig lesz, vagy található indok arra, hogy miért haragudjunk másokra, jogos megbántódásunk és igazságunk birtokában. Pál ezért üldözte Jézus követőit teljes felháborodással, Kain ezért gyilkolta meg saját öccsét. A mennyei Atya azonban még megmentő szeretetével fordul felénk, ezért van bármilyen esélyünk a reménységre, és ez a Lélek az, amely bennünket is megőrizhet a gonosz megtévesztő befolyásától.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelkét adtad nekünk, hogy felfelé mutató és vezető jelzések lehessenek szavaink, tetteink! 

*Revideált új fordítás

2022. április 21., csütörtök

Napi felülről:

„Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinnom! De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!”

Lukács evangéliuma 22. rész 42. vers*

Áldott csütörtököt, a nehézségekkel szemben bátor, hittel teljes szívet, a mennyei tervek elfogadásához pedig őszinte nyitottságot kívánok minden testvérem számára!

A terheink hordozása közben mások problémái sokkal egyszerűbbnek, könnyebbnek és elviselhetőbbnek tűnnek. Néha megdöbbenünk mások szenvedéseinek a mélysége láttán, de a sajátjaink súlyát érezzük csak igazán. Jézus Krisztus mielőtt végleg rálépett volna a keresztre vezető út végső szakaszára, szembenézett a rá váró fájdalom, szenvedés és kín félelmetes valóságával. Nem áltatta önmagát azzal, hogy könnyű lesz elviselni, hogy nem lesz semmi baj, hogy nem fog annyira fájni, mert pontosan tudta azt, hogy szörnyűséges lesz az előtte álló időszak, hogy mind testében, mind lelkében megrendül, és a halál gyötrelme vár rá. A szenvedés poharát nem kívánta, nem vágyott rá, sőt teste legszívesebben messze elkerülte volna, de a mennyei Atya szeretetét, tervét és akaratát mindennél értékesebbre becsülte, még a saját életénél is. Az Örökkévaló így mutatta meg, hogy mennyire szereti ezt a tőle származó, de azután elfordult és felfordult világot, hogy mindenki, akik benne reménykedik, neki hisz, és őt hívja segítségül, az megmenekülhessen, teljes és igaz életet éljen.

Mennyei Atyám, neked hiszek, benned reménykedek, mert akaratod, terved és igazságod mindennél jobb nekem!

*Egyszerű fordítás