Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. augusztus 18., csütörtök

Napi felülről:

“Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat.”

Példabeszédek könyve 22. rész 5. vers*

Áldott csütörtököt, egyenes, tiszta és világos utakat, gondolatokat és szívet kívánok minden testvérem számára!

Amikor el akarjuk kerülni a kellemetlen beszélgetéseket, leleplező helyzeteket, a kínos szembesülést, akkor könnyebbnek tűnik kerülő utakat választani. Amikor vannak sötét titkaink, tisztázatlan ügyeink, elrendezetlen kapcsolataink, akkor egyszerűbb a homályban maradni, rejtett módban közlekedni. Ennek az a látszata, mintha védelmet nyújtana számunkra, miközben egyre rosszabb helyzetbe vezetjük magunkat. Kikerülhetetlen csapdák és súlyos veszélyek várnak ránk, ha ezt választjuk. A hazugság, csúsztatás és félrevezetés elfogadható eszközökké válnak. A képmutatás, megtévesztés és színlelt érzelmek világába kerülünk, ahol az igazságot, becsületet és tisztaságot csak másoktól várjuk el. Az Isten útja azonban nem erre vezet bennünket. A szeretet, hűség és világosság egyenes ösvénye igaz, hogy fárasztó, mert egyre magasabbra visz bennünket, de ez az ösvény vezet hazafelé. Figyelmes, tudatos, bátor és Istennek engedelmes döntésekre, lépésekre van szükségünk ahhoz, hogy messze elkerüljük a tévutakat és a vele járó töviseket, kelepcéket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogyha veled járok, benned bízom, akkor nincs szükségem görbe utakra, hazugságokra és csalásokra!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 17., szerda

Napi felülről:

“Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”

18. zsoltár 31. vers*

Áldott szerdát, Istenünk szavának, vezetésének és igazságának védelmét kívánom minden testvérem életére!

Többszörös és sokféle védelemre épül az egész életünk. Vannak rajtunk kívül álló, de bennünket is óvó rendszerek, amelyek szűrik, akadályozzák a káros hatásokat. A légkör különböző rétegei például, a világűrből érkező veszélyes sugárzásokat nyelik el. Amennyiben nem figyelünk és vigyázunk rájuk, úgy saját magunk életét tehetjük ki súlyos betegségeknek. Maga a testünk is többfajta védelmi vonallal rendelkezik. A bőrünk egy igazi, élő és hatékony határfal, amely annyi mindentől megvéd bennünket, amit még felsorolni is nehéz. Amikor megsérül, akkor érezhetjük igazán, hogy mennyire létfontosságú. A lelkünket azonban sokszor nagyon hangzatos, látványos, de törékeny, keveset érő emberi okoskodással, bölcselkedéssel és gondolatokkal próbáljuk körbevenni, amelyekről hiába derülnek ki, hogy nem nyújtanak védelmet a nehézség idején, mégis ragaszkodunk hozzájuk. A mennyei Atya szava, ígérete és vezetése lehet a szívünk valódi pajzsa, amely nem csupán a földi életünk biztosítéka, hanem átvezet bennünket a halál árnyékának völgyén egészen az igazi hazánkba!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a te utad tökéletes, minden egyes szavad igazság, pajzsa, védelme vagy a lelkemnek most és mindörökre!  

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 16., kedd

Napi felülről:

„A mi Istenünk a szabadító tettek Istene, az Örökkévalónál, az Úrnál van a halálból való kiút!”

68. zsoltár 21. vers*

Áldott keddet, a szabadítás csodájának jelenlétét és a halál hatalmának megtörését kívánom minden testvérem életében!

Nincs és nem is lesz soha más lehetőségünk arra, hogy megismerjük, megéljük a teljes életet, azon kívül, amit a Teremtő és Mindenható elkészített számunkra! Istenünk a szabadító tettek ura. Számára nem csak akkor vagyunk értékesek, amikor hasznosnak látjuk magunkat, amikor nagy dolgokat tudunk tenni, hanem akkor is, ha gyengévé, elesetté és védtelenné válunk. Ő nem dob el bennünket, nem hagy magunkra, de még csak nem is tesz félre a kudarcaink idején sem, inkább megmutatja, hogy ki tud szabadítani, meg tud menteni bennünket minden nyomorúságunkból és nehézségünkből. Ő ilyen, nem fog megváltozni a hozzáállása, mert hűséges ígéretéhez és igazságához.

             Legnagyobb akadály az életünkben a halál. Amennyire természetes és megkerülhetetlen, annyira életidegen és elfogadhatatlan a lelkünknek az elmúlás gondolata. A mennyei Atya pontosan tudja ezt, ezért adott lehetőséget, kiutat és menekülést Jézus Krisztusban, aki azért jött el, hogy megmentse, megóvja és megőrizze mindazokat, akik benne hisznek!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én szabadító Istenem!

*Saját fordítás

2022. augusztus 15., hétfő

Napi felülről:

“…hogy szívük felbátorodjék összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes megértés egész gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak ismeretére.”

Pál levele a kolosséiakhoz 2. rész 2. vers*

Áldott hétfőt, a szív erős bátorságát, a szeretet éltető jelenlétét és a teljes megértés gazdagságát kívánom minden testvérem számra!

A szívünk sem fizikai, sem lelki értelemben nem egy kimeríthetetlen gép, még akkor sem, ha sok tekintetben felül is múlja azokat. Sérülékeny, fájdalmak ismerője és hordozója miközben a létünk ütemezője. Vigyáznunk kell rá, mert egészségétől függ a mi jólétünk, boldogulásunk. A szívnek nem csak erőre, hanem hitre és bátorságra is szüksége van ahhoz, hogy kész legyen másokért is dobbanni, küzdeni és harcolni. Az önzetlen szeretet az a kapocs, amely képes olyan közel hozni egymáshoz a belső lényünket, hogy abból kölcsönösen épüljünk, bátorodjunk és amikor kell akkor vigasztalódjunk is. Ezért annyira veszélyes a hűtlenség, harag és hazugság, mert ezt a bizalmi kapcsolatot teszi tönkre akár hosszú távon is. Krisztus megismerésének a gazdagsága segíthet abban, hogy ne tévedjünk le a szeretet útjáról vagy még időben visszataláljunk rá. Isten titka akkor tárul fel igazán számunkra, akkor lesz teljes megértésünk, bizonyosságunk, amikor őt keressük, követjük és hozzá igazodunk. Ez nem egy elméleti tudás, amelyre büszkék lehetünk, hanem gyermeki meggyőződés, a szülői szeretetről, gondoskodásról és védelemről.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szívem nálad találhatott megértést, szerető otthont és bátorító bizalmat!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 14., vasárnap

Napi felülről:

“Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”

Lukács evangéliuma 14. rész 27. vers*

Áldott vasárnapot, az életünk küldetésének betöltését és győzelmét kívánom minden testvérem részére!

A mindennapi életben kereszthordozás alatt általában azt értjük, hogy vannak nehézségeink, betegségeink, súlyos terheink, amelyeket mindenképpen cipelnünk kell, mert ez adatott számunkra. Jézus nem ezekről a gondokról beszél, amikor arra hív bennünket, hogy kövessük őt. A kereszt ellentétben napjainkkal nem egy jelkép, medál vagy ékszer volt valakinek a nyakában, hanem annak a következménye, hogy milyen életutat választott magának, és a vége mindenképpen az elítélt élet halála lett. Aki felismerte, hogy az Istentelen, büszke és hazugsággal teli élete halálra méltó, nincs jövője, nem érdemes mentegetni, az képes elítélni és megítélni önmagát, felvállalnia ennek szégyenét és következményét. Mindebből akkor lesz mégis halál helyett élet, ha ezzel együtt meglátjuk és követjük a Megváltó alázattal induló és dicsőségbe vezető útját. Nekünk nem kell meghalnunk a világ bűnéért, mert ezt már megtette helyettünk Krisztus, ha azonban többre vágyunk puszta létnél, boldogulásnál, akkor nála találjuk a megoldást. A tanítvány a mesteréhez tartozik. Jézus Krisztus most a mennyből vezeti az életünket, ha őrá figyelünk, hogy amikor eljön az ideje együtt is ünnepelhessünk vele!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bár méltó vagyok az ítéletre, Jézus Krisztus által mégis megmutattad az életre vezető utat!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 13., szombat

Napi felülről:

“Kerüld el az ostoba és értelmetlen vitatkozásokat, mert ezekből csak veszekedés lesz, te is jól tudod.” 

Pál második levele Timóteushoz 2. rész 23. vers*

Áldott szombatot, a szív igaz békességét és a kapcsolataink épülését, mélyülését kívánom minden testvérem részére!

 A küzdelemre, harcra való készég ott van a vérünkben. Ezt nagyon tanulnunk sem kell annyira ösztönös. Azt azonban, hogy ezt milyen módon, hol, kivel szemben gyakoroljuk ez az élet, a bölcsesség művészete, és a boldogságunk megalapozója. Nem egymás ellen kell harcolnunk, nem a másikat kell legyőznünk ahhoz, hogy többre jussunk, hanem éppen ellenkezőleg! Azt kell elsajátítanunk, miként építhetjük a kapcsolatainkat, a közösségünket. A lehetőségeinket pedig a romboló erők ellen használjuk fel!  A vitáknak van, lehet értelme és haszna is mindaddig, amíg érveket, gondolatokat ütköztet, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Ennek az az alapja, ha a felek készek és nyitottak a másik felé, nem ellenségnek vagy ellenfélnek tekintik a másikat. Addig, amíg ez nem így van, amíg az a cél, hogy az én igazam győzzön bármi áron, addig csak ostoba és értelmetlen szóharc lesz mindenféle beszélgetés. Tele lesz indulattal, haraggal és végül gyűlölettel, ami veszekedést, eltávolodást és mély sebeket fog ejteni. Itt már nem érvek és igazságok, hanem kövek, nyilak és golyók fognak repkedni. Már a legelején lehet látni és érzékelni, hogy érdemes vagy értelmetlen leállni és beleállni egy-egy ilyen párbeszédbe, vagy inkább ki és el kell kerülni a kialakuló helyzetet. Akinek kísértés és folyamatosan probléma ez a kérdés, az sokkal többet beszélgessen erről a mennyei Atyával. Először vele vitassa meg a gondolatait, mielőtt másokkal bocsátkozna szóharcba!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az igazság nálad van és nem nálam! Hálát adok, hogy békességet hoztál a szívembe, hogy én is béketeremtő legyek és ne veszekedést szító!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 12., péntek

Napi felülről:

“Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?”

Lukács evangéliuma 17. rész 17. vers*

Áldott pénteket, a megtisztult, meggyógyult szív háláját, örömét kívánom minden testvérem életére!

Jézus tíz leprással tett csodát. Mivel kérték őt, hogy segítsen nekik, könyörüljön meg rajtuk, azt mondta nekik, hogy induljanak el már betegen a papokhoz, akik hivatalosan kimondhatják, hogy meggyógyultak. Ők engedelmeskedtek. Útközben pedig megtörtént a bámulatos változás, amíg odaértek teljesen megtisztult testük a leprától. A mózesi törvények elég világosan leírták, hogy mit kell tennie annak, aki meggyógyult a fertőző betegségéből, de azt tényleg nem adták parancsba és Jézus sem utalt rá, hogy milyen módon köszönjék meg mindezt a Megváltónak. Ezt már csak a szívből jövő, őszinte és tiszta hála, Istendicsőítés hozta a felszínre, hiszen ilyen előtte még sohasem történt velük vagy a környezetükben. Úgy látszik legtöbben nem is tudtak mit kezdeni ezzel a váratlan, hihetetlen és csodálatos fordulattal. Ezért meg is álltak félúton, megelégedtek a testük gyógyulásával, a hitük már nem vezette őket vissza arra a megfelelő helyre, ahol a lelkük is megmenekülhetett volna. A mennyei Atya szeretete ma is sokkal többet biztosít számunkra, mint a testünk jóléte, kényelme vagy gazdagsága. Ez azonban hálás szívünk, hitből fakadó, hozzá vezető útján vár ránk!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nálad teljes és örök gyógyulás vár rám!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 11., csütörtök

Napi felülről:

“Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.”

Pál második levele Timóteushoz 1. rész 5. vers*

Áldott csütörtököt, képmutatás nélküli, tiszta és őszinte hitet, reménységet és Istenbe vetett bizalmat kívánok minden testvérem számára!

Az, hogy milyen hitet, világnézetet és életszemléletet örököltünk a családunkon keresztül vagy kaptunk a környezetünk által az első sorban még nem rajtunk múlott. Az, azonban, hogy mi mit adunk át a következő nemzedék számára, mit mutatunk be Istenhitünkből az már egyértelműen a mi felelősségünk. A kapcsolataink egyik mérgezője, betegsége és bizonyos helyzetekben gyilkosa is a hazug, képmutató és nem őszinte hozzáállásunk. Legtöbb esetben ezt nem gonoszságból vagy rosszakaratból követjük el, hanem kifejezetten azzal a gondolattal és céllal, hogy másokat és magunkat is megkíméljünk kellemetlen helyzetektől, az igazság fájdalmától és a valóság megszégyenítő erejétől. Ezzel ellentétben akkor próbálunk meg őszintén beszélni, elmondani az igazat, amikor tele vagyunk haraggal, nehezteléssel és keserűséggel, ez pedig kifejezetten azt támasztja alá, hogy előtte képmutató módon viselkedtünk. A valódi, őszinte hit és a képmutató élet egymással ellentétesek. Nincsenek fedésben, nincs közös metszéspontjuk. Amíg az igaz és tiszta hit a mennyel köt össze bennünket, addig a képmutató a földhöz láncol. A mi teljes és örök életünk azonban nem itt vár ránk, csak itt kezdődik! Légy az, akiben ott él a menny jó íze, illata és ereje hit által, hogy olyan örökséget hagyhass hátra, amiért még az unokáid is áldani fognak!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert képmutatás nélküli hitre, életre hívtál el! Köszönöm mindazt, amit ebből a megtapasztalhattam családomon keresztül és azt is, amit azóta tanulhattam tőled!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 10., szerda

Napi felülről:

“Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.”

36. zsoltár 8. vers*

Áldott szerdát, Istenünk kegyelmének, szeretetének és védelmének biztonságát kívánom minden testvérem részére!

Ami, aki igazán értékes és drága számunkra ahhoz minden körülmények között megpróbálunk ragaszkodni. Ezért gyűjtögetünk, őrzünk emlékeket, mert fájdalmat okozna megválni tőlük. Még egy mások számára értéktelen, haszontalan tárgyat is megtartunk, ha az kötődik hozzánk. A szeretett házastárs, szülő, gyermek vagy barát jelenléte pedig még ennél is többet jelent a szívünknek, mert velük együtt érezzük teljesnek létünket. Igazi kincsek ők az életünkben. Ezt pedig érdemes kimondani, megvallani, tudatosan éreztetni, mert nem természetes, hogy ők is érzékelik ugyanezt. A legfontosabb személyes kapcsolatunk és elkötelezettségünk azonban mégis a mennyei Atyához köthet bennünket. A lelkünk benne talál valódi és örök békességet, biztonságot és védelmet, mert van hatalma arra, ami nekünk lehetetlen és elérhetetlen. Amikor Isten felém való szeretetét átélem, megtapasztalom, akkor a legdrágább, legértékesebb helyre kerül a szívemben, oda, ami egyedül őt illeti meg. Ezzel együtt ő is kiterjeszti felém oltalmazó jóakaratát, hogy legyen hová menekülnöm, amikor szükségem van rá.

Mennyei Atyám, köszönöm felbecsülhetetlen szereteted ajándékát! Hálát adok, mert nálad talált biztonságot, védelmet és békességet lelkem!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 9., kedd

Napi felülről:

„Mi pedig gyakoroljuk a szeretetet, mert az Isten már korábban megszeretett minket!”

János első levele 4. rész 19. vers*

Áldott keddet, a szeretet mindennapi megélését, erejét és szabadságát kívánom minden testvérem részére!

Minden megváltozhat körülöttünk, mi magunk is kerülhetünk sokféle élethelyzetbe, de a szeretet megélése, szüksége és fontossága akkor sem lesz kisebb semmivel. A szeretetet gyakorolni, azzal kelni és feküdni, abban járni és pihenni az élet lényege. Igazából ott az élet, ahol a szeretetet működik. A szeretet viszont nem velem kezdődött, hanem a teremtő Istennel. Mind kezdetben, mind Jézus Krisztusban megmutatta, bebizonyította adakozó, nagylelkű és áldozatkész szeretetét. Ez a forrás, ami a mennyből fakadt és éltet azóta is minden embert, aki rátalált és fogyaszt belőle. Ne az legyen a legnagyobb problémám, hogy mennyire önzők, gyűlölködők és kegyetlenek az emberek, hanem az, hogy én magam miként gyakorolhatnám jobbam, tisztábban a szeretetet feléjük, még akkor is, ha nem érdemlik meg. A szeretet nem azt a kérdést teszi fel, hogy megéri-e, hanem azt, hogy mivel tudok segíteni? Ennek a kérdésnek azonban komoly ára van, amit sokszor nem vagyunk hajlandóak vagy nem is akarunk megfizetni. Ennek az értékét előlegezte meg számunkra a mennyei Atya szeretete, amiből bőségesen és bátran lehet igényelni a hétköznapok szeretetéhes és szűkös világához.

Mennyei Atyám, még felfogni is nehéz azt a szeretetet, amellyel lehajoltál hozzám! Köszönöm, hogy arra bátorítasz, bíztatsz, hogy félelem és aggodalom nélkül szeressek minden körülmény között és ellenére, mert ez az élet, amire születtem!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!