Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. július 15., szombat

Napi felülről:

„Elpusztul az a család is, amelyben belső harcok dúlnak.”

Márk evangéliuma 3. rész 25. vers*

Áldott szombatot, a család, a rokonság békességének, összetartásának helyreállítását, megerősítését és munkálását kívánom minden testvérem számára!

Boldogságkeresésünk közben különlegesen figyeljünk oda arra a területre, amely legközelebb áll hozzánk, amely a legnagyobb védettséget és biztonságot adhatja számunkra. A családunk, a szűken és tágabb értelemben vett rokonságunk nagy részét nem mi választottuk, ezért annyira fontos, hogy megfelelően értékeljük és építsük is a kapcsolatainkat velük. Ahol a családi kötelékek erősek, támogatóak és befogadóak ott sokak találhatják meg az otthonukat, békességüket. Az a család, ahol pénz, örökség, irigység, féltékenység vagy harag választja szét a tagokat, belső harcok dúlnak, eltávolodnak egymástól testvérek ott nagyon sokan fognak sebeket kapni. Leépülnek, elpusztulnak a védelmi vonalak és egyre magányosabbnak fogjuk érezni magunkat. Megéri minden egyes lépés, amíg csak tehetjük, amivel a rokonságot ápoljuk és egészségesen erősítjük. A család nem egy munkahely, nem üzlet és nem is vállalkozás, hanem mindezeknél jóval több és mélyebb védelmi háló. Ebbe érkezünk meg, éljük le az életünk legnagyobb részét és vehet majd körül akkor is, ha majd eljön a hazaérkezésünk ideje.  A családunk békessége a földi létünk boldogságának virágos és gyümölcsös kertje, érdemes tehát figyelmesen gondozni!

Mennyei Atyám, hálát adok a földi családomért és köszönöm, hogy nálad rátalálhattam a mennyeire is!  

*Egyszerű fordítás

2023. július 14., péntek

Napi felülről:

A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem.”

János evangéliuma 5. rész 7.vers*

Áldott pénteket, a szükségeink, segítségre szorultságunk helyes megértését, vállalását és megoldását kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy mindannyiunknak vannak különböző nagyságú nyomorúságai, nehézségei, de általában az egészséges életösztön abban erősít bennünket, hogy amíg csak lehetséges nekünk kell megoldanunk a saját problémáinkat. A határainkat tágíthatjuk, azonban egy ponton túl egyedül nem mehetünk tovább, de nem is kell, hiszen ezért lettünk közösségre teremtve. Van egy helyes és természetes egyensúly ebben az egész földi létünkre nézve, hiszen van, amikor mi szorulunk rá segítségre, van, amikor mi lehetünk mások emberei.  Egy betegség idején ez átbillen a kiszolgáltatottságunk oldalára, amit egyrész nagyon nehéz elfogadni és megélni, másrészt pedig elvezethet bennünket arra, hogy szembesüljünk törékeny és véges helyzetünkkel. Itt felfakadhat belőlünk minden keserűségünk, csalódottságunk, de a hitünknek is utat nyithat ez az állapot. Amikor senki más nincs, nem lehet mellettünk és velünk Jézus Krisztus akkor is ott van és arra vár, hogy végre észrevegyük őt. A panaszkodásainkon, zúgolódásainkon és vádaskodásunkon túllépve meghallhatjuk reménységre, gyógyulásra és egy lelkileg egészséges életre való meghívását!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert adtál mellém társat, családtagokat, testvéreket és barátokat, de leginkább azt köszönöm, hogy te is mellém álltál, hogy sohase maradjak egyedül!  

*Revideált új fordítás

2023. július 13., csütörtök

Napi felülről:

„Kőszikláddal, aki nemzett, nem törődtél; elfeledted Istent, aki világra hozott!”

Mózes ötödik könyve 32. rész 18. vers*

Áldott csütörtököt, az életünk legfontosabb alapjának és forrásának ismeretét, tiszteletét és szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Egy gyermek is képes megfeledkezni szülei kéréséről, nem törődni akaratukkal, amikor belemélyed a saját játékának élvezetébe, amit nagy valószínűséggel éppen tőlük kapott ajándékba. Isten nem csupán a puszta léttel ajándékozott meg bennünket, hanem számtalan képességgel, készséggel és lehetőséggel. Nem nehéz ezek használata és élménye közben háttérbe szorítani a mennyei Atyával való kapcsoltunkat. Nem törődni azzal, hogy mit is mondott nekünk vagy mit tett értünk. Elfelejtkezni arról, hogy mire tanított bennünket és mi mit ígértünk neki. Az életünk szilárd alapja, rendíthetetlen kősziklája csak maga az Örökkévaló lehet, hiszen rajta kívül senki más nem képes azt megtartani és megújítani. Róla megfeledkezni, vele nem törődni az igazi céltévesztésünk és mulasztásunk, amit semmi más örömmel vagy boldogsággal nem pótolhatunk. Hozzá visszatérni, vele és benne megélni a lelkünk békességét és biztonságát a valódi és örök otthonunk előszobája. Ő nem feledkezett meg rólunk, törődött velünk és figyel, vár ránk mai is!

Mennyei Atyám, te vagy az életem biztos alapja, kősziklája! Nem szeretnék megfeledkezni rólad soha, belefelejtkezve a saját ügyembe, mert minden jót tőled kaptam!

*Revideált új fordítás

2023. július 12., szerda

Napi felülről:

„Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nún fiának, és ezt mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek!”

Mózes ötödik könyve 31. rész 23. vers*

Áldott szerdát, a feladataink, küldetésünk és életcélunk bátor, határozott és rendíthetetlen beteljesítését, megvalósítását kívánom minden testvérem számára!

Bátorság és erő nem ahhoz kell leginkább, hogy túléljünk egy nehéz időszakot, hanem ahhoz, hogy megvalósítsuk és betöltsük a valódi életcélunkat. Mindegyikünk egyedinek és különlegesnek született, ezért segíthetjük, bátoríthatjuk és taníthatjuk egymást, de mások helyett nem élhetjük meg a küldetésüket. Egy szülő bármennyire is szereti a gyermekét, abban a tekintetben el kell őt engednie, hogy megvalósíthassa a saját álmait, hiszen csak így lehet esélye egy kiteljesedett életre. Az elhívásunk egyrészt fakad a képességeinkből és lehetőségeinkből, de ennél is fontosabb az Örökkévalónál előkészített mennyei jó terv a jövőnkre nézve. Ő sokkal jobbat, többet lát bennünk, mint mi magunk, de ezt az akaratát, nem ránk erőlteti, hanem elénk tárja, mint lehetőséget. Ezért annyira lényeges hinni neki és benne, hogy helyesen és jól higgyünk a magunk életcéljában is. Meg kell hódítanunk azt a területet, amire megszülettünk és nekünk szántak felülről! Vezetni, segíteni és bátorítani kell mindazokat, akik ránk lettek bízva! Ehhez kell erős, bátor és határozott hit, amely látja és tudja, hogy Isten vele van!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jót terveztél felőlem, de tudom, hogy mindez küzdelemmel jár! Köszönöm segítségedet, bátorításodat, hogy veled együtt mindezt betölthessem és megharcoljam!

*Revideált új fordítás

2023. július 11., kedd

Napi felülről:

Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.”

Lukács evangéliuma 12. rész 15. vers*

Áldott keddet, a valóságos, teljes és múlhatatlan értékek, kincsek meglétét kívánom minden testvérem számára!

Az a vágyunk, hogy gazdagok legyünk, bőségben éljünk és meglegyen minden javunk nem egy ördögi kísértés, hanem abból fakad, hogy az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve. Nem szegénységre, nélkülözésre vagy nyomorgásra születtünk, hanem arra, hogy a mennyei Atyánál megtaláljuk azt a múlhatatlan kincset és örökséget, amelyet az őt szeretőknek ajándékozott. Akkor tévedünk rossz útra, amikor mindezt nélküle akarjuk beteljesíteni, megvalósítani. Istentől függetlenül törekszünk vagyonra, minél kényelmesebb és jobb életre. Ez itt a földön csak keveseknek sikerül, ahol nem igazságos a javak elosztása, a kapzsiság és az önzés magának gyűjtöget mások kihasználásával és megtévesztésével. Csodáljuk a gazdagok fényűző és gondtalan életét. Neheztelünk rájuk, de közben irigyeljük is őket, pedig ez a fajta jólét nem ad teljes és elveszthetetlen életet, mert kihagyja a számításból azt, aki mindezt biztosította számunkra és számon is fogja kérni. Van bővelkedő élet, ami rád vár, amit neked készítettek elő, amelynek kincseit még elképzelni is nehéz, de ezt akkor kezded felfedezni és élvezni, amikor Isten szerint, benne és tőle van a gazdagságod!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a gazdaságért, amit benned nyertem, mert összehasonlíthatatlanul nagyobb és több, mint bármilyen más földi kincs és vagyon!

*Revideált új fordítás

2023. július 10., hétfő

Napi felülről:

„Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr mindmáig.”

Mózes ötödik könyve 29. rész 3. vers*

Áldott hétfőt, a mennyet értő szívet, Isten csodálatos dolgait látó szemet és a Lélek szavát halló fület kívánok minden testvérem számára!

A szüleinktől életet kaptunk, de ezzel már nekünk kell jól gazdálkodnunk, bölcsen felhasználnunk. Attól, hogy értelmünk van, látunk és hallunk még csak a valóság egy részét fedezhetjük fel, hiszen mindez csak a felszín. Sokkal mélyebb és magasabb igazságok is működnek bennünk, körülöttünk, de ennek felismerése már a mi felelősségünk. Istentől ajándékba kaptunk sokféle lehetőséget, megtapasztalást és körülményt, de azt, hogy mindezek mögött lássuk, halljuk és értsük is őt az nem magától működő folyamat. Amennyivel több a szerelem, a mély belsőséges kapcsolat annál, hogy valakit csak ismerek, látok és hallok, annyival teljesebb az, amikor a mennyei Atya hangjára figyelmes leszek, elkezdem érteni őt és látni csodálatos munkáját. Ez az, amikor az Örökkévaló szeretete viszonzást talál bennem és feltárul előttem egy számomra új világ, amit addig nem láttam, nem hallottam és nem is értettem. Ugyanaz az eső fog hullani, de abban már nem csupán a vízcseppeket látom, hanem a felülről érkező áldást. Ugyanaz a környezet vesz körül, mégis hálával telik meg a szívem, mert biztonságba élhetek Isten kezében!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogyha szívem értelmetlen dolgokkal foglalkozott is, nem látott és halott téged, de te mégis hívtál, vártál engem, hogy hazataláljak hozzád!

*Revideált új fordítás

2023. július 9., vasárnap

Napi felülről: „

Mint pásztor a nyáját, úgy vezette népét, pásztorolta őket a pusztában, mint juhokat.”

78. zsoltár 52. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya ma is megtapasztalható vezetését és gondoskodását kívánom minden testvérem számára!

Amikor valahová el szeretnénk jutni, ahol még nem jártunk, akkor valamilyen segítségre mindenképpen szükségünk lesz, hogy a céltalan bolyongás helyett jó irányba haladjunk. Napjainkban ez a helymeghatározó rendszereken és eszközökön keresztül elég egyszerűen és könnyen elérhető, amennyiben megfelelően működnek. Ezzel együtt ekkor is ráhagyatkozunk valaki más tudására és hiszünk neki, még egy alkalmazás használata esetén is, hogy nem fog becsapni bennünket. Amikor már nem földi célokról van szó, hanem mennyei távlatokról, akkor sem maradhatunk vezető, segítő nélkül. Az Örökkévaló nem csak vár ránk valahol, hátha véletlenül odatévedünk, mert pontosan tudja, hogy céltévesztett lett az életünk, és számunkra átjárhatatlan szakadék választ el bennünket tőle. Eljött közénk Jézus Krisztusban, hogy utat készítsen, híddá váljon a menny és a föld között, hogy legyen lehetőségünk hazatalálni a mennyei otthonunkba. Vezetni és pásztorolni szeretné lelkünket azon az úton, amely pusztaságon, nehézségeken keresztül, de mégis felfelé halad!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert úgy vezetsz, terelgetsz engem, mint szeretetett bárányodat, akinek pontosan rád van szüksége!

*Egyszerű fordítás

2023. július 8., szombat

Napi felülről:

„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot.”

Lukács evangéliuma 11. rész 33. vers*

Áldott szombatot, az Istentől nyert világosság hatalmát, örömét és lehetőségét kívánom minden testvérem számára!

A nap fénye és ereje emlékeztessen bennünket folyamatosan arra a tényre, hogy számunkra ugyanilyen fontosságú és jelentőségű Isten dicsőségének, jelenlétének és szeretetének világossága. A lelkünk nem csupán földi dicsőségre szomjazik, bár ezt nem mindig tudjuk megfogalmazni magunknak, hanem ennél sokkal többre, valami maradandóra, múlhatatlanra. Miközben élményeket, sikereket és földi kincseket gyűjtögetünk, hogy boldogságot vásároljunk magunknak, nem engedhetjük meg, hogy lelki szemünk elsötétüljön és ne lássunk világosan a jövőnkre nézve. Az Örökkévaló képes és meg is tett mindent azért, hogy mennyei fényt gyújtson a szívünkbe, amit nem azért kapunk, hogy eltakarjuk vagy elrejtsük, hanem azért, hogy tiszta, világos és átlátható életünk legyen. A hitünk nem magánügy, mert fényforrás, amire önmagunkon kívül másoknak is szüksége van. Villanyt is azért kapcsolunk a lakásunkban, mert szeretnénk látni és világosságban élni, amit azok is érzékelni fognak, akik belépnek hozzánk. Élj a hited által és a fentről nyert világosságban járj, hogy el ne tévedj!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a fényért, világosságért, amit tőled kaphattam! Ezzel és ebben szeretnék élni minden nap!

*Revideált új fordítás

2023. július 6., csütörtök

Napi felülről:

„Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál.”

Ézsaiás könyve 12. rész 1. vers*

Áldott csütörtököt, Istenünk vigasztaló és felemelő érintésének, megújításának megtapasztalását, átélést kívánom minden testvérem számára!

Mi teheti emlékezetessé, áldottá, különlegessé a hétköznapjainkat miközben annyi feladat, felelősség terheli a szívünket és a nehézségek félelmetes hegyként tornyosulnak a jövőnk útjában. Sokszor mindössze annyi történt, hogy elvesztettünk valami igazán lényegeset menet közben, mert az elérendő céljainkra összpontosítottunk és a kapcsolatainkat elhanyagoltuk. Egy őszinte ölelés, kedvesség, bátorítás és figyelmesség bearanyozhatja az egész napunkat, mert felemel a felhők fölé, ahol még mindig érezhetően ragyognak a szeretet sugarai. Ezeken túl és felett a lelkünk békességéhez és boldogságához az Örökkévaló jóindalata, kedvessége és öröme is létkérdés. Ennek érdekében pedig nem zárhatjuk ki az életünkből a mennyei Atya jelenlétét, akaratát és terveit az életünkre nézve. Mindaddig céltévesztetten haladunk a vesztünk felé, ameddig a lelkiismeretünk nem tisztul meg és nem látja Isten csodálatos munkáját az érdekünkbe. Nem arra születtünk, hogy békétlenségben, haragban vagy az Örökkévalótól elkülönítve próbáljunk megtalálni a szerencsénket, hanem arra, hogy hazataláljunk és a mennyei családunk, otthonunk legyen a mi vigaszunk és örömünk minden körülmények között.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert bár volt és volna miért haragudnod rám, mégis átöleltél szereteteddel és megvigasztaltál jóságod valóságával!

*Revideált új fordítás

2023. július 4., kedd

Napi felülről:

„Tartsd meg és teljesítsd, amit kimondtál, amikor önkéntes áldozatot fogadtál Istenednek, az Úrnak úgy, ahogyan azt megígérted!”

Mózes ötödik könyve 23. rész 24. vers*

Áldott keddet, a hitünk, az Istennek megígért fogadalmaink megalkuvás nélküli megtartását és teljesítését kívánom testvérem számára!

A szavahihetőségünk, a saját ígéreteink betartása nem függhet a pillanatnyi körülményektől vagy a lehetőségeinktől, sem az emberei kapcsolatainkban, sem az Istennel megélt közösségben. Az egyik legfontosabb belső és saját értékünk a hűséges ragaszkodás a fogadalmunkhoz, a kimondott a vállalásunkhoz. Amikor ezeket nem tartjuk meg és nem teljesítjük, az nem egy apró jellemhiba, vagy gyengeség, hanem az igaz emberségünk elengedése. Tisztességesen meg kell gondolnunk minden ígéretünket! Elhamarkodottan, felületes ismeret alapján ne vállaljunk valami jónak tűnő elköteleződést, mert számonkérhető lesz rajtunk. A nem gondoltam komolyam, meggondoltam magam vagy mégis másképp döntöttem nem a becsületesség útjának jelzőtáblái. A legveszélyesebb mégis az Örökkévaló felé tett ígéreteink megmásítása vagy elhanyagolása. Egyrészt ő a szívünket vizsgálja, ezért képtelenség őt becsapni, félrevezetni vagy megtéveszteni. A hitünk szava és hűsége megmentheti az életünket, de el is ítélhet bennünket, ha komolytalanul félre tesszük vagy mellőzzük! Tartsd meg és teljesítsd, amit megígértél az Úrnak!

Mennyei Atyám, hálát adok megmentő jóságod jelenlétéért! Köszönöm, hogy ígéreteket adtál, amit hűségesen be is tartasz! Segíts, emlékeztess, hogy én is megtartsam és teljesítsem minden szavamat, vállalásomat!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!