Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. február 27., vasárnap

Napi felülről:

“Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok! Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele.”

Jelenések 3. rész 20. vers*

Áldott vasárnapot, az Istennel való közösség békességét és biztonságát kívánom minden testvérem részére!

Jézus Krisztusnak a mennyből elhangzó üzenete számunkra is egyszerre ígéret és ítélet. Arra a csodálatos lehetőségre figyelmeztet, hogy életünk meglátogatása nem zárult le földi életével, hanem folytatódik a Szentlélek által. Lehet olyan zajban élni a különböző hírek miatt, annyira elfoglaltnak lenni a mindennapok terheiben, vagy a félelem miatt úgy elbújni, hogy nem halljuk meg a kopogtatását szívünk ajtaján. Amikor felfigyelünk rá, akkor sem biztos, hogy ajtót nyitunk, mert nem szívesen fogadnánk egy olyan látogatót, aki előtt szégyenkeznünk kellene, vagy csak nem szeretnénk mélyebben megismerkedni vele, mert érezzük, hogy ez valódi elkötelezettséggel jár. Az is lehet, hogy olyan vendégeink vannak, akiket el kellene küldenünk, de nem szeretnénk, mert pontosan tudjuk, hogy az ég és a föld Urával nem lehetnének egy asztalnál, de még csak egy szívben sem. Ezért nem maradt abba még a zörgetés, szeretetből, türelemből. A Megmentő előtt megnyitott lélek a menny békésségét, reménységét és valóságát engedi asztalához ülni. Azt a tisztaságot és világosságot, amely betölti az egész életét, és elkíséri a számára elkészített hazába.

Mennyei Atyám, köszönöm türelmes és kitartó szereteted megszólítását és csodáját! Veled közösségben, a benned való teljes bizalomban vágyok élni minden nap!

*Egyszerű fordítás

2022. február 26., szombat

Napi felülről:

“Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”

Lukács evangéliuma 10. rész 36-37. vers*

Áldott szombatot, irgalmas, segítségre kész szívet kívánok minden testvérem részére!

A következő napok, hetek irgalmasságunk és könyörülő segítőkészségünk lehetősége és próbája lesz. Mindenkinek megvan és meg is lesz a saját nehézsége, kihívása és feladata, de vannak, akiknek a mindennapok most nem erről fognak szólni, hanem a szenvedésekről, menekülésről és túlélésről. Nekünk megadatott, hogy van miből adnunk. Lehet, hogy nem mi vagyunk a leggazdagabbak, de gazdagok lehetünk a segítségnyújtásban, szeretetben, irgalomban és befogadásban. Ezek nem egyszerű érzelmek, hanem elkötelezett döntések, és kézzel fogható tettek. Nem a szánakozásunkra van szükség a hírek hallatán, hanem a valódi lépéseinkre.  Mivel Isten megáldott bennünket sokféle módon, ezek az áldások, akkor teljesednek ki, amikor megosztjuk őket, továbbadjuk, és nem csak őrizgetjük. Ember lehet, embernek farkasa, de ez a lelkület öl és megnyomorít. Az Isten terve szerinti ember a társa segítsége, gyógyítója és támogatója. Most ismét vizsgázni fogunk ebből a tantárgyból élesben és gyakorlatban.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert könyörülő irgalmadat bennünk, és rajtuk keresztül akarod megmutatni!

*Revideált új fordítás

2022. február 25., péntek

Napi felülről:

“Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.”

Máté evangéliuma 24. rész 6. vers*

Áldott pénteket, a félelmetes hírek ellenére a szív bizonyosságát, reménységét és józanságát kívánom minden testvérem életére!

Az egyik nehézségből lassan kezdünk kilábalni, miközben megérkezett egy másik, nem kevésbé félelmetes óriás, a háború szelleme és valósága. Nehéz nem meghallani, belegondolni ennek szörnyűségébe. Meg lehet próbálni távol tartani magunktól, de attól még körülvesz, és a félelem, rémület, bizonytalanság kerítheti hatalmába szívünket. Ettől szeretne megóvni bennünket a mennyei Atya, hiszen most pont a józanságra, és bölcs döntésekre lesz szükségünk. Nekünk kell vigyáznunk, figyelnünk és őrködnünk, hogy a lelkünk békessége megmaradjon, és ne engedjük, hogy pánikhangulat legyen úrrá rajtunk. Csak az tud segíteni, aki higgadt marad, és a rettegés kísértése ellenére hittel, bátorsággal gondolkodik és cselekszik, mert ez még nem a vég, csak annak az egyik előszele. Itt az ideje és helye, hogy a mennyből érkező üzenetekre, bátorításokra még inkább figyeljünk, hallgassunk, mert ezek erőt, biztatást és reménységet nyújtanak a vészjósló, vészterhes napokban is, felnyitva a szemünket a segítség lehetőségeire.

Mennyei Atyám, békére vágyunk, de mindenekelőtt a szívünk békességére, ami a benned való bizalomból táplálkozik!

*Szent István Társulat

2022. február 24., csütörtök

Napi felülről:

“Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”

Péter második levele 1. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, a szív megerősödő bizonyosságát, a lélek elkötelezettségét a jóra, és Isten útmutatásának, világosságának vezetését kívánom minden testvérem életére!

Minden esélyünk megvan arra, hogy a mai napunk is lehetőséget adjon számunkra, hogy jót tegyünk, helyesen döntsünk és hitből, meggyőződésből lépjünk valaki felé. Igaz, hogy a világot és bennünket is körülölelő sötétség nem kedvez a bátor, másokért küzdő, tiszta és nemes tetteknek, de pont ezért érkezett közénk Isten világossága, a menny üzenete, a szabadságunk biztosítéka, hogy ne homályban botorkáljunk. A sötétség azt súgja, hogy nem bízhatsz senkiben, csak magadra számíthatsz, ezért bátran légy önző, számító, másokat kihasználó és megítélő, mert ez vezet sikerre. Ezt leplezi le a világosság, amely távlatokat nyit, bátorságot ad hűségesen szeretni, és megmutatja, hogy van felülről kapott segítségünk, útmutatásunk, és van értelme másokért élni, másokkal együtt küzdeni a jóért. Addig van hatalma a szívünkben a sötétségnek, gyűlöletnek és keserűségnek, amíg fel nem virrad bennünk a valódi szeretet napja. Félelemből bőven van elég mindenfelé, nem kell, hogy mi is szaporítsuk, viszont életbevágóan szükséges a világos szó, és a reménységet nyújtó bátorítás. Ezért tesszük olyan jól, ha odafigyelünk a prófétai beszédre, Isten szavára!

Mennyei Atyám, szavad, bátorításod reményt ad a sötétségben is!

*Revideált új fordítás

2022. február 23., szerda

Napi felülről:

“A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.” 

Példabeszédek könyve 21. rész 6. vers*

Áldott szerdát, a hazugságra épített tervek, vágyak fogságából való szabadulást, és az igazság erejét és hatalmát kívánom minden testvérem életére!

A céljainkhoz, saját dicsőségünkhöz, elfogadottságunkhoz hajlított valóság kísértése egész életünkben elkísér, mert csak néhány szavunkba kerül, hogy elfedjük az igazságot felépítve egy párhuzamos, de nem létező világot. Még nehezebbé tesszük a helyzetünket, amikor mi magunk is elhisszük, beleéljük magunkat a hazugságainkba. A látszatot fenn lehet tartani sokáig, de ez az út lefelé vezet, még csak nem is a felszínen tart, hanem egyre mélyebbre húz, mert a lelkiismeret folyamatos megnyomorítását eredményezi. Azokat a kapcsolatok, amelyeket ilyen alapokra építünk ingoványra terveztük, és csak idő kérdése, hogy mikor fog elsüllyedni magával rántva évek, évtizedek értékes lehetőségeit. Nem szabad, nem érdemes és halálos csapda ilyen úton járni, és minden szégyen ellenére a legkisebb veszteség, ha a világosságra hozzuk sötét dolgainkat, mert csak így tudunk megszabadulni a hazugság fogságából. Az igazság nem egyik lehetősége az életünknek, hanem maga az élet. Erre lettünk megteremtve, ebben válhatunk emberré, és ez az út vezet felfelé is mennyei hazánkba.

Mennyei Atyám, hálát adok igazságod megmentő, felszabadító erejéért!

*Revideált új fordítás

2022. február 22., kedd

Napi felülről:

„Senkinek se fizessetek vissza rosszat, a rosszért cserébe, előre eltervezve mi lehet hasznos, becsületes minden egyes emberrel szemben.”

Római levél 12. rész 17. vers*

Áldott keddet, a szív mélységében a becsület és tisztesség győzelmét, a rosszindulat meghátrálását kívánom minden testvérem részére!

A rosszindulat, gonoszság olyan, mint a hamis pénz. Hiába tűnik használhatónak, elég meggyőzőnek, valójában igen nagy károkat okoz. Még csak az sem helyes út, pedig igazságosnak tűnik, hogy visszaadjuk annak, akitől kaptuk, hanem azonnal meg kell semmisíteni, hogy legalább miattunk ne legyen tovább forgalomban. Egyébként az érzéseink, indulataink arra biztatnak bennünket, hogy az az őszinte magatartás, ha ők lehetnek a hangadók, ők diktálhatnak, és vezethetnek bennünket, pedig ez a lelkiismeretünk, szívünk és énünk lefokozása, ahol az értelmünk, hitünk és emberségünk háttérbe szorul. Ennek ellentéte, amikor már előre készülünk arra, amit jónak tartunk, ami hasznos lehet mások számára, amivel mi léphetünk először, és nem csak választ adunk mások hozzáállására. Az Örökkévaló is előre gondoskodott a megmentésünkről, amikor Jézus Krisztusban megérkezett hozzánk. Nem az érdemtelenségünkre tekintett, a hitetlenségünk, gonoszságunk sem tántorította el attól, hogy esélyt nyújtson számunkra az életre. Ez a Lélek munkálkodik bennünk is, amikor Isten igazsága, jósága és emberszeretete uralkodik a szívünkben a felindultságunk helyett.

Mennyei Atyám, hálát adok türelmedért, amellyel naponta körülveszel, előre gondoskodó jóindulatodért, amely reményt ad az életre!

*Saját fordítás

2022. február 21., hétfő

Napi felülről:

“Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!”

25. zsoltár 20. vers*

Áldott hétfőt, bizalommal, mennyei bizonyossággal és biztonsággal teljes új hetet kívánok minden testvéremnek!

Mennyire vagyunk kiszolgáltatva a véletlenek egybeesésének, vagy mások hibájának, gonoszságának, miközben egyszerűen csak boldogulni szeretnénk az életben?  Ezt elsősorban az határozza meg, hogy kivel, kikkel együtt nézünk szembe a problémákkal. Aki egyedül szeretne győzni, segítség nélkül, hogy ne kelljen senkivel osztoznia a dicsőségben, veszélyes és kiszámíthatatlan utakra téved, és ne lepődjön meg, ha váratlan akadályok esetén a teljes világgal találja szembe magát. Amikor vannak társaink, barátaink, csapattársaink, akkor a közös öröm nem az én boldogságomból fog elvenni, de a kudarcok idején lesznek, akikbe kapaszkodhatok, akik a felszínen tartanak, és nem engedik, hogy feladjam. Az igazán nagy kincs, amikor az Isten országának családjába tartozhatunk, és bátran kérhetjük, igényelhetjük a felülről érkező segítséget. Szégyent vallani, csalódást okozni rettentően megalázó helyzet és érzés, de van, amikor csak azzal kerülhetjük el, ha idejében odamenekülünk, ahol szeretnek, elfogadnak, és minden hibánk ellenére bíznak bennünk. Ilyen hely a mennyei Atya bátorító ölelése Jézus Krisztusban, ahol védelem, figyelem és győzelem vár ránk.

Mennyei Atyám, nálad keresek menedéket, benned találok biztonságot és veled akarok élni ma is! 

*Revideált új fordítás

2022. február 20., vasárnap

Napi felülről:

“Éljetek egyetértésben és összhangban egymással! Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget! Ne becsüljétek túl magatokat!”

Római levél 12. rész 16. vers*

Áldott vasárnapot, a békesség, józanság és megújító szeretet nélkülözhetetlen kincseit kívánom minden testvérem részére!

Nagyon könnyű lenézni másokat, elég az hozzá, ha találunk egy olyan területet, elvárást és értéket, amelyben jobbak, többek, szebbek vagyunk és ennek létrájáról tényleg felülről szemlélhetjük a többieket. A nehézség abból adódik, hogy vannak a miénknél nagyobb állványok is, ráadásul minél magasabbra mászunk, annál nagyobbat eshetünk. A másik módszerünk a földbe döngölés. Ha elég súlyos vádakkal terhelünk valakit, ha a véleményünkkel ítéletet tartunk felette, akkor sikerülhet megnyitni alatta a talajt és elsüllyeszteni annyira, hogy büszkén lenézhessük. Az igazán nagy embereknek erre nincs szükségük, hiszen akkor is nagyok maradnak, ha lehajolnak, letérdelnek, és együtt játszanak a kicsikkel.  Az egyetértés nem ott kezdődik, de nem is ott végződik, hogy mindenki egyet ért velem, hanem azzal, hogy megtaláljuk a közös úti célunkat, a csapatunkat, ahol együtt és egymásért küzdünk összhangban. Isten országa egy ilyen közösségbe hívott meg bennünket, az Atya családjába, ahol kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, szentek és botladozók együtt építhetjük az otthonunkat, közösen harcolhatunk a gonoszság minden formája ellen, mert szükségünk van igazi bajtársakra, valódi testvérekre.

Mennyei Atyám, köszönöm lehajló és felemelő szereteted valóságát, amelyet Jézus Krisztusban naponta megtapasztalhatok!

*Egyszerű fordítás

2022. február 19., szombat

Napi felülről:

„Örökkévaló, őseink Istene! Nem te vagy-e a Menny Istene, aki uralkodsz a nemzetek minden országa fölött? Kezed oly erős és hatalmas, hogy senki sem állhat ellened!”

Krónikák második könyve 20. rész 6. vers*

Áldott szombatot, a Mindenható erejében és hatalmában tántoríthatatlan bizalmat, a feladataink, kihívásaink erdejében pedig megújuló reménységet kívánok minden testvérem számára!

Nem várt nehézségekkel kerültünk szembe? Csalódtunk barátban, testvérben vagy önmagunkban? Igazságtalan, hálátlan és rosszindulatú támadások kereszttüzébe jutottunk? Ne lepődjünk meg rajta! Ne engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk az önsajnálat édes keserűsége! Ne gondoljuk azt, hogy csak velünk történhet ez meg, mi vagyunk azok a szerencsétlenek, akik belesétáltunk ebbe a gödörbe! Csak az nem néz szembe problémákkal, aki nem csinál semmit! Csak annak nem kell terheket hordania, nehézségekkel küzdenie, aki nem akar előre jutni, fejlődi és építkezni! A felelősségteljes élet együtt jár az embert próbáló harcokkal, kilátástalan pillanatokkal, és a növekedés kínlódásaival. Uralkodni szeretnénk, élvezni akarjuk a jólétet, de azért meg kell küzdenünk, hogy ezt ne önző, szeretetlen és felelőtlen lelkület építse! A legjobb megoldás az, amikor az Örökkévalót bevonjuk már a terveink készítésébe is. Amikor vele indulunk és haladunk, akkor a váratlan, bántó és elkeserítő helyzetek is együtt találnak ránk, és lehet, hogy megkörnyékez minket a félelem és bizonytalanság, de Urunk ugyanaz marad. Ő kitől félne, és kitől kellene megijednie? Ezért annyira biztonságos benne, vele és általa élni!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy befogadtál Jézus Krisztus által, hogy te vagy az én Istenem!  

*Egyszerű fordítás

2022. február 18., péntek

Napi felülről:

“Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem!”

János evangéliuma 12. rész 27. vers*

Áldott pénteket, a nyugtalan, háborgó időkben élő reménységet, és a küldetésünk biztos tudatát kívánom minden testvérem részére!

Jézus szavai mélyen belevisznek bennünket a küzdelmeink sűrűjébe. Miért menjünk tovább? Miért induljunk el az előttünk álló úton? Nem lenne könnyebb, egyszerűbb, fájdalommentesebb, ha visszafordulnánk, kimentenénk magunkat és feladnánk? A nehéz élethelyzeteket szívesen elkerülnénk, mást küldenénk magunk helyett, vagy csak egyszerűen kihagynánk a naptárunkból. A kérdés az, hogy mire születtünk, miért élünk, mi a küldetésünk, mit bíztak ránk a mennyből és mit vállaltunk fel? Amíg ezzel nem vagyunk tisztában, nehezen dönthető el, hogy mire érdemes odaszánni értékes óráinkat, mitől tartsuk távol magunkat, és mibe fektessük be életünk idejét, még a fájdalmakkal együtt is.  Isten fia szeretetből felvállalta azt az utat, amely nem a saját kényelmét szolgálta, hanem sokak megmenekülését és az áldások kiáradását. Sokszor próbáljuk rávenni a mennyei Atyát, hogy mentsem meg bennünket attól, amitől félünk, ami nehezünkre esik, miközben pont ez lehet az, ami az igazi érték az életünkben, a győzelmünk és megdicsőülésünk ideje és helye. A mai napért is megszülettünk! Ez is annak az ideje, azokból az órákból áll, amelyben felvállalhatjuk, hogy kik is vagyunk valójában, és a szeretet felülről kapott küldetését betöltve elszenvednénk az ezzel járó nehézségeket!

Mennyei Atyám, köszönöm Jézus Krisztus odaszánását, segítségét és példáját! Ő lett az én hazavezető utam is!

*Revideált új fordítás