Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. június 30., csütörtök

Napi felülről:

“A rágalmat könnyű elhinni, ahogy a finom falatot könnyű lenyelni.”

Példabeszédek könyve 18. rész 8. vers*

Áldott csütörtököt, a rágalmazó, pletykálkodó és lejárató hírekkel szemben óvatosságot, érzékenységet és védelmet kívánok minden testvérem számára!

A rágalom, pletyka és lejárató szavak képesek kikerülni a józanság, igazságosság és szeretet lelki szűrőit, azzal az ürüggyel, hogy ezek a javunkat szolgálják, bennünket segítenek. Finom édességként árulják magukat, és azt hitetik el velünk, hogy természetes, sőt egyenesen hasznos, ha élünk velük, fogyasztjuk őket és a gondolatainkat megtölthetik. Mások botrányait, vélt vagy valós bűneit figyelemmel hallgatjuk és beszéljük meg, hiszen ezzel mi kerülünk az ítélkező, bírói székbe és az rendkívül jól esik az énünknek. Még hálásak is vagyunk azoknak, akik megosztják velünk ezeket a híreket, mert nem maradunk le semmilyen szaftos történetről. Valójában csak becsapjuk magunkat, mert semmivel sem leszünk jobbak, azzal, ha mások hibáin csámcsogunk, de képmutatók és kegyetlenek biztosan. Az őszinte vélemény mindent elsöprő érve mögé bújva lehetünk irgalmatlanok, taszíthatjuk mélyebbre azokat, akik éppen a segítségünkre szorulnának, és nem az ítéletünkre. Attól, hogy egy étel finom, még lehet halálos méreg is számunkra. A rágalmak, vádaskodás és pletyka legfontosabb ellenszere, ha meg sem hallgatjuk őket, ugyanis, ha mégis odafigyelünk rájuk, akkor túl csábítóak ahhoz, hogy ne fogyasszunk belőlük. A hálás élet, az örömteli szív és a rendezett kapcsolatok sokat segíthetnek abban, hogy megfelelő és egészséges lelki táplálékunk legyenek, és ne kívánkozzunk olyan után, ami tönkre tehet bennünket és másokat is.

Mennyei Atyám, köszönöm a jó hírt, amit tőled kaptam, az örömüzenetet, amely a győzelem, az élet és az áldások asztalát terítette meg számomra, hogy semmibe se legyen hiányom!

*Egyszerű fordítás

2022. június 29., szerda

Napi felülről:

“Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.”

40. zsoltár 11. vers*

Áldott szerdát, önmagunk, hitünk, reménységünk megosztásának örömét, erejét és békességét kívánom minden testvérem számára!

Vannak olyan kincseink, nemes titkaink, amelyek tekintetében tartozunk másoknak azzal, hogy megőrizzük, elrejtsük, és ne a nyilvánosság elé tárjuk őket. Ezek általában a kapcsolatainkból fakadó értékek, érzések és események, amelyek legfeljebb szűk körben ismertek, és mindenképpen kárt szenvednek, ha kivisszük őket széles nyilvánosság elé. Ennek ellentétje a hitünk, meggyőződésünk és reménységünk, ami olyan, mint egy láng, amit, ha elrejtünk, lefedünk akkor könnyen elalszik, mert nem kap elég friss levegőt, ami láthatatlanul is élteti. A nehézséget az okozza, hogy gyakran felcseréljük a két területet. Azt osztjuk meg idegenek előtt, ami valójában bensőséges magánügyünk, és azt rejtegetjük, amit fel kellene vállalnunk, mert lényünk valódi része. Isten velünk való jósága, hűsége és szabadítása az egész mennyei sereg előtt nyilvánvaló és látható, ezért számunkra sem lehet titkolni való igazság. A mennyei Atya szeretete és belénk vetett bizalma egy megtiszteltetés, dicsőség és igazi ajándék, ami azáltal lesz teljes, ha megosztjuk másokkal.

Mennyei Atyám, áldott légy hűséges igazságodért, szabadításod jóságáért és szereteted csodájáért!

*Revideált új fordítás

2022. június 28., kedd

Napi felülről:

„Ne a saját dolgotokat tartsátok szem előtt mindig, hanem minden esetben másokét is!”

Pál levele a filippiekhez 2. rész 4. vers*

Áldott keddet, a közös haladás, előrejutás és győzelem örömét, jó ízét és erejét kívánom minden testvérem részére!

Első sorban önmagunkért muszáj felelősséget vállalnunk. Senki sincs, akinek fontosabb kell, hogy legyen az életünk, mint saját magunknak. Tőlünk lesz számon kérve, hogy mire fordítottuk a létezésünket. Saját boldogulásunk és boldogságunk is azon múlik, hogy mivel töltjük a nekünk adatott időt. Ennek tudata azonban fokozatosan alakul ki bennünk, hiszen a születésünktől kezdve sokáig a szüleink, mások gondoskodnak rólunk, hordozzák terheinket, és viselnek felelősséget értünk. Erről viszonylag hamar és könnyen meg tudunk feledkezni, emiatt pedig elindulunk az önzés leejtőjén, amelyen nagyon kényelmesen, gyorsan lehet haladni, mert lefelé halad, de közben egyre inkább távolodik az igazi céljainktól. Az érettségünk, növekedésünk, fejlődésünk része, hogy az énünk mellett megfelelő nagyságban megjelenik a te, és az ő is. Amikor már nem az kerül előtérbe, hogy az én dolgom mindenképpen haladjon, hanem hogy a miénk jusson előre. Amikor kész leszek meghozni azt az áldozatot, hogy a saját dicsőségem építése helyett, mások sikerét segítsem elő, legyek velük együtt győztestárs.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törődsz velem, fontos vagyok számodra, és a javamat keresed! Ez számomra az a példa, amely éltet és tettre késztet.

*Saját fordítás

2022. június 27., hétfő

Napi felülről:

“Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!”

Péter első levele 3. rész 15, vers*

Áldott hétfőt, minden kétség felett a reménység győzelmét, a problémák kohójában pedig a hit erejét kívánom minden testvérem számára!

Amikor a lélek egészséges, vagyis terhelhető, tettre kész, reménységgel átjárt, akkor is szüksége van a megerősítésre, elfogadásra és a biztonságra. A szív számára veszélyes, ha üresen hagyják, nem foglalkoznak vele vagy bezárkózik a saját kis világába, mert arra lettünk megteremtve, hogy ott Istennek is legyen egy megkülönböztetett helye és tisztelete. Amelyik szív nem hajlandó az elköteleződésre, mások megbecsülésére, az egyértelműen szeretethiányos betegségre utal. Vagy önmaga nem érzi, hogy szeretik, ezért bátortalan lesz, vagy olyan sebeket kapott, amelyek fájdalma miatt inkább keserűséget táplál, mint szeretetet. Jézus Krisztus elfogadása, tisztelete és követése azzal képes megajándékozni minket, amit semmilyen más módon nem szerezhetnénk meg. Általa valóságosan megérintheti szívünket, sőt betöltheti a mennyei Atya szeretete, hogy a lelkünk abban a reménységben égjen, ami még a halálon is túllát. Ez a reménység, bizalom nem fog sem megszégyenülni, sem megszégyeníteni bennünket, mert felülről érkezett, és oda is vágyik, vezet minket.

Mennyei Atyám hálát adok azért az élő reménységért, ami bennem él, és hozzád vezet!  

*Egyszerű fordítás

2022. június 26., vasárnap

Napi felülről:

“Megsértett barátod nehezebb visszanyerni, mint az erős várat elfoglalni. A veszekedés olyan, mint erős zár a palota kapuján.”

Példabeszédek könyve 18. rész 19. vers*

Áldott vasárnapot, a békesség, az igaz barátságok és kapcsolatok biztonságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem életére!

A valódi barátok igen drága kincsek, és aki hajlandó ezekért a kapcsolatokért energiát befektetni, az sokat nyer vele. Ez nem csak úgy ránk talál, hiszen kölcsönös bizalomról, elkötelezettségről és egymás felé való megnyílásról szól, aminek először meg kell alapozódnia, fel kell épülnie és utána is folyamatos gondoskodásra szorul. A rászedett, becsapott és megsértett barát azonban bezárja a kapukat, falakat emel, hiszen attól kapott sebeket, akit közel engedett magához, akitől megértést, támogatást várt és nem hátbatámadást. Ne gondoljuk azt, hogy minden ott folytatható majd, ahol abbahagytuk, egy bocsánatkéréssel, kedveskedéssel vagy nemes gesztussal. Megéri harcolni az igaz barátságok gyógyulásáért, de ehhez idő kell, türelem és elkötelezett szeretet. A legkönnyebb feladni, elengedni és megtalálni, kit lehet a helyzetért hibáztatni, de sokkal hasznosabb, ha újra felépítjük a romokból a barátság otthonát. A viszály és veszekedés mögött sok ok lehet, de egy fél sohasem elég hozzá, mert valakinek folytatnia kell ahhoz, hogy elmérgesedjen. Jobb nyitva, hagyni a kapcsolatok lehetőségének kapuját, legalább a mi oldalunkról, mint szavainkkal, tetteinkkel erős lakatokkal lezárni, vagy befalazni őket. A mennyei Atya minden gonoszságunk, hitetlenségünk és tagadásunk ellenére még mindig nyitva hagyta a helyreállás ajtaját Jézus Krisztusban, mert nem mondott le rólunk!

Menyei Atyám köszönöm, hogy nem sajnáltál semmit arra, hogy hazatalálhassak hozzád, hogy tárt karokkal várj és fogadj szeretetedbe!

*Egyszerű fordítás

2022. június 25., szombat

Napi felülről:

“Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak.”

Ézsaiás könyve 57. rész 18. vers*

Áldott szombatot, Istenünk vigasztaló, mindenek ellenére való jóindulatát, segítségét és gyógyítását kívánom minden testvérem számára!

Ítélkezni, véleményt mondani és azt megosztani, hangoztatni ma sokkal egyszerűbb, mint bármikor máskor, hiszen a világháló ezt lehetővé tette. Ezzel együtt, vagy pont éppen ezért a végiggondolatlan, bölcstelen, lejárató és megalázó hozzászólások is elszaporodtak. A véleményszabadság eszménye mögé bújva bélyegzünk meg embereket, öntjük le őket mérgező szavakkal, gyilkos, önző vagy irigy indulatokkal, miközben nincs széles megértésünk, mély ismeretünk, vagy belátásunk, de annál nagyobb a hangunk. Az ítélkezés komoly fegyver, és vannak, akik géppuskaként használva lövöldöznek vele, csak az a baj, hogy közben ránk is lőnek, és rengeteg sebesülés keletkezik. Elég elszomorító lehet ez felülről nézve, és ezért is kellett közbeszólnia az emberiség életébe a mennyei Atyának Jézus Krisztusban. Látja hogyan élek, milyenek az indulataim, miről gondolkodok, mégis kész meggyógyítani, kimenteni és megváltoztatni, nem azért, mert megérdemlem, vagy igazam lenne, hanem azért mert szeret! Ő arra kötelezte el magát, hogy, aki megutálta már a saját véleményét, igazát, az nála megtalálhassa a valóságot, igazságosságot és irgalmat, ami vigasztal, helyreállít, épít és gyógyít.

Mennyei Atyám, köszönöm vigasztaló, gyógyító és utat mutató jóakaratodat, segítségedet! 

*Revideált új fordítás

2022. június 24., péntek

Napi felülről:

“Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.”

Ézsaiás könyve 55. rész 12. vers*

Áldott pénteket, örömben, mély megtapasztalásokban, igazi békességben átélt vezettetést kívánok minden testvérem részére!

A győztesek dicsősége! A hazaérkezés öröme! Közös ünneplés a teremtett világgal, ahol szinte még a hegyek, dombok is velünk ujjonganak, a fák pedig tapsolnak elragadtatásukban. Ez egy felülről kapott ígéret, egy előre elkészített terv, amely mögött a teremtő, mindenható Isten biztosítéka, szeretete és tettei állnak. Nem egy délibáb, egy színes álomkép, amely csalóka reményt ébreszt, hanem az emberi létünk része, amikor a menny összeér a földdel, az Örökkévaló dicsősége betölt bennünket. Ebből kimaradni, erről lemaradni nem érdemes, de nem is szabad, ugyanis azoknak készítette el a mennyei Atya, akik benne bíznak, neki hisznek, őt hívják segítségül. Mennyi felesleges tévutat, zsákutcát, hiábavaló keserűséget elkerülhetnénk, ha bátran mernénk ráhagyatkozni arra, aki mindenkinél jobban ismer és szeret bennünket. Ami lehetetlennek tűnt, azt valósággá tette! Eljött közénk, itt élt velünk. Erővel és hatalommal tanított, utat mutatott. Felvállalta, hogy értünk, értem szenvedjen egészen a halál megtapasztalásáig, hogy megnyílhasson számunkra is az ígéretek kincsestára. Benne lettünk és leszünk győztesek, részesei az ujjongó ünneplésnek.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy már nálad van az otthonom! Örömöd, békességed velem van, mert dicsőséged ennyire közel jött hozzám!

*Revideált új fordítás

2022. június 23., csütörtök

Napi felülről:

“A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.”

Dániel könyve 6. rész 5. vers*

Áldott csütörtököt, megbízható, hűséges és gondos odaszántságot kívánok a feladatainkhoz minden testvérem számára!

Attól, hogy mindig lesznek olyanok, akik örülni fognak annak, ha valamilyen hibát találhatnak bennünk, a munkánkban vagy a hozzáállásunkban, nem szabad, hogy eltorzuljon az egészséges gondolkodásunk, hitünk és önértékelésünk. Az ítélkező szemek, fülek és hangok arra akarnak terelni, hogy nekik próbáljunk megfelelni, miközben éppen azt figyelik, mikor lehet leértékelni minket. Ez egy veszélyes csapdahelyzet, amit még felismerni sem mindig egyértelmű. Nekünk első sorban nem mások elvárásaihoz kell igazodnunk, de még csak nem is a saját kényelmünkhöz, vagy érzéseinkhez, mert azok is könnyen becsaphatnak, hanem ahhoz az elhíváshoz, amire megszülettünk. Okkal, céllal, de szabad döntési lehetőséggel érkeztünk ebbe a világba. Minél hamarabb találunk rá a nekünk való életútra, arra az ösvényre, amely nem csak összevissza bolyong, hanem felfelé is tart, ha fárasztó is, de egyenes és becsületes, annál szilárdabb, nemesebb és boldogabb élet lesz a jutalmunk. Légy megbízható, akár látnak mások, akár nem! Légy hűséges és becsületes, azért hogy igaz ember maradj minden körülmények között! A hibáidat, tévedéseidet és bűneidet pedig minél hamarabb és gyorsabban rendezd el a mennyei Atyával, hogy feddhetetlen légy Jézus Krisztus által!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned találtam meg életem teljes és valós értelmét, célját és reménységét!

*Revideált új fordítás

2022. június 22., szerda

Napi felülről:

„Én magam vigasztallak meg titeket! — ezt mondja az Örökkévaló. — Hogyan félhetsz hát halandótól, vagy bárki ember fiától, aki mulandó, mint a fű?”

Ézsaiás könyve 51. rész 12. vers*

Áldott szerdát, emberektől való félelem alól felszabadult, hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Mennyire meg tudjuk keseríteni egymás életét emberként! Képesek vagyunk olyan helyzeteket, kapcsolatokat kialakítani, ahol uralkodhatunk, félelemben, rettegésben tarthatunk másokat, és még élvezzük is előnyös helyzetünket. Attól, hogy létezik alá- és fölérendeltségi viszony, egymástól függő élethelyzet, nem szabadna, hogy gyomorgörccsel, félelemmel kelljen arra gondolni, hogy újból találkoznunk kell valakivel, együtt kell dolgoznunk, időt töltenünk vele. A másik felet, nem biztos, hogy meg tudjuk változtatni, de saját hozzáállásunkat, gondolkodásunkat kétségkívül. Attól, hogy valaki hangos, erőszakos, fölényes és követelőző még nem lesz értékesebb, több nálunk. Lehetséges, hogy tisztelettel tartozunk felé, de ő ugyanolyan sérülékeny, tökéletlen és mulandó, mint mi, tehát nem tőle kell félnünk, rettegnünk, hiszen sokkal nagyobb és hatalmasabb erők is vannak felettünk. A mennyei Atya arra hív bennünket, hogy ő, aki mindent megtehet, képes és kész megerősíteni, megvigasztalni és reménységgel betölteni az életünk sötét időszakát is. Tőle félhetnénk és retteghetnénk, hiszen ő tényleges hatalommal bír, most mégis szeretetével és bátorításával hajol le hozzánk, hogy ne kelljen az emberektől való félelem csapdájában szenvednünk.

Mennyei Atyám, köszönöm vigasztaló szereteted erejét, amely megerősít egy félelemtől szabad életre!

*Egyszerű fordítás

2022. június 21., kedd

Napi felülről:

“Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.”

Ézsaiás könyve 50. rész 5. vers*

Áldott keddet, a figyelmes hallgatás, megértés és készség biztonságát, örömét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Attól, hogy jelen vagyok valahol, még egyáltalában nem biztos, hogy figyelek is. Beszélgetés közben sem magától értetődő, hogy azt is meghallom, amit valójában szeretnének nekem elmondani. Ez néha súlyos következményekkel jár, mind a magánéletben, mind a munkánkkal kapcsolatban. A nyitott fül, a figyelmes, érzékeny szív érzékszerve. Egy csodálatos lehetőség arra, hogy belehallhassunk, beleérezhessünk mások gondolataiba, élményeibe és talán a lelkükbe is. Az Örökkévaló is szeretne bevonni bennünket a lényébe. Közel engedni magához, amennyire csak lehetséges, de ehhez elengedhetetlen a készségünk, nyitottságunk és vágyunk. Ő képes megnyitni, érzékennyé tenni a fülünket a mennyei üzenetek számára, a Szentlélek hangjára és vezetésére. Amikor biztosak vagyunk abban, hogy mit hallottunk és kitől, akkor sokkal könnyebb kétségek nélkül tenni a dolgunkat. Ez minden területen így működik, ezért sem mindegy, hogy mit és hogyan hallunk meg fentről, abból, amit nekünk szántak és címeztek.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy van még szavad, üzeneted hozzám! Rád szeretnék hallgatni és figyelni egész életemben! 

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!