Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. június 16., péntek

Napi felülről:

„Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten!”

Mózes ötödik könyve 4. rész 24. vers*

Áldott pénteket, Isten valóságos, mély és elkötelezett szeretetének felfedezését, megélését és viszonzását kívánom minden testvérem számára!

Sok mindent gondolhatnak, feltételezhetnek rólunk, de igazán csak az fog megismerni bennünket, akit nagyon szeretünk és ő is viszonozza ezt az érzésünket, elkötelezettségünket. Az Istenbe vetett hitünknek is sokkal többnek kell lennie annál, minthogy valljuk, elismerjük a létezését, hiszen ettől még nem változik meg az életünk, nem élünk meg vele egy valódi közösséget. A mennyei Atya szeretete irántunk egyrészt felfoghatatlanul mély, erős és elkötelezett, másrészt érzékeny és elfogadásra váró. Az egész teremtettség ennek az egyik fontos bizonyítéka. Ennél még nyilvánvalóbb bemutatása az a lépés, amellyel közénk jött Jézus Krisztusban, hogy a céltévesztésünk, hitetlenségünk és gonoszságunk ellenére is visszaszeressen és ajándékozzon számunkra egy nyitott ajtót önmagához. Arra nincs módunk itt a földön, hogy minden összefüggést megértsünk, minden tudás birtokába legyünk, de a legfontosabb igazság mégis az életünk, a lelkünk öröme, biztonsága és reménysége lehet. Az Úr az én Istenem, mindenkinél jobban szeret engem és vár arra, hogy én is viszonozzam mindezt őszinte és teljes szívvel!

Mennyei Atyám hálát adok azért a mély és elkötelezett szeretetért, amellyel felém fordultál és meghívtál magadhoz!

*Revideált új fordítás

2023. június 15., csütörtök

Napi felülről:

„Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.”

65. zsoltár 4. vers*

Áldott csütörtököt, az Istennel megbékélt és felszabadult lélek örömét kívánom minden testvérem számára!

A sikereink sem oldanak meg mindent, de még csak semmissé se teszik azokat a bűnöket, amelyeket útközben elkövettünk. Feltehetünk mindent egy számunkra csábító cél elérése érdekében, ami sok lemondással, küzdelemmel jár és hozhat megannyi boldogító eredményt, de ettől még esendő emberek maradunk. Ráadásul ott lesznek a kudarcaink is, amelyek nem csak elszomoríthatnak, de még el is takarhatják a valódi felelősségünket, másokat okolva. A lelkünk igazi biztonságát nem a saját eredményeink hozzák el, hanem az Istennel megbékélt szívünk. Mindez ott kezdődik, hogy felismerjük, hogy a jó szándékunk, győzelmeink ellenére rossz irányba tartunk, céltévesztett az életünk, mert nem számoltunk a mennyei Atya akaratával és szeretetével. Nélküle terveztünk és építettünk, egy olyan alapra, amely emberi erőfeszítéseink futóhomokjára épült. Az Örökkévaló azonban ma is vár rám és kész arra, hogy megbocsátson, megtisztítson és velem járjon, ha ez nekem is fontosabb minden másnál.

Mennyei Atyám, hálát adok mert megbocsátottad bűneimet, vétkeimet, hogy egy megbékélt és felszabadult életem lehessen veled és benned!

*Revideált új fordítás

2023. június 14., szerda

Napi felülről:

„Akkor ezt mondtam nektek: Ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük!”

Mózes ötödik könyve 1. rész 29. vers*

Áldott szerdát, a félelmeink, aggódalmaink és kétségeink ellenére is, bátor, hittel és bizalommal teljes lépéseket kívánok minden testvérem számára!

A mennyei Atya nem arra teremtett bennünket, hogy a félelmeink fogságában éljük az életünket és a szívünk rettegése kísérje a mindennapjainkat. Az aggódalom csak akkor hátráltathat bennünket, ha megengedjük neki, hogy a kockázatelemzés helyett az irányítás is a kezébe kerüljön a bölcs érelem és bátor hit helyett. A kihívásokat, az ellenfeleket és az ellenségeinket nem érdemes le vagy alábecsülni, de azt sem szabad hagyni, hogy a félelmeink felnagyítsák és eltúlozzák őket. Arra a biztatásra, bátorításra kell hallgatnunk, amelyik a lelkünk mélyén szólal meg, valójában pedig a mennyei magasságokból érkezik. Ne ijedjetek meg, ne rettegjetek, hanem nézzetek szembe a valósággal és bátorítsátok a szíveteket azzal, hogy nem vagytok egyedül a harcaitokban, mert az Örökkévaló előttetek jár. Ne féljetek és ne aggódjatok, mert neki fontosak és értékesek vagytok, amit láthatóan, egyértelműen be is bizonyított Jézus Krisztus által. Lehet, hogy a problémák és a bajok tényleg óriásiak, de az utolsó szó mégsem az övék lesz, hanem Istené, ezért inkább benne érdemes bízni és neki hinni!

Mennyei Atyám, hálát adok bátorító üzenetedért! Rád bízom magamat, mert minden nehézség ellenére is győztes szeretnék lenni veled!

*Revideált új fordítás

2023. június 13., kedd

Napi felülről:

„Ne is kritizálva éljetek és semmiképpen ne kerülhessetek jogos kritika alá!  Ne is ítéljetek el és semmiképpen ne lehessen benneteket elítélni! Bocsássatok meg és ti is bocsánatot fogtok nyerni!”

Lukács evangéliuma 6. rész 37. vers*

Áldott keddet, az irgalom, a könyörület és a szeretet igaz szabadságát kívánom minden testvérem számára!

Az a csábító abban, hogy másokat bíráló, kritizáló és elítélő módon nyilatkozzak meg, hogy eközben magamat egyre jobbnak és igazabbnak látom míg a másikat egyre rosszabbnak. Ráadásul eközben még azt is el tudom magammal hitetni, hogy mindezt csak az igazság nevében és őszinte szándékkal teszem. Hiába érzem legbelül, hogy ez nem válik a javamra, de sokkal egyszerűbb és könnyebb megítélni, elítéli és vádolni, mint önmagamból kiindulva irgalommal, könyörülettel és mentő szeretettel nézni másokat. Nagyon sokszor épp a saját bűneim miatt próbálok mások hibáira rámutatni, mert úgy gondolom, hogy mindeközben engem elkerül az ítélet, hiszen én vagyok a bírói székben. A mennyei Atya azonban nem személyválogató, attól, hogy én folyamatosan kritizálok másokat, nem, hogy felmentene engem, hanem a saját ítélkezi gyakorlatom alapján fog számonkérni. Lehetek nagyon kemény és bírálgató, de akkor a megbocsátás és elengedés erejét, hatalmát ki fogom zárni az életemből és a boldogulásomból, pedig mindez az én javamra lehetne.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem és arra nevelsz, hogy a szívem kész legyen irgalommal és könyörülettel szeretni akkor is, ha ez nem könnyű!

*Saját fordítás

2023. június 12., hétfő

Napi felülről:

„Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.”

Lukács evangéliuma 1. rész 58. vers*

Áldott hétfőt, a másik sikerének, előre jutásának és áldásainak közös örömét kívánom minden testvérem számára!

Erzsébet évtizedek óta várthatott arra a pillanatra, amikor karjában tartja majd saját gyermekét. Valószínűleg szomszédai és rokonai családjában sok újszülött érkezését átélte már, de idős koráig ez neki nem adatott meg. Ennek ellenére ez a fájó hiány nem rontotta meg a kapcsolatait. Amikor minden emberi elképzelés ellenére mégis fiút hozott a világra együtt örült vele az egész környezete. Ez felülmúlhatta a legszebb álmait is, hiszen mindaddig inkább szégyent érzett a gyermektelensége miatt. Vannak időszakok, amikor mások sikeresebbek nálunk. Nekünk nincs olyan lehetőségünk, mint nekik. Nem kapunk ugyanolyan esélyeket, mint ők. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi értéktelenek lennénk és távolságot kellene tartanunk tőlük. Sokkal fontosabb megtanulni ekkor is a közös öröm erejét. A hálás szívet nem csak a saját sikereinkért, hanem azokért is, akik most éppen többre jutottak. Amíg igazán tudunk örülni másokkal együtt, addig nyitva tarjuk az ajtót arra is, hogy hozzánk is betérhessenek azok, akik velünk fognak közös örömünneplésbe az áldások hallatán, láttán.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megajándékoztál a közös öröm áldásaival és felemelő erejével!

*Revideált új fordítás

2023. június 11., vasárnap

Napi felülről:

„Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt.”

66. zsoltár 10. vers*

Áldott vasárnapot, a kipróbáltság tiszta értékét és örömét kívánom minden testvérem számára!

Az világosan érthető, hogy amit elkészítünk valamire azt használni is szeretnénk, nem csupán megelégedni azzal, hogy elkészült. A gyakorlatban derül ki, hogy mennyire megbízható, tartós és használható az eszközünk. Mi, emberek sokkal többek vagyunk, mint egy gépezet vagy egy készülék. Bennünket is összetett és bonyolult rendszer épít fel, van célunk és feladatunk, de lelkünk is önálló döntési joggal. Ezzel együtt velünk kapcsolatban is igaz, hogy a próbák során derül ki az igazi értékünk. Nem az a valódi kincsünk, amit megtermelünk vagy előállítunk. Nem az az erényünk, amit a vagyonunk mutat rólunk, hanem a szívünk egyszerű tisztasága. A Teremtő mindezt jól előkészítette, de a családi körben, a szomszédokkal való kapcsolatban, a munkatársi közösségben lesz nyilvánvaló, hogy nekünk mi az igazán fontos és drága. A mennyei Atya a szeretet élő jelenlétét tette az első helyre, hiszen ez az a nemes érték, ami tőle származik, de bennünket is beáraz. Ne a próbák miatt legyél elkeseredve, hanem az bántson, ha nincs benned elég tiszta szeretet! Isten, amíg élsz és kéred, segíteni fog abban, hogy a nehézségeken keresztül kipróbált hited, szereteted és reménységed egyre inkább növekedjen!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megpróbálsz, hogy kipróbált, felkészült és tiszta eszközöd, gyermeked lehessek, akiben ott ragyog a szereteted!

*Revideált új fordítás

2023. június 10., szombat

Napi felülről:

„Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 12. rész 14. vers*

Áldott szombatot, a közösségben megélt egyediségünket és az egymásra utaltságunk erejét kívánom minden testvérem számára!

Az egyediségünk, a különlegességünk nem az egységet akadályozó különcködés, hanem a teremtettségünkből fakadó ajándék. Nem kell egyformának lennünk, mert az Isten nem ezt várja tőlünk, nem így alkotott minket és nem is lenne hatékony. Nekünk olyanná kell formálódnunk, hogy be tudjuk tölteni a saját küldetésünket, szerepünket, amit felülről kaptunk, mert a boldogságunk, megelégedettségünk is ebből fog táplálkozni. Ennek az igazságnak a másik oldala az a tény, hogy nem mi vagyunk és nem is mi leszünk a teljesség. Egyedül nem vagyunk egészek. Szükségünk van társakra, akik szorosan kapcsolódnak hozzánk, kiegészítenek bennünket, mások, mint mi, mégis velük éljük meg az igazi egységet. Ez a sokféle tagból álló test csodája. Légy bátran azzá, akinek megálmodott a Teremtő! Ne engedj se az irigység, se az értéktelenség kísértésének, mert elveszi tőled a kiteljesedés, az egészséges növekedés lehetőségét. Soha ne hidd el, hogy egyedül kell boldogulnod, magadra vagy utalva, csak önmagadban bízhatsz, mert ez távol fog tartani azoktól, akikkel együtt lehet teljes az életed. Egy egészséges tag légy, aki megtalálja és betölti szerepét a testben és szoros szeretetkapcsolat köti a többiekhez!

Mennyei Atyám, hálát adok a test felépítésének csodájáért! Köszönöm az egyediségem értékét és a közösség erejét, amelyben megélhetem az egység békességét és biztonságát!

*Revideált új fordítás

2023. június 9., péntek

Napi felülről:

„Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

Lukács evangéliuma 5. rész 38. vers*

Áldott pénteket, az újabb életszakaszainkhoz illő, megfelelő keretek és szokások kialakítását kívánom minden testvérem számára!

Sokkal többször szeretnénk jó irányba változtatni az életünk menetén, mint ahányszor ténylegesen sikerül. Vannak nagyon jó ötleteink, álmaink, sőt elhatározásunk is, de a megvalósulás mégis elmarad. El szeretnénk kezdeni egy újat, de ha a szokásaink, éltmódunk változatlan marad, csak idő kérdése, hogy elveszítjük a lendületünket és feladjuk. Új életszakaszhoz megfelelően megváltozott keretek, szabályok és szokások kellenek, hogy ne hátráltassák, hanem erősítsék a helyes, egészséges folyamatokat. Az önmagában dicséretes, ha felismerjük, hogy a meglévő életmódunk helytelen, egészségtelen, talán még önpusztítót is, de a maradandó és építő változások feltétele az ehhez igazodó körülmények biztosítása. Új bor évente készül. Az életünk menetén nem valószínű, hogy ilyen gyakorisággal fogunk változtatni, de a megújulásunk akkor is elkerülhetetlen. Amíg terem a szőlő, addig lesz új termés és új bor. A lelki gyümölcstermés hasonlóképpen új áldásokat hoz az életünkbe, amennyiben nem ragaszkodunk a régi szokásainkhoz, hanem készek vagyunk a változásra.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te a megújulást támogatod, segíted és bátorítod az életemben. Taníts meg, hogy mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy tartós és előremutató eredmények legyenek az életemben.  

*Revideált új fordítás

2023. június 8., csütörtök

Napi felülről:

„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.”

Jób könyve 10. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, az életünk ajándékának értékelését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az élet önmagában is érték, de igazi kincsé akkor válik, ha a szeretettel összeforrva, attól elválaszthatatlanul halad tovább. Mindkét ajándék felülről származik a mennyei Atyától, aki mindezek forrása és beteljesítője számunkra. Erre van létszükségünk és nekünk is ezt kell biztosítani mindazok részére, akik ránk bízattak. Nincs ennél fontosabb feladatunk és megbízásunk, mint táplálni, segíteni és előmozdítani a szeretettel teljes élet növekedését. Még egy kert gondozásában, egy virág ápolásában, egy háziállat nevelésében is ezt élhetjük meg, hiszen a teremtéstől kezdve küldetésünk van mindezekre, de mélyebben a személyes emberi kapcsolatainkban valósulhatnak meg. A szülő gyermek kötelék csodálatos példája annak, hogy életet és szeretetet egyszerre kell biztosítani ahhoz, hogy megfelelő védelemben és egészséges lélekkel fejlődjön valaki. Ezt számomra Isten jelenléte, jóakarata és ígéretei hozták el. Ebből töltekezek fel erővel naponta. Ez vesz körül a kétségeim és a próbáim közben és ez kísér majd át a halál árnyékának völgyén is.

Mennyei Atyám, hálát adok azért az életért, szeretetért, amellyel megajándékoztál! Köszönöm megőrző gondviselésed biztonságát és békességét!

*Revideált új fordítás

2023. június 6., kedd

Napi felülről:

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 32. vers*

Áldott keddet, a mások javáért lelkesedő és azt hasznosan segítő szívet kívánok minden testvérem számára!

Az talán nem kérdés, hogy a jóság egy olyan erény, amit mindannyian értékelünk másokban, de önmagunk tekintetében felmerül a kérdés, hogy érdemes-e, megéri-e jóindulattal viselkednünk? Az egyik problémánk ezzel, hogy tőlünk vesz el erőt, időt és anyagi javakat, amikor mások számára hasznosak akarunk lenni, vagyis, ha másoknak segítünk nekünk kevesebb marad. Ez egy olyan féligazság, amely eltakarja elölünk a teljes képet és a jövőnket teszi tönkre. Aki gabonát vet, annak a magtárába tényleg kevesebb termény lesz egy időre, de csak az aratásig, ahol sokszorosát hozza vissza a befektetés. Aki szűkmarkúan visszatartja a vetőmagját, hogy több maradjon neki, az nem nyereséget könyvelhet el, hanem veszteséges lesz hosszabb távon. A jóság nem rövidtávon hoz hasznot, de nélküle nem válhatunk sohasem igaz emberré. A másik akadály az irgalmasság, az együtt érzés magjai előtt a megbántott szívünk keménysége. Hogyan lehetnénk igazán jók, ha tele vagyunk keserűséggel, leterheltséggel? Az elengedés, a megbocsátás azzal kezdődik, hogy nekünk is kész megbocsátani Isten Jézus Krisztusban. Csak annyit kell tennem, hogy amilyen lehetőséget, ajándékot felülről kaptam, azt ma is használjam!

Mennyei Atyám, köszönöm jóságos, megbocsátó szereteted jelenlétét az életemben! Nem szeretnék ebből semmit sem visszatartani önző és értelmetlen módon.

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!