Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. november 10., csütörtök

Napi felülről:

“Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!”

Pál második levele a korinthusiakhoz 5. rész 20. vers*

Áldott csütörtököt, Istennel és emberekkel való megbékélés valóságát, erejét kívánom minden testvérem számára!

Attól több a megbékélés, hogy békén hagyjuk egymást, nem zavarjuk egymás köreit és messze elkerüljük a másikat. A valódi változások pont azzal kezdődnek, hogy nem söpörjük szőnyeg alá a problémákat, nem teszünk úgy, mintha minden rendben lenne és a jelenlegi helyzetet nem tekintjük jó megoldásnak. A mennyei Atya nem csupán távolról követi az életünket, hanem amennyire csak lehetséges volt, közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Megtette azt a lépést, amire mi képtelenek lennénk. Kinyújtotta felénk békejobbját, ami számára hatalmas áldozatba került, de szeretete, jóakarata mégis győzött. Most rajtunk, rajtam a sor! Ne menjünk úgy tovább, hogy haragban vagyunk az Örökkévalóval, vagy csak egyszerűen nem törődünk vele, kizárjuk az életünkből. Arra még lehet okunk és ezzel együtt mentségünk is, hogy miért vagyunk dühösek az életre, a sorsunkra és a körülményeinkre, de arra már nem, hogyha lehetőségünk van megbékülni az Istennel, azt miért ne tennénk meg!

Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy Jézus Krisztusban elhoztad számomra a békességet, a menny átölelő szeretetét!

*Revideált új fordítás

2022. november 9., szerda

Napi felülről:

“(Jézus) mondott nekik egy példázatot is: Senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is tönkretenné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt.”

Lukács evangéliuma 5. rész 36. vers*

Áldott szerdát, a hit új ruhájának szépségét, biztonságát és védelmét kívánom minden testvérem számára!

A ruhatárunk hozzánk tartozik, bennünket jellemez és mutat be. Az öltözékünk egyszerre védelem, takaró és dísz, de könnyen cserélhető és változtatható. Ennek ellenére mégis vannak olyan részei, darabjai, amelyekhez ragaszkodunk éveken, akár évtizedeken át, mert annyira megszoktuk, olyan kényelmesek vagy annyira illenek ránk. A léleknek is van öltözete, több rétegű ruházata, amelynek látható része a cselekedeteinkből, hozzáállásunkból és jellemünkből áll össze. Isten is előkészített számunkra egy új ruhatárat, amely a hit kulcsával nyílik, és pontosan ránk méretezett összeállítást tartalmaz. Az irgalmasság, jóság, alázat, szelídség és türelem ruhadarabjai azonban nem arra valók, hogy kitépjünk, kivágjunk belőlük egy részt, és a megszokott, önző életünket megpróbáljuk megfoltozni velük, mert elég elszomorító lesz majd az eredmény. A felülről kapott új ruhánk azért van, hogy abban éljünk, azt szokjuk meg és az legyen a természetes stílusunk, hiszen ez nem csupán a földön, de a mennyben is igen jól fog állni rajtunk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy gondoskodsz rólam minden tekintetben és tőled kaphattam új, lélekszépítő és védelmező öltözetet, amit nem foltozásra, hanem viselésre készítettél.

*Revideált új fordítás

2022. november 8., kedd

Napi felülről:

„Ekkor nevén hívta az Örökkévaló Isten Ádámot, az embert és megkérdezte tőle: Hol vagy?”

Mózes első könyve 3. rész 9. vers*

Áldott keddet, Istenünk megszólító szavának meghallását és erejét kívánom minden testvérem számára!

Mi lehetünk rendkívül elfoglaltak, akik beletemetkezünk a munkánkba úgy, hogy már élni sincs időnk, pedig éppen azért dolgozunk, hogy legyen elég pénzünk, hogy élni tudjunk. Az Örökkévaló azonban sohasem elfoglalt annyira, hogy neki ne lenne figyelme ránk. Van ideje, türelme hozzánk, minden bűnünk, tévedésünk és rejtőzködésünk ellenére is. Ismeri a nevünket, nem csak a szüleinktől örököltet, hanem azt a mély, a lelkünket jellemzőt is, amit csak tőle kaphatunk. Amikor Isten érkezik hozzánk és szólít meg bennünket a nevünkön, azt azért teszi, mert mi elbújtunk előle, félünk tőle és a vele való találkozástól. Nem azért teszi fel a kérdést, hogy hol vagy, mert ne tudná pontosan, hanem azért, hogy őszintén válaszolhassunk rá. A helyünk ott van, ahol a mennyei Atyával beszélgethetünk félelem és rettegés nélkül, ez pedig első sorban a szívünk megszólítható állapota. Hol kellene lennem és hol nem, hogy ne érjen kényelmetlenül ez a kérdés? Meddig mentem el azon az úton, ami eltávolít az Istentől, de csak szégyen és rettegés a jutalma? Az biztos, hogy engem is, és ma is keres az Úr szeretete!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy elő akarsz hozni az elrejtőzésemből, hogy szembe nézhessek önmagammal, de leginkább találkozhassak veled!

*Saját fordítás

2022. november 7., hétfő

Napi felülről:

„Fájó fog és kificamodó láb, a csalóka bizalom a nyomorúság napján.”

Példabeszédek könyve 25. rész 19. vers*

Áldott hétfőt, új hetet, élő reménységet és rendíthetetlen bizalmat kívánok minden testvérem számára!

A betegség, baleset fájdalmat, nehézséget és újabb terhet jelent, elveszi a lehetőséget, hogy egészségesen éljünk. Figyelemmel, óvatossággal sok minden megelőzhető, de még így is ránk találnak a nehézség napjai, amikor szükségünk lenne a jól működő bizalomra. A fogfájást kezeljük, a kificamodott lábat gyógyítjuk, de ugyanígy a csalódáskeltő bizalommal is foglalkoznunk kell. Az a reménység, amely megcsal csak töredező nádszál, erős turistabot helyett, és még a kezünket is átszúrhatja. Valódi segítséget sohasem adhat. Amikor olyanokban bízunk, akik elárulnak és megcsalnak, akkor fel kell készülnünk arra, hogy egyedül maradunk majd a bajban, sőt még annak a fájdalmát is cipeljük, hogy cserben hagytak bennünket. Ezért nagyon nem mindegy, hogy kibe vagy mibe vetjük a bizalmunkat, hiszen csak jó földben lesz belőle megfelelő termés. Az érem másik oldala, hogy bennünk mennyire bízhatnak azok, akik ránk hagyatkoznak, akik teljesen érthető módon számítanak ránk. Ne mi húzzuk vissza, terheljük le és okozzunk fájdalmat azoknak, akik reménységgel tekintenek felénk. A jó hír minden emberi csalódás mellett mégis az, hogy van rendíthetetlen, változhatatlan és élő reménység, bizalomforrás a mennyei Atyánál, ami ránk is vár.

Mennyei Atyám, hálás vagyok, mert olyan bizalommal ajándékoztál meg, amely nem hagy cserben még a nehézségek idején sem!

*Saját fordítás

2022. november 3., csütörtök

Napi felülről:

“Az ezüstöt az olvasztótégely, az aranyat a kemence, az ember jellemét pedig az teszi próbára, ha megdícsérik.”

Példabeszédek könyve 27. rész 21. vers*

Áldott csütörtököt, a bírálat és a dicséret szerepének helyes megértését, megélését kívánom minden testvérem számára!

Amíg a bírálatot, kritikát és az önmagunkkal szembesítő szókimondást fájdalmasan éljük meg felnőttként, addig a dicséretet, dicsőséget és elismerést kifejezetten vágyjuk és igényeljük, mert olyan mintha erőt adna számunkra a folytatáshoz. Igazából az első a hegy megmászásának küzdelme, a másik pedig a lefelé haladás könnyedsége rásegítéssel. Igaz, hogy felfelé nehéz haladni, fárasztó és csüggesztő, de nagyobb veszélyben akkor vagyunk, amikor visz lefelé a lendület, ha pedig még valaki tol is rajtunk egyet, akkor eshetünk igazán nagyot. Az életünk hullámvasútja kikerülhetetlen. Lesznek sikereink, de néha meg kell járnunk a csüggedés, elkeseredés völgyeit is, mert ezen keresztül jutunk csak tovább. A visszajelzésre, jutalomra és megbecsülésre szükségünk van, mert így lettünk megteremtve, de nem mindegy, hogy miként éljük meg, mit kezdünk vele. Az az egészséges, amikor nem próbáljuk kikényszeríteni, elvárni a környezetünktől, mert helyesen látjuk magunkat, eredményeinket és bizalmunk van abban, hogy a mennyei Atyánál minden dicséretet megkapunk majd, ami igazságosan jár számunkra.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad nincs elfelejtve semmi, ami dicséretre érdemes az életemben, és a megfelelő időben és helyen te elő is fogod hozni!

*Egyszerű fordítás

2022. november 2., szerda

Napi felülről:

„Mi már felismertük, hogy átléptünk a halálból az életbe, hiszen szeretjük a testvéreinket. Amíg valaki nem szeretetben él, megmarad a halálban.”

János első levele 3. rész 14. vers*

Áldott szerdát, a szeretet valóságos és örömteli életét kívánom minden testvérem részére!

Az élet ünnepe, megbecsülése és tisztelete, amikor szeretünk, akkor is, annak ellenére is és azzal együtt is. Szeretünk, mert felfedeztük, felismertük és megértettük, hogy mennyire szeret minket is az Isten. Nem csak az a halál, amikor valakinek a teste nem képes tovább működni, hanem az is, ha valaki testileg ugyan létezik, de nem szeretetben él, hanem gyűlölettel, megvetéssel és haraggal telnek a napjai. A szeretet létfontosságú önmagamért, a mellettem élőért és az Örökkévalóért is. A szeretet ad valódi életet, reményt, bizalmat a holnapban és tiszta szándékot a jelenben. Amíg szeretünk addig élünk igazán, addig leszünk készek és képesek önzetlenül megosztani, megbocsátani és tisztelni. A szeretetlenség és gonoszság a halál barátai, neki dolgoznak és gyűjtenek. Háborúskodás, szenvedés és gyötrelem jár az útjuk nyomán, az élet csodálatos, felbecsülhetetlen örömvirágait pedig két lábbal tapossák. A szeretet nem növekszik önző szívben, de a legkeményebb lelket is áldások gyümölcskertjévé formálja, ha mellette dönt. Szeress, hogy élhess!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted életet adott számomra!

*Saját fordítás

2022. november 1.

Napi felülről:

“De most, miután meghalt, miért böjtöljek tovább? Hiszen nem hozhatom vissza! Egy nap majd én megyek hozzá, de ő már nem jön vissza hozzám.”

Sámuel második könyve 12. rész 23. vers*

Áldott keddet, az előre mentekről való hálás megemlékezést és a saját időnk helyes használatát kívánom minden testvérem számára!

A gyász, a megemlékezés, a szeretteink hiánya fontos és lényeges része az életünknek. Egyszerre fájdalmas, felfoghatatlan és keserű miközben hálára, alázatra és az élet tiszteletére is megtaníthat, ha jól élünk vele. Nem kell letagadni, elrejteni és szégyellni könnyeinket, bánatunkat, még akkor sem, ha mindezeket az önsajnálatunk is táplálja, mert ez a lelkünk mélyéről fakad. Inkább segíteni kell, hogy megfelelő irányba haladhasson tovább az életünk további része. Nem hozzuk, nem hozhatjuk vissza egyetlen szerettünket sem, ezért kell tovább engednünk őket a szívünkben is. Hálával, netán örömmel emlékezni vissza arra, hogy mennyi mindent kaptunk jelenlétükön keresztül és arra terelni a gondolatainkat, hogy az előttünk álló időszakot a lehető legjobban használjuk ki, most már nélkülük, de miattuk is! Amíg felülről nem hangzik el számunkra is a hívó szó, addig van és lesz feladatunk bőven, akkor is, ha az érzéseink mást mondanak. Az emlékezés virágai, könnyei és percei az élet diadala lehet az elmúlás felett, ha hisszük, tudjuk, hogy van folytatás itt a földön és a mennyben is.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy megajándékoztál szeretteim életével, akik már előre mentek! Hálás vagyok, hogy velük együtt készülhettem az életem további részére, hogy áldás lehessek, amíg csak élek!

*Egyszerű fordítás

2022. október 31., hétfő

Napi felülről:

“Fiaid felépítik az ősi romokat, és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni: »Romos várfalak felépítője, utak megújítója, városok újjáépítője.«”

Ézsaiás könyve 58. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, a megújulás, megújítás reménységét, valóságát és örömét kívánom minden testvérem életére!

A reformáció emléknapján legyen fülünk arra is, hogy az Örökkévaló terveiben mennyivel magasabb, nagyobb és szélesebb jövőkép is benne található az életünkkel kapcsolatban, mint amit mi elképzelnénk, megálmodnánk vagy akár csak sejtenénk is magunktól és magunkról. Ezek mind-mind elő lettek már készítve a mennyben és csak arra várnak, hogy bennünk mikor fog beérni az a hit, amellyel megértjük őket, és igent mondunk rájuk. Ezek telve vannak kis és nagy csodákkal, bátor hitlépésekkel, szeretetből fakadó tettekkel és hűséges, kitartó odaszánással. Isten lehetőségei és határai nincsenek korlátok közé szorítva, ezért amikor bízunk benne, csatlakozunk hozzá és akaratához, az megnyitja számunkra is az áldások kincstárát, a reményteljes jövő építését. Nem az a jó út, ha csak a magunk dolgával törődünk, a saját boldogulásunk elérése kerül az élet-zászlónkra, és közben elássuk mindazt, amit felülről kaptunk, nehogy véletlenül még feladatunk is legyen vele. Ennek az lesz a vége, hogy még azt is el fogjuk veszíteni, amiről azt gondoltuk, hogy már a miénk. A mennyei Atya ennél többet bízott ránk. Romos családi falak felépítője, szeretet-kapcsolatok megújítója, közösség újjáépítője. Vajon melyik lehet a te mennyei neved, ami még rád vár?

Mennyei Atyám köszönöm, azt a bizalmat, szeretetet, amellyel felém fordultál Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2022. október 30., vasárnap

Napi felülről:

“Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással,”

Pál levele a kolosséiakhoz 1. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya megismerésének ünnepét, örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Azt ünnepeljük, ami, aki igazán értékes, fontos és maradandó számunkra, mert ez az emberi méltóságunk része! Nem csupán örülünk, vagy emlékezünk, hanem ünnepeljük, ki- és felemeljük azt, ami, aki érdemes rá. A jó, áldott családi élet része a boldog együtt-ünneplés, mert ebben kifejeződik mindaz, ami összetart bennünket, ami közös kincsünk. Ez ugyanígy működik a mennyei Atya családjában is. Isten országa, királysága és uralma ránk nézve, nem alattvalókból áll, hanem családtagokból, örökösökből, testvérekből és barátokból. Ennek felfedezése csodálatos távlatokat nyit meg számunkra, az Örökkévaló megismerésének ünnepét, örömét és erejét. Jézus Krisztus ajtó, út és élet lett mindazoknak, akik nála keresik a válaszokat, a megoldást. Ő az a közös kincsünk, ami összeköt bennünket a mennyel és mindazokkal, akik benne reménykednek. Egy egész földi életet kaptunk arra, hogy ezt ünnepeljük, ebben járjunk, ebből reménységet, tartást és erőt merítsünk a sötétség idején is!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a sok áldásért, felém való jóságodért, amellyel segítesz, hogy egyre jobban megismerhesselek téged, tervedet és akaratodat, hogy legyen mindig mit ünnepelnem a mennyel együtt!

*Revideált új fordítás

2022. október 29., szombat

Napi felülről:

“Szabadításod védelmez engem, jobb karod támogat, jóindulatod fölemel!”

18. zsoltár 36. vers (35. vers)*

Áldott szombatot, a mennyei Atya védelmét, támogatását és fölemelő jóindulatát kívánom minden testvérem számára!

Arra felhatalmazást kaptunk, hogy amennyire csak képesek vagyunk rá védjük, óvjuk egészségünket, javainkat és szeretteinket.  Ez naponta igen sok időt, energiát kíván az életünkből, de tudjuk, hogy ez a természetes. Mindez hozzá tartozik a felelősségteljes létünkhöz, gondolkozásunkhoz. Isten segítsége nem ott kezdődik, ahol a mi erőnk véget ér, mert már születésünk előtt körülvett bennünket, de akkor is folytatódik, amikor mi már kudarcot vallanánk. Minden egyes jó szó, gondoskodó tett és biztató mosoly mögött ott van az Örökkévaló, hiszen ezeket a képességet, lehetőségeket tőle kaptuk. Minden hazugság, csalás, megtévesztés, hűtlenség és önző, gyűlölködő gondolkodás pedig elfordulás, eltávolodás a mennytől. Céltévesztés, ön- és közveszélyes hozzáállás, amely tönkreteszi az igazat, a szépet és a jót. Küzdj, dolgozz és fáradj ma is bátran, hittel és reménységgel mindenért, ami csak jó és helyes, és közben tudd, hogy nem leszel egyedül ebben a harcban, mert a mennyei Atya védelmez, támogat és jóindulatával átölel, fölemel!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy a mai küzdelmeimben is velem vagy, oltalmazol, segítesz és bátorítasz!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!