Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. március 11., szombat

Napi felülről:

„Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted!”

János evangéliuma 13. rész 37. vers*

Áldott szombatot, a lelkünk valóságos, igaz és mély odaszánását kívánom Isten országa építésére minden testvérem számára!

A szeretet legmélyebb kifejezése, ha valakiért letesszük, odaszánjuk és átadjuk a személyes életünket. Ez az jelenti, hogy saját létünknél többre tartjuk, értékeljük őt, akiért érdemes ezt az áldozatot meghoznunk. Ez mutatkozhat meg a valódi házastársi, szülői és baráti szeretetben. Ezzel sokkal többet nyerhetünk, mint amennyit odaadunk, mert egy olyan magot vetünk el, ami sokszoros termést hoz a maga idejében. A szeretetet azonban nem az álmok, vágyak, nagy szavak és ígérgetések teszik valóssággá, hanem a tetteink. Péter tiszta, őszinte szívvel fogadkozott Jézus előtt, amit nem meggondolatlanul mondott ki, hanem tényleg úgy gondolt. Később ez valósággá is vált az életében, csak azt nem tudta, hogy mennyire nehéz úton fog eljutni eddig a célig. Az ő odaszánása önmagában kevés lett volna, ha az Úr nem könyörül meg rajta, nem állítja helyre, amikor elfogyott a saját ereje, bátorsága és megtagadta azt, akiben addig hitt. Ennek ellenére a legjobb döntése volt, hogy Jézust akarta követni minden áron, mert olyan valakinek kötelezte el magát, aki örök életre viszonozta ezt a szeretetet!

Mennyei Atyám, tudom, hogy a saját erőm, lelkesedésem kevés, hogy mindenen keresztül kitartsak melletted, de én nem is magamban bízom, hanem benned, aki még ennek ellenére és ennél is jobban szeretsz!

*Revideált új fordítás

2023. március 10., péntek

Napi felülről:

„Kérdezd csak meg a jószágokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, majd a tudtodra adják!”

Jób könyve 12. rész 7. vers*

Áldott pénteket, a természet bölcs tanításának megértését, értékelését kívánom minden testvérem számára!

Azon túl, hogy megkaptuk a hatalmat és lehetőséget, hogy felelősséggel uralkodjunk az állatok felett, bőven van mit tanulnunk is az életükből. Az első maga a puszta létezésük, amely egyszerre csodálatos és fenséges miközben célszerű és értelmes. Érző lények, amelyek igaz, hogy nem keresnek okokat és nem tesznek fel kérdéseket, mégis magukban hordozzák a válaszokat a létezés alapjaira. Elfogadják és betöltik azt a szerepet, feladatot, amelyre megszülettek, megküzdve a létükkel járó kihívásokkal. Alázatra és tanulásra hívnak bennünket, hogy ne csupán elnézzük és kihasználjuk őket, hanem bizonyos területeken fel is nézzünk rájuk, hiszen van mit elsajátítani tőlük. Ösztönösen teszik, amit kell, mégis egyediek és különlegesek. Velünk, értünk élnek, sőt a társaink lehetnek, és együtt töltjük be ezt a földet élettel, léttel, tehát rá vagyunk utalva, hogy mind jobban megismerjük, megértsük őket. Őket is a Teremtő alkotta és formálta meg, vagyis bennük is felfedezhető a bölcsesség sokszínű és változatos ujjlenyomata!

Mennyei Atyám, hálát adok a természet csodálatos és bölcs életkönyvéért, amely nyitva áll előttem naponta, hogy tanuljak és okuljak belőle!

*Revideált új fordítás

2023. március 9., csütörtök

Napi felülről:

„Ha tehát én mostam meg a lábaitokat, az Úr és a Mester, ti is adósok vagytok azzal, hogy megmossátok egymás lábait.”

János evangéliuma 13. rész 14. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei tisztaság érintését és az ebből következő szolgálatunk betöltését, örömét kívánom minden testvérem számára!

Az egészséges lélek számára sokkal nehezebb elfogadni mások önzetlen szolgálatát, mint kész lenni ugyanezt megtenni valakivel, mert ez az igaz emberségünk része. Azt értjük, hogy amikor megfizetjük az árát, akkor elvárhatjuk, hogy kiszolgáljanak bennünket. Azt is megtanultuk, hogy akinek valamilyen rangja, hatalma van felettünk, azt kötelességünk tisztelni, ha kell kiszolgálni az igényeit. Az azonban több, mint meglepő, amikor egy valóságos úr nem csak leereszkedik hozzánk, hanem még ő viselkedik úgy, mintha a szolgálatunkban állna. A mennyei Atya Jézus Krisztusban ezt tette meg velünk. Lehajolt, hogy tetőtől talpig megtisztítson. Ez neki igen sokba került, amit nem tudunk és nem is lehet visszafizetni számára, de azzal kimutathatjuk a hálánkat, hogy a szeretet adósságunkat egymás felé törlesztjük. Amikor készek vagyunk átlépni az elvárások, megszokások és érdemek hűvös mezejéről az önzetlen, örömteli és hálából fakadó szolgálat virágoskertjébe. Olyat tenni, elvégezni és lépni, amit csak azért akarunk és tudunk megcselekedni, mert a mennyei szeretet még a lábunkat is megtisztította!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehajolt hozzám szereteted ereje, tisztasága, hogy kész és képes legyek én is ebből és ezzel élni!

*Saját fordítás

2023. március 8., szerda

Napi felülről:

Azt mondja a lusta: „Oroszlán jár az utcán, még megölne, ha kimennék!”

Példabeszédek könyve 22. rész 13. vers*

Áldott szerdát, a lehetőségeink bátor használatát, a lustaság és kényelmesség kísértésének legyőzését kívánom minden testvérem számára!

Az életet nem az teszi teljessé, hogy mindig csinálunk valamit, folyamatosan nyüzsgünk és megállás nélkül dolgozunk, mert mindent bölcsen és a megfelelő időben kell tennünk.  A jól végzett munka egy remekmű, egy alkotás, amit úgy kell befejezni, hogy gyönyörködhessünk benne. Ehhez viszont ki kell lépni az utcára, a veszélyek területére és vállalni kell annak minden kihívását. Ez nem felelőtlenség vagy vakmerőség, hanem az élet természetes velejárója. Az kifejezetten fontos, hogy tisztában legyünk a várható kockázatokkal, mert csak így tudunk felkészültek és megfontoltak lenni, de ez nem szabad, hogy ürügy vagy kibúvó legyen arra, hogy a lustaságra, kényelmességre hallgassunk. Meg kell, hogy legyen a helye a pihenésnek, a szabadságnak is, de ennek a jól végzett, fárasztó munka után lesz igazán mennyei íze. A hit, a tettrekészség, a reménység és a felelősség kilép a lehetőségek ajtaján és elindul elvégezni mindazt, amit megtehet, a restség, a lustaság és a kényelemszeretet pedig otthon marad az ágyában és csak ábrándokat kerget.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert arra teremtettél, hogy bölcsen, józanul és felelősséggel használjam fel és ki a nekem adatott időt!

*Egyszerű fordítás

2023. március 7., kedd

Napi felülről:

„Ekkor Mózes segítségért kiáltott az Úrhoz. Ezt mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek!”

Mózes második könyve 17. rész 4. vers*

Áldott keddet, a szorult helyzeteink, reménytelennek látszó kérdéseink mennyei megoldását, kimenetelét kívánom minden testvérem számára!

Mózesnek hiába volt több évtizedes élettapasztalata a pusztai léttel kapcsolatban, most sokszázezer ember életkörülményeiről kellett gondoskodnia napról napra. Ezt nem is tudta volna egyedül megtenni, ha az Örökkévaló nem jár előtte és nem segíti őket csodálatos módon. A probléma abból fakadt, hogy az emberi igények, követelések és az Úr tettei nem ugyanazt az időzítést követték. A népnek nem volt elég ivóvize, de ezzel a problémával nem Istent keresték, nem tőle vártak megoldást, hanem Mózes ellen fordultak, őt vádolták mindenféle hazugsággal és tették felelőssé a nehézségekért. Ez valójában nem is róla szólt, mégis neki kellett szembenéznie ezzel a szorult helyzettel. Ő pedig a legjobb utat választotta. Odamenekült a Mindenhatóhoz, akitől szolgálatát, felelősségét kapta. Őhozzá kiáltott, előtte öntötte ki szívét, neki tette fel a kérdéseit. Nem tudta és nem is akarta egyedül megoldani a reménytelennek tűnő problémát, ami mélyen érintette őt érzelmileg, de nem is menekült el tőle. Hitte, hogy az Úrnál van válasz, várta is, hogy milyen útmutatást kap felülről és most sem csalódott!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy amikor megengedsz nehézségeket, reménytelennek látszó élethelyzeteket az életemben, akkor is velem vagy és mindig számíthatok a segítségedre, útmutatásodra!

*Revideált új fordítás

2023. március 6., hétfő

Napi felülről:

„Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!”

Zakariás könyve 8. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, igaz szívet, gondolatokat és kapcsolatokat kívánok minden testvérem számára!

Az áldott élet alapját nem az teszi biztossá, hogy mit birtoklunk, mit vehetünk meg és hol állunk a társadalmi ranglétrán, hanem az, hogy milyen az emberi kapcsolataink minősége és az Örökkévalóval mennyire vagyunk élő közösségben. Ez a két láb vezet el bennünket a boldog és hálás élet országába, ahol az igazság nem részlehajló, képmutató és önző, hanem valódi békességet és reménységet terem. Hazugságból is lehet építkezni. Be lehet vele csapni, meg lehet téveszteni másokat, de csak idő kérdése, hogy mikor fog összeomlani. Mégis nagyon vonzó építőanyag, mert szinte mindent el lehet vele takarni és nagyon könnyű a helyzethez igazítani. Az igazság ellenben szilárd, rendíthetetlen és igazodási pont. Az, hogy mit engedek be és mit hozok ki a szívem kapuján mutatja meg, hogy milyen ember vagyok. Aki igazsággal él, arra éhezik és szomjazik, annak a lelkét is az fogja betölteni. A gondolatai, döntései és ítéletei is ebből gyökereznek és békét szerző gyümölcsével lakhat jól minden nap, sőt még mások is élvezhetik ennek áldásait.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te vagy minden igazságom alapja és reménysége!  

*Revideált új fordítás

2023. március 5., vasárnap

Napi felülről:

„De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.”

Máté evangéliuma 20. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, a nagyság, dicsőség és elismertség krisztusi útjának felismerését és vállalását kívánom minden testvérem számára!

Az az emberségünk természetes és egészséges része, hogy vágyunk a nagyságra, dicsőségre és elismertségre. Akkor kerülünk ezzel kapcsolatban téves útra, amikor nem látjuk magunk előtt az igazi, mennyei úticélunkat, ezért azzal szeretnénk elérni mindezt, hogy másokon uralkodni akarunk, kihasználni őket és föléjük kerekedni. Ez az elv jelen van a társadalomban, a politikában és gyakran a munkahelyeken is. A szolgáló vezetés, példaadás és nagyság egy egészen más út. Emberi szinten jól látható ez egy szerető családban, ahol a szülők pont ezt valósítják meg. Úgy lesznek naggyá, sőt a kisgyermek szemében a legnagyobbá, hogy érte élnek, kiszolgálják őt bölcsen és hűségesen. Jézus Krisztus ugyanezt élte meg közöttünk. Benne megmutatta a mennyei Atya, hogy milyen szeretet él a szívében irántunk. A Megváltó, mindenek ura, azért jött, hogy ő szolgáljon nekünk és életét adja értünk, ezért is lett minden dicsőség az övé! Amennyiben maradandó és igazi nagyságra vágysz, akkor ez az út előtted is nyitva áll, ráadásul biztosan a mennyei otthonod felé vezet.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban hozzám is megérkezett a szolgáló szeretet nagysága és ereje!

*Revideált új fordítás

2023. március 4., szombat

Napi felülről:

„De sokan, akik most az első helyeket foglalják el az életben, akkor majd utolsók lesznek. Ugyanakkor sokan, akik most az utolsó helyeken vannak, az első helyekre kerülnek.”

Máté evangéliuma 19. rész 30. vers*

Áldott szombatot, a felülről kapott értékünk, helyünk és szerepünk felfedezését, elfogadását és megélését kívánom minden testvérem számára!

A földi életben számtalan igazságtalanság vesz körbe bennünket. Vannak, akik becsületesen küzdenek, dolgoznak, mások hazugság, csalás és megtévesztés által jutnak előnyökhöz, közben pedig háttérbe szorítanak olyanokat, akik jóval többet érnek náluk. Az emberi erőviszonyok, amelybe beleszülettünk nem véglegesek és nem is változhatatlanok. A saját oldalunkról a szorgalom, elszántság és kitartás az egyik hatékony lehetőségünk arra, hogy kitörjünk abból a dobozból, amelybe be akarnak zárni bennünket és megélhessük azokat az értékeinket, amelyek ott vannak bennünk, de kemény munkával ki lehet faragni őket. Sajnos ettől még nem fog győzni az igazság a földön, de legalább nem ellene, hanem mellette küzdöttünk. A valódi értékességünket, helyünket és szerepünket Isten országában és családjában fedezhetjük fel és élhetjük meg igazán. Amikor egy gyermeknek szerető, támogató és bölcs szülei vannak, akik szemében ő egy drága és felbecsülhetetlen érték, addig a legjobb helyen van. Amikor egy ember befogadja a mennyei Atya szeretetét, gyermekévé válik, és az életét nem sajnálja odaszánni az örökkévaló igazságra, akkor felülíródik minden emberi számítás és az isteni kegyelem kezd el működni!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem embereket kell legyőznöm ahhoz, hogy valóban első legyek, csak téged kell hűségesen követnem!

*Egyszerű fordítás

2023. március 3., péntek

Napi felülről:

„Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”

János evangéliuma 11. rész 40. vers*

Áldott pénteket, a hit látástisztító és reménységet adó erejét kívánom minden testvérem számára!

Márta és Mária testvére Lázár olyan súlyos betegségbe esett, amibe azután bele is halt. Eltemették egy barlangsírba és már négy napja tartott a gyász, amikor megérkezett Jézus a családhoz. Eredetileg tőle várták volna, hogy mindez ne történjen meg, hanem még időben gyógyulást hozzon a betegnek. A remélt segítség azonban elmaradt, amit mind a két gyászoló testvér hittel, de keserű szívvel ki is mond Jézusnak: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.”  Egyértelműen hitték, hogy a Mesternek lett volna hatalma arra, hogy ne a betegség kerüljön ki győztesként, de ezen túl át is váltott a reménységük egy emberi elgondolásra, amibe már nem fért bele, hogy Istennek más tervei is lehetnek ezzel a helyzettel. Az egyre mélyülő, erősödő hitet nem azt táplálja, viszi előre, ha egyre többet tudunk, hanem az, amikor egyre többet merünk az Örökkévalóra bízni, egyre inkább ráhagyjuk magunkat az ő tervére és időzítésére. Aki a kétségek ellenére is kitartóan, megalkuvás nélkül hisz a mennyei Atyának az mindenképpen meglátja, megtapasztalja majd az Isten dicsőségét!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a benned való hit nem megszégyenít, hanem feltárja dicsőséged csodálatos kincsestárát!

*Revideált új fordítás

2023. március 2., csütörtök

Napi felülről:

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is?”

Máté evangéliuma 18. rész 21. vers*

Áldott csütörtököt, a le nem rendezett, leterhelő kapcsolatok felszabadító és békességre vezető megoldását kívánom minden testvérem számára!

Amikor megbántanak, vétkeznek ellenem, az egy valóságos sebet ejt, mind a lelkemen, mind abban a kapcsolatrendszerben, amelyben megtörtént, ha nem vagyok érzéketlen. Ezt letagadni, úgy tenni, mintha nem történt volna semmi nem erény, inkább önmagam és a másik fél becsapása, leértékelése és veszélyeztetése. Az ebből való gyógyulás azzal kezdődik, hogy komolyan veszem a sérülést és annak a mértékét is, hiszen, ha nincs időben vagy megfelelően kezelve akkor elfertőződik és súlyos, beláthatatlan következményei lesznek. Így alakulhat ki a haragból veszekedés, eltávolodás, elszakadás és békétlenség akár egy egész életen át. Nagyon fontos megértenem, hogy a saját szívemet, nem a másik bocsánatkérése, hanem az én megbocsátásom képes meggyógyítani, helyreállítani és békességgel betölteni. A kapcsolatunk rendeződéséhez azonban tényleg szükség van, lesz az ellenem vétkező belátására is, de ez már az a következő lépcsőfok, amelyet együtt kell majd meglépnünk. A mennyei Atya engem felmentő, megbocsátó szeretete az alapja annak, hogy én is a valódi békességre vezető utat járjam be.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nekem is megbocsátottál Jézus Krisztus által és ezt már akkor előkészítetted számomra, amikor még távol voltam tőled!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!