Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. január 18., csütörtök

Napi felülről:

„Ne hordozz szívedben gyűlöletet a másik ellen, hanem nyíltan mondd meg neki, amit helytelennek tartasz, hogy ne légy részes a bűneiben!”

Mózes harmadik könyve 19. rész 17. vers*

Áldott csütörtököt, a problémás, nehéz és terhelt kapcsolataink előremutató, megoldásra törekvő kezelését kívánom minden testvérem számára!

Mivel egyének vagyunk, nem egyformán gondolkodunk, látunk és érzünk már ebből fakadhatnak nézeteltérések. Ehhez először is értéknek kell elfogadnunk, hogy különböző adottságokkal lettünk megteremtve, másra vagyunk érzékenyek és figyelmesek. Ez nem tőlünk van, hanem ajándékba kaptuk, ennek ellenére rendkívül bosszantó tud lenni ez a másféleség. Pedig, ha felfedezzük ennek az értelmét és célját, akkor megtapasztalhatjuk a benne rejlő sokféle áldást is. Sajnos azonban ennél nehezebb feladatokkal is szembesülünk akkor, amikor rossz, gonosz és irgalmatlan hozzáállással, szavakkal és tettekkel találkozunk. Ez teljesen jogos felháborodást, haragot és gyűlöletet válthat ki bennünk, ha egészséges a lelkünk, de nem oldja meg még a problémát, csak jelzi. Ennél tovább kell lépnünk, ha nem szeretnénk, hogy bennünket is magával rántson mások bűne. A gyűlölet belülről emészt, egyre mélyebbre ereszti a gyökerét a szívünkbe, ha nem teszünk ellene valamit. A négyszemközti, őszinte, egyenes, de megoldást és kiutat kereső valódi beszélgetés az egyik legjobb gyógymód ellene. Ez nem fog minden esetben békességet hozni, mert ahhoz a másik félre is szükség van, de bennünket kiszabadíthat a saját haragunk mocsarából. Túl értékes az életünk ahhoz, hogy értelmetlenül hordozzuk mások bűnének következményeit, miközben van rá ellenszer!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szembesítettél bűneim súlyával és ezzel segítettél ahhoz, hogy felfedezzem a szeretet útját!   

*Egyszerű fordítás

2024. január 17., szerda

Napi felülről:

„Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi.”

A példabeszédek könyve 19. rész 24. vers*

Áldott szerdát, elkötelezett, kitartó és hűséges gondolkodást, tetteket és életszemléletet kívánok minden testvérem számára!

Alkotásra, tettekre és felelősségteljes gondolkodásra születtünk. Megvan az egészséges összhangja, ritmusa a munkának és a pihenésnek az életünkben, amit nem érdemes felborítani vagy eltolni egyik irányba sem, mert komoly bajokhoz vezethet. A kényelmesség, lustaság és halogatás azonban sok mindent ellophat tőlünk. Ilyenkor tudjuk mit, szeretnék, mi lenne a jó, talán még bele is kezdünk, de nem visszük végig, mert útközben elfogy a lelkesedésünk. Minden cél elérése egy ezzel összhangba álló magaslat megmászása. A kezdeti lendület, álmok és vágyak, beindítják a cselekvést, de hamar kifogyhatnak, ha nincs egy biztosabb, mélyebb és elszántabb erőforrásunk, ami a nehézségek, kényelmetlenségek és fáradság ellenére is tovább viszi az ügyünket. Még olyan célokat és igényeket is felülírhat a restség, ami egyértelműen a javunkat szolgálja, de könnyebb nem fáradozni, lépni vagy kitartani. Ez egy önrontó, fejlődésellenes életszemlélet, de mindaddig támogatást talál, amíg a lustaságot egy elfogadott, megtűrt boldogságpótléknak tekintjük és használjuk. Ennél azonban sokkal teljesebb, édesebb és táplálóbb gyümölcsöket tartogat számunkra a jól elvégzett munka áldása és öröme!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kifejezetten időt rendeltél a pihenésre, de a fáradságos munka öröme és áldása is tőled van!

*Revideált új fordítás

2024. január 16., kedd

Napi felülről:

„Ezért elhagyva a hazugságot beszéljen mindenki őszintén azzal, akivel közösségbe kerül, hiszen egymás tagjai vagyunk!”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 25.vers*

Áldott keddet, igaz, egyenes és őszinte kapcsolat, barátság és közösség építését kívánom minden testvérem számára!

Minden kapcsolatunk egy lehetőség arra, hogy közösséget építsünk. Egy jó csapat tagjai azonban csak úgy lehetünk, ha az alapok is rendben vannak. Ezek közül is kiemelkedő az őszinte, egyenes és a hazugságot elvető hozzáállás egymáshoz. Néha csupán védelemből vagy azért szépítjük meg, hallgatjuk el a valóságot, hogy jobb színbe tűnjünk fel. Ez azonban olyan talaj, amire nem lehet hosszú távú, teherhordó és biztonságot nyújtó közösséget építeni. A „mi vagyunk”, sokkal többet adhat, mint az „én vagyok”. Ez egy másféle gondolkodás, viszonyulás ahhoz, aki mellettem van, él vagy dolgozik, mert egy csapatot, egy közös hajót és testet lát, nem csupán különálló részeket. Egy tag nem dolgozhat a többi ellen vagy rovására, hiszen ezzel saját magának is árt. Ez egy testben a daganatos betegséghez hasonló, ahol az egészséges működést felváltja egy beteg állapot, ami a test halálát okozhatja. Ne tegyük tönkre hazugsággal, csalással vagy megtévesztéssel azt, ami egyébként a mi kiteljesedésünket, boldogságunkat és biztonságos növekedésünket szolgálja!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te mindig őszinte, igaz és egyenes vagy velem, hogy élő és építő kapcsolatom lehessen veled! Segíts, hogy én is így építsem az emberi közösségeimet!

*Saját fordítás

2024. január 15., hétfő

Napi felülről:

„Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla!”

Pál leveles a rómaiakhoz 9. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, Isten igazságosságának felfedezését, megértését és alkalmazását kívánom minden testvérem számára!

Ne mi akarjuk megmondani, hogy mit és hogyan cselekedjen az Örökkávaló! Ne próbáljuk meg lemérni őt a saját igazságunkon keresztül, mert egyrészt az emberi határainkon messze túlmutat ez a vállalkozás, másrészt mindenképpen nekünk kell majd megállnunk előtte és nem fordítva. Sokkal fontosabb és lényegesebb, hogy felfedezzük, megértsük és alkalmazzuk is a mennyei igazságosságot, ami az életünket jelenti. Isten bármit megtehet, mert ő a Mindenható, nem kérheti őt számon senki, mégis azt határozta le, hogy kijelenti akaratát és hűséges marad saját szavához. Szeretete miatt nem tesz meg bármit, nem írja felül ígéreteit, nem változtatja meg Igéjét. Viszont, aki ezt nem veszi komolyan, nem alkalmazkodik az igazságához, azt saját döntése, hozzáállása fogja megítélni. Isten nem igazságtalan, azért meg végképpen nem, mert nem a mi igényeink, elképzeléseink, elveink szerint igazgatja a világot, hanem önálló döntése alapján. Akaratát nem erőlteti ránk, eltérhetünk tőle, de ez nem a javunkat fogja szolgálni, hanem a vesztünket. Kinyilvánította szeretetét Jézus Krisztusban hogy, aki hisz benne az megmeneküljön!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert igazságod rendíthetetlen, szereteted tökéletes, én pedig melletted döntöttem és benned reménykedem! Neked van igazad, nekem pedig teljes bizalmam benned!

*Revideált új fordítás

2024. január 14., vasárnap

Napi felülről:

„Mondjátok meg az igazaknak, hogy nekik jó soruk lesz, mert tetteik gyümölcsét élvezhetik!”

Ézsaiás könyve 3. rész 10. vers*

Áldott vasárnapot, az igazak nehéz, fáradságos, de gyümölcsöző útját kívánom minden testvérem számára!

Igaz embernek teremtettünk, de az önző, hitetlen és istentelen vágyaink, kívánságaink elvették, elveszik tőlünk ezt az adományt, így most tudatosan meg kell dolgoznunk, azért, hogy igazak legyünk. Ehhez megkaptunk, megkapunk minden segítséget felülről, de a döntés még mindig rajtunk áll. Végtelenül büszke, magabiztos, öntudatos, de szűklátókörű, lelkileg vak, másokat kihasználó és vádló jellemet építünk vagy felismerve bűneinket, hibáinkat és tévedéseinket elkezdünk a mennyei értékrendhez igazodni, ahhoz az igazsághoz, ami létrehozta és fenntartja a világmindenséget. Csak azt érdemes választani, abba érdemes éveket befektetni, ami hosszú távú megoldást, hasznot és gyümölcsöt terem számunkra. Amikor magot vetünk, akkor látszólag elszórunk valamit, ami addig a kezünkbe volt, kevesebb marad nálunk, de valójában egyedül így fogunk gyarapodni. Az igaz el meri engedni és az Örökkévaló kezébe tenni életét, sorsát, mert hiszi és tudja, hogy így kerül a megfelelő helyre, ahhoz, hogy jövője kiteljesedjen, áldássá váljon és jó gyümölcsöket teremjen!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad van az igazságom, benned van a jövőm biztosítéka és veled lehet teljes és gyümölcsöző az életem!

*Egyszerű fordítás

2024. január 13., szombat

Napi felülről:

„Helyedben én Istenhez fordulnék, ügyemet őhozzá vinném! Mert ő csodákat tesz, melyeknek se szeri se száma.”

Jób könyve 5. rész 8-9. vers*

Áldott szombatot, az Istenben bízó, benne reménykedő és az ő akaratát kereső lélek békességét és megnyugvását kívánom minden testvérem számára!

Nem lehetünk egymás helyében, nem élhetjük a másik életét, még akkor sem, ha nagyon szeretnénk, de ott lehettünk velük a nehézségek idején, melléjük állhatunk, amikor nyomorúságot szenvednek. Tanácsot, vigasztalást adhatunk anélkül is, hogy lenéznénk, vagy elítélnénk őket, hiszen baráti, testvéri szívre van szüksége a bajba jutottnak még akkor is, ha saját hibája miatt került nehéz helyzetbe. Istennek tényleges és valóságos megoldása van az életünk kérdéseire, de nem mindig vagyunk készek, szabadok és elszántak arra, hogy őszintén feltegyük ezeket és talán még kevésbé szeretnénk hallani, megérteni a tőle jövő válaszokat. Egy-egy betegség lelassíthat, megállíthat és elgondolkoztathat bennünket, de mivel nemcsak kiváltó okok vannak mögötte, hanem célja is lehet ezeknek az időszakoknak, ezért létfontosságú, hogy mindezt megosszuk a mennyei Atyával és figyelmesen, bizalommal várjuk, hogy miként fordítja majd a javunkra a nemszeretem napokat. A csodáit nem csupán mások számára teszi nyilvánvalóvá, hanem értünk, bennünk is munkálkodni akar jóakarata szerint!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bátran, bizalommal fordulhatok hozzád minden helyzetben, mert csodáidat elkészítetted számomra is!  

*Egyszerű fordítás

2024. január 12., péntek

Napi felülről:

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 3. rész 17. vers*

Áldott pénteket, a felülről nyert szabadság felemelő erejét, örömét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

A szabadság vágya, valósága és hatalma az egyik éltető közegünk, amelyben a lelkünk képes kiteljesedni. Ez azonban soha nem lesz független attól, aki biztosítani tudja számunkra ezt a lehetőséget. A szabadság nem határtalanságot jelent, nem teljes függetlenséget a környezetemtől, nem annak az útját, hogy azt teszek, amit csak akarok. A szabadságom a saját felelősségteljes döntéseim következetes megélésében erősödik meg. Nagyon sokszor a vágyaim, kívánságaim fogságába kerülök, amikor képtelen vagyok helyesen dönteni vagy aszerint lépni, mert a pillanatnyi igényeim uralkodnak rajtam. Az Örökkévaló azonban bölcs uralkodásra teremtett bennünket. Első sorban saját magunk felett, másodjára pedig a nekünk adatott világon. Ennek a nyitja pedig az a szabadság, melyet a mennyei Atyával együtt élhetünk át, vele valósíthatunk meg, mert ahol az Ő Lelke jelen van, ott sem a félelem, sem a gyűlölet, sem az önzése szellemisége nem kötözhet meg, tarthat rabságban bennünket tovább!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a szabadságért, amelyet te hoztál el számomra Jézus Krisztus által és Szentlelked jelenléte nyomán!

*Revideált új fordítás

2024. január 11., csütörtök

Napi felülről:

Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Máté evangéliuma 4. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, az Istenben elrejtett élet biztonságát, békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Annyi minden megkísért bennünket, rá akar venni a saját akaratára, kényszeríteni olyanra, amit valójában nem szeretnénk, de ettől ez még nem lesz jó módszer, amit nekünk is alkalmaznunk kellene. Pedig nagyon sokszor próbára tesszük egymást türelmét, visszaélünk mások tisztességével és jóindulatával, hogy a vágyaink teljesüljenek és a kívánságaink szerint alakuljanak a dolgok. Hátsó szándékkal nyomást gyakorlunk, megzsaroljuk, rászedjük az embertársainkat saját érdekeink miatt. Ez alapvetően egy ördögi módszer, ami sajnos működőképes és elég hatékony, de a tűzzel játszunk, amikor ezt az eszközt használjuk a céljaink eléréséhez. Ennek lesz az egyik sajnálatos következménye, hogy az Örökkévalót is így próbáljuk majd megkísérteni, kényszeríteni és zsarolni, ami nem csupán nem fog működni, de vissza is fog hullani ránk. Az igazi, mély, tiszteleten és szereteten álló kapcsolatok egyik fontos jellemzője a bizalom és az erre épülő közösség. Se emberek, se a mennyei Atya tekintetében ne tegyük ezt tönkre azzal, hogy rá akarjuk kényszeríteni másokra a saját akaratunkat, érzelmileg, lelkileg vagy fizikailag próbálunk zsarolni, mert ennél sokkal többre és jobbra vagyunk képesek!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy nem kell, nincs szükség arra, hogy bármire is kényszerítselek vagy megpróbáljalak zsarolni, mert a szeretetedben és jóságodban teljesen megbízhatok!

*Revideált új fordítás

2024. január 10., szerda

Napi felülről:

„Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedéket? Kihez is hasonlók?”

Lukács evangéliuma 7. rész 31. vers*

Áldott szerdát, az életünket befolyásoló korszellem felismerését, megvizsgálását és megítélését kívánom minden testvérem számára!

Amikor együtt sodródunk a tömeggel, akkor nehéz feltenni a kérdést, hogy megfelelő irányba tartunk-e, hiszen azt gondoljuk a követendőnek, amit általában a többiek is. A szokásoknak, a divatnak, az elvárásoknak óriási hatása van ránk, akár érzékeljük, akár nem. Olyan ez, mint a folyó, amely mindent magával visz, ami benne van, kivétel az élő halakat, amelyek képesek az árral szemben is úszni és azokat a hajókat, amelyeknek az ellenkező irányba tartanak. A folyóvizek mindig lefelé folynak, de a mi célunk felfelé található, ezért akármilyen kényelmes is vitetni magunkat a tömeggel, attól ez még nem lesz helyes út. Bátran nézzünk szembe azzal, hogy az a nemzedék, akihez tartozunk, akinek a tagjai vagyunk kihez is hasonló, maga az Örökkévaló milyennek láthatja? Ennek az válasznak az őszinteségétől függ, hogy meddig és miben érdemes, szabad hagynunk magunkat irányítani és mire kell egyértelmű nemet mondani. Tevőleges részei vagyunk a generációnknak, de pont azért születtünk éppen most, mert felelősségünk van arra is, hogy mi befolyásoljunk jó felé másokat, hittel és reménységgel éljük meg az életutunkat, hogy bennünket mennyei mintához lehessen hasonlítani!

Mennyei Atyám, hálát adok ezért a nemzedékért, amelyhez tartozom! Segíts, hogy ne feladjam a küldetésem a jelen kor nyomására és a könnyebb utat válasszam, hanem hittel és bátran hasonlítsak hozzád!

*Revideált új fordítás

2024. január 9., kedd

Napi felülről:

„Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.”

A krónikák első könyve 4. rész 10. vers*

Áldott keddet, Isten segítségével a fájdalmaink és félelmeink felett való győztes és bővelkedő életet kívánok minden testvérem számára!

Jabéc imádsága egyszerre egészen emberi, ugyanakkor tökéletesen bemutatja a hittel teljes élet működését. A születésétől kezdve jelen volt az életében a fájdalom. Ráadásul édesanyja ez alapján nevezte el. Minden alkalommal, amikor megszólították, amikor a nevét kimondták, emlékeztette őt a szenvedésre és a nehézségekre. Mégsem a nevét cserélte le, nem az ellen lázadt, hogy milyen sors jutott számára, hanem ennél jobb megoldást választott. Az Örökkévaló segítségét kérte, hogy valami megváltozzon az életében, hogy kitörhessen a félelmek és az aggódás csapdájából és mennyei segítséget, védelmet kapjon a továbbiakban. Ez nem egy sablonos, üres, megszokásból fakadó imádság volt tőle, mert benne volt a teljes szíve, lelke és hite abban, hogy Istennek van egy jobb terve vele kapcsolatban, mint, amit eddig megtapasztalt. Kilépett a hit mezejére és ott vívta meg a harcát a saját áldott jövőjéért! Az Úr pedig elhozta számára, azokat az éveket, amelyekben már nem a fájdalmairól ismerték őt, hanem arról a dicsőségről, tekintélyről és tiszteletről, amelyet felülről kapott!

Mennyei Atyám, ha te megáldasz, akkor lesz bővelkedő és sikeres életem! Te adj győzelmet a félelmeim és fájdalmaim felett, hogy a sorsomat ne azok határozzák meg, hanem a jó terved velem!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!