Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. június 10., szombat

Napi felülről:

„Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 12. rész 14. vers*

Áldott szombatot, a közösségben megélt egyediségünket és az egymásra utaltságunk erejét kívánom minden testvérem számára!

Az egyediségünk, a különlegességünk nem az egységet akadályozó különcködés, hanem a teremtettségünkből fakadó ajándék. Nem kell egyformának lennünk, mert az Isten nem ezt várja tőlünk, nem így alkotott minket és nem is lenne hatékony. Nekünk olyanná kell formálódnunk, hogy be tudjuk tölteni a saját küldetésünket, szerepünket, amit felülről kaptunk, mert a boldogságunk, megelégedettségünk is ebből fog táplálkozni. Ennek az igazságnak a másik oldala az a tény, hogy nem mi vagyunk és nem is mi leszünk a teljesség. Egyedül nem vagyunk egészek. Szükségünk van társakra, akik szorosan kapcsolódnak hozzánk, kiegészítenek bennünket, mások, mint mi, mégis velük éljük meg az igazi egységet. Ez a sokféle tagból álló test csodája. Légy bátran azzá, akinek megálmodott a Teremtő! Ne engedj se az irigység, se az értéktelenség kísértésének, mert elveszi tőled a kiteljesedés, az egészséges növekedés lehetőségét. Soha ne hidd el, hogy egyedül kell boldogulnod, magadra vagy utalva, csak önmagadban bízhatsz, mert ez távol fog tartani azoktól, akikkel együtt lehet teljes az életed. Egy egészséges tag légy, aki megtalálja és betölti szerepét a testben és szoros szeretetkapcsolat köti a többiekhez!

Mennyei Atyám, hálát adok a test felépítésének csodájáért! Köszönöm az egyediségem értékét és a közösség erejét, amelyben megélhetem az egység békességét és biztonságát!

*Revideált új fordítás

2023. június 9., péntek

Napi felülről:

„Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

Lukács evangéliuma 5. rész 38. vers*

Áldott pénteket, az újabb életszakaszainkhoz illő, megfelelő keretek és szokások kialakítását kívánom minden testvérem számára!

Sokkal többször szeretnénk jó irányba változtatni az életünk menetén, mint ahányszor ténylegesen sikerül. Vannak nagyon jó ötleteink, álmaink, sőt elhatározásunk is, de a megvalósulás mégis elmarad. El szeretnénk kezdeni egy újat, de ha a szokásaink, éltmódunk változatlan marad, csak idő kérdése, hogy elveszítjük a lendületünket és feladjuk. Új életszakaszhoz megfelelően megváltozott keretek, szabályok és szokások kellenek, hogy ne hátráltassák, hanem erősítsék a helyes, egészséges folyamatokat. Az önmagában dicséretes, ha felismerjük, hogy a meglévő életmódunk helytelen, egészségtelen, talán még önpusztítót is, de a maradandó és építő változások feltétele az ehhez igazodó körülmények biztosítása. Új bor évente készül. Az életünk menetén nem valószínű, hogy ilyen gyakorisággal fogunk változtatni, de a megújulásunk akkor is elkerülhetetlen. Amíg terem a szőlő, addig lesz új termés és új bor. A lelki gyümölcstermés hasonlóképpen új áldásokat hoz az életünkbe, amennyiben nem ragaszkodunk a régi szokásainkhoz, hanem készek vagyunk a változásra.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te a megújulást támogatod, segíted és bátorítod az életemben. Taníts meg, hogy mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy tartós és előremutató eredmények legyenek az életemben.  

*Revideált új fordítás

2023. június 8., csütörtök

Napi felülről:

„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.”

Jób könyve 10. rész 12. vers*

Áldott csütörtököt, az életünk ajándékának értékelését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az élet önmagában is érték, de igazi kincsé akkor válik, ha a szeretettel összeforrva, attól elválaszthatatlanul halad tovább. Mindkét ajándék felülről származik a mennyei Atyától, aki mindezek forrása és beteljesítője számunkra. Erre van létszükségünk és nekünk is ezt kell biztosítani mindazok részére, akik ránk bízattak. Nincs ennél fontosabb feladatunk és megbízásunk, mint táplálni, segíteni és előmozdítani a szeretettel teljes élet növekedését. Még egy kert gondozásában, egy virág ápolásában, egy háziállat nevelésében is ezt élhetjük meg, hiszen a teremtéstől kezdve küldetésünk van mindezekre, de mélyebben a személyes emberi kapcsolatainkban valósulhatnak meg. A szülő gyermek kötelék csodálatos példája annak, hogy életet és szeretetet egyszerre kell biztosítani ahhoz, hogy megfelelő védelemben és egészséges lélekkel fejlődjön valaki. Ezt számomra Isten jelenléte, jóakarata és ígéretei hozták el. Ebből töltekezek fel erővel naponta. Ez vesz körül a kétségeim és a próbáim közben és ez kísér majd át a halál árnyékának völgyén is.

Mennyei Atyám, hálát adok azért az életért, szeretetért, amellyel megajándékoztál! Köszönöm megőrző gondviselésed biztonságát és békességét!

*Revideált új fordítás

2023. június 6., kedd

Napi felülről:

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 32. vers*

Áldott keddet, a mások javáért lelkesedő és azt hasznosan segítő szívet kívánok minden testvérem számára!

Az talán nem kérdés, hogy a jóság egy olyan erény, amit mindannyian értékelünk másokban, de önmagunk tekintetében felmerül a kérdés, hogy érdemes-e, megéri-e jóindulattal viselkednünk? Az egyik problémánk ezzel, hogy tőlünk vesz el erőt, időt és anyagi javakat, amikor mások számára hasznosak akarunk lenni, vagyis, ha másoknak segítünk nekünk kevesebb marad. Ez egy olyan féligazság, amely eltakarja elölünk a teljes képet és a jövőnket teszi tönkre. Aki gabonát vet, annak a magtárába tényleg kevesebb termény lesz egy időre, de csak az aratásig, ahol sokszorosát hozza vissza a befektetés. Aki szűkmarkúan visszatartja a vetőmagját, hogy több maradjon neki, az nem nyereséget könyvelhet el, hanem veszteséges lesz hosszabb távon. A jóság nem rövidtávon hoz hasznot, de nélküle nem válhatunk sohasem igaz emberré. A másik akadály az irgalmasság, az együtt érzés magjai előtt a megbántott szívünk keménysége. Hogyan lehetnénk igazán jók, ha tele vagyunk keserűséggel, leterheltséggel? Az elengedés, a megbocsátás azzal kezdődik, hogy nekünk is kész megbocsátani Isten Jézus Krisztusban. Csak annyit kell tennem, hogy amilyen lehetőséget, ajándékot felülről kaptam, azt ma is használjam!

Mennyei Atyám, köszönöm jóságos, megbocsátó szereteted jelenlétét az életemben! Nem szeretnék ebből semmit sem visszatartani önző és értelmetlen módon.

*Revideált új fordítás

2023. június 5., hétfő

Napi felülről:

„A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked.”

Máté evangéliuma 18. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, a magunk felé elvárt és igényelt türelmes hozzáállás gyakorlását és megélését kívánom minden testvérem számára!

Légy hozzám türelmes, mert nem vagyok sem tökéletes, sem hibátlan, még nem lettem befejezve! Ez egy sokszor kimondatlan kérés, elvárás egymás felé, ami jól jellemzi a helyzetünket, de csak az érem egyik oldala.  Hiszen nem csak nekem van szükségem arra, hogy ezzel segítsék a formálódásomat, azt, hogy képes legyek megadni, megfizetni mindazt, amivel tartozom másoknak, hanem nekik ugyanúgy létkérdésük az én türelmes magatartásom feléjük. Az életünk sokkal inkább egy hosszútávfutás, ahol nem a részcélok elérése a legfontosabb, hanem a mindvégig kitartó és fel nem adó hozzáállásunk. Ehhez nagyon fontos az a bátorítás, ami a hozzánk való türelemből fakad. A türelem azt üzeni, hogy gyerünk menj tovább, sikerülni fog! Melletted vagyok és szurkolok neked, hogy végig kitarts! Ezt teszi velünk is a mennyei Atya az Ige és a Szentlélek által, mert nem szeretné, ha elvesznénk vagy útközben feladnánk a teljesíthetetlen elvárások nyomása alatt, hanem újból és újból esélyt, lehetőséget és megújulást biztosít szeretetéből fakadóan! Légy türelmes hozzám, mert én is ugyanolyan cipőben járok, mint te csak lehet, hogy máshol szorít vagy töri a lábamat!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert türelmes szereteted mentett meg, adott új esélyt az életre és az élő reménységre!

*Revideált új fordítás

2023. június 4., vasárnap

Napi felülről:

„Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.”

139. zsoltár 3. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya figyelő, gondoskodó és törődő szeretetének megélését és csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Valójában soha nem vagyunk és leszünk elhagyatottak, értéktelenek vagy jelentéktelenek, mert a Teremtő nem csupán megadta számunkra az élet esélyét, de kész arra is, hogy a vele megélt közösségben teljessé tegye azt. Neki nem egy fogaskerék vagyunk a gépezetbe, ami bármikor kicserélhető. Nem egy elhanyagolható csepp a tengerben, hanem egyedi és különleges alkotásai, akiket arra is meghívott, hogy értsük és élvezzük szeretetének gondoskodó figyelmét. Ennek érdekében ő már mindent megtett. Jézus Krisztus által lebontotta azokat a falakat, amelyek elválaszottak tőle minket. Megfizette a tévelygéseink, hitetlenségünk, gonoszságunk árát és következményét, hogy nekünk szabad utunk lehessen hozzá. Az Örökkévaló Isten, mennyei Atyánkká lesz, amikor el és befogadjuk őt. Figyel minden gondolatunkra, döntésünkre és lépésünkre. Igazgatja, terelgeti és vezeti életünket, mert abban telik kedve, hogy segítsen nekünk. Fontos számára a pihenésünk, felüdülésünk és növekedésünk, hiszen a gyermekei lettünk. Éjjel-nappali ügyeletet tart fenn az érdekünkben és nem teher számára, ha őt keressük problémáinkkal!

Mennyei Atyám, hálát adok gondoskodó szereteted jelenlétért a mindennapjaimban! Veled lett teljes és védett az életem!

*Revideált új fordítás

2023. június 3., szombat

Napi felülről:

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.”

62. zsoltár 2. vers*

Áldott szombatot, az Istennél lecsendesült, megnyugvást talált lélek örömét, békességét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Mivel a kétségek viharai, a nehézségek hullámai és a próbák tüze mindenképpen elér bennünket is, ezért olyan lényeges megtanulnunk és megtapasztalnunk, hogy a lelkünket hogyan lehet lecsendesíteni, megnyugtatni és békességre vezetni ezekben a válságos helyzetekben. Amíg van emberi reménységünk egy jobb időszakra, vannak olyan valódi és biztos kapcsolataink, amelyek bátorítást és védelmet nyújtanak, addig ez könnyebben mehet. Ezért amíg nincs baj, addig kell ezeken komolyan dolgoznunk, időt szánni a közösségépítésre és bölcs, egészséges célok kitűzésére. A lelkünknek azonban van egy ennél is mélyebb igénye, amit azért nem tudnak sem a sikerek, sem a jólét, sem mások betölteni, mert csak Istennel megélt közösségben teljesedik be. Keresnünk kell tehát és ki kell alakítanunk azokat az időszakokat, lehetőségeket, amikor közel kerülünk a mennyei Atya szeretetéhez és van megfelelő, minőségi idő arra, hogy a szívünk békessége helyreálljon nála. Ennek áldásai nem csupán rövid távon mentenek meg az elkeseredéstől, hanem abban is segítenek, hogy tudatosuljon számunkra, hogy a felülről kapott remény akkor is él és éltethet, ha mindent mást elvesztettünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned, nálad csendesül el a lelkem, tőled kapok segítséget most és mindenkor!

*Revideált új fordítás

2023. június 2., péntek

Napi felülről:

„Pedig szól hozzánk Isten sokféleképpen, szól, nem csak egyszer, de többször is! Csakhogy nem értjük, vagy nem törődünk vele!”

Jób könyve 33. rész 14. vers*

Áldott pénteket, Isten megszólító jóakaratának megértését és csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy Isten szól hozzánk különböző módon és formában még nem jelenti azt, hogy észrevesszük, figyelünk rá, vagy komolyan is vesszük üzenetét. Az egész teremtett világ az ő bölcsességének, találékonyságának és sokoldalúságának eleven olvasókönyve. A saját létünk és lelkünk is az ő képének lenyomata. Minden nap tudva vagy tudatlanul, de szembenézünk ezzel a csodálatos ismerettel, de nem feltétlenül foglalkozunk vele. A kezünkbe vehetjük, olvashatjuk azokat a bizonyságokat és ígéretek, amelyek a Biblia kijelentésén keresztül szólítanak meg bennünket. Néha álmokban, máskor tragédiákat felhasználva próbál beszélni hozzánk az Örökkévaló. Emberek, ismerősök vagy ismeretlenek által kapunk bátorítást, figyelmeztetést és útmutatást. Jézus Krisztus a testé lett Ige, a mennyei Atya szeretetének élő megjelenése, valóságának mélysége. Nem az a kérdés tehát, hogy szól-e hozzám is az Isten, hanem sokkal inkább az, hogy akarom-e érteni, és törődök-e bármilyen módon megszólító akaratával, magához hívó üzenetével?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy sokféle módon és formában beszélsz hozzám, mert fontos vagyok számodra!

*Egyszerű fordítás

2023. június 1., csütörtök

Napi felülről:

„Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 15. rész 53. vers*

Áldott csütörtököt, a romolhatatlan és halhatatlan élet dicsőségének reménységét és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Amikor életidegennek érezzük a lelkünkben, a testünk romlását, gyengülését és pusztulását, akkor azt nem véletlenül gondoljuk így. Hiszen van ennél egy még erősebb törvényszerűség, hiszen az Örökkévaló hasonlatosságára lettünk megteremtve. Egyrészt akármennyire is hadakozunk az elmúlás ellen, az bele van kódolva a szervezetünkbe. Kitalálhatunk gyógymódokat, megpróbálhatjuk meghosszabbítani a napjainkat, de ami halandó ettől még nem lesz halhatatlan. Amikor maga az Isten tesz csodát a fizikai testünkkel és ad számunkra egy újabb esélyt, akkor is csak a romlandó javítása történink meg, de nem lesz romolhatatlan. Ezeken túl azonban a lelkünk sokkal többre vágyik, a megoldás pedig ott van a mennyei Atyánál, aki ezt a földi életet is ajándékba adta nekünk, de ebben csak az előízét, árnyékát és lehetőségét tapasztalhatjuk meg a nekünk szánt igazi kincsnek. Nem a halandó elmúlása felett kell keseregnünk, hanem ennek az idejét felhasználni arra, hogy beteljesüljön rajtunk és bennünk a halhatatlan. Nem a romlandót siratni, hanem a romlandó által megtalálni és megragadni a romolhatatlant.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által engem is a romolhatatlanság és halhatatlanság ruhájába öltöztetsz, mert ez a te jó terved az életemmel!

*Egyszerű fordítás

2023. május 30., kedd

Napi felülről:

„Az okos ember előre látja a bajt, és kitér előle, az ostoba pedig nekimegy, és megszenvedi.”

A példabeszédek könyve 27. rész 12. vers*

Áldott keddet, a bölcs előrelátás megértését, tanulását és gyakorlását kívánom minden testvérem számára!

Nem minden rossz dolog ér minket váratlanul. Még azok közül is, amelyeket úgy élünk meg, hogy hirtelen törtek ránk, legtöbbet már előre lehetet volna látni, ha figyelünk a jelzésekre. A betegségeink egy része sem akkor kezdődik, amikor a fájdalmaink, konkrét panaszaink már megjelennek, hanem azzal, amikor olyan életmódot folytatunk, amelynek egyenes következménye lesz az egészségünk károsodása. Az okos, értelmes nem csak látja a rá váró veszélyt, hanem kifejezetten számol vele, ezért változtat az életvitelén, hogy elkerülje a veszélyes csapdákat. Ostoba viszont még dicsekszik is meggondolatlanságával, mert amíg nincs meg a baj, a betegség és az összeomlás, addig büszkén lehet szembe menni a veszéllyel. Utána pedig, marad a vádaskodás, hibáztatás és a keserűség. Mennyivel hasznosabb bölcs előrelátással kimaradni a veszedelemből, mint együgyű módon belesétálni a rosszba, amit követhet a tűzoltás és a károk helyreállítása, amit csak magunknak köszönhetünk. Az értelem, ha megfelelően használjuk akkor olyan, mint egy távcső, amivel messzebbre láthatunk a megszokottnál, ha azonban félretesszük, akkor vakon fogunk haladni, ahol elkerülhetetlen a bukás.

Mennyei Atyám, hálát adok az értelmes és bölcs gondolkodás lehetőségéért és védelméért, amely segít elkerülni a saját magam okozta bajok csapdáit!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!