Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. november 6., szombat

Napi felülről:

Elérhető lettem azoknak, akik addig nem kérdeztek, megtalálhatóvá váltam azoknak, akik előtte nem kerestek. Szóltam: Itt vagyok! Itt vagyok! – a néphez, amely még nem hívta segítségül nevemet.

Ézsaiás könyve 65. rész 1. vers*

Áldott szombatot, az élet kicsiny és hatalmas csodáinak örömét, a felülről megszólítottság békességét kívánom minden testvérem életére!

Isten megszólító jóindulatának csodája elérhetővé lett számunkra is, mert így döntött a Mindenható szeretete. Akármennyire is egy másik világban éltünk, ahol nem beszéltünk róla, nem foglalkoztunk vele, csak magunkkal törődtünk, ő már akkor is készítette felénk az utat. Attól, hogy mi nem tudtunk róla, nem hívtuk segítségül, attól ő még hatalmas dolgokat tett értünk. Jézus Krisztusban a menny összeért a földdel és elérhetővé vált az örökkévaló igazság. Nem az a kérdés, hogy eddig merre jártunk, mit csináltunk, hanem az, hogy mit kezdünk ezzel a páratlan lehetőséggel. Amikor a Teremtő bátorítja az eltévedt szívünket: „Itt vagyok! Eljöttem hozzád, hogy mellettem megtaláld az igazi otthonodat.” Ez a mi nagy esélyünk és reménységünk, mert ez messze túlmutat minden emberi erőlködésen és küzdelmen, de még a halálon is. Az Istenre néző lelkiismeret, a benne bízó lélek és a szeretettel megerősített szív a jutalma mindazoknak, akik nem engedik kárba veszni a saját lehetőségüket, hanem megragadják és soha többé el nem engedik.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te már akkor szerettél, amikor még nem is tudtam rólad, már akkor léptél felém, amikor én azt se tudtam, hogy ki vagy te. Áldott légy mindörökké!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. november 5., péntek

Napi felülről:

Az egészséges emberi lélek képes megküzdeni a saját bajával, szenvedésével, de a megtört lelket ki képes elhordozni?

Példabeszédek könyve 18. rész 14. vers*

Áldott pénteket, a lélek egészségét, a hit reménységét és a szív tisztaságát kívánom minden testvéremnek!

Betegen nem lehet ugyanúgy helytállni, mint egészségesen, ezért is szeretnénk minél hamarabb megszabadulni testünk nyavalyáitól. A leggyorsabb, leghatékonyabb gyógyszereket, kúrákat akarjuk elérni, mert alapvető igényünk a mielőbbi helyreállás. A lelkünk egészsége még ennél is fontosabb, hiszen ez adja meg az életerőnket, a hitünket táplálja, és a reménységünket biztatja. Amikor a lélek szenved kárt, törik össze és kezd el betegeskedni, az kétszeresen is súlyt, bennünket, mert az alapok megrendülésével a teherhordó falak is inogni fognak. Nincs égetőbb kérdés, mint ezt orvosolni, de milyen segítséget kaphatunk mindehhez? Az egyik legfontosabb, legeredményesebb mennyei gyógyszer a kapcsolataink rendezése, az őszinte bűnbánat bocsánatkérése, és a valódi megbocsátás, elengedés. Ez minden esetben, helyzetben és körülmény között működőképes, de a büszkeségünk, önsajnálatunk vagy a gyűlöletünk sokszor visszatart bennünket a használatától, mert világos számukra, hogy mellékhatásként nekik is távozniuk kell. A mennyei Atya képes elhordozni, és újraépíteni megtört életünket, de ehhez bátran bele kell simulnunk a tenyerébe, ahol legjobb helyen lehetünk.

Mennyei Atyám köszönöm a tőled kapott életemet, és a megújító segítségedet!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. november 4., csütörtök

Napi felülről:

Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzá forduljon.

Péter második levele 3. rész 9. vers*

Áldott csütörtököt, önmagunkhoz, és a környezetünkhöz türelmes szívet, a hitünk számára pedig az Úr bölcs időzítésében való feltétlen bizalmat kívánom minden testvéremnek!

Minél pontosabban mérjük az időt, és táblázzuk be az életünket, annál több türelmetlenséggel szembesülünk. Kezdve az otthoni kérdésektől, a munkahelyi, társadalmi elvárásokig bezárólag. Napjainkra elsősorban nem a napok, vagy az órák, hanem a percek és a másodpercek lettek a követelmények alapjai. Ez nem más, mint alkalmazkodás a magunk teremtette technikai környezet kíméletlen pontosságához. A sietség, rohanás és minél gyorsabb előrejutás erénnyé vált a megfontolt haladással szemben. Vigyázzunk, és soha ne felejtsük el, hogy nekünk adatott egy életidő, amivel jól vagy rosszul gazdálkodhatunk, de nem vagyunk a rabszolgái. A megkapott lehetőségeket magoknak kell tekintenünk, amelyeket jókor és jó helyen kell elültetnünk, hogy bőséges termést hozzanak, de ennek megvan a saját ritmusa. A legrosszabb, ha Istenre is kivetítjük a türelmetlen környezetünk elvárásait, és fordítva ülünk fel a lóra. Miközben az Úr előre akar vinni bennünket és a javunkat próbálja munkálni, mi azt érzékeljük, hogy hátráltat, és távolít a céljainktól. Pedig csupán meg kellene fordulnunk, és nem hátat fordítani neki.

Mennyei Atyám, köszönöm jó, bölcs és megfelelő időzítésű terveidet! Hálás vagyok türelmedért, amellyel eddig is körülvettél!

*Egyszerű fordítás

2021. november 3., szerda

Napi felülről:

Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.

121. Zsoltár 3. vers *

Áldott szerdát, biztos lépéseket, a félelemtől szabad szívet, és a békesség biztonságát kívánom minden testvéremnek!

A félelem és az aggodalom gyakran gúzsba köti a lépteinket. Néha el sem merünk indulni egy úton miattuk, vagy remegő, tántorgó lábakkal botorkálunk, de az is előfordul, hogy pont azért botlunk el, mert annyira rettegünk az eleséstől. Az Úr nem kér és nem is vár tőlünk vakmerőséget, hősködést és túlzott magabiztosságot, de bátorságot, hitet és józanságot igen. Ő adott nekünk lábakat, hogy legyen mivel továbblépni, kimozdulni és célokat elérni, kezeket, hogy tudjunk alkotni, ölelni és felemelni. A mennyei Atya nem tesz ránk láncokat, hiszen tőle kaptuk a szabadságunkat, de ha a saját vágyaink, félelmeink, elhibázott döntéseink fogságába kerültünk, ő képes megerősíteni a tántorgó lábainkat, a botladozó lépéseinket és világos, igaz ösvényen vezetni bennünket, ahol szüntelenül és fáradhatatlanul vigyáz ránk. Ez az ő szeretetének útja, amit Jézus Krisztusban készített el a benne bízóknak, hogy minden gyengeségünk ellenére jó irányba haladjon az életünk. Ma sem attól kell félnünk, hogy milyen nehézségek érnek el bennünket, hanem arra kell figyelnünk, akinek van hatalma kezében tartania az egész életünket, még a halálon keresztül is. Ő a mi őrizőnk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy figyelsz és vigyázol rám, mint szemed fényéről gondoskodsz rólam, pedig nem ezt érdemelném! Áldott légy szeretetedért!

*Új fordítás

2021. november 2., kedd

Napi felülről:

Az embert a maga oktalansága vezeti folyamatosan tévútra, mégis az Örökkévaló ellen háborog a szíve.

Példabeszédek könyve 19. rész 3. vers*

Áldott keddet, megújuló életerőt és Istenünk bölcs vezetésének békességét kívánom minden testvéremnek!

Szabadság, felelősség nélkül. Ez nem a modern kor találmánya, legfeljebb ma új köntösben jelentkezik a társadalom különböző elvárásai kapcsán. Hadd járjunk be olyan utakat, amelyek átlépik a régi, jól bevált határokat és keressük a boldogságunk új területeit, és hárítsuk ennek terheit, felelősségét azokra, akik lehet, hogy éppen szenvednek tőle és fáj nekik. Ez a tizenéves, háborgó, átmeneti korszak egyik jellemzője, de amikor mindezt érett fejjel követjük el az komoly céltévesztés. Saját szemellenzős vágyaink elérése óhatatlanul tévutakra vezet, mert ezek miatt elengedünk, felbontunk családi, baráti, testvéri kapcsolatokat, cserben hagyjuk azokat, akikért előtte szavunkat, szeretetünket adtuk, ráadásul még Istent is hibáztatni fogjuk a szívünkben, mert csak így tudjuk távol tartani magunktól a felelősségünk súlyát. A mennyei Atya nem ment meg bennünket az ostoba, meggondolatlan döntéseink következményétől, nem vállalja fel helyettünk a felelősséget, ezekkel nekünk kell szembe nézni ahhoz, hogy a tévutunk ne katasztrófába vezessen, de Jézus Krisztus által megfizette annak az árát, hogy amikor vádak helyett végre alázattal hozzá fordulunk, akkor valódi és teljes életet nyerjünk.

Mennyei Atyám, köszönöm a benned megtalált igazi szabadságot, amikor a boldogságomat nem mások kárán, hanem velük együtt élhetem át és élvezhetem!

*Saját fordítás

2021. november 1., hétfő

Napi felülről:

Nehogy valaki becsapjon benneteket üres beszédekkel és hazugságokkal, mert ezek miatt fog Isten haragja rázúdulni az engedetlen emberekre.

Efézusi levél 5. rész 6. vers*

Áldott hétfőt, bölcs, józan, igazságos szívet és a megtévesztés helyett a szeretet lelkét kívánom minden testvéremnek!

A hazugság nem egyszerűen az igazság elferdítése vagy elhallgatása, hanem legtöbbször a megtévesztés lelkének bevált módszere. Amikor a jót, az igazat rossznak és károsnak, a számító érdekeket, önző vágyakat megnyerő és követendő példának állítja be. Hiába jutottunk el a Holdra vagy lettünk képesek atomokat megfigyelni a becsapás és megvezetés ugyanúgy körülvesz bennünket. Népeket, nemzeteket, emberek millióit képes befolyásolni és az igazságtól elfordítani egy-egy eszme, elmélet, aminek a hátterében az Isten iránti engedetlenség munkálkodik. Nem kell elbújnunk és bezárkóznunk, hogy megvédjük magunkat a hazugságoktól, hanem józanul, bölcsen és az Isten szeretetében megmaradva megvizsgálni és megszűrni, amit hallunk. Ami haragot, félelmet és békétlenséget próbál a szívünkbe csempészni, azt minél gyorsabban le kell leplezni és nemet kell rá mondani, még akkor is, ha bizonyos előnyökkel járna. Ne áldozatok legyünk, hanem áldottak, akik az igazsághoz ragaszkodnak! Ne a harag foglyai, hanem a szeretet harcosai, hogy minél több nemes szó hangozzék a világban!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy igazságod örök és rendíthetetlen, szereted szilárd és megbízható! Én neked és benned hiszek! Segíts, hogy mindenkor leleplezhessem a hazugság lelkének megtévesztését!

*Egyszerű fordítás

2021. október 31., vasárnap

Napi felülről:

Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.

57. Zzsoltár 2. vers*

Áldott vasárnapot, Istenünk védelmező, könyörülő és gyógyító jelenlétét kívánom minden testvérem életére!

Az elért eredményeink alapján jár a jutalom, megbecsülés és büszkeség, de mi van, amikor csak a gyengeségünk, betegségünk és a kudarcaink maradnak számunkra. Ki fogja megerősíteni az erőtlent, bátorítani az elesettet és könyörülni a nyomorulton? A Szeretet, amely irgalom által lát, és nem a haszon szemüvegét használja! Boldog az az ember, aki a mennyei Atyánál megtalálja ennek forrását, aki tudja, hogy van hova menekülnie a nehézségek idején, ahol nem lenézés, szégyen vagy közöny vár rá, hanem könyörület, befogadás és védelem. Veszedelmes helyzetek, időszakok mindig lesznek az életünkben, amikor a legkisebb veszteséggel szeretnénk túlélni a problémákat, és nincs jobb, megfelelőbb hely ilyenkor a lelkünk számára, mint Istenünk oltalmazó szeretete. Ez nem csupán abban segít, hogy megerősödjünk, felbátorodjunk, hanem arra is késztet, hogy a szívünk egészséges szeretete helyreálljon. Felnyíljon a szemünk, hogy mi is képesek vagyunk hátsó szándék nélkül szeretni, őszintén megbocsátani és áldássá válni, még gyengeségeink ellenére is.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad mindig van hely számomra is. Hozzád hozom minden félelmemet, aggódásomat és gyengeségemet, hogy lelkem megnyugodjon és békességre jusson.

*Revideált új fordítás

2021. október 30., szombat

Napi felülről:

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.

103. Zsoltár 13. vers*

Áldott szombatot, irgalommal, könyörülettel és jósággal megtöltött napot kívánok minden testvéremnek!

Nem Isten hasonlít hozzánk, hanem mi hasonlítunk őhozzá, hiszen hordozzuk a teremtéstől kezdve megörökölt kiváltságunkat. Igaz, hogy csak visszatükröződései vagyunk az ő világosságának, de ez is éppen elég arra, hogy rácsodálkozzunk hatalmára, jóságára és igazságára. Számunkra a jó, nemes és nagyszerű példák az Úrra mutató jelzőtáblák lehetnek, mert ezeket ő helyezte el az életünkbe, hogy ne tévedjünk el. Az irgalmas, könyörületes, de igazságos szülői szív az egyik élő tükör, amely a mennyei Atyáról tanúskodik. Sajnos vannak torz tükrök, szégyenteljes apák és anyák, akiknek az élete és gyermekeikhez való hozzáállása csak rossz minta lehet az Úrral kapcsolatban, de nem ez a normális. Mi lehet, hogy nem vagyunk és leszünk hibátlan szülők, de szeretetünk, elfogadásunk és hozzáállásunk beszélhet a Tökéletesről, akire mindannyiunknak szüksége van. Azt nem választhatjuk meg, hogy melyik családban szülessünk meg, de azt igen, hogy elfogadjuk-e a meghívást Jézus Krisztus által Isten családjába. Hála legyen az Úrnak, hogy irgalmának ajtaja ma is nyitva áll számunkra!

Mennyei Atyám, köszönöm a földi családomat, de mindenek felett a te jóságos szeretetedet, amellyel kész vagy átölelni!

*Revideált új fordítás

2021. október 29., péntek

Napi felülről:

E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor.

Zsidókhoz írt levél 3. rész 15. vers*

Áldott pénteket, a reménység győzelmét, a hit erejét, és a szív diadalmas engedelmességét kívánom minden testvéremnek!

A makacs, kemény és engedetlen szív messziről szemlélve olyan érthetetlen az életünkben, de belülről megélve teljesen megmagyarázható és védhetőnek tűnik. A saját helyzetünkkel szemben való elégedetlenség, elkeseredés és lázadás egy olyan folyamatot indíthat el a lelkünkben, ami egy valódi ördögi kör. A megkeményedés emberekkel és főleg Istennel kapcsolatban várfalakat és árkokat épít, így még a jó és segítő szó se juthat el hozzánk. A mennyei Atya sokféle módon küzd értünk és megmenekülésünkért. Szeretete nem adja fel csak azért, mert hátat fordítunk neki, nem figyelünk rá és elengedjük a fülünk mellett a figyelmeztetéseit. Újból és újból megszólít bennünket, szeretne a lelkünkre beszélni, és áttörni kérges szívünk makacsságát. Erre nekünk van a legnagyobb szükségünk, még ha nem is vesszük észre, vagy nem is ezt gondoljuk. Ugyanis Isten élő üzenete az az erő, amely képes kiszabadítani bennünket ebből a csapdahelyzetből, mert nem elkeseredésre lettünk megteremtve, hanem igazi reménységre!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szavad éltető erő és szabadító üzenet! Ments meg engem az elkeseredett szív megkeményedésétől!

* Revideált Károli 2011

2021. október 28., csütörtök

Napi felülről:

Igen, Jézus áldozatul adta magát, hogy kifizesse a váltságdíjat minden emberért és tanúskodott Istenről a maga idejében.

Timóteushoz írt első levél 2. rész 6. vers*

Áldott csütörtököt, Istenünk megtartó szeretetét, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának erejét kívánom minden testvéremnek!

Az, hogy áldozatot kell hozunk, másokért, bizonyos ügyekért vagy a saját boldogulásunkért azt hamar megértettük, és kellőképpen küzdünk is ennek a terhével. Sokszor sajnáljuk és sajnáltatjuk magunkat ezekért a nehézségekért, de közben formálódunk és erősödünk is ezeken keresztül. Az élet egészséges velejárója a növekedés, fejlődés, ami önmagában hordozza a felelősségvállalást és a teherviselést is. Azt talán nehezebben látjuk meg, vesszük észre és kezeljük helyén, hogy mások milyen áldozatot hoztak és hoznak az érdekünkben. Néha azért, mert annyira természetesnek vesszük ezeket, sőt úgy gondoljuk, hogy ez jár nekünk és inkább azon bosszankodunk, hogy miért nem kapunk többet belőle. A mennyei Atya Jézus Krisztusban a teremtésen és gondviselésen túl meghozta értünk a lehető legnagyobb áldozatot. Meghalt, hogy kifizesse a hibáink, bűneink és gonoszságunk minden büntetését, hogy ne panaszkodással, vádaskodással vagy önsajnálattal kelljen leélnünk az életünk hátra lévő részét, hanem megújuló életerővel, teherhordó szeretettel, és hálával teljes reménységgel. Ez a mennybe vezető krisztusi út!

Mennyei Atyám köszönöm szereteted áldozatát, és lelkem szabadságát, amit benned megkaphattam!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.