Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. május 8., vasárnap

Napi felülről:

“Csodálatos az Örökkévaló, menedéket nyújt a nyomorúság idején, és közösséget vállal mindazokkal, akik hozzá menekülnek!”

Náhum próféta könyve 1. rész 7. vers*

Áldott vasárnapot, a lélek valódi, Istenben elrejtett biztonságát és reménységét kívánom minden testvérem számára!

Azt csodáljuk, arra nézünk fel, azt értékeljük, aki, vagy ami segítséget nyújthat számunkra, többé teheti az életünket, akihez szívesen csatlakoznánk, akihez vonzódunk. Ez működteti a kapcsolatainkat, és alapvetően meghatározza, hogy kivé válunk, mi lesz belőlünk és hová jutunk. A legnagyobb csalódás és az élet elpazarolása, amikor olyanban bízunk, hiszünk, ami, vagy aki képtelen megtartani, támogatni és védelmet nyújtani, amikor nehézségbe kerülünk. Ezért olyan tragikus céltévesztés, amikor az Örökkévaló segítségét, szeretetét és jóságát figyelmen kívül hagyjuk, nem számítunk rá, és másban, máshol keressük az életünk megoldását. Igaz, hogy a mennyei Atya áldása, az egészség, az anyagi biztonság, a szerelem, a család, a művészet, a tudás és az értelem, de nélküle egyik sem ad örök beteljesedést. Istenünk csodálatos és felfoghatatlan módon keres, vár és fogad be minket magához. Közösséget vállal mindazokkal, akik benne bíznak, hozzá menekülnek, és tőle várják a biztonságot. Ez a menedék, sziklavár, és rejtekhely ma sincs még zárva, Jézus Krisztus által nyitott az ajtó, de be kell lépnünk ahhoz, hogy védelmét élvezhessük!

Mennyei Atyám köszönöm csodálatos jóságodat, és védelmet nyújtó közösségedet!  

*Saját fordítás

2022. május 7., szombat

Napi felülről:

„Fontosabb, hogy fejeződik be egy szándék, annál hogyan kezdődött. Többet ér a kitartó, türelmes lelkület, a büszke nagyravágyónál.”

A prédikátor könyve 7. rész 8. vers*

Áldott szombatot, a jóhoz kitartó ragaszkodást, az ígéretek megvalósításához pedig türelmes, elkötelezett szívet kívánok minden testvérem életében!

A nagy tervek, ígéretek magával ragadóak, de mégiscsak az a lényeges, hogy megvalósul-e a végén a jó szándék?  Minden cél eléréséhez lépések vezetnek, ezért annyira fontos mindig a következőre figyelni, mert ezekből a kis győzelmekből áll össze a végső siker. Nem az a probléma, hogyha valamit elrontunk, elhibázunk, mert ezekből még tanulhatunk is, hanem az, ha feladjuk a küzdelmet a jóért, a helyesért. Hosszan kitartani, türelmes lélekkel, odaszánással haladni tovább, ez vezet nagyszerű eredményre.  Nem büszkének kell lenni a nagyratörő vágyainkra, mert ez inkább akadályozni fog bennünket, mint segíteni, hanem hálásnak lenni a gyümölcsökért, amit már elértünk, és elkötelezetten folytatni a megkezdett mennyei utat, hogy még többre jussunk felülről kapott támogatással. A mennyek országának egyik fontos alapelve, hogy Isten ígéretének magjai csak megfelelő környezetben, szívben képesek termést hozni, bőven kamatozni. Az Örökkévaló szándékai világosak és egyértelműek velünk kapcsolatban, azonban, hogy miként fognak megvalósulni, befejeződni az életünkre nézve, az nagyban függ attól, hogy hűséggel, hittel kitartunk-e mellettük?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te nem csupán elkezdted, de be is fejezed jó terved az életemben, mert ragaszkodom ígéretedhez!

*Saját fordítás

2022. május 6., péntek

Napi felülről:

“Amikor tovább már nem rejtegethette, fogott egy papirusz-sásból készült kosarat, s bekente szurokkal meg gyantával, hogy ne ázzon át. Majd a gyermeket belefektette, és a part menti sás között kitette a Nílus vizére.”

Mózes második könyve 2. rész 3. vers*

Áldott pénteket, hittel, reménységgel és bátorsággal teljes gondolatokat, tetteket kívánok minden testvérem számára!

Mózes élete egy valóságos hullámvasút. Halálos ítélet árnyékában jött a világra, mert az akkori törvények szerint, nem élhetett volna tovább. Szülei azonban másképpen hitték, gondolták ezért, ameddig tudták, tehették rejtegették, de eljött az a pillanat, amikor el kellett engedniük. A parancs szerint ők is a Nílushoz vitték a csecsemőt, de előtte elkészítették számára az első mózeskosarat, amit a legjobb tudásuk szerint vízhatlanná is tettek. Mindent megcsináltak, amit lehetett, ami tőlük telt, majd rábízták a gyermek jövőjét az Örökkévalóra, de nem voltak hajlandóak végezni vele, ezért a történetük nem ért véget, hanem tovább folytatódott Isten tervei szerint. Nekünk is vannak és lesznek olyan gyermekeink, gondolataink, ötleteink vagy álmaink, amelyeket áldásként kaptunk, de bizonytalan volt a folytatás. Megszülettek, de a körülmények nem kedveztek számukra, mások nem támogatták, segítették, inkább csak elítélték és elvetették, de ettől nekünk még nem muszáj ugyanígy tennünk. Ne mi dobjuk a kútba, temessük el és mondjunk le róluk mások véleménye miatt, hiszen azok bennünk születtek, mi kaptuk őket ajándékba felülről, ezért felelősséggel tartozunk értük. Tegyük a mennyei Atya tenyerébe mindazt, ami kedves előttünk és előtte is, de mi már mást nem tehetünk érte!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bátran rád bízhatom magamat, és mindazokat, akiket, amiket tőled kaptam!

*Egyszerű fordítás

2022. május 5., csütörtök

Napi felülről:

“Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben.”

Pál levele az efezusiakhoz 6. rész 13. vers*

Áldott csütörtököt, kitartó és töretlen reménységet kívánok a napi harcaiban minden testvéremnek!

A harcokkal nem csak azért kell szembesülnünk, mert háború dúl a szomszédunkban, és ez akarva, akaratlanul bennünket is érint, hanem azért mert az életünk is folyamatos csatatér. Itt nem kézzel készített fegyverek dördülnek el, hanem a lelkünk és szívünk megmeneküléséért, szabadságáért küzd a menny, és ebben nekünk is lényeges szerepünk van. Alapvető fontosságú, hogy csak megfelelő eszközökkel, fegyverzettel leszünk képesek ellenállni a gonosszal szemben, és leleplezni a kísértő mesterkedéseit. A mennyei Atya hatékony és kellően erős segítséget adott számunkra Jézus Krisztusban, hogy ne emberi módon, módszerekkel vagy ötletekkel harcoljunk a gonoszság mindenféle formája ellen, hanem azokkal, amelyeket ő készített számunkra. Az Isten igazsága, szeretete, örömhíre, kijelentése, ígéretei, és a benne való teljes bizalom, vagyis a hit azok az elérhető és használható ajándékok, amelyek rendelkezésünkre állnak, csak alkalmazni kell őket. Folyamatos hazugság vesz körül bennünket, a megtévesztés, félrevezetés lelkülete magával akar sodorni, de az Örökkévaló még mindig azt üzeni, hogy velünk van, számít ránk és mi is számíthatunk rá!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy adtál segítséget a mindennapi harcaimhoz, veled bátran szembeszállhatok a szívemet megkörnyékező gonosszal!

*Egyszerű fordítás

2022. május 4., szerda

Napi felülről:

“Arra jutottam, hogy a legjobb, amit az ember tehet, hogy élvezi az életet, és örül annak, ameddig csak él.  Tehát egyen-igyon, élvezze a munkáját és annak gyümölcsét, s ne feledje, hogy mindez Isten ajándéka!”

A prédikátor könyve 3. rész 12-13. vers*

Áldott szerdát, az élet és a munkánk gyümölcseinek örömét, Isten ajándékainak áldását kívánom minden testvérem részére!

Minden egyes nap egy újabb ajándék, de egyben döntések lehetősége is arra, hogy milyen lélekkel, szívvel nyitogatom és bontom ki ezt a megismételhetetlen esélyt. Nem egyformán kedvez ennek minden körülmény, van olyan időszak, amikor kifejezett ellenszélben kell haladnom. Betegség, kudarc vagy csalódás vihara kavarja fel az érzéseimet, gondolataim pedig a reménytelenség hálójába kerülnek. Ez azonban nem a történet vége, mindaddig, amíg nem engedem el Isten kinyújtott kezét, amíg nem adom fel a hitem és bizalmam a mennyei Atya szeretetében. Az életemet azért kaptam, hogy a sok nehézség ellenére is inkább felfelé tekintsék, az onnan érkező javak áldásaira, és élvezzem hálaadással azokat az eredményeket és gyümölcsöket, amelyeket elérhettem. Mennyivel boldogabb az az élet, amely örülni tud a kicsinek tűnő sikereknek is, és tiszta szívvel együtt örül mások győzelmeinek, a próbákra pedig úgy tekint, mint a felfelé vezető út természetes velejárói. Itt a földön nem az a legfontosabb, hogy mások miként értékelnek engem, hanem az, hogy én mennyire becsülöm az Istentől kapott ajándékaimat, és hogyan élek velük. Öröm és hálaadás vagy keserűség és panaszkodás, erről én döntök ma is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyi jóval megáldottál, dicsérjen téged hálaadásom öröme!

*Egyszerű fordítás

2022. május 3., kedd

Napi felülről:

„Mint akiknek sok oka van a szomorúságra, ennek ellenére folyamatosan örömmel élnek, mint szegények, de sokakat gazdaggá tevők, mint akiknek szinte semmijük sincs, és mégis mindennel bírnak.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 6. rész 10. vers*

Áldott keddet, a szív mély, elrejtett és rendíthetetlen örömét, a lélek felbecsülhetetlen gazdagságát és háláját kívánom minden testvérem számára!

Az Istenben vetett valódi hitünk, a Lélek jelenléte és munkája az életünkben képes alapvetően megváltoztatni a mindennapjainkat, gondolkodásunkat és az érzéseinket is. Igaz, hogy nem könnyű elengedni azt az önáltatást, hogy körülöttünk kell, hogy forogjon a világ, de ha kiszabadulunk az önzés csapdájából, egy csodálatos világ tárul fel előttünk, ahol más törvényszerűségek működnek, mint amit addig megszoktunk. Okunk mindig van, és sajnos lesz is a szomorkodásra, mert annyira sok nehézség és szenvedés vesz körül bennünket, ennek ellenére a panasszal teli szív helyett, a mennyei Atya békességéből és szeretetéből táplálkozó örömforrás táplálhatja a lelkünket, ha onnan merítünk. Vannak és lesznek is szükségeink, sok tekintetben segítségre szorulók vagyunk, de ez nem akadály abban, hogy másokat meggazdagítsunk, felemeljünk és áldással ajándékozzunk meg, hiszen ebből kaptunk mi is mennyei mértékkel. Lehet, hogy nincsenek értékes földi kincseink, hatalmas vagyonunk, de ha Isten velünk van, minden a miénk, sőt még annál több is, mint amit el tudnánk képzelni.

Mennyei atyám, köszönöm, hogy veled mindent más átélni és megélni, ezért hozzád ragaszkodom egész életemben! 

*Saját fordítás

2022. május 2., hétfő

Napi felülről:

“Ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége, és végtelen a tudása! Milyen nehéz megérteni a döntéseit! Ki képes követni, hogy Isten mit miért tesz?”

Pál levele a rómaiakhoz 11. rész 33. vers*

Áldott hétfőt, reménységgel teli új hetet, gyermeki hitet és ragaszkodást kívánok minden testvérem részére!

A gyermek számára nem az ad biztonságot és védelmet, hogy mindent ért abból, amit a szülei tesznek vagy mondanak. Attól nem lenne boldogabb vagy egészségesebb, ha a szülei részletesen beavatnák minden megbeszélésükbe vagy döntésükbe, de az rendkívül lényeges, hogy érezze szeretetüket. Odamehessen hozzájuk egy ölelésre, megfoghassa a kezüket, amikor kell, és kérhessen, kérdezhessen tőlük szükségei szerint, hogy ne legyen hiánya semmiben. Az Örökkévaló ezen keresztül bepillantást enged abba a közösségbe, amibe meghívott bennünket, mint mennyei Atya. Nem probléma és akadály, hogy nem érjük fel ésszel hatalmának gazdagságát, bölcsességének mélységét, és végtelen tudását. Attól, hogy nehezen értjük meg döntéseit, és nem vagyunk képesek követni pontosan, mit miért tesz, az nem kell, hogy elválasszon attól, hogy bízzunk benne, szeretetét és védelmét élvezzük. Most még mindenképpen csak részleges a tudásunk, értelmünk korlátokba ütközik, de ettől még gyermeki hittel és ragaszkodással miénk lehet minden áldás és jó, mert Atyánk úgy döntött, hogy megosztja velünk országát, családját és szeretetét. Kell, lehet ennél több?

Mennyei Atyám, értelmem csak csodál téged, szívem megalázkodik bölcsességed előtt, de lelkem jól tudja, hogy szereteted átölel és megtart örökre!

*Egyszerű fordítás

2022. május 1., vasárnap

Napi felülről:

“Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek, hiszen mindnyájan Krisztus „Testének” a tagjai vagytok!”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 15. vers*

Áldott vasárnapot, Isten valódi, mély békességét, és hálától túlcsorduló szívet kívánok minden testvérem részére anyák napján!

A hálás szív egyik feltétele a békesség uralma az életünkben. Akkor tudjuk igazán értékelni édesanyánkat, szüleinket, amikor jó kapcsolatot ápolunk velük, folyamatosan, egész évben kifejezzük tiszteletünket, megbecsülésünket, mert nincs a szívünkben háborgás és leterheltség. Az Örökkévaló Istennek az a vágya és terve az életünkkel, hogy a békesség ne csupán átutazó vendég legyen a lelkünkben, otthonunkban, hanem családtagként, bölcs szülőként vezesse és tanácsolja a mindennapjainkat. Mivel ez nem egy természetes állapot, ezért érkezett el hozzánk Jézus Krisztus segítsége, hogy megszabaduljunk mindattól a haragtól, gyűlölettől, keserűségtől, amely megnyomorítja életünket, és börtönfalakat épít a szívünkben. A hálánk kimutatása sokkal több, mint szép szokás, érzelmes pillanatok megélése. Arról beszél, hogy felfedeztük a kapcsolataink áldását és erejét és tudjuk, hogy kinek köszönhetjük életünket, lehetőségeinket. Kiemel az önzés mocsarából és olyan rétekre vezet, ahol mindenki számára nő elég csodálatos hálavirág.

Mennyei Atyám, köszönöm, nagyszüleimet, édesanyámat és édesapámat, akiken keresztül elindítottál és megáldottál!  

*Egyszerű fordítás

2022. április 30., szombat

Napi felülről:

“Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.”

Második korinthusi levél 5. rész 9. vers*

Áldott szombatot, az időnk jó felhasználását, a lelkünk békességét és Isten előtti kedvességét kívánom minden testvérem számára!

Teljesen jogos az elkeseredésünk látva azt a sok gonoszságot és embertelenséget, ami nem veszett a múlt ködébe, elkísér bennünket az új évezred kezdetén is. A másik lehangoló tényező a saját életünk nehézsége, kudarca és törékenysége. Mindezek árnyékában mégis bizakodással töltheti meg a szívünket, hogy van fény az alagút végén, ha megfelelő irányba, felfelé tart az életünk. A végén minden a megfelelő helyére fog kerülni. Lesz számonkérés és a gonosz nem marad büntetlenül. A testünk végességére és halandóságára mennyei megoldás születetett a földön Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Van tehát bőven okunk és alapunk a reménységre, ha a problémák hegyeit nem az utunkat elzáró akadályoknak, hanem hittel, hűséggel és elkötelezettséggel leküzdendő próbának éljük meg, ahol nem egyedül kell helytállnunk, hanem felülről kapott segítséggel. Amíg itt élünk a földön azzal készülhetünk a mennyei otthonunkba átköltözni, hogy már most az Örökkévaló kedvességében és szeretetében élünk. Vele megbeszélhetjük minden ügyünket, elpanaszolhatjuk sérelmeinket, de örömünket is bátran megoszthatjuk, mert Isten előtt az kedves, ha közösségben járunk vele.

Mennyei Atyám, hálát adok jó tervedért az életemre nézve, és azért a szeretetért, amellyel körbevettél!

*Revideált új fordítás

2022. április 29. péntek

Napi felülről:

“Kelj föl, mert rád vár ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és láss hozzá!”

Ezsdrás könyve 10. rész 4. vers*

Áldott pénteket, tettre kész szívet, reményben égő lelket, és bölcs terveket kívánok minden testvérem részére!

Legszívesebben mindig megvárnánk, amíg valaki elintézi helyettünk a kényes ügyeket. Tologatjuk, halasztjuk, százszor is megrágjuk magunkban, de akkor sem változnak a dolgok, pedig pontosan tudjuk, hogy nem helyes, ami most van. Néha eljutunk addig, hogy betelik a pohár, kiborulunk, kiöntjük a keserűségünket, és jól megmondjuk a magunkét, de ezzel csak elmélyítjük a válságot, hiszen semmiben nem léptünk előre, csak a feszültségünket vezettük le egy időre, közben jól megbántva másokat. Ennél sokkal többre van szükség a változáshoz, a valódi békesség eléréséhez. Az első, hogy felvállalom feltételek nélkül az első, és a második lépés felelősségét is azért, hogy semmiképpen ne akadjon meg a jó folyamat. Már régen rendeződhettek volna kapcsolatok, ha időben cselekszem, és megteszem azt, ami rám vár, rajtam múlik, nem pedig másokra várok. Amíg élünk, addig még nincs késő felkelni a kényelem, megszokás és álbékesség foteléből, hogy az elintézetlen ügyeket rendbe tegyük, mert ez nem csupán rólunk szól, hanem mindazokról, akik velünk, mellettünk vannak és élnek.

Mennyei Atyám, köszönöm bátorító biztatásodat, hogy felvállaljam mindazt, amit meg kell tennem a nehéz, és kínos ügyek megoldásában!

*Újonnan revideált Károli-Biblia