Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. december 21., csütörtök

Napi felülről:

„József pedig Mária férje, igaz lévén, nem kívánva őt megszégyeníteni, titokban akarta elküldeni.”

Máté evangéliuma 1. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, megszégyenítéstől, lejáratástól és rosszindulattól mentes szívet kívánok minden testvérem számára!

Mária nem szerette volna semmivel megbántani párját, de az a helyzet, amibe Isten akarata és a saját engedelmessége által került emberileg félreérthető és szinte megmagyarázhatatlan volt. József nem tudott más következtetést levonni a tények alapján, minta azt, hogy Mária hűtlen lett hozzá és megcsalta. Ezzel együtt a hitébe, gondolkodásába és szeretetébe nem fért bele, hogy szégyenbe hozza vagy nyilvánosság előtt megalázza őt, ezért akarta észrevétlenül elküldeni, a lehető legkisebb fájdalommal. Mi már pontosan tudjuk, hogy alaptalan volt a következtetése, de ő már akkor elhatározta mindezt, amikor még csak a legrosszabbat tudta feltételezni. Az Úr pedig csak ezután mondta el neki a valóságot álmában. Ránk is várnak még kellemetlen helyzetek, amikor csalódunk másokban, látszólag vagy ténylegesen becsapnak minket vagy hazugságon kapjuk őket. Ezekben a helyzetekben, amikor, mi fogjuk magunkat megszégyenítve, megbántva érezni derül ki, hogy milyen szívünk van. Visszavághatok, kihasználhatom a nyilvánosság hatalmát és erejét, szétkürtölhetem, kiposztolhatom a sértettségem, hogy neki is legalább annyira fájjon, mint nekem vagy igaz emberként viselkedem. A rossztól elhatárolódok, nem vállalok vele közösséget, de megszégyeníteni, lejáratni, kibeszélni akkor sem fogom a másikat, mert én sem szeretném, ha ezt tennék velem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bár megtehetnéd és igazad is lenne, hogy megszégyeníts, de te mégis azt választottad, hogy még mindig esélyt adsz számomra!

*Saját fordítás

2023. december 20., szerda

Napi felülről:

„Azonban meghallgatott Isten, odafigyelt imádságom hangjára!”

66. zsoltár 19. vers*

Áldott szerdát, a lelkünk minden sóhajtásának, a szívünk őszinte hangjának Isten előtt való értékességét, örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Rengeteget tudunk beszélni, még jelentéktelen ügyekről is, mert olyan jó, ha meghallgatnak és odafigyelnek ránk. Ezen keresztül érzékeljük, hogy értékesek vagyunk, hogy vagyunk valakik a másik szemében és számít az életünk. A magány pont ezt veszi el tőlünk, a létünk egyik biztos oszlopát, a közösséget, a társaságot, a beszélgetések erejét és örömét. Ezért, amit csak megtehetsz a kapcsolataid rendezéséért, ápolásáért és megbecsüléséért azt ne hanyagold el, ne tekintsd másodlagosnak! Amíg képes leszel őszintén, jószívvel meghallgatni másokat, addig mindig lesznek olyanok a környezetedben, akik rád is örömmel fognak figyelni, mert értékelnek! Mindez azért lehetséges, mert az Örökkévaló közösségre teremtett bennünket. Nem jó egyedül, mert csak létezünk, együtt viszont élünk és életet is adunk! Ez pedig a mennyei Atyával való kapcsolatunkra is igaz. Nélküle nem lehet teljes és áldott életünk! Ő az, akinek igazán számít a lelkünk minden sóhajtása, ezért fáj neki annyira, ha elhanyagoljuk őt, nem törődünk vele és nem születik imádság a szívünkben felé, mert tele van minden más mulandó és pénzzel megszerezhető vággyal. Az igazi kincsünk nála van, tőle kaphatjuk meg, ezért ne máshol keressük!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meghallgattad lelkem sóhajtását, odafigyelsz szívem remegő hangjára, mert szeretsz és értékes vagyok számodra!

*Saját fordítás

2023. december 19., kedd

Napi felülről:

„Tüskés gyomok helyén ciprusfa növekszik, tövises bozót helyett mirtusz virágzik, s az Örökkévaló dicsőségét mutatja, örök jelként, amely soha el nem múlik.”

Ézsaiás könyve 55. rész 13. vers*

Áldott keddet, az Örökkévaló értékteremtő, szépségalkotó és békességépítő munkájának megtapasztalását és folytatását kívánom minden testvérem számára!

Egy csodálatos kert igen sok energiába, fáradozásba és munkába kerül, de az eredmény, a látvány és a szépség megéri! Az ünnepi előkészületek, a karácsonyfa díszítése szintén rengeteg feladattal jár, de ez mutatja meg látványosan, hogy mennyit is ér számunkra ez az időszak. Talán még ennél is fontosabb a lelkünk kertje, hogy ott tövises bozót és szúrós gyomok helyett megannyi értékes, szép és hasznos áldás növekedjen és nyíljon. Ne menj tovább haragos, keserű vagy önző szívvel, mert elveszi minden életerődet, hitedet és mennyei reménységedet, ráadásul megakadályozza azt is, hogy a mennyei Atya Igéje gyökeret verjen benne és termést hozzon. Az Örökkévaló dicsősége hadd ragyogja be a lelkedet, elűzve onnan minden gonoszságot, hitetlenséget és sötétséget! Engedd meg magadnak és az Úrnak, hogy az életed gyönyörűséges legyen még a mennyből nézve is! Ne légy se lusta, se hanyag, se elnéző kitakarítani, kiirtani és megszabadulni mindazoktól a rossz szokásoktól, amelyek fogva tartanak, emésztenek és gyengítenek. Arra születtél, hogy örökzöld, fészket adó és csodálatosan virágzó életed legyen az Isten kertjében! Ne elégedj meg és ne békülj meg a szúrós tüskéiddel, amelyekkel folyamatosan fájdalmat okozol, hiszen ennél lehetsz sokkal több és jobb is!

Mennyei Atyám, hálát adok csodálatos kertépítő munkádért, amit a szívemmel is elterveztél! Szeretnék olyanná válni, aminek megálmodtál, azzá formálódni, aki áldássá lesz mások számára is!

*Egyszerű fordítás

2023. december 18., hétfő

Napi felülről:

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”

János első levele 4. rész 9. vers*

Áldott hétfőt, az ünnepi előkészülődés, vásárlás idején is Istentől nyert életet, erőt és szeretetet kívánok minden testvérem számára!

Hogyan próbálod megmutatni, kifejezni a szeretetet családod, baráti köröd vagy éppen munkatársaid iránt? Az az jóindulat, ami megmarad álmok, vágyak és tervek szintjén, nem sokat fog segíteni rajtuk vagy a kapcsolataidon. A szeretethez bátorság, eltökéltség és kitartás szükséges, mert ezek nélkül nem fog maradandó eredményt, gyümölcsöt hozni. Akiket ténylegesen szeretsz azokkal folyamatosan éreztesd és különféle módokon nyilvánítsd ki mindezt! Nem elég, ha ezt évente csak néhány alkalommal teszed meg, ennél sokkal többre van lehetőséged, csak használd ki! Légy a szeretet embere, akit leginkább erről ismernek, ez jut először eszükben veled kapcsolatban. Mindezt azért, mert a mennyei Atya szeretete erre tanít, ezt munkálja benned és ehhez adja a segítségét. A valódi szeretet minden esetben életet, lehetőséget és reménységet teremt és épít. Erre legjobb példa egy gyermek születése, ezért is választotta az Örökkévaló ezt az utat arra, hogy az egész világ előtt nyilvánvalóvá tegye jóakaratát. Ne feledd advent és karácsony első sorban azt üzeni, hogy Isten még mindig szeret téged és időt adott számodra, hogy élj ezzel a lehetőséggel!

Mennyei Atyám hálát adok, mert megmutattad mennyire és miként szeretsz engem, amikor Jézus Krisztusban értem is eljöttél a földre!   

*Revideált új fordítás

2023. december 17., vasárnap

Napi felülről:

„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson.”

Ézsaiás könyve 59. rész 1. vers*

Áldott vasárnapot, Istenünk irgalmas szeretetének felismerését és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Nem attól kell félnünk vagy tartanunk, hogy az Örökkévaló ne törődne velünk, ne figyelne ránk és ne segítene rajtunk, hiszen pont azért készülünk karácsony ünnepére, mert irántunk való szeretetét halálosan komolyan bebizonyította. Sokkal inkább arra kell figyelnünk, hogy mi hallgatunk-e rá, foglalkozunk-e vele a sok teendőnk mellett, mert valójában csak ez tarthat távol tőle bennünket. A mai nap tökéletesen alkalmas arra, hogy őt keressük, szeretetét megtapasztaljuk és úgy éljünk, ahogy kedves előtte. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagyritkán van istenélményünk! Ne törődjünk bele abba, hogy távol érezzük magunkat a mennytől és nincs meg bennünk a szeretet tüzének ereje. Ne várjunk mindig a holnapra, valaki másra vagy valamilyen különleges szerencsére, mert ezek hamis mesék felnőttek számára, hanem változzunk meg! Fedezzük fel, vegyük észre, hogy miért és mivel zártuk be a szívünk ajtaját az Úr előtt. Mi választ el bennünket attól, hogy hittel, reménységgel és szeretettel teljes életet éljünk, hiszen a mennyei Atya velünk kapcsolatos jó tervében pontosan ez szerepel!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindent megtettél azért, hogy az életem hittel, örömmel és szeretettel teljes legyen a körülményeimtől függetlenül! Segíts meglátnom, hogy mi választ el attól, hogy ez valóságosan beteljesedjen a mai napon is!  

*Revideált új fordítás

2023. december 16., szombat

Napi felülről:

„Bárcsak teljesülne kívánságom, és beteljesítené Isten reménységemet!”

Jób könyve 6. rész 8. vers*

Áldott szombatot, a kívánságaink, kéréseink és reménységünk Istent szerint való beteljesülését kívánom minden testvérem számára!

Amikor Istentől kérjük, várjuk a vágyaink, kívánságaink és reménységünk beteljesülését az nem tolakodás vagy az alázat átlépése, hanem a legeredményesebb hozzáállás, amit a szívünk diktálhat. Kéréseink mindig vannak és lesznek, mert ez az élet velejárója, de nem mindegy, hogy saját magunk akarjuk azokat megvalósítani, vagy igényeljük, meghívjuk ebbe az Örökkévaló hatalmát is. Ráadásul, ha nem egyedül, hanem vele közösen hordozzuk ezek terhét, felelősségét, akkor nem kudarcként fogjuk megélni, amikor nem a mi elképzelésünk szerint alakulnak az események, mert biztosak lehetünk abban, hogy az isteni szeretet ezzel is a javunkat munkálja. Legyünk felszabadultan közlékeny gyermekei a mennyei Atyának azzal, hogy minden ügyes-bajos, jelentéktelen vagy életbevágó dolgunkat, kívánságunkat megosztjuk vele és várakozásteljes hittel nézünk fel rá, hogy mit szól hozzá, mit tesz velük? Amíg megtartjuk magunkban, magunknak a kéréseinket, addig csak az emberi reménykedés előszobájáig jutunk, amikor beletesszük ezeket a mennyei kézbe, akkor fogunk belépni a reménység házába, ahol az égi tervek, álmok valóra válnak!

Mennyei Atyám, hálásan köszönöm, hogy foglalkozol velem, neked számít minden kérésem, kívánságom és reménységem, még akkor is, amikor azok értelmetlenek vagy nevetségesek, mert szeretsz és a legjobbat készíted számomra!  

*Revideált új fordítás

2023. december 15., péntek

Napi felülről:

„A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.”

Pál levele a rómaiakhoz 6. rész 23. vers*

Áldott pénteket, Isten jóindulatából fakadó ajándékának felfedezését, elfogadását és használatát kívánom minden testvérem számára!

Ajándékot kapni, főleg úgy, hogy közben érezhetjük, akitől kapjuk, az a szíve szeretetéből, öröméből adja számunkra csodálatosan felemelő élmény. Ennél az lehet több, amikor mi magunk tesszük ezt meg másokkal, mert ezt gondoljuk helyesnek. A másik oldalon az üzletszerű kapcsolatok állnak. Segítek, ha megfizeted! Jó vagyok hozzád, amíg ez megéri számomra! Melletted vagyok, amíg nem találok jobbat! Adok, de csak ha te is adsz valamit! Ezzel akkor van igazán nagy baj, ha nincs a szívünkben ennél több hely és szeretet. Amikor a halál felett nem győzedelmeskedik a teljes, mennyei élet. A fájdalmas reménytelenséget nem váltja fel az örömteli hit. Jézus Krisztus azért jött el hozzánk, hogy elhozza számunkra Isten jóindulatának ajándékát. Ehhez azonban meg kell ítélnünk, el kell engednünk a bűnnel, gonosszal, hitetlenséggel kötött üzletünket, ami egy büszke és önző gondolkodást biztosít, rövidtávú előnyökkel, de a végén, a pénztárnál a keserű halál vár ránk. A karácsony viszont azt hirdeti, hogy életet kaphatunk ajándékba a menny teljes öröméből hit által, ami már elkészült és csak ránk vár, hogy elfogadjuk.

Mennyei Atyám hálát adok, azért a csodálatos és felbecsülhetetlen ajándékodért, amit Jézus Krisztusban kaptam meg tőled!

*Egyszerű fordítás

2023. december 14., csütörtök

Napi felülről:

„Ha szükség lenne arra, hogy dicsekedjek, akkor az erőtlenségeimet fogom majd kiemelni!”

Pál második levele a korinthusiakhoz 11. rész 30. vers*

Áldott csütörtököt, a gyengeségeink, erőtlenségeink szerepének elismerését és kiemelését kívánom minden testvérem számára!

Erőssé szeretnénk válni és maradni, hiszen arra születtünk, hogy terheket és felelősségeket vállaljunk, hordozzunk. Biztos oszlopként a helyünkön lenni, hogy lehessen ránk számítani, építeni. A gyengeségeink látszólag akadályoznak ebben, ezért inkább el szeretnénk titkolni őket, mert szégyenteljesnek érezzük a jelenlétüket. Valójában csak akkor és addig látjuk így, amíg bizonyítani, igazolni szeretnénk a saját érdemeinket a föld és a menny előtt is, hiszen ezzel az erőtlenségeinket kudarcként fogjuk megélni. Pedig ezek a mi nagy lehetőségeink arra, hogy felismerjük azt, hogy az Örökkévalóra nem csupán számítani lehet, hanem csak vele együtt lesz győztes a küzdelmünk. Kiderül, hogy minden egyes hiányosságunk oda vezethet őhozzá, aki legtöbbször nem elveszi ezeket tőlünk, hanem megmutatja, hogy ezzel együtt szeret és értékel minket. Sőt így tud velünk, bennünk és általunk igazán munkálkodni, mert a büszke énünk árnyéka nem fogja eltakarni, háttérbe szorítani az ő jelenlétét és dicsőségét! Légy büszke Istenedre, aki gyengeségeidet felhasználja arra, hogy az ő tökéletes szeretete sikerre vigye az életedet!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy veled, benned és miattad merem elismerni, kiemelni az erőtlenségeimet, mert megtapasztaltam, hogy ezek a te eszközeid arra, hogy győztes lehessek!

*Saját fordítás

2023. december 13., szerda

Napi felülről:

„Távol legyen tőled, hogy hamisan beszélj, az igazság elferdítését messze kerüld!”

Példabeszédek könyve 4. rész 24. vers*

Áldott szerdát, a hamis megtévesztés, elferdített igazság és a leplezett gonoszság felismerését, megítélését és elhagyását kívánom minden testvérem számára!

Az a baj, hogy a hazugság, hamisság és csalás annyira könnyen és egyszerűen alkalmazható megoldás a problémák esetén, hogy nehéz távol tartani magunktól. Azonban, ha elkezdjük használni bármelyiket a legkisebb mértékben is, legközelebb már nem fog akkora lelkiismeret furdalást okozni. Nagyon gyorsan függővé válhatunk, igaz ezt általában titokban szeretnénk tartani, mint a zugivók. Még szembesülni sem könnyű vele, mert egy idő után úgy hozzánk nő, a jellemünk része lesz, mintha nem is tudnánk meglenni nélküle. Pedig érdemes minél hamarabb és gyorsabban megszabadulni tőlük, mert megakadályozzák a lelki növekedésünket és mérgezik a kapcsolatainkat. A hamis megtévesztés, félrevezetés és az igazság elferdítése a gonoszság fegyverei, eszközei, amelyektől határozottan távol kell tartani magunkat, ha a jót akarjuk választani és követni. Az igazságot, valóságot azért olyan nehéz felvállalni, mert lelepleznek bennünket és bármiféle megszégyenülés az egyik legnagyobb félelmünk. Mi döntünk arról, mi vagyunk a felelősek azért, hogy mit gondolunk és beszélünk, ezért arról is, hogy ez tiszta, egyenes és őszinte legyen Isten és emberek előtt is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te szeretettel teljes igazsággal szólítottál meg! Nem titkoltad el a valóságot, nem tévesztettél meg soha. Segíts, hogy távol legyen tőlem is mindenféle hazugság, csalás és hamisság!  

*Egyszerű fordítás

2023. december 12., kedd

Napi felülről:

„A győzelmet és dicsőséget Isten adja nekem! Ő az én erős váram, csak nála vagyok biztonságban!”

62. zsoltár 8. vers*

Áldott keddet, az Örökkévalónál otthont talált testi, lelki valónk mély biztonságát, békességét és győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Felfedezésre, győzelemre és felelősségteljes uralkodásra lettünk megteremtve, mert mindez a mi alkotó és megtartó Istenünkből fakad. Mivel nem hallgattunk rá, elhagytuk őt és nem neki hittünk, ezért a vágy megmaradt bennünk a dicsőségre, de céltévesztetten ott keressük, ahol végső soron csak pusztulás vár ránk. Harcolunk egymás ellen, gazdagabbak, szebbek és erősebbek akarunk lenni másoknál. Mindent feláldozunk a saját kényelmünk, jólétünk és boldogságunk oltárán, miközben egyre távolabb kerülünk attól, akinél az igazi megoldás van az életünkre. Irigykedünk, gyűlölködünk és ítélkezünk mások felett a saját igazságunk alapján és nem vesszük észre, hogy mindeközben magunk ellen halmozzuk a vádakat, mert illetéktelenül beülünk az igaz Bíró székébe, őt pedig figyelmen kívül hagyjuk. Pedig valóságos, tényleges és elveszthetetlen dicsőség vár ránk a mennyei Atyánál! Nem mások legyőzése által, hanem azon keresztül, hogy saját magunkat és a bennünk lévő gonoszságot ítéljük el és megragadjuk Isten igazságát, jóságát és szeretetét. Nála van az életünk értelme, teljes boldogsága, biztonsága most és mindörökre!

Mennyei Atyám hálát adok, mert nálad találtam segítséget, oltalmat és valódi dicsőséget! Te vagy az én erős váram, kősziklám, ahol biztonságban vagyok!

*Egyszerű fordítás (Zsolt 62,7)

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!