Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. június 5., hétfő

Napi felülről:

„A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked.”

Máté evangéliuma 18. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, a magunk felé elvárt és igényelt türelmes hozzáállás gyakorlását és megélését kívánom minden testvérem számára!

Légy hozzám türelmes, mert nem vagyok sem tökéletes, sem hibátlan, még nem lettem befejezve! Ez egy sokszor kimondatlan kérés, elvárás egymás felé, ami jól jellemzi a helyzetünket, de csak az érem egyik oldala.  Hiszen nem csak nekem van szükségem arra, hogy ezzel segítsék a formálódásomat, azt, hogy képes legyek megadni, megfizetni mindazt, amivel tartozom másoknak, hanem nekik ugyanúgy létkérdésük az én türelmes magatartásom feléjük. Az életünk sokkal inkább egy hosszútávfutás, ahol nem a részcélok elérése a legfontosabb, hanem a mindvégig kitartó és fel nem adó hozzáállásunk. Ehhez nagyon fontos az a bátorítás, ami a hozzánk való türelemből fakad. A türelem azt üzeni, hogy gyerünk menj tovább, sikerülni fog! Melletted vagyok és szurkolok neked, hogy végig kitarts! Ezt teszi velünk is a mennyei Atya az Ige és a Szentlélek által, mert nem szeretné, ha elvesznénk vagy útközben feladnánk a teljesíthetetlen elvárások nyomása alatt, hanem újból és újból esélyt, lehetőséget és megújulást biztosít szeretetéből fakadóan! Légy türelmes hozzám, mert én is ugyanolyan cipőben járok, mint te csak lehet, hogy máshol szorít vagy töri a lábamat!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert türelmes szereteted mentett meg, adott új esélyt az életre és az élő reménységre!

*Revideált új fordítás

2023. június 4., vasárnap

Napi felülről:

„Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.”

139. zsoltár 3. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya figyelő, gondoskodó és törődő szeretetének megélését és csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Valójában soha nem vagyunk és leszünk elhagyatottak, értéktelenek vagy jelentéktelenek, mert a Teremtő nem csupán megadta számunkra az élet esélyét, de kész arra is, hogy a vele megélt közösségben teljessé tegye azt. Neki nem egy fogaskerék vagyunk a gépezetbe, ami bármikor kicserélhető. Nem egy elhanyagolható csepp a tengerben, hanem egyedi és különleges alkotásai, akiket arra is meghívott, hogy értsük és élvezzük szeretetének gondoskodó figyelmét. Ennek érdekében ő már mindent megtett. Jézus Krisztus által lebontotta azokat a falakat, amelyek elválaszottak tőle minket. Megfizette a tévelygéseink, hitetlenségünk, gonoszságunk árát és következményét, hogy nekünk szabad utunk lehessen hozzá. Az Örökkévaló Isten, mennyei Atyánkká lesz, amikor el és befogadjuk őt. Figyel minden gondolatunkra, döntésünkre és lépésünkre. Igazgatja, terelgeti és vezeti életünket, mert abban telik kedve, hogy segítsen nekünk. Fontos számára a pihenésünk, felüdülésünk és növekedésünk, hiszen a gyermekei lettünk. Éjjel-nappali ügyeletet tart fenn az érdekünkben és nem teher számára, ha őt keressük problémáinkkal!

Mennyei Atyám, hálát adok gondoskodó szereteted jelenlétért a mindennapjaimban! Veled lett teljes és védett az életem!

*Revideált új fordítás

2023. június 3., szombat

Napi felülről:

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.”

62. zsoltár 2. vers*

Áldott szombatot, az Istennél lecsendesült, megnyugvást talált lélek örömét, békességét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Mivel a kétségek viharai, a nehézségek hullámai és a próbák tüze mindenképpen elér bennünket is, ezért olyan lényeges megtanulnunk és megtapasztalnunk, hogy a lelkünket hogyan lehet lecsendesíteni, megnyugtatni és békességre vezetni ezekben a válságos helyzetekben. Amíg van emberi reménységünk egy jobb időszakra, vannak olyan valódi és biztos kapcsolataink, amelyek bátorítást és védelmet nyújtanak, addig ez könnyebben mehet. Ezért amíg nincs baj, addig kell ezeken komolyan dolgoznunk, időt szánni a közösségépítésre és bölcs, egészséges célok kitűzésére. A lelkünknek azonban van egy ennél is mélyebb igénye, amit azért nem tudnak sem a sikerek, sem a jólét, sem mások betölteni, mert csak Istennel megélt közösségben teljesedik be. Keresnünk kell tehát és ki kell alakítanunk azokat az időszakokat, lehetőségeket, amikor közel kerülünk a mennyei Atya szeretetéhez és van megfelelő, minőségi idő arra, hogy a szívünk békessége helyreálljon nála. Ennek áldásai nem csupán rövid távon mentenek meg az elkeseredéstől, hanem abban is segítenek, hogy tudatosuljon számunkra, hogy a felülről kapott remény akkor is él és éltethet, ha mindent mást elvesztettünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned, nálad csendesül el a lelkem, tőled kapok segítséget most és mindenkor!

*Revideált új fordítás

2023. június 2., péntek

Napi felülről:

„Pedig szól hozzánk Isten sokféleképpen, szól, nem csak egyszer, de többször is! Csakhogy nem értjük, vagy nem törődünk vele!”

Jób könyve 33. rész 14. vers*

Áldott pénteket, Isten megszólító jóakaratának megértését és csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy Isten szól hozzánk különböző módon és formában még nem jelenti azt, hogy észrevesszük, figyelünk rá, vagy komolyan is vesszük üzenetét. Az egész teremtett világ az ő bölcsességének, találékonyságának és sokoldalúságának eleven olvasókönyve. A saját létünk és lelkünk is az ő képének lenyomata. Minden nap tudva vagy tudatlanul, de szembenézünk ezzel a csodálatos ismerettel, de nem feltétlenül foglalkozunk vele. A kezünkbe vehetjük, olvashatjuk azokat a bizonyságokat és ígéretek, amelyek a Biblia kijelentésén keresztül szólítanak meg bennünket. Néha álmokban, máskor tragédiákat felhasználva próbál beszélni hozzánk az Örökkévaló. Emberek, ismerősök vagy ismeretlenek által kapunk bátorítást, figyelmeztetést és útmutatást. Jézus Krisztus a testé lett Ige, a mennyei Atya szeretetének élő megjelenése, valóságának mélysége. Nem az a kérdés tehát, hogy szól-e hozzám is az Isten, hanem sokkal inkább az, hogy akarom-e érteni, és törődök-e bármilyen módon megszólító akaratával, magához hívó üzenetével?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy sokféle módon és formában beszélsz hozzám, mert fontos vagyok számodra!

*Egyszerű fordítás

2023. június 1., csütörtök

Napi felülről:

„Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 15. rész 53. vers*

Áldott csütörtököt, a romolhatatlan és halhatatlan élet dicsőségének reménységét és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Amikor életidegennek érezzük a lelkünkben, a testünk romlását, gyengülését és pusztulását, akkor azt nem véletlenül gondoljuk így. Hiszen van ennél egy még erősebb törvényszerűség, hiszen az Örökkévaló hasonlatosságára lettünk megteremtve. Egyrészt akármennyire is hadakozunk az elmúlás ellen, az bele van kódolva a szervezetünkbe. Kitalálhatunk gyógymódokat, megpróbálhatjuk meghosszabbítani a napjainkat, de ami halandó ettől még nem lesz halhatatlan. Amikor maga az Isten tesz csodát a fizikai testünkkel és ad számunkra egy újabb esélyt, akkor is csak a romlandó javítása történink meg, de nem lesz romolhatatlan. Ezeken túl azonban a lelkünk sokkal többre vágyik, a megoldás pedig ott van a mennyei Atyánál, aki ezt a földi életet is ajándékba adta nekünk, de ebben csak az előízét, árnyékát és lehetőségét tapasztalhatjuk meg a nekünk szánt igazi kincsnek. Nem a halandó elmúlása felett kell keseregnünk, hanem ennek az idejét felhasználni arra, hogy beteljesüljön rajtunk és bennünk a halhatatlan. Nem a romlandót siratni, hanem a romlandó által megtalálni és megragadni a romolhatatlant.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által engem is a romolhatatlanság és halhatatlanság ruhájába öltöztetsz, mert ez a te jó terved az életemmel!

*Egyszerű fordítás

2023. május 30., kedd

Napi felülről:

„Az okos ember előre látja a bajt, és kitér előle, az ostoba pedig nekimegy, és megszenvedi.”

A példabeszédek könyve 27. rész 12. vers*

Áldott keddet, a bölcs előrelátás megértését, tanulását és gyakorlását kívánom minden testvérem számára!

Nem minden rossz dolog ér minket váratlanul. Még azok közül is, amelyeket úgy élünk meg, hogy hirtelen törtek ránk, legtöbbet már előre lehetet volna látni, ha figyelünk a jelzésekre. A betegségeink egy része sem akkor kezdődik, amikor a fájdalmaink, konkrét panaszaink már megjelennek, hanem azzal, amikor olyan életmódot folytatunk, amelynek egyenes következménye lesz az egészségünk károsodása. Az okos, értelmes nem csak látja a rá váró veszélyt, hanem kifejezetten számol vele, ezért változtat az életvitelén, hogy elkerülje a veszélyes csapdákat. Ostoba viszont még dicsekszik is meggondolatlanságával, mert amíg nincs meg a baj, a betegség és az összeomlás, addig büszkén lehet szembe menni a veszéllyel. Utána pedig, marad a vádaskodás, hibáztatás és a keserűség. Mennyivel hasznosabb bölcs előrelátással kimaradni a veszedelemből, mint együgyű módon belesétálni a rosszba, amit követhet a tűzoltás és a károk helyreállítása, amit csak magunknak köszönhetünk. Az értelem, ha megfelelően használjuk akkor olyan, mint egy távcső, amivel messzebbre láthatunk a megszokottnál, ha azonban félretesszük, akkor vakon fogunk haladni, ahol elkerülhetetlen a bukás.

Mennyei Atyám, hálát adok az értelmes és bölcs gondolkodás lehetőségéért és védelméért, amely segít elkerülni a saját magam okozta bajok csapdáit!

*Egyszerű fordítás

2023. május 29., Pünkösdhétfő

Napi felülről:

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” 

Az apostolok cselekedetei 2. rész 3. vers*

Áldott pünkösdhétfőt, felülről érkező, szívünket átható, megragadó és átformáló Lélek-tüzet kívánok minden testvérem számára!   

Az apostolok a zúgó szélroham után, ami a Szentlélek érkezésének a jele volt, látható módon is megtapasztalhatták jelenlétét. A lángnyelvekhez hasonló alakban egyenként nyugodott meg rajtuk a Lélek ereje, ami a testüket nem égette meg, de a lelküket tűzbe hozta. Jézus Krisztus ezt a mennyei lángot ígérte meg és küldte el hozzájuk, hogy velük maradjon egész életükben. Ez az a vigasztaló, bátorító és lelkesítő tűz, ami képes kiégetni az életünkből mindazt, ami istentelen, gonosz és önző, hogy a tiszta, maradandó és értékes kincseknek helye legyen. Akkor is bennünk lángol, amikor elfáradunk, elcsüggedünk és egyedül vagyunk és összeköt bennünket a mennyei otthonunk tüzével. Olyan gondolatokat, szavakat ültet a szívünkbe, olyan tettekre hív és bátorít, amelyek felülről érkeznek és magunktól sohasem tudnánk kitalálni. Megerősíti és kimondja a lelkünkben, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, akire mindig számíthatunk, akinek fontosak vagyunk és feladattal, küldetéssel bízott meg bennünket ezen a földön.

Mennyei Atyám, köszönöm, a Szentlélek szívemet átformáló szeretettüzét, amely a reménységem táplálója, erőm megújítója és a békességem alapja lett!

*Revideált új fordítás

2023. május 28., Pünkösdvasárnap

Napi felülről:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.”

Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-2. vers*

Áldott pünkösdvasárnapot, a Szentlélek csodálatos jelenlétét, megújító erejét és hitlépésekre bátorító hatását kívánom minden testvérem számára!

Pünkösd eredetileg az aratás kezdetéhez kapcsoló nemzeti ünnep volt, amikor az új termés betakarítása elindulhatott. Ennek a megünneplésére érkeztek sokan Jeruzsálembe a világ számos tájáról, hogy rokonaikkal együtt részt vehessenek ebben az örömben. Ezt az kedvező napot választotta ki az Atya arra, hogy Szentlelkét csodálatos módon kiárassza mindazokra, akik a feltámadt és tíz nappal korábban mennybe ment Jézus Krisztusban hittek és bíztak. A szélroham zúgása nem egy házat szokott betölteni, hanem a külső világot, de most valami olyat jelzett, ami a mennyei aratás kezdetét indította el. Az apostolok, akik átélték és tanúi lehettek mindannak, ami Jézus Krisztussal történt együtt voltak, egy helyen, mert várták, hogy mi lesz a következő nagy tette az Örökkévalónak. Ők élhették át elsőként, ahogy a megígért Lélek először betölti a házat, ahol ültek, majd őket magukat is. Ez egy új korszak nyitánya lett, ami azóta is tart. Eljutott egészen a mi lakóhelyünkig és ma is azt a célja, hogy megújítson bennünket, hogy általa felülről született életet élhessünk az ő erejével és vezetésével.

Mennyei Atyám, hálát adok a Szentlélek kiáradásáért, mai napig tartó munkájáért és az engem is átformáló erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. május 27., szombat

Napi felülről:

„Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.”

Jeremiás siralmai 3. rész 24. vers*

Áldott szombatot, az életünk legjobb részének minél teljesebb felfedezését, megismerését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az igazi győzelem az életből fakad és az életet táplálja, a Teremtő pont ezért álmodta meg és valósította meg ezt az élettől nyüzsgő földet. Tele van kihívással, harccal és küzdelemmel, de ettől lehet egyre inkább erősebb. A testi életünk végessége azonban határokat szab ennek a növekedésnek, miközben a lelkünkben arra vágyunk továbbra is, hogy boldogok és győztesek legyünk mindörökké. Ez a felülről kapott örökségünk első része, ami akkor fog tökéletesen beteljesedni, amikor el is fogadjuk ezt az isteni ajándékot. Amikor a lelkünk belesimul a mennyei Atya jó tervébe és minden gonoszságunk, méltatlanságunk és gyengeségünkön felett meglátjuk felragyogni szeretetét. Aki az Örökkévalót választja osztályrészének, mert felismerte, hogy Jézus Krisztusban kinyílt számára ez a lehetőség, az teljes bizalom tekinthet az ismeretlen jövő elé. Lehet, hogy vár ránk még sok fájdalom, próba, sőt kísértés, de már jó kezekben lehetünk, amelyek képesek átvinni bennünket a halálból az életbe, a vesztes helyzetből az örök győzelem otthonába!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te lettél az osztályrészem! Benned bízom, reménykedek most és mindörökké!

*Revideált új fordítás

2023. május 26., péntek

Napi felülről:

„Most azonban távolítsátok el ti is mindezeket: a haragot, a dühöt, a gonoszságot, a káromlást, a gyalázkodást a szátokból!”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a tiszta, egyenes és építő szavaink, egészséges beszédünk állandó jelenlétét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Nem csak a testünket képes megfertőzni különböző betegség, de a beszédünket, gondolkodásunkat, sőt még a lelkünket is. Az ilyen jellegű veszélyek nagy részét ki tudja szűrni a lelkiismeretünk, a megfelelő neveltetésünk és a jellemünk, de ezek lehetősége véges. Olyan környezet és társaság, ahol elfogadott, sőt elvárt a gyűlölködő, aljas és megszégyenítő beszéd előbb vagy utóbb lerombolja azokat a védelmi vonalakat, amelyek megóvhatnának bennünket a gonoszságtól. Amikor érzékeljük, hogy bennünket is elért, és már a bensőnkbe férkőzött a kerűség, gyalázkodás és maró gúny mérge, akkor minél gyorsabban és hatékonyabban orvosolni kell, nehogy maradandó károsodást okozzon a szívünkben, vagy másokéban. Itt már nem elég, ha megpróbálunk viselkedni és visszafogni a gonosz indulatainkat, hanem határozottan el kell távolítani magunkból ezeket a törekvéseket. Nem szabad megvédenünk őket az igazunk hangoztatásával, mert csak bajt hoznak ránk! Ki kell írtani a gyökerüket is a szívünkből, hogy a beszédünket se fertőzzék tovább!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tiszta, egyenes és építő gondolkozásra, beszédre hívtál el és tanítasz!

 *Saját fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!