Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. szeptember 8., csütörtök

Napi felülről:

“Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.”

Zsidókhoz írt levél 7. rész 25. vers*

Áldott csütörtököt, mennyei védelmet, segítséget és közbenjárást kívánok minden testvérem számára!

Bármikor kétségeink támadnának a helyzetünkkel, jövőnkkel és a boldogulásunkkal kapcsolatban, emlékeztetni kell magunkat arra a tényre, hogy a Mindenható Jézus Krisztusban már elkészítette számunkra az örök élet ajándékát. Ő az az út, aki egyenesen és biztosan vezet el mindenkit a mennyei Atyához, aki ezt kéri tőle. Miközben pedig úton vagyunk a célunk felé, folyamatosan közbenjár értünk, szót emel az érdekünkben és egy pillanatra sem veszi le rólunk a tekintetét. Neki fontosabbak vagyunk, mint bárki másnak beleértve önmagunkat is. Nincs olyan elveszett helyzet, rossz idő vagy reménytelen állapot, amelyből ne tudna kimenteni vagy megszabadítani. Nem korlátozza őt sem tér, sem idő, mert örökkévaló, el nem múló szeretettel fordul felénk. Amikor őt kérjük, hogy segítsen nekünk harcainkban és küzdelmeinkben, akkor ez nem a gyengeségünk szégyene lesz, hanem lelkünk bátorsága és ereje. Amíg Jézus Krisztushoz tartozunk, addig mindig lesz, aki hordozza ügyünket az Isten előtt, hogy el ne vesszünk, hanem teljes életünk legyen.

Mennyei Atyám, hálát adok mindazért a segítségért, erőért és bátorításért, amit Jézus Krisztusban kaptam!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 7., szerda

Napi felülről:

“Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik.”

Ezékiel könyve 11. rész 19. vers*

Áldott szerdát, a megújult szív, lélek és élet örömét, erejét és odaszánását kívánom minden testvérem számára!

A szívvel van a probléma! Egyszer ki akar ugrani a helyéből úgy ugrál örömében, máskor pedig kegyetlenül, egyetlen szeretet-dobbanás nélkül hallgat a benső. Nincs ez így jól, mert ezzel még valahogy el lehet lenni az emberek között, hiszen ők is pontosan ezt élik meg, de az Örökkévalót így nem lehet szolgálni. A kőszív lehúz a mélybe, és megakadályozza a szárnyalást. Távol tart a valódi szabadságtól és bezár az ítélkezés börtönébe. Egyre inkább kemény, hideg és önző lesz, mert ez a természete. Itt nem segít már sem a tudás, sem a társadalom, sem a kultúra, mert mélyebb változásra van szükség. A mennyei Atya kezdettől fogva látja, ismeri a problémánkat, és el is készítette számunkra a gyökeres változás lehetőségét és módját. A szív és a lélek felülről irányított, vezetett megújulását, újjászületését és életét. Ez viszont igen sokba kerül, számunkra elérhetetlenül drága, ezért fizette ki helyettünk ennek ellenértékét Jézus Krisztus a saját élete árán. Ez pedig még nincs messze tőlünk! Isten elérhetővé tette számunkra, hogyha valaki hisz benne, annak teljes és örök élete legyen!

Mennyei Atyám köszönöm az új szív, megújult lélek és élet áldását, amit Jézus Krisztus által megnyitottál számomra is!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 6., kedd

Napi felülről:

“Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

Ézsaiás könyve 53. rész 5. vers*

Áldott keddet, Isten segítségének valóságát, a békesség jelenlétét és gyógyító erejét kívánom minden testvérem számára!

Minden betegség, gyengeség és ebből fakadó fájdalom nehéz teher, amelyet úgy cipelünk magunkkal, mint egy hozzánk nőtt súlyt, amitől szeretnénk megszabadulni, de legtöbbször csak külső segítséggel tudunk rajta változtatni. Az sem mindig egyértelmű, hogy mi van a hátterében, mi a gyökere egy-egy bajnak, ezért nem ritka, hogy rossz gyógykezelést használunk, így az eredmény sem lesz megfelelő. Bele is törődhetünk az állapotunkba és lemondhatunk a változás reményéről is, de ettől még a problémánk megmarad. A mennyei Atya jól ismeri az egész lényünket. Pontosan tudja, hogy a legnagyobb bajunk, nem a testünk gyengesége, elmúlása, hiszen ez csak következménye egy mélyebb és sokkal rosszabb kórságnak. Ő abban akar és tud is segíteni, ami valóságos és teljes megoldást adhat az életünkben. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy az ő szenvedése, halála és feltámadása a mi békességünk, gyógyulásunk és szabadságunk forrása legyen. Küszködhetünk továbbra is egyedül, reménykedhetünk emberi megoldásokba, de oda is fordulhatunk hozzá, aki minden vétkünk, bűnünk és gonoszságunk ellenére annyira szeretett, hogy esélyt teremtett számunkra.

Mennyei Atyám, hálát adok minden jóságodért, gyógyító szeretetedért és mennyei békességedért, amellyel körülvettél!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 5., hétfő

Napi felülről:

„Ezeket megosztottam veletek, hogy az öröm, ami az enyém bennetek legyen, és örömötök beteljesüljön.”

János evangéliuma 15. rész 11. vers*

Áldott hétfőt, a menny örömének jóízét és a szív békességének beteljesülését kívánom minden testvérem életére!

             A lélek békességére, a szív beteljesült örömére születtünk, és ennél kevesebbel nem is szabad beérnünk. Jézus Krisztus megosztotta övéivel azt a mély, rendíthetetlen és maradandó örömét, amely a mennyei Atyával való közösségéből fakadt. A valódi és tiszta öröm, az őszinte és igaz szeretet csodálatos virága. Semmi se képes elvenni tőlünk vagy tönkretenni, amíg ebben a szeretetben élünk, mozgunk, maradunk és gyönyörködünk.

             Az előttünk álló napok, hetek rejtegetnek jó néhány csapdát és buktatót. Lesznek olyanok, amelyeket észre sem fogunk venni előre és hirtelen bukkannak majd fel, hogy akadályozzák a haladásunkat. Ezek bosszantó, bántó körülmények lesznek, de nem változtatnak azon a tényen, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy megerősödjön és megérjen bennünk a szeretet, hit és hűség tápláló gyümölcse. Az öröm mindezek csodaszép látványa, jó illata és fenséges zamata, íze. Enélkül az élet nem lehet és nem is lesz teljes, mert ezt kaptuk felülről a burjánzó gonosz, rossz és gyűlölet ellen.

Mennyei Atyám, köszönöm azt a maradandó örömöt, amit Jézus Krisztusban kaptam tőled!

*Saját fordítás

2022. szeptember 4., vasárnap

Napi felülről:

“…és ezt mondta (Jézus): Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.”

Máté evangéliuma 18. rész 3. vers*

Áldott vasárnapot, a gyermekség örömét, biztonságát és reménységét kívánom minden testvérem számára!

Ahhoz, hogy felnőtté váljunk, mindannyiunknak meg kell tapasztalnunk a gyermekkori formálódásunk élményét. A gondtalan kiszolgáltatottság, a szülői védelem, a családi kötelék erejét ekkor élhetjük át. Ez egyrészt így igazságos, másrészt ezen keresztül gyakorlati példát kaphatunk arról, hogy mit jelenthet a mennyei Atya gyermekének lenni. Amikor Istenhez fordulunk, őt keressük és követjük, akkor visszatérünk a gyermekség felszabadult, boldog és biztonságos helyzetébe, hiszen új családunk lett, ahol gondoskodnak rólunk és az a legfontosabb feladatunk, hogy tanuljunk, egészségesen növekedjünk. Büszkén, magunkban bízva és másokat felülről szemlélve képtelenség belépni a mennyek országának kapuján, mert azt a kicsikre, alázatosokra és gyermekekre méretezték. A nagy énünk, a dicsőnek gondolt tetteink, a hatalmas önigazságunk nem belépőjegy az Úr irgalmának otthonába, hanem pont akadálya annak, hogy felnézzünk Jézusra, aki képes és kész is bevezetni bennünket az Örökkévaló királyságába.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy előttem is megnyitottad házad ajtaját Jézus Krisztusban, hogy újra átélhessem milyen jó gyermeknek lenni egy szerető családban!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 3., szombat

Napi felülről:

“A barátodban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond, de az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg.”

Példabeszédek könyve 27. rész 6.vers*

Áldott szombatot, igaz, építő és hűséges kapcsolatokat kívánok minden testvérem életében!

             Szeress annyira, hogy őszintén szembesítesz azzal, ha rossz útra léptem! Légy olyan barátom, társam és testvérem, aki nem fél attól, hogy megbánt, amikor segíteni szeretne a tanácsával! Ne hidd azt, hogy attól vagyunk jóban, az mélyíti el a kapcsolatunkat, ha a kényes témákat elkerülöd, amikor beszélgetünk. A jóindulatodat, megbecsülésedet mutasd ki azzal, hogy nem kerülsz el a bajban, nem fordítasz hátat és maradsz néma! A változás lehetőségének mentőövét dobd felém tiszta, világos és egyértelmű szavaiddal! Vállalj fel, hordozz el akkor is, ha ezért megsértődök, dühös leszek rád és haragudni fogok, mert ezzel munkálod a javamat! Kérlek már előre bocsáss meg viselkedésemért, hogy ez ne legyen akadálya annak, hogy ténylegesen és hűségesen segíts!

Nem szeretném, hogy bármikor megtévesszenek hízelgő szavak, képmutató dicséretek és ártó szándékú kapcsolatok! Arra vágyom, hogy Isten előtt tiszta lélekkel és lelkiismerettel állhassak meg, ehhez pedig szükségem van helyreigazításra, arra a baráti, testvéri szeretetre, amely nem hagy tévedésben, bűnben és hamis álomvilágban élni.

             Mennyei Atyám, áldott légy, mert javamat munkálod akkor is, amikor szembesítesz önmagammal, önző énemmel! Köszönöm, azokat a barátaimat, akiket felhasználsz ebben a nehéz és kényes folyamatban!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 2., péntek

Napi felülről:

“Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget!”

Zsidókhoz írt levél 4. rész 1. vers*

Áldott pénteket, az Istentől kapott lehetőségeink eredményes használatát, kamatoztatását kívánom minden testvérem számára!

Az emberi törvényekkel ellentétben, amelyek időről időre változnak vagy éppen meg is szűnnek, az Örökkévaló kijelentése rendíthetetlen. Isten ígéretei azok a sarokpontok, amelyekre teljes biztonsággal épülhet az egész életünk, a teljes jövőnk. Ő még nem mondott le rólunk, akkor sem, ha mi már ezt megtettük önmagunkkal kapcsolatban. Nála ott van a számunkra elkészített áldás, de ezt el kell fogadni tőle, amihez nélkülözhetetlen az elveszett helyzetünk felismerése, a tévedéseik, bűneink megvallása, elengedése és jóakaratának megragadása. Gondosan ügyeljünk arra, hogy a jelen nehézségei, a pillanat szenvedése vagy éppen boldogsága ne takarja el sem azt az utat, sem azt a célt, amelyet felülről kaptunk. Esélyt szereztünk a szív valódi békességére, a lélek nyugalmára, a hazatalálás örömére, amiről semmi más kedvéért ne mondjunk le soha, hiszen enélkül nem lehet teljes az életünk. Istennek az az ígérete, hogy bemehetek a nyugalmába, ma még érvényes rám. Nagyon vigyázzak tehát, nehogy elmulasszam ezt a páratlan lehetőséget!

Mennyei Atyám, köszönöm ígéreteid biztonságát, erejét és békességét!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 1., csütörtök

Napi felülről:

“Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”

127. zsoltár 4. vers*

Áldott szeptembert, a nemzedékek felelős, bölcs, szeretettel és gondoskodással teljes közösségét kívánom minden testvérem számára!

A szeptemberi tanévkezdés azok számára, akik közvetlenül érintettek egy új, felelősségteljes szakasz indulása. Akik távolabbról figyelik mindezt, azok számára pedig fontos emlékeztető arra, hogy Isten milyen feladattal bízott meg bennünket a nemzedékek együttélése tekintetében. Úgy lettünk megteremtve, hogy szükségünk legyen egymásra, az előző korosztályok tudására, gondoskodására, hogy elindulhassunk saját pályánkon és célba érjen az életünk. Amikor már szárnyalunk, eljutunk az önálló életre, akkor hajlamosak vagyunk elfelejtkezni azokról vagy alul értékelni azokat, akik mindezt lehetővé tették számunkra. Senki sincs, aki csak önerejéből jutott volna el addig, ahol most tart, bármilyen büszkén hangoztatja is, hiszen volt olyan korszaka a létünknek, ahol szüleink, családunk, tanáraink lehetőségeiből, képességeiből táplálkoztunk. Ebből adhatunk tovább mi is a gyermekeink, diákjaink számára valamit, amellyel helyes irányba indulhatnak el, haladhatnak tovább. A maradandó, időt álló boldogság, boldogulás háttere, ha jók céljaink. Készségünk, akaratunk van a tanulásra, tanításra, mert ez folyamatosan munkában tart. Erőnket, időnket hasznosan és bölcsen használjuk, hogy a megelégedettség, hálaadás ünnepe rendszeresen betöltse a lelkünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a kezedbe lehetek! Irányítsd az életemet! Taníts, nevelj és bátoríts, hogy mindezt én is képes legyek megtenni mások hasznára!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 31., szerda

Napi felülről:

“Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.”

Zsidókhoz írt levél 3. rész 6. vers*

Áldott szerdát, Isten házához, országához következetes, hűséges és szilárd ragaszkodást kívánok minden testvérem számára!

Az építkezés lépésről lépésre halad. A tervezés, költségvetés után elkezdődhet a kivitelezés összetett folyamata. A félig kész ház még nem nyújt ugyanolyan látványt és megnyugvást, mint az elkészült, de már benne van a jövő bizalma és reménysége. Addig, amíg Isten dolgozik rajtunk, bennünk és általunk nyugodtak lehetünk, hogy épül az a lelki ház, amit ő tervezett Jézus Krisztusban számunkra, akkor is, ha nem olyan látványos az előrehaladás, mint amit mi elvárnánk. Vannak olyan időszakok, amikor hirtelen nagy változások történnek, de vannak olyanok is, amikor várakozni kell a következő lépésre. A mennyei Atya biztosan, gondosan és hiba nélkül végzi az ő részét ebben a munkában, nekünk pedig a teljes lényünket bele kell tennünk ahhoz, hogy szégyenkezés helyett dicsőség legyen a végeredmény. Ezért egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nekünk nem rövidtávú, csak a földön elérhető céljaink vannak, hanem a mennyel közös építkezésünk, amit ráadásul az Örökkévaló tervezett, de bennünket is meghívott, hogy részesei legyünk ennek a csodának. Ne add fel, mert nem látsz át mindent, nem értesz minden részletet vagy nehéznek tűnik a küzdelem! Jézus Krisztusnál a legjobb helyen vagy, ő pedig be is fejezi, fel is építi benned, amit elkezdett a világ teremtése előtt!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy valójában te építed az életem minden értékét, kincsét és a jövőjét is!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 30., kedd

Napi felülről:

“Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Márk evangéliuma 10. rész 13-14. vers*

Áldott keddet, bátorító, biztató, akadályokat elhárító szeretetet kívánok minden testvérem életében!

A sok fontos, lényeges, számunkra értékes, érdekes feladatunk, tennivalónk olyan nagyra nőhet a szemünkben, hogy közben sötét árnyékot vethet és eltakarhatja az Isten virágoskertjét. Miközben nagyokat gondolunk magunkról, saját értékességünkről, nem ügyelünk azokra a kicsikre, akik a mennyei Atya szemében kedvesek, és éppen azért kerültek mellénk, hogy tanuljunk tőlük. A saját meggyőződésünk szerinti legjobb szándékkal is képesek vagyunk akadályt gördíteni, tiltó táblává válni azok számára, akik az Örökkévaló áldását, érintését keresik. Ott lehetünk Jézus közelében, hallhatjuk szavát, és közben a szívünk telve lehet bosszankodással, mert mások a bevett gyakorlattól, a megszokottól eltérő módon közelednek az Úrhoz. Mi azzal az ürüggyel, hogy megvédjük a szent dolgokat, időket és helyeket Istent is elzárhatjuk azok elől, akiket ő küldött hozzánk, hogy rajtunk keresztül, a mi segítségünkkel jussanak el szeretetéhez. Egy igaz mosoly, egy bátorító szó, egy őszinte imádság, egy valódi áldás, egy szerető ölelés ajtókat nyit még a menny felé is!   

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te ma is várod a kicsiket, gyengéket, rászorulókat és ebben engem is használni akarsz!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!