Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. március 19., szombat

Napi felülről:

“Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.”

46. zsoltár 3-4. vers*

Áldott szombatot, Isten békességének, szeretetének félelem űző és távol tartó erejét kívánom minden testvérem életére!

Minden nyomás, vihar és hír ellenére nem annak van itt az ideje, hogy engedjük és hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon felettünk. Okunk lenne rá bőven, hiszen a föld megindult, háborognak és tombolnak a gonoszság erői, megrendült az eddig biztosnak hit béke, de addig nem fognak győzni, amíg lesznek, akik nem hódolnak be, nem adják meg magukat az embertelenség hazugságának. Volna mitől félnünk, de nem tesszük, mert hisszük és tudjuk, hogy a félelemnél is van nagyobb hatalom, a szeretet, irgalom és a könyörület ereje. Emberek ezrei küzdenek most ezzel a bátorsággal, nem félnek segíteni, adni és befogadni, mert a rettegés helyett a jóakaratot választották, a gyűlölet helyett a tenni akarást. A mennyei Atya nem azok mellé áll, akik az igazságukat hangoztatják, és lenéző, megvető megjegyzéseket tesznek, hanem azokat áldja meg, akik ebben a próbatételben is akarnak és tesznek is a szív békességéért, gyógyulásáért, a gyűlölet áradat megállításáért, akik a félelmeik ellenére is, a szeretet szabadságában élnek és járnak.

Mennyei Atyám, benned bízom, ezért nem félek, pedig volna mitől, de nálad van az én békességem!

*Revideált új fordítás

2022. március 18., péntek

Napi felülről:

„Van, aki rendszeresen adakozik, ennek ellenére egyre többre jut, aki pedig még az elvárhatót is megtartja magának, ezzel együtt is hiányt szenved.”

Példabeszédek könyve 11. rész 24. vers*

Áldott pénteket, bőkezű szívet, gyarapodó szeretetet és békességet kívánok minden testvérem részére!

Aki el sem indul egy versenyen, mert sajnálja rá a fáradságot, az győztes sem lehet. Aki azt hiszi, úgy gondolja, hogy csak az az övé, amit megtart magának, az szemellenzővel él, és lemarad az élet csodáiról. Egy fa folyamatosan ad, táplál és megoszt: magokat, gyümölcsöt, lehulló ágakat és leveleket, mégis minden évben növekszik, terebélyesedik, mert ez a természetes. Az emberi élet is arra lett megteremtve, hogy élvezze a megajándékozottság örömét, de közben éljen a megosztás boldogságával. Erről szól a család, a barátság, és a valódi közösség.  Az adakozás, segítés és megosztás látszólag elvesz tőlünk, valójában azonban pont ettől leszünk többek, igaz emberek, érző szívű lények, akik megtalálták a helyüket, és lelkük nemes oldalát. A mennyei Atya Jézus Krisztusban bemutatta ennek mintáját és forrását.  Azt a szeretetet, ami túllát a sajáton, észre veszi és értékeli a másikat, a szükséget szenvedőt. Átölel, befogad, segít és melléáll, mert ezt diktálja a szíve minden kudarc és rossz tapasztalat ellenére. Ebből lesz a megosztás bősége és hiányában az önzés ínsége!

Mennyi Atyám, hálát adok, mert megmutattad és folyamatosan tanítod, mit jelent embernek lenni, adni és megosztani!

*Saját fordítás

2022. március 17., csütörtök

Napi felülről:

“Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot!”

72. zsoltár 3. vers*

Áldott csütörtököt, a béke tavaszának eljöttét, és az igazság virágzásának idejét kívánom minden testvérem életére!

A tél sötétsége, hidege után csodálatos megélni a tavasz beköszöntét, az élet megújulását, a virágok megjelenését, a melegedő szellő simogatását. Sajnos az emberiség magunk teremtette időjárása inkább fagyos lett, mint tavaszi. Ezek az idők a lélek jeges napjai, amikor nem béke terem a hegyeken, hanem vér és könny áztatja a földeket, gyűlölet, gőg és az emberi kárhoztatás virul a nyomukban. Az igazságosság virágai helyett fájdalom, elnyomás és jogtalanság telepedett a halmokra, városokra. Ahogy azonban a tél sem jelenti az élet végét, mert hordozza a tavasz reménységét, úgy ezek a zord napok sem tartanak örökké, és szívünk otthonát, tetteink védett kertjét a békesség, irgalom és jóakarat palántáival kell teleültetni, mert ezek teszik élhetővé, elviselhetővé, védetté ezeket az időket. A mennyei Atya nem hagyott magunkra, a gonoszság érezhető jelenléte nem tesz kiszolgáltatottá bennünket, és minél hidegebb van, annál fontosabb a szeretet melege, a békesség hajléka. A háború az emberi szívekben kezdődött el, és folytatódik, de valódi béke csak ott köszönt be, ahol a szívekben is befejeződik az ellenségeskedés.

Mennyei Atyám, békességedre, igazságodra és szeretetedre vágyom, mert ez a szívem tavasza!

*Revideált új fordítás

2022. március 16., szerda

Napi felülről:

“Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.”

Római levél 8. rész 35-37. vers*

Áldott szerdát, a mégis szeretet erejét, a „nem adom fel” győzelmét, és Isten békességének jelenlétét kívánom minden testvérem számára!

Rendkívül megalázó, elkeserítő és igazságtalan, amikor leértékelik az életünket, munkánkat, és azt, akik valójában vagyunk. Amikor nem emberként, társként vagy barátként tekintenek ránk, hanem kihasználható és eldobható eszközöknek a céljaik elérése érdekében. Ez nem sokat változott az elmúlt évezredek alatt, napjaink pedig egyenesen mintapéldái ennek a valóságnak.  Az emberi kegyetlenség, büszkeség, önzés és gonoszság mérhetetlen károkat okoz nem csak a testben, de a lélekben is. Torzítja a személyiséget, megnyomorítja a lelkiismeretet, és a sötétség mélyére zülleszt. Kiáradt a gyűlölet mérgező és bódító gáza az elmékre, szívekre, hogy igazolni lehessen a menthetetlent, ürügyet lehessen találni a védhetetlenre. Nem erre lettünk megteremtve! Arra, hogy az őszinte szeretet biztonságában és védelmében élvezzük, éljük a napjainkat, arra, hogy segítsük és támogassuk egymást a feladatainkban, boldogok legyünk együtt és nem a másik kárára! Amikor mindez sérül, szertefoszlik, mert bántanak és gyilkolnak bennünket, akkor is megmarad még számunkra az a szeretet, amelyet még a halál sem vehet el tőlünk! Ezért érdemes élni, küzdeni és kitartani mindvégig!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szereteted győzelmétől semmi sem választhat el!

*Revideált új fordítás

2022. március 15., kedd

Napi felülről:

“Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.”

Ézsaiás könyve 54. rész 10. vers*

Áldott keddet, az ünnep méltóságát, a reménység megújulását, és a békesség biztonságát kívánom minden testvérem életére!

Megrázkódott a világ! Házak, otthonok váltak romhalmazzá, korábban biztosnak tűnő határok tűntek el, és megingott a békés fejlődésbe vetett hit. Szabadságra vágyunk, a szabadságot ünnepeljük a békétlenség és félelem árnyékában, de lássunk túl az emberi vágyak és csalódások erdején! Nézzünk fel oda, ahonnan valós, igaz és teljes szabadulás, megoldás érkezhet! Az Örökkévaló ígéretei a teremtéstől kezdve körülvesznek bennünket, de nem mindegy, hogy használjuk-e ezt a mentőcsónakot, amit nekünk, értünk és miattunk készített az Úr. Attól, hogy Isten hűséges, mi még lehetünk hűtlenek, istentelenek és képmutatók, de akkor pont ezt a kitartó szeretetet utasítjuk el, tartjuk magunktól távol. A Mindenható nem bontotta fel békességének szövetségét, amit megkötött Jézus Krisztusban velünk, de ehhez a mi igenünk, beleegyezésünk és megvallásunk is szükséges, hogy könyörülő terve valóssággá váljon az életünkben. A szabadságvágyunk nem ördögi sugallat, hanem Istenképűségünk lenyomata, de ennek beteljesedése első sorban nem emberektől függ, hanem a mennyei Atyával való kapcsolatunktól!

Mennyei Atyám, köszönöm ígéreteid biztonságát, szereteted szabadságát és jelenléted békességét!

*Revideált új fordítás

2022. március 14., hétfő

Napi felülről:

“Ments meg, Uram, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, akik rosszat terveznek szívükben, mindennap háborúságot szítanak!”

140. zsoltár 2-3. vers*

Áldott hétfőt, erőt, hitet és a szív békességét kívánom a gonoszság elleni küzdelemben minden testvérem részére!

Talán most sokkal jobban értékeljük, kívánjuk a békességet, egyetértését és megértést, mint rendes körülmények között. Kiderült, hogy milyen törékeny az emberi jóságra, jogrendre és elfogadásra épített világnézetünk. Megelevenedtek a történelemkönyvek háborús lapjai új köntösben, és az élet rendezi a valóság katasztrófafilmjét. Felszínre került az emberi gonoszság ezerarcú szörnye, és működésbe lépett az a gyűlölet, ami mindeddig csak az alkalomra vált, hogy kiélje magát. Ezért az első és legfontosabb feladatunk, hogy, amíg lehet, amíg nem késő, mi ne engedjük meg magunknak, ne találjunk ürügyet arra, hogy magával ragadjon az erőszak, gyűlölet és gonoszság világa. Mentsen meg bennünket az Úr, hogy minket is maga oldalára állítson a sötétség hatalma, de szabadítson meg bennünket azoktól is, akik élesztik, táplálják és élvezik ezeket a gonosz időket, mert ebben is csak a saját nyereségüket keresik. Az emberi szenvedés komoly áldozat, és nem tekinthető járulékos veszteségnek a célok elérése érdekében. Pont ezért jött el hozzánk, szenvedett halált értünk Jézus Krisztus, hogy a gyűlölet helyett békesség költözzön a szívünkbe, Isten minden emberi értelmet meghaladó békessége!

Mennyei Atyám, ments meg, szabadíts meg bennünket a gonoszság uralmától!

*Revideált új fordítás

2022. március 13., vasárnap

Napi felülről:

“Mindenfelől bajok vesznek körül és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe!”

Második korinthusi levél 4. rész 8. vers*

Áldott vasárnapot, Istenünk minden értelmet maghaladó békességét, vezetését és győzelmét kívánom minden testvérem életére!

Az a vágyunk, hogy minden rendben menjen, csak jó dolgok történjenek velünk, és a nehézségek, bajok messze elkerüljenek bennünket egy szép álom, de felébredve azonnal szembe jönnek velünk a valóság terhei. Ez komoly kihívást jelent, de nem jelenti azt, hogy vesztesek lennénk, kétségbe kellene esnünk, vagy fel kellene adnunk az elhívásunkat. A próbák előhozzák belőlünk a küzdőszellemet, a hitünk megerősödhet azáltal, hogy gyakorlatban használjuk, alkalmazzuk. A szorítások, szorongattatások lehetőséget adnak arra, hogy elengedjük az önámítás hazugságait, és erőt, reménységet, bátorságot kérjünk a mennyei Atyától, hogy a végén győzelmet ünnepelhessünk! Nem az vezet sikerre, ha mindig kézben tartjuk az eseményeket, és pontosan tudjuk mitévők legyünk, hanem az, ha a kétségek jelenléte ellenére, mégsem süllyedünk el a kétségek mocsarába, mert belekapaszkodunk Isten jelenlétének és szeretetének kötelébe. Arra kaptuk ezeket az időket, hogy megküzdjünk velük, de nem egyedül, magányosan, hanem az Örökkévaló családjával közösen, velük együtt harcolva a jóért!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szorongatások, kétségek ellenére a te békességed és szereteted őrzi szívemet és lelkemet békességben!

*Egyszerű fordítás

2022. március 12., szombat

Napi felülről:

“Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.”

36. zsoltár 10. vers*

Áldott szombatot, az élet forrásának megújító erejét, és Isten világosságának sötétségűző hatalmát kívánom minden testvérem részére!

Az életünk igazi kezdete és vége olyan titok, amely lépésről lépésre tárul fel előttünk, és érthetünk meg. Ehhez azonban feltétlenül szükségünk van a Teremtő, az Élet Ura segítségére, útmutatására, kijelentésére és világosságára. E nélkül csak homályban fogunk tapogatózni, szomjasan keressük az éltető forrását, de csak a vágyakozásig jutunk el. Amikor a halál ennyire közel merészkedett hozzánk, ami eddig filmbeli történetnek tűnt, az lett valósággá mellettünk, közöttünk, akkor még fontosabb, hogy az élet pártájra álljunk, világosságban éljünk, valóságos, cselekvő szeretetben járjunk. Ezek a napok a hitünk tűzpróbája, kiderül mennyire értékes, mennyire mély és megalapozott. Vagy keljfeljancsi módjára folyamatosan azon igyekszünk, hogy visszabillenjük a jól megszokott, kényelmes helyzetünkbe, bosszankodva minden változáson, vagy elkezdjük használni a hitünk szárnyait, hogy képesek legyünk felülemelkedni a csüggedés, félelem és reménytelenség homálya fölé, egészen az élet forrásáig, az Örökkévaló világosságába.

Mennyei Atyám, te vagy az életem forrása, reménysége és jövője, világosságod ad számomra útmutatást és segítséget! Áldott légy mindörökké!

*Revideált új fordítás

2022. március 11., péntek

Napi felülről:

„Miközben azt tesszük, ami helyes, el ne csüggedjünk, hiszen a megfelelő időben fogunk majd aratni nem hagyva, hogy feladjuk!”

Galatákhoz írt levél 6. rész 9. vers*

Áldott pénteket, csüggedéstől, elkeseredéstől mentes szívet kívánok minden testvéremnek!

Az sem mindig könnyű, hogy egy addig nem járt úton elinduljunk, belekezdjünk olyan feladatokba, amelyeket jónak tartunk, de még nem gyakoroltuk. Az elején sokat segít a lelkesedésünk, a jóakaratunk és a tenni akarásunk, de ezek könnyen elpárolognak a problémák és kihívások tüzében, amely mindig együtt jár azzal, ha felelősséget vállalunk másokért. A csüggedés, lankadás kísértése el akar téríteni bennünket a helyes iránytól, de miért adnánk meg magunkat? Bátran, hűségesen, megalkuvás nélkül tegyük azt, amit igaznak, jónak tartunk Isten és emberek előtt, mert ez a reménység magjainak ültetése. Amikor kifogy a lelkesedésünk kulacsa, akkor töltsük fel szeretettel! Ha abból is szűken vagyunk, akkor irgalommal telt poharat vegyünk a kezünkbe. Amikor pedig egyik sincs szívnél, akkor kérjünk felülről utánpótlást, de soha ne adjuk fel! Nem az a kérdés, hogy mennyire érdemli meg, érdemelte ki valaki a segítségünket, hanem az, hogy mekkora szükségben van, nekünk pedig miben van lehetőségünk mellé állni! Nem minden mag kell ki a vetés után, de aki nem vet, akár sírva is, az termést se várjon!

Mennyei Atyám, te vagy az aratás Ura, az irgalommal teli szívek táplálója, veled szeretnék nekivágni a mai nap minden kihívásának, tenni azt, ami helyes előtted!

*Saját fordítás

2022. március 10., csütörtök

Napi felülről:

“Akik gonosz terveket szőnek, azoknak szívében hamisság lakik, akik pedig békességet hozó tanácsot adnak, azokéban öröm.”

Példabeszédek könyve 12. rész 20. vers*

Áldott csütörtököt, békességgel, örömmel és reménységgel megerősített tiszta szívet kívánok minden testvérem számára!

Nehéz elviselni, amikor a gonoszt jónak tüntetik fel, a rosszat elfogadhatónak, és a bűnökért folyamatosan másokat hibáztatnak. A szomorú, hogy ez már így volt kezdetektől fogva, és akármilyen fejlettek is vagyunk, ugyanígy működik ma is. A nagy Megtévesztő minden szándéka hazugság, embergyilkos volt kezdettől fogva, és ahol csak teheti, elhinti a gyűlölet, a gőg és a másokat lenéző büszkeség pusztító mérgét. Ez nem a mi utunk, mert embertelenné, irgalmatlanná és kegyetlenné formálja a szívünket, és még csak észre sem vesszük az önigazságunk tornyában. A mennyei Atya nem csupán szembesített bennünket Jézus Krisztus földre érkezésével a gonoszságunk valóságával, hanem megoldást, utat és lehetőséget is adott arra, hogy békétlenség helyett békesség, irgalmatlanság helyett jóindulat, félelem helyett reménység és gyűlölet helyett szeretet költözzön a szívünkbe, mert erre lettünk megteremtve. Amennyivel könnyebb összetörni egy tányért, mint elkészíteni, annyival egyszerűbb viszályt szítani, mint valódi békességet teremteni. Az egyikre bárki képes, a másikhoz bölcsesség és türelem szükséges, de ehhez kaptunk mennyei segítséget.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden pillanatban számíthatok rád, békességed hatalmára, és a benned való reménység erejére!

*Egyszerű fordítás