Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. július 29., péntek

Napi felülről:

“Minden vágyam, hogy akaratod teljesítsem, Istenem, hiszen tanításod a szívemben hordozom.”

40. Zsoltár 8. (9.) vers*

Áldott pénteket, Isten üzenetének örömét, akaratának betöltését és a szív békességét kívánom minden testvérem életére!

Az, hogy mi okoz igazi örömöt számunkra, miben leljük kedvünket, mire vágyunk a szívünk mélyén nagyon különböző lehet, de az biztos, hogy a boldogságunk múlik azon, hogy ezekre a kérdésekre mit felelünk. Amikor Isten országa és annak igazsága megnyílik előttünk, kitárja számunkra az addig a szemünk elől rejtett, de nagyon is valóságos világát. Az Örökkévaló tanítása, parancsa és törvénye nem emberi elvárások gyűjteménye, hanem a menny nekünk szóló üzenete, útmutatása és meghívása. Éppen ezért ez lehet a szívünk, lelkünk legdrágább kincse, ha megfelelően értékeljük. Akit igazán szeretünk, annak őszintén a kedvében akarunk járni. Így van ez egy kisgyermek életében, aki a szüleinek szeretne megfelelni, de egy szerelmes pár kapcsolatában is ez figyelhető meg. Ezért nem meglepő, hogy minél valóságosabban felfedezzük Isten szeretetét, annál inkább szeretjük mi is őt, és egyre jobban vágyunk arra, hogy akaratát teljesítsük és a kedvében járjunk. Ráadásul ez még viszonzásra is talál az Úrnál és áldások sokaságát nyitja meg.

Mennyei Atyám, hálát adok tanításodért, amely betölti szívemet! Minden vágyam, hogy akaratodat teljesítsem, mert olyan jó szeretetedben élni!

*Egyszerű fordítás

2022. július 28., csütörtök

Napi felülről:

“Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.”

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3. rész 10. vers*

Áldott csütörtököt, a feladataink végzésének örömét, a munkánk gyümölcsét és a hála erejét kívánom minden testvérem részére!

Nem tétlenségre, munkakerülésre vagy lustaságra lettünk megteremtve. Kezdettől fogva feladatra, alkotásra és felelősségre születtünk. Az Örökkévaló az első pillanattól fogva megbízott bennünket és bennünk, hogy gondoskodjunk magunkról és azokról is, akik önmaguk ezt nem képesek megtenni. Megadott ehhez minden külső körülményt, egy művelhető, alakítható és gyümölcsöző környezetet. Emellett képességeket, lehetőségeket biztosított számunkra, amelyekkel csodálatos eredményeket tudunk elérni. A kemény munkának és a felszabadult pihenésnek van egy természetes és egészséges egyensúlya, amit egyik irányba se érdemes elbillenteni, ahhoz, hogy boldog, megelégedett és hálás életet éljünk. Nem az az élet csúcsa, az álmok beteljesülése és a boldogság szigete, ha mi nem dolgozunk, nem fáradozunk, mert nem akarunk, nincs hozzá kedvünk, mások pedig kiszolgálnak bennünket. Ez nem az Isten rendje, nem a felelős emberi közösség alapja. Mindenkinek az adottságai szerint kell végeznie feladatait, hogy igazságos lehessen a munkamegosztás, és az eredményekből való részesülés is. Nem az ingyen ebéd az áldás igazi forrása, hanem egy finom étel elkészítésének fáradsága és öröme, mert volt miből, mivel, kivel és kiért megdolgozni érte!

Mennyei Atyám, köszönöm a teremtés rendjét, a munka lehetőségét és áldásait, amiben én is megtalálom a helyemet!

*Revideált új fordítás

2022. július 27., szerda

Napi felülről:

“Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.”

Példabeszédek könyve 28. rész 23. vers*

Áldott szerdát, figyelmes, őszinte és igaz kapcsolatokat, barátságokat kívánok minden testvérem részére!

Figyelmeztetés, intés és helyreigazítás nélkül nincs biztonságos haladás, fejlődés és növekedés. Akármilyen ügyesek, tapasztaltak és érettek is vagyunk, lesznek tévedéseink, hibáink és bűneink, amelyeket nem szépíteni, megmagyarázni vagy rejtegetni kell, hanem megbánni és kijavítani. Ez rövidtávon szégyennel és kellemetlen érzésekkel jár, de hosszú távon ez szolgálja az életünket, boldogságunkat. Életutunk során beleütközünk olyan akadályokba, amelyeket saját rossz gondolkodásunk, magatartásunk épít elénk, és nem tudunk továbblépni tőlük, mert nem látjuk magunkat kívülről és valóságosan. Ezekben a helyzetekben olyan őszinte és igaz barátokra, kapcsolatokra van szükségünk, akik nem megerősítenek a rosszban, nem csak meghallgatnak és egyetértenek a tévedéseinkben, hanem segítenek meglátni és megérteni az állapotunkat. Akik készek tiszta, éles tükröt tartani elénk, bármennyire is megalázó szembesülni a valósággal. Még az is lehet, hogy először utálni fogjuk őket ezért, de amennyiben nem üldözzük el őket magunktól, végül megkedveljük és megszeretjük őszinte hozzáállásukat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy küldtél olyan családtagokat, barátokat, ismerősöket, akik annyira szeretnek, hogy figyelmeztetnek, intenek, és ezzel segítenek jobbá válni!

*Revideált új fordítás

2022. július 26., kedd

Napi felülről:

“Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.”

Jeremiás könyve 24. rész 7. vers*

Áldott keddet, Istent ismerő, értő és követő szívet kívánok minden testvérem számára!

Annyira okosok tudunk lenni! Mindenről megvan a határozott véleményünk, és ahol csak lehet hangoztatjuk is, hiszen annyira jó érzés bölcsnek, tájékozottnak tűnni, de sokszor pont ez a hozzáállásunk zárja be előttünk az igazság ajtaját. Az embert azt teszi nemesebbé, jobbá, ha mások javáért is kész küzdeni, és nem az, amikor többet tud vagy gondol másoknál. Megismerni, megérteni és megszeretni a másik embert. Értékelni, megbecsülni és elismerni azt, amit már elért függetlenül attól, hogy hozzánk képest hol tart. Segíteni, bátorítani és mellé állni abban, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat hozza ki magából, ezek a valódi bölcsesség ismertetőjegyei. Ezt támogatja az a szív, amelyet a menny újít meg, amely keresi Isten országát és igazságát, mert ott van az ő igazi otthona. A lélek elsősorban nem tudásra vágyik, nem attól lesz boldog és megelégedett, ha megért néhány összefüggést, pedig ezek is nagyon fontos dolgok. Az igaz Istenismeret, a mennyei Atya szeretetének átölelő ereje, illetve az őszinte, osztatlan és tiszta szív békessége az, amelyre a legnagyobb szükségünk van!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehetőséget adtál arra, hogy megismerjelek, megértselek és kövesselek!

*Revideált új fordítás

2022. július 25., hétfő

Napi felülről:

“Ha nem egyforma mértékkel mérsz mindenkinek, az utálatos az Örökkévaló számára! Soha ne használj hamis mérleget!”

Példabeszédek könyve 20. rész 23. vers*

Áldott hétfőt, az igazságosság, becsületesség és megbízhatóság védelmét kívánom minden testvérem számára!

A szeretet, barátság és az építő kapcsolatok soha nem hatalmaznak fel arra bennünket, hogy a rosszat elfogadhatónak tekintsük. Amit másoktól elvárunk, azt először saját életünkben kell és fontos alkalmaznunk. A részrehajlás, kettős mérce a megbízhatatlanság, igazságtalanság melegágya, ehhez pedig nem adja nevét az Örökkévaló. Magunkkal kapcsolatban hajlunk leginkább az elnézésre, a szemet hunyásra. Ezután következnek azok, akik közel állnak hozzánk, akikkel valamiben egyetértünk. A többiekkel és főleg az ellenségeinkkel szemben pedig bátran és szigorúan alkalmazzuk az elveinket. A hazugság attól azonban még hazugság marad, hogy nekünk hasznot hoz, vagy az követi el, akit kedvelünk. A csalás, megtévesztés megítélése nem helyzet- vagy személyfüggő, hanem igazság és becsületesség kérdése. A lelkiismeretünk hiába érzékeny műszer, ha képesek vagyunk felülírni, átprogramozni és tönkretenni azzal, hogy a menny értékei helyett önző emberi elvárásokhoz igazítjuk újra és újra. Nem mi vagyunk az igazság forrása, ezért ne gondoljuk azt, hogy hozzánk alkalmazkodik majd Isten. Nekünk kell hozzámérni saját gondolataink, szavaink és tetteink súlyát az ő mértékéhez, és akkor nem leszünk sem hamis bírók, sem képmutató ítélkezők, sem megbízhatatlan társak.

Mennyei Atyám, köszönöm igazságod rendíthetetlenségét, személyválogatás nélküli szereteted valóságát!

*Egyszerű fordítás

2022. július 24., vasárnap

Napi felülről:

“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

János evangéliuma 10. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről valós gondoskodás, védelem és szeretet jelenlétét, erejét és áldásait kívánom minden testvérem életére!

Minden egyes nap küzdelem az életért, a javakért és a boldogságért. Ráadásul legtöbbször nem csupán önmagunkról gondoskodunk, hanem mindazokról, akik ránk lettek bízva, akikért felelősséget érzünk, azokért, akik a szeretteink. A leghatékonyabb és a legbiztonságosabb, amikor csapatban gondolkodunk, amikor együtt haladunk, közösen küzdünk és bátorodunk. Azonban vezetőkre is szükségünk van, akik távolabb látnak, mint, mi, akik képesek jó irányba vezetni a közösséget. Jézus Krisztus a mennyből érkezett, megfelelő és igazi pásztor, aki nem önző módon, saját érdekeit előtérbe helyezve állt a nyáj elé. Az életét, a lelkét tette le értünk, hogy kimentsen bennünket a gonosz fogságából, hogy szabadon követhessük őt már itt a földön egészen a mennyig. Nem az tehát a kérdés, hogy van-e megfelelő segítőnk, akire érdemes hallgatnunk, rábíznunk magunkat, hanem az, hogy a nyájához tartozunk-e, őt követjük-e? A jó pásztor előre ment az igazi otthonunkba, hogy helyet készítsen számunkra. Addig pedig a Szentlélek szava, hangja és vezetése által szól hozzánk, mert kell, hogy értsük őt!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban jó pásztorom lettél! Vezetsz és gondoskodsz rólam, mert annyira szeretsz!

*Revideált új fordítás

2022. július 23., szombat

Napi felülről:

“Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!”

János evangéliuma 14. rész 27. vers*

Áldott szombatot, a szív mély, megalapozott békességét kívánom minden testvérem életére, a nyugtalan és elcsüggesztő időkben is!

Az a békesség, amelyről Jézus Krisztus itt ígéretet tesz, nem egy elméleti, délibábos reménység. Nem a gondoktól, nehézségektől, nyugtalan és elcsüggesztő hírektől való elzárkózás. Nem a valóság tagadása vagy elferdítése, hanem a kihívásokkal való szembenézés a szív mély, eltökélt és megalapozott békességével. Ez nem emberi békesség, amely időleges, és rendkívül sérülékeny. Nem arról szól, hogy fegyverszünetet kötöttünk egy időre, nem bántjuk egymást valameddig, és ezt nevezzük békének. Ez az Istennel való ki- és megbékülés következménye, amelyre teremtettünk, de elvesztettük még a legelején, de elhozta hozzánk Urunk és Megváltónk. A jelen világ eseményei mindenképpen megzavarják a szívünk nyugalmát, megijesztik, rémülettel töltik meg, mert félelmetesek, de nem kell, hogy saját erőnkből, tapasztalatunkból vagy véges tudásunk alapján keressünk rá megoldást. A felülről érkező békesség olyan ajándék, áldás és örökség, amelyet létkérdés elfogadni, megragadni és használni is naponta!

Mennyei Atyám, köszönöm a Jézus Krisztusban kapott békességemet, amely lecsillapítja a szívem nyugtalanságát, csüggedését és háborgását!

*Revideált új fordítás

2022. július 22., péntek

Napi felülről:

“Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5. rész 5. vers*

Áldott pénteket, a felülről érkező világosság kincseit, a nappal gazdag és reményteljes tetteit kívánom minden testvérem részére!

A sötétség nem egy állandó körülmény, hanem a világosság hiánya. Ahol nincs fény ott azonnal átveszi a szerepét a homály, a bizonytalanság és a feltételezés. Az emberi viszonyok között az értelem, a tudás és a bölcsesség számít világító fáklyának, amely segít eloszlatni a babonaság, hazugság és megtévesztés hatalmát. A szeretet, jóindulat, irgalom és reménység lámpásai pedig fényt hoznak a gonosz, önző és hazug világunk éjszakájába. A sötétség látszólagos előnye, hogy eltakar minden hibát, bűnt, hátsó szándékot és mocskot, ezért annyira vonzó sokak számára. Ezzel azonban pont attól tart vissza, amire a legnagyobb szükségünk lenne, a valóság, az igazság és az élet teljes megélésének lehetőségétől. Miért járnánk sötétségben, ha van világosság? Mi végett élnénk folyamatosan éjszakában, ha a nappal már felvirradt? A mennyei Atya megteremtette, és elérhetővé tette számukra a fényt minden tekintetben. Még a halál éjszakáját is túlragyogta Jézus Krisztus feltámadása, hogy általa ténylegesen a világosság és a nappal gyermekei lehessünk egyszer és mindenkorra!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nem hagytál a sötétség fogságában, hanem fényt gyújtottál a szívembe és kivezettél a világosság szabadságára!

*Revideált új fordítás

2022. július 21., csütörtök

Napi felülről:

“Áldott, aki az Örökkévalóban bízik, akinek reménye az Örökkévaló! Olyan lesz, mint a vízpartra ültetett fa, amely gyökereit a folyóvízhez nyújtja, s nem fél a száraz évszaktól, mert levelei akkor is zöldellnek. Még aszály idején sem aggódik, s termését idejében meghozza.”

Jeremiás könyve 17. rész 7-8. vers*

Áldott csütörtököt, a bizonytalan körülmények közt is megalapozott, mély gyökerű és szilárd jellemű életet kívánok minden testvérem számára!

 A szárazság idején derül ki igazán, hogy melyik fának milyen mélyre ér a gyökere. A hiányok, nehézségek embert próbáló éveiben mutatkozik meg valóságosan a lélek megalapozottsága, a hit rendíthetetlensége és a szív biztos reménysége. Ezért a túlélési módszerek mellett és azokon túl is elengedhetetlen még inkább megalapozni, elmélyíteni és tovább építeni a Mindenhatóba vetett bizalmunkat, a valóságos és élő Istenkapcsolatunkat. Az aszály idején a víz jelentősége felértékelődik, a levelek, a termés egészsége attól függ, hogy van-e elég elérhető nedvesség? Az eleven hit az a kapcsolódási háló, amely a szív mélységéből indul el, és a menny magasságából merít erőt. Bármi is változzon a földön körülötte, azért nem veszti el a reménységét és békességét, mert az Örökkévaló megbízható, változatlan és szilárd ígéreteiből él, abban gyökerezik. Az áldott lét nem szerencse kérdése, nem a véletlen műve, hanem a mennyei Atya ajándéka mindazok számára, akik az emberi büszkeség helyett az isteni bölcsesség mélységeit választják.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy most is bátran bízhatok benned, számíthatok rád, mert nálad van az élet forrása, a gyümölcs reménysége!

*Egyszerű fordítás

2022. július 20., szerda

Napi felülről:

„A testvérszeretettel kapcsolatban azonban nincs szükségetek arra, hogy írnunk kelljen nektek, hiszen ti magatok Isten által vagytok tanítottak azzal kapcsolatban, hogyan kell egymást szeretni.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4. rész 9. vers*

Áldott szerdát, az Isten által tanított élet örömét, erejét és szeretetét kívánom minden testvérem életére!

Nagyon sok jó, fontos és hasznos területen szükségünk van arra, hogy mások tanítsanak bennünket alapvető értékekre. Az első, megalapozó tanulmányunkat a családban sajátítjuk el. Talán a szüleinktől kapunk a legtöbbet, de részt vesznek benne nagyszülők, testvérek és a rokonság is. Ez az életre nevelés alapszakasza. Aki itt megfelelő képzettséget nyer, az nagy előnnyel vághat neki a következő kihívásoknak. A munkához való hozzáállást, a kapcsolatok rendezésének módját, az együttélés egészséges szabályait első sorban itt szívjuk magunkba. Az óvoda, iskola és szakmai tanulmányok is erre építenek, de egy-egy területen kiszélesítik az ismereteinket. Vajon kitől és mikor tanulhatunk a legtöbbet a testvérszeretetről, az igaz barátságról és mások tiszteletéről? Ezek az igaz emberség alapértékei és boldog az, aki ezt már az anyatejjel együtt issza magába, mint anyanyelvet sajátítja el, hogy otthonosan mozogjon a szeretet légkörében. Ezt már csak az tudja felülmúlni, amikor Isten lesz a tanítónk ebben a témában is. Tőle tanulunk, benne fedezzük fel és éljük meg, hogy mit is jelent a valódi szeretet.

Mennyei Atyám, hálás vagyok, hogy a családomtól annyi mindent tanulhattam, de külön köszönöm, hogy türelmesen oktatsz arra, hogyan kell szeretnem másokat, és ebben példát is adtál!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!