Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. augusztus 3., csütörtök

Napi felülről:

„Az ostoba mindent elhisz, amit hall, a bölcs pedig minden lépését jól meggondolja.”

Példabeszédek könyve 14. rész 15. vers*

Áldott csütörtököt, hiszékenységtől, ostobaságtól és meggondolatlanságtól mentes szívet kívánok minden testvérem számára!

A hittel teljes élet, szív nem hiszékeny és nem meggondolatlan. Utánanéz annak, amit mondanak neki, nem lehet könnyen becsapni vagy rászedni, mert bölcsen lát és megfontolt. Mind a hétköznapi dolgainkban, mind az Isten országával kapcsolatban lényeges alapok ezek, mert folyamatosan ki vagyunk téve annak, hogy át akarnak ejteni bennünket, félre akarnak vezetni és csapdába ejteni, amiből azután elég nehéz kimászni. Az okos, előrelátó lélek ugyanazon az úton jár, mint az együgyű, mégis elkerüli a komoly veszélyeket, mert vigyáz a lépéseire. Nem a látszat szerint ítél, nem annak ad igazat, aki a leghangosabban beszél. Átlát a hízelkedő, mézes-mázas, hazug szavakon, mert jól használja az értelmét. Nem a könnyelmű, csábító utat választja, hanem azt, amelyik a hosszútávú céljai felé vezetnek és azt segítik elő. Egy kisgyermeket azért kell tanítani, azért nem dönthet fontos kérdésekben egyedül, mert még tapasztalatlan, ezért könnyen megtéveszthető. Egy érett felnőttől elvárható, hogy felelősség teljesen gondolkodjon és lépjen, vagyis használja azokat az adottságait, amelyeket pont ezért kapott.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert lehetőséget adtál, hogy értelmes és bölcs szívvel, hittel gondolkodjak és döntsek. Ennél kevesebbel nem szeretném beérni soha!

*Egyszerű fordítás

2023. augusztus 2., szerda

Napi felülről:

„Joppéban élt egy Tábita nevű tanítvány, akit görögül Dorkásznak hívtak, (ami zergét jelent). Ez az asszony mindig jót tett mindenkivel, és sokszor adakozott a szegényeknek.”

Az apostolok cselekedetei 9. rész 36. vers*

Áldott szerdát, valóságos, igaz és becsületes nevet kívánok minden testvérem számára!

Nem az a cél, nem az a legfontosabb, hogy jó híred legyen, hanem az, hogy valóságosan telve legyél irgalommal és szeretettel. Amíg a hírnév szeszélyes és attól függ, hogy éppen mi a divatos, ki alakítja a közbeszédet, addig az igaz emberség rendíthetetlen és kitartó. Ne azért segíts, adakozz és tégy jót, hogy az emberek csodálatát kivívd, mert ezzel közben meghiúsítod a hosszútávú eredményeket, vagyis azt, hogy jobb emberré formálódj, és elvesztegeted a mennyei Atya áldásának ajándékait. A neved becsületét és értékét a szíved, szándékaid tisztasága, mélysége és elkötelezettsége formálja ki. Abba nem volt beleszólásod, nem tudtad befolyásolni, hogy a szüleid milyen nevet válasszanak számodra, de azt igenis, hogy ma mit jelent ez a név, milyen érték, ember van mögötte. Vajon milyen nevet kapnál, ha most kellene elnevezni téged a belső értékeid alapján? Magamat bizonyára valamilyen szép névvel illetném, de mit gondolhatnak rólam Isten angyalai, ők kinek látnak engem, a lelkemet? Most van a megfelelő idő arra, hogy egy önző, beképzelt és magamutogató hozzáállás helyett, egy áldozatkész, jószívű és segítőkész életet építs fel az Örökkévaló által!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy még van idő jót tenni, jobbá formálódni és áldássá válni a kezedben!

*Egyszerű fordítás

2023. augusztus 1., kedd

Napi felülről:

„Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.”

119.zsoltár 45. vers*

Áldott keddet, az életünk valódi és felülről vezetett kibontakozásának felfedezését és átélését kívánom minden testvérem számára!

Itt a földön élünk, de nem csupán ide tartozunk. Ezt még azok is megélik, akik nem hisznek semmilyen természet feletti vagy azon túli világban, amikor használják a képzeletüket, alkotó képességüket és vágynak valami halhatatlan után. Nem tőlünk, a gondolkodásunktól vagy a hitünktől függ, hogy létezik-e Isten, de az igen, hogy milyen módon kapcsolódunk hozzá, hogyan keressük őt? Amikor elindulunk az Úr útján, elkezdjük felfedezni és kitárul az a világ, amely ugyanolyan része a valóságnak, mint a látható, de addig nem foglalkoztunk vele. Annak a boldogságát és örömét élhetjük meg, hogy nem bezárva vagyunk a testünk börtönébe, hanem éppen most lépünk be és kezdhetünk el járni egy tágas téren, a lehetőségek isteni földjén, ahol Jézus Krisztus nem egy távoli tünemény, hanem velünk élő igazság. A mennyei Atya szeretete a kereszten kitárt karokkal vár bennünket haza, a lelkünk valódi otthonába. A benne átélt hitben nem kevesebbek leszünk, hanem ezáltal lehetünk igazán önmagunk, azok, akiknek megszülettünk!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a lehetőségért, amit benned kaptam. Tágas térre vezettél, az áldások bőséges földjére, arra az útra, ami veled és nálad folytatódik!

*Revideált új fordítás

2023. július 31., hétfő

Napi felülről:

„(Jézus) megszólította azokat is, ezzel a példázattal, akik önmagukban, saját igazságukban bíztak, másokat pedig lenéztek.”

Lukács evangéliuma 18.rész 9. vers*

Áldott hétfőt, megtévesztő büszkeségtől, hamis önérzettől és másokat lenéző igazságtól mentes szívet kívánok minden testvérem számára!

Nagyszerű érzés eljutni egy célig, valakivé válni, bízni magunkban, képességeinkben és az igazunkban, de amennyire jó, annyira veszélyes is, amennyiben nem párosul megfelelő alázattal és önértékeléssel. Azt nem kell, de nem is tudjuk félretenni, hogy képesek legyünk magunkat másokhoz hasonlítani, mert ez egy alapvető, természetes és egészséges tulajdonságunk, de amikor a gondolkodásunkat csak erre építjük, nagyon rossz következtetésekre fogunk eljutni. Vagy leértékeljük önmagunkat, mert látszólag nem vagyunk olyan sikeresek, mint egyesek és ezzel eljuthatunk az elkeseredés legmélyebb mocsarába. Vagy éppen ellenkezőleg, beképzelté, önigazzá válhatunk azt érezve, hogy jobbak, a felszínen becsületesebbek, esetleg vallásosabbak vagyunk a többségnél. De a világ sokkal nagyobb, mint, amit látunk belőle. Az emberek szíve jóval mélyebb, mint amit gondolunk róla. Ezért annyira fontos odafigyelni a Mindenhatóra, akinek nincsenek ilyen nehézségei és korlátjai. Ő akkor is őszintén szeret bennünket, ha másokhoz képest vesztesek vagyunk, és nem azért ítél el bárkit is, mert mi lenézzük vagy semmibe vesszük őket. Mi arra kaptunk elhívást, hogy amíg lehetséges, amíg tehetjük felemeljünk másokat, ha tényleg jobb helyzetben vagyunk!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy tanítasz elkerülni a hamis büszkeséget, másokat megvető önigazságot, hogy a te igazságodban bízzak teljes szívemből!

*Saját fordítás

2023. július 30., vasárnap

Napi felülről:

„Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van az, ami a tied.”

Máté evangéliuma 25. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, félelmekből felszabadult, hittel és reménységgel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

A félelem olyan, mint a sötétség, nem tudjuk kizárni az életünkből, mert természetes módon jelen van, főleg, amikor a nehézségek éjszakája ránk borul, de nem szabad engednünk, hogy uralkodjon is rajtunk! A lelkünk különleges, felülről adatott képessége, hogy a hit és reménysége fénye ott égjen, ragyogjon benne még a legsűrűbb homály idején is. A félelem arra összpontosít, hogy mit ne tegyünk meg, mert veszélyes lehet. Az aggódás elássa azokat a lehetőségeinket, amiket pedig pont arra kaptuk, hogy éljünk vele, élvezzük és áldást hozzon mások számára is. A rettegés nemcsak bezárja az ajtót, hogy ne jöjjön be rajta senki, de be is falazza, hogy ki se tudjunk menni a jövőnk építésének a szabadságára. Nem kihasználja a kincseinket, hanem elrejti szem elől, mintha nem is lennének. Az egészséges hit számol a veszélyekkel, de azokat csak biztonsági korlátnak tekinti és nem börtönnek. A lehetőségek megragadására tekint, hogy minél többet tudjon megélni és kiaknázni mindabból, amire megszületett. Arra néz, akitől mindezt kapta és arra figyel, hogy melyik hegycsúcs az övé, ahová lépésről lépésre eljuthat.

Mennyei Atyám, hálát adok ajándékaidért, hiszen nem a félelem lelkületét adtad nekem, hanem annak a bizonyosságát és biztonságát, hogy hozzád tartozhatom és a te országodat építhetem.

*Revideált új fordítás

2023. július 29., szombat

Napi felülről:

„Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.”

85. zsoltár 12. vers*

Áldott szombatot, a felülről kapott, de bennünk élő, rejlő lehetőségek kibontakoztatását és beteljesedését kívánom minden testvérem számára!

A szívünk talaja csak akkor képes termőre fordulni, vagyis olyan jó gyümölcsöket hozni, amely áldást hoz mások számára is, ha nem keményedik kővé, nem szárad ki vagy nem növi be teljesen a keserűség gyökere, az élet nehézségének tövisei. A hűséges, kitartó és állhatatos szeretet évelő hajtás, képes egész évben egyszerre virágozni és termést is hozni. Ehhez a hit mély és erős gyökereire van szüksége, amelyek elérnek egészen Isten szeretetének forrásához és abból táplálkoznak. A hűség nem helyettesíthető semmi mással a kapcsolatainkban. Miközben látszólag korlátozza szabadságunkat, valójában éppen kihozza belőlük a legtöbbet, legszebbet és legjobbat. Mit ér a szeretet hűség nélkül? Csak egy levágott, egykor szépnek induló virág lesz, amit emlékként őrizgethetünk, de ennél sokkal több lehetőség és áldás rejlett benne. A hűség a szeretet kitartó, rendíthetetlen és folyamatos éltetője. A mennyei Atya éppen ebben és ezáltal mutatta meg, hogy az ő igazsága így lesz teljessé és elérhetővé számunkra. A hűség a szeretet hite a közös jövőben és abban, hogy együtt többek vagyunk, többet nyerünk.

Mennyei Atyám, hálát adok hűségedért, felém való kitartó szeretetedért és a mennyből rám ragyogó igazságodért!

*Revideált új fordítás

2023. július 28., péntek

Napi felülről:

„Milyen boldog és áldott, aki benned bízik, Örökkévaló, Seregek Ura!”

84. zsoltár 13. vers*

Áldott pénteket, az Örökkévalóban vetett bizalom és hit biztonságot, békességet és boldogságot termő gyümölcsét kívánom minden testvérem számára!

Miért keltünk fel ma reggel? Mi a volt a hitünk, elképzelésünk és várakozásunk a mai nappal kapcsolatban? Erre lehet válaszolni felszínesen vagy teljesen egyszerűen, természetesen, de igazából van egy mélyebb része is ezeknek a kérdéseknek. Az életünk sohasem választható el attól, hogy kiben, miben hiszünk és bízunk meg. A boldogságunk első sorban attól függ, hogy a mindennapokat, a körülöttünk zajló eseményeket milyen szemmel nézzük, mennyire van összhangban a reménységünk a valósággal. Az ember képes, a hite szerint élni, az alapján nézni és alakítani a világot, ami egy különleges, felülről kapott ajándékunk, de egyben veszélyes fegyver, hiszen van olyan torz, vak- és tévhit, amely nem jövőt épít, hanem rombol, nem áldás, hanem átok, nem életet ad, hanem gyilkos. Az Örökkévaló, mennyei Atya nem akarja, hogy hazugságban, sötétségben és tévutakon járjunk, ezért nyújtott segítő kezet számunkra, hogy azt elfogadva és megragadva legyen miért és kiért felkelnünk naponta. Legyen olyan szilárd, tiszta és bizalommal teljes hitünk, amelynek boldogságot termő gyümölcsét folyamatosan élvezhetjük!

Mennyei Atyám, boldog vagyok és áldott, mert bennedd bízhatok és reménykedhetek!      

*Egyszerű fordítás (Zsolt 84,12)

2023. július 26., szerda

Napi felülről:

„Talán nem tőlem függ, hogy mit akarok tenni azzal, ami a sajátom? Talán a szemed azért rosszindulatú, mert én jó vagyok?”

Máté evangéliuma 20. rész 15. vers*

Áldott szerdát, irigységtől, rosszindulattól és zúgolódástól mentes lelkületet, szívet és gondolkodást kívánok minden testvérem részére!

Annyi feladatunk, felelősségünk és saját döntési területünk van, ahol helyt kell állnunk, amiért számon kérhetőek vagyunk, mégis rendszeresen mások dolgaiba avatkozunk bele, őket bíráljuk és miattunk vagyunk elégedetlenek, zúgolódok, irigyek. Nem csupán akkor, amikor valamilyen törvénytelen, gonosz dolog történik, hanem akkor is, amikor valami jóindulatból, segítő szándékból fakad, de mi kimaradunk belőle és így igazságtalanságnak éljük meg. Mindez megfertőzi a gondolkodásunkat, elűzi a hálás, megelégedett lelkületünket és valamiféle keserédes, önsajnáltató és önigazoló bosszúsággal táplál. Az is lélekromboló amikor az emberi kapcsolatainkban engedjük meg ezt a hozzáállást magunknak, mert ez vezet mérgező családi, munkahelyi és baráti környezethez, ahol az irigység és elégedetlenség vesz uralmat. Ennél is nagyobb baj, amikor Isten jóságát értjük félre és azt sérelmezzük, hogy ő miért olyan jó másokkal hozzánk képest. A mennyei Atya helyett szeretnénk eldönteni, hogy mit tegyen és hogyan, ahelyett, hogy arra figyelnénk, hogy amit mi kaptunk, amivel bennünket áldott meg, azt jóindulattal, jószándékkal és örömmel használjuk fel.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jóságod valóságos és messze túlmutat rajtam! Taníts olyan szemmel nézni és látni, amelyben jóindulat és jószándék uralkodik!

*Saját fordítás

2023. július 25., kedd

Napi felülről:

„Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.”

Lukács evangéliuma 15. rész 10. vers*

Áldott keddet, Isten országának határtalan, angyali és mennyei örömét kívánom minden testvérem számára!

Nagyszerű és hatalmas élmény, amikor életünk egy-egy eseménye, sikere vagy győzelme mások számára igazi örömet jelent, ráadásul nem csak udvariasságból, hanem teljes szívből. Egy kisgyermek világra jötte egészéges esteben egy egész nagy család számára válik valódi örömünneppé, mert az új élet, családtag megérkezése azt jelenti, hogy ők is többek lesznek ezáltal. Az emberi lélek az Istennel való közösségben találja meg a teljes és örök élet valóságát. Ehhez a Teremtő nem csak a körülményeket és a lehetőséget adta meg, hanem annak ellenére, hogy a saját utunkat választottuk, mindent megtett azért, hogy a mennyei Atyánk lehessen Jézus Krisztus segítségével. Egyetlen szív, aki odafordul az Úrhoz, mert rájött, hogy téves úton jár, rossz irányba tart az élete a mennyei seregek ujjongását és tiszta örömét hozza magával. Lehet, hogy egész életünkben nem fogunk olyan versenyt nyerni, amely után tömegek örvendeznek miattunk, de a legkisebbet is, aki az Isten országába megtér a sötétség hatalmából azt mennyei öröm fogja körülvenni, mert egy új családtagot látnak benne!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert meghívtál és be is fogadtál mennyei családodba, hogy együtt örülhessek majd az angyali seregekkel!

*Revideált új fordítás

2023. július 23., vasárnap

Napi felülről:

„De látva, mily jó a nyugalom, és milyen szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotoló szolgává lesz.”

Mózes első könyve 49. rész 15. vers*

Áldott vasárnapot, a kényelmes, könnyen gazdagodó élet veszélyeinek, kísértésének felismerését és elkerülését kívánom minden testvérem számára!

Miközben a jóra vágyunk, boldogságra és megelégedettségre törekszünk ezt egyenlővé tesszük az anyagi jólét meglétével, a kényelmes életkörülmények biztosításával. Talán ennek előteremtéséért dolgozunk a legtöbbet az életünkben. Készek vagyunk akár mások robotoló szolgáivá lenni, olyan munkaterheket vállalni, amelyek elveszik a lelkünk szabadságát és lehetőségeit, csakhogy egyet léphessünk előre a ranglétrán. Nagyon veszélyes út ez, mert a valódi szükségeinkből indul ki, de nem lát tovább a jelen javainál és becsukja azt az ablakot, amely a rálát a felülről kapott elhívásunkra. A nyugalmas, gazdagodó életre való vágy önmagában egy teljesen természetes, belénk teremtett irányultság, de nem cél, hanem egy következmény lehet, lesz, ha keressük, felvállaljuk és betöltjük az Istentől nyert küldetésünket. Aki első sorban kényelmes, gondoktól mentes életet akar, az nem fog gyermeket vállalni, ha tehetné sem, mert sok évtizedes leterheltséggel jár, de ezzel nem megnyeri a jövőjét, hanem elveszti az élete kiteljesedésének lehetőségét itt a földön. Aki nem figyel szívében a mennyei hívásra, mert ide köti minden vágya, az nem jót tesz önmagának, hanem elutasítja a legnagyobb kincset, ajándékot, amit valaha is kaphat. Most még a küzdelem ideje van, de az Úr elkészítette számunkra az igazi nyugalom áldásait is!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert a jelenem és a jövőm is benned lehet teljes! Nem akarom levenni a szemem arról az elhívásról, melyet a te országodban találtam meg!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!