Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. december 7., csütörtök

Napi felülről:

„Figyeljetek azonban arra, hogy jóságotokat ne emberek előtt akarjátok bizonyítani, hogy látható legyen számukra, mert ezzel nem szerezhettek megbecsülést a mennyei Atyátoknál.”

Máté evangéliuma 6. rész 1. vers*

Áldott csütörtököt, az igaz emberség és jóság tiszta, hittel teljes gyakorlását kívánom minden testvérem számára!

Az ünnepi előkészület főként arról szól, hogy milyen formában, módokon és ajándékkal kedveskedjünk családunk, barátaink számára! Ekkor költjük el az évi jóságkeretünk túlnyomó részét, próbálunk törleszteni szeretet-tartozásainkból valamennyit. Minél inkább be akarjuk mutatni, bizonyítani, hogy bennünk is van elég jóság, szeretet és odafigyelés. Ez teljesen természetes és egészséges vágy, de nem szabad, hogy csak egy szépen megrendezett, színpadi előadássá váljon az ünneplésünk, ami eltakarja a valós érzelmeket, hogy jó pontokat gyűjtsünk mások előtt. Az igaz emberségünket nem mások véleménye alapozza meg, hanem az Örökkévaló ítélete. Amit adunk, ajándékozunk és jótékonykodunk akkor fog igazán a javunkra válni, ha önzetlenül, hátsó szándék és viszonzás nélküli szeretettel tesszük. Ez a nehezebb út, mert lehet, hogy kizárólag felülről fogunk érte elismerést, megbecsülés kapni, de ez formálja leginkább nemessé, értékessé a szívünket. Kirakat szeretettel csodálókat szerezhetünk, de valójában átverjük és kihasználjuk őket, ha nincs mögötte ennél sokkal több. A szeretet mélységét az mutatja meg igazán, amit akkor is megteszünk, amikor nem kapunk érte emberi dicséretet, mert a szívünk igazságának túlcsordulásából fakad.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy hozzám is eljutott ajándékozó szereteted jósága. Segíts, hogy ez legyen számomra a forrás, a példa és a cél is az ünnepekre készülődve!

*Saját fordítás

2023. december 6., szerda

Napi felülről:

„Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.”

Lukács evangéliuma 6. rész 35. vers*

Áldott szerdát, a szeretet békességteremtő erejének és hatalmának megtapasztalását és használatát kívánom minden testvérem számára!

A mennyei szeretet ereje képes átlépni azokat a határokat, amelyeket saját igazságunk, önző gondolkodásunk és irigy természetünk emelt védelem gyanánt. Ez a nap is azért lett ilyen különleges ünneppé, szokássá, mert volt valaki, aki élt az ajándékozó szeretet hatalmával. Példává lett a világ számára és ma sokak, különösen a gyermekek napját aranyozza be. Azonban még ennél is többre képes a felülről táplálkozó jóság és emberség. A meg nem érdemelt jóakarat, irgalom és együttérzés mind mennyei kincsek, amit az örökkévaló naponta szétáraszt az egész világra. Ehhez az éltető, reményt és esélyt adó szívhez csatlakozhatunk, amikor átlépve a társadalmi elvárásokat, a megszokott kereteket, az általánosan elfogadott elveket mégis a szeretetet választjuk az ellenségeskedés helyett. Annak ellenére teszünk jót, segítünk és adunk lehetőséget, hogy nem kapunk érte azonnal viszonzást, jutalmat, elégtételt, hálát és köszönetet. Ehhez már valami több kell, mint ami természet szerint mi vagyunk és éppen ezért kaptuk a Magasságostól ajándékba az ő Fiát, Jézus Krisztust!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden gonoszságom, hálátlanságom ellenére mégis jó vagy hozzám, körbeveszel szeretettel és kimentesz az önző élet mocsarából!

*Revideált új fordítás

2023. december 5., kedd

Napi felülről:

„Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 2. rész 7. vers*

Áldott keddet, mások lelki állapotára, helyzetére és nehézségeire való érzékeny figyelmet kívánok minden testvérem számára!

Időnként szükségünk van arra, hogy szembe nézve hibáinkkal, bűneinkkel és téves gondolkodásunkkal elsírjuk magunkat. Azonban egyáltalában nem mindegy, hogy ebben a helyzetben miért is bánkódunk. Amikor első sorban saját magunkat sajnáljuk és szerencsétlenségünket, akkor könnyen lehúzhat bennünket a kétségbeesés és keserűség mocsara, amiből magunktól nehéz megszabadulni. Ráadásul ilyenkor sokszor azokat fogjuk hibáztatni, akik mellettünk állnak, segíteni szeretnének, mi pedig az elkeseredésünk köveivel dobáljuk őket, sok fájdalmat okozva számukra. Mint, amikor fuldoklóként a minket megmenteni akarót lehúzzuk görcsös erőlködésünk közben. Itt nem arra van szükség, hogy az igazságunkat hangoztassuk, hogy többnek, jobbnak érezzük magunkat a jogosan szenvedőnél, még kevésbé a sértődés és neheztelés távolságtartásának. Meg kell bocsátanunk és esélyt kell adnunk számára az újrakezdésre, ha kell naponta többször is! Nem tudunk mindenkit megmenteni a bánat emésztő tüzétől, de legalább meg kell próbálnunk, mert Isten is ezt teszi velünk és mi is ezt várnánk másoktól, ha ilyen helyzetbe kerülnénk!

Mennyei Atyám, hálát adok a szerinted való megszomorodás, bűnbánat gyógyító csodájáért és a megbocsátás felemelő, megmentő erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. december 4., hétfő

Napi felülről:

„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez!”

108. zsoltár 14. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei Atya segítségének, jelenlétének erejét és békességét kívánom minden testvérem életére!

Akárhol tartunk az életünkben, még akkor is, amikor a kudarcok pusztáját kell éppen megjárnunk, van egy tőlünk független erőforrásunk, amit a menny rendel mellénk. Lehet, hogy egyszerű, hétköznapi dolgokban elbukunk, kevésnek bizonyulunk, de Isten segítségével ezzel együtt is hatalmas dolgokat viszünk végbe, győzelmet aratunk és diadalmaskodunk. Az erőtlenségünk nem hátrány, amikor az Úr kezét fogjuk és benne bízunk, sőt éppen lehetőség az Örökkévaló számára, hogy megmutassa mennyire szeret bennünket. Nem kell tehát megadni magunkat a csüggedés, elkeseredés vagy a feladás gondolatának, mert ha Isten velünk, hozzá menekültünk és ő a reménységünk, akkor a legjobb helyen vagyunk. Nem az a kérdés, hogy mit tudunk elképzelni, megálmodni a jövőnkről, hanem az, hogy a Mindenhatóval segítségével mivé válhatunk, mire leszünk képesek. Magunkkal kapcsolatban lehetünk kishitűek, de a mennyei Atya lehetőségével, erejével kapcsolatban sohase legyünk azok! Várnak ránk még azok a hősi tettek, csodálatos sikerek, amelyeket nem önmagunkban érhetünk el, hanem Isten segítségével.

Mennyei Atyám, hálát adok mert veled, segítségeddel hatalmas és csodálatos dolgok várnak még rám!

*Revideált új fordítás

2023. december 3., vasárnap

Napi felülről:

„És ahogyan elvárjátok, hogy bánjanak veletek az emberek, tegyetek velük aszerint!”

Lukács evangéliuma 6. rész 31. vers*

Áldott vasárnapot, az emberi akaratunk, elvárásunk és vágyunk másokat felemelő tettekre váltását kívánom minden testvérem számára!

Tele van a szívünk, lelkünk olyan vágyakkal, elvárásokkal a környezetünk felé, amelyről úgy gondoljuk, hogy a boldogságunk, megelégedettségünk alapjai lehetnének. Szeretnénk, ha tisztelettel, megbecsüléssel, türelemmel és megfelelő érzékenységgel figyelnének ránk. Amikor hibázunk, rosszul döntünk, akkor nem megvetnének ezért, megaláznának vagy folyamatosan felemlegetnék az esetet, hanem segítenének helyreállni és megértéssel fordulni felénk. Örömmel fogadnának és igaz szeretettel vennének körül. Ezek közül valamit ki is mondunk, de a legtöbbet csak a belsőnkben dédelgetünk. Amíg csak várunk ezek beteljesedésére, addig sokszor fogjuk rosszul érezni magunkat. Ha igazán jót akarunk magunknak miközben az Isten országát építjük, akkor ezeket a bennünk élő normákat kell felhasználni arra, hogy mit és hogyan tegyünk másokkal. Ennek rajtunk kívül nincs semmi akadálya, mert semmi mástól nem függ, csak a mi akaratunktól és hozzáállásunktól! Nem elbújnunk kell, védekeznünk vagy visszavágnunk, azért, amit velünk tettek, hanem hittel és bátran cselekedni aszerint, amit mi elvárnánk. Ez ad esélyt a változásra, ez a szeretet útja!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert megmutattad, hogy akkor is javamat munkáltad, figyeltél rám, amikor én nem érdemeltem meg, hitetlen voltam és nem törődtem veled!  Köszönöm, hogy esélyt adtál a gondolkozásom, a szívem változására!

*Saját fordítás

2023. december 2., szombat

Napi felülről:

„Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek?”

Márk evangéliuma 8. rész 18. vers*

Áldott szombatot, a képességeink, adottságaink és tapasztalatunk bölcs és Istenre tekintő használatát kívánom minden testvérem számára!

Igen nagy értéknek kell tekintenünk, ha van szemünk és ezáltal látásunk, ha van fülünk, amely kaput nyit a hangoknak és emlékezetünk, hogy visszaidézhessük mindazt, amit már átéltünk. Ezek csodálatos ajándékok, amelyre akkor döbbenünk rá igazán, amikor részben vagy egészben elveszítjük bármelyik képességünket is. Azonban megtörténik, hogy pont ezek a lehetőségeink lesznek akadályai annak, hogy messzebbre lássunk, figyelmesen halljunk és mennyei haszonnal emlékezzünk. Látjuk az előttünk tornyosuló kihívás fáját, de nem figyelünk arra, akié az egész erdő. Meghalljuk azt, ami beleillik a tervünkbe, elképzelésünkbe, de azt nem, ami felülről szól hozzánk. Büszkén, felnagyítva és kiszínezve emlékezünk arra, hogy milyen jó és nagy dolgokat tettünk, miközben elfelejtjük azt, amit az Örökkévaló vitt véghez értünk, bennünk és velünk. Itt az idő, hogy szemünket, fülünket és emlékezetünket is bölcsen kihasználjuk Isten országának keresésében, építésében és hasznára. Arra, hogy mindezek a képességek, ne akadályai legyenek a hitünknek, hanem annak szolgálatába álljanak, akitől kaptuk őket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert tőled van a látásom, hallásom és emlékezésem ajándéka! Segíts, hogy mennyei bölcsességgel és haszonnal használjam mindegyiket!

*Új Fordítású Biblia

2023. december 1., péntek

Napi felülről:

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

136. zsoltár 1. vers*

Áldott decembert, pénteket, az Örökkévaló felemelő, megerősítő és reményt adó jóságát, szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Talán könnyebb megadni magunkat, a reménytelenségnek, panaszkodni és másokat hibáztatni, de ez csak az önsajnálatunkat táplálja, miközben egyre mélyebbre süllyedünk az elkeseredés mocsarába. Nem erre teremtettünk, nem azért születtünk, hogy feladjuk a küzdelmet, a jóért való harcot, akkor sem, ha gyengének és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Van még ragyogó fénysugár a komor felhők fölött, van még, akinek fontos a sorsunk, aki még a hajszálainkat is számon tartja, és szeretetét nem vonta meg tőlünk! Ez a jóság nem csupán távolról integet felénk, nem egy tovatűnő délibáb az álmaink láthatárán, hanem jelenlévő valóság mindazok életében, akik rábízták magukat. Az érzéseink nem minden pillanatban látják őt, mert általában arra fókuszálnak, ami éppen előttük tornyosul, de a hitünk mindig gyönyörködhet benne. Ma is lesz sok olyan hatás és tapasztalat az életünkben, ami inkább lehangoló vagy elcsüggesztő, de mindez semmit sem változtat azon a tényen, hogy még mindig jó az Úr, szeretete, kegyelme ad örök biztonságot!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóságod, szereteted és kegyelmed akkor is velem van, amikor nem érzem, akkor is megtart, amikor gyenge vagyok, mert tiszta szívből benned bízok!

*Revideált új fordítás

2023. november 30., csütörtök

Napi felülről:

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.”

16. zsoltár 5. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya kezében tartott élet biztonságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

Élet és halál, jó és gonosz folyamatosan jelen van körülöttünk és bennünk. Egyik nap túlcsordul bennünk a boldogság és öröm, mert annyi jót tapasztalunk, a másik nap elfog a félem és rettegés, mert olyan hírt kaptunk a vizsgálatok alapján magunkról, vagy azokról, akik nagyon közel állnak hozzánk, ami a reményeinket teszi tönkre! Ezt a kettőséget nem lehet megszüntetni, kiiktatni az életünkből, mert jelenleg ez az a valóság, amelyben létezünk. Pont emiatt annyira lényeges, hogy a lelkünk, a sorsunk minek, kinek a kezében van és lesz. A vak szerencse, a véletlenek sorozata elég gyenge háló ahhoz, hogy biztonságot és védelmet nyújtson számunkra. Lehet reménykedni a jó szerencsében, a kedvező széljárásban és a kemény munka eredményeiben, de mit ér mindez a legnagyobb életviharok idején? Ennél sokkal erősebb és biztosabb megoldásra van szükségünk, amely kész is van számunkra a mennyei Atyánál. Ő nem csupán megteremtette az embert, döntési felelősséggel ruházta fel, hanem otthont, örökséget, védett helyett is készített számára Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad van a jelenem és jövőm, a biztonságom és békességem, a sorsom és menedékem!

*Revideált új fordítás

2023. november 29., szerda

Napi felülről:

„Ennek ellenére, sokan hittek Jézusban még a vezetők közül is, de a farizeusok miatt ezt nem vallották meg nyíltan, nehogy kizárják őket a zsinagógai közösségből.”

János evangéliuma 12.rész 42.vers*

Áldott szerdát, a félelmeink, emberi vélemények és kritikák ellenére való bátor, őszinte és hittel teli életet kívánok minden testvérem számára!

A szív mélyen elrejtett, de valóságos gondolatai, hite sokkal előbb megszülethet, mint az a bátorság és őszinteség, amellyel ezeket fel merjük és akarjuk vállalni. Amikor szerelmesek lettünk annak az érzése is belül kezdődött el és el kellett telnie egy időnek, el kellett jönnie a megfelelő pillanatnak, hogy ezt megvalljuk kedvesünknek. Ez egy természetes folyamat, de az már gond, ha mások véleménye, gondolkodása vagy a bírálatuktól való félelem miatt nem merjük kimondani azt, amit igazán hiszünk, gondolunk. Hány házasság meg sem született volna, ha az aggodalmakra, kiritkákra tekintettel fel sem vállalják a felek a valódi érzéseiket. A hit földjén talán még nehezebb a helyzetünk, hiszen itt olyan területről kellene szint vallanunk, amely részben túlnyúlik a jelenlegi érzékelhető világunkon. Arról kellene beszélnünk, amit nem tudunk kézzel foghatóan felmutatni, bebizonyítani mégis működő valóság. Ezzel kitehetjük magunkat mások gúnyolódásának, megvetésének és lenézésének, de ha valóban szeretjük az Urat, akkor nincs mitől tartanunk vagy félnünk, nem lehetünk gyávák, mert ő is kiáll mellettünk, akkor is, amikor gyengének, erőtlennek érezzük magunkat.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te felvállaltál engem is Jézus Krisztusban, ezért a hitemet, benned való bizalmamat és szeretetemet nem akarom eltitkolni és bárki előtt is szégyellni!

*Egyszerű fordítás

2023. november 28., kedd

Napi felülről:

„Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!”

141. zsoltár 3. vers*

Áldott keddet, a szívünk szándékának, gondolatainak és a kimondott szavaink súlyának, felelősségének felvállalását és haszonra fordítását kívánom minden testvérem számára!

Az Örökkévaló gondolatára, tervére és szavára teremtetett az egész világ, mi pedig az ő képére és hasonlatosságára, vagyis képesek vagyunk terveket szőni, álmokat megvalósítani és szavakba önteni a gondolatainkat. A gonoszság valóságos jelenléte miatt azonban kétélélű fegyverré vált ez az ajándékunk. Nem csak szeretni és segíteni tudunk a beszédünk által, hanem rombolni, ellenségeket gyártani és megalázni is. A nyelv hatalmát nem szabad lebecsülni, hiszen erre birodalmak épültek fel, családok születtek, sőt Isten országának az üzenete is ezen keresztül jutott el hozzánk. Tűz, amely melegíthet és segíthet, de ha nem tartják keretek között, akkor mindent felégethet maga körül. A legnehezebb akkor elzárni az útját, amikor a saját igazságunk felszítja, túlfűti és makacsul ki szeretne törni belőlünk. Ilyenkor válunk tűzokádó sárkányokká, akik megperzselik a környezetüket. A változás belül kezdődik el. Az önfegyelem és a türelem ehhez az emberi összetevő, de sokszor már ez is kevés, ezért kell a felülről érkező segítség! A szívünk mennyei lecsendesítése, megbékülése és észre térése, hogy szavaink építsenek és ne romboljanak!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzám is eljutott szavad teremtő ereje és békessége! Segíts, hogy uralkodhassak a szívem szándékain, gondolataim tisztaságán és beszédem tűzén!  

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!