2023. december 5., kedd

Napi felülről:

„Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 2. rész 7. vers*

Áldott keddet, mások lelki állapotára, helyzetére és nehézségeire való érzékeny figyelmet kívánok minden testvérem számára!

Időnként szükségünk van arra, hogy szembe nézve hibáinkkal, bűneinkkel és téves gondolkodásunkkal elsírjuk magunkat. Azonban egyáltalában nem mindegy, hogy ebben a helyzetben miért is bánkódunk. Amikor első sorban saját magunkat sajnáljuk és szerencsétlenségünket, akkor könnyen lehúzhat bennünket a kétségbeesés és keserűség mocsara, amiből magunktól nehéz megszabadulni. Ráadásul ilyenkor sokszor azokat fogjuk hibáztatni, akik mellettünk állnak, segíteni szeretnének, mi pedig az elkeseredésünk köveivel dobáljuk őket, sok fájdalmat okozva számukra. Mint, amikor fuldoklóként a minket megmenteni akarót lehúzzuk görcsös erőlködésünk közben. Itt nem arra van szükség, hogy az igazságunkat hangoztassuk, hogy többnek, jobbnak érezzük magunkat a jogosan szenvedőnél, még kevésbé a sértődés és neheztelés távolságtartásának. Meg kell bocsátanunk és esélyt kell adnunk számára az újrakezdésre, ha kell naponta többször is! Nem tudunk mindenkit megmenteni a bánat emésztő tüzétől, de legalább meg kell próbálnunk, mert Isten is ezt teszi velünk és mi is ezt várnánk másoktól, ha ilyen helyzetbe kerülnénk!

Mennyei Atyám, hálát adok a szerinted való megszomorodás, bűnbánat gyógyító csodájáért és a megbocsátás felemelő, megmentő erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. december 4., hétfő

Napi felülről:

„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez!”

108. zsoltár 14. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei Atya segítségének, jelenlétének erejét és békességét kívánom minden testvérem életére!

Akárhol tartunk az életünkben, még akkor is, amikor a kudarcok pusztáját kell éppen megjárnunk, van egy tőlünk független erőforrásunk, amit a menny rendel mellénk. Lehet, hogy egyszerű, hétköznapi dolgokban elbukunk, kevésnek bizonyulunk, de Isten segítségével ezzel együtt is hatalmas dolgokat viszünk végbe, győzelmet aratunk és diadalmaskodunk. Az erőtlenségünk nem hátrány, amikor az Úr kezét fogjuk és benne bízunk, sőt éppen lehetőség az Örökkévaló számára, hogy megmutassa mennyire szeret bennünket. Nem kell tehát megadni magunkat a csüggedés, elkeseredés vagy a feladás gondolatának, mert ha Isten velünk, hozzá menekültünk és ő a reménységünk, akkor a legjobb helyen vagyunk. Nem az a kérdés, hogy mit tudunk elképzelni, megálmodni a jövőnkről, hanem az, hogy a Mindenhatóval segítségével mivé válhatunk, mire leszünk képesek. Magunkkal kapcsolatban lehetünk kishitűek, de a mennyei Atya lehetőségével, erejével kapcsolatban sohase legyünk azok! Várnak ránk még azok a hősi tettek, csodálatos sikerek, amelyeket nem önmagunkban érhetünk el, hanem Isten segítségével.

Mennyei Atyám, hálát adok mert veled, segítségeddel hatalmas és csodálatos dolgok várnak még rám!

*Revideált új fordítás

2023. december 3., vasárnap

Napi felülről:

„És ahogyan elvárjátok, hogy bánjanak veletek az emberek, tegyetek velük aszerint!”

Lukács evangéliuma 6. rész 31. vers*

Áldott vasárnapot, az emberi akaratunk, elvárásunk és vágyunk másokat felemelő tettekre váltását kívánom minden testvérem számára!

Tele van a szívünk, lelkünk olyan vágyakkal, elvárásokkal a környezetünk felé, amelyről úgy gondoljuk, hogy a boldogságunk, megelégedettségünk alapjai lehetnének. Szeretnénk, ha tisztelettel, megbecsüléssel, türelemmel és megfelelő érzékenységgel figyelnének ránk. Amikor hibázunk, rosszul döntünk, akkor nem megvetnének ezért, megaláznának vagy folyamatosan felemlegetnék az esetet, hanem segítenének helyreállni és megértéssel fordulni felénk. Örömmel fogadnának és igaz szeretettel vennének körül. Ezek közül valamit ki is mondunk, de a legtöbbet csak a belsőnkben dédelgetünk. Amíg csak várunk ezek beteljesedésére, addig sokszor fogjuk rosszul érezni magunkat. Ha igazán jót akarunk magunknak miközben az Isten országát építjük, akkor ezeket a bennünk élő normákat kell felhasználni arra, hogy mit és hogyan tegyünk másokkal. Ennek rajtunk kívül nincs semmi akadálya, mert semmi mástól nem függ, csak a mi akaratunktól és hozzáállásunktól! Nem elbújnunk kell, védekeznünk vagy visszavágnunk, azért, amit velünk tettek, hanem hittel és bátran cselekedni aszerint, amit mi elvárnánk. Ez ad esélyt a változásra, ez a szeretet útja!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert megmutattad, hogy akkor is javamat munkáltad, figyeltél rám, amikor én nem érdemeltem meg, hitetlen voltam és nem törődtem veled!  Köszönöm, hogy esélyt adtál a gondolkozásom, a szívem változására!

*Saját fordítás

2023. december 2., szombat

Napi felülről:

„Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek?”

Márk evangéliuma 8. rész 18. vers*

Áldott szombatot, a képességeink, adottságaink és tapasztalatunk bölcs és Istenre tekintő használatát kívánom minden testvérem számára!

Igen nagy értéknek kell tekintenünk, ha van szemünk és ezáltal látásunk, ha van fülünk, amely kaput nyit a hangoknak és emlékezetünk, hogy visszaidézhessük mindazt, amit már átéltünk. Ezek csodálatos ajándékok, amelyre akkor döbbenünk rá igazán, amikor részben vagy egészben elveszítjük bármelyik képességünket is. Azonban megtörténik, hogy pont ezek a lehetőségeink lesznek akadályai annak, hogy messzebbre lássunk, figyelmesen halljunk és mennyei haszonnal emlékezzünk. Látjuk az előttünk tornyosuló kihívás fáját, de nem figyelünk arra, akié az egész erdő. Meghalljuk azt, ami beleillik a tervünkbe, elképzelésünkbe, de azt nem, ami felülről szól hozzánk. Büszkén, felnagyítva és kiszínezve emlékezünk arra, hogy milyen jó és nagy dolgokat tettünk, miközben elfelejtjük azt, amit az Örökkévaló vitt véghez értünk, bennünk és velünk. Itt az idő, hogy szemünket, fülünket és emlékezetünket is bölcsen kihasználjuk Isten országának keresésében, építésében és hasznára. Arra, hogy mindezek a képességek, ne akadályai legyenek a hitünknek, hanem annak szolgálatába álljanak, akitől kaptuk őket!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert tőled van a látásom, hallásom és emlékezésem ajándéka! Segíts, hogy mennyei bölcsességgel és haszonnal használjam mindegyiket!

*Új Fordítású Biblia

2023. december 1., péntek

Napi felülről:

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

136. zsoltár 1. vers*

Áldott decembert, pénteket, az Örökkévaló felemelő, megerősítő és reményt adó jóságát, szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Talán könnyebb megadni magunkat, a reménytelenségnek, panaszkodni és másokat hibáztatni, de ez csak az önsajnálatunkat táplálja, miközben egyre mélyebbre süllyedünk az elkeseredés mocsarába. Nem erre teremtettünk, nem azért születtünk, hogy feladjuk a küzdelmet, a jóért való harcot, akkor sem, ha gyengének és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Van még ragyogó fénysugár a komor felhők fölött, van még, akinek fontos a sorsunk, aki még a hajszálainkat is számon tartja, és szeretetét nem vonta meg tőlünk! Ez a jóság nem csupán távolról integet felénk, nem egy tovatűnő délibáb az álmaink láthatárán, hanem jelenlévő valóság mindazok életében, akik rábízták magukat. Az érzéseink nem minden pillanatban látják őt, mert általában arra fókuszálnak, ami éppen előttük tornyosul, de a hitünk mindig gyönyörködhet benne. Ma is lesz sok olyan hatás és tapasztalat az életünkben, ami inkább lehangoló vagy elcsüggesztő, de mindez semmit sem változtat azon a tényen, hogy még mindig jó az Úr, szeretete, kegyelme ad örök biztonságot!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóságod, szereteted és kegyelmed akkor is velem van, amikor nem érzem, akkor is megtart, amikor gyenge vagyok, mert tiszta szívből benned bízok!

*Revideált új fordítás

2023. november 30., csütörtök

Napi felülről:

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.”

16. zsoltár 5. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya kezében tartott élet biztonságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

Élet és halál, jó és gonosz folyamatosan jelen van körülöttünk és bennünk. Egyik nap túlcsordul bennünk a boldogság és öröm, mert annyi jót tapasztalunk, a másik nap elfog a félem és rettegés, mert olyan hírt kaptunk a vizsgálatok alapján magunkról, vagy azokról, akik nagyon közel állnak hozzánk, ami a reményeinket teszi tönkre! Ezt a kettőséget nem lehet megszüntetni, kiiktatni az életünkből, mert jelenleg ez az a valóság, amelyben létezünk. Pont emiatt annyira lényeges, hogy a lelkünk, a sorsunk minek, kinek a kezében van és lesz. A vak szerencse, a véletlenek sorozata elég gyenge háló ahhoz, hogy biztonságot és védelmet nyújtson számunkra. Lehet reménykedni a jó szerencsében, a kedvező széljárásban és a kemény munka eredményeiben, de mit ér mindez a legnagyobb életviharok idején? Ennél sokkal erősebb és biztosabb megoldásra van szükségünk, amely kész is van számunkra a mennyei Atyánál. Ő nem csupán megteremtette az embert, döntési felelősséggel ruházta fel, hanem otthont, örökséget, védett helyett is készített számára Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad van a jelenem és jövőm, a biztonságom és békességem, a sorsom és menedékem!

*Revideált új fordítás

2023. november 29., szerda

Napi felülről:

„Ennek ellenére, sokan hittek Jézusban még a vezetők közül is, de a farizeusok miatt ezt nem vallották meg nyíltan, nehogy kizárják őket a zsinagógai közösségből.”

János evangéliuma 12.rész 42.vers*

Áldott szerdát, a félelmeink, emberi vélemények és kritikák ellenére való bátor, őszinte és hittel teli életet kívánok minden testvérem számára!

A szív mélyen elrejtett, de valóságos gondolatai, hite sokkal előbb megszülethet, mint az a bátorság és őszinteség, amellyel ezeket fel merjük és akarjuk vállalni. Amikor szerelmesek lettünk annak az érzése is belül kezdődött el és el kellett telnie egy időnek, el kellett jönnie a megfelelő pillanatnak, hogy ezt megvalljuk kedvesünknek. Ez egy természetes folyamat, de az már gond, ha mások véleménye, gondolkodása vagy a bírálatuktól való félelem miatt nem merjük kimondani azt, amit igazán hiszünk, gondolunk. Hány házasság meg sem született volna, ha az aggodalmakra, kiritkákra tekintettel fel sem vállalják a felek a valódi érzéseiket. A hit földjén talán még nehezebb a helyzetünk, hiszen itt olyan területről kellene szint vallanunk, amely részben túlnyúlik a jelenlegi érzékelhető világunkon. Arról kellene beszélnünk, amit nem tudunk kézzel foghatóan felmutatni, bebizonyítani mégis működő valóság. Ezzel kitehetjük magunkat mások gúnyolódásának, megvetésének és lenézésének, de ha valóban szeretjük az Urat, akkor nincs mitől tartanunk vagy félnünk, nem lehetünk gyávák, mert ő is kiáll mellettünk, akkor is, amikor gyengének, erőtlennek érezzük magunkat.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te felvállaltál engem is Jézus Krisztusban, ezért a hitemet, benned való bizalmamat és szeretetemet nem akarom eltitkolni és bárki előtt is szégyellni!

*Egyszerű fordítás

2023. november 28., kedd

Napi felülről:

„Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!”

141. zsoltár 3. vers*

Áldott keddet, a szívünk szándékának, gondolatainak és a kimondott szavaink súlyának, felelősségének felvállalását és haszonra fordítását kívánom minden testvérem számára!

Az Örökkévaló gondolatára, tervére és szavára teremtetett az egész világ, mi pedig az ő képére és hasonlatosságára, vagyis képesek vagyunk terveket szőni, álmokat megvalósítani és szavakba önteni a gondolatainkat. A gonoszság valóságos jelenléte miatt azonban kétélélű fegyverré vált ez az ajándékunk. Nem csak szeretni és segíteni tudunk a beszédünk által, hanem rombolni, ellenségeket gyártani és megalázni is. A nyelv hatalmát nem szabad lebecsülni, hiszen erre birodalmak épültek fel, családok születtek, sőt Isten országának az üzenete is ezen keresztül jutott el hozzánk. Tűz, amely melegíthet és segíthet, de ha nem tartják keretek között, akkor mindent felégethet maga körül. A legnehezebb akkor elzárni az útját, amikor a saját igazságunk felszítja, túlfűti és makacsul ki szeretne törni belőlünk. Ilyenkor válunk tűzokádó sárkányokká, akik megperzselik a környezetüket. A változás belül kezdődik el. Az önfegyelem és a türelem ehhez az emberi összetevő, de sokszor már ez is kevés, ezért kell a felülről érkező segítség! A szívünk mennyei lecsendesítése, megbékülése és észre térése, hogy szavaink építsenek és ne romboljanak!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzám is eljutott szavad teremtő ereje és békessége! Segíts, hogy uralkodhassak a szívem szándékain, gondolataim tisztaságán és beszédem tűzén!  

*Egyszerű fordítás

2023. november 27., hétfő

Napi felülről:

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! ”

Ézsaiás könyve 51. rész 7. vers*

Áldott hétfőt, félelem, rettegés és szorongás alól felszabadult, hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Minden új hét, nap maga előtt görgeti a múlt terhelő szikláit. Amíg van elég erőnk, amíg tart a lendület, a sodrás, addig nincs is ezzel nagyobb problémánk. Súlyos gondokat is képesek vagyunk elhordozni, mert nekifeszülünk és odatesszük magunkat amennyire csak lehet. A környezetünk hozzáállása rendkívül lényeges abban, hogy meddig és hogyan bírjuk a terhelést. Vannak, akik kifejezetten bátorítólag hatnak ránk. Ilyen lehet a társunk, a gyermekeink, testvéreink és barátaink, akik szeretnek bennünket és bíznak bennünk. Értük olyan dolgokat is megteszünk, amit magunktól sohasem. Akik azonban közömbösek felénk, sőt szemrehányó, sértő és megalázó módon viselkednek velünk szemben, azok olyan módon akadályozhatják az előrehaladásunkat, ami miatt elveszítjük az életerőnket. Ezek a vádaskodások, szidalmak és bántások bármily félelmet keltőek is, egyszerűen meg kell szabadulni tőlük. Ez pedig a leghatékonyabban úgy lehetséges, ha rábízzuk a szorongásainkat, arra, akinek van hatalma és lehetősége arra, hogy elvegye rólunk. Ne félj tehát és ne rettegj az emberek véleményétől, mert nem náluk van az igazság, hanem a mennyei Atyánál! Engedd, hogy az ő szeretete legyen úr a szívedben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted elég erős, hatalmas és valóságos ahhoz, hogy ne kelljen félnem, rettegnem mások véleményétől, sértő és megalázó viselkedésétől!

*Revideált új fordítás

2023. november 26., vasárnap

Napi felülről:

„Tudjátok, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy a bűnt félretegye az útból, és benne egyáltalán nincs bűn.”

János első levele 3. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, a lelkünkre leselkedő mindenféle bűn, gonoszság és hamisság megítélését és határozott elvetését kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy gyenge, gyarló és esendő ember vagyok, de ez nem lehet hivatkozási alap ahhoz, hogy megadjam magamat a gonosznak, hogy a rossz úton járjak, hogy titkos bűnöket rejtegessek és dédelgessek magamban. Nem hagyott magamra az Isten a kísértés elleni küzdelmeimben. Jézus Krisztus azért jött el, lett emberré, vállalta a testi lét teljes megélését, hogy elvegye, félre tegye a bűnt a menybe vezető út elől. Aki el és befogadja őt, annak megnyílik a lehetősége arra, hogy többé ne önmagának éljen, hanem Isten gyermekeként tanuljon jót tenni, szeretni és küzdeni másokért. A bűn egész életemben körbevesz, kísért és megpróbál tönkre tenni mindent, ami értékes, de nem kell hagynom, hogy uralkodjon rajtam, hiszen már nem a főnököm, nem fogva tartóm vagy a barátom. Jézus Krisztus által egy új reménység költözött a szívembe, a menny szeretete, íze és zenéje. Vele együtt azért lehet győztes az életem, mert ő már megnyerte a legnagyobb csatát értem a kereszten és feltámadásának erejével munkálkodik bennem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által új reménységét és bizonyosságot kaptam, mert ő győzött a bűn, a halál és a gonoszság felett!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!