2023. január 29., vasárnap

Napi felülről:

“Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!”

Lukács evangéliuma 17. rész 3. vers*

Áldott vasárnapot, az elromlott kapcsolataink Isten szerinti rendezését és helyreállítását kívánom minden testvérem részére!

Nem az a megfelelő és igaz út, amikor eltűröm a társamtól, testvéremtől, barátomtól kapott bántásokat, mintha mi sem történt volna, miközben belül emésztem magam. Ez alázatoskodó mártírkodás, képmutató hozzáállás, ami csak mélyíti a problémát, miközben azt akarom hinni, hogy ez a helyes, ezt kívánja tőlem az Isten is. A másik megoldási kísérlet sem jobb, amikor az elrontott lépés miatt inkább eltávolodok a másiktól, megszüntetem a kapcsolatot, ahelyett, hogy küzdenék a helyreállásáért. Első sorban magamra, a saját lelkemre kell vigyáznom, ez a legfőbb felelőségem. Amikor egy helyzet békétlenséget hoz a szívembe, mert megbántottak, akkor nem igazságot kell szolgáltatnom, hanem a tőlem telhető módon mindent meg kell tennen a rendezésért, hogy teljesen meggyógyuljak a sebzettségemből. Nekem kell lépnem először, hogy világosságra hozzam a fájdalmaimat és szembesítsem ezzel azt, aki hozzám közel állóként mindezt okozta. Beszélnem kell vele, nem hallgathatok, ha tényleg szeretem és kedvelem. Meg kell küzdenem a rendezés esélyéért, mindaddig, amíg csak lehetséges, amíg van rá bármilyen remény.

 Mennyei Atyám, hálát adok, mert családtagokkal, testvérekkel, barátokkal áldottál meg! Segíts, hogy tőled tanult módon tudjam rendezni a kapcsolataimat!

*Revideált új fordítás

2023. január 28., szombat

Napi felülről:

„de Jézus így biztatta őket: Én vagyok az, ne féljetek!”

János evangéliuma 6. rész 20. vers*

Áldott szombatot, a felülről érkező bátorítás, biztatás meghallását, megértését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Egy igen fárasztó nap befejeztével, ahol több, mint ötezer embert kiszolgáltak étellel a tanítványok, még várt rájuk megpróbáltatás az éjszakában is. Hajóikon úton voltak a túlsó partra, miközben Jézus visszavonult egyedül imádkozni a hegyre. Sötét volt már, a tenger háborgott, mert erősen fújt a szél, de a legnagyobb rémületet mégis az okozta, hogy egy alakot láttak, amint közeledett a csónakjukhoz. Hiába voltak tapasztalt hajósok, sok mindent megélt férfiak, ez félelemmel töltötte el őket mindaddig, amíg nem hallották meg Jézus bíztató szavát, amivel megszólította őket. A félelmeink mögött legtöbbször a tudatlanságunk vagy téves elképzeléseink állnak, de ez nem csupán testi értelemben igaz, hanem lelki tekintetében is. A babonás hit nemhogy megmentene bennünket a szorongásainktól, a rettegéstől, hanem egyenesen táplálja és erősíti azt. Ezzel pont ellentétes irányba vezet minket az Istenbe vetett mély bizalom, amely odafigyel és meg is hallja a felülről érkező bíztatást, bátorítást, ami pont nekünk szól. Megnyugtatja a szívünket és biztonságba vezeti az életünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az a terved, hogy a félelem helyett a jelenléted biztonsága töltsön el és be!

*Egyszerű fordítás

2023. január 27., péntek

Napi felülről:

“Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.”

Példabeszédek könyve 17. rész 1. vers*

Áldott pénteket, a békességgel átjárt együttélés, együttműködés és közösség biztonságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A békességes légkör, kapcsolat nem megvehető, nem lehet rá előfizetni és nem is a szerencsés nyertesek kiváltsága, hanem egy közös kert, amit mindenkinek folyamatosan gondoznia kell, hogy egészségesen növekedjen. Vannak, akik magukban hordozzák a békétlenséget, megfelelési kényszer rabságában szenvednek és állandóan veszélyt jelentenek a nyugodt együttélésre. Számukra a békesség egyfajta megalkuvásnak tűnik az igazságérzetükkel szemben. Igazából velük, bennük van a probléma, de ezt a hangos véleményükkel, erőszakos megjegyzéseikkel és magyarázataikkal próbálják védeni, ami pedig másokban szül ellenérzést. Ez egy ördögi, romboló kör lesz mindaddig, amíg a közösség ki nem tör belőle azzal, hogy a békességet, a szeretetteljes kapcsolatokat mindennél értékesebb és fontosabb kincsnek mondja ki és őrzi meg, ami pedig ezt aláássa azt egyértelműen jelzi. A békétlenek számára pedig, amennyiben ez lehetséges megpróbál abban segíteni, ami az ő igazi problémájuk, ami a gyökere a háborgásuknak. Ez lehet, hogy nem jár anyagi előnyökkel, de ez teszi valóban élhetővé a környezetünket.

Mennyei Atyám, neked köszönhetem, hogy megismerhettem azt a békességet, amely nem egy ideig tartó jó érzés, hanem a szívem valódi közege és gyümölcsöző kertje.

*Új Fordítású Biblia

2023. január 26., csütörtök

Napi felülről:

“Mennyire szeretem tanításodat, Uram! Egész nap azon gondolkodom.”

119. zsoltár 97. vers*

Áldott csütörtököt, a gondolataink, terveink és vágyaink Isten tanításával való átitatását kívánom minden testvérem számára!

Két dolog befolyásolja alapvetően azt, hogy miről gondolkodunk, elmélkedünk és tűnődünk. Az egyik, hogy mit látunk, hallunk és tapasztalunk magunk körül a világból. Ezt részben szabályozhatjuk azzal, hogy mit olvasunk el, mit nézünk meg és mire fordítjuk a drága időnket. Érdemes teljesen bezárni azokat az ajtókat, amelyek kulcsa nálunk van, de rajtuk keresztül lélekromboló, elkeserítő vagy gonosz hatások érkeznek hozzánk. Ezek nélkül is megtalálnak bennünket a lehangoló hírek, hiszen Istennek az a terve velünk, hogy ebben a világban éljünk és váljunk áldássá. A másik talán még fontosabb kérdés, hogy mit őrizgetünk a szívünkben, miből építgetjük a vágyaink szárnyát és kinek a terveit szeretnénk megvalósítani. Ezek a saját titkaink, amelyeket részben meg sem akarunk vagy meg sem merünk osztani másokkal, de valójában ezektől függ, hogy mennyire lesz boldog az életünk. Mivel nem csupán erre a földre születtünk, ezért akkor teljesedik ki a létünk, amikor a lelkünkben összeér a menny a földdel, vagyis Isten szava betölti a szívünket és ez lesz a megtermékenyítő, éltető talaja álmainknak, vágyainknak és a gondolatainknak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy igéd, tanításod hozzám is betért és otthont talált szívemben!

*Egyszerű fordítás

2023. január 25., szerda

Napi felülről:

„Boldog ember, aki kiállja a megpróbáltatást, mert hitelessé válva el fogja érni az élet koronáját, melyet megígért az Úr az őt szeretőknek.”

Jakab levele 1. rész 12. vers*

Áldott szerdát, a próbák és kísértések tűzének megtisztító és hitelessé formáló erejét kívánom minden testvérem számára!

Az erős hit nem ment meg bennünket a próbáktól és kísértésektől, hanem pont azokon keresztül lesz hiteles, edzett és megbízható a hitünk. Jól tesszük, ha elkerüljük a veszélyes helyzeteket, távol tartjuk magunkat a kétes ügyektől és nem bonyolódunk bele semmilyen hamisságba, de ezzel együtt is elkerülhetetlen az életünkben a nehézségek kohója. Ez része a hit és jellemformálódásunknak. Próbákon mindenki keresztülmegy. Kísértéssel találkozni fogunk lépten-nyomon, de az igazi kihívás az, hogy miként válaszolunk ezekre, hogyan állunk helyt vagy ellen, amikor utolérnek bennünket. Tűzálló ruhát csak tűzben lehet hitelesíteni. Az embert próbáló gondok sohasem lesznek kedveltek és vágyottak, de hasznunkra még válhatnak, amikor ezekben is megéljük Isten szeretetét és gondviselő jelenlétét. A mennyei Atya sohasem hagyja viszonzás nélkül a felé irányuló szeretetünket, bizalmunkat és elkötelezettségünket és mi más tudná ezt jobban bizonyítani, mint a megpróbáltatások tüzében való helytállásunk. Csak a tiszta, igaz hit tűzálló, a többivel megégetjük magunkat!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy a próbákat és kísértéseket is fel tudod használni arra, hogy erősödjön a hitem!

*Saját fordítás

2023. január 24., kedd

Napi felülről:

“Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk.”

20. zsoltár 9. vers*

Áldott keddet, a megújulás, megerősödés és elköteleződés valóságát, örömét és győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Küzdelmeink ma is lesznek szép számmal. Olyanok is, amelyekre napok óta készültünk, de előbukkannak majd nem várt nehézségek, bosszantó helyzetek, amelyek próbára teszik nem csak a türelmünket, de a lelki erőnket is. Mérgelődhetünk, kiakadhatunk, hibáztathatunk, szidhatunk másokat, de ez csak a gyengeségünk jele és álcázása. Annál többről szól az emberségünk, hogy ki tud hangosabban és hatékonyabban veszekedni, háborogni. A győzelem ott kezdődik, hogy az első bekapott ütés után, ami megtántorít, nem összezuhanunk és szabadjára engedve haragunkat vagdalkozunk szavainkkal, hanem előre engedjük a kormánykerékhez a hitből fakadó türelmet. Először is magunknak adunk időt, hogy a lelkünk lázongása elcsituljon, mert amíg ez tart nem vagyunk igazán önmagunk, mert az érzelmeink minden mást háttérbe szorítanak.  Nem engedjük meg szívünknek a választ addig, amíg az nem megfontoltságból, hitből és szeretetből érkezik. Isten pedig elvégzi azt, amire mi már nem vagyunk képesek!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy mellém állsz, hogy taníts felkelni, talpon maradni és győzni azokban a harcaimban, amelyek ma várnak rám!

*Revideált új fordítás

2023. január 23., hétfő

Napi felülről:

“Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”

Lukács evangéliuma 19. rész 10. vers*

Áldott hétfőt, Isten minket kereső és megmentő szeretetének megtapasztalását, erejét és védelmét kívánom minden testvérem számára!

Vannak rokonaink, barátaink, akiknek számítunk, akik értékelnek bennünket, ezért képesek akár órákat is utazni, hogy egyszerűen csak találkozzanak velünk. Ezt mi is megtesszük olyanokért, akiket szeretünk, akik közel állnak hozzánk, mert ezt érezzük természetesnek. Jézus Krisztus nagy utat tett meg a mennyből a betlehemi jászolig, hogy eljusson hozzánk, tévelygő emberekhez. Határozott célja volt jövetelének, ami nem önmaga megvalósításáról szólt, hanem a mennyei Atya szeretet-tervének beteljesítéséről. Megérkezett, hogy megkeresse mindazokat, akik elvesztek az élet útvesztőjében, de a szívükben megmaradt a vágy, a reménysugár, hogy segítséget kaphatnak felülről. Eljött, hogy miután rátalált a csalódott, összetört szívekre, azok pedig befogadták őt, azokat megújítsa, újjáteremtse és megőrizze őket mindörökre. Ez az a szeretet, amely nem azért hajolt le hozzánk, mert annyira jók lettünk volna, hanem azért, hogy hazataláljunk általa, oda ahová tartozunk, amire megszülettünk és ahol ujjongva örülnek nekünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megkerestél, hálát adok, hogy megmentettél és megőrzöd éltemet mindörökre!

*Egyszerű fordítás

2023. január 22., vasárnap

Napi felülről:

“Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.”

Pál levele a rómaiakhoz 10. rész 9. vers*

Áldott vasárnapot, a szív rendíthetetlen hitét és a lélek mély elkötelezettségét kívánom az Úr iránt minden testvérem számára!

Az életünket valamilyen hit szerint éljük, ugyanis a tudásunk csak egy ideig lát el, tovább már csak hit által tudunk tekinteni. Ez lehet, hogy egy örökölt vélekedés, lehet, hogy az élet megpróbáltatásai által alakult ki egy magunk módján való hitrendszer, lehet a szív mély elkötelezettsége, de mindenképpen meghatározza mind a jelenünk, mind a jövőnk alakulását. A hit döntése több annál, hogy van-e Isten vagy sem, sokkal inkább az a kérdése, hogy Vele vagy nélküle! A lelkünknek szüksége van egészséges és erős kapcsolatokra, amelyek egyrészt biztonságot adnak, másrészt meghatározzák, hogy kik is vagyunk, kihez tartozunk, hol van az otthonunk. Ezek bizalomból, elkötelezettségből és hűségből épülnek, vagyis hitből. Ezen alapul a mennyei Atyához való kötödésünk is, csak a legmélyebb szinten, a lelkünk, szellemünk által. Amikor Isten szeretete felé megnyitom a szívemet, bevilágítja teljesen az az áldozat, amelyet értem is meghozott, hogy ne csak itt a földön keressek helyet magamnak, hanem megtaláljam az örök hazámat is.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus által nekem is megnyílt Isten országa, az igazi otthonom!

*Egyszerű fordítás

2023. január 21., szombat

Napi felülről:

„De még mit mond? „Igen közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben.” Ez a hit Igéje, amit hirdetünk.”

Pál levele a rómaiakhoz 10. rész 8. vers*

Áldott szombatot, az Istentől kapott lehetőségeink, a hit Igéjének naponkénti használatát és erejét kívánom minden testvérem számára!

Valamit folyamatosan el szeretnénk érni, be szeretnénk bizonyítani és felmutatni sikereket hozó teljesítményt. Ez egy valóságos és teljesen normális emberi vágy, hozzáállás és életszemlélet. Akkor ütközünk nehézségbe, amikor ezzel a gondolkodással kívánjuk megragadni a végtelent, az örökkévalót és a mennyei dolgokat is, de itt átjárhatatlan falakkal találkozunk. Nem csakhogy megnyitni nem képesek Isten országának ajtaját a földi sikereink, de még rá sem tudnak találni, mert pont az ellenkező irányba keresik. Az igazi győzelem sokkal közelebb van hozzánk, mint sejtenénk vagy várnánk. Isten már elküldte hozzánk az ő szabadítását, Igéjét és meghívóját, amit elfogadni kell, elhinni és megvallani, nem pedig megdolgozni érte. Amennyire egyszerű, annyira nehéz is ez büszke énünk számára, mert ezzel ki kell mondanunk, hogy nem magunknak, hanem Istennek jár a tisztelet és megbecsülés. Ezzel együtt a hitnek és alázatnak ez az útja vezet el bennünket abba a dicsőségbe, amely semmi máshoz nem hasonlítható, a mennyei Atya mégis megosztotta gyermekeivel.

Mennyei Atyám, köszönöm életadó Igédet, dicsőségbe hívó szeretetedet!

*Saját fordítás

2023. január 20., péntek

Napi felülről:

„Jézus így szól hozzá: Kelj fel, fogd a fekhelyedet és kezdj el járni!”

János evangéliuma 5. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a problémáink ellenére is győzelmes életet kívánok minden testvérem számára!

Egy ember, aki harmincnyolc éve betegen élte a mindennapjait, mások segítségére utalva, már nem látott semmilyen reményt arra, hogy megváltozzon az élete. Mégis várt a csodára, a nagy lehetőségre, de mindeddig elkerülte. Most Jézus lépett oda hozzá és megkérdezte tőle, hogy akar-e egészséges lenni? A válaszában elmondta, hogy mit szeretne, de azt is, hogy miért nincs esélye azt elérni. Ekkor hangzik el az Úrtól ez a felszólítás. Az egészége helyreállt. Fel tudott kelni, össze tudta szedni a fekhelyét és saját maga hordozni. Elkezdett járni, teljes életet élni, ami előtte évtizedekig nem adatott meg számára. Ez volt gyógyulásának a kezdete, hiszen a teste után a lelkének is helyre kellett állni, hiszen az ugyanúgy belesérült az előtte átélt nehézségekbe. Felkelni a tehetetlenségből, elpakolni az addig megszokott, de beteges életmódot és elkezdeni valódi életet élni maga a lelki egészség megvalósulása. Amikor ez nem megy önmagától vagy reménytelennek látszik, akkor segítségre lesz szükségünk és ez ma sem lehetetlen Jézus számára!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törődsz velem, vagyis azt akarod, hogy igazi életet éljek!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!