2024. március 4., hétfő

Napi felülről:

„Aki vigyáz arra, hogy mit mond, megőrzi lelkét a bajtól, aki pedig meggondolatlanul beszél, az saját magát sodorja bajba.”

A példabeszédek könyve 13. rész 3. vers*

Áldott hétfőt, bölcs, végiggondolt és megfontolt megnyilvánulásokat, ígéreteket és hozzászólásokat kívánok minden testvérem számára!

A felszínes, meggondolatlan és sértő megjegyzések virágkorát éljük, hiszen sohasem volt még ennyi módunk és lehetőségünk arra, hogy ezeket kinyilvánítsuk. Van egy olyan belső késztetésünk, hogy amikor beszélünk, hozzászólunk valamihez, az az értékünket növeli vagy legalábbis kimutatja. Mi is vagyunk valakik, hiszen megmondtuk a magunkét. Viszont a szavak olyanok, mint az étel. A mennyiség számít, de az emészthetőség és a minőség megkerülhetetlen. Nem minden szavunk táplál, éltet vagy segít a helyreállásban, mert amikor beleöntjük az epénket, mérgező gondolatokkal vegyítjük vagy szabadjára engedjük az indulatainkat, akkor könnyen bajba sodorhatjuk magunkat a következmények miatt. Ráadásul komoly kísértésünk, hogy a haragos kifakadásainkat tekintsük az őszintének és ne a meggondoltakat, mintha a fékeveszett, felelőtlen száguldozást tartanánk autózásnak és nem a figyelmes, körültekintő vezetést. A balesetek többségét azok okozzák, akik nem tekintenek se szabályokra, se mások érdekeire, és ezzel nem csak magukat sodorják veszélybe, de a környezetüket is.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem csak érzéseket, indulatokat adtál, hanem bölcsességet és értelmet is, amivel mederben tarthatom és helyes irányba terelhetem azokat.

*Egyszerű fordítás

Programjaink: 2024. március 3 -10.

Olvass tovább

2024. március 3., vasárnap

Napi felülről:

„Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.”

Ézsaiás könyve 53. rész 12. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya felelemelő szeretetének megtapasztalását, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Az igazságtalanság nem embernek való, nem emberhez méltó és nagyon nehezen viselhető el. Amikor velünk szemben követik el, a mi kárunkra történik, mi szenvedünk hátrányt, akkor teljesen jogosnak érezzük a felháborodást, dühöt és haragot emiatt. Pedig észre sem vesszük, hogy minden önző tettünk, ígéretünk megmásítása és hazug lépésünk valakinek a szívét megsebesíti, összetöri vagy éppen megkeményíti. A legmegrázóbb mégis az, hogy a Teremtővel szemben követjük el a legtöbb igazságtalanságot, hűtlenséget és szószegést. Elfordultunk attól, akinek minden köszönhetünk! Nem figyelünk arra, aki megajándékozott minket az élettel és jóságával körbevesz bennünket. Magunknak, a véletlennek vagy a szerencsének tudjuk be mindazt, ami tőle van. Ennek a mérhetetlen hálátlanságnak ellenére, Istenünk szeretete mégis esélyt és lehetőséget ad, hogy rendezzük a kapcsolatunkat vele. Miattam halt meg, helyettem vállalta a szenvedést, az én igazságtalanságom törte össze, hogy segítsen rajtam, kiszabadítson a sötétség fogságából az élet világosságára!

Menyei Atyán, hálát adok, mert Jézus Krisztusban értem is eljöttél! A veled szembeni igazságtalanságom, hálátlanságom és hűtlenségem miatt ő szenvedett, hogy értem is közbenjárjon és hazavezessen!  

*Revideált új fordítás

2024. március 2., szombat

Napi felülről:

„A békesség Isten pedig össze fogja törni a Sátánt a lábatok alá hirtelen! Jézusnak, a mi urunknak kegyelme veletek!”

Pál levele a rómaiakhoz 16. rész 20.vers*

Áldott szombatot, Isten minden értelmet meghaladó békességének jelenlétét és gonoszt eltipró hatalmát kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy a szívünk vágyik a szabadság után, de a gonosz valóságos jelenléte miatt ez nem egyszerűen csak döntés vagy akarat kérdése, mert nálunk nagyobb és erősebb hatalommal állunk szemben. Ellene nem emberi erőre, leleményességre vagy értelemre van szükségünk, hanem Isten munkájára, közbelépésére. Ami nekünk lehetetlen, az az Örökkévaló számára nem probléma. Ami képes legyőzni minket, attól az Úrnak van hatalma megszabadítani bennünket. Mindezt akár egyik pillanatról a másikra is megteszi értünk. Az Isten békessége bennünket betölt és megerősít, a Sátán hatalmát pedig összetöri felettünk és a lábunk alá taszítja. Ennek biztosítéka a mi urunk, Jézus Krisztus kegyelme, szabadító ereje és a bűn, a halál feletti győzelme. A kulcs tehát nem az akaraterőnk, a szilárd erkölcsünk vagy az elszántságunk, hanem a velünk, bennük élő Megváltó. Ő ezért jött el, hogy a gonosz munkáját lerombolja, a láncokat összetörje és ne a töredezett, nádszál életünket morzsolja szét, hanem a Sátán erejét szégyenítse meg előttünk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert békességed vigasztaló és szabadító ereje lehet az én reménységem a gonosz elleni küzdelmemben Jézus Krisztus jóakarata és kegyelme által!

*Saját fordítás

2024. március 1., péntek

Napi felülről:

„Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más!”

Ézsaiás könyve 45. rész 22. vers*

Áldott pénteket, márciust, a valódi szabadságunk és igazságunk megfelelő helyen való keresését és felfedezését kívánom minden testvérem számára!

A panaszlistánk legtöbbször úgy működik, hogyha egyet kihúzunk belőle, akkor kettő kerül gyorsan a helyére. Egész nap tudnánk arról beszélni, hogy milyen nehéz a helyzetünk, mennyi problémánk van, miért kell bennünket sajnálni. Mások súlyos nyomorúságára tekintve egy kis időre elszégyelljük magunkat és lehet, hogy még hálát is adunk, hogy nekünk nem annyira rossz a sorsunk, de a következő pillanatban már újból a saját aggodalmaink, gondjaink terhe nehezedik ránk. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen ősidők óta így működik az emberi természet, legfeljebb a problémák változnak és cserélődnek. Pont ezért van szükségünk mennyei segítségre, arra a szabadságra, igazságra és jövőképre, amit az Örökkévalónál találhatunk meg, nála kaphatunk meg és élhetünk át. Nem tudunk annyira messzire kerülni Istentől, hogyha mégis hozzá fordulunk, őt keressük és hívjuk segítségül, akkor ne tárná fel magát! Igaz, hogy a büszkeségünk nehezen adja meg magát, ismeri be a hibáit, tévedésit és bűneit, de amikor ezt megtesszük, akkor eljön számunkra is a felszabadulás ideje, a lélek igaz öröme!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzád fordulhatok segítségért, szabadulásért minden időben, helyen és problémával, mert te vagy az én Istenem!

*Revideált új fordítás

2024. február 29., csütörtök

Napi felülről:

„Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene, az Úr.”

A krónikák második könyve 31. rész 20. vers*

Áldott csütörtököt, a gondolkodásunk, tetteink és döntéseink Isten szerinti formálódását, vállalását és alkalmazását kívánom minden testvérem számára!

Akár vezetőként, akár egyszerű beosztottként naponta több döntést is meg kell hoznunk, fel kell vállalnunk és meg kell valósítanunk. Ezek mérlegelésénél három nagyon eltérő igazodási pontot találunk, amelyek helyes sorrendje és aránya mutatja meg igazán, hogy miben hiszünk valójában. A sorban az első helyre szoktuk tenni a saját érdekeinket. Alapvetően mindenki törődik önmagával és ez nem csak természetes, de egyéni felelősségünk is. A második a család, a közösség, a környezetünk jóléte és gyarapodása, amelynek határa nagyban függ attól, hogy mekkora a szívünk, az elköteleződésünk és a hűségünk. A harmadik, ami igazából hosszútávon a legfontosabb az a mennyei tervekhez, célokhoz és útmutatáshoz való igazodás. Csak addig kerül ellentétbe ez a három egymással, amíg nem oldódik fel önző énünk mások felett való uralkodásra hajló mély és valós vágya az Isten szeretetében. Az igazi sikereink a közös győzelmek az Úrral és azokkal, akikkel egy csapatban lehetünk. Nem érdemes ennél kisebb célt kitűzni, minthogy azt tenni, amit jónak, helyesnek és igaznak lát az Örökkévaló, mert minden más egészséges vágyunk ebben fog beteljesedni.

Mennyei Atyám hálát adok, mert terved, akaratod és útmutatásod a legjobb és legtöbb, ami célt mutathat és adhat nekem!

*Revideált új fordítás

2024. február 28., szerda

Napi felülről:

„Isten, aki békességünk forrása, legyen veletek! Ámen.”

Pál levele a rómaiakhoz 15. rész 33.vers*

Áldott szerdát, a felülről érkező, mennyei békesség megtapasztalását, jelenlétét és bölcsességét kívánom minden testvérem számára!

A lelkünk békessége az a kincs, amit nem a sikerek magaslatai hoznak el számunkra vagy a kemény munka fogja a felszínre hozni valahonnan mélyről, mert mindezeknél több, egyszerre magasabb és mélyebb. A békesség a szívünk megnyugvása az élet tenyerében és akkor lesz maradandó, amikor felfedezzük, hogy ez a kéz valójában a mennyei Atya felénk nyújtott karjához tartozik. Nem tűzszünet vagy vihar előtti csend, hanem az Istennel és emberekkel is rendezett kapcsolatok otthona. A békesség azt üzeni, hogy a helyemen vagyok, nem kell menekülnöm sem magam, sem mások elől, mert nincs miért. Tudom, hogy ki vagyok, ki lehetek és kinek a segítségével. Van egy mennyei forrás, amely táplálja ezt a hitet és tudást, ráadásul ma is működik és hat. Ebből érdemes meríteni, táplálkozni és élni, hiszen ezt semmi mással nem lehet pótolni vagy helyettesíteni. Ennek minden cseppje Isten szeretetét bizonyítja és teszi valóságossá bennünk, azt a meggyőződést, hogy van áldott jövőnk, amelynek biztosítéka az Örökkévaló ígérete és segítsége.

Mennyei Atyám hálát adok a békességért, amelynek forrása te magad vagy!

*Egyszerű fordítás

2024. február 27., kedd

Napi felülről:

„Akinek van füle, hallja!”

Máté evangéliuma 11. rész 15. vers*

Áldott keddet, a hallásunk, figyelmünk és megértésünk mennyei fókuszát kívánom minden testvérem számára!

Nem csupán arra kaptuk a felfogó képességünket, hogy a látható világot megtapasztaljuk, hanem arra is, hogy érzékelhessük és odafigyeljünk a mennyei üzenetre. Ez az a terület, ahol a lelkünk kezd el látni és hallani, észrevenni és felfigyelni arra, amit Isten szeretne tanítani nekünk. Mint, amikor a kisgyermek elkezdi felfedezni a világot, és eközben a szüleitől hallja, hogy mi micsoda, mitől kell tartania és mi az, ami hasznos számára. Nem csak a fizikai környezet hangjait észleli, hanem azt is, ami segít annak a helyes megértésében. Ez a hitben való élet többlete, lehetősége és csodája. Értelmes emberként az is felelősségünk tehát, hogy nyitottak, befogadóak legyünk a felülről érkező útmutatásra, annak jelentőségére és súlyára. Arra nem hivatkozhatunk, hogy nem szólt az Ige, nem hirdették számunkra, nem volt módunk a kezünkbe venni a Bibilát és tanulmányozni, mert mindezek megadatnak számunkra legfeljebb nem élünk a lehetőséggel, mert más köti le a figyelmünket. Igazából, nem a fülünk hiányzik, hanem a megfelelő használata!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csak külvilág zaját hallhatom, hanem a te szavadra is nyitott lehet a fülem, a szívem, ami a legtöbbet jelenti számomra!

*Revideált új fordítás

2024. február 26., hétfő

Napi felülről:

Mert ez a parancsolat: „ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét”, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Pál levele a rómaiakhoz 13. rész 9.vers*

Áldott hétfőt, a valódi szeretet egészséges, védelmező és biztonságot nyújtó jelenlétét, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

A felülről kapott parancsokat, kijelentéseket és határokat nem azért kaptuk, hogy korlátozzanak bennünket, hanem azért, hogy megvédjenek bennünket saját rossz értékrendünktől, döntéseinktől és vágyainktól. Ráadásul ezek nem is egyszerű felszólítások vagy elvárások, hanem inkább egy jó választásból fakadó következmények. Amikor a hűség mellett kötelezzük el magunkat, akkor nemet fogunk mondani a hűtlenségre. Amikor tudjuk, hogy kitől kaptuk az életet és értékeljük a különlegességét, akkor nem fogjuk azt megvonni másoktól. Amikor kemény munkával dolgozunk és Istennek köszönjük a gyarapodásunkat, akkor nem fogjuk elvenni azt, ami másé. Amikor megelégedettek vagyunk és hálásak, akkor nem fogjuk mások javait, eredményeit irigyelni és kívánni. Mindezek pedig az igazi szeretet sokféle színei, megjelenései és gyakorlatai a mindennapokban. Legtöbb bűn a szeretet hiányának betegségéből fakad. Amíg pedig nem gyógyulunk ki belőle, addig ezek a problémák is jelentkezni fognak az életünkben. Istenünk valóságos szeretete képes és kész is arra, hogy kimentsen, helyreállítson és megerősítsen abban, hogy elkötelezetten kövessük a szeretet mennybe vezető útját.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szeretet valóságos megélésben bontakoztatod ki az életem teljességét, igazi értékét és áldott jövőjét is!

*Revideált új fordítás

Programjaink: 2024. február 25 – március 3.

Szeretettel várunk!