2023. január 30., hétfő

Napi felülről:

“De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.”

3. zsoltár 4. vers*

Áldott hétfőt, a megújuló küzdelmeink között is biztos védelmet, a csüggedés helyett felemelt fejet és reménységgel látó szemeket kívánok minden testvérem számára!

Nehéz megélni, amikor érezzük, tudjuk és tapasztaljuk, hogy valamiért nem szeretnek, velünk szemben állnak, rosszakat mondanak rólunk és megpróbálnak megalázni. Az egészséges lelkületű embert nem azért bántja mindez annyira, mert személyes sértésnek veszi, hanem azért, mert fáj neki a szeretetlenség, a gyűlölet és az ellenségeskedés. Nagyon lényeges, hogy ezekben az esetekben se higgyem el azt a hazugságot, hogy ha nem szeretnek engem az emberek, akkor Isten sem szeret, magamra maradtam. Ezért ilyen időszakokban még jobban kell keresnem az Örökkévaló közelségét, jelenlétét és védelmét. Egyrészt ez segíthet felismerni a saját hibáimat, bűneimet, amit addig eltakart előlem a lelki fájdalmam és józan, bölcs lépésekre vezethet. Másrészt valóságosan átélhetem, hogy Isten egy védett otthont biztosított számomra az ő szeretetében, mert így döntött, és ezen sem mások véleménye, sem az én érzéseim nem fognak változtatni. A csüggedés helyett pedig felemeli a fejemet, hogy ne csupán az előttem lévő földet lássam, hanem a mennyet is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lelkem védelmét, biztonságát és jövőjét benned találtam meg!

*Revideált új fordítás

Programjaink: 2023. január 29 – február 5.

A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet programjai

HÉTFŐ (január 30.)

6.00 Imareggel

KEDD (január 31.)

10.15 Szolgálat az idősek otthonában

CSÜTÖRTÖK (február 2.)

18.30 Bibliaóra; János evangéliuma 6,1-21

VASÁRNAP (február 5.)

9.30 KÖZÖS ÉNEKLÉS

10.00 ISTENTISZTELET

Köszöntő: 102. zsoltár

IGEHIRDETÉS – János evangéliuma 7,1-13

Az emberi elvárások, vélemények Isten szerinti kezelése

„Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas.” János 7,6

ÚRVACSORA

16.00 ISTENT KERESŐK ALKALMA

2023. január 29., vasárnap

Napi felülről:

“Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!”

Lukács evangéliuma 17. rész 3. vers*

Áldott vasárnapot, az elromlott kapcsolataink Isten szerinti rendezését és helyreállítását kívánom minden testvérem részére!

Nem az a megfelelő és igaz út, amikor eltűröm a társamtól, testvéremtől, barátomtól kapott bántásokat, mintha mi sem történt volna, miközben belül emésztem magam. Ez alázatoskodó mártírkodás, képmutató hozzáállás, ami csak mélyíti a problémát, miközben azt akarom hinni, hogy ez a helyes, ezt kívánja tőlem az Isten is. A másik megoldási kísérlet sem jobb, amikor az elrontott lépés miatt inkább eltávolodok a másiktól, megszüntetem a kapcsolatot, ahelyett, hogy küzdenék a helyreállásáért. Első sorban magamra, a saját lelkemre kell vigyáznom, ez a legfőbb felelőségem. Amikor egy helyzet békétlenséget hoz a szívembe, mert megbántottak, akkor nem igazságot kell szolgáltatnom, hanem a tőlem telhető módon mindent meg kell tennen a rendezésért, hogy teljesen meggyógyuljak a sebzettségemből. Nekem kell lépnem először, hogy világosságra hozzam a fájdalmaimat és szembesítsem ezzel azt, aki hozzám közel állóként mindezt okozta. Beszélnem kell vele, nem hallgathatok, ha tényleg szeretem és kedvelem. Meg kell küzdenem a rendezés esélyéért, mindaddig, amíg csak lehetséges, amíg van rá bármilyen remény.

 Mennyei Atyám, hálát adok, mert családtagokkal, testvérekkel, barátokkal áldottál meg! Segíts, hogy tőled tanult módon tudjam rendezni a kapcsolataimat!

*Revideált új fordítás

2023. január 28., szombat

Napi felülről:

„de Jézus így biztatta őket: Én vagyok az, ne féljetek!”

János evangéliuma 6. rész 20. vers*

Áldott szombatot, a felülről érkező bátorítás, biztatás meghallását, megértését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Egy igen fárasztó nap befejeztével, ahol több, mint ötezer embert kiszolgáltak étellel a tanítványok, még várt rájuk megpróbáltatás az éjszakában is. Hajóikon úton voltak a túlsó partra, miközben Jézus visszavonult egyedül imádkozni a hegyre. Sötét volt már, a tenger háborgott, mert erősen fújt a szél, de a legnagyobb rémületet mégis az okozta, hogy egy alakot láttak, amint közeledett a csónakjukhoz. Hiába voltak tapasztalt hajósok, sok mindent megélt férfiak, ez félelemmel töltötte el őket mindaddig, amíg nem hallották meg Jézus bíztató szavát, amivel megszólította őket. A félelmeink mögött legtöbbször a tudatlanságunk vagy téves elképzeléseink állnak, de ez nem csupán testi értelemben igaz, hanem lelki tekintetében is. A babonás hit nemhogy megmentene bennünket a szorongásainktól, a rettegéstől, hanem egyenesen táplálja és erősíti azt. Ezzel pont ellentétes irányba vezet minket az Istenbe vetett mély bizalom, amely odafigyel és meg is hallja a felülről érkező bíztatást, bátorítást, ami pont nekünk szól. Megnyugtatja a szívünket és biztonságba vezeti az életünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az a terved, hogy a félelem helyett a jelenléted biztonsága töltsön el és be!

*Egyszerű fordítás

2023. január 27., péntek

Napi felülről:

“Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.”

Példabeszédek könyve 17. rész 1. vers*

Áldott pénteket, a békességgel átjárt együttélés, együttműködés és közösség biztonságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A békességes légkör, kapcsolat nem megvehető, nem lehet rá előfizetni és nem is a szerencsés nyertesek kiváltsága, hanem egy közös kert, amit mindenkinek folyamatosan gondoznia kell, hogy egészségesen növekedjen. Vannak, akik magukban hordozzák a békétlenséget, megfelelési kényszer rabságában szenvednek és állandóan veszélyt jelentenek a nyugodt együttélésre. Számukra a békesség egyfajta megalkuvásnak tűnik az igazságérzetükkel szemben. Igazából velük, bennük van a probléma, de ezt a hangos véleményükkel, erőszakos megjegyzéseikkel és magyarázataikkal próbálják védeni, ami pedig másokban szül ellenérzést. Ez egy ördögi, romboló kör lesz mindaddig, amíg a közösség ki nem tör belőle azzal, hogy a békességet, a szeretetteljes kapcsolatokat mindennél értékesebb és fontosabb kincsnek mondja ki és őrzi meg, ami pedig ezt aláássa azt egyértelműen jelzi. A békétlenek számára pedig, amennyiben ez lehetséges megpróbál abban segíteni, ami az ő igazi problémájuk, ami a gyökere a háborgásuknak. Ez lehet, hogy nem jár anyagi előnyökkel, de ez teszi valóban élhetővé a környezetünket.

Mennyei Atyám, neked köszönhetem, hogy megismerhettem azt a békességet, amely nem egy ideig tartó jó érzés, hanem a szívem valódi közege és gyümölcsöző kertje.

*Új Fordítású Biblia

2023. január 26., csütörtök

Napi felülről:

“Mennyire szeretem tanításodat, Uram! Egész nap azon gondolkodom.”

119. zsoltár 97. vers*

Áldott csütörtököt, a gondolataink, terveink és vágyaink Isten tanításával való átitatását kívánom minden testvérem számára!

Két dolog befolyásolja alapvetően azt, hogy miről gondolkodunk, elmélkedünk és tűnődünk. Az egyik, hogy mit látunk, hallunk és tapasztalunk magunk körül a világból. Ezt részben szabályozhatjuk azzal, hogy mit olvasunk el, mit nézünk meg és mire fordítjuk a drága időnket. Érdemes teljesen bezárni azokat az ajtókat, amelyek kulcsa nálunk van, de rajtuk keresztül lélekromboló, elkeserítő vagy gonosz hatások érkeznek hozzánk. Ezek nélkül is megtalálnak bennünket a lehangoló hírek, hiszen Istennek az a terve velünk, hogy ebben a világban éljünk és váljunk áldássá. A másik talán még fontosabb kérdés, hogy mit őrizgetünk a szívünkben, miből építgetjük a vágyaink szárnyát és kinek a terveit szeretnénk megvalósítani. Ezek a saját titkaink, amelyeket részben meg sem akarunk vagy meg sem merünk osztani másokkal, de valójában ezektől függ, hogy mennyire lesz boldog az életünk. Mivel nem csupán erre a földre születtünk, ezért akkor teljesedik ki a létünk, amikor a lelkünkben összeér a menny a földdel, vagyis Isten szava betölti a szívünket és ez lesz a megtermékenyítő, éltető talaja álmainknak, vágyainknak és a gondolatainknak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy igéd, tanításod hozzám is betért és otthont talált szívemben!

*Egyszerű fordítás

2023. január 25., szerda

Napi felülről:

„Boldog ember, aki kiállja a megpróbáltatást, mert hitelessé válva el fogja érni az élet koronáját, melyet megígért az Úr az őt szeretőknek.”

Jakab levele 1. rész 12. vers*

Áldott szerdát, a próbák és kísértések tűzének megtisztító és hitelessé formáló erejét kívánom minden testvérem számára!

Az erős hit nem ment meg bennünket a próbáktól és kísértésektől, hanem pont azokon keresztül lesz hiteles, edzett és megbízható a hitünk. Jól tesszük, ha elkerüljük a veszélyes helyzeteket, távol tartjuk magunkat a kétes ügyektől és nem bonyolódunk bele semmilyen hamisságba, de ezzel együtt is elkerülhetetlen az életünkben a nehézségek kohója. Ez része a hit és jellemformálódásunknak. Próbákon mindenki keresztülmegy. Kísértéssel találkozni fogunk lépten-nyomon, de az igazi kihívás az, hogy miként válaszolunk ezekre, hogyan állunk helyt vagy ellen, amikor utolérnek bennünket. Tűzálló ruhát csak tűzben lehet hitelesíteni. Az embert próbáló gondok sohasem lesznek kedveltek és vágyottak, de hasznunkra még válhatnak, amikor ezekben is megéljük Isten szeretetét és gondviselő jelenlétét. A mennyei Atya sohasem hagyja viszonzás nélkül a felé irányuló szeretetünket, bizalmunkat és elkötelezettségünket és mi más tudná ezt jobban bizonyítani, mint a megpróbáltatások tüzében való helytállásunk. Csak a tiszta, igaz hit tűzálló, a többivel megégetjük magunkat!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy a próbákat és kísértéseket is fel tudod használni arra, hogy erősödjön a hitem!

*Saját fordítás

2023. január 24., kedd

Napi felülről:

“Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk.”

20. zsoltár 9. vers*

Áldott keddet, a megújulás, megerősödés és elköteleződés valóságát, örömét és győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Küzdelmeink ma is lesznek szép számmal. Olyanok is, amelyekre napok óta készültünk, de előbukkannak majd nem várt nehézségek, bosszantó helyzetek, amelyek próbára teszik nem csak a türelmünket, de a lelki erőnket is. Mérgelődhetünk, kiakadhatunk, hibáztathatunk, szidhatunk másokat, de ez csak a gyengeségünk jele és álcázása. Annál többről szól az emberségünk, hogy ki tud hangosabban és hatékonyabban veszekedni, háborogni. A győzelem ott kezdődik, hogy az első bekapott ütés után, ami megtántorít, nem összezuhanunk és szabadjára engedve haragunkat vagdalkozunk szavainkkal, hanem előre engedjük a kormánykerékhez a hitből fakadó türelmet. Először is magunknak adunk időt, hogy a lelkünk lázongása elcsituljon, mert amíg ez tart nem vagyunk igazán önmagunk, mert az érzelmeink minden mást háttérbe szorítanak.  Nem engedjük meg szívünknek a választ addig, amíg az nem megfontoltságból, hitből és szeretetből érkezik. Isten pedig elvégzi azt, amire mi már nem vagyunk képesek!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy mellém állsz, hogy taníts felkelni, talpon maradni és győzni azokban a harcaimban, amelyek ma várnak rám!

*Revideált új fordítás

2023. január 23., hétfő

Napi felülről:

“Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”

Lukács evangéliuma 19. rész 10. vers*

Áldott hétfőt, Isten minket kereső és megmentő szeretetének megtapasztalását, erejét és védelmét kívánom minden testvérem számára!

Vannak rokonaink, barátaink, akiknek számítunk, akik értékelnek bennünket, ezért képesek akár órákat is utazni, hogy egyszerűen csak találkozzanak velünk. Ezt mi is megtesszük olyanokért, akiket szeretünk, akik közel állnak hozzánk, mert ezt érezzük természetesnek. Jézus Krisztus nagy utat tett meg a mennyből a betlehemi jászolig, hogy eljusson hozzánk, tévelygő emberekhez. Határozott célja volt jövetelének, ami nem önmaga megvalósításáról szólt, hanem a mennyei Atya szeretet-tervének beteljesítéséről. Megérkezett, hogy megkeresse mindazokat, akik elvesztek az élet útvesztőjében, de a szívükben megmaradt a vágy, a reménysugár, hogy segítséget kaphatnak felülről. Eljött, hogy miután rátalált a csalódott, összetört szívekre, azok pedig befogadták őt, azokat megújítsa, újjáteremtse és megőrizze őket mindörökre. Ez az a szeretet, amely nem azért hajolt le hozzánk, mert annyira jók lettünk volna, hanem azért, hogy hazataláljunk általa, oda ahová tartozunk, amire megszülettünk és ahol ujjongva örülnek nekünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megkerestél, hálát adok, hogy megmentettél és megőrzöd éltemet mindörökre!

*Egyszerű fordítás

Programjaink: 2023. január 22-29.

A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet programjai

HÉTFŐ (január 23.)

6.00 Imareggel

KEDD (január 24.)

18.00 Elöljárósági alkalom

CSÜTÖRTÖK (január 26.)

18.00 Ökumenikus imahét Szabadkeresztény gyülekezet

PÉNTEK (január 27.)

18.00 Ökumenikus imahét Óvárosi református templom

SZOMBAT (január 28.)

12.00 Ételosztás

18.00 Ökumenikus imahét Római katolikus templom

VASÁRNAP (január 29.)

9.15 IMA ALKALOM

10.00 ISTENTISZTELET

Köszöntő: 81. zsoltár

IGEHIRDETÉS

János evangéliuma 6,1-15 – Jézus kezében

17.00 Dicsőítő délután

18.00 Ökumenikus imahét Görögkatolikus templom

Szeretettel várunk!