2024. július 13., szombat

Napi felülről:

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

János evangéliuma 15. rész 5. vers*

Áldott szombatot, lelki gyümölcstermő, másokat gazdagító és tápláló életet kívánok minden testvérem számára!

Érett szőlőfürtök, termés, nélkül szüret sem tartható, pedig ez lenne a lényege az éves fáradozásnak. Lelki tekintetben is igényeljük az ízletes, zamatos és tápláló gyümölcsöket és nagyon nem örülünk annak, ha nem kapjuk meg másoktól vagy magától Istentől azokat a javakat, amikre annyira vágyunk. Pedig mindaz, ami valóban szükséges egy felülről nézve sikeres és győztes élethez miénk lehet Jézus Krisztus által. Ő lett az az alap, amire érdemes építeni az egész életünket. Az a forrás, amiből naponta táplálkozhat lelkünk, és az a szőlőtő, amely a bővelkedő létünk biztosítéka. Benne élni és maradni nem azt jelenti, hogy hetente egyszer elmegyünk Isten házába tiszteletünket tenni felé. Képzeljük csak el, ha a szőlővessző csak néhány órára érintkezne a szőlőtővel, az ideje nagy részét viszont külön töltené, mire lenne képes? A hitünk folyamatosan összeköt bennünket a mennyel és arra vezet, hogy egy önző, keserű és magunknak élő beállítottság helyett, egy másokat gazdagító, tápláló és megédesítő élettel ajándékozzuk meg családunkat és környezetünket.

Mennyei Atyám, hálát adok a gyümölcsöző élet lehetőségéért, ami Jézus Krisztusban az enyém is lehet!  

*Revideált új fordítás

2024. július 12., péntek

Napi felülről:

„S hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e. Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik.”

Péter első levele 1. rész 7. vers*

Áldott pénteket, a hitpróbáink jelentőségének, fontosságának és gyümölcseinek felismerését és megértését kívánom minden testvérem számára!

Nem vagyunk egyformák és a teherhordó képességünk is különböző, de mindenkinél meg van az a határvonal, ami után már komoly megpróbáltatásnak élünk meg egy nehézséget. Ezeket a helyzeteket legszívesebben messze elkerülnénk, de lehetetlen, hogy előbb vagy utóbb ne találjanak ránk. Meg kell látnunk, hogy ezek szükségesek a lelki fejlődésünk folyamatában, mert ekkor derül ki, hogy mi lakozik a szívünk mélyén és szembesülhetünk azzal, hogy miben kell változnunk, formálódnunk. Az Istenbe vetett valódi hit nemes kincs, nem lehet pénzen megvásárolni, mert a nehézségek izzó kemencéjében tisztul és válik egyre értékesebbé. Egy betegség, ami romba dönti azokat az álmainkat, amit szövögettünk, egy anyagi veszteség, ami kilátástalanná teszi a holnapot, egy kapcsolati válság, ami megkérdőjelezi az addigi életünket, mind-mind tüzes kohó, amiben meg és el is éghetünk, de egyben lehetőség is arra, hogy megerősödjön a hitünk és reménységünk a mennyei Atya mindenek felett álló jóságába és szeretetébe. Ő pedig soha nem feledkezik meg azokról, akik nála keresik a megoldást!

Mennyei Atyám, hálát adok a próbákért, de nem azért, mert kedvelném őket, hanem azért, mert ezekben még jobban rászorulok a jelenléted segítségére és erejére!

*Egyszerű fordítás

2024. július 11., csütörtök

Napi felülről:

„Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt.”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 10. vers*

Áldott csütörtököt, Isten megismerésének csodálatos élményét, átformáló erejét és megújító hatalmát kívánom minden testvérem számára!

A növényvilág nagyszerű példát mutat számunkra abban, hogy ami él, az mindig megújul és csak az elhalt részek nem hajtanak ki. A legidősebb fák is, amíg élnek minden évben hoznak új rügyeket, leveleket és termést. A lelkünk, a hitéletünk hasonlóan működik. A valódi élet velejárója a folyamatos megújulás. Mivel az Örökkévaló az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, minden gonoszságunk, hitetlenségünk és tévelygésünk ellenére még mindig nem mondott le rólunk, hanem Jézus Krisztus által arra hív minket, hogy térjünk vissza eredeti küldetésünkhöz, célunkhoz, mert abban találjuk meg valódi önmagunkat. Ezért az Istenben bízó, hitben járó élet egy csodálatos és folyamatos felfedezésre, merész vállalkozásra vezet bennünket, ahol az emberi tudáson, elvárásokon és szokásokon túl a mennyei küldetés a legfontosabb. Minden nap egy új megtapasztalás, valóságos kaland lesz az Úrral, ha nem engedjük el a kezét, hanem figyelmesen követjük az útját, mert pont ott leszünk, ahol lennünk kell. Ebben lesz sok boldog pillanat és kemény megpróbáltatás is, mert ezeken keresztül kell mennünk, hogy egyre jobban megismerhessük őt!

Mennyei Atyám, hálát adok a lelkemet folyamatosan megújító, megerősítő tervedért! Vágyom arra, hogy egyre jobban megismerhesselek és így követhesselek!

*Egyszerű fordítás

2024. július 10., szerda

Napi felülről:

„Mivel Isten az, aki a kegyelme által indítva ilyen szolgálatot bízott ránk, nem veszítjük el a bátorságunkat, és nem adjuk fel!”

Pál második levele a korinthusiakhoz 4. rész 1. vers*

Áldott szerdát, a felülről ránk bízott szolgálatunk felvállalását, betöltését, örömét és győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Ne adjuk fel, ne veszítsük el a bátorságunkat, hogy kitartóan, elszántan és megalkuvás nélkül végezzük azt a szolgálatot, amelyet felülről bíztak ránk, amiben nem csak mi vagyunk benne, hanem a menny öröme is. Ez az, ami nem csak túlmutat a föld létünk keretein, de abban is segítséget ad, hogy megtaláljuk önmagunkat, a helyünket és győzelemre vezessen bennünket! Tekints most fel a napi problémáid sűrűjéből, hogy emlékeztethesd magadat, nem egy véletlen porszem vagy a világmindenség gépezetében, hanem az Örökkévaló szeme fénye, aki szeretetre, irgalomra és jóságra született. Akkor és azzal jutsz el az élet békességére, amikor Isten rád vonatkozó jó tervét felismered, elfogadod és be is töltöd. Ez valóban más utakra is vezethet, mint a saját magadnak elképzelt boldogság, de az Atya nem elvenni akarja tőled az élet lehetőségét, hanem megmenteni a hitetlen és önző gondolkodásod önpusztító következményétől. Isten szolgálatába állhatsz, mert erre hívott el az Úr, ami a legnagyobb kiváltság és felelősség, ami csak történhet veled valaha is! Ne add fel és ne hagy magad elbátortalanítani, mert ezzel lesz tiéd az élet!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert meghívtál magadhoz és szolgálatot, feladatot bíztál rám! Segíts, hogy bátran, kitartóan és megalkuvás nélkül figyeljek rád!

*Egyszerű fordítás

2024. július 9., kedd

Napi felülről:

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

A példabeszédek könyve 19. rész 17. vers*

Áldott keddet, a javaink hálával és Istenre néző lelkiismerettel történő felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Mindannyiszor, amikor önzetlenül, jó szívvel a bajba jutottak mellé állunk a lelkünk mélyén egy valós békességet érezhetünk, mert összhangba kerülünk a mennyei küldetésünkkel. Nem tudjuk mindenkinek a problémáját megoldani, nem is ez a dolgunk, de annak az egynek bölcs, körültekintő és valós segítséget adhatunk, aki felé irgalmasságra indul a szívünk. Minél többet kaptunk az élettől, igazából az Örökkévalótól, annál nagyobb a felelősségünk arra, hogy ezt hálával, Istenre néző lelkiismerettel használjuk fel. A földi pályafutásunk végén, amikor az utolsó napjaik fognak leperegni, nem azt fogjuk sajnálni, hogy nem volt nagyobb vagyonunk, hanem azt, hogy nem éltünk jobban azzal, amink volt, nem voltunk nemesebb, irgalmasabb, szeretettel teljesebb lelkületűek, pedig lehetőség lett volna rá, éreztük is a késztetést, de mégsem tettük meg. A mennynek adott kölcsönt nagyon komolyan veszi az Úr, még akkor is, ha valójában minden az öve, neki nincs szüksége semmire, de amikor készek vagyunk az ő kinyújtott kezének lenni, a könyörülő szívét bemutatni valaki felé az kiváltságos helyzetet jelent számunkra mindörökre.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert annyi sok jóval megáldottál! Köszönöm, hogy van még lehetőségem segíteni, irgalmas szívvel látni és cselekedni!

*Revideált új fordítás

2024. július 8., hétfő

Napi felülről:

„Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat imádják, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek ok nélkül nagyra tartják magukat, mert a régi emberi természetük szerint gondolkodnak.”

Pál levele a kolosséiakhoz 2. rész 18. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei győzelemhez való kitartó ragaszkodását kívánom minden testvérem számára!

Az élet igazi győzelme nem attól függ, hogy milyen emberi gondolatokat követünk, hiszünk el és hangoztatunk, hanem a mennyei Atyával megélt kapcsolatunk következménye. Ezért lehet győztes élete egy koldusnak, egy emberileg szerencsétlennek tartott életnek is, amikor az Örökkévalót választja segítségének, nála talál otthont és békességet. Mégis komoly kísértés jobban ragaszkodni, előtérbe helyezni olyan emberek bölcsességét, okoskodását és tanítását, akik azzal gyűjtenek követőket, hogy úgy állítják be magukat, mint, akik mindenki másnál jobban ismerik az igazságot. Ezzel akkor van a legnagyobb baj, ha ezzel távol tartják a rájuk felnézőket az Isten szeretetétől valamilyen más utat, megoldást kínálva a boldogság felé. Megfosztanak másokat attól a sikertől, ami Jézus Krisztus tanítványaként vár rájuk ebben a világban és az eljövendőben is. Sok tanítót meghallgathatunk, de csak egy urunk lehet, akihez ragaszkodunk és akinek a szavát teljes igazságnak fogadjuk el mindenki más előtt és fölött!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert győztesnek teremtettél! Ez a győzelem pedig a benned való hitben és életben található!

*Egyszerű fordítás

Programjaink: 2024. július 7 – 14.

2024. július 7., vasárnap

Napi felülről:

„Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”

Efezusi levél 4. rész 24. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyben tervezett, hozzánk illő és a legszebb énünket előhozó lelki ruházatunk felöltését és használatát kívánom minden ismerősöm részére!

Azt szeretnénk, ha a legjobb, legszebb arcunkat láthatnák mások és ez alapján ítélnének meg bennünket. Ezért figyelünk oda a külsőnkre, mielőtt elindulnánk mások közé vagy ezért takarítunk ki a vendégek érkezése előtt. Van egy kép, amit láttatni szeretnénk magunkról és ott van mögötte az a valóság, amit el akarunk takarni vagy rejteni. Minden általunk tervezett viselkedésminta ez alapján működik. Megtanuljuk hogyan kell eladni magunkat, elvárt módon megnyilvánulni, de pontosan tudjuk, mi van a kirakat mögött. A mennyben is terveztek számunkra, egy hozzánk illő, nekünk készült lelki ruházatot, amit azonban nem a képmutató életünk tökéletesítésére szántak, mert arra alkalmatlan. Az új ember nem a régi megszépítése, hanem isteni minta alapján teremtetett, hogy a lelkünk kívül, belül tiszta, egyenes, igaz és az Úrnak szentelt legyen. Nincs szükség többé alakoskodásra, hiszen teljesen és a szívünk legmélyétől kezdve a jóra való törekvés munkálkodik bennünk akár látnak bennünket mások, akár nem!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert számomra is elkészítetted azt az új életet, amely már mennyei, szerinted való és teljes igazságban, a neked való odaszánásban gyökerezik.

*Revideált új fordítás

2024. július 6., szombat

Napi felülről:

„Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok.  Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk!”

Jeremiás könyve 3. rész 22. vers*

Áldott szombatot, a lelki hazaérés valóságát, örömét, biztonságát és békességét kívánom minden testvérem számára!

A lelki hazatalálás, megtérés olyan, mint amikor felébredünk egy rossz álomból, ami alig akart véget érni, de amikor kinyitottuk a szemünket a világosság messze űzött minden árnyat. Meghallani a mennyei Atya személyesen bennünket hívó szavát, válaszolni a megszólításra és tapasztalni a szív otthonának örömét több, mint egy csodálatos élmény, maga az élet kiteljesedése. Van egy elképesztően szép és változatos világ, amibe beleszülettünk, körülvesz bennünket és élvezhetjük javait. Az Örökkévaló nélkül azonban csak bolyongunk, kesergünk és keresgélünk, mint elveszett gyermekek a játszótéren, miután rádöbbentek, hogy szem elől tévesztették a szülőket. Istenben vetett hit és a vele való személyes kapcsolat nélkül lehet élni, sőt még büszkék is lehetünk az önállóságunkra, a hitetlenségünkre, de ennek súlyos ára és következménye van. Ezzel szemben, amikor eljutunk odáig, hogy visszafordulunk a Teremtőnkhöz, kimondjuk, hogy szükségünk van rá és hozzá menekülünk, az nem a vég, hanem az új kezdet lesz számunkra, mert hazaérkeztünk.

 Mennyei Atyám, hálát adok, megszólító és haza hívó szavaidért! Itt vagyok, eljöttem hozzád, mert te vagy Uram és Istenem!

*Revideált új fordítás

2024. július 4., csütörtök

Napi felülről:

„Bár harcolnak majd ellened, de nem tudnak legyőzni, mert én vagyok veled, és megmentelek” — mondja az Örökkévaló.”

Jeremiás könyve 1. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, a mennyei Atya jelenlétének biztonságát, védelmét és győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Akármennyire is szeretnénk, nincs körülöttünk, de bennünk sem folyamatos békesség a földi létben, mert újból és újból belekerülünk valamilyen összetűzésbe. Még az sem tökéletes megoldás, hogy elvonulunk mindentől és mindenkitől távol, mert a lelkünk ellensége ott is jelen lesz, nem hagy békét számunkra és meg fog kísérteni. Amikor felvesszük a kesztyűt, megpróbálunk határozottak, erősek és kemények lenni, hogy helyt álljunk a támadások közepette, az addig működik, amíg nem találkozunk egy nálunk jóval nagyobb ellenséggel, aki ellen már semmi esélyünk sincs. A lelkünk mégis vágyik a győzelem után, mert legbelül érezzük, hogy ez a valódi életcélunk, erre lettünk teremtve. Közben nem vesszük észre, hogy a probléma gyökere abból ered, hogy lázadunk és harcolunk az Örökkévaló ellen, akivel egyedül lehet teljes siker az életünk, minden küzdelem és vereség ellenére is. A mennyei Atya viszont nem mondott le rólunk, ha neki megadjuk magunkat, békességre jutunk az Istennel, akkor azok, akik ellenünk harcolnak vele találják szembe magukat. A háborúság nem fog megszűni a környezetünkben, de védelem alatt fogunk állni és szívünk a békesség szigete lehet az ott élő mennyei Lélek miatt!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy velem vagy! Ez a legtöbb, legjobb, ami velem történhet, mert ez ad védelmet, szabadulást és győzelmet az életem harcaiban!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!