Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. augusztus 4., csütörtök

Napi felülről:

“Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”

János evangéliuma 12. rész 24. vers*

Áldott csütörtököt, a bennünk rejlő Istentől kapott lehetőségek minél teljesebb megélését kívánom valamennyi testvérem életében!

Az nem lehetséges, hogy a gabonamag épen, egészben megmaradjon, megőrizze alakját, formáját és mindeközben meghozza azt a termést is, ami benne rejlik, aminek a lehetőségét magában hordozza. Ebben nincs arany középút, nincs egészséges egyensúly csak két teljesen különböző életpálya és végeredmény. Mind testi, mind lelki értelemben vannak ehhez hasonló választások, amikor egyszerre nem járhatunk két úton. Azzal, hogy családot alapítunk, gyermekeket vállalunk, ezzel együtt beletemetkezünk a felelősségek földjébe, és szó szerint odaáldozzuk az életerőnket a jövő érdekébe. Igaz, hogy mindezt áldások kísérhetik, hiszen így lehet nagy családunk, unokáink és szerető kezek, amelyek mindvégig elkísérnek. Isten országa sem működik másképpen. A felülről kapott és bennünk rejlő lehetőségeket, gyümölcsöző életet nem tudjuk betölteni, ha közben egy kényelmes, felelősség és odaszánt szolgálat nélküli életet szeretnénk megvalósítani. A lelkünkben munkálkodó mennyei erő szétfeszíti, túllépi és meghaladja az addig gondolt korlátainkat, ha teret engedünk számára, és nem sajnáljuk önző vágyaink halálát.

Mennyei Atyám, hálát adok mindazért a lehetőségért, erőért és áldott jövőért, amely általad kibontakozhat az életemben!

*Revideált új fordítás

2022. augusztus 3., szerda

Napi felülről:

„Úgy vagytok szabadok, mint Isten szolgái, és nem úgy, mint akik a gonoszság leplezésére használjátok a szabadságot.”

Péter első levele 2. rész 16. vers*

Áldott szerdát, a valódi szabadság jó ízét, erejét és békességét kívánom minden testvérem részére!

A szabadság zászlóját lobogtatva már rengetek embert megöltek, tönkre tettek és megaláztak. Könnyen lehet takaróként, leplező terítőként használni ezt az értékes ajándékot, amikor hiányzik mellőle az elkötelezettség és a valódi felelősségvállalás. Könnyen elfelejtjük, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy saját kényünk-kedvünk szerint tehetünk meg bármit. Nem mi lettünk tőle a világ közepe, és nem hozzánk kell igazodnia mindenki másnak.  A szabadságot egyrészt valakinek mindig biztosítania kell számunkra, másrészt mindig lesznek határai, amivel együtt kell élnünk. Amikor a szabadságunk megélése ürügyén, ígéreteinket, hűségünket és mások jogos érdekeit átlépve, semmibe véve próbáljuk korlátok nélkül élvezni az életet, akkor a saját akaratunk, vágyaink foglyai lettünk. Isten azonban tényleg szabadságra teremtett bennünket, de ez csakis a vele való élő, felelősségteljes kapcsolatban teljesedhet ki. Az Örökkévaló szolgálatában állni nem rabság, hanem megtisztelő kiváltság, hiszen ő a világmindenség ura, aki minden szabadság forrása és beteljesítője.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy téged szolgálhatlak, és ezzel együtt átélhetem a valódi szabadság jó ízét, örömét és biztonságát!

*Saját magyarázatos fordítás

2022. augusztus 2., kedd

Napi felülről:

“Ezért nem kell többé senkinek sem a másikat tanítania, hogy igazán és személyesen megismerje az Örökkévalót, mert kicsinytől a nagyig mindannyian közvetlenül megismernek engem, mivel megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem is emlékezem — én, az Örökkévaló mondom ezt!”

Jeremiás 31. rész 34. vers*

Áldott keddet, a mennyei Atya ismeretének felszabadító igazságát, hatalmát és lehetőségeit kívánom minden ismerősöm életére!

Nagyon jó dolog tanulni azoktól, akik nálunk okosabbak, bölcsebbek és előrébb tartanak azon az úton, amit mi is be szeretnénk járni. Minden fáradsága ellenére meghatározó élmény már maga a megismerés folyamata is, nem beszélve a végeredményről, a megszerzett tudásról. Egy másik ember személyes megismerése, lényének felfedezése, barátsága még ennél is többet adhat számunkra, mert többet jelent puszta tudásnál, tapasztalatnál, hiszen a kapcsolat erejéről szól. Az Örökkévaló megismerése a legmagasabb hegycsúcs, amit meghódíthatunk ezen a földön. Ezt elméletben, mások elbeszélése alapján nem lehet elsajátítani és megélni, mert teljes lényünkkel benne kell lennünk. Személyesen kell megtapasztalnunk ahhoz, hogy erejét, igazságát és lehetőségeit teljes mértékben élvezhessük. Ennek csak addig van akadálya, amíg rá nem döbbennünk arra, hogy saját vétkeink, tévedéseink, bűneink emelnek falat köztünk és a mennyei Atya között, de ez a korlát nem örök és végleges, mert Jézus Krisztus azért jött el, hogy ezt lebontsa. Az Úr mindent megtett, hogy szabad utunk legyen hozzá, már csak rajtunk áll, hogy élünk-e vele!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy igazán, személyesen és közvetlenül megismerhetlek, mert minderre lehetőséget biztosítottál Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2022. augusztus 1., hétfő

Napi felülről:

“Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.”

34. zsoltár 11. vers*

Áldott hétfőt, minden körülmények között és ellenére az Örökkévaló gondoskodásának megtapasztalását és békességét kívánom minden testvérem életére!

Lehetnek nehéz, sőt igén ínséges időszakok is az életünkben.  Emberileg nézve a következő hónapokban, években komoly próbák elé fogunk állni mindannyian, ami egyben a hitünk megmérettetését is felszínre fogja hozni. A magabiztosságunk, elvárásaink oroszlánja, amely eléggé megerősödött a jólét idején valószínűleg többet fog sínylődni és éhezni, mint bármikor mostanában. Ez nem tragédia, ha ezzel együtt megerősödik a hitünk a mennyei Atya gondviselő szeretetében és a bizalmunk az ő erejében, jóságában. Ne csak arra készüljünk, hogy milyen módon lehet majd kevesebből is megélnünk, hanem azzal is foglalkozzunk, hogy sokkal erőteljesebben éljünk az Örökkévaló áldásaiból, és bátrabban kérjük tőle azokat a jókat, amelyeket megígért számunkra.  Sokszor pont a bőség teszi kényelmessé, gyengévé a hitünket, mert úgy érezzük, hogy nincs is szükségünk Istenre hagyatkozni, mert mindenünk megvan anélkül is. Talán ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk, de az ajándékok élvezete ténylegesen elterelheti a figyelmet az igazi ajándékozóról. Eddig is érdemes volt az Úrhoz folyamodni, őt keresni, tőle kérni, most azonban még inkább az lesz!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy fontos vagyok számodra, szeretsz és gondoskodsz rólam, a nehézségek ideje pedig ebben csak megerősít!

*Revideált új fordítás

2022. július 31., vasárnap

Napi felülről:

„A szeretet nem okoz, készít rosszat az embertársnak, ezért a törvény tartalma, teljesítése a szeretet.”

Pál levele a rómaiakhoz 13. rész 10. vers*

Áldott vasárnapot, a szeretet jelenlétét, erejét és uralmát kívánom minden testvérem életében!

A jó törvények értünk vannak, azért, hogy segítsék, védjék és mederben tartsák az életünket. Isten törvénye a szeretetre épül, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, még akkor sem, amikor határokat, tiltásokat és felelősségeket fogalmaz meg. Közösségre teremtettünk, együtt kell élnünk a családtagokkal, szomszédokkal és embertársainkkal. Mások hozzáállása hatással van ránk, örömet vagy bosszúságot is okozhat, de mi a saját magatartásunkért, gondolkodásunkért vagyunk felelősek. Azt mi dönthetjük el, hogy szeretjük őket vagy megvetjük. A javukat szolgáljuk, építjük vagy bosszankodunk rajtuk és bíráljuk őket. A szeretet a jó, őszinte és igaz kapcsolatokra vágyik, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt elősegítse, még akkor is, ha ebben nem minden rajta múlik, tőle függ. Nem akar se készakarva, se tudattalanul rosszat okozni, készíteni a másiknak, még akkor sem, ha az egyértelműen megérdemli. Az igaz emberség, a teremtés törvényének tartalma, lényege és teljesítése maga a szeretet. Aki ebben él, erre alapozza az életét, és eszerint gondolkodik, az jár a jó úton!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted megérkezett hozzám is! Hálát adok, mert ebben benne van minden, ami teljessé teheti az életemet.

*Saját magyarázatos fordítás

2022. július 30., szombat

Napi felülről:

“Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.”

Timóteushoz írt első levél 1. rész 15. vers*

Áldott szombatot, a szív Krisztusban elrejtett biztonságát és örömét kívánom minden testvérem életére!

A bűneink, hibáink, tévedéseink fel- és beismerésének legnagyobb akadálya saját igazságunkhoz, jogainkhoz való makacs ragaszkodás. Ebből a helyzetből csak az tud megmenteni, ha felfedezünk és elfogadunk egy ennél is fontosabb értéket, valóságot. Vannak tőlünk független igazságok, amelyek nem változnak meg attól, hogy mi hogyan gondolkodunk róluk, hiszünk bennük vagy sem, de mi megváltozhatunk akkor, ha felismerjük és elkezdjük alkalmazni őket az életünkben. A teremtett világ összefüggéseit az érzékszerveinkkel és a gondolatainkkal ragadhatjuk meg. Isten országának jelenlétét és igazságát pedig a szívünk hitével. Ez nem áll távol tőlünk, hiszen a lelkünk nyitott arra is, ami szemmel láthatatlan, ezért tudunk álmodni, tervezni és elképzelni. A mennyei Atya szeretetének alapigazsága, hogy Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy a bűneink fogságából kiszabadítson és megajándékozzon egy teljes élettel. Ez sorban elsőként rám vonatkozik, hiszen önmagamért én felelek. Ajándék minden egyes perc és nap, amit az Örökkévaló békességében élhetünk, de nem is kell ennél kevesebbel megelégednünk, hiszen erre kaptunk meghívást felülről.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban nekem is megbocsátottál, engem is felmentettél és elfogadtál!  

*Revideált új fordítás

2022. július 29., péntek

Napi felülről:

“Minden vágyam, hogy akaratod teljesítsem, Istenem, hiszen tanításod a szívemben hordozom.”

40. Zsoltár 8. (9.) vers*

Áldott pénteket, Isten üzenetének örömét, akaratának betöltését és a szív békességét kívánom minden testvérem életére!

Az, hogy mi okoz igazi örömöt számunkra, miben leljük kedvünket, mire vágyunk a szívünk mélyén nagyon különböző lehet, de az biztos, hogy a boldogságunk múlik azon, hogy ezekre a kérdésekre mit felelünk. Amikor Isten országa és annak igazsága megnyílik előttünk, kitárja számunkra az addig a szemünk elől rejtett, de nagyon is valóságos világát. Az Örökkévaló tanítása, parancsa és törvénye nem emberi elvárások gyűjteménye, hanem a menny nekünk szóló üzenete, útmutatása és meghívása. Éppen ezért ez lehet a szívünk, lelkünk legdrágább kincse, ha megfelelően értékeljük. Akit igazán szeretünk, annak őszintén a kedvében akarunk járni. Így van ez egy kisgyermek életében, aki a szüleinek szeretne megfelelni, de egy szerelmes pár kapcsolatában is ez figyelhető meg. Ezért nem meglepő, hogy minél valóságosabban felfedezzük Isten szeretetét, annál inkább szeretjük mi is őt, és egyre jobban vágyunk arra, hogy akaratát teljesítsük és a kedvében járjunk. Ráadásul ez még viszonzásra is talál az Úrnál és áldások sokaságát nyitja meg.

Mennyei Atyám, hálát adok tanításodért, amely betölti szívemet! Minden vágyam, hogy akaratodat teljesítsem, mert olyan jó szeretetedben élni!

*Egyszerű fordítás

2022. július 28., csütörtök

Napi felülről:

“Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.”

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3. rész 10. vers*

Áldott csütörtököt, a feladataink végzésének örömét, a munkánk gyümölcsét és a hála erejét kívánom minden testvérem részére!

Nem tétlenségre, munkakerülésre vagy lustaságra lettünk megteremtve. Kezdettől fogva feladatra, alkotásra és felelősségre születtünk. Az Örökkévaló az első pillanattól fogva megbízott bennünket és bennünk, hogy gondoskodjunk magunkról és azokról is, akik önmaguk ezt nem képesek megtenni. Megadott ehhez minden külső körülményt, egy művelhető, alakítható és gyümölcsöző környezetet. Emellett képességeket, lehetőségeket biztosított számunkra, amelyekkel csodálatos eredményeket tudunk elérni. A kemény munkának és a felszabadult pihenésnek van egy természetes és egészséges egyensúlya, amit egyik irányba se érdemes elbillenteni, ahhoz, hogy boldog, megelégedett és hálás életet éljünk. Nem az az élet csúcsa, az álmok beteljesülése és a boldogság szigete, ha mi nem dolgozunk, nem fáradozunk, mert nem akarunk, nincs hozzá kedvünk, mások pedig kiszolgálnak bennünket. Ez nem az Isten rendje, nem a felelős emberi közösség alapja. Mindenkinek az adottságai szerint kell végeznie feladatait, hogy igazságos lehessen a munkamegosztás, és az eredményekből való részesülés is. Nem az ingyen ebéd az áldás igazi forrása, hanem egy finom étel elkészítésének fáradsága és öröme, mert volt miből, mivel, kivel és kiért megdolgozni érte!

Mennyei Atyám, köszönöm a teremtés rendjét, a munka lehetőségét és áldásait, amiben én is megtalálom a helyemet!

*Revideált új fordítás

2022. július 27., szerda

Napi felülről:

“Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.”

Példabeszédek könyve 28. rész 23. vers*

Áldott szerdát, figyelmes, őszinte és igaz kapcsolatokat, barátságokat kívánok minden testvérem részére!

Figyelmeztetés, intés és helyreigazítás nélkül nincs biztonságos haladás, fejlődés és növekedés. Akármilyen ügyesek, tapasztaltak és érettek is vagyunk, lesznek tévedéseink, hibáink és bűneink, amelyeket nem szépíteni, megmagyarázni vagy rejtegetni kell, hanem megbánni és kijavítani. Ez rövidtávon szégyennel és kellemetlen érzésekkel jár, de hosszú távon ez szolgálja az életünket, boldogságunkat. Életutunk során beleütközünk olyan akadályokba, amelyeket saját rossz gondolkodásunk, magatartásunk épít elénk, és nem tudunk továbblépni tőlük, mert nem látjuk magunkat kívülről és valóságosan. Ezekben a helyzetekben olyan őszinte és igaz barátokra, kapcsolatokra van szükségünk, akik nem megerősítenek a rosszban, nem csak meghallgatnak és egyetértenek a tévedéseinkben, hanem segítenek meglátni és megérteni az állapotunkat. Akik készek tiszta, éles tükröt tartani elénk, bármennyire is megalázó szembesülni a valósággal. Még az is lehet, hogy először utálni fogjuk őket ezért, de amennyiben nem üldözzük el őket magunktól, végül megkedveljük és megszeretjük őszinte hozzáállásukat.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy küldtél olyan családtagokat, barátokat, ismerősöket, akik annyira szeretnek, hogy figyelmeztetnek, intenek, és ezzel segítenek jobbá válni!

*Revideált új fordítás

2022. július 26., kedd

Napi felülről:

“Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.”

Jeremiás könyve 24. rész 7. vers*

Áldott keddet, Istent ismerő, értő és követő szívet kívánok minden testvérem számára!

Annyira okosok tudunk lenni! Mindenről megvan a határozott véleményünk, és ahol csak lehet hangoztatjuk is, hiszen annyira jó érzés bölcsnek, tájékozottnak tűnni, de sokszor pont ez a hozzáállásunk zárja be előttünk az igazság ajtaját. Az embert azt teszi nemesebbé, jobbá, ha mások javáért is kész küzdeni, és nem az, amikor többet tud vagy gondol másoknál. Megismerni, megérteni és megszeretni a másik embert. Értékelni, megbecsülni és elismerni azt, amit már elért függetlenül attól, hogy hozzánk képest hol tart. Segíteni, bátorítani és mellé állni abban, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat hozza ki magából, ezek a valódi bölcsesség ismertetőjegyei. Ezt támogatja az a szív, amelyet a menny újít meg, amely keresi Isten országát és igazságát, mert ott van az ő igazi otthona. A lélek elsősorban nem tudásra vágyik, nem attól lesz boldog és megelégedett, ha megért néhány összefüggést, pedig ezek is nagyon fontos dolgok. Az igaz Istenismeret, a mennyei Atya szeretetének átölelő ereje, illetve az őszinte, osztatlan és tiszta szív békessége az, amelyre a legnagyobb szükségünk van!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy lehetőséget adtál arra, hogy megismerjelek, megértselek és kövesselek!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!