Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. január 14., vasárnap

Napi felülről:

„Mondjátok meg az igazaknak, hogy nekik jó soruk lesz, mert tetteik gyümölcsét élvezhetik!”

Ézsaiás könyve 3. rész 10. vers*

Áldott vasárnapot, az igazak nehéz, fáradságos, de gyümölcsöző útját kívánom minden testvérem számára!

Igaz embernek teremtettünk, de az önző, hitetlen és istentelen vágyaink, kívánságaink elvették, elveszik tőlünk ezt az adományt, így most tudatosan meg kell dolgoznunk, azért, hogy igazak legyünk. Ehhez megkaptunk, megkapunk minden segítséget felülről, de a döntés még mindig rajtunk áll. Végtelenül büszke, magabiztos, öntudatos, de szűklátókörű, lelkileg vak, másokat kihasználó és vádló jellemet építünk vagy felismerve bűneinket, hibáinkat és tévedéseinket elkezdünk a mennyei értékrendhez igazodni, ahhoz az igazsághoz, ami létrehozta és fenntartja a világmindenséget. Csak azt érdemes választani, abba érdemes éveket befektetni, ami hosszú távú megoldást, hasznot és gyümölcsöt terem számunkra. Amikor magot vetünk, akkor látszólag elszórunk valamit, ami addig a kezünkbe volt, kevesebb marad nálunk, de valójában egyedül így fogunk gyarapodni. Az igaz el meri engedni és az Örökkévaló kezébe tenni életét, sorsát, mert hiszi és tudja, hogy így kerül a megfelelő helyre, ahhoz, hogy jövője kiteljesedjen, áldássá váljon és jó gyümölcsöket teremjen!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nálad van az igazságom, benned van a jövőm biztosítéka és veled lehet teljes és gyümölcsöző az életem!

*Egyszerű fordítás

2024. január 13., szombat

Napi felülről:

„Helyedben én Istenhez fordulnék, ügyemet őhozzá vinném! Mert ő csodákat tesz, melyeknek se szeri se száma.”

Jób könyve 5. rész 8-9. vers*

Áldott szombatot, az Istenben bízó, benne reménykedő és az ő akaratát kereső lélek békességét és megnyugvását kívánom minden testvérem számára!

Nem lehetünk egymás helyében, nem élhetjük a másik életét, még akkor sem, ha nagyon szeretnénk, de ott lehettünk velük a nehézségek idején, melléjük állhatunk, amikor nyomorúságot szenvednek. Tanácsot, vigasztalást adhatunk anélkül is, hogy lenéznénk, vagy elítélnénk őket, hiszen baráti, testvéri szívre van szüksége a bajba jutottnak még akkor is, ha saját hibája miatt került nehéz helyzetbe. Istennek tényleges és valóságos megoldása van az életünk kérdéseire, de nem mindig vagyunk készek, szabadok és elszántak arra, hogy őszintén feltegyük ezeket és talán még kevésbé szeretnénk hallani, megérteni a tőle jövő válaszokat. Egy-egy betegség lelassíthat, megállíthat és elgondolkoztathat bennünket, de mivel nemcsak kiváltó okok vannak mögötte, hanem célja is lehet ezeknek az időszakoknak, ezért létfontosságú, hogy mindezt megosszuk a mennyei Atyával és figyelmesen, bizalommal várjuk, hogy miként fordítja majd a javunkra a nemszeretem napokat. A csodáit nem csupán mások számára teszi nyilvánvalóvá, hanem értünk, bennünk is munkálkodni akar jóakarata szerint!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy bátran, bizalommal fordulhatok hozzád minden helyzetben, mert csodáidat elkészítetted számomra is!  

*Egyszerű fordítás

2024. január 12., péntek

Napi felülről:

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 3. rész 17. vers*

Áldott pénteket, a felülről nyert szabadság felemelő erejét, örömét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

A szabadság vágya, valósága és hatalma az egyik éltető közegünk, amelyben a lelkünk képes kiteljesedni. Ez azonban soha nem lesz független attól, aki biztosítani tudja számunkra ezt a lehetőséget. A szabadság nem határtalanságot jelent, nem teljes függetlenséget a környezetemtől, nem annak az útját, hogy azt teszek, amit csak akarok. A szabadságom a saját felelősségteljes döntéseim következetes megélésében erősödik meg. Nagyon sokszor a vágyaim, kívánságaim fogságába kerülök, amikor képtelen vagyok helyesen dönteni vagy aszerint lépni, mert a pillanatnyi igényeim uralkodnak rajtam. Az Örökkévaló azonban bölcs uralkodásra teremtett bennünket. Első sorban saját magunk felett, másodjára pedig a nekünk adatott világon. Ennek a nyitja pedig az a szabadság, melyet a mennyei Atyával együtt élhetünk át, vele valósíthatunk meg, mert ahol az Ő Lelke jelen van, ott sem a félelem, sem a gyűlölet, sem az önzése szellemisége nem kötözhet meg, tarthat rabságban bennünket tovább!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a szabadságért, amelyet te hoztál el számomra Jézus Krisztus által és Szentlelked jelenléte nyomán!

*Revideált új fordítás

2024. január 11., csütörtök

Napi felülről:

Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Máté evangéliuma 4. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, az Istenben elrejtett élet biztonságát, békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Annyi minden megkísért bennünket, rá akar venni a saját akaratára, kényszeríteni olyanra, amit valójában nem szeretnénk, de ettől ez még nem lesz jó módszer, amit nekünk is alkalmaznunk kellene. Pedig nagyon sokszor próbára tesszük egymást türelmét, visszaélünk mások tisztességével és jóindulatával, hogy a vágyaink teljesüljenek és a kívánságaink szerint alakuljanak a dolgok. Hátsó szándékkal nyomást gyakorlunk, megzsaroljuk, rászedjük az embertársainkat saját érdekeink miatt. Ez alapvetően egy ördögi módszer, ami sajnos működőképes és elég hatékony, de a tűzzel játszunk, amikor ezt az eszközt használjuk a céljaink eléréséhez. Ennek lesz az egyik sajnálatos következménye, hogy az Örökkévalót is így próbáljuk majd megkísérteni, kényszeríteni és zsarolni, ami nem csupán nem fog működni, de vissza is fog hullani ránk. Az igazi, mély, tiszteleten és szereteten álló kapcsolatok egyik fontos jellemzője a bizalom és az erre épülő közösség. Se emberek, se a mennyei Atya tekintetében ne tegyük ezt tönkre azzal, hogy rá akarjuk kényszeríteni másokra a saját akaratunkat, érzelmileg, lelkileg vagy fizikailag próbálunk zsarolni, mert ennél sokkal többre és jobbra vagyunk képesek!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy nem kell, nincs szükség arra, hogy bármire is kényszerítselek vagy megpróbáljalak zsarolni, mert a szeretetedben és jóságodban teljesen megbízhatok!

*Revideált új fordítás

2024. január 10., szerda

Napi felülről:

„Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedéket? Kihez is hasonlók?”

Lukács evangéliuma 7. rész 31. vers*

Áldott szerdát, az életünket befolyásoló korszellem felismerését, megvizsgálását és megítélését kívánom minden testvérem számára!

Amikor együtt sodródunk a tömeggel, akkor nehéz feltenni a kérdést, hogy megfelelő irányba tartunk-e, hiszen azt gondoljuk a követendőnek, amit általában a többiek is. A szokásoknak, a divatnak, az elvárásoknak óriási hatása van ránk, akár érzékeljük, akár nem. Olyan ez, mint a folyó, amely mindent magával visz, ami benne van, kivétel az élő halakat, amelyek képesek az árral szemben is úszni és azokat a hajókat, amelyeknek az ellenkező irányba tartanak. A folyóvizek mindig lefelé folynak, de a mi célunk felfelé található, ezért akármilyen kényelmes is vitetni magunkat a tömeggel, attól ez még nem lesz helyes út. Bátran nézzünk szembe azzal, hogy az a nemzedék, akihez tartozunk, akinek a tagjai vagyunk kihez is hasonló, maga az Örökkévaló milyennek láthatja? Ennek az válasznak az őszinteségétől függ, hogy meddig és miben érdemes, szabad hagynunk magunkat irányítani és mire kell egyértelmű nemet mondani. Tevőleges részei vagyunk a generációnknak, de pont azért születtünk éppen most, mert felelősségünk van arra is, hogy mi befolyásoljunk jó felé másokat, hittel és reménységgel éljük meg az életutunkat, hogy bennünket mennyei mintához lehessen hasonlítani!

Mennyei Atyám, hálát adok ezért a nemzedékért, amelyhez tartozom! Segíts, hogy ne feladjam a küldetésem a jelen kor nyomására és a könnyebb utat válasszam, hanem hittel és bátran hasonlítsak hozzád!

*Revideált új fordítás

2024. január 9., kedd

Napi felülről:

„Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.”

A krónikák első könyve 4. rész 10. vers*

Áldott keddet, Isten segítségével a fájdalmaink és félelmeink felett való győztes és bővelkedő életet kívánok minden testvérem számára!

Jabéc imádsága egyszerre egészen emberi, ugyanakkor tökéletesen bemutatja a hittel teljes élet működését. A születésétől kezdve jelen volt az életében a fájdalom. Ráadásul édesanyja ez alapján nevezte el. Minden alkalommal, amikor megszólították, amikor a nevét kimondták, emlékeztette őt a szenvedésre és a nehézségekre. Mégsem a nevét cserélte le, nem az ellen lázadt, hogy milyen sors jutott számára, hanem ennél jobb megoldást választott. Az Örökkévaló segítségét kérte, hogy valami megváltozzon az életében, hogy kitörhessen a félelmek és az aggódás csapdájából és mennyei segítséget, védelmet kapjon a továbbiakban. Ez nem egy sablonos, üres, megszokásból fakadó imádság volt tőle, mert benne volt a teljes szíve, lelke és hite abban, hogy Istennek van egy jobb terve vele kapcsolatban, mint, amit eddig megtapasztalt. Kilépett a hit mezejére és ott vívta meg a harcát a saját áldott jövőjéért! Az Úr pedig elhozta számára, azokat az éveket, amelyekben már nem a fájdalmairól ismerték őt, hanem arról a dicsőségről, tekintélyről és tiszteletről, amelyet felülről kapott!

Mennyei Atyám, ha te megáldasz, akkor lesz bővelkedő és sikeres életem! Te adj győzelmet a félelmeim és fájdalmaim felett, hogy a sorsomat ne azok határozzák meg, hanem a jó terved velem!

*Revideált új fordítás

2024. január 8., hétfő

Napi felülről:

„Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te művelsz, az nem használ neked.”

Ézsaiás könyve 57. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, az Örökkévaló igazságának, útjának és vezetésének örömteli felismerését, követését és jó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Mennyivel könnyebb felismerni, meglátni mások életében a téves utakat, rossz döntéseket vagy az értelmetlen, haszontalan tetteket, mint önmagunkban. Saját életünkkel szemben egyszerre vagyunk nagy elvárásokkal, miközben igen elnézően, megengedően szemléljük a cselekedeteink következményeit. Ügyesek vagyunk a problémák felelőseinek megnevezésében és számonkérésében, de nem vesszük ugyanilyen komolyan a saját szerepünk megítélését. Ez az Örökkévalóval szemben még súlyosabb tévedésekkel járhat. Az a gondolkodás, hogy pontosan tudjuk mi a jó nekünk, mire lenne szükségünk a boldogulásunkhoz és ehhez adjon meg az Úr minden segítséget, de nem szóljon bele az életünkbe egy óriási hiba. Ebben a kérdésben az igazság nem nálunk van, hanem a mennyei Atyánál. Ő álmodott meg bennünket, ezért nála senki sem tudhatja jobban mi az életünk boldogságának a kulcsa. Amit nélküle művelünk, teszünk és viszünk véghez az hosszú távon nem használ nekünk, nem hozza el a várt gyümölcsöket és eredményeket. Az a jó hír, hogy most még kaptunk időt és lehetőséget az újragondolásra és a változtatásra!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad van a megoldás az életemre!

*Revideált új fordítás

2024. január 7., vasárnap

Napi felülről:

„Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!”

Lukács evangéliuma 10. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, Isten békességének megélését, betöltése és képviseletét kívánom minden testvérem számára!

Ami vagyok, amivel a szívem, lelkem telve van, ami igazán fontos számomra azt hordozom és viszem magammal bárhová is megyek. Vannak, akik mindenhol és mindenből csak kapni szeretnének, anélkül, hogy a saját részüket, felelősségüket felvállalnák. Ez a „fogjuk meg, de közben vigyetek” hozzáállás. Mások folyamatos feszültséget keltenek maguk körül, ha nincs is probléma, akkor majd kitalálnak egyet. Az a vágyuk, hogy ők határozhassák meg a beszédtémát, az irányokat, ezért megpróbálnak maguk mellé állítani másokat, hátsó szándékkal befolyásolva őket. A családot és bármely közösséget azonban azok viszik előre, azok építik, akik képesek békességet hordozni, hozni és építeni magukban és maguk körül is. Akik tisztában vannak önmagukkal, megbékültek a mennyel és felszabadultak arra, hogy annak ellenére is megbocsássanak, szeressenek és higgyenek, hogy mások mit képviselnek vagy gondolnak. Azt a békességet élik meg, hozzák el bárhová, ahová belépnek, amit ők is felülről kaptak, mert ez a legnagyobb kincsük és értékük. Ez a mi mennyei elhívásunk és küldetésünk!

Mennyei Atyám, köszönöm azt a békességet, amit tőled kaptam, hogy biztonságban vagyok veled! Ezt szeretném megélni, hordozni és képviselni bárhol is legyek!

*Revideált új fordítás

2024. január 6., szombat

Napi felülről:

„Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.”

Pál levele a rómaiakhoz 14. rész 10. vers*

Áldott szombatot, önmagunk egészéges, előremutató szerepének, helyének betöltését és békességét kívánom minden testvérem számára!

Sok veszekedés, értelmetlen vitatkozás apró, jelentéktelen ügyből indul ki, mégis nagy vihar kerekedhet belőle. Miért tesszük ezt vagy veszünk részt bennük mégis? Az igazságérzetünk miatt, ami nagyon fontos alapja a létünknek, de könnyen be is csaphat bennünket, amikor büszkén beültet bennünket a bírói székbe, és eközben eltakarja előlünk, azt a tényt, hogy nekünk kell majd megállnunk az Örökkévaló ítélőszéke előtt. Milyen alapon akadsz ki és tartod magadat többnek azoknál, akik hozzád hasonlóak, de te mégis veszed magadnak azt a bátorságot, hogy irgalmatlan és türelmetlen feljebbvalóként viselkedj velük szemben? Amennyiben tényleg érzel, kaptál bármiféle felelősséget feléjük vagy felettük, az nem azért van, hogy elítéld őket, hanem azért, hogy a tudásoddal, tapasztalatoddal és ajándékaiddal szolgálj feléjük, segítsd őket és jó irányt mutass számunkra! Ez azzal kezdődik, hogy minden feszült pillanatban, problémás helyzetben adj időt arra, hogy először önmagadat ítélt meg, a saját indulataidat vizsgált meg a mennyei Atya előtt és várd meg a válaszát is! Meg fogsz lepődni, hogy hány veszekedés helyett lesz közös győzelem a végeredmény!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyira türelmes vagy hozzám! Nem ítéltél el, vetettél meg bűneim, hibáim miatt, hanem abban segítesz, hogy győztesen kerüljek ki belőlük!

*Revideált új fordítás

2024. január 5., péntek

Napi felülről:

„Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb.”

Lukács evangéliuma 9. rész 46. vers*

Áldott pénteket, a bennünk élő dicsőségvágy helyes, hasznos és építő megélését kívánom minden testvérem számára!

A velünk született természet szerint van bennünk egy erős vágy arra, hogy naggyá legyünk, felnézzenek ránk és megfelelően értékeljenek. Ennek gyökere az Örökkévaló képére és hasonlatosságára való teremtettségünk. A földi létünk egyik célja, hogy alkossunk, létrehozzunk és többre jussunk, de mindezt nem egyedül és nem csupán önmagunkért. Ne szégyelld tehát és ne akard eltitkolni, hogy jobb szeretnél lenni, csak használd fel ezt az belső ösztönzést úgy, hogy áldás fakadjon belőle. Mihelyt a bennünk szintén megbúvó önző érdekeknek engedjük át az irányítást, azonnal mások fölé akarunk kerülni, őket kívánjuk legyőzni, mert ettől reméljük a boldogságunkat. Ezt építő módon is levezethetjük a sport és a játékok kapcsán, de az igazi megoldás mégis abban rejlik, amikor Istennel együtt szeretnék naggyá válni, az ő terve és akarata szerint. Ekkor úgy lehetünk győztesek, hogy közben a többieket is felemeljük és nem lenyomjuk, befogadjuk őket és nem lenézzük. Formálódj, válj naggyá, nagyobbá, hogy egyre feljebb húzhass másokat is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által megmutattad, mi az igaz nagyság, dicsőség és győzelem, amikor benne szereteted lehajolt hozzám is, hogy az égig emeljen!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!