Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. április 28., csütörtök

Napi felülről:

“Az Örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örök karja felkarol és megtart téged.”

Mózes ötödik könyve 33. rész 27. vers*

Áldott csütörtököt, Istenünk áldásainak örömét, a próbák nehézségeinek megerősítő eredményét, és a hit bizalmának növekedését kívánom minden testvérem számára!

Lehet, hogy sokkal jobban érzed magad, és a kedvedre is jó hatással van a napsütötte időjárás, de az áldott esők csak a rossz idővel, a komor felhőkkel érkeznek meg. A harcok, kihívások nem csupán nehézséget, és küzdelmes fáradságot hoznak rád, hanem a megerősödés, növekedés és kipróbáltság lehetőségét is. Az Örökkévaló Isten áldásai nem azt jelentik, hogy próbák, kísértések és csaták nélküli utat készít előtted, hanem pont ellenkezőleg, a viszontagságok között akarja megmutatni, hogy veled van, számíthatsz rá. A gyakorlatban, a munkád során, a családi élet kihívásaiban kell megtapasztalnod ennek valóságát. Nézz szembe azzal, ami nehézséget okoz, de közben teljesen bízd rá magad a mennyei Atya vezetésére! Akármi vár rád, ő már tud róla, ezért arra is képes, hogy a saját terveidnél jobb utat mutasson, és azon végig is vigyen téged. Ehhez lehet, hogy el kell engedned egy csábító, de veszélyes álmot, ki kell irtanod egy rossz szokást, és ellen kell állnod félelmet gerjesztő kísértéseknek, de megéri változtatni és változni Isten segítségével. Mennyivel többet ér, amikor az Ő karjai tartanak és oltalmában élhetsz, mint egyedül, reménytelenül nézni szembe a jövővel!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy otthonodba hívtál és fogadtál, karod felkarol, megtart és átvezet a próbák földjén is!

*Egyszerű fordítás

2022. április 27., szerda

Napi felülről:

“Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni.”

Prédikátor könyve 8. rész 17. vers*

Áldott szerdát, bölcsességgel, alázattal és hittel látó szívet kívánok minden testvérem számára!

A mindentudástól még nagyon messze vagyunk, bár sokan gondolták már magukról, hogy eljutottak a partjára. Az a vágy, hogy megismerjük az ismeretlent, felfedezzünk új utakat és birtokba, használatba vegyük mindazt, amire eljutottunk felülről kapott, mély vágyunk és szükségünk, de vannak határai és korlátai. A kapcsolatainkban érhető tetten leginkább, hogy a mély megismerés, a másik felfedezése egy életen át tartó folyamat, és ha igazi tisztelettel és szeretettel párosul, akkor sok örömet és boldogságot ajándékoz nekünk. Amikor azonban csak kihasználjuk és felhasználjuk a másokról megszerzett tudásunkat, az csalódást, fájdalmat és szenvedést eredményezhet. Az Örökkévaló egy személyes, mély és őszinte szeretetkapcsolatra teremtett bennünket vele kapcsolatban is, nem pedig egy külső megfigyelésre, tanulmányozásra és kutatásra. Amire a legnagyobb tudósok és bölcsek sem képesek, annak a lehetősége megnyílik a legkisebb tiszta hitű és szívű kereső előtt, aki nem birtokolni akarja Istent, a róla megszerzett ismeretet, hanem gyermekként kapcsolódni hozzá, vele közösségben élni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden tudásnál, ismeretnél többet jelent, hogy elfogadtál és befogadtál, mert szeretsz!

*Revideált új fordítás

2022. április 26., kedd

Napi felülről:

“Az Úr azonban ezt kérdezte: Igazad van-e, hogy haragszol?!”

Jónás könyve 4. rész 4. vers*

Áldott keddet, békességgel, mennyei igazsággal és reménységgel teljes szívet kívánok minden testvérem számára!

A harag nem csak rossz tanácsadó, hanem mérgező kábítószerként képes elbódítani a szívünket, gondolatainkat, de még a lelkiismeretünket is.  A harag és a neheztelés, a gyűlölet, a kegyetlenség és a gyilkosság előszobája is lehet, ezért soha nem szabad elnézően bánni, megmagyarázni és mellé állni, azzal az indokkal, hogy nekünk van igazunk. A saját igazságunk egyrészt elég részlehajló, felszínes és egyoldalú lehet, ezért mielőtt megengednénk magunknak, hogy ítéletet mondjunk mások felett azzal, hogy a haragunkat kifejezzük, hagyjunk időt arra, hogy az Örökkévaló elbeszélgessen a lelkünkkel. Tekintsünk egy kicsit felfelé, oda, ahonnan az életünket, a megbocsátás, újrakezdés ajándékát is megkaphatjuk, mert türelemmel és irgalommal fordulnak felénk. Eljön a jogos ítélet, a méltányos harag ideje, de ezt érdemes arra bízni, aki elfogulatlanul és személyválogatás nélkül teheti és teszi is mindezt, rólunk sem megfeledkezve. A saját haragommal bezárom azokat az ajtókat, amelyeket Isten igazsága nyitott ki, de én nem értek egyet vele. Ezzel magamat is elszigetelem, és mások is nehezen tudnak csak megközelíteni. A mennyei Atya azonban nem szeretne elveszteni engem a büszkeségem igazának útvesztőjében, ezért kérdezi meg, hogy jogos, helyes-e, hogy engedtem úrrá lenni a haragot a szívemben?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy neked van igazad és nem nekem, hogy a türelmed engem is legyőzött, és meggyőzött, hogy kiszabaduljak az indulataim fogságából!

*Revideált új fordítás

2022. április 25., hétfő

Napi felülről:

“Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.”

Lukács evangéliuma 8. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, fénnyel, világossággal, reménységgel és szeretettel betöltött hetet kívánok minden testvérem számára!

A családba, munkahelyeken és a közösségekben szükség van a világosság gyermekeire, fényt hordozó és árasztó emberekre, akik élhető, lehetőséget biztosító és nyújtó környezetet teremtenek maguk körül. Ők azok, akik reménységgel veszik körül az életünket, természetes módon segítenek, hogy valóságosan lássuk önmagunkat, de esélyünk legyen a változásra is, ha szükséges. Nem megmondják, hogy mit tegyünk, hanem azzal az igazsággal támogatnak, amelynek fényébe megláthatjuk a valódi feladatainkat, kincseinket, és a helyes utat. Legtöbbször nem is értékeljük őket megfelelő módon, mert annyira magunkra figyelünk, hogy észre sem vesszük, hogy mennyire fontosak számunkra, csak akkor, amikor már nincsenek mellettünk, velünk.  A mennyei Atyának az a terve és kimondott akarata, hogy Jézus Krisztus által ilyen fényt gyújtson a szívünkbe, hogy ez a világosság beragyogja a gonoszság homályát, és másoknak is lehetőséget adjon látni, és helyesen választani.  A lámpást nem elrejteni kell a sötétség elől, mert az edény alatt úgyis kialszik, hanem a helyére tenni, hogy elűzze a félelem sötétségét.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy benned Jézus Krisztus által megtaláltam a világ világosságát, ezzel és ebben szeretnék élni minden nap! 

*Revideált új fordítás

2022. április 24., vasárnap

Napi felülről:

“Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa.”

János evangéliuma 3. rész 17. vers*

Áldott vasárnapot, a felülről kapott segítség és reménység örömét, békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Alapvetően van érzékünk arra, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, hogy választani tudjunk a helyes és káros között, de ezzel együtt az életünkben jelen lévő önző vágyak, istentelenség és gonoszság által eltorzított lelkiismeret miatt mégis sokszor célt tévesztünk. Másokat azonnal képesek vagyunk megbírálni, elítélni és számon is kérni, miközben önmagunk felé elnézőek, engedékenyek és részrehajlóak vagyunk. Beülünk az Istennek fenntartott bírói székbe, és minden nehézség nélkül felmentjük magunkat a jogos vádak alól, mindaddig, amíg ránk nem szakadnak a tetteink következményei. Ilyenkor pedig átesünk a túlsó oldalra, csak a hibáinkat látjuk, úgy gondoljuk, hogy mindenki és minden összefogott ellenünk, ráadásul még Istenre se számíthatunk. A mennyei Atya ismeri vívódásainkat, téves gondolkodásunkat és elrontott életünket, ennek ellenére nem mondott le rólunk. Meg akar menteni önmagunktól, önfejűségünk következményétől, és önpusztító életmódunktól. Jézus Krisztusban az az életmentő változás vár ránk, ami nélkül nem találunk haza, a mennyei otthonunkba. Benne van minden reménységünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megmentő szereteted engem is elért és átölelt!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. április 23., szombat

Napi felülről:

“Körülvettél mindenfelől, előttem is, mögöttem is te jársz, rajtam nyugtatod kezed! Mindent tudsz, csodállak érte, fel sem érem ésszel, meg sem érthetem!”

139. zsoltár 5-6. vers*

Áldott szombatot, Isten minden értelmet meghaladó békésségét, védelmét és biztonságát kívánom minden testvérem életére!

Létkérdés számunkra a megfelelő védelem és biztonság. Ezért építünk házakat, készítünk ruházatot és vesszük körül magunkat mindenféle eszközzel. A testünk számára ez talán megfelelő, de a lelkünk ettől még kiszolgáltatott és veszélyben lehet. A család, a bátorító, védelmező, jó társaság és közösség sok rossztól megóvhat bennünket, de a szívünk tisztaságának és nemes elszántságának megőrzéséhez ennél is többre van szükségünk. Mivel az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve, ezért a teljes épségünk, biztonságunk és egészséges életünk vele együtt, az ő segítségével, jelenlétével és védelmével valósulhat meg. Amikor a mennyei Atya szeretete vesz körül bennünket minden oldalról, amikor védelmező keze rajtunk nyugszik, amikor mindentudása feltárul előttünk, és ez nem megrémít bennünket, hanem csodálattal, békességgel és örömmel tölt el, mert a javunkat szolgálja, akkor otthon vagyunk, az igazi helyünkön. Mindez lehet, hogy meghaladja, átlépi az értelmünk határait, de hittel és lélekkel akkor is számíthatunk rá, és élvezhetjük áldásait, mert erre lettünk meghívva Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, hálát adok körülölelő védelmedért, jóságodért és örökké tartó szeretetedért!

*Egyszerű fordítás

2022. április 22., péntek

Napi felülről:

“De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek,…”

Lukács evangéliuma 9. rész 55. vers*

Áldott pénteket, jó lélekkel, szívvel hozott döntéseket, és hitben teljes szeretettel kimondott gondolatokat kívánok minden testvérem részére!

A tenni akarásunk, ügybuzgóságunk és igazságérzetünk kellő bölcsesség, alázat és türelem hiányában könnyen ajtót nyit olyan lelkületnek, indulatnak és érzelmeknek, amelyek látszólag az ügyet szolgálják, segítik elő, de valójában éppen az ellenkezője történik. Jézus tanítványaival együtt Jeruzsálembe készült, éppen ezért az egyik település, ahol máshonnan betelepítettek éltek nem fogadta őket szívesen, elutasították kérésüket, és nem adtak számukra szállást. Jakab és János azonnal engedélyért folyamodtak a Mesterhez, hogy jogos ítélettel sújthassanak a falura, vagyis tűzet, kérjenek az égből, hogy megégesse a „gonoszokat”. Ekkor hangzik el ez a figyelmeztetés az Úrtól, hogy az a szellemiség, amelyet ők befogadtak és engedtek, hogy eluralkodjék a lelkükben, az nem fentről származik, mert pusztítani akar, a mentés helyett. Mindig lesz, vagy található indok arra, hogy miért haragudjunk másokra, jogos megbántódásunk és igazságunk birtokában. Pál ezért üldözte Jézus követőit teljes felháborodással, Kain ezért gyilkolta meg saját öccsét. A mennyei Atya azonban még megmentő szeretetével fordul felénk, ezért van bármilyen esélyünk a reménységre, és ez a Lélek az, amely bennünket is megőrizhet a gonosz megtévesztő befolyásától.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelkét adtad nekünk, hogy felfelé mutató és vezető jelzések lehessenek szavaink, tetteink! 

*Revideált új fordítás

2022. április 21., csütörtök

Napi felülről:

„Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinnom! De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!”

Lukács evangéliuma 22. rész 42. vers*

Áldott csütörtököt, a nehézségekkel szemben bátor, hittel teljes szívet, a mennyei tervek elfogadásához pedig őszinte nyitottságot kívánok minden testvérem számára!

A terheink hordozása közben mások problémái sokkal egyszerűbbnek, könnyebbnek és elviselhetőbbnek tűnnek. Néha megdöbbenünk mások szenvedéseinek a mélysége láttán, de a sajátjaink súlyát érezzük csak igazán. Jézus Krisztus mielőtt végleg rálépett volna a keresztre vezető út végső szakaszára, szembenézett a rá váró fájdalom, szenvedés és kín félelmetes valóságával. Nem áltatta önmagát azzal, hogy könnyű lesz elviselni, hogy nem lesz semmi baj, hogy nem fog annyira fájni, mert pontosan tudta azt, hogy szörnyűséges lesz az előtte álló időszak, hogy mind testében, mind lelkében megrendül, és a halál gyötrelme vár rá. A szenvedés poharát nem kívánta, nem vágyott rá, sőt teste legszívesebben messze elkerülte volna, de a mennyei Atya szeretetét, tervét és akaratát mindennél értékesebbre becsülte, még a saját életénél is. Az Örökkévaló így mutatta meg, hogy mennyire szereti ezt a tőle származó, de azután elfordult és felfordult világot, hogy mindenki, akik benne reménykedik, neki hisz, és őt hívja segítségül, az megmenekülhessen, teljes és igaz életet éljen.

Mennyei Atyám, neked hiszek, benned reménykedek, mert akaratod, terved és igazságod mindennél jobb nekem!

*Egyszerű fordítás

2022. április 20., szerda

Napi felülről:

„Amikor az, aki gyűlöl téged, éhezik, figyelj rá, hogy legyen kenyere, ha pedig szomjazik, akkor gondoskodj róla, hogy legyen vize, így a remény parazsát te hozod a fejére, és az Örökkévaló megújuló békességgel tölt be téged.”

Példabeszédek könyve 25. rész 21-22. vers*

Áldott szerdát, a jócselekedetekhez bátorságot, a gyűlölettel szemben pedig tettre kész békességet kívánok minden testvérem számára!

Nem kell ahhoz semmi rosszat tennünk, hogy ellenségeink legyenek. Elég az, ha megszületünk valamely nép közé és máris lesznek olyanok, akik tele vannak sérelmekkel és haraggal velünk szemben. Ezek az előítéletek, általánosítások megmérgezik az emberi kapcsolatokat, és ha nem állítjuk meg, bennünket is magával ragadnak. Talán az még bántóbb, amikor barát, testvér, munkatárs vagy szomszéd fordul ellenünk, lesz haragosunk, vagy ellenségünk. Ez egy harc kezdete, ami sokáig elhúzódhat, és fájdalmak sokaságát hozhatja el az életünkbe. Nem lehet mindenkivel azonnal megbékülni, mert amíg erre nem vagyunk készen és készek, addig tovább tart a háborúskodás. A változás ott kezdődik, amikor a szív megbékül és a bosszú, visszavágás, ítélet és neheztelés helyett áldással válaszol a rosszra. A káröröm kísértését megtagadva gondoskodó figyelemmel fordul a szembenálló fél valós szükségei felé, ezzel a megbékülés reménységének lehetőségét nyitja meg. Aki ezen az úton jár, az letette az ítélkezés jogát az Örökkévaló kezébe, és a mennyei Atya békessége fogja betölteni napról napra.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megbékülhettem veled, hogy a gyűlölet és harag helyett a te békességed uralkodjék a szívemben!

*Saját fordítás

2022. április 19., kedd

Napi felülről:

“Mert Istennek minden ígérete Jézus Krisztus által vált „igen”-né, és az ő közreműködésével valósul meg a végső „Ámen” is, vagyis az ígéretek maradéktalan beteljesülése. Ez pedig rajtunk keresztül történik, és Isten dicsőségét fogja szolgálni.”

Második korinthusi levél 1. rész 20. vers*

Áldott keddet, az ünnep utáni újrakezdéshez kellő erőt, reménységet és hitet kívánok minden testvérem számára!

Az ígéretek csak magok, amelyek számtalan különböző eredményt, gyümölcsöt és termést hozhatnak el az életünkben, de megvalósulásukhoz több körülménynek is be kell teljesülnie. Az első és legfontosabb, hogy akitől az ígéretmagot kaptuk, az vállalt-e jótállást a szavaiért, kész-e kijelentéseihez önmagát is mellérendelni? Ezek életbevágóan fontosak, ha a jövőnket, boldogságunkat alapozzuk valakinek az ígéretére. Azok a fogadkozások, amelyek mögött nincs valós elkötelezettség, csak múló érzelmek, azok értéktelen szólamok, amelyek inkább csak fájdalmat teremnek, ennek ellenére sokakat becsaphatnak. A mennyei Atya minden ígérete erős, igaz, tartós és elpusztíthatatlan, hiszen beletette teljes szeretetét, és megmentő hatalmát. Jézus Krisztusban az emberek által látható és hallható módon is elég egyértelmű igent mondott mindezek beteljesülésére. A végső ámen is benne van, de már előttünk is áll, ha kimondtuk az Örökkévaló igenjére a mi igenünket is.  Az ő ígéretére, a mi ígéretünket, amely mögé odatettük önmagunkat is, vagyis elvetettük a megkapott magokat Isten dicsőségére, hogy sokszoros termést hozzanak.

Mennyei Atyám, hálát adok minden szavadért, ígéretedért, amit beteljesítettél, és megvalósítasz Jézus Krisztusban! Köszönöm, hogy nekem is bőségesen jutott ezekből, amire ráépíthetem a teljes jövőmet!

*Egyszerű fordítás