Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. november 14., kedd

Napi felülről:

„Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél.”

Ézsaiás könyve 49. rész 3. vers*

Áldott keddet, a mindennapok lehangoló küzdelmei mögött is az Örökkévaló terveinek és vezetésének meglátását, megélését kívánom minden testvérem számára!

Vannak és lehetnek olyan időszakok az életünkben, amelyek hiábavalónak, értelmetlennek látszanak emberileg. Küzdünk, harcolunk és fáradozunk, de nem mutatkozik valódi előrehaladás, úgy érezhetjük, hogy felesleges az erőlködésünk. Ez önmagában még egyáltalán nem jelenti azt, hogy rossz úton járunk vagy haszontalan lenne a munkánk. Mielőtt végleg elkeserednénk és elítélnénk magunkat, azt kell megvizsgálnunk, hogy miért és kiért élünk, vagyunk a jelenlegi helyzetünkben? Lehet, hogy ténylegesen változtatni kell az életmódunkon, mert zsákutcába jutottunk és innen már nem lehet továbbjutni, de ekkor is fel kell nézni az égre és onnan kérni útmutatást. Azonban lehet, hogy teljesen természetes, hogy ezen a fárasztó, lehangoló szakaszon haladunk, mert ennek hűséges megélése visznek közelebb a mennyei céljainkhoz. Miközben mi nem látunk változást, az Úr már készíti a következő csodát, előrelépést számunkra, mert ő értékeli, megjutalmazza a kitartó hitet és reménységet. A fáradozásaink haszna, a munkánk eredményessége felülről látszanak igazán jól, ezért kell ott keresni a megnyugtató válaszokat is!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert fáradozásaim, erőlködéseim veled és nálad nyernek igazán értelmet és megoldást!

*Revideált új fordítás

2023. november 13., hétfő

Napi felülről:

„Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad!”

52. zsoltár 3. vers*

Áldott hétfőt, a gonoszság büszkesége helyett Isten szeretetének győzelmét kívánom a szívünkben minden testvérem számára!

Azzal tudunk, fogunk dicsekedni, amit elértünk, amit sajátunknak tartunk vagy vélünk. Sokszor pont azzal, hogy kit, hogyan tudtunk átverni, becsapni, megtéveszteni és ezzel milyen előnyhöz jutottunk. Ezzel szemben a valódi szeretet nem hősködik, nem henceg és mond nagyokat, hanem arra törekszik, ami helyes és a jót teszi rendületlenül. Az egészséges, hittel teljes lélek felfelé vezető, keskeny útja ez, amit két csúszós árok szegélyez, az egyik oldalon a panasz, keserűség és önsajnálat, a másikon pedig a gőg, beképzeltség és büszkeség mélysége. A dicsekvéssel elérhetem mások csodálatát, a panaszkodással mások szánakozását, de ezek csak ideglenes fájdalomcsillapítók, a szívem igazi baját csak mélyítik és nem kezelik. Isten szeretete az a hatékony orvosság és megelőző gyógymód, amely még mindig kapható a mennyei patikában. Az árát már kifizette számunkra Jézus Krisztus, ezért, csak az a kérdés, hogy akarjuk-e alázattal elfogadni, mert itt a dicsekvés kizárt, nem működik, sőt kifejezetten káros. A mennyei Atya jókedvéből, jóindulattal és örömmel segít minden gyermekének!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted megmarad és megtart örökre!

*Revideált új fordítás

2023. november 12., vasárnap

Napi felülről:

„Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked!”

A királyok első könyve 3. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, az álmaink tisztaságát, hitét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Az ifjú király, Salamon őszintén kereste az Urat. Kész volt hatalmas áldozatot bemutatni, hogy így tisztelje az Örökkévalót, ami részéről nem formaság volt, hanem a szíve igaz hálája. Tudta, hogy Isten segítsége nélkül nem lesz képes jó uralkodó lenni és ezt szerette volna kimutatni a tőle telhető legteljesebb módon. A lelke azzal foglalkozott, hogy azt a szeretetet, megtiszteltetést, amellyel az Úr körbevette, kiválasztotta és megbízta, hogyan tudná a legjobban betölteni és kibontakoztatni. A gondolatai, kérései nem maga körül forogtak, hanem az elhívásának, szolgálatának felelősségén! Az volt az álma, hogy jó, Istennek tetsző király lehessen! Amikor éjszaka, alvás közben szólt hozzá az Úr, akkor csak azt tudta kimondani, ami nappal is foglalkoztatta. Ez az alapelv azóta is működik. Amivel megtöltöm a szívemet, lelkemet, ami igazán foglalkoztat, ami a legmélyebb vágyam az épül be a hitembe is, és ha álomba szólít meg a mennyei Atya, akkor is ezt fogom kérni. Ezért, amíg nappal van, amíg formálható és tanítható vagyok, addig ügyeljek arra, hogy az álmaim hálás alázatban foganjanak és a mennyel kapcsoljanak össze!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy éjjel, nappal a kezedben lehetek! Az a vágyam, hogy amire elhívtál, amire megszülettem, azt betöltsem és elvégezzem!

*Revideált új fordítás

2023. november 11., szombat

Napi felülről:

„Fordítsd javukra az igazságtalanságot Örökkévaló a jóknak és az egyenes szívűeknek!”

125. zsoltár 4. vers*

Áldott szombatot, az igazságtalan, álnok és gonosz helyzetek javunkra fordulását kívánom minden testvérem számára!

Azt nem tudjuk megváltoztatni, hogy a jelenlegi világban itt legyen, befolyást szerezzen és sokszor uralkodjon is a gonoszság, de azt igen, hogy ránk milyen hatást gyakoroljon. Az egyik nagy feladatunk, hogy ne csak meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, hanem döntsünk is a helyes mellett az igazságtalansággal szemben. A kísértés, csábítás mindig ott lesz, hogy az egyenes, őszinte és igaz helyett görbe, hazug utakat válaszunk, mert könnyebb előre haladást, sikert és megoldást ígérnek. Egyszerűbbnek tűnik tagadni, ferdíteni és titkolózni akkor, amikor kiderülne valami kellemetlen, leleplező és bántó igazság rólunk, mint vállalni a felelősségünket, megalázkodni és bocsánatot kérni. A jók nem attól lesznek, maradnak jók, mert sohasem hibáznak, tévednek és követnek el bűnt, hanem attól, hogy mindezeket felvállalják és rendezik a helyzetüket a mennyei Atyával és azokkal is, akinek tartoznak ezzel. Az Örökkávalónak pedig van akkora szeretete és hatalma, hogy ezek által a javunkra fordítsa még az elveszettnek tűnő csatákat is!

Mennyei Atyám, fordíts a javamra ezeket a nehéz, gonosz és igazságtalan időket, mert nálad keresem, az igazságot, a jóságot és a megoldást!

*Saját fordítás

2023. november 10., péntek

Napi felülről:

„De az Úr így felelt: Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz!”

Lukács evangéliuma 10. rész 41. vers*

Áldott pénteket, a leterheltségeink, vállalásaink és felelősségeink egészséges és helyes átlátását, megértését és egyensúlyát kívánom minden testvérem számára!

Amikor tele van a szívem panasszal, leterhelődéssel és zaklatottsággal mások irányába, és úgy érzem akkor fognak majd elrendeződni a dolgok, akkor nyugodhatok meg, ha majd ők megváltoznak, másképpen viselkednek, akkor itt az ideje, hogy megvizsgáljam saját hozzáállásomat. Első sorban az indítékaimat és céljaimat. Miért vállaltam fel azokat a felelősségeimet, amelyek miatt most problémaim vannak a lelkemben? Legtöbbször bizonyítani szeretném önmagamnak és másoknak is, hogy én is vagyok valaki, amelynek az egyik módja, ha elvárásokat fogalmazok meg és akarok betartatni. Abban a pillanatban, amikor ezek nem szeretetre, tiszteletre és a másik megbecsülésére épülnek tévútra lépek. Meg fogom bántani a családtagjaimat, munkatársaimat vagy a szomszédaimat, mert már nem ők lesznek a fontosak, hanem az én elképzelésem és akaratom. Panaszkodni fogok a terheim miatt, miközben én állítottam fel azokat a mércéket, amelyeknek nem tudok megfelelni, de ezekért másokat hibáztatok. Akkor és addig van egészséges egyensúlyban a gondolkodásom, amíg több hálát, örömöt és szeretetet érzek, mint panaszt, elégedetlenséget vagy haragot.

Mennyei Atyám, kérlek segíts, hogy felismerjem a felesleges, leterhelő elvárásaimat, amelyek megmérgezik a kapcsolataimat!  

*Egyszerű fordítás

2023. november 9., csütörtök

Napi felülről:

„Lelkünk kimenekült, mint a madár a csapdából! Összetört a csapda, és mi megszabadultunk!”

124. zsoltár 7. vers*

Áldott csütörtököt, a lélekcsapdákból teljes szabadulást és hittel teljes szárnyalást kívánok minden testvérem számára!

A csapdákat tudatosan úgy készítik, hogy akit, amit megfog, önmagától képtelen legyen kiszabadulni belőle. A lelkünk lételeme, hogy képes legyen szárnyalni és belátni végtelen határokat, de amikor csapdahelyzetbe kerül elveszti ezt a lehetőségét és a túlélésért fog elkeseredetten küzdeni. Azonban kudarcaink miatt, után nem szabad elfogadni és természetesnek venni, ha beleragadunk ezekbe a leterhelő helyzetekbe. Minél hamarabb és gyorsabban ki kell menekülnünk ezekből, ehhez pedig érdemes és hasznos igénybe venni a mennyei Atya segítségét. A csapda nem törik össze olyan könnyen, de Istennek van hatalma és lehetősége is arra, hogy véghez vigye a szabadításunkat, hiszen ránk vár az ég! Egy betegesen leterhelő kapcsolat, egy félelmekkel és bizonytalansággal teljes életszakasz, egy elhibázott döntés utáni önvádaskodás mind-mind olyan kelepce, amelyben sokáig vergődhetünk kilátástalanul. Nincs mindegyikre hatásos gyógyszer vagy emberi megoldás, de van, aki hatalmasabb mindezeknél, neki pedig számít a mi kis foglyul ejtett lelkünk valódi szabadsága.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert lelkem szabadságáért te mindent megtettél és meg is fogsz tenni!   

*Egyszerű fordítás

2023. november 8., szerda

Napi felülről:

„Az egyik asszony, név szerint Lídia, Thiatíra városának Istent tisztelő bíborkereskedője is figyelt, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy odaadással hallgasson a Pál által mondottakra.”

Az apostolok cselekedetei 16. rész 14. vers*

Áldott szerdát, Isten üzenetének, odaadó, figyelmes és befogadó olvasását, hallgatását és megértését kívánom minden testvérem számára!

Lídia egy tekintélyes, jómódú, de Istent tisztelő üzletasszonnyá vált. Bíborkereskedőként sok helyre eljutott, hazájától távoli vidékre is, így kerülhetett Filippibe. Itt már háza volt, ahol családjával együtt lakott, akiket nem hagyott egyedül az üzlet kedvéért sem. Azonban nem csupán vállalkozásának sikerét kereste, hanem azok közösségét is, akik az adott városban az élő Istent imádták. Ezért lehetett ott azon a szombaton, a folyó partján, az imádkozás helyén, amikor Pál hirdette a Jézus Krisztusról szóló jó hírt. Jelen volt a fülével, de a nyitott szívével is, ezért nem csak Pál szavait hallotta meg, hanem mögötte a mennyei Atya neki szóló üzenetét is. Vagyona, sikerei és elismertsége nem akadályozta meg abban, hogy megértse, elfogadja az Úr hívását és nyilvánosan döntsön mellette. Ezzel nem csupán családja ajtaja nyílt ki, hanem a Filippi gyülekezet felépítése is megkezdődött. Már az is csodálatos, amikor hallgathatjuk Isten Igéjét, de az igazi csoda onnan kezdődik, amikor a szívünk nyitottá válik arra, hogy be is fogadjuk a nekünk szóló üzenetet!

Mennyei Atám, hálát adok, mert van üzeneted számomra! Meghallhatom és nyitott szívvel be is fogadhatom, hogy igazi változást, életet és reménységet nyújtson!

*Saját fordítás

2023. november 7., kedd

Napi felülről:

„Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.”

Lukács evangéliuma 7. rész 47. vers*

Áldott keddet, a szeretet, irgalom és megbocsátás valódi összefüggésének megértését és megélését kívánom minden ismerősöm számára!

Miért szereti mélyen és igazán egy kisgyermek a szüleit? Mert érzi és tudja, hogy őt is létéből fakadóan szeretik, mindent tőlük várhat és köztük van az otthona. Amikor rosszat tesz, akkor is hozzájuk menekül, mert ott sírhatja ki magát őszintén és biztonságban. Ehhez hasonló történhet meg a lelkünkkel is, amikor a mennyei Atya szeretetét felfedezzük és elkezdünk hozzá közeledni. Igaz, hogy közben elkerülhetetlenül a felszínre tör az a szégyenérzetet, amit saját hitetlenségünk, bűneink és gonoszságaink okoznak, de éppen az vonz hozzá, hogy nála találunk erre feloldást, bocsánatot és helyreállást. Minél őszintébben és mélyebben nyilunk meg előtte, rendezzük az életünk elrontott ügyeit, annál valóságosabban tölt be bennünket megbocsátó szeretete, felemelő irgalma és megújító kedvessége. Pont olyan mértékben éljük át, hogy milyen nagy dolgot tett velünk az Úr, amilyen nagy szabadulást élünk át rajta keresztül és vele együtt. Az Isten felé kimutatott szeretetünk hűen tükrözi, hogy ki nekünk az Örökkévaló, mennyire nagyra tartjuk és mennyit köszönhetünk neki!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert megbocsátottad bűneimet, vétkeimet és hitetlenségemet! Ez nem lett volna természetes, de te annyire szerettél, hogy eljöttél értem, hogy minden előzmény ellenére elfogadj és befogadj mennyei családodba!

*Revideált új fordítás

2023. november 6., hétfő

Napi felülről:

„Aki meg sem hallgatja a kérdést, és úgy felel, az ostoba és megszégyenül.”

A példabeszédek könyve 18. rész 13. vers*

Áldott hétfőt, bölcs, türelmes és odafigyelő szívet kívánok minden testvérem számára!

A tisztelet, szeretet és megbecsülés egyik alappillére, a figyelmes hallás és a türelmes megértés. Attól nem leszek bölcsebb, okosabb, de támogató semmiképpen sem, ha belevágok valakinek a szavába, bizonyítva, hogy én jobban tudom, mit gondol a másik, mit akart volna mondani, ezért fölösleges is befejeznie. Ezzel csupán magamat járatom le, hiszen azt mutatom be, hogy fölényes vagyok és lenéző, még akkor is, ha nem ez a szándékom. Azt üzenem, hogy nem vagyunk egy szinten, többnek tartom magamat a kérdezőnél. Az értelmes szív, türelmes és odafigyelő, mert ugyanolyan fontos számára a feltett kérdés minden része, hangsúlya és befejezése, mint maga a válasz. Lehet, hogy fárasztónak tűnik végig várni a nekem szánt mondatokat, de megéri, még akkor is, ha ténylegesen az lesz a vége, amit már közben is sejtettem. Az Örökkévaló türelmes figyelme nekem az életet jelenti. Ő tudja előre a válaszokat, mégis megvárja, amíg kérésemet, szavaimat és gondolataimat teljesen és őszintén kimondom és csak utána felel rá, mert ilyen a valódi szeretet nyitott füle.

Mennyei Atyám, hálát adok türelmedért, amivel kivárod a megszólalásomat és a kéréseim sorát. Segíts, hogy odafigyelő szívvel hallgassak és a megfelelő időben válaszoljak, amikor kérdeznek!   

*Egyszerű fordítás

2023. november 5., vasárnap

Napi felülről:

„Ez a Jézus az, akiben mi hiszünk. Ő adott erőt a hit általi gyógyuláshoz ennek az embernek, akit itt láttok, s akit ismertek. Igen, a Jézusban való hit állította helyre teljesen ennek a bénán született embernek az egészségét, mégpedig a szemetek láttára.”

Az apostolok cselekedetei 3. rész 16. vers*

Áldott vasárnapot, Jézus Krisztusba vetett hitünk megerősödését, megújulását és gyógyító erejét kívánom minden testvérem számra!

Csodálatos ajándék és lehetőség, hogy megszülettünk, élünk és növekedhetünk. Ezt a kiváltságot mindennél jobban kell értékelnünk, hiszen ez többet számít, minden más kincsnél, hatalomnál és dicsőségnél. Ne higgyem el senkinek, még önmagamnak sem, hogy értéktelen lennék, mert másokhoz képest vannak hiányosságaim, nincs annyi pénzem, gazdagságom. Ne engedjem meg azt a gondolatot sem a szívemnek, hogy tévedéseim, bukásaim és bűneim után még az Istennek sem kellek, ezért inkább távol tartom magam tőle. A mennyei Atyába vetett hit azt látja, azt figyeli, hogy az Örökkévaló számára olyan fontos vagyok, hogy Jézus Krisztus az életét adta értem, aki hibáztam, vétkeztem és gyógyulásra van szükségem. Isten úgy döntött, hogy mellém áll, velem lesz és támogat minden nehézségemben, amennyiben ezt elfogadom tőle. Ez az új élet, kezdet és lehetőség ajándéka. Ezzel lehet beteljesedett és célba érkezett a létem, az amiért megszülettem a földre. Ez az erőforrás, nincs messze tőlem, fizetnem sem kell érte, mert Jézus már megtette helyettem, ezért benne hinni és bízni nem szégyen, hanem maga az élet!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztusban megajándékoztál a teljes élettel!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!