Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. május 25., csütörtök

Napi felülről:

„Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.”

Mikeás próféta könyve 7. rész 11. vers*

Áldott csütörtököt, a reményteljes jövő bizonyosságát, hitét és beteljesedését kívánom minden testvérem számára!

Nem tudunk minden nap valami jóban reménykedni, pedig igényünk lenne rá. Mindig vannak olyan időszakok az életünkben, amikor annak is tudunk örülni, hogy túléljük egyik napot a másik után és a legnagyobb kívánságunk csupán annyi, hogy képesek legyünk kipihenni a fáradságunkat. Ez első sorban abból fakad, hogy a lelkünk csak akkor képes szárnyalni, amikor a reménység éltető, felemelő szellői magasba emelik és onnan bepillantást nyerhet egy szebb jövőbe. Viharos időben, a betegségek sötét és komor felhői alatt, a nem várt nehézségek villámcsapásai közt ez szinte lehetetlen. Ezért annyira lényeges, hogy legyenek olyan ígéretek a szívünkbe írva, amelyek nem embertől függenek, amelyeket a mennyei szeretet égette a lelkünkbe, ezért akkor is működnek, amikor már a testünk sem. Annak a bizonyossága, hogy eljön még a felépülés napja, nem beszűkül, hanem kitárul a lehetőségek tárháza, új és eddig ismeretlen területeket fedezhetünk fel, mert erre maga az Örökkévaló adott biztosítékot számunkra Jézus Krisztusban. Ennek egy szelete itt a földön, de a nagyobbik része a mennyei otthonunkban vár ránk!

Mennyei Atyám, hálát adok ígéreteid bizonyosságáért és az abban való reménység beteljesüléséért!

*Revideált új fordítás

2023. május 24., szerda

Napi felülről:

„Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.”

71. zsoltár 7. vers*

Áldott szerdát, az Örökkévaló védelmező erejének jelenlétét, megtapasztalását és bizonyságát kívánom minden testvérem számára!

Mások csodálatát sokféleképpen kivívhatjuk, de ettől is fontosabb, hogy olyan jellé váljunk, amely a helyes utat mutatja felfelé mindazoknak, akik vágynak rá. Az Istenbe vetett hitünk ne egy gyenge szalmaszál legyen, amely nem tud kihúzni a bajból, nem képes megmenteni a csüggedés mocsarából és a próbák tűzét sem képes kiállni, hanem egy biztonságos menedék, rendíthetetlen oltalom és erős kőszikla, amely a legnagyobb viharokban is helytáll. Az életem nem akkor lesz boldog, megelégedett és egészséges, ha elkerülnek a bajok és küzdelmek, hanem amikor jó helyen és megfelelő védelem alatt áll a lelkem. Nem lehet annál nagyobb biztonság, mint a mennyei Atya oltalmazó erejének a pártfogása. A legerősebb ember is csak egy véges halandó marad bármit is képzel magáról, bármilyen nagy is a hatalma mások fölött. Az azonban, aki az Örökkévaló védelmét élvezi, akkor is, ha testileg gyenge a győztesek táborához fog tartozni, mert a menny ereje és lehetőségei belépnek az életébe. Sok örömteli meglepetésben és meglepődésben is része annak, aki ezt az utat választja!

Mennyei Atyám, hálát adok oltalmazó védelmedért, amely rendíthetetlen és biztos, mert nem tőlem vagy emberektől függ, hanem a te hatalmadra épül!

*Revideált új fordítás

2023. május 23., kedd

Napi felülről:

„Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták: Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: Ne félj, csak higgy!”

Márk evangéliuma 5. rész 35-36. vers*

Áldott keddet, a kitartó hit hatalmát, Istenben bízó reménységét és a félelmeinken győztes erejét kívánom minden testvérem számára!

Amikor elér hozzánk a lesújtó hírt, szembesülünk félelemkeltő hatalmával az a legerősebb embert is képes összetörni. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb félelem és rémület környékez meg bennünket annak hallatán, hogy elveszíthetjük őt. A szülő gyermek tekintetében ez különösen igaz. Jairus, a településen található istentiszteleti hely egyik ismert vezetője kérte meg Jézust, hogy gyógyítsa meg súlyosan beteg 12 éves lányát. Mielőtt azonban a házához értek volna, megérkezett a fájdalmas hír a gyermek haláláról. Az aggódó kívülállók véleménye szerint, most már bezárult a hit és a bizalom ajtaja és a fájdalmas, félelmetes gyásznak kell ajtót nyitni. Nincs értelme reménykedni, mert teljességgel felesleges, ha eddig nem segített az Isten, ezután már úgysem fog. Jézus azonban nem mondott le erről a családról, hiszen ezért indult el az otthonukhoz. Inkább az édesapát kellett bátorítania arra, hogy ne adja meg magát a félelem, csüggedés vonzásának, és ne engedje el a hit megtartó kötelékét. Amíg a mennyei Atya nem mond le valakiről, addig mi se tegyük ezt meg! A hit nem ért és nem tud mindent, hanem abban bízik, aki mindent képes a hívő javára fordítani.

Mennyei Atyám, köszönöm bátorító biztatásodat, hogy a legsötétebb, legnehezebb időkben is ragaszkodjam hitemhez bármilyen gyenge is vagyok!

*Revideált új fordítás

2023. május 22., hétfő

Napi felülről:

„Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat.”

56. zsoltár 13. vers*

Áldott hétfőt, a megajándékozott élet háláját és az Istennek tett fogadalmaink megtartását kívánom minden testvérem számára!

Minél magasra jutunk az élet ranglétráján, annál többeket tudunk lenézni, felülről szemlélni és ez akkor lesz igazán veszélyes, ha elhisszük, hogy nekünk ez a siker megjár. Nem lehetőséget látunk benne, hogy másokat is felemeljünk, hanem az elvárásaink sokasodnak meg a környezetünk felé. Amikor a hálátlanság szemüvegét használjuk, sokan, akik segítettek elérni a céljainkat eltűnnek látókörünkből, ami azért csábító mégis, mert a saját dicsőségünket nagyítja fel mások rovására. Nem csupán szomorú és igazságtalan, amikor elfelejtkezünk arról, hogy kinek mivel tartozunk, hanem egyenesen torzítja a jellemünket, mert hamis képet épít fel önmagunkról. Amikor Istennel szemben tesszük meg ugyanezt, az még nagyobb kockázattal jár, hiszen nem tudhatjuk, hogy meddig lesz még időnk betartani az ígéretünket. Sok mindent halogathatunk az életben, de a mennyei Atyának tett fogadalmainkat mindennél komolyabban kell vennünk, hiszen ezektől függ a jövőnk és a lelkünk igaz reménysége. A hálánk áldozata pedig abban segít, hogy ne szálljunk el saját teljesítményünk nagyságától, hanem miénk lehessen a megajándékozott élet öröme.

Mennyei Atyám, tartozom neked ígéreteim megtartásával és hálás szívem örömével!

*Revideált új fordítás

2023. május 21., vasárnap

Napi felülről:

„Van olyan út, amely helyesnek látszik, végül mégis a halálba vezet.”

A Példabeszédek könyve 16. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, a helyesnek látszó helyett, az életre vezető életút megtalálását és használatát kívánom minden testvérem számára!

Az utakat nem a szépségük, népszerűségük vagy a könnyen járhatóságuk teszik jóvá vagy rosszá, hanem az irányuk, a cél ahová vezetnek. Az egyik veszélyes tévedésünk pont abból fakad, ha céltalan az életünk, ezért mindig arra megyünk amerre a pillanatnyi kedvünk tartja, vagy amerre mások sodornak. Így a végén egy összevissza kuszált, elvesztegetett és reménytelen életutat vejezünk be a semmi közepén. A másik a céltévesztett útválasztás. A boldogulásunkat tűzzük ki magunk elé, de nem keressük meg, nem kutatjuk ki azt az irányt, amely a teljes és örök életre nézve biztosítaná ezt, ezért a rövidtávon hasznot ígérő lehetőségeket választjuk, amelyek nagyon sokszor éppen eltávolítanak az eredeti céljainktól. Legtöbb ember nem a halált akarja választani, de a felelőtlen, hitetlen és önző döntéseinek mégis ez lesz a következménye. Az a reménységünk mégis, hogy Isten nem hagyott magunkra az útkereséseinkben. Elénk tárta, megnyitotta az örök életre vezető utat Jézus Krisztusban. Ez a szeretet nehéz, de felfelé vezető útja, amely nem csak helyesnek látszik, de valóban az is!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem kell egyedül bolyonganom az élet útvesztőjében, hiszen megmutattad számomra az életre vezető ösvényt Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2023. május 20., szombat

Napi felülről:

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.”

55. zsoltár 17. vers*

Áldott szombat mellett kívánom a nehézségeink, nyomorúságunk és sóhajtozásaink őszinte megvallását, elsírását és kipanaszkodását az Úr előtt, hogy a segítségét is átélhessük!

A sikeres élet sohasem mentes a nehézségektől. Nem attól lesz valaki győztes, hogy elkerül minden akadályt, próbát és küzdelmet, hanem attól, hogy ezekben a helyzetekben is kitartott, nem adta fel, megkereste, megtalálta a megfelelő kiutat és tovább tudott lépni. Mindig lesznek olyanok, akik látszólag vagy ténylegesen hátráltatják az életünket, keresztbe tesznek nekünk és csalódunk bennünk. Ez rosszul fog esni, fájdalmasan fogjuk megélni, de tudnunk kell, hogy ebben semmi rendkívüli nincs. Mások is átélik ugyanezeket a mélységeket, velük is megtörténnek ilyenek. Ez még nem fog megvigasztalni bennünket, de legalább megérthetjük, hogy nem az önsajnálat vagy mások szánakozása a kiút a helyzetünkből, hanem ennél többre van szükségünk. Ki kell öntenünk, meg kell vallanunk és el kell panaszkodnunk a fájdalmainkat, de nem mindegy, hogy hol és kinek. Annak érdemes, aki tényleges segítséget is tud adni a továbblépésben! Az a jó, ha vannak olyan barátaink, szeretteink, akik így állnak mellénk és ilyen helyzetekben is számíthatunk rájuk. Az igazán bátor és hatékony lépés mégis az, ha Isten elé visszük panaszunkat, előtte sírjuk el bánatunkat és nála keresünk vigasztalást. Ez már a szabadulásunk, megújulásunk első lépése lesz, mert a legjobb helyen kopogtattunk.

Mennyei Atyám, hozzád kiáltok, neked mondom el bánatomat, csalódásaimat és fájdalmaimat! Köszönöm, hogy nem csupán meghallgatsz, hanem a segítség útját is kiépíted számomra!

*Revideált új fordítás

2023. május 19., péntek

Napi felülről:

„Hogy tiszteletteljesen viszonyuljatok azok iránt, akik kívülállók és ne nektek legyen szükségetek másokra!”  

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4. rész 12. vers*

Áldott pénteket, a mindennapjaink tiszteletteljes, és bölcs önállósággal, vagyis Istenre hagyatkozó hittel való megélését kívánom minden testvérem számára!

Az emberi kapcsolataink megfelelő minősége az egyik lényeges oszlopa a boldog és kiegyensúlyozott életünknek. Általában tudjuk és értjük, hogy hol húzódnak a saját köreink határa. Kik tartoznak szorosan hozzánk, ki felé vagyunk elkötelezve és kivel vagyunk erős felelősségi viszonyban. Akik ezeken kívül tartózkodnak, azok is embertársaink, felebarátaink. Igaz, hogy nem a barátaink vagy a testvéreink, de feléjük is tartozunk a tiszteletteljes és jószándékú hozzáállásunkkal, vagyis mindazzal, amivel élhetővé és reményteljesebbé formálhatjuk a környezetünket. Ebben annak is kulcsszerepe van, hogy ez legyen a legfontosabb adósságunk feléjük és ne mi szoruljuk másokra, hanem a munkánk áldásaként, nekünk legyen miből adnunk. Amikor megértjük és megéljük, hogy Istennel járni, ráhagyatkozni az egyik legnagyobb biztonságot nyújtja a lelkünk számára, akkor egyre kevésbé vágyunk arra, hogy másoktól függjünk. Akinek pedig van emberi hatalma felettünk, azok felett is megláthatjuk a Mindenható fennhatóságát. Felszabadult élet, amikor függetlenül, érdek és földi elvárás nélkül szerethetünk, mert megtapasztaltuk a mennyei Atya velünk való jóságát!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert kiszerettél az önzésem sírjából, hogy felszabadult, tisztelettel és reménységgel teljes élettel járhassam a mindennapjaimat!

*Saját fordítás

2023. május 18., csütörtök

Napi felülről:

„Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.”

Lukács evangéliuma 24. rész 50-51. vers*

Áldott áldozócsütörtököt, Jézus Krisztus mennybemenetelének napját kívánok minden testvérem számára!

Húsvét után negyven és tíz nappal pünkösd ünnepe előtt vagyunk. A feltámadt Jézus Krisztus ezen a napon vitetett fel a mennybe tanítványai szeme láttára. Itt fejeződött be egy újabb szakasza szolgálatának, hogy tovább folytatódjon a mennyei dicsőségben. Még utoljára kivezette őket Jeruzsálemből Betánia felé az Olajfák hegyéhez, ahonnan belátni az egész környéket és ahol olyan sokszor töltött időt imádságban. Miután feladatot és megbízást kaptak tőle, egy különleges áldással búcsúzott tőlük. Ez lett az utolsó földi kép és emlék, amit saját szemükkel láthattak a Mesterükről. Ezek az áldó kezek jelezték és mutatták be, hogy a mennybe előre ment Urunk, mit szeretne az övéivel és milyen segítséget ad ehhez. Áldást kaptunk, kapunk, áldássá lettünk, lehetünk és ezzel az ajándékkal kell jól élnünk ebben a világban, amíg a mi elköltözésünk ideje is el nem érkezik. Amit Jézus Krisztus megtett, elvégzett értünk, annak minden kincsét, gazdagságát és örökségét megosztotta velünk. Ennek egy része már most jó gyümölcsöt teremhet bennünk, a másik pedig nála vár ránk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus áldása rajtam is megnyugodott, hiszen ő vezetett ki engem is a sötétségből a világosságra!

*Revideált új fordítás

2023. május 17., szerda

Napi felülről:

„Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.”

Pál levele a galatákhoz 4. rész 7. vers*

Áldott szerdát, a gyermeki lét biztonságát és reménységét kívánom minden testvérem számára!

A munkahelyünkön is megtehetünk mindent a lehető legjobb tudásunk szerint, de mennyivel különb, amikor a saját otthonunkról gondoskodunk. Az egyik helyen dolgozók, munkavállalók vagyunk, a másikban pedig a sajátunkat építjük. Ezek a létformák az Istennel megélt kapcsolatunkban is megjelennek. Az Örökkévaló úgy teremtett bennünket, hogy képességünk és lehetőségünk is legyen arra, hogy vele is átélhessünk egy valódi és közeli szeretetkapcsolatot. Innen indult a történetünk és Jézus Krisztus által ide is térhet vissza, hogy ne csupán a céltalanság, szenvedések vagy nyomorúság kiszolgáltatottjai legyünk, az önző vágyaink szolgái, rabszolgái, hanem megismerjük Isten gyermekeinek biztonságát, békességét és reménységét. A földi élet nem az örök hazánk, mindenképpen elköltözünk belőle, de sem előtte, sem utána nem mindegy, hogy azzal, aki mindezt megalkotta és valódi tulajdonosa milyen viszonyba vagyunk. A mennyei Atya meghívott engem is minden hitetlenségem és tévelygésem ellenére arra, hogy megízleljem és megtapasztaljam, milyen az ő gyermekének lenni és egy csodálatos jövő reménységével élni.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus által engem is behívtál családod közösségébe! Már nem rabszolgaként kell megélnem az életet, hanem annak a biztonságával és reménységével, hogy hozzád tartozom!

*Revideált új fordítás

2023. május 16., kedd

Napi felülről:

„Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 8. rész 2. vers*

Áldott keddet, a tisztaszívű, érdek nélküli szeretet túlcsorduló és bőséges örömét kívánom minden testvérem számára!

Amíg egészséges a lelkem addig, örömmel, jószívvel és hálával tudok adni, segíteni és megosztani. Ettől még az sem képes elválasztani, ha nekem éppen kevesebb van, mert az ajándékozó szív ereje szüntelenül dobog bennem, ami a tetterős élet jele. Az adakozó szeretet először önmagát adja, mert nem könyöradományban, lekezelő alamizsnában gondolkodik, hanem valódi kapcsolatokban. Úgy akar adni, mintha ő lenne az, aki segítségre szorul, ezért nem érzi veszteségnek, amit másoknak juttat, hanem áldásnak és örömnek. Ettől választhat el bennünket egy beszűkült, önző és magának való gondolkodás, hozzáállás és lelkület. Amikor azzal szeretnénk nyerni, többre jutni és győzi, hogy magunknak tartunk meg mindent és falakat építünk magunk köré, hogy ne kelljen meghallani sem a szükségbe lévők zavaró hangját, az egy beteg, szívtelen és embertelen út választása. Rövid távon előnyt szerezhetünk ezáltal, de ezzel a legfontosabb, legtisztább értékeinket áldozzuk fel. A nyomorúságaink próbája abban erősítsen meg bennünket, hogy amíg lehetőségünk van, sohasem szabad becsukni a rászorulók előtt az ajtónkat, mert az Úr sem tette még meg ezt velünk!

Mennyei Atyám, köszönöm az ajándékozó szeretet örömét, gazdagságát és erejét, amellyel engem is elértél, és amibe be is hívtál!  

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!