Bővölködő élet (3)

Tegnap a Róma 8,32-vel fejeztem be a gondolataimat. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne adna vele együtt mindent minekünk?”

Két részt emeltem ki ebből az igéből. Emlékeztek? Vele együtt. Mindent.

Vele együtt. Azaz Jézussal együtt. Isten csak és kizárólag Jézussal együtt ad nekünk mindent.

És ugyanezt a gondolatot Jézus is alátámasztja több helyen. Az egyik ezek közül:

Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

Jn 16:24-25

Azt mondja Jézus, hogy ha az Ő nevében kérünk, meg is kapjuk azért, hogy örömünk teljes legyen. Tehát ha megértjük, hogy valójában mi „mindenre” van szükségünk testileg, lelkileg, szellemileg (és mellékesen mi „mindenre” nincs szükségünk), akkor azt, ha elkérjük az Atyától Jézus nevében, mind megkapjuk.

A kérdés, hogy elhisszük-e, hogy Jézus tudja (ill. van, hogy jobban tudja, mint mi) mire van szükségünk. Hiszen ha Jézus nevében kérjük, az olyan mintha maga Jézus kérné. Tudunk Jézus nevében kérni?

Bevallom őszintén, ez nekem sokszor nagyon nehéz. Átengedni a döntés jogát. Nem akarom átengedni! Én tudom, hogy nekem mi a jó, hogy nekem mire van szükségem. És küzdök és harcolok és vitatkozok és…és Ő még így is, ekkor is szeret. Mert tudja, hogy közben is formálódok és folyamatosan tanulok. Természetes, hogy a formálódás az fájdalmas folyamat, és éppen ezért nem örülünk neki, de végképp nem vágyunk rá. De ha engedjük, hogy az Atya kezébe vegyen és formáljon, akkor megvalósulhat, hogy egyre inkább hasonlóvá válunk ahhoz, aki formál minket. És minél inkább hasonlítunk hozzá, annál inkább tudunk Jézus nevében imádkozni. Azt kérni és úgy kérni, ahogy Jézus kérné.

Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

Jn 16,24

ÁMEN

2021. október 13., szerda

Napi felülről:

Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!

119. zsoltár 10. vers*

Áldott szerdát, a felülről vezettetés világosságát, és a szív igazi békességét kívánom minden testvéremnek!

Legtöbbször a szükségeink, feladataink és az elvárások miatt keresünk, kutatunk, kérdezgetünk, hogy minden számunkra fontos terület megoldást találjon, el legyen végezve. A szívből, a belsőnkből kiinduló keresés már a mélyebb vágyainkról árulkodnak, amikor nem csupán az időszakos problémáinkat szeretnénk kezelni, hanem az egész életünkre kiható kérdéseinket. Ilyen a hozzánk illő társ és az igazi barátok felfedezése, a saját, ránk szabott életút kinyitása. Aki ezekre nem szán elég időt, figyelmet és energiát az könnyen elpazarolhat évtizedeket az életéből felesleges körökre, mert az aprópénzek bűvölete eltakarta a szeme elől a neki szánt drágaköveket. Az Istenkeresés azonban a teljes szívünket igénybe veszi, hiszen ez már egy mennyei kapcsolatról szól, egy olyan lehetőségről, amely még a halálon is túlmutat. A jó hír az, hogy ebben nem a képességeink, sikereink és eredményeink alapján jutunk célba, hanem a mennyei Atya szeretetéből, a lelkünk nyitottsága szerint. Itt nem csak az válik világossá, hogy ki vagyok én, hanem az is, hogy ki lehetek Isten akarata és terve alapján. Ekkor dől el, hogy szeretnék-e igent, áment mondani erre a felfelé vezető útra!

Mennyei Atyám, teljes szívemből vágyok utánad! Segíts, hogy szavad, parancsod vezessen egész életemben!

*Revideált új fordítás

2021. augusztus 6., péntek

Napi felülről:

Ismerjük hát meg, törekedjünk igazán megismerni az Örökkévalót! Mert eljövetele biztos, mint ahogy hajnal virrad az éj után, mint ahogy megjönnek a felhők, s megöntözi földünket a korai és késői eső!

Hóseás könyve 6. rész 3. vers*

Áldott pénteket, Isten megismerésének áldásait, a benne való biztonság békességét kívánom minden testvéremnek!

A lelki szükségeink megalapozói az életünk biztos pontjai a változó világban, melyhez igazodni lehet, amely védelmet nyújt a nehézségek idején és ahová vissza lehet térni, ha eltévedtünk. Ilyen felülről kapott ajándék a családunk, mely folyamatosan formálódik, mégis az egyik legerősebb, legszilárdabb háttér-országot jelenti a küzdelmeinkben. Ilyen lehet egy jó baráti társaság, de a nemzetünk, népünk is ahová tartozunk. Mindezek egyben példák Isten országának megértésére és felfedezésére. A mennyei Atya megismerése nélkül nem élhetünk teljes életet, ezért ennek beteljesedése létfontosságú, kulcskérdés mindannyiunk számára. Nélküle az élet egy nagy, ismeretlen útvesztő labirintus, ahol vannak örömteli szakaszok, de a végén mindenképpen az elmúlás lesz a győztes. Ő ott nyitott ajtót számunkra, ahol a halál és a sötétség falai zárják el utunkat, ahol a reménytelenség birodalma kezdődik. Segítsége biztos és jelenléte éltető, megújító erő, mint az idejében érkező eső a termőföld számára. Jézus Krisztus áldozata és feltámadás tartja fenn és teszi elérhetővé ma is a felfelé vezető menekülő utat, amely az Örökkévaló megismerése mentén található.

Mennyei Atyám, köszönöm minden segítségedet és útmutatásodat! Az áldásokat, és azt a reményteljes jövőt, amit elkészítettél számomra!

*Egyszerű fordítás

2021. július 9., péntek

Napi felülről:

Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.

Római levél 5. rész 8. vers*

Áldott pénteket, bátorító szeretetet, Istenre nyitott szívet és reménységgel teljes tekintetet kívánok minden ismerősömnek!

Az alapvető szükségeink hiányát egy ideig elviseljük, kibírjuk, de egy határon túl már a létünket veszélyezteti. A normális, természetes az, ha rendszeresen iszunk és eszünk, hogy egészséges, teherbíró életünk legyen. A lelkünk számára a szeretet jelenléte nélkülözhetetlen, igaz, hogy lehet nélküle is létezni, de az már nem egy valódi emberi élet. A szeretet minősége és mélysége teszi élhetővé, elviselhetővé és reményteljessé a napjainkat, amely sokkal több, mint egy jó érzés, mert a szívünk elkötelezettsége és odaszánása van mögötte. Az emberi szeretet határai viszonylag szűkek, mert azok felé tudunk csak nyitottak lenni, akik részéről valamilyen viszonzást érzékelünk. Sajnos ez sebezhetővé is tesz bennünket, mert a hamisság, kihasználás és hűtlenség ellen nem véd meg bennünket. A mennyei Atya szeretete megelőzött bennünket. Nem a mi pozitív hozzáállásunk és jó szándékunk hívta életre, hanem a tévelygésünk, gonoszságunk és bűneink miatt hajolt le hozzánk Jézus Krisztusban, hogy mindezek ellenére se maradjunk le a teljes életről. Ő megtette felénk a legnagyobb lépést. Megelőlegezett bizalmat kaptunk tőle, hogy a szeretet határaink a mennyel érhessenek össze.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te mindenkinél előbb szerettél és fordultál felém bizalommal bűneim ellenére! Veled szeretnék élni egész életemben!

*Egyszerű fordítás

2021. április 23., péntek

Napi felülről:

„Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! Hiszen értékesebb az élet, mint az étel. A test is értékesebb, mint a ruha.” Máté evangéliuma 6. rész 25. vers*

Áldott pénteket, az igazi értékek megbecsüléséhez és fejlesztéséhez bölcsességet, a munkanaphoz éppen elég erőt, a hétvégéhez pedig megújító pihenést kívánok minden testvéremnek!

Az aggódás, tépelődés egy lelki hőmérő, azt mutatja meg, hogy mi mennyire fontos számunkra és milyen mélyen érinti szívünket hiánya vagy megléte. Az értékrendünkről, a ki nem mondott fontossági sorrendünkről ad világos képet. Mindannyiunk számára lényeges, hogy mit, mennyit és hogyan táplálkozunk. Egyáltalán nem mindegy, hogy az öltözködésünk megfelel-e a körülményeinknek. Az a normális és egészséges, ha szeretjük az életünket, a testünket és jól érezzük magunkat a bőrünkben, ehhez pedig elengedhetetlen a szükségeink betöltése. Akkor tévedünk rossz irányba, amikor ezek az igények és az ebből fakadó aggodalmaink háttérbe szorítják az igazi kincseinket. Mert mit ér, ha változatos és korszerű élelmiszer kerül az asztalunkra, és erre rengeteg energiát szánunk, de a mennyei táplálék kimarad a menüből, mert nem maradt rá idő. Mit ér, ha tele lesz a szekrényünk szebbnél szebb ruhákkal, de a testünk belebetegszik a sok leterhelő aggódásba. A mennyei Atyától kaptuk az élet csodálatos ajándékát. Ő pontosan tudja, hogy mi mennyire fontos és értékes, ezért tőle kell megtanulnunk, hogy tudunk boldog, hálás és megelégedett életet élni.

Atyám hálát adok a testemért, lelkemért, amit tőled kaptam ajándékba! Szeretném ezeket megfelelően értékelni és gondoskodni róluk úgy, hogy közben örömöd mindig megmaradjon bennem!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!