2021. október 13., szerda

Napi felülről:

Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!

119. zsoltár 10. vers*

Áldott szerdát, a felülről vezettetés világosságát, és a szív igazi békességét kívánom minden testvéremnek!

Legtöbbször a szükségeink, feladataink és az elvárások miatt keresünk, kutatunk, kérdezgetünk, hogy minden számunkra fontos terület megoldást találjon, el legyen végezve. A szívből, a belsőnkből kiinduló keresés már a mélyebb vágyainkról árulkodnak, amikor nem csupán az időszakos problémáinkat szeretnénk kezelni, hanem az egész életünkre kiható kérdéseinket. Ilyen a hozzánk illő társ és az igazi barátok felfedezése, a saját, ránk szabott életút kinyitása. Aki ezekre nem szán elég időt, figyelmet és energiát az könnyen elpazarolhat évtizedeket az életéből felesleges körökre, mert az aprópénzek bűvölete eltakarta a szeme elől a neki szánt drágaköveket. Az Istenkeresés azonban a teljes szívünket igénybe veszi, hiszen ez már egy mennyei kapcsolatról szól, egy olyan lehetőségről, amely még a halálon is túlmutat. A jó hír az, hogy ebben nem a képességeink, sikereink és eredményeink alapján jutunk célba, hanem a mennyei Atya szeretetéből, a lelkünk nyitottsága szerint. Itt nem csak az válik világossá, hogy ki vagyok én, hanem az is, hogy ki lehetek Isten akarata és terve alapján. Ekkor dől el, hogy szeretnék-e igent, áment mondani erre a felfelé vezető útra!

Mennyei Atyám, teljes szívemből vágyok utánad! Segíts, hogy szavad, parancsod vezessen egész életemben!

*Revideált új fordítás

2021. május 26., szerda

Napi felülről:

Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint.
Példabeszédek könyve 24. rész 12. vers*

Áldott szerdát, őszinte, hitből, szeretetből fakadó gondolatokat, tetteket és életet kívánok minden testvéremnek!

Önmagunk megnyugtatását igyekszünk egyre hatékonyabbá csiszolni, mert a mindennapokban sokszor választjuk a problémák kikerülésének könnyebb útját a valódi segítségnyújtás, megoldás helyett, ehhez pedig elengedhetetlen valamilyen jó magyarázat. Nem tudtunk róla! Nem, mert egyszerűbb volt szemet hunyni felette, nem kérdezni rá, nem járni utána, pedig éreztük, hogy baj van, hogy tragédia lehet belőle, hogy valaki a vesztébe rohan. Utána természetesen sajnálkozunk, elmondjuk a véleményünket és hibáztatjuk a felelősöket, de akkor és ott még nagyon fontos lett volna az a néhány bíztató szó, őszinte bátorítás és nemes tett, ami a hatalmunkban volt, de valamiért bennünk is maradt. A szívünk azonban elárulja az igazságot, a lelkünk mélyén pontosan tudjuk, hogy nem cselekedtünk helyesen! Nem leszünk soha többek attól és nem jutunk előrébb, ha elmulasztjuk azt, amit megtehetnénk mások felemelésére. Ne döntsünk a „nem tudás” színlelt útja mellett, ha az kényelmesebb is, hiszen eközben az igaz emberségünket, a hitünk erejét adjuk fel. A mennyei Atya sok jóval megáldott bennünket, de azért, hogy mi is áldások lehessünk a szükség idején.

Atyám köszönöm azt a sok ajándékot és kincset, amivel elhalmoztál, taníts ezeket bölcsen megosztanom a megfelelő helyen és időben!

*Revideált új fordítás

2021. április 19., hétfő

Napi felülről:

„Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe.” Filippi levél 3. rész 12. vers*

Áldott hétfőt, a kihívásokkal bátor szembenézést, a feladatainkhoz bölcs szívet, önmagunkhoz és másokhoz pedig türelmes szeretetet kívánok minden testvéremnek!

Tegyük meg, vagy még várjunk? Menjünk, vagy inkább maradjunk? Mondjuk meg, vagy jobb, ha csöndben maradunk? Ezek mind-mind fontos döntések, útelágazások és nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Leggyakrabban az alapján döntünk, hogy melyik a szimpatikusabb út, melyik jár kevesebb problémával, nehézséggel, pedig ezek lényegtelen kérdések ahhoz képest, hogy melyik vezet a megoldáshoz, a valódi célhoz. Soha ne féljünk a nehezebb, kellemetlenebb úton elindulni, ha tudjuk, hogy az halad a jó irányba. Ne is késlekedjünk lépni, tenni vagy szólni, mert a céljaink felé csak így jutunk közelebb. A mennyei Atya kivilágította és szabaddá tette Jézus Krisztusban a hozzá vezető utat. Mivel ez felfelé vezet egészen biztosan sokkal nagyobb kihívás és feladat ezen haladni, mint a leejtőn lefelé. A szeretet útján, a békesség, öröm és boldogság virágai pompáznak, de fárasztó és áldozattal járó kihívás ezen haladni, de mindennél jobban megéri!

Atyám köszönöm, hogy megnyílt a menny kapuja és engem is meghívtál magadhoz! Köszönöm, hogy az Isten országának útja bármilyen nehéz is, de ez vezet az örök hazába!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!