Az anyagi javak

Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. 

Márk 12,43

Vizsgáld meg szíved, milyen a viszonyulásod az adakozáshoz, az adományozáshoz! Milyen helyet foglal el életedben az Úr javára adott, felajánlott jövedelmed, a tized. Drága Uram, olyan jó tudni, hogy anyagi biztonságom is a Te kezében van. Istenem hadd tapasztaljam meg, hogy Te vagy az Úr a vagyonom, az ingóságaim, a fizetésem felett!

Elhívás

Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.

Ézsaiás 55, 6-7

Hallottad már Isten elhívását, hogy segítségére legyél valakinek, az Úr, a Megváltó megismerésében? Kész vagy időd odaszánásával emberek felé szolgálni? Uram, legyek kész megvallani hitemet mások előtt. Szánjak időt a Téged keresők, az elveszettek felé. Lehessek egy, aki segít nekik a megtéréshez vezető úton, hogy ő is hazaérkezhessen a Te kegyelmedbe!

Erő

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézsaiás 40,31

Szeretem ezt a bátorítást. Gyakran éltem meg mélységet, nehézséget és mindezekből való felemelkedést. Éld át te is Isten megújító kegyelmét! Uram köszönöm, hogy a legelhagyatottabb állapotomban is ott vagy velem, felemelsz, vigasztalsz, hordozol karjaidban! Köszönöm, hogy naponta megélhetem ezt a biztonságot!

Kérés

Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.

János 16, 23-24

Nehéz elhinned, hogy bármit kérhetsz Istentől? Küzdj a kételkedés ellen! Apró-cseprő ügyekben nem akarod Isten zavarni? Légy biztos abban, hogy minden kérést meghallgat, várd a válaszát! Törekedj a napi csendességedre! Iktasd be, a zsúfold napirendedbe az Istennel töltött időt, a beszélgetést! Uram, kérem, hogy adj teljes hitet, hogy kételkedés nélkül megfogalmazhassam, ami a szívem kérése feléd!

Egy testvéred

Ma imádkozz név szerint is egy (vagy több :)) testvéredért!

Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal. 6:10

Ki az, akiért különösen is hálás vagy a gyülekezetünkben? Vagy ki az, aki távolabb áll tőled, esetleg kevésbé szimpatikus? Van olyan testvér, akiről tudod, hogy sok kihívással küzd?

Kit hoz eléd Isten? Imádkozz ma érte, kérj áldást az életére, munkájára, családjára!

Isten imádata

Örökkévaló, tiéd minden nagyság, hatalom, dicsőség, győzelem és méltóság! Tiéd minden, ami a Mennyben és a Földön van! Örökkévaló, tiéd a királyi uralom, téged illet a felmagasztalás, hiszen te vagy a forrása és a feje mindennek!

1 Krón. 29:11

Imádkozzunk, hogy az istentiszteleti alkalmaink Isten imádatának tudjanak a színterei lenni, és hogy a dicsőítésekben, a tanításban, a szolgálatokban és a mindennapi életünkben Isten neve megdicsőülhessen!

Missziós lelkület

Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Értük odaszentelem magamat, hogy ők is odaszenteljék magukat neked a valóság megismerése által!

János 17:18-19

Imádkozzunk a gyülekezetünkben jelenleg folyó missziókért, és vezetésért, hogy milyen új irányokba lehet érdemes nyitnunk!

Ha esetleg mostanában közömbösekké váltunk a nem hívő környezetünk elérése, mások üdvössége iránt, imádkozzunk a szívünk változásáért is, és bátorságért, hogy merjük felvállalni, megosztani a hitünket!

Szeretettel várunk!