Törekedjünk a mindennapi megújulásra

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

Zsolt. 51:12

A világnak arra van szüksége, hogy az életünkben, de legfőképpen a családunkban látható legyen a bűnbánat, a szívünk megváltozása, látható és érezhető legyen a szeretet, az egymás elfogadása, segítése. Ugyanez a gyülekezeten belül is nagyon fontos, hiszen egy nagy család vagyunk. Szolgáljunk szívből, alázattal, és amennyi erőnkből telik, tálentumaink, képességeink kihasználasával, erősebb a gyengébbet segítve.


Imádkozzunk, hogy tudjunk szívből megbocsátani, képmutatás nélkül szeretni és személyválogatás nélkül mindenkit elfogadni, segíteni a hit útján. Minden nap megújulva, hűséggel végezhessük a ránk bízott feladatokat családban és gyülekezetben.

Ébren vagy-e vagy aluszol?

Térjetek meg hozzám teljes szívvel.

Jóel 2:12

Aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik a lélek. A böjt a test kiáltása a mélységből Isten után! Ébren vagy-e vagy aluszol? Mik azok a területek ahol változást szeretnél? Szeretnél-e hálásabb életet? Hajlandó vagy-e száműzni a haragot, a panaszkodást? Hajlandó vagy-e több időt fordítani a Szentírásra? Vágyakozol-e közelebb kerülni Istenhez? Rengeteg lehetőségünk van a változásra, megújulásra, az új ember megformálására.


Imádkozzunk, hogy alázattal, hittel élhessük életünket, Isten állítson helyre bennünket, tudjunk a Kereszt előtt hagyni mindent, ami régi.


“Uram én mindent leteszek. Nem nézek hátra, hanem csak Feléd…Itt minden kár és szemét.”

Valljuk meg bűneinket és így készüljünk a böjtre

Amikor Te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.

Mt. 6: 17-18

Bűnbánati időszak, lélek és test böjtje, most van ideje a megtisztulásnak, megújulásnak, szakítsunk időt az elmélyülésre. Készüljünk a közelgő Feltámadásra. Jó, ha a böjtöt önként vállaljuk, lemondunk rossz szokásainkról, vagy egy időre távol tartjuk azokat magunktól, visszatalálunk Istenhez. Nagy szükségünk van a lélek megtisztulására is a testi mellett.


Első számú kísértésünk az evés, ivás. Nem csak kenyérrel él az ember. (Máté 4:4) Éhezünk-e a kegyelemre? A böjt által erőt és áldást kaphatunk Istentől. Isten bőven megfizet a jóért, a lemondásért. Itt a Sereptai özvegyre gondolok, amikor az „utolsó falatját” is a vendégének /Illésnek/ adja. Mi is ajánljuk fel azt, amire a Lélek indít, vállaljunk részt a böjtben az imádság erejével is.

Hagyd el a régit, öltsd fel az újat!

„Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett”

Efézus 4: 12

A múlt heti imatéma is volt : Ki a Te embered? Az e heti lehet: Mi a Te jelmezed?

A farsang elmúltával gondolhatunk arra hogy vajon milyen álarcot is hordunk? Őszinték vagyunk-e vagy álságosak? Embereknek akarunk-e megfelelni, vagy Istennek? Hányszor teszem azt, aminek Isten örül? Megkezdődik-e a szívünkben a várakozás időszaka, vagy éljük tovább a megszokott rohanó életünket? Határozzuk el, hogy mit vetünk le, s mit vetünk ki magunkból.

– Változtassuk meg gondolkodásunkat.

– Váljunk meg rossz szokásainktól.

Felajánlásunk ne legyen sok és teljesíthetetlen, hanem csak egy-egy testi vagy lelki felajánlás, amit bizton és sikerrel tudunk teljesíteni, annak érdekében, hogy Istenhez közelebb tudjunk kerülni.

Gyógyító kapcsolataink (7) – Irány…

Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.

Filippi 4,8

Gyakorlat/elhatározás: Ne mérgezzük magunkat és a körülöttünk lévőket sem! Irányítsuk figyelmünket arra, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, nemes és dicséretes! „A szeretet… nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.” (1Korinthus 13:5–6)

Ma, vasárnap, Megváltónk feltámadásának ünnepnapján idézzük fel azt is, mennyi jót tett velünk az Úr a mögöttünk hagyott héten!

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsoltárok 34:9)

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsoltárok 103:2–5)

Gyógyító kapcsolataink (6) – Bölcs össz-hang

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez…”

Máté 7:24

A hét utolsó munkanapján összegezzük az elmúlt napokban tanultakat. Gondoljuk át, hogyan tudjuk beépíteni a mindennapjainkba. Legyen élet adó, éltető és gyógyító kapcsolat, bölcs összhang: a meghallást tett kövesse. Imádkozzunk ezért.

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.”

Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. (Máté 7:24–29)

Gyógyító kapcsolataink (5) – Házanként…

…nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.

ApCsel 5:42

Az első keresztényeknek fontos volt, hogy a templomban és házanként is összegyűljenek:
Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel 2:46–47)

Ma azért imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, milyen módon lehetek részese a templomi gyülekezeten belül, kis házi közösségnek is.

Szeretettel várunk!