A jó pásztor (2)

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti.

Zsolt. 23,2-3

Kedves Testvérek!

Mai igénken elmélkedve eszembe jutott, hogy vasárnap úrvacsorázhattunk a gyülekezetben.

Tökéletes képe ez a mai igénknek. Hiszen a füves legelőn lévő fű, a kenyér, amivel táplál bennünket az Atya, az Jézus teste. A csendes víz, amellyel felüdíti lelkünket, az pedig az Úr vére.

Továbbvíve a gondolatot Krisztus teste pedig a gyülekezet. Tehát mindannyian, egyenként egymás számára étel lehetünk. Más helyen így fogalmaz az ige, hogy egymás hite által épülünk.

Nem mindegy tehát, hogy éljük az életünket, mert hatással vagyunk egymásra. Táplálni egymást akkor tudjuk, ha van miből adnunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Ha szoros kapcsolatban vagyunk az Igével, Jézussal, aki azt mondta, hogy aki hisz énbennem, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Ez az élő víz pedig csillapítja a szomjas szívet.

Amilyen szorosan egyek Jézus és az Atya, legyünk mi is olyan szoros kapcsolatban az Istennel, és egymással is, hogy áldás lehessünk egymás számára. Az Atya iránti szeretetünknek a mutatója az egymás iránti szeretetünk. Hiszen, ha egymást nem szeretjük, akiket látunk, hogyan szerethetnénk az Atyát, akit nem látunk mondja az ige.

Segítsük, bátorítsuk, emeljük fel egymást. Legyen szívügyünk a másik szívügye! Ez pedig úgy lehetséges, ha beszélgetünk egymással. Bátorodjék fel a szívünk arra, hogy megálljunk egymás mellett, megkérdezzük, hogy ki hogy van. Persze nem tudunk minden vasárnap mindenkivel beszélgetni, de ha elkezdünk erre jobban odafigyelni, akkor akár 1,2,3…emberrel is szót tudunk váltani egy vasárnapi alkalmon. De nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség!

Így tudjuk egymást imában hordozni. Milyen áldás az igazak buzgó könyörgése!

Imádkozzunk még azért is, hogy a gondolkodásunk, habitusaink különbözőségei miatti falak leomoljanak. Helyette pedig felépüljön az egymás iránti tiszteletünk, szeretetünk.

A jó pásztor (1)

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

23.Zsoltár

Kedves Testvérek!

Adjunk hálát imában szeretteinkért, akik körül vesznek bennünket. Név szerint említsük meg őket. Soroljuk fel, hogy miért vagyunk hálásak értük. Ha valakivel mélyebb kapcsolatot szeretnénk, vagy úgy érezzük van rendezni való a kapcsolatunkban, akkor kérjük Isten segítségét abban. Fontos a sorrend, hogy hálaadással kezdjünk!

Isten nyugalma

Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. 10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. 11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.

Zsidók 4:8-11

Mert ha Józsué bevezette volna Izráel népét Isten nyugalma helyére, Isten nem beszélt volna később egy másik napról. Ebből láthatjuk, hogy Isten népét még mindig várja a szombat-napi nyugalom. A teremtéskor Isten befejezte a munkáját és utána megpihent. Ezért aki belép Isten nyugalmába, az is abbahagyja a saját munkáját, és megpihen utána. Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy beléphessünk abba a nyugalomba! Ne kövessük azok példáját, akik nem engedelmeskedtek Istennek!

A pihenőnapokról a szülők látogatása jött fel bennem. Amikor összejön a család a szülőknél, és együtt megpihenve élvezik egymás társaságát. A gyülekezet mint Atyánk háza erre a vasárnapi találkozóra hív. Amikor az Atya megnyitja a háza ajtaját, a gyermekei előtt egy közös nagy beszélgetős találkozóra. Testvérekként az Atya családjába tartozunk. A megszokott program mellett lehetőséged van találkozni testéreiddel, félre rakva a munkát és a körülményeket, viszont támogatva és erősítve egymást a nehézségben.

Az elhívásod

Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül.

Galata 1:1

Nem csak Pál életében volt elhívás a szolgálatra. Az elhívásod a cél, ahova el kell jutnod Istennel. Az elhívásod betöltése pedig az út, amin járnod kell. Tudnod kell, hogy ezen az úton a sátán hatalmasan fog támadni. Mindent megtesz azért, hogy megakadályozza az Istentől való elhívásod betöltését. Ne hagyd magad. Istennél mindig megvan a megoldás. Imatámogatásban a nehézség idején kérhetsz segítséget tőlem is, vagy egy másik testvéredtől, aki odaáll veled Isten elé. Ezért van a közösség, mint család. Élj a lehetőséggel.

Kézzel fogható jelek

Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.

Zsidók 2:3-4

A tegnapi nap üzenetének folytatásaként a kézzel fogható jeleket tárja fel az ige. Amiben az igazán építő, hogy tudjuk engedni Istent, hogy rajtunk keresztül véghez vigye ezeket. Fantasztikus megélni ezt. Ez az igazi gyümölcsöző kapcsolat Istennel amit megkívánnak mások, látva az életed.

Új szövetség

Azok után a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével — mondja az Úr — és az ilyen lesz: törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem, Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét, vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ‘Ismerd meg az Urat!’, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbektől a legnagyobbakig.

Zsidók 8:10-11

Az arcára való formálódásban Isten hatalmas szeretettel adja az Ő Szent Szellemét a szivedben, ami által ezek az igék valósággá válnak. Egy óriási lépés Isten mellett és egy fantasztikus jelenlét.

A hit

Vigyázzatok testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől!

Zsidók 3:12

Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről.

Zsidók 4:1

Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.

Zsidók 4:2

Egy másik pont az életünkben, ahol nagy szerepet játszik az Istennel való szoros kapcsolat. Ami egy újabb nagy lépés Isten formálásában: a hit. A sátán az identitásunkat Istenben támadja a legjobban. Bizonytalanságot és kérdőjeleket hagy a szívedben. Ne engedj ennek, mert ez a hited rombolását szolgálja.

Szeretettel várunk!