Gyógyító kapcsolataink (4) – Kép-es vagy-ok

…végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.

Jelenések 3:18

Ma folytassuk a böjtöt. Ne használjunk semmilyen médiumot, vagyis közvetítőt.
Ne fogyasszuk a mások által legyártott képeket. Legyünk kép-esek, növeljük a kép-zelő erőnket.
Kép-zeljük el… „Amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által! (1Korinthus 2:9–10)
Látod? Mert Ő kép-essé tesz rá…

Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! (Jelenések 3:19–22)

„Győztes; hegyeket mozdít el. Király és Szabadító – ítél és megsegít. Megváltó, Üdvösség Szerzője mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!”

Gyógyító kapcsolataink (3) – Csend

Légy csendben, és várj az Úrra!

Zsoltárok 37:7

Akinek van füle a hallásra, hallja!

Márk 4:9

Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Jelenések 3:22

Ahhoz, hogy – az előző napokra utalva – üdítő emberek lehessünk, ma gyógyítsuk a hallásunkat. „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 4:7)

Gyakorlat: Kapcsoljunk ki minden „zajkeltő” eszközt! Legyünk csendben.
Ne féljünk tőle. Hagyjuk, hogy a zene, a Szó, a gondolat bennünk szólaljon meg.
Így kapcsolódjunk Istenhez. Így énekeljünk, így idézzük Igéjét – „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Máté 22:37)

MA „…foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre…” (2Korintus 10:5)

Gyógyító kapcsolataink (2) – Kikapcsolódás és bekapcsolódás

Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

Példabeszédek 11:24–25

Felüdülés, kikapcsolódás…
A példabeszédek írója azt javasolja, hogy ha kikapcsolódásra, felüdülésre vágysz, üdíts fel mást, másokat.

Gyakorlat (1): Vizsgáljuk meg a kikapcsoló és bekapcsoló gombjainkat! Rádió, tv, különböző internetes tartalmak…
Kérdés (1): mennyi időt töltöttem tegnap ezzel (kedvenc reggeli rádió műsorom, tv-sorozatom, posztok nézegetése és készítése stb.)
Kérdés (2): Mennyi időt ajánlok fel ebből (Istennek) mások felüdítésére?
Gyakorlat (2): Mit tapasztaltam mások felüdítése közben és utána?

Ne félj így felüdülni! Kérj hozzá bölcsességet, erőt, alkalmat, látást…

Ha valakinek nincs elég bölcsessége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel és nagylelkűen ad, és nem néz le senkit. De aki kér, bizalommal kérjen, ne kételkedve!

Jakab 1:5–6

Gyógyító kapcsolataink (1) – „Nincs emberem…”

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

János 5:6–9

Ma két kérdésre keressük a választ! (1) Ki az én emberem? (2) Én kinek vagyok, lehetek, lehetnék az embere?
Mindkét kérdés megválaszolásánál vannak „szombatok” – akadályok, kifogások.
(1) Ne hagyjuk, hogy ez kifogjon rajtunk. Fogjuk meg a gyógyító Jézus felénk nyújtott kezét és bátran kérdezzük meg azt is, hogy kit/kiket rendelt mellénk emberi segítségként! (…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. – Jn 10:10)
(2) Azt se hagyjuk, hogy valami, valaki kifogjon bennünket Isten tervéből: Legyek ember, aki Isten eszköze embertársa testi/lelki gyógyulásában, fejlődésemben. Segítő, hogy Isten terve szerinti egészségben éljen. (Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. – Efezus 2:10)

Kérdés: Ki az én emberem? Válasz: …
Kérdés: Én kinek vagyok az embere? Válasz: …

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Máté 7:7–8

Házasság előtt állók

Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az ÚR

Józsué 3, 5

Egyedül társ nélkül sokszor mi is olyan lehetetlennek érezzük a helyzetünket, mint a választott nép a vezetőjük halála után a Jordán partján. Isten parancsa egyértelmű: tartsuk magunkat tisztán és szentként, mert Ő csodát tesz az életünkben. Kettéválnak az akadályok, eltűnnek a viharfelhők és az Ő áldó jelenlétében fel tudunk lélegezni és át tudjuk élni az Ő gondviselő szeretetét. Türelemmel legyünk az Ő jelenlétében, és ne menjünk bele meggondolatlan vagy elkapkodott kapcsolatokba. Mindig figyeljünk Isten békességére és egyértelmű üzenetére a szívünkben.

Uram te áld meg a párkapcsolat előtt állókat, te adj nekik türelmet, és tisztán látást, hogy észre vegyék a Te tervedet és a te időzítéseddel lépjenek előre.

Házassági törések, helyreállások

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Máté 11, 28

Oly sok elgyötört, megfáradt és elkeseredett ember vesz körül minket, ami minket is le tud terhelni. Fontos, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkben és a környezetünkben lévő házassági nehézségekért és törésekért, mert egyedül Jézusban van helyreállás. A Megváltó lábaihoz kell segítenünk ezeket a párokat, mert emberi bölcsességekben nincsen megnyugvás és áldott Isten szerinti megújulás.

Drága mennyei Atyám eléd hozom a megtört és elfásult kapcsolatokat, hogy a Te szent tüzed égessen ki minden oda nem illő dolgot, fertőtlenítse ki és gyógyítsa be a sebeket. Te segíts a megbocsátásokban és te adj új és tiszta szíveket a pároknak, hogy tebenned tudjanak teljesen megújulni.

Elcsendesedés

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

46. Zsoltár 11

A világban nagyon sok zaj és információs áradat vesz minket körbe, ami közben igen nehéz elcsendesedni és Istent meghallani. Tudatosan figyeljünk oda a napi elcsendesedésekre, mert ezekből táplálkozik a Lelkünk és ez az Úrral való kapcsolatunk alapja. A személyes elcsendesedéseink mellett próbáljuk ki, hogy milyen áldásos tud lenni, ha mindenféle technikai eszközök nélkül van együtt a család akár beszélgetésben, játékban, imában vagy dicsőítésben.

Uram vágyom arra, hogy a lábaidnál elcsendesedjek, mint szarvas hűs forrásvíznél, és a zajoktól távolt csak a te szerető hangodat halljam. Add, hogy a családomban is tudjam a zajokat csökkenteni, együtt minőségi időt tölteni és téged együtt magasztalni.

Szeretettel várunk!