Valljuk meg bűneinket és így készüljünk a böjtre

Amikor Te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.

Mt. 6: 17-18

Bűnbánati időszak, lélek és test böjtje, most van ideje a megtisztulásnak, megújulásnak, szakítsunk időt az elmélyülésre. Készüljünk a közelgő Feltámadásra. Jó, ha a böjtöt önként vállaljuk, lemondunk rossz szokásainkról, vagy egy időre távol tartjuk azokat magunktól, visszatalálunk Istenhez. Nagy szükségünk van a lélek megtisztulására is a testi mellett.


Első számú kísértésünk az evés, ivás. Nem csak kenyérrel él az ember. (Máté 4:4) Éhezünk-e a kegyelemre? A böjt által erőt és áldást kaphatunk Istentől. Isten bőven megfizet a jóért, a lemondásért. Itt a Sereptai özvegyre gondolok, amikor az „utolsó falatját” is a vendégének /Illésnek/ adja. Mi is ajánljuk fel azt, amire a Lélek indít, vállaljunk részt a böjtben az imádság erejével is.

Hagyd el a régit, öltsd fel az újat!

„Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett”

Efézus 4: 12

A múlt heti imatéma is volt : Ki a Te embered? Az e heti lehet: Mi a Te jelmezed?

A farsang elmúltával gondolhatunk arra hogy vajon milyen álarcot is hordunk? Őszinték vagyunk-e vagy álságosak? Embereknek akarunk-e megfelelni, vagy Istennek? Hányszor teszem azt, aminek Isten örül? Megkezdődik-e a szívünkben a várakozás időszaka, vagy éljük tovább a megszokott rohanó életünket? Határozzuk el, hogy mit vetünk le, s mit vetünk ki magunkból.

– Változtassuk meg gondolkodásunkat.

– Váljunk meg rossz szokásainktól.

Felajánlásunk ne legyen sok és teljesíthetetlen, hanem csak egy-egy testi vagy lelki felajánlás, amit bizton és sikerrel tudunk teljesíteni, annak érdekében, hogy Istenhez közelebb tudjunk kerülni.

Gyógyító kapcsolataink (7) – Irány…

Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.

Filippi 4,8

Gyakorlat/elhatározás: Ne mérgezzük magunkat és a körülöttünk lévőket sem! Irányítsuk figyelmünket arra, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, nemes és dicséretes! „A szeretet… nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.” (1Korinthus 13:5–6)

Ma, vasárnap, Megváltónk feltámadásának ünnepnapján idézzük fel azt is, mennyi jót tett velünk az Úr a mögöttünk hagyott héten!

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsoltárok 34:9)

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsoltárok 103:2–5)

Gyógyító kapcsolataink (6) – Bölcs össz-hang

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez…”

Máté 7:24

A hét utolsó munkanapján összegezzük az elmúlt napokban tanultakat. Gondoljuk át, hogyan tudjuk beépíteni a mindennapjainkba. Legyen élet adó, éltető és gyógyító kapcsolat, bölcs összhang: a meghallást tett kövesse. Imádkozzunk ezért.

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.”

Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. (Máté 7:24–29)

Gyógyító kapcsolataink (5) – Házanként…

…nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.

ApCsel 5:42

Az első keresztényeknek fontos volt, hogy a templomban és házanként is összegyűljenek:
Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel 2:46–47)

Ma azért imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, milyen módon lehetek részese a templomi gyülekezeten belül, kis házi közösségnek is.

Gyógyító kapcsolataink (4) – Kép-es vagy-ok

…végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.

Jelenések 3:18

Ma folytassuk a böjtöt. Ne használjunk semmilyen médiumot, vagyis közvetítőt.
Ne fogyasszuk a mások által legyártott képeket. Legyünk kép-esek, növeljük a kép-zelő erőnket.
Kép-zeljük el… „Amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által! (1Korinthus 2:9–10)
Látod? Mert Ő kép-essé tesz rá…

Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! (Jelenések 3:19–22)

„Győztes; hegyeket mozdít el. Király és Szabadító – ítél és megsegít. Megváltó, Üdvösség Szerzője mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!”

Gyógyító kapcsolataink (3) – Csend

Légy csendben, és várj az Úrra!

Zsoltárok 37:7

Akinek van füle a hallásra, hallja!

Márk 4:9

Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Jelenések 3:22

Ahhoz, hogy – az előző napokra utalva – üdítő emberek lehessünk, ma gyógyítsuk a hallásunkat. „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 4:7)

Gyakorlat: Kapcsoljunk ki minden „zajkeltő” eszközt! Legyünk csendben.
Ne féljünk tőle. Hagyjuk, hogy a zene, a Szó, a gondolat bennünk szólaljon meg.
Így kapcsolódjunk Istenhez. Így énekeljünk, így idézzük Igéjét – „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Máté 22:37)

MA „…foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre…” (2Korintus 10:5)

Szeretettel várunk!