Kapcsolatom a párommal

18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 

1Móz 2:18

Isten kapcsolatra teremtett minket. És Isten után a legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolatunk a házastársunk kell hogy legyen.

Ha házas vagy adj hálát a társadért Istennek, kérd hogy Istent hogy mélyítse a kapcsolatotokat folyamatosan, és erősítse azt. Ha még nem tért meg Istenhez akkor tudjon megtérni ő is.

Ha még nem vagy házas olvasd újra a mai igét:

Az Úristen ezt mondja neked: Nem jó neked egyedül lenned, alkotok hozzádillő segítőtársat.

Kérd Istent, hogy amikor ennek az ideje van az életedben, akkor találd meg azt akit hozzád teremtett.

9 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.

Préd 4:9

Kapcsolatom Istennel

40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”
41 Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Lukács 10:40-42

Mária és Márta igéjét akartam hozni elsőként, hogy ne felejtsük el hogy mennyire fontos a KAPCSOLAT Istennel, nem csak a szolgálat. És ahogy próbáltam összeszedni ezzel kapcsolatban a gondolataimat, a TűzBibliában ezt a magyarázatot találtam, ami pontosan azt fogalmazza meg amit át akartam ma adni:

Bár szükséges és jó, ha tevékenyen, kézzel foghatóan szolgálunk Istennek, legelső és legfontosabb dolgunk mégis az, hogy Jézust szeressük, neki szánjuk oda magunkat. Ezt azzal fejezhetjük ki, ha időt töltünk vele: imádjuk őt, olvassuk Igéjét és tanulunk belőle. Annyira lefoglal az Úr munkája (vagy a mindennapi munka), hogy nem szánunk időt jelenlétének élvezetére? Annyira leköt mindaz, amit elvileg Istenért teszünk, hogy nem töltünk időt vele? Pedig épp erre lenne szükségünk.

Imádkozzunk, de figyeljünk arra, hogy tudjon Isten szólni hozzánk, mert a kapcsolat kétirányú. Ne csak mi beszéljünk, hagyjuk hogy szóljon hozzánk minden nap, a csendességünkben, az Igéje által, tanítások által. Legyen a fülünk kész a hallásra!

Dicsőség Jézusnak, aki elvette bűneim!

Íme, az Isten Báránya, aki magára veszi a világ bűnét!

János 1,29


Dicsőség, hála és tisztelet neked, Jézus Krisztus, Uram és Megváltóm! A Te dicsőséged, hogy irgalmasságot gyakorolhatsz életem felett. Dicsőülj meg életemben, Jézus, Isten Báránya! Tisztíts meg engesztelő véred által és végy ezért minden dicsőséget! Állíts fedhetetlenül magad elé ama napon!

Bocsánat a gyülekezet ellen elkövetett bűneimért

„Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat!”

Máté 5,23-24

Jézus, Te hozzám hasonlóan sokakat kiválasztottál, hogy követőid legyenek. Bocsásd meg nekem, hogy gyermekeid ellen követtem el bűnt! Megbotránkoztattam őket, szeretetlen voltam, képmutató voltam, bezártam a mennyek országát előttük és nem engedtem be oda azokat, akik be szerettek volna jutni. Bocsásd meg, amit a gyülekezet ellen tettem, mert méltó lennék a halálra, de Te irgalmas Isten vagy, könyörülj rajtam! Őrizz meg a Szentlélek elleni bűntől is!

Bocsánat mások ellen elkövetett bűneimért

Vétkeztem az ég ellen és teellened!

Lukács 15,21

Be kell látom, hogy bűneimmel nem csak magam ellen vétek, hanem menthetetlenül Isten és mások ellen is. Nem csak arra van szükség, hogy én megbocsássak másoknak, hanem nekem is bocsánatot kell kérnem azoktól, akik ellen vétettem. Kiket bántottam meg a legjobban? Kiknek okoztam veszteséget? Kitől nem voltam eddig hajlandó bocsánatot kérni?:
Jézusom, világítsd meg előttem a büszkeség árnyékába rejtőzködő bűneim, hogy felismerjem azokat és alázatban képes legyek a bocsánatkérésre!

Bocsánat Isten ellen elkövetett bűneimért

Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz.

Zsoltárok 51,6

Jézus, te vagy az, aki a minden bűnömért járó büntetést magadra vállaltad azzal, hogy meghaltál értem a kereszten. Minden bűnömmel vétettem országod, akaratod, dicsőséged, rendelkezéseid ellen. Vezess bűnbánatra, ajándékozz meg a bűnbánat könnyeivel, hisz ellenedre tettem! Ne gerjedj haragra, hanem könyörülj rajtam nagy irgalmasságod szerint!

Megbocsátani magamnak

Megbocsáttattak a te bűneid.

Lukács 7,48

Jézus, a te szavad igaz, érvényes és örökre megmarad. Ha te azt mondod: bűneim meg vannak bocsátva, ki vagyok én, hogy érvénytelenné tegyem ezt a hatalmas szavad? Bűnöm előttem van, de Te is látod, mit tettem. Nem akarom elvenni kezedből a jogot, hogy megbocsásd nekem. Nem ragaszkodom ahhoz az élethez, amit bűnösségem révén létrehoztam magamnak. Hirdesd nekem a bűnbocsánat kegyelmét és én valóban bocsánatot fogok nyerni és szabad leszek! Hadd nyerjek minél több vétkemért bocsánatot, hogy szereteted fellobbanjon bennem és gyógyultan viszonyulhassak a többi emberhez is!

Szeretettel várunk!