Megbocsátani szeretteimnek


Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.

Máté 18,21-22

Egyáltalán kicsoda az, aki ilyen sokszor kerülhet olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kérjen tőlem? Nem az-e, aki hozzám közel áll, aki szerettem? Jézus arra tanít engem, hogy nincs kibúvóm, ha annak jön el az ideje, hogy megbocsássak neki. Nagy kegyelem Istentől, ha ad nekem erőt hétszer is megbocsátani neki. De még akkor sem, sosem jöhet el olyan pont, amikor azt mondhatnám: „Én neked már annyiszor megbocsátottam, hogy ezt az újabb dolgot már nem kell megbocsássam neked!” Jézusnál nem lehetséges ilyen mentességre szert tenni; megbocsátani sosem választásom, terhelhetőségem függvénye. Jézus, küldd el Lelked, ragyogd be elmém, mosd át indulataim, hogy irgalmas lehessek szeretteimmel!

Megbocsátani ellenségeimnek

Amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.

Márk 11,25

Bármelyik nap érhet engem igazságtalanság idegen, távoli emberek, csoportok, cégek vagy intézmények részéről. Ha zsoltárokat olvasok, azokból megtanulhatom, hogy panaszom feljut az igazságos Istenhez. Ha pedig Jézus szavának is engedelmeskedek, akkor ő azt is megtanítja nekem, hogyan tudom ezeket megbocsátani, sőt, imádkozni a tettesekért (Mt. 5,44).
Mik ezek a sérelmeim? Ki okozta őket? Jézus, Te, aki ártatlan létedre a világ legnagyobb igazságtalanságát elszenvedted, és még akkor is kínzóid bűnbocsánatáért esedeztél: segíts nekem, hogy megbocsássak nekik, akik ellenem vétkeztek!

Nyugalom napja

„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.1Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.”

2Móz 20, 1, 8-11

Isten mennyei mintát adott számunkra a nyugalom napján keresztül is. Hat napon át dolgozunk, de a hetediken pihennünk kell. Minden egyes hét, minden egyes pihenőnap egy emlékeztető, hogy az Úr elkészítette nekünk a nyugalmat, a békét és a pihenést. Azt a mennyei helyet, amely Jézus Krisztusban nyílt meg. Ezért lesz áldás a munkánkon, a családunkon, a terveinken, mert így értjük meg Isten jó tervét, amit elkészített számunkra. 

Imádkozzunk, hogy legyen felüdülés és áldott nap ez a testünknek, lelkünknek és szellemünknek. Imádkozzunk, hogy ne a világ munkarendjét kövessük ebben, hanem a mennyei mintát.

Kapcsolataink

„Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Efézus 4:32

A gyógyuláshoz, egészséghez tartozik a kapcsolatok helyreállítása is. Az a vágyam, hogy az az indulat legyen bennem, amely Krisztus Jézusban van. Imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, hogy kivel van rendeznivalóm, kinek kell megbocsátanom. Imádkozzunk, hogy a Lélek nyissa meg a szemeinket, és le tudjuk tenni a büszkeségünket.

Lelkünk

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsoltárok 147:3

A mai napon imádkozzunk lelkünk gyógyulásáért. Jézus azért jött, hogy bekötözze és meggyógyítsa sebeinket, és ne csak tüneteket kezeljen, hanem a probléma gyökerét feltárja és megoldást hozzon. Adjunk hálát azért, hogy Isten lát bennünket, és tudja, hogy milyen fájdalmaink, sebeink vannak, és ő pontosan tudja a megoldást. Imádkozzunk azokért, akik depresszióval küzdenek, függőségektől szenvednek, családi nehézségeik vannak.

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.

Mal.3:20

Beszédünk

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.

Lukács 6:45

Istennek fontos az, hogy hogyan használjuk a beszédünket, szavainkat. A száj azt szólja, ami a szívben van. Az egyedüli mód, hogy helyrehozzam a beszédemet az az, ha előbb kezelem a szívemben lévő bűnt. A mai napon imádkozzunk azért, beszédünkkel felemeljünk, bátorítsunk másokat. Kérjük az Atyát, hogy tegyen bennünket érzékennyé, hogy olyan szívvel és olyan szavakkal beszéljünk, ahogyan azt Ő teszi.

Gondolataink

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

Zsid. 4:12-13

Nem mindig tudjuk megválogatni, hogy milyen gondolatok villannak fel bennünk. Arról azonban már dönthetünk, hogy elidőzünk-e azoknál; engedjük-e, hogy uralják elménket. Úgy érhetjük el, hogy minden gondolatunk engedelmeskedjen Krisztusnak, ha értelmünket alárendeljük neki.
Imádkozzunk hogy foglyul tudjuk ejteni a mérgező gondolatokat, és a menny felé fordítsuk a gondolatainkat. Köszönöm Jézus, hogy megőrzöd a szívünket és a gondolatainkat.

Szeretettel várunk!