Nyitott szívek

Imádkozzunk azért, hogy az istentiszteleteken elhangzó tanításokra nyitott szívvel és készségesen tudjunk reagálni, a bűneinket letenni, az elhangzottakat valóban megélni! Imádkozzunk, hogy az alkalmak megújulásoknak, életváltozásoknak lehessenek a színterei!

Gyülekezeti vezetők

Az évindító imádság második hetében a gyülekezetünkért járnánk közben.

Nagy hála van bennem, amikor arra gondolok, hogy lehet egy gyülekezetem, és kifejezetten hogy ez lehet az. Egész életemben úgy tekinthettem erre a közösségre, mint egy második családra, egy védőhálóra, ahol a tanításokon és kapcsolatokon keresztül tanulhattam Isten szeretetéről, a Lelke munkájáról, vagy arról, hogy a tökéletlenségeink ellenére hogyan használ fel minket a céljai elérésére. Különösen örülök annak, hogy az én kislánykám is ugyanebben a közösségben cseperedhet fel! ❤️ Köszönöm, hogy már most ennyi szeretettel veszitek őt körül. 🙂

Biztosan sokan tudnátok sok mindent mesélni amit eddig kaptatok, tanultatok a gyülekezetünkben, így bátorítalak titeket, hogy ezzel a szeretetteli és hálás szívvel imádkozzunk együtt a következő pár napban a lelki családunkért!

Arra kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek meg és tiszteljétek azokat, akik vezetőitek az Úrban! Ők sokat dolgoznak értetek, tanítanak és tanácsolnak benneteket! Kérlek, hogy a munkájukért szeressétek és különösen becsüljétek meg őket! Békességben éljetek egymással!

1 Thessz. 5:12-13

Imádkozzunk ma gyülekezetünk vezetőiért, a lelkipásztorért, diakónusokért, elöljárókért, szolgálatok vezetőiért, hogy a szolgálatukban és munkájukban, családi életükben is az Isten bölcsessége, szeretete, védelme kísérje őket!

Csend

A mai napon nem a kérést, hanem a csendben Istenre figyelést helyeznénk a középpontba, hogy meghalljuk, Neki vajon van-e mondandója a számukra.

Van esetleg amit Ő felhoz most a számodra, amiért érdemes lehet imádkoznod vagy rendezned az életedben? Esetleg eléd hoz egy személyt, akiért közbenjárhatnál? Tisztábban látsz egy bűnöddel kapcsolatban? Vagy csak kifejeznéd az imádatodat, szeretetedet az Isten felé?

Az imádság az Istennel való kötetlen kapcsolódásról is szól, így adjunk most teret ennek a megélésének is.

A sötétségben elrejtett kincsek

Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene.

Ézsaiás 45:3

Imádkozzunk, hogy bármit is tartogat a következő év, tudjuk azt Istenbe vetett bizalommal megélni, és hogy életünk sötét időszakaiban is megleljük az abban elrejtett kincseket!

Kapcsolatom Jézussal

…szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.

János 13:1

Hogyan alakult az elmúlt időszakban/években a Jézussal való személyes kapcsolatom? Milyen volt a megtérésemkor, és milyennek látom most? Mit gondolok, hogyan viszonyul Ő most hozzám, és hogyan tekintek én Őrá?

Imádkozzunk, hogy életünk legfontosabb kapcsolata, a Jézussal való személyes és bensőséges viszonyunk a következő évben is tovább tudjon mélyülni és az Ő irántunk való elkötelezettségét, szeretetét minél mélyebben át tudjuk élni! Imádkozzunk, hogy legyenek valódi és mély, átformáló találkozásaink Vele!

Hogyan szeretek?

Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

1 Kor. 13:4-7

Melyek azok a területek a szeretetem kifejezésében, ahol a leginkább szükséges fejlődnöm? Melyik az az egy, amiben kifejezetten növekedni szeretnék a következő évben?

Imádkozzunk, hogy az Isten szeretete egyre jobban elérje a szívünket, megváltoztasson minket és túláradóvá tudjon válni bennünk! Imádkozzunk a problémás vagy konfliktusokkal terhelt kapcsolatainkért, hogy legyen több isteni szeretet bennünk azok elhordozásában!

Helyemen vagyok?

Az Úr így válaszolt: „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.

Lukács 12:42-48

Imádkozzunk, hogy nyitott szívvel tudjuk fogadni az Isten iránymutatásait, és betöltsük/megtaláljuk azt a szolgálatot, amire Ő szánt minket, és ahol használni szeretne minket 2023-ban! Van esetleg olyan (gyülekezeti) szolgálat, amibe régóta nem mersz belevágni? Vagy esetleg erőre van szükséged, hogy kitarts a jelenlegi szolgálatodban? Esetleg nem látod egyáltalán Isten vezetését ezzel kapcsolatban? Imádkozz ezekért!

Imádkozzunk továbbá Debreceni Kittiért is, aki január végén egy missziós útra megy a Közel-Keletre!

Szeretettel várunk!