Erő

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézsaiás 40,31

Szeretem ezt a bátorítást. Gyakran éltem meg mélységet, nehézséget és mindezekből való felemelkedést. Éld át te is Isten megújító kegyelmét! Uram köszönöm, hogy a legelhagyatottabb állapotomban is ott vagy velem, felemelsz, vigasztalsz, hordozol karjaidban! Köszönöm, hogy naponta megélhetem ezt a biztonságot!

Kérés

Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.

János 16, 23-24

Nehéz elhinned, hogy bármit kérhetsz Istentől? Küzdj a kételkedés ellen! Apró-cseprő ügyekben nem akarod Isten zavarni? Légy biztos abban, hogy minden kérést meghallgat, várd a válaszát! Törekedj a napi csendességedre! Iktasd be, a zsúfold napirendedbe az Istennel töltött időt, a beszélgetést! Uram, kérem, hogy adj teljes hitet, hogy kételkedés nélkül megfogalmazhassam, ami a szívem kérése feléd!

Egy testvéred

Ma imádkozz név szerint is egy (vagy több :)) testvéredért!

Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal. 6:10

Ki az, akiért különösen is hálás vagy a gyülekezetünkben? Vagy ki az, aki távolabb áll tőled, esetleg kevésbé szimpatikus? Van olyan testvér, akiről tudod, hogy sok kihívással küzd?

Kit hoz eléd Isten? Imádkozz ma érte, kérj áldást az életére, munkájára, családjára!

Isten imádata

Örökkévaló, tiéd minden nagyság, hatalom, dicsőség, győzelem és méltóság! Tiéd minden, ami a Mennyben és a Földön van! Örökkévaló, tiéd a királyi uralom, téged illet a felmagasztalás, hiszen te vagy a forrása és a feje mindennek!

1 Krón. 29:11

Imádkozzunk, hogy az istentiszteleti alkalmaink Isten imádatának tudjanak a színterei lenni, és hogy a dicsőítésekben, a tanításban, a szolgálatokban és a mindennapi életünkben Isten neve megdicsőülhessen!

Missziós lelkület

Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Értük odaszentelem magamat, hogy ők is odaszenteljék magukat neked a valóság megismerése által!

János 17:18-19

Imádkozzunk a gyülekezetünkben jelenleg folyó missziókért, és vezetésért, hogy milyen új irányokba lehet érdemes nyitnunk!

Ha esetleg mostanában közömbösekké váltunk a nem hívő környezetünk elérése, mások üdvössége iránt, imádkozzunk a szívünk változásáért is, és bátorságért, hogy merjük felvállalni, megosztani a hitünket!

Gyülekezeti egység

Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem!

János 17:21

Ma imádkozzunk azért, hogy a különbözőségeink ellenére is egységben, testvéri elfogadással és szeretettel tudjunk jelen lenni a gyülekezetben, hogy ezáltal is Krisztusra tudjunk mutatni!

Mit tehetnék én azért, hogy a gyülekezeti egység erősödjön? Esetleg meg kell bocsátanom valakinek, vagy fel kell hagynom mások kibeszélésével? El kell engednem azt a gondolatot, hogy mindig kizárólag az én véleményem lehet a helyes? Meg kell tanulnom alázatosabbá válni és a másikat különbnek tartani magamnál?

Január 11.

Ma eredetileg egy másik témát terveztem megosztani, aztán tegnap este rám terhelődött egy téma, így inkább azt hoznám elétek.

Este a linkelt dalt hallgattam, dúdolgattam Emíliának, aki rajtam aludt épp. A dalszövegen gondolkozva hirtelen belém hasított, hogy nem tudom, milyen élet vár majd rá, talán nagy nehézségek, nyomorúságok, talán még nehezebb lesz majd hívőként egyenesen megállni a világban. Talán Jézus az ő idejében jön vissza. Mi nem tudhatjuk. Viszont szüleiként az a mi felelősségünk, hogy hogyan éljük meg előtte a hitünket, milyen hitbeli alapokat adunk neki és ezáltal hogyan készítjük fel őt az előtte álló évekre és kihívásokra.

Eszembejutott a sok-sok gyerkőc a gyülekezetünkben, akik a mi példánk nyomán válhatnak akár hithősökké vagy langyos keresztényekké is. Nagy felelősség nehezedett rám.

Szóval bátorítalak, akár szülő vagy akár nem, hogy imádkozzunk ma egyrészt magunkért, hogy jó példát mutathassunk, másrészt a következő generációkért, hogy ők is odaszánt életű keresztényekké tudjanak felnőni!

Szeretettel várunk!