Imádó élet, imádó gyülekezet

Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Efézus 1:11-14

A gyülekezet létezésének egyik végső célja a Krisztus imádata. Jézus Krisztusé a dicsőség az egyházban nemzedékről nemzedékre (Ef3:20). Az imádat kifejezése teszi az őt megillető helyre az imádat „tárgyát”, „személyét” a saját és a gyülekezeti életünkben is. Ha az imádatodat és magasztalásodat Istennek adod, abból egyenesen következik az, hogy a bálványaid is eltűnnek. Azzal, hogy az imádattal és magasztalással, dicsőítéseddel Istent az Őt megillető helyre „teszed” az életedben, a bálványaid is az őket megillető helyükre kerülnek, azaz ki az életedből. Hová kerül az életünkben Isten, ha minden imádatunk az Övé? Középre!

Mit jelent az, hogy az Isten van a középpontban? Azt, hogy köré szerveződik az identitásom, az életem, a munkám, a pihenésem, a kapcsolataim, a gyülekezeti életem, a családi életem, sőt a gyülekezet is köré rendeződik.

Mennyi Atyám! Megvallom ma Neked, hogy egyedül Téged imádlak. Tiéd a hatalom, az erő, az áldás, a tisztesség és minden dicsőség. Vágyom arra Uram, hogy az életem és a gyülekezetünk középpontjában Te legyél. Köszönöm Uram, hogy az imádaton keresztül láthatjuk hatalmadat és fenségedet és ennek tükrében minden bálványunk értéktelen kacat és azokat kárnak és szemétnek ítéljük.

Ámen!

Krisztus testbeszéde a gyülekezet

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.

1Kor. 12:27

Az elmúlt időszakban nagyon foglalkoztatott annak megértése, hogy milyen ismertető jegyei vannak a Krisztus gyülekezetének és abban nekem milyen szerepet szán az Isten. Éppen ezért a héten ezt az imatémát hozom elétek, hogy imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk még inkább Krisztusra mutató legyen. Manapság egyre nagyobb teret nyer az a tévtanítás, hogy igazából nincs is szükség gyülekezetre, hiszen megélhető a hitélet és az Istennel való közösség gyülekezet nélkül is.

Meggyőződésem, hogy nem lehet megmaradni a hitben gyülekezet nélkül. Itt nem azt mondja Pál, hogy te a Krisztus tagja vagy, hanem azt, hogy Ti (együtt) a Krisztus tagjai vagytok. Ebből következően a Krisztus testbeszéde a gyülekezet és mint ilyen a legjobban a gyülekezet képes arra, hogy bemutassa a világnak Krisztust. Ezért tehát a Krisztushoz való tartozásomat és elköteleződésemet alapjaiban határozza meg az, hogy hogyan viszonyulok a gyülekezetemhez.

Uram áldalak téged azért, hogy a tested tagja lehetek. Köszönöm, hogy ebben a testben te helyet, célt, feladatot és az ezek betöltéséhez szükséges ajándékokat adtál nekem is. Arra vágyunk, hogy még inkább be tudjunk Téged mutatni a világnak! Szeretnénk megerősíteni identitásunkat benned és elköteleződésünket feléd.

Ámen!

Beszélgetések Istennel (7)

Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.

3Mózes 19:1-2 RÚF

Isten annyira szeret, hogy az Ő egyszülött Fiát adta értem.
Erre az áldozatra nézve fogad el engem is, immár bűneim nélkül.

De ez az Atya Isten a felséges Vagyok, a Teremtő Isten is, aki szent és ehhez a szentséghez semmi tisztátalan nem közelíthet.
Uram, én magamtól soha nem tudok szent lenni. Tudom, próbáltam. Sőt, ezután is megpróbálhatom, de ez csak Veled, általad sikerülhet.

Ahogy a próféta ajkát oltárról vett izsóppal tetted tisztává, úgy engem a Te Szent Lelked ereje által tisztíts meg, tölts be és szentelj meg.
Köszönöm Uram.

Beszélgetések Istennel (6)

Az Úr ezt mondta: Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott.

1Királyok 19:11-12 RÚF

Bár Isten a teremtője mindennek, ő mozgatja az elemeket, hatalma van tűzön, vízen, viharon, földrengésen, mégis Őt megtapasztalni igazán a csend az alkalmas.

Ahhoz, hogy ezt a halk hangot meghalljam, ahhoz minden mást el kell tudjak némítani az életemben.
El kell tudjam engedni a körülöttem zajló világ zajait, ritmusát és meg kell találnom azt a belső csendességet, ahol meghallom az Úr halk és szelíd szavát.

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” Zsoltárok 46,11.
Így legyen Uram!

Beszélgetések Istennel (5)

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!

Filippi 4:4 RÚF

Sok múlik a dolgokhoz való hozzáállásomon. Például nem a kedvencem a február. De ma amikor nekiálltam fotós szemmel nézni a környezetemet, ezernyi szépet fedeztem fel.

Hajlamos vagyok aggódni a holnap felől. Ám ha tudatosan tréningezem az agyam, és számba veszem az elmúlt idők, évek áldásait, akkor eláll a szavam, hisz azt látom, hogy egy gondviselő Istenem van!

Uram, kérlek segíts örvendező, hálás, tiszta szívvel élni, észrevenni mindig, hogy az adott helyzetben mi az aminek örvendhetek.
Köszönöm a mai napot is!

Beszélgetések Istennel (4)

Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.

Zsoltárok 139:17‭-‬18 RÚF

Vannak dolgok, amiket nem lehet kikerülni az életben. A későbbi Dávid király feltétel nélkül hitt Isten oltalmában és vezetésében. Viszont Dávidot eleinte a családja sem sokra tartotta.

Ám ahol ők csak egy pásztorfiút láttak, ott Isten egy királyt látott.
Ahhoz viszont, hogy sikeres király lehessen, nem hagyhatta ki az életéből a kezdeti nehézségeket.
Ezek a tapasztalatok segítették őt később.

Uram! A körülményeimet én sem változtathatom meg. Adj erőt és a Te vezetésedet, amikor nehézségeken megyek keresztül, és Te használd fel ezeket a Te céljaidra. 

Beszélgetések Istennel (3)

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – békességet és nem háborút tervezek, hogy reményt és jövőt adjak nektek.

Jeremiás 29, 11

Azért azt megnyugtató tudni, hogy Isten közli az emberrel kapcsolatos tervét immár sok ezer éve. Isten az elmúlt évre sem tervezett háborút, és idénre sem tervez!
A háború az sajnos az ember bűnös és békétlen természetéből fakad.
Ő idén is békét tervez, reményt és jövőt ad a hozzá fordulóknak.

Uram, szükségem van nekem is erre.
Békességből hiányt szenvedek. A Tőled való remény nélkül elveszettnek érzem magam, és már a megélt áldások is elhalványulnak.

Uram, kérlek Te segíts áldott módon megélnem a jövőmet.

Szeretettel várunk!