Gyülekezeti egység

Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem!

János 17:21

Ma imádkozzunk azért, hogy a különbözőségeink ellenére is egységben, testvéri elfogadással és szeretettel tudjunk jelen lenni a gyülekezetben, hogy ezáltal is Krisztusra tudjunk mutatni!

Mit tehetnék én azért, hogy a gyülekezeti egység erősödjön? Esetleg meg kell bocsátanom valakinek, vagy fel kell hagynom mások kibeszélésével? El kell engednem azt a gondolatot, hogy mindig kizárólag az én véleményem lehet a helyes? Meg kell tanulnom alázatosabbá válni és a másikat különbnek tartani magamnál?

Január 11.

Ma eredetileg egy másik témát terveztem megosztani, aztán tegnap este rám terhelődött egy téma, így inkább azt hoznám elétek.

Este a linkelt dalt hallgattam, dúdolgattam Emíliának, aki rajtam aludt épp. A dalszövegen gondolkozva hirtelen belém hasított, hogy nem tudom, milyen élet vár majd rá, talán nagy nehézségek, nyomorúságok, talán még nehezebb lesz majd hívőként egyenesen megállni a világban. Talán Jézus az ő idejében jön vissza. Mi nem tudhatjuk. Viszont szüleiként az a mi felelősségünk, hogy hogyan éljük meg előtte a hitünket, milyen hitbeli alapokat adunk neki és ezáltal hogyan készítjük fel őt az előtte álló évekre és kihívásokra.

Eszembejutott a sok-sok gyerkőc a gyülekezetünkben, akik a mi példánk nyomán válhatnak akár hithősökké vagy langyos keresztényekké is. Nagy felelősség nehezedett rám.

Szóval bátorítalak, akár szülő vagy akár nem, hogy imádkozzunk ma egyrészt magunkért, hogy jó példát mutathassunk, másrészt a következő generációkért, hogy ők is odaszánt életű keresztényekké tudjanak felnőni!

Nyitott szívek

Imádkozzunk azért, hogy az istentiszteleteken elhangzó tanításokra nyitott szívvel és készségesen tudjunk reagálni, a bűneinket letenni, az elhangzottakat valóban megélni! Imádkozzunk, hogy az alkalmak megújulásoknak, életváltozásoknak lehessenek a színterei!

Gyülekezeti vezetők

Az évindító imádság második hetében a gyülekezetünkért járnánk közben.

Nagy hála van bennem, amikor arra gondolok, hogy lehet egy gyülekezetem, és kifejezetten hogy ez lehet az. Egész életemben úgy tekinthettem erre a közösségre, mint egy második családra, egy védőhálóra, ahol a tanításokon és kapcsolatokon keresztül tanulhattam Isten szeretetéről, a Lelke munkájáról, vagy arról, hogy a tökéletlenségeink ellenére hogyan használ fel minket a céljai elérésére. Különösen örülök annak, hogy az én kislánykám is ugyanebben a közösségben cseperedhet fel! ❤️ Köszönöm, hogy már most ennyi szeretettel veszitek őt körül. 🙂

Biztosan sokan tudnátok sok mindent mesélni amit eddig kaptatok, tanultatok a gyülekezetünkben, így bátorítalak titeket, hogy ezzel a szeretetteli és hálás szívvel imádkozzunk együtt a következő pár napban a lelki családunkért!

Arra kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek meg és tiszteljétek azokat, akik vezetőitek az Úrban! Ők sokat dolgoznak értetek, tanítanak és tanácsolnak benneteket! Kérlek, hogy a munkájukért szeressétek és különösen becsüljétek meg őket! Békességben éljetek egymással!

1 Thessz. 5:12-13

Imádkozzunk ma gyülekezetünk vezetőiért, a lelkipásztorért, diakónusokért, elöljárókért, szolgálatok vezetőiért, hogy a szolgálatukban és munkájukban, családi életükben is az Isten bölcsessége, szeretete, védelme kísérje őket!

Csend

A mai napon nem a kérést, hanem a csendben Istenre figyelést helyeznénk a középpontba, hogy meghalljuk, Neki vajon van-e mondandója a számukra.

Van esetleg amit Ő felhoz most a számodra, amiért érdemes lehet imádkoznod vagy rendezned az életedben? Esetleg eléd hoz egy személyt, akiért közbenjárhatnál? Tisztábban látsz egy bűnöddel kapcsolatban? Vagy csak kifejeznéd az imádatodat, szeretetedet az Isten felé?

Az imádság az Istennel való kötetlen kapcsolódásról is szól, így adjunk most teret ennek a megélésének is.

A sötétségben elrejtett kincsek

Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene.

Ézsaiás 45:3

Imádkozzunk, hogy bármit is tartogat a következő év, tudjuk azt Istenbe vetett bizalommal megélni, és hogy életünk sötét időszakaiban is megleljük az abban elrejtett kincseket!

Kapcsolatom Jézussal

…szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.

János 13:1

Hogyan alakult az elmúlt időszakban/években a Jézussal való személyes kapcsolatom? Milyen volt a megtérésemkor, és milyennek látom most? Mit gondolok, hogyan viszonyul Ő most hozzám, és hogyan tekintek én Őrá?

Imádkozzunk, hogy életünk legfontosabb kapcsolata, a Jézussal való személyes és bensőséges viszonyunk a következő évben is tovább tudjon mélyülni és az Ő irántunk való elkötelezettségét, szeretetét minél mélyebben át tudjuk élni! Imádkozzunk, hogy legyenek valódi és mély, átformáló találkozásaink Vele!

Szeretettel várunk!