Bocsánat Isten ellen elkövetett bűneimért

Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz.

Zsoltárok 51,6

Jézus, te vagy az, aki a minden bűnömért járó büntetést magadra vállaltad azzal, hogy meghaltál értem a kereszten. Minden bűnömmel vétettem országod, akaratod, dicsőséged, rendelkezéseid ellen. Vezess bűnbánatra, ajándékozz meg a bűnbánat könnyeivel, hisz ellenedre tettem! Ne gerjedj haragra, hanem könyörülj rajtam nagy irgalmasságod szerint!

Megbocsátani magamnak

Megbocsáttattak a te bűneid.

Lukács 7,48

Jézus, a te szavad igaz, érvényes és örökre megmarad. Ha te azt mondod: bűneim meg vannak bocsátva, ki vagyok én, hogy érvénytelenné tegyem ezt a hatalmas szavad? Bűnöm előttem van, de Te is látod, mit tettem. Nem akarom elvenni kezedből a jogot, hogy megbocsásd nekem. Nem ragaszkodom ahhoz az élethez, amit bűnösségem révén létrehoztam magamnak. Hirdesd nekem a bűnbocsánat kegyelmét és én valóban bocsánatot fogok nyerni és szabad leszek! Hadd nyerjek minél több vétkemért bocsánatot, hogy szereteted fellobbanjon bennem és gyógyultan viszonyulhassak a többi emberhez is!

Megbocsátani szeretteimnek


Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.

Máté 18,21-22

Egyáltalán kicsoda az, aki ilyen sokszor kerülhet olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kérjen tőlem? Nem az-e, aki hozzám közel áll, aki szerettem? Jézus arra tanít engem, hogy nincs kibúvóm, ha annak jön el az ideje, hogy megbocsássak neki. Nagy kegyelem Istentől, ha ad nekem erőt hétszer is megbocsátani neki. De még akkor sem, sosem jöhet el olyan pont, amikor azt mondhatnám: „Én neked már annyiszor megbocsátottam, hogy ezt az újabb dolgot már nem kell megbocsássam neked!” Jézusnál nem lehetséges ilyen mentességre szert tenni; megbocsátani sosem választásom, terhelhetőségem függvénye. Jézus, küldd el Lelked, ragyogd be elmém, mosd át indulataim, hogy irgalmas lehessek szeretteimmel!

Megbocsátani ellenségeimnek

Amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.

Márk 11,25

Bármelyik nap érhet engem igazságtalanság idegen, távoli emberek, csoportok, cégek vagy intézmények részéről. Ha zsoltárokat olvasok, azokból megtanulhatom, hogy panaszom feljut az igazságos Istenhez. Ha pedig Jézus szavának is engedelmeskedek, akkor ő azt is megtanítja nekem, hogyan tudom ezeket megbocsátani, sőt, imádkozni a tettesekért (Mt. 5,44).
Mik ezek a sérelmeim? Ki okozta őket? Jézus, Te, aki ártatlan létedre a világ legnagyobb igazságtalanságát elszenvedted, és még akkor is kínzóid bűnbocsánatáért esedeztél: segíts nekem, hogy megbocsássak nekik, akik ellenem vétkeztek!

Nyugalom napja

„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.1Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.”

2Móz 20, 1, 8-11

Isten mennyei mintát adott számunkra a nyugalom napján keresztül is. Hat napon át dolgozunk, de a hetediken pihennünk kell. Minden egyes hét, minden egyes pihenőnap egy emlékeztető, hogy az Úr elkészítette nekünk a nyugalmat, a békét és a pihenést. Azt a mennyei helyet, amely Jézus Krisztusban nyílt meg. Ezért lesz áldás a munkánkon, a családunkon, a terveinken, mert így értjük meg Isten jó tervét, amit elkészített számunkra. 

Imádkozzunk, hogy legyen felüdülés és áldott nap ez a testünknek, lelkünknek és szellemünknek. Imádkozzunk, hogy ne a világ munkarendjét kövessük ebben, hanem a mennyei mintát.

Kapcsolataink

„Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Efézus 4:32

A gyógyuláshoz, egészséghez tartozik a kapcsolatok helyreállítása is. Az a vágyam, hogy az az indulat legyen bennem, amely Krisztus Jézusban van. Imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, hogy kivel van rendeznivalóm, kinek kell megbocsátanom. Imádkozzunk, hogy a Lélek nyissa meg a szemeinket, és le tudjuk tenni a büszkeségünket.

Lelkünk

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsoltárok 147:3

A mai napon imádkozzunk lelkünk gyógyulásáért. Jézus azért jött, hogy bekötözze és meggyógyítsa sebeinket, és ne csak tüneteket kezeljen, hanem a probléma gyökerét feltárja és megoldást hozzon. Adjunk hálát azért, hogy Isten lát bennünket, és tudja, hogy milyen fájdalmaink, sebeink vannak, és ő pontosan tudja a megoldást. Imádkozzunk azokért, akik depresszióval küzdenek, függőségektől szenvednek, családi nehézségeik vannak.

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.

Mal.3:20

Szeretettel várunk!