Beszédünk

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.

Lukács 6:45

Istennek fontos az, hogy hogyan használjuk a beszédünket, szavainkat. A száj azt szólja, ami a szívben van. Az egyedüli mód, hogy helyrehozzam a beszédemet az az, ha előbb kezelem a szívemben lévő bűnt. A mai napon imádkozzunk azért, beszédünkkel felemeljünk, bátorítsunk másokat. Kérjük az Atyát, hogy tegyen bennünket érzékennyé, hogy olyan szívvel és olyan szavakkal beszéljünk, ahogyan azt Ő teszi.

Gondolataink

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

Zsid. 4:12-13

Nem mindig tudjuk megválogatni, hogy milyen gondolatok villannak fel bennünk. Arról azonban már dönthetünk, hogy elidőzünk-e azoknál; engedjük-e, hogy uralják elménket. Úgy érhetjük el, hogy minden gondolatunk engedelmeskedjen Krisztusnak, ha értelmünket alárendeljük neki.
Imádkozzunk hogy foglyul tudjuk ejteni a mérgező gondolatokat, és a menny felé fordítsuk a gondolatainkat. Köszönöm Jézus, hogy megőrzöd a szívünket és a gondolatainkat.

Testünk

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.

1Móz.1:31

Isten teremtette a testünket, éppen ezért felelősséggel tartozunk, hogy egészségünket megóvjuk és őrizzük. Imádkozzunk, hogy meg tudjuk valósítani a gyakorlatban azt, hogy testünk egészséges és erős legyen, gondozzuk és ápoljuk azt. Istenem segíts, hogy a lehető leghasznosabban tudjam élni a tőled kapott életemet, és úgy gondoskodjam a testem egészségi állapotáról, ami méltó hozzád. Segíts, hogy a testképem és a testemhez való hozzáállásom a Te látásod szerint változzon. Hálás vagyok, hogy megteremtettél!

Egészség

Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is épp olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben.

3János, 1:2

A héten az egészségünkért fogunk imádkozni: a testünk, lelkünk és kapcsolataink egészségéért. Imádkozzunk, hogy Isten Lelke beszéljen a szívünkre: a testünkhöz való hozzáállásunkkal kapcsolatban, a lelki fejlődésünkért és azért, hogy kapcsolatainkat mennyei perspektívából tudjuk nézni. Imádkozzunk, hogy Ő világítsa meg azokat a területeket, ahol esetleg nem voltunk engedelmesek: akár testi, akár lelki vagy szellemi területről legyen szó. 

Imádat

Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig.

Zsoltárok 34, 2

Szeretem az Urat dicsőíteni! Az imádkozásban és dicsőítésben azt érzem, ahogy a gyermek szülei szerető ölelésében van, amikor fáradt, csüggedt, vigasztalásra szorul, vagy az örömét, boldogságát osztja meg. Istenem, dicsérem neved, mert az életem minden területén megmutatod hatalmad, Biztonságban érzem magam közeledben, Veled erős vagyok.

Központi írásbeli vizsga napja

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ézsaiás 41,10

Több ezer diák ezen a napon írja magyar és matematika felvételi vizsgáját. Sok múlik azon, milyen pontosan tud teljesíteni, hiszen meghatározza, hová nyer felvételt. Uram, áldd meg bölcs döntéssel, figyelemmel, türelemmel és kitartással mindazokat, akik ma számot adnak tudásukról!

Tudatos szeretet

Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk.

1 János 4,12

Nemcsak érzelmi, hanem értelmi döntéssel is tudok szeretni. Az emberekhez való viszonyulásom saját gondolataim tudatos irányítása. Istenem segíts, hogy előítélet nélkül tudjam szeretni embertársaimat. A szeretetkapcsolataimban is légy az Úr!

Szeretettel várunk!