Kapcsolatom a gyermekemmel

3 Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.

127. Zsoltár

3 … gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.
4 Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.
5 Áldjon meg téged a Sionról az Úr,hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át,
6 és megláthasd unokáidat is!

128. Zsoltár

A gyermekek Isten ajándékai ahogy a zsoltáros is írja. Tőle kaptad ezeket a facsemetéket, és a te felelősséged, hogy hitük erős gyökereket növesszenek és kiállják az élet viharait. 

Imádkozzunk azért hogy Isten adjon szeretet, bölcsességet és türelmet, hogy a tőle kapott ajándékot Istenben való hittel tudd felnevelni, hogy ő is jusson majd megtérésre.

Adjunk hálát hogy ennyi ajándék vesz minket körül.

Imádkozzunk azért, hogy mindenki meg tudja kapni a maga ajándékát Istentől.

Kapcsolatom a szüleimmel

2 „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,
3 mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”

Ef 6:2-3

Biztosan mindannyiunknak voltak nézeteltérései a szüleikkel. És néha dacosan azt gondoltuk, hogy “nem szeretlek!”. De Isten úgy teremtett minket, hogy gyerekeinkért áldozatot hozó, szerető szülők legyünk. Tisztelettel és szeretettel forduljunk szüleink felé, „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”

Imádkozzunk szüleinkért, hogy legyünk olyan kapcsolatban velük, hogy mindent őszintén tudjunk megbeszélni. Imádkozzunk hogy tudjunk tőlük tanulni.

Kapcsolatom a párommal

18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 

1Móz 2:18

Isten kapcsolatra teremtett minket. És Isten után a legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolatunk a házastársunk kell hogy legyen.

Ha házas vagy adj hálát a társadért Istennek, kérd hogy Istent hogy mélyítse a kapcsolatotokat folyamatosan, és erősítse azt. Ha még nem tért meg Istenhez akkor tudjon megtérni ő is.

Ha még nem vagy házas olvasd újra a mai igét:

Az Úristen ezt mondja neked: Nem jó neked egyedül lenned, alkotok hozzádillő segítőtársat.

Kérd Istent, hogy amikor ennek az ideje van az életedben, akkor találd meg azt akit hozzád teremtett.

9 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.

Préd 4:9

Kapcsolatom Istennel

40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”
41 Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Lukács 10:40-42

Mária és Márta igéjét akartam hozni elsőként, hogy ne felejtsük el hogy mennyire fontos a KAPCSOLAT Istennel, nem csak a szolgálat. És ahogy próbáltam összeszedni ezzel kapcsolatban a gondolataimat, a TűzBibliában ezt a magyarázatot találtam, ami pontosan azt fogalmazza meg amit át akartam ma adni:

Bár szükséges és jó, ha tevékenyen, kézzel foghatóan szolgálunk Istennek, legelső és legfontosabb dolgunk mégis az, hogy Jézust szeressük, neki szánjuk oda magunkat. Ezt azzal fejezhetjük ki, ha időt töltünk vele: imádjuk őt, olvassuk Igéjét és tanulunk belőle. Annyira lefoglal az Úr munkája (vagy a mindennapi munka), hogy nem szánunk időt jelenlétének élvezetére? Annyira leköt mindaz, amit elvileg Istenért teszünk, hogy nem töltünk időt vele? Pedig épp erre lenne szükségünk.

Imádkozzunk, de figyeljünk arra, hogy tudjon Isten szólni hozzánk, mert a kapcsolat kétirányú. Ne csak mi beszéljünk, hagyjuk hogy szóljon hozzánk minden nap, a csendességünkben, az Igéje által, tanítások által. Legyen a fülünk kész a hallásra!

Dicsőség Jézusnak, aki elvette bűneim!

Íme, az Isten Báránya, aki magára veszi a világ bűnét!

János 1,29


Dicsőség, hála és tisztelet neked, Jézus Krisztus, Uram és Megváltóm! A Te dicsőséged, hogy irgalmasságot gyakorolhatsz életem felett. Dicsőülj meg életemben, Jézus, Isten Báránya! Tisztíts meg engesztelő véred által és végy ezért minden dicsőséget! Állíts fedhetetlenül magad elé ama napon!

Bocsánat a gyülekezet ellen elkövetett bűneimért

„Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat!”

Máté 5,23-24

Jézus, Te hozzám hasonlóan sokakat kiválasztottál, hogy követőid legyenek. Bocsásd meg nekem, hogy gyermekeid ellen követtem el bűnt! Megbotránkoztattam őket, szeretetlen voltam, képmutató voltam, bezártam a mennyek országát előttük és nem engedtem be oda azokat, akik be szerettek volna jutni. Bocsásd meg, amit a gyülekezet ellen tettem, mert méltó lennék a halálra, de Te irgalmas Isten vagy, könyörülj rajtam! Őrizz meg a Szentlélek elleni bűntől is!

Bocsánat mások ellen elkövetett bűneimért

Vétkeztem az ég ellen és teellened!

Lukács 15,21

Be kell látom, hogy bűneimmel nem csak magam ellen vétek, hanem menthetetlenül Isten és mások ellen is. Nem csak arra van szükség, hogy én megbocsássak másoknak, hanem nekem is bocsánatot kell kérnem azoktól, akik ellen vétettem. Kiket bántottam meg a legjobban? Kiknek okoztam veszteséget? Kitől nem voltam eddig hajlandó bocsánatot kérni?:
Jézusom, világítsd meg előttem a büszkeség árnyékába rejtőzködő bűneim, hogy felismerjem azokat és alázatban képes legyek a bocsánatkérésre!

Szeretettel várunk!