2021. szeptember 19., vasárnap

Napi felülről:

A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok.

Római levél 12. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a lélek és a szív ünneplését, a test felüdülését és a reménység megújulását kívánom minden testvéremnek!

Elég néhány megvető tekintet, hálátlan hozzáállás, bántó, kiakasztó hang és a buzgóságunkat, lelkesedésünket már is képesek vagyunk felcserélni panaszkodásra, ítélkezésre és haragos szívre. Amit addig építettünk, hirtelen le is romboljuk, és később kezdhetjük elölről az egészet. Amíg elsősorban mások véleménye a meghatározó számunkra, amíg főleg emberek megítélésétől függ az önértékelésünk, addig ezen a lelki hullámvasúton fogunk folyamatosan utazni egy kötött pályán. A fáradhatatlan, lankadatlan készség távolinak tűnik, mert valami mindig visszaránt a mélységbe. Egy idő után pedig még magunknak is megmagyarázzuk, hogy ez a valóság, ami ellen nincs mit tennünk. Hála legyen az Istennek, hogy ő ezt nem így gondolja és nem nyugodott bele, hogy belesüllyedjünk a reménytelenség mocsarába. Mennyei segítséget kaptunk Jézus Krisztusban, az Úr szavának megbízhatóságát, erejét és a Lélek tüzét. Ezek nem függenek emberek véleményétől, az aktuális divattól vagy társadalmi változásoktól, mert felette állnak mindennek. Mi eleshetünk, elfáradhatunk, meglankadhatunk, de a benne való bizalom megújít, megerősít és szárnyakat ad, tüzes lelket, amit a próbák viharai sem képesek eloltani.

Mennyei Atyám, a te álmaid, terveid és akaratod valósuljon meg teljesen az életemben!

*Szent István Társulat

2021. augusztus 25., szerda

Napi felülről:

Ha fennhéjázásból bolondságot követtél el, és rájöttél, tedd kezedet a szádra!

Példabeszédek könyve 30. rész 32. vers*

Áldott szerdát, a békesség jó izét és illatát kívánom minden testvéremnek!

Az elkövetett bűneinknél, hibáinknál, rossz döntéseinknél már csak az az elszomorítóbb, amikor kinyitjuk a szánkat, és megpróbáljuk kimagyarázni magunkat. Amikor a felelősséget másokra hárítjuk, vádaskodunk és még nekünk áll feljebb. Féligazságokat, hazugságokat használunk fel védelmünkben, hogy ezzel is csökkentsük a tekintélyvesztésünket. Ezzel lehet, hogy csatát nyerünk, egérutat találunk és látszólag megmenekülünk, de valójában ekkor falazzuk be a helyreállás útját, a változás lehetőségét, a jobbá válás reménységét. A tükröket le lehet takarni, el lehet rejteni őket, de attól még nem változik meg semmi, legfeljebb önmagunkat kíméljük meg egy időre a valósággal való szembesüléstől, amit egyébként mindenki más tisztán lát velünk kapcsolatban. A betegséget is lehet tagadni, megpróbálhatjuk panaszkodással csökkenteni a fájdalmat és felelősöket keresni, de nem sokkal egyszerűbb meggyógyulni belőle? Az elhibázott tetteink felismerése válaszút elé állít. Elindulhatunk a magyarázkodás kikövezett leejtőjén, vagy a felelősségvállalás és változás nehezebb, de felfelé vezető ösvényén.

Mennyei Atyám, te az élet, az igazság és a gyógyulás útját tártad elém, hogy lehetőségem legyen téged hallani önmagam helyett.

*Revideált új fordítás

2021. augusztus 24., kedd

Napi felülről:

Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr!

Jeremiás könyve 9. rész 22-23. vers*

Áldott keddet, Isten igaz ismeretét, a szeretet erejét és az alázatos bölcsesség gazdagságát kívánom minden testvéremnek!

A panaszkodás patakja ritkán szárad ki, mert többféle forrás táplálja. Az elégedetlenség, önsajnálat, és irigység elégséges utánpótlást biztosít, hogy naponta legyen benne elég kesergés. A dicsekvés és büszkeség kertjéért azonban legtöbbször keményen meg kell küzdenünk magunkkal és a környezetünkkel is, hiszen csak így leszünk képesek eredményeket elérni, másoknál jobbá válni vagy győzelmeket felmutatni. Nagyszerű érzés, ha vannak, akik megcsodálhatják sikerünk gyümölcseit, kiválóságunk értékeit, de ezeket folyamatosan fenntartani különleges kihívás, ezért természetes, hogy sokszor mások dicsőségének fényében is részt veszünk, eggyé válunk az eredményükkel, a magunkénak érezzük a diadalukat bár csak szurkolók vagyunk. A mennyei Atya egy olyan lehetőséggel ajándékozott meg bennünket, ahol a dicsekvés, a siker és a büszkeség mind-mind a megfelelő helyére kerül, és nem eltorzítja, megszédíti vagy tönkreteszi a lelkünket, hanem megtisztítja, megerősíti, és maradandó örömmel tölti be. Megismerni, megérteni és együtt küzdeni Isten szeretetével, jóságával és igazságával a maradandó győzelem kulcsa, ami még a panaszkodás árját is képes kiszárítani.

Atyám, köszönöm, hogy dicsőségedet nem csak megosztottad velünk, hanem arra is tanítasz, hogy veled hogyan leszünk valódi győztesek!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!