2021. szeptember 19., vasárnap

Napi felülről:

A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok.

Római levél 12. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a lélek és a szív ünneplését, a test felüdülését és a reménység megújulását kívánom minden testvéremnek!

Elég néhány megvető tekintet, hálátlan hozzáállás, bántó, kiakasztó hang és a buzgóságunkat, lelkesedésünket már is képesek vagyunk felcserélni panaszkodásra, ítélkezésre és haragos szívre. Amit addig építettünk, hirtelen le is romboljuk, és később kezdhetjük elölről az egészet. Amíg elsősorban mások véleménye a meghatározó számunkra, amíg főleg emberek megítélésétől függ az önértékelésünk, addig ezen a lelki hullámvasúton fogunk folyamatosan utazni egy kötött pályán. A fáradhatatlan, lankadatlan készség távolinak tűnik, mert valami mindig visszaránt a mélységbe. Egy idő után pedig még magunknak is megmagyarázzuk, hogy ez a valóság, ami ellen nincs mit tennünk. Hála legyen az Istennek, hogy ő ezt nem így gondolja és nem nyugodott bele, hogy belesüllyedjünk a reménytelenség mocsarába. Mennyei segítséget kaptunk Jézus Krisztusban, az Úr szavának megbízhatóságát, erejét és a Lélek tüzét. Ezek nem függenek emberek véleményétől, az aktuális divattól vagy társadalmi változásoktól, mert felette állnak mindennek. Mi eleshetünk, elfáradhatunk, meglankadhatunk, de a benne való bizalom megújít, megerősít és szárnyakat ad, tüzes lelket, amit a próbák viharai sem képesek eloltani.

Mennyei Atyám, a te álmaid, terveid és akaratod valósuljon meg teljesen az életemben!

*Szent István Társulat

2021. július 7., szerda

Napi felülről:

Sőt inkább nagyon is közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben; teljesítsd hát azt!

Mózes ötödik könyve 30. rész 14. vers*

Áldott szerdát, Istenünk jelenlétének örömét, erejét és tettrekészségét kívánom minden testvéremnek!

Miközben az általános megítélés szerint azok és annyik vagyunk, amennyi pénz van a bankszámlánkon, amilyen tulajdont és vagyontárgyat birtoklunk, amekkora hatalmunk és befolyásunk van mások felett, addig felülről nézve az az értékmérő, hogy mi lakozik a szívünkben, mit vallunk és milyen értékrendet követünk. Hogyne számítana, hogy mit vehetünk meg a boltban, milyen öltözetet viselünk és milyen lakásban élünk, de ha csupán eddig látunk, ezt vesszük észre, akkor még nem értettük meg, kik is vagyunk valójában és mire születtünk. Az Isten országa nem elérhetetlen messzeségben van tőlünk, nem felfoghatatlan magasságban rejtőzik előlünk, hanem olyan közel jött hozzánk, hogy minden szívdobbanásunkra odafigyel, és pontosan ismeri az összes kimondatlan és kimondott vágyunkat, gondolatunkat. A legfontosabb kérdés ezért nem az, hogy milyen újabb ajándékokat kapunk Istentől, odafigyel-e az igényeinkre és kívánságainkra, hanem az, hogy készek és készségesek vagyunk-e hallgatni a mennyből származó szóra, arra az Igére, ami betöltheti és teljessé teheti az egész életünket.

Mennyei Atyám, köszönöm minden ajándékodat és üzenetedet! A szívem legértékesebb kincse lett Igéd és útmutatása szerint vágyom élni ezen a napon is!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!