2021. szeptember 19., vasárnap

Napi felülről:

A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok.

Római levél 12. rész 11. vers*

Áldott vasárnapot, a lélek és a szív ünneplését, a test felüdülését és a reménység megújulását kívánom minden testvéremnek!

Elég néhány megvető tekintet, hálátlan hozzáállás, bántó, kiakasztó hang és a buzgóságunkat, lelkesedésünket már is képesek vagyunk felcserélni panaszkodásra, ítélkezésre és haragos szívre. Amit addig építettünk, hirtelen le is romboljuk, és később kezdhetjük elölről az egészet. Amíg elsősorban mások véleménye a meghatározó számunkra, amíg főleg emberek megítélésétől függ az önértékelésünk, addig ezen a lelki hullámvasúton fogunk folyamatosan utazni egy kötött pályán. A fáradhatatlan, lankadatlan készség távolinak tűnik, mert valami mindig visszaránt a mélységbe. Egy idő után pedig még magunknak is megmagyarázzuk, hogy ez a valóság, ami ellen nincs mit tennünk. Hála legyen az Istennek, hogy ő ezt nem így gondolja és nem nyugodott bele, hogy belesüllyedjünk a reménytelenség mocsarába. Mennyei segítséget kaptunk Jézus Krisztusban, az Úr szavának megbízhatóságát, erejét és a Lélek tüzét. Ezek nem függenek emberek véleményétől, az aktuális divattól vagy társadalmi változásoktól, mert felette állnak mindennek. Mi eleshetünk, elfáradhatunk, meglankadhatunk, de a benne való bizalom megújít, megerősít és szárnyakat ad, tüzes lelket, amit a próbák viharai sem képesek eloltani.

Mennyei Atyám, a te álmaid, terveid és akaratod valósuljon meg teljesen az életemben!

*Szent István Társulat

2021. augusztus 17., kedd

Napi felülről:

Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.

Példabeszédek könyve 25. rész 28. vers*

Áldott keddet, békességgel, türelemmel és bölcsességgel körülvett napot kívánok minden testvéremnek!

Az egészséges lélek egyik fontos jellemzője a biztonságot adó határok és falak kiépítése, amely képes megvédeni mások véleménye, bántása és támadásai ellen. Ennek kialakulása egy fontos folyamat, amelynek első időszakában a szülők tudnak a legtöbbet segíteni. Ezt egészítik ki azok a közösségek és hatások, amelyek körülvesznek bennünket. Ennek során meg kell tanulnunk kezelni, uralni az indulatainkat, vágyainkat és érzéseinket is. Az egyik veszélyes tévedés, hogy ezeket el kell nyomni, be kell zárni és titkolni kell, de mindez súlyos károkat okozhat, mert ez nem önuralom, hanem önmagunk becsapása és megtévesztése. A másik szélsőség, amikor elhisszük, hogy a pillanatnyi vágyaink és érzéseink kifejezése és kielégítése az énünk igazi szüksége és erőforrása. Miközben ezt megengedjük magunknak, folyamatosan romboljuk a védelmi vonalainkat, pedig sokszor éppen az érzelmi kitöréseinkkel szeretnénk csatát nyerni. Amikor kiabálunk, fröcsögünk és gyűlölködünk látszólag erőt és hatalmat mutatunk fel, ami gyengébbekkel szemben működik is, de minden esetben a sebezhetőségünk és lelki hiányosságaink is elmélyülnek. A valódi önuralomban nincs képmutatás vagy megtévesztés, hanem a bölcs szív uralkodása és felsőbbsége minden érzés, vágy és indulat felett, hogy azok a megfelelő és helyes irányba formálódjanak.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy arra hívtál el, hogy rád figyelve, tőled tanulva, benned bízva legyek ura önmagamnak és az életemnek!

*Revideált új fordítás

2021. július 14., szerda

Napi felülről:

Ellenségeink meg akartak félemlíteni bennünket. Azt gondolták, ha sikerül megijeszteniük minket, akkor elgyengülünk, abbahagyjuk a munkát, és sohasem fog elkészülni a fal. De én imádkoztam: „Istenem, erősíts meg engem!”

Nehémiás könyve 6. rész 9. vers*

Áldott szerdát, a jó munkához megújuló elkötelezettséget, lelkesedést és hitet kívánok minden testvéremnek!

Amikor a legjobb dolgokat építed az életedben, akkor sem fog osztatlan sikert aratni a munkád. Mindig lesznek olyanok, akik irigykedve tekintenek rád, akik szívesen megakadályoznák az előrejutásodat és olyanok is, akik hazugságokat, féligazságokat terjesztenek rólad bántó módon. Mások építő, de még a hibákra rávilágító véleményét is érdemes végiggondolni, mert ez is segíthet a célok elérésében, de sohasem szabad megengedni, hogy mindezek elvegyék a kedvedet a következő lépéstől, feladva az elkezdett jó dolgokat. Minél értékesebb eredményeket akarsz elérni, annál fontosabb egy megfelelő csapat kialakítása. Nem arról van szó, hogy találj embereket, akiket kihasználhatsz a saját érdekedben, mert ezt általában így csinálják mások, hanem arról, hogy az építkezés részének tekinted, hogy felépíts és ápolj őszinte, bizalmas és hűséges kapcsolatokat, amelyek nem anyagi és érdekviszonyokon alapulnak. Ebből a csapatból sohase hagyd ki a mennyei Atyát, sőt Ő legyen benne az első mindenekelőtt, mert tőle fognak érkezni azok a tervek, áldások és erősítések, amelyek továbblendítenek a megtorpanás idején.

Mennyei Atyám, kérlek, te erősíts meg engem a mai napon, hogy elvégezzem a feladataimat, bátorságot vegyek és bátoríthassam a csapatomat is!

*Egyszerű fordítás

2021. május 15., szombat

Napi felülről:

Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
Római levél 8. rész 31. vers*

Áldott szombatot, megelégedett és reménységgel küzdő szívet kívánok minden testvéremnek!

Véleményünk, megjegyzésünk, mondanivalónk szinte mindenről van. Ezt osztjuk meg egymással, erről beszélgetünk a családban, barátok közt és a munkahelyen. A lelkünk egészséges működéséhez hozzátartozik a gondolataink megfogalmazása, vállalása és megbeszélése másokkal. Ezek témái, tartalma hűen tükrözi, mi foglalkoztat bennünket igazán, mi a szívügyünk, mitől félünk valójában. Vannak területei az életünknek, ami nem tartozik a nyilvánosságra, de egy nagyon szűk kör előtt még ezt is felvállaljuk. Az Istennel való kapcsolatuk, a hitünk nem rejtegetni, szégyellni való magánügy, hanem életbevágóan fontos téma, amiről egyáltalában nem mindegy, hogy mit gondolunk, mert ez döntően befolyásolja a jövőnket, de a jelenünk boldogságát is. Nem elméleti kérdés, hogy az Isten velünk és értünk munkálkodik, a családjához tartozunk, vagy egy másik csapatban játszunk, ahol nincs helye a Teremtőnek. Csodálatos felfedezés, biztonság és békesség átélni, hogy a mennyei Atya Jézus Krisztusban meghívott és átköltöztet minket az ő országába. Mit mondhatunk erre? Ha Isten velünk, ki győzhetne le minket?

Atyám, köszönöm, hogy mellém álltál, és minden harcomban számíthatok rád!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!