2021. augusztus 11., szerda

Napi felülről:

Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.

Lukács evangéliuma 21. rész 19. vers*

Áldott szerdát, türelemmel és kitartással megélt küzdelmeket, örömöket kívánok minden testvéremnek!

Az út elején általában sokkal több a bátorító, reménységet erősítő hatás, az elkeserítő, aggodalmat ébresztőkhöz képest. Ahogy haladunk előre az elszántságunk tűzét úgy folytja el a másra fókuszáló figyelmünk, a különböző egyéb problémák súlya, és a végén még azt is megkérdőjelezhetjük, hogy érdemes volt-e belevágni ebbe a kihívásba. Az igazán fontos célok esetében azonban nem szabad engedni ennek a törvényszerűségnek, hanem állhatatosan, újra és újra emlékeztetve magunkat a faladatunkra és annak jutalmára végig ki kell tartanunk. Természetesen elengedhetetlen, hogy józanul, bölcsen és előrelátóan válasszuk meg a kitűzött hegycsúcsokat, de, ha ezt megtettük, akkor ne engedjünk közben eltéríteni magunkat. Csak az utat végigjárva lehet eredményt elérni, egyébként csak elpazarolt idő, energia és megtépázott önbecsülés marad hátra. Nem szégyen segítséget kérni, másokhoz csatlakozni, és keresni a feltöltődés lehetőségét, hogy a valódi megszégyenülést elkerüljük. A mennyei célokat az Atya tárta fel előttünk Jézus Krisztusban. Olyan távlatok nyíltak meg ezáltal, amelyek még az elmúláson is túlmutatnak, és szavakkal nehezen leírható dicsőséget eredményeznek. Ez már nem elérhetetlen számunkra, de nem is kellemes sétautazás, hanem igazi küzdelem, amihez mindvégig kitartó állhatatosságra van szükségünk!

Mennyei Atyám, köszönöm, a mai napi bátorítást! Végig szeretném járni az utat veled és hozzád!

*Revideált új fordítás

2021. június 30., szerda

Napi felülről:

A társadalomban való forgolódásotok, megjelenésetek hasznos legyen, hogy ha valamiben rosszindulatúan rágalmaznak is titeket, mint ártalmas bajkeverőket, felfigyelve nemes, hasznos tetteitekre dicsőíthessék Istent a meglátogatás napján.

Péter első levele 2. rész 12. vers*

Áldott szerdát, józan és bölcs gondolkodást, a jóra elkötelezett szívet és a szeretet örömét kívánom miden testvéremnek!

Egy kezdettől fogva működő hozzáállás, hogy ha valamiben elmarasztalhatóak vagyunk, akkor legjobb azzal leplezni, enyhíteni a szégyenünket, hogy másokat vádolunk meg, őket hibáztatjuk és az ő vélt vagy valós bűneiket vesszük elő. Ez elkezdődik gyermekkorban és halálunkig elkísér. A legszűkebb családi, baráti kapcsolatban is felüti a fejét, társadalmi, politikai szinten pedig tökélyre fejlesztették az alkalmazását. Attól azonban, hogy ennyire népszerű még nem lett elfogadható és érvényes eszköz az Isten országában. Miközben másokat besározunk, mi is bemocskoljuk magunkat és elvesztjük a lehetőségünket, hogy tiszta kezeket emelhessünk fel az Úr előtt. A mennyei Atya elhívása azonban áldásról szól és nem átokról. Egyáltalán nem könnyű kitartóan jó, nemes és hasznos dolgokban munkálkodni, miközben rosszindulatú rágalmak és vádak érnek el minket, de egyedül ez éri meg, ha túl szeretnénk élni önző énünk rombolását. Ameddig fontosabb a saját hírnevünk és győzelmünk mások felett, mint a menny dicsősége, addig a céljaink szentesíteni fogják a legaljasabb eszközöket is. Az Isten előtt megalázkodott és megtisztult lélek azonban arra az igazi dicsőségre vágyik, amit csak felülről kaphat.

Mennyei atyám, köszönöm, hogy jóságod legyőzött és meggyőzött engem is, hogy felszabaduljak a hasznos és jó tettek gyakorlására!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. május 19., szerda

Napi felülről:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Máté evangéliuma 11. rész 28. vers*

Áldott szerdát, megújuló életerőt, reménységet és a lélek biztonságot adó otthonát kívánnom minden testvéremnek!

Jézus megszólítása és hívása nekünk, nekem szól! Előtte nincs titok, ezért nem kell valamilyen szebb és jobb képet mutatnunk, még csak magyarázkodásra sincs szükségünk, hogy miért vagyunk fáradtak vagy leterheltek. A megfáradás nem szégyen, hanem a kemény munka és a folyamatos harcok természetes következménye. A felfrissülés elengedhetetlen. Az isteni rend parancsot ad a feladataink elvégzésére, de arra is, hogy kötelezően szánjunk időt a megpihenésre. A lelkünk azonban nem mindig halad együtt a testünk időbeosztásával, ezért van az, hogy álmatlan éjszakák gyötörhetnek, mert egy probléma rátelepszik a szívünkre. A megterheltség fakadhat abból, hogy felvállaltunk olyan nehézségeket, amelyeket nem ránk szabtak, lehet, hogy mások erőltették ránk a saját ügyeiket, de a mindennapokban, aki felelősséggel él, az mindig komoly terheket fog hordozni és elkerülhetetlen időnkét a megterheltség. Mivel az Úr tökéletesen tisztában van ezzel, ezért kéri, hogy lépjünk ki a szégyen, vádaskodás vagy önsajnálat csapdájából és találkozzunk vele, aki kész és képes is megoldást adni az élethelyzetünkre.

Uram, köszönöm, hogy nem elítélsz, hanem meghívsz magadhoz a problémáimmal, hogy lelkem valódi békességet nyerjen!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!