2021. október 20., szerda

Napi felülről:

Mindenkor örüljetek,…

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5. rész 16. vers*

Áldott szerdát, a szív rendíthetetlen örömét, a lélek mély békességét és a hit szárnyait kívánom minden testvéremnek!

A szív békességéből fakadó öröm és szeretet az a biztonságot, gyógyulást és reménységet adó közeg, amelyben érdemes megélni a mindennapjainkat. Ez a lélek felülről táplált tüze, a bensőnk legmélyében izzó, lángoló erő, amely képes a legfagyosabb időszakokban is megtartani az otthon melegét legbelül. Az örömforrásokra létszükségletünk van, mert nélkülük kopár sivataggá válik a létünk, ezért keressük, kutatjuk őket, és sajnos legtöbbször beérjük egy-egy könnyen, gyorsan múló kóstolóval, lehetőséggel, amiért képesek vagyunk óriási árat kifizetni, talán még a lelkünket is feláldozni. A mennyei Atya ténylegesen örömre teremtett bennünket, de ennek teljességét csak a vele való élő közösség képes számunkra biztosítani. Mint az elektromos eszközeink, amelyek ideig, óráig képesek akkumulátorról működni, de folyamatosan csak akkor, ha a hálózathoz is csatlakoztatjuk őket. Vagyis az életünk legfontosabb kihívása a közvetlen és állandó szeretetkapcsolat az Atyával, hogy a legkegyetlenebb körülmények között is legyen összeköttetésünk az mennyei örömforrással.

Mennyei Atyám, köszönöm a szívem mély és biztonságot adó örömét, amit benned találtam meg!

*Revideált új fordítás

2021. október 8., péntek

Napi felülről:

Az imádkozásban tartsatok ki, legyetek éberek és hálás szívűek.

Kolossé levél 4. rész 2. vers*

Áldott pénteket, józan gondolkodást, figyelmes értelmet, hálás szívet és Istenre tekintő lelkiismeretet kívánok minden testvéremnek!

Az imádkozás a lélek közössége Istennel, a mennyei Atyával, ezért ebben kitartani, hűségesen megmaradni a jelenünk és a jövőnk győzelmének kulcsa. Hogyan másképpen lehetne sikerünk a saját magunkban felfedezett, vagy a körülöttünk ólálkodó gonosz felett, mint a Mindenható segítségével. Aki kihagyja annak a lehetőségét, hogy behívja és meghívja Jézus Krisztust az életébe, a problémái megoldásába, a boldogságának keresésébe, az a felülről kinyújtott kezet utasítja vissza. Lehet büszkén küzdeni Isten nélkül is, harcolva a vélt vagy valós jogainkért egy életen át, de mennyivel jobb megtalálni, felfedezni és élvezni a nekünk készített lelki kincseket, amit ráadásul még a halál sem vehet el tőlünk. Ez az élő kapcsolat az Úrral, nem elkábít vagy elbódít, hanem éberségre, figyelmes gondolkodásra és hálás szívre hív és vezet bennünket. A megtévesztés szellemisége egyre erősebben jelen van a környezetünkben, nyomában a gyűlölet, harag, elégedetlenség és megosztottság növekszik. Nem kell és nem törvényszerű, hogy bennünket is magával sodorjon, ha elfogadjuk és élünk Isten szeretetével.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem csak megszólíthatlak, hanem megoszthatom veled minden gondomat! Hálát adok neked, mert az életem benned lett teljessé!

*Egyszerű fordítás

2021. október 3., vasárnap

Napi felülről:

Jézus így válaszolt nekik:… Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

János evangéliuma 12. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, az önkéntes szolgálat örömét, a tisztelet és megbecsülés békességét és biztonságát kívánom minden testvérem részére!

Mindenképpen valaminek, valakinek a szolgálatára szánjuk az életünket, vagyis alkalmazkodunk igényeihez, elvárásaihoz. A legdivatosabb és legcsábítóbb, ha önmagunkat szolgáljuk ki, ha mi lehetünk a középpont és elvárjuk, hogy mások igazodjanak hozzánk. Addig tart egy kapcsolatunk, barátságunk, amíg ezt az igényünket betöltik. Ezt lépi túl a házasság, család, gyermekvállalás, igaz baráti, testvéri, munkahelyi közösség, ahol felszabadulunk az önzés fogsága alól és megérezzük annak örömét, erejét és gyümölcsét, ha készek vagyunk másokat is szolgálni önként, képmutatás és üzleti érdek nélkül. Ez azonban még mindig nem az a maradéktalan élet, amire megszülettünk, mert az csak a Teremtőnkkel való közösséggel lesz teljes. Jézus Krisztushoz csatlakozni, őt követni és szolgálni a létünk megkoronázása, hiszen ő képes átvezetni bennünket a halálból az életre. Vele lehet újat kezdeni, mert a múlt árnyaitól, de még a jelen és a jövő félelmeitől is meg tudja szabadítani lelkünket. Ráadásul a mennyei Atya megtisztelő megbecsülése is ott vár ránk, mert rá hallgattunk és neki engedelmeskedtünk.

Mennyei Atyám, ahogy a világmindenség nagysága, úgy dicsőséged is felfoghatatlan számomra, de szolgálni és követni szeretnélek téged minden nap és mindenhova!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!