2021. október 3., vasárnap

Napi felülről:

Jézus így válaszolt nekik:… Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

János evangéliuma 12. rész 26. vers*

Áldott vasárnapot, az önkéntes szolgálat örömét, a tisztelet és megbecsülés békességét és biztonságát kívánom minden testvérem részére!

Mindenképpen valaminek, valakinek a szolgálatára szánjuk az életünket, vagyis alkalmazkodunk igényeihez, elvárásaihoz. A legdivatosabb és legcsábítóbb, ha önmagunkat szolgáljuk ki, ha mi lehetünk a középpont és elvárjuk, hogy mások igazodjanak hozzánk. Addig tart egy kapcsolatunk, barátságunk, amíg ezt az igényünket betöltik. Ezt lépi túl a házasság, család, gyermekvállalás, igaz baráti, testvéri, munkahelyi közösség, ahol felszabadulunk az önzés fogsága alól és megérezzük annak örömét, erejét és gyümölcsét, ha készek vagyunk másokat is szolgálni önként, képmutatás és üzleti érdek nélkül. Ez azonban még mindig nem az a maradéktalan élet, amire megszülettünk, mert az csak a Teremtőnkkel való közösséggel lesz teljes. Jézus Krisztushoz csatlakozni, őt követni és szolgálni a létünk megkoronázása, hiszen ő képes átvezetni bennünket a halálból az életre. Vele lehet újat kezdeni, mert a múlt árnyaitól, de még a jelen és a jövő félelmeitől is meg tudja szabadítani lelkünket. Ráadásul a mennyei Atya megtisztelő megbecsülése is ott vár ránk, mert rá hallgattunk és neki engedelmeskedtünk.

Mennyei Atyám, ahogy a világmindenség nagysága, úgy dicsőséged is felfoghatatlan számomra, de szolgálni és követni szeretnélek téged minden nap és mindenhova!

*Revideált új fordítás

2021. augusztus 30., hétfő

Napi felülről:

Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Római levél 12. rész 2. vers*

Áldott hétfőt, bátor hetet és megújító megtapasztalásokkal megélt időszakot kívánok minden testvéremnek!

Amíg ugyanúgy gondolkozunk, ugyanazt hisszük valóságnak, a megszokott módon értelmezzük a helyzeteket, addig nincs esély mélyebb változásokra. A körülmények alakulása terelgethet bennünket, kényszeríthet újragondolásra, átértékelésre, de legtöbbször csak engedjük, hogy sodorjon bennünket az ár. Könnyebb a vélt vagy valós elvárások medrében haladni és igazodni ezekhez, mint őszintének lenni magunkhoz, és felvállalni a saját utunkat és meggyőződésünket. Isten országa nem divatos eszmékre épül, nem igazodik a mindenkori korszellem követelményeihez, hanem pont azt kínálja fel, hogy ezek fölé emelkedve lássuk a világot, magunkat, a helyünket és a boldogságunkat. Amikor az igazi életünkben állandóan megjátsszuk magunkat, együtt színészkedünk másokkal, és amikor csak lehet, magunkon tartjuk az álarcunkat, akkor azt is elhisszük, hogy Istent ugyancsak el lehet kápráztatni külsőségekkel, hatásvadász tettekkel és szavakkal. A mennyei Atya nem a divatbemutatónkban és a becsesnek vélt értékeinkben gyönyörködik, hanem ránk kíváncsi, a szívünk őszinte vágyára a jóra, az igazira, a tökéletesre.

Atyám, köszönöm a megújulás, a változás lehetőségét, hogy kiszabadulva az emberi elvárások börtönéből megtapasztaljam a Lélek szabadságát és országod csodáit!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!