2021. május 28., péntek

Napi felülről:

Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem!
59. zsoltár 18. vers*

Áldott pénteket, lelki egészséget, erős bizalmat és örvendező szívet kívánok minden testvéremnek a mai napra, és az egész hétvégére!

Minden nap egy újabb kimerészkedés a védettnek érzett kis otthonunkból a világ felfedezésére. Vannak, akik a félelmeik és rossz tapasztalataik alapján legszívesebben ki se mozdulnának a csigaházukból, vagy csak a legszükségesebb dolgaikat szeretnék odakint elvégezni. A merészek állandóan kihívásokat keresnek, mert ez élteti őket, miközben nekik is szükségük van a pihenőhelyre. A lélek úgy erősödik igazán, ha felvállalja a kihívásokat és megtanul küzdeni egészen a célig, ugyanakkor megtalálja a saját helyét is, ahol feltöltődhet, megerősödhet és biztonságban lehet. A mennyei Atyánál ez a két alapszükségünk betöltése vár ránk! Nincs sehol máshol jobb és védettebb helye az életünknek, mint nála. A lélek megerősödésének, növekedésének és gyógyulásának a lehetősége benne megadatott. Ráadásul folyamatosan kihívások és feladatok elé állít bennünket, küldetéseket bíz ránk, amelyek a teljes lényünket igénylik és megmozgatják. Isten országában, erős várában nincs elveszett helyzet, helyrehozhatatlan hiba vagy reménytelen ügy, de unalom, hűtlenség és magának élő szív sem terem. Ez a mi valódi otthonunk!

Atyám, te vagy az én erőm, örömöm és biztonságom, mert szereteted, hűséged és igazságod vesznek körül erős falként!

*Revideált új fordítás

2021. május 23., Pünkösdvasárnap

Napi felülről:

De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.
Apostolok cselekedetei 2. rész 21. vers*

Áldott Pünkösdvasárnapot, a Lélek felszabadító örömét, a testvéri közösség erejét és a békesség jó illatát kívánom minden testvéremnek!

A testünknek nem csak megfelelő táplálékra van szüksége, hogy egészségesen növekedjen, hanem mozgásra, munkára, kihívásokra és élményekre, mert erre lett megalkotva. A lelkünk kapcsolatokon keresztül formálódik és fejlődik. A környezet, a tárgyak, növények és állatok mind-mind hatással vannak ránk és ne becsüljük le ezek jelentőségét. Amennyire értékeljük őket, gondoskodunk róluk és felelősséggel bánunk velük, úgy alakítják ők is jellemünket. Az emberekhez fűződő kötelékeink még ennél is nagyobb befolyást gyakorolnak ránk. Ráadásul ez egy kölcsönös rendszer, oda-vissza hatnak mind a jó, mind a rossz viszonyaink. Legtöbben ezzel meg is elégednek, még azzal együtt is, hogy érzik ezzel még nem lett teljes az életük, hiányzik belőle van emberfeletti összefüggés. Pünkösd ünnepe azzal ajándékozott meg bennünket, amit csak felülről kaphatunk. Jézus Krisztus miután szenvedései által bizonyította irántunk való szeretetét, és legyőzte számunkra a halál erejét, elküldte a Szentlelkét hozzánk, hogy mennyei Segítőt kaphassunk, ha befogadjuk őt. Ettől kezdve nyitott a lehetőség, hogy az Atya segítsége és jósága bennünket is átformáljon. Lehet Szentlélek nélkül is élni, de nem érdemes kihagyni az életünk legnagyobb és örökre szóló ajándékát.

Atyám, köszönöm, hogy megajándékoztál a veled való közösséggel a Szentlélek jelenléte nyomán!

*Revideált új fordítás

2021. május 12., szerda

Napi felülről:

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.
51. zsoltár 14-15. vers*

Áldott szerdai napot, a lelki szabadság örömét, a szív egészséges készségét és a kapcsolataink erősödését kívánom minden testvéremnek!

Minden egyes perc és nap, amit lelki betegségben, sötétségben élünk az élettől elrabolt idő. Ne hidd el azt, hogy természetes és normális, ha boldogtalan, örömtelen és reménytelen szívvel fekszel és ébredsz. A legkönnyebb ilyenkor másokra, a körülményekre, a személyes szerencsétlenségünkre hivatkozva sajnáltatni magunkat, de ez nemhogy a megoldás felé vinné ügyünket, hanem még jobban lehúz a keserűség mocsarába. Rengeteg kihívással kell megküzdenünk naponta, fel kell dolgoznunk veszteségeket és kudarcokat, nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan terheket, le nem rendezett kapcsolatokat és bűnöket hordozzunk és rejtegessünk, amelyektől már rég szabadok lehetnénk, ha a mennyei Atya elé vittük volna azokat lelki nagytakarításra. Mindig szégyen az, ha rendetlenség, mocsok és szemét lepi el a szívünket, de még rosszabb, ha a világosságban történő kisöprés helyett a kifogások újabb leplével szeretnénk azokat eltakarni. Hála Jézus Krisztusnak, a Mindenhatón nem múlik a megújulásunk és helyreállásunk, mert elérhetővé tette a szabadítás forrását.

Atyám, köszönöm megújító jóságodat és éltető szeretetedet!

*Revideált új fordítás

2021. április 12., hétfő

Napi felülről:

„Mint a felkavart kút, vagy a beszennyezett forrás, olyan az igaz ember, ha elbizonytalanodik, és enged a gonosznak.” Példabeszédek könyve 25. rész 26. vers*

Áldott hétfőt, emberi értelmet meghaladó békességet és reménységet, az előttünk tornyosuló feladathegyekhez pedig bölcs kitartást kívánok minden testvéremnek!

A tiszta és egészséges víz nem különleges elvárás, hanem a szervezetünk lételeme. Ma is az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy jut-e mindenkinek belőle elég? Különleges megoldásokat és hatalmas összegeket fordítanak arra, hogy megtisztítsák a káros anyagokkal szennyezett vizeket, ahhoz, hogy ne betegségeket vagy halált hozzanak, hanem táplálják az életet. Az igaz lélek szívének forrása áldott és felüdítő. Gondolatai, szavai és tettei egészségesek és tiszták, mert az igazság és szeretet mélységeiből merít. Ezért képes a békesség és tisztelet, a megbecsülés és hála növekedni és erősödni ott, ahol ilyen vizek itatják. A sok rossz és szenny azonban könnyen elbizonytalanítja a legtisztább szívet is abban, hogy érdemes-e még igaznak, jónak, nemesnek lenni akkor, amikor a hűtlenség, hazugság és képmutatás szavait szomjazzák az emberek és nagy hangon dicsérik a gyűlölet és gőg italát. A gonosszal soha nem lehet jó üzletet kötni, csak veszíteni tudunk vele, mégis nagyon csábítóak azok az ajánlatok, amelyek tőle érkeznek. A mennyei Atya abban szeretne segíteni, hogy a kísértés és bizonytalanság ellenére is hűségesen ragaszkodjunk a tiszta és élő vízhez, ha pedig felkavarodott és beszennyeződött a szívünk forrása, akkor a bizalommal kérjünk tőle egy megújító tisztítást!

Áldott légy Atyám, mert igaz vagy és bennünket is igazságban és igazságra nevelsz!

*Egyszerű fordítás

2020. április 27., hétfő

Napi felülről:

Az Úr, az én Uram ad nekem erőt; olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.
Habakuk 3,19

Mennyei erővel megáldott hétfőt kívánok minden testvéremnek! A mai napi kihívások sziklája azért van előttünk, hogy az Úr segítségével megmásszuk és legyőzzük őket!

Szeretettel várunk!