2021. október 21., csütörtök

Napi felülről:

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan,…

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 1. rész 11. vers*

Áldott csütörtököt, a jóban való őszinte, mély gyönyörködést és a hit hatalmas cselekedeteit kívánom minden testvéremnek!

A szépségben való gyönyörködés sem megy egyszerűen, mert a nehézségeink, problémáink súlya annyira leterhelő és figyelemelterelő lehet, hogy észre sem vesszük azt a sok csodát, ami körülvesz bennünket. Pedig az egészséges életet nem csupán a megfelelő táplálkozás, testmozgás és pihenés biztosítja, hanem a jó és szép felfedezése, az abban való gyönyörködés, elmélyülés is. Hiszen ezek formálnak bennünket teljes és igaz emberré, azzá, akivé megteremtettünk. Kaptunk képességet és lehetőséget a tervezésre, megvalósításra, de arra is, hogy örömmel visszanézzünk az alkotásra, és időt adjunk, hagyjunk a hálával való betöltekezésre. Ne szalasszuk el a mai napon azokat a pillanatokat, amelyek azért adattak, hogy bevilágítsák sötét gondolatainkat. Ne hamarkodjuk el döntéseinket, tetteinket, nehogy kihagyjuk a hit életformáló cselekedeteit! Istenünk hatalmas módon képes bennünket alakítani, és az engedelmességünk által ki is ábrázolódhat rajtunk az ő jó terve, amiben az egész menny gyönyörködni fog!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy a sok rossz között kaptunk lehetőséget a szépre és nemesre, mert ez a te jóakaratod!

*Revideált új fordítás

2021. augusztus 31., kedd

Napi felülről:

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.

103. zsoltár 11. vers*

Áldott keddet, szeretettel, békességgel és türelemmel megélt napot kívánok minden testvéremnek!

Minden napra szükségünk van egy megfelelő mennyiségű szeretetadagra, hogy egészségesen működjünk. Egy ideig kibírjuk nélküle, de amennyiben tartósan nélkülözzük, fokozatosan kialakul egy hiányállapot, és kóros elváltozások kezdik el hatalmukba keríteni a szívünket. A környezetünket, családunkat és baráti kapcsolatainkat úgy kell kialakítani, hogy kölcsönösen működjön egymás szeretetigényének betöltése, az érzelmi tankjaink feltöltése. A teherbíró, érett személyiség képes és kész is szeretetet-hidakat építeni és azokat jól használni, mert erre születtünk, ez az egyik természetes közege a lelkünknek. Ez az erőforrás azonban kimerülhet, csalódások következtében eltömődik, visszahúzódik. Az önzés, irigység és féltékenység börtönébe kerülhet, ezért valami emberfelettire van szükség ahhoz, hogy meggyógyuljon a szívünk és felszabaduljon a lelkünk. A mennyei Atya ezért hajolt le hozzánk Jézus Krisztusban, hogy az ég és a föld távolságát áthidalja szeretetével, és betöltse azt a helyet a bensőnkben, ami számára készült eredetileg.

Atyám, köszönöm az ésszel nehezen felfogható szereteted alázatát és erejét! Pont erre van szükségem!

*Revideált új fordítás

2021. március 27., szombat

Napi felülről:

„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” 34. zsoltár 8. vers*

Áldott szombatot, az Örökkévaló minden értelmet és elgondolást meghaladó védelmét és szeretetét kívánom minden testvéremnek!

A javaink, értékeink biztonságát a magunk módján megpróbáljuk a lehető legjobban megőrizni. Zárakkal, kódokkal, szerződésekkel és különleges odafigyeléssel. Minél értékesebb számunkra valami, annál többet áldozunk a védelmére és ez teljesen helyénvaló. Az egészségünk fenntartására és őrzése szintén mindennapi gondunk, és ez különlegesen megmutatkozik ebben a vészterhes időszakban. Ezek ránk bízott feladatok, ahol a felelőtlenségért és hanyagságért súlyos árat fizethetünk. Azonban az életünkben vannak még ennél is fontosabb területek, az emberi és mennyei kapcsolataink, illetve a lelkünk egészsége, békessége és tisztasága. Ezeket nem lehet ugyanúgy megvédeni, mint a látható kincseinket, de megőrzésük, és amennyiben szükséges a helyreállításuk, még azoknál is nélkülözhetetlenebb. A mennyei Atya komolyan vesz minden felkérést tőlünk, amiben az Ő segítségét és oltalmát igényeljük, mert megbízunk benne. Szolgáit rendeli ki mellénk és körénk, hogy az Ő terveit és akaratát képviseljék az életünkben. Nem helyettünk fognak őrködni, hanem értünk! Nem mi bízzuk meg őket feladattal, hanem az Úr, aki parancsol nekik az érdekünkben és olyan szemmel láthatatlan védőfallal vesznek körül, amit semmi más nem pótolhat. A testünk elfáradása után pedig ők fognak átkísérni bennünket a mennyei otthonunkba.

Atyám köszönöm az életemet és hálás vagyok, hogy nem csak megajándékoztál ezzel a kinccsel, hanem szeretetedből örök védelmet is biztosítottál számomra.

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!