2021. június 1., kedd

Napi felülről:

Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!”

Példabeszédek könyve 1. rész 8-9. vers*

Áldott keddi napot, a bölcsesség, józanság és tisztelet kincseivel ékesített gondolatokat, szavakat és tetteket kívánok minden testvéremnek!

Szent István királyunk ennek az igének az első részét idézi Imre herceghez írott intelmeiben, mert a tisztelet, a megbecsülés és a bölcsesség az uralkodók életében legalább olyan fontos alapvetés, mint bármelyikünk számára. Építeni az előző generációk értékeire, és azokat bátran felvállalni, miközben új utakat és lehetőségeket járunk be, egy olyan egészséges egyensúly, amire ma is szükségünk van. Az elődeink nem tettek mindent helyesen, nem voltak tökéletesek, de amit átéltek, megtanultak az értünk is történt, a mi boldogulásunkat is előkészítette. Észre kell venni, fel kell fedezni, hogy melyek azok a kincsek, amelyek nem szabad, hogy elvesszenek, mert valódi díszek, ékszerek lehetnek a jellemünk fejlődésében. Nem minden szemét, ami régi, sőt az igazán becses dolgokat az idő csak még értékesebbé teszi. A mennyei Atya úgy tervezte meg az emberi életet, hogy ne előzmények nélkül kelljen megbirkóznia az előtte álló kihívásokkal, hanem legyen módja meghallani, megérteni, továbbvinni a múlt tapasztalatait, és tanulni is belőle.

Atyám, hálás vagyok szüleimért, elődeimért és mindazért, amit tőlük kaphattam értékes kincsként. Segíts, hogy én is nemes örökséget adhassak majd tovább!

*Revideált új fordítás

2021. május 16., vasárnap

Napi felülről:

Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó, mert hűséges szeretete örökké tart!

107. zsoltár 1. vers*

Áldott vasárnapot, hálaadással, örömmel és szeretettel ragyogó napot kívánok minden testvéremnek!

Amikor gyermekeim kitárt kezecskékkel jöttek felém kiskorukban, hogy felemelve, karjaimba zárjam őket, és ők is átölelhessenek, az a feltétlen bizalomról, gyermeki-szülői szeretetről és háláról tanúskodott. Volt, amikor egy fájdalmas vagy félelmetes helyzetben menekültek hozzám, de gyakran egyszerűen csak azért, mert érezni akarták ezt a bizalmas és csodálatos közösséget. Meg kell vallanom, hogy ez nem csak nekik volt fontos, hanem nekem is felejthetetlen és meghatározó élményeket ajándékoztak. Amikor a mindenható és teremtő Úrnál megtaláljuk az otthonunkat, mennyei családunkat Jézus Krisztus által, akkor elkezdődik egy bizalmi és ésszel nehezen megmagyarázható kapcsolat ember és Isten között. Megtapasztalhatjuk, hogy könnyes szemmel, de örömtől sugárzó arccal is bátran mehetünk és kérhetjük a mennyei Atya szeretet-ölelését, felemelő és bátorító közelségét. Neki ez nem fárasztó, sem az őszinte kéréseink meghallgatása, sem a csüggedő szívünk vigasztalása. Örömét találja a lelkünk tiszta boldogságában, mert ezért álmodott meg minket.

Atyám hálát adok neked csodálatos jóságodért, felemelő és hűséges szeretetedért, mert rád van szükségem minden nap!

*Egyszerű fordítás

2021. május 2., vasárnap

Napi felülről:

Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.
28. zsoltár 7. vers*

Áldott vasárnapot és örömteli anyák napját, a szeretet érezhető jelenlétét és a reménység erejét kívánom minden testvéremnek!

Isten gondoskodó szeretete ezerféle formában körülveszi életünket. A teremtés egész csodája azt hirdeti, hogy gazdag örökséget kaptunk földi létünk teljes idejére. A családunk is egy mennyei ajándék, még akkor is, ha sokszor és sokféleképpen képesek vagyunk azt elrontani, tönkretenni. Különleges öröm egy gyermek érkezése, amit legmélyebben éppen a szülők élhetnek át, várva azt a csöpp életet, amiről azután huszonnégy órában kell majd gondoskodniuk. Ez az önfeláldozó szeretet veszi körül védelemmel és bizalommal az új jövevényt, hogy növekedve kibontakozhasson a benne rejlő ember. Isten szeretetéről tesz bizonyságot a szülői odaadás és féltés. Amikor hálásak vagyunk édesanyánkért, szüleinkért, a családunkért, amikor tisztelettel és szeretettel fordulunk feléjük, akkor a legjobbat tesszük önmagunkkal, mert a földi boldogságunk nagyrészt ezeken a kapcsolatainkon épül fel. Amikor azt is felfedezzük, hogy mindez Isten jó terve az életünkkel, akkor még a mennyel is együtt tudunk örülni és énekelni.

Köszönöm atyám, hogy megáldottál egy földi családdal is! Köszönöm szüleimet, gyermekeimet, unokáimat és az egész családomat, mert igen értékes ajándékok ők az életemben!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!