2021. június 2., szerda

Napi felülről:

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Római levél 8. rész 16. vers*

Áldott szerdát, a szív békességét, a lélek mély bizonyosságát és örömét kívánom minden testvéremnek!

Honnan tudom, hogy ki az én családom, hol az otthonom és kik a szeretteim? Erről vannak hivatalos dokumentumok, amelyeket szükség esetén be is kell mutatnunk, de ezek csak leírják mindazt, ami számunkra a legmélyebb kapcsolatainkat jelenti. Egy gyermeknek hosszú időbe telik, míg tudatosul benne, akik életet adtak számára, akik folyamatosan gondoskodnak róla, akikre számíthat, azok az ő szülei. Addig egyszerűen csak érzi, és élvezi mindezeket. Hasonlóan működik mindez a lelki formálódásunk során. A mennyei Atya a hitünk ajtónyitása, a szívünk vágya és kérése nyomán elkezdi megvalósítani azt a változást, ami egy új és teljes élettel ajándékoz meg bennünket. Az örökkévaló és mindenható Isten családjának tagjai lehetünk Jézus Krisztus segítségével. Erről hivatalos dokumentum készül a mennyben az Élet Könyvében. A Szentlélek pedig minderről megerősíti a bensőnket és bizonyságot tesz az Úr irántunk való szeretetéről, hogy bizalommal merjünk mi is ezt megvallani.

Atyám, hálát adok neked, hogy elfogadtál, megtisztítottál és befogadtál, mert ebben telik kedved! Köszönöm Szentlelkedet, aki segít, hogy ezt a csodát felfogjam és megértsem!

*Revideált új fordítás

2021. április 18., vasárnap

Napi felülről:

Dicsérjétek az Örökkévalót ti nemzetek, mind! Dicsérje őt minden ember! Mert egészen körülvesz bennünket szeretete, és irántunk való hűsége örökké tart! Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah! 117. zsoltár*

Áldott vasárnapot minden testvéremnek, a testnek megújító pihenést, a léleknek pedig felemelő gyönyörködést kívánok a jóban, szépben és igazban!

Nézzünk körül! Ha csak a puszta létünket vesszük szemügyre, már az is egy fantasztikus csoda. A gondolataink, érzéseink és álmaink világa összeér a végtelennel és az örökkévalóval. Mindezek mellett ott van a kapcsolatunk ezernyi szála a többi létezővel. Képesek vagyunk alkotni, gyönyörködni a szépben és a jóban. A szívünk tudja mit jelent szeretni és szeretetben élni. Vágyunk a boldogságra, az örömre, egy békességes otthonra és ezekért készek vagyunk küzdeni és harcolni. Ez mind-mind a Teremtő csodálatos terve és ajándéka az életünkkel, amelynek koronája, hogy megismerhetjük őt is, sőt élő közösséget építhetünk vele. A legnagyobb kincs ugyanis az, hogy a mennyei Atya tényleg azt akarja, hogy örök életünk legyen, ez pedig Jézus Krisztus által érhető el számunkra. Mert mindaz, ami ettől elválasztott bennünket, vagyis a bűneink és a halál, azt ő győzte le és állította félre a menny ajtajából. Van tehát miért hálát adnunk, dicsérnünk az Örökkévalót, mert szeretete körülvesz bennünket, és amikor eljön majd az időnk magához is emel, hogy az álmaink otthona beteljesedjen!

Atyám dicsérlek téged, mert olyan jó a szeretetedben élni, olyan biztonságos benned bízni!

*Egyszerű fordítás

2021. április 2., Nagypéntek

Napi felülről:

„Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. Ebben a pillanatban a Templom belsejében a függöny fölülről lefelé, egészen az aljáig kettéhasadt. A római százados, aki ott állt a kereszttel szemben, látva, hogy Jézus hogyan halt meg, így szólt: »Ez az ember valóban Isten Fia volt!«” Márk evangéliuma 15. rész 37-39. versek*

Áldott Nagypénteket, Isten felemelő szeretetének valóságát és a gonosz valamennyi munkájával szembeni győzelmet kívánok minden testvéremnek!

Vannak kitüntetett napok, melyek alapjaiban változtatják meg a sorsunkat. Fontos döntések, fordulópontok, életünk párjának a felfedezése, egy gyermek születése, vagy egy szerettünk elmenetele mind-mind olyan helyzetet teremtenek, ami után nem ugyanolyan lesz jövőnk és a kilátásaink, mint addig. A világ számára Nagypéntek készítette elő és mutatta be a mennybe vezető utat, amit pár nappal később a Feltámadás szentelt fel. Ez a mi szabadságunk és örök életünk nagy lehetősége. El lehet menni mellette büszkén és magabiztosan, lehet rajta gúnyolódni és okoskodni, de aki hittel és alázattal közelíti meg, annak éltető forrássá és halálbiztos menedékké fog válni mindörökre. Az Isten Fia miattunk szenvedett, értünk tűrte el a gyötrelmeket, a mi gonoszságaink büntetését hordozta és az irántunk táplált szeretetébe halt bele, hogy legyőzze az összes akadályt, ami elválasztott bennünket a mennyei Atyától. Bizony, ez az ember valóban az én Megváltóm és Uram, Segítségem és Mesterem, Pásztorom és Megmentőm!

Uram, köszönök neked mindent!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!