2021. április 18., vasárnap

Napi felülről:

Dicsérjétek az Örökkévalót ti nemzetek, mind! Dicsérje őt minden ember! Mert egészen körülvesz bennünket szeretete, és irántunk való hűsége örökké tart! Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah! 117. zsoltár*

Áldott vasárnapot minden testvéremnek, a testnek megújító pihenést, a léleknek pedig felemelő gyönyörködést kívánok a jóban, szépben és igazban!

Nézzünk körül! Ha csak a puszta létünket vesszük szemügyre, már az is egy fantasztikus csoda. A gondolataink, érzéseink és álmaink világa összeér a végtelennel és az örökkévalóval. Mindezek mellett ott van a kapcsolatunk ezernyi szála a többi létezővel. Képesek vagyunk alkotni, gyönyörködni a szépben és a jóban. A szívünk tudja mit jelent szeretni és szeretetben élni. Vágyunk a boldogságra, az örömre, egy békességes otthonra és ezekért készek vagyunk küzdeni és harcolni. Ez mind-mind a Teremtő csodálatos terve és ajándéka az életünkkel, amelynek koronája, hogy megismerhetjük őt is, sőt élő közösséget építhetünk vele. A legnagyobb kincs ugyanis az, hogy a mennyei Atya tényleg azt akarja, hogy örök életünk legyen, ez pedig Jézus Krisztus által érhető el számunkra. Mert mindaz, ami ettől elválasztott bennünket, vagyis a bűneink és a halál, azt ő győzte le és állította félre a menny ajtajából. Van tehát miért hálát adnunk, dicsérnünk az Örökkévalót, mert szeretete körülvesz bennünket, és amikor eljön majd az időnk magához is emel, hogy az álmaink otthona beteljesedjen!

Atyám dicsérlek téged, mert olyan jó a szeretetedben élni, olyan biztonságos benned bízni!

*Egyszerű fordítás

2021. április 5., Húsvéthétfő

Napi felülről:

„Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket!” Efézusi levél 2. rész 4-5. vers*

Áldott Húsvéthétfőt, Isten irgalmával és szeretetével betöltött lelket és mennyei erővel megtelt szívet kívánok minden testvéremnek!

Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy az Örökkévaló irgalma és szeretete ránk mosolygott Jézus Krisztus feltámadásában. Ezt élhetjük meg Isten kegyelmének és jóindulatának, amely nem egy csodálatos kép, amelyben gyönyörködhetünk, nem egy felemelő gondolat, amely bátoríthat, hanem maga az élet valódi forrása. A bűn, a gonoszság és a hitetlenség lelkileg-szellemileg érzéketlenné, halottá és kiszolgáltatottá teszi az embert, ezért ebből az állapotból nem tudunk magunktól kiszabadulni, csak valamilyen csoda folytán. Ez érkezett meg hozzánk Krisztusban. Ő csodálatos és emberfeletti módon képes kinyitni számunkra az új élet ajtaját, amely a mennyei otthonunkba vezet. Ez a legtökéletesebb út, amely számunkra is elkészíttetett, hogy naponta megtegyük rajta a szeretet és a hit lépéseit felülről érkező biztatással. A mennyei Atya nem mondott le rólunk, akkor sem, amikor a saját hibáinkból fordítottunk neki hátat, hanem kész volt utánunk jönni és kiszeretni a halálból is.

Uram, nem tudom eléggé megköszöni, és elég hálás lenni azért, amit ajándékba kaptam tőled Jézus Krisztusban!

*Egyszerű fordítás

2021. április 1., Nagycsütörtök

Napi felülről:

„Péter azonban hevesen fogadkozott: »Ha veled együtt kell is meghalnom, akkor sem fogom letagadni, hogy ismerlek téged.« A többi tanítvány is ugyanezt mondta.” Márk evangéliuma 14. rész 31. vers*

Áldott Nagycsütörtököt, a nagy szavak mellett, hűséges és bátor szeretetet, odaadást kívánok minden testvéremnek!

Mit képzelünk magunkról? Jó időben általában sokkal többet és szebbet, mert ilyenkor a legnagyobb hegyek és a legmélyebb völgyek is csak távoli, de csábító kihívásnak tűnnek. A sötétség és a gonoszság óráiban, a viharok közepette, azonban szinte senkinek és semminek, mert a reménytelenség megérkezésével párhuzamosan az önbizalmunk is búcsút vesz tőlünk. Egy bensőséges, meghitt és különleges ünnepi vacsora után, a közös férfikórus dicsőítésének felemelő hangulatában bármire képesnek érzi magát a tanítványi csapat. Igaz, hogy a Mester világosan beszél a hamarosan bekövetkező csapásokról, de ezeknek az élményeknek a fényében bátor és őszinte szívvel tudnak ígéreteket tenni. Milyen megnyugtató, hogy a Megváltó sokkal jobban ismeri az övéit, mint ők önmagukat. Sem a fogadkozások, sem a bekövetkező tagadás nem változtat azon az odaadó szereteten, amivel hordozza őket. A mennyei Atyát nem tévesztik meg sem a csodaszép imádságaink és szavaink, sem a félelmünkben és elkeseredésünkben elkövetett bűneink, mert Ő egyszülött fia áldozatát látja a gyermeki hitünkben. Sohasem fog lemondani rólunk, mert az Ő ígéretei nem körülményfüggőek, hanem örök és változhatatlan kijelentések.

Atyám, köszönöm, hogy ennyire és így szeretsz!

*Egyszerű fordítás

2020. május 3., vasárnap

Napi felülről:

„A szeretet soha el nem múlik.” (RÚF)
„A szeretet soha el nem fogy.” (Károli)
„A szeretet nem szűnik meg soha.” (Katolikus)
„A szeretet soha alább nem hagy!” (Csia)
1 Korinthus 13,8a

Áldott vasárnapot kívánok testvéreim!

Isten szeretete nem fogyhat el, nem múlhat el, nem szűnhet meg és alább sem hagyhat, mert Ő maga a szeretet és a szeretet forrása is! Ennél a kiapadhatatlan kútnál van a mi igazi otthonunk!

2020. május 2., szombat

Napi felülről:

Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!
Zsoltárok 46,1b

Áldott szombatot kívánok nektek testvéreim! 

Nézz tükörbe és emlékeztesd magad! Isten nem a kinézeted miatt szeret, hanem, mert gyermeke lettél! Szíved legyen teljesen őszinte és nyitott a menny felé, mert így leszel a Szentlélek otthona. Ő a te valódi erőforrásod!

2020. május 1., péntek

Napi felülről:

Az Örökkévaló nem felejti el az alázatos szegényeket: meglátják, hogy nem hiába reménykedtek benne!
Zsoltárok 9,19

Áldott pénteket testvéreim!

Látszik már emberi remény is a korlátozások enyhítésére. Az Istenben vetett reménységünk azonban ennél sokkal erősebb, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által és ezt mondja: „Bízzatok, itt vagyok veletek, ne féljetek!”

Szeretettel várunk!